You are on page 1of 9

V Hnh Phc , V An Lc Cho Mi Ngi

HT.Thin Siu ---o0o--Ngun http://thuvienhoasen.org Chuyn sang ebook 8-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org ---o0o--Ngi ta sinh ra i khng khc g tri cy trn cnh: c nhng tri ln, c nhng tri nh; c nhng tri xanh, c nhng tri gi... Nhng tri cy y c lc sinh ra tc c ngy rng xung: tri rng trc, tri rng sau... nhng ri tri no cng phi rng xung ht. Rng xung bin thnh cnh hoa thm hay rng xung bin thnh cy c di... nhng ri tri no cng phi rng xung ht. Con ngi c sanh u c cht. Cht m sanh theo nghip lc thin c, kh vui, xu tt. S c mt ca loi ngi i cng nh th: c ngi sng 50 tui, ngi 70 tui, ngi 80 tui, hy hu c ngi sng n 100 tui hay hn trm tui, nhng ri cng c ngy phi qua i. Ngi trc k sau khng ai trnh khi! S sng tht l bp bnh nhng ci cht li l rt chc chn. Bp bnh v l khng ai bit c rng mnh sng c nm no, sng c ngy no, sng c gi no, sng c pht no, nhng s cht li khng mt ai trnh khi. Ngi cht trc, k cht sau. C sanh th c cht, l nh lut tt nhin trn hnh tinh ny v ca cc php hu vi sanh dit. Vy th mt ln sanh l mt ln cht, khng lun l thnh phm, khng lun l ngu tr, khng lun l giu ngho... v ci cht th ai cng nh ai, nhng

khc nhau ch ngi bit chn cch cht, ngi khng bit chn cch cht cho hay, cho p m thi. Ni chn cch cht c ngha l bit chn cch sng. Sng nh th no s cht nh th . Cho nn nu ta mun ci cht c thanh tnh, c nh nhng, c mi ngi thng mn tc phi chn ly cch sng hin lnh, o c, ch li cho mnh, cho gia nh v cho tt c nhng ngi khc. Pht dy c bn hng ngi c mt trn th gian ny1 : Hng th nht l hng ngi lo lm kh mnh, chuyn lm kh mnh. Hng th hai l chuyn lm kh ngi. Hng th ba l chuyn lm kh mnh v lm kh ngi. Hng th t l khng lm kh mnh v khng lm kh ngi. (1). Hng th nht l hng chuyn lm kh mnh, tc l hng ngi ch bit sng mt cuc i bung xui, lu lng, li bing, c bc ru ch, say sa m ui, li, bung th cuc i mnh theo con ng xu xa, hp hi ti tm, khng c li ch g c. l hng ngi lm kh mnh. (2). Hng th hai l hng ngi chuyn lm kh ngi, l nhng ngi sanh tm in o, xu xa c c, phnh gt, ly ca ngi khc v lm ca mnh, st hi ngi khc, khng bit s au kh ca ngi khc chnh l s au kh ca mnh, khng hiu c li dy ca c Pht. Ngi dy rng: "Ai cng s gm ao, ai cng s s cht, vy hy ly lng mnh suy lng ngi, ch git, ch bo git", "Ai cng mun xa trnh iu kh, ai cng mun c hnh phc. Vy hy ly lng mnh suy lng ngi, ng gy iu kh cho ngi khc, ng ph hi hnh phc ca ngi khc", "Ai cng c gia nh, thn nhn mun bo bc, mun duy tr hnh phc c tt p. Vy th ng ph gia nh, ng ph thn nhn ca ngi khc", "Ai cng mun ca ci mnh c trn vn yn n, vy hy ly lng mnh suy lng ngi, gi gn ca ci ca ngi khc, ng xm phm, ng gian tham, ng bc lt, ng cp git!..." l nhng li dy sng sut, r rng, thit thc trc mt m c Pht ban cho chng sanh cch y hn hai nghn nm trm nm ri. Nhng bi hc tht him ngi theo c. Cho nn cuc i ca chng ta t em li nim vui cho mnh, cho ngi, ngc li gieo rc xu xa, gieo rc kh au, gieo rc ri lon cho mnh, cho ngi v cho gia nh.

(3). Hng ngi th ba l hng ngi lm kh mnh, lm kh ngi. l hng ngi sng hon ton khng c o c, khng c l tng, khng c nhn ngha. Chuyn sng vi mt tm tnh nh hp, xu xa, v k, lm nhng vic c c bi b cho bo ci thn mnh; ni nhng li c c thu li v cho mnh, phnh gt, la o, git chc, khng tn trng ti sn, s sng ca k khc. Chim ot ti sn ca ngi, git hi ngi cng chng c li ch g cho mnh ht. l hng ngi lm kh mnh v chuyn lm kh ngi. (4). Hng ngi th t l hng ngi khng lm kh mnh, khng lm kh ngi. Tc l hng ngi bit sng o c, bit sng theo l phi, bit sng th no em li an vui, hoan h m khng gieo rc tai ha, khip hi; bit sng th no em li hn hoan cho k khc ch khng sng m em li s e d, s st cho ngi. l nhng ngi lun lun ngh n hnh phc ca mnh, hnh phc ca ngi to dng mt cuc i hnh phc cho c hai bn, v bit c rng ngi c hnh phc th mnh mi c hnh phc, mnh c hnh phc ngi mi c hnh phc. Nu mnh ch lo hnh phc cho mnh m ph hi hnh phc ca ngi khc th khng th no ring mnh c hnh phc trong khi xung quanh mi ngi khng c hnh phc. Nu mnh giu c n mt ngy ba ba trong khi xung quanh mnh ton l nhng ngi thiu n thiu mc, th khng th no an vui gia nhng s thiu thn ca nhng ngi khc c. Vy gia mnh vi ngi c mt s tng quan cht ch, gip ln nhau mi tn ti, mi yn vui, nu ph hi ln nhau th c hai ng u au kh. Ngay mt chuyn hng ngy sng vi nhau nu bit nhn nhn - trong chng mc y - ngi ta cng c th to hnh phc yn lnh cho nhau. i ai m trnh c ci ng, ci ng chp ca mnh! Khi thy mnh c mt ci bn ng hn ci bn ng ca ngi khc th cho l sang, l qu, l ng trng m qun rng ngi khc cng c ci ng ng qu ng trng ca h. Nhng v c tnh khng bit cho nn nu c ai ng n ci ng ca mnh l mnh sn si tt . Sn si tt mt ngy khng ngui, hai ngy khng ngui, ri ba ngy khng ngui, cho n khi lm th no cho ngi phi vong gia bi sn, phi o in, phi kh s mt mt... khi mi tha lng mnh. Xt cho k th nhng vic lm hon ton b iu ng bi mt th tm tr bnh hon, hp hi v v minh in o m c Pht t xa ch dy cho

chng ta. Th hi rng mnh c mt ci ng, ci ng ca mnh l ci g? Ci ta ca mnh , ni u? Tht tnh khi ta ni Ta, nhng tm cho ra ci Ta chng bit n nm u ht. Khi cha m mnh sinh ra ch sinh ra mt ci thn, chng c tn, tui g, nhng ri cha m t cho mt ci tn: c khi t mt ci tn rt p, c khi t mt ci tn rt xu; nhng t ci tn , mi ln c ku ln l ta lin c thc nhn l ta. V d cha m t cho mnh ci tn l "Ko", t nh ku mnh l Ko, ngy th nht ku mnh l Ko, ngy th hai cng ku mnh l Ko, ngy th ba, th t... c nh vy mi. Mnh s yn ch mnh chnh l Ko. T nhin ci tn Ko n ng ha tr thnh mnh, v khi ai ng chm n ci tn Ko l mnh cm thy kh chu. Ai ch, ai mng, ai ph bnh ci tn Ko lm mnh cm thy tc gin. Nu mnh ngi y m ai ngoi ng kia xng ci tn Ko m mng, m chi, ni rng "Ko l tn n trm", chc chn rng anh Ko trong ny khng chu ni, m phi tm cch bit ngi no dm c gan ni ta l n trm, tm cho ra tr th. Ngc li ng xa kia c mt ngi tn thn ca ngi ci ng Ko l mt ng o c, nhn ngha, p trai, qu phi, ngi i ny c mt khng hai... Khi mnh l Ko chng c o c g c nhng mnh cng nhn l mnh c o c nn ngi ta mi khen nh vy, tn dng nh vy, mnh sung sng v cng. Mnh sung sng vi ci tn Ko bi v Ko tr thnh Ta ri. ch l mt ci danh t sung, mt ci tn sung nhng khi ta c chp vo n l ta, th phi b kh ly theo n. Nu khng hiu c Ko ch l mt danh t gi tm, mt danh t c l ca x hi t ra m gi. M c kh kh cho rng Ko l ta, ta l Ko, nht nh s au kh v n trong khi b ngi ta chi mng v nht nh sung sng v n trong khi c ngi ta khen ngi tn thn. Nhng s tht, s ca ngi, s ch bai ci tn Ko khng dnh dng g n ta ht, th m ta c cho ta l Ko, khng ai c quyn ng n ta c. ng n ci tn m cn nh th, hung g ng n da, n tht ca ta th s nh th no? Cho nn c ngi khng nhn nhc ni m phi o in, phi mu k, phi tnh ton tr th cho bng c. Ngi no ng n mt mi, ng n da tht, thn th mnh th b phn ng ngay lp tc. Nhng gi danh, nhng sc tng u l nhng ci mong manh gi tm m c chp ly n nn ta phi au kh, phi in o v n.

Kh v in o theo n ri to nghip theo n; to nghip theo n tc l sanh t, lun hi theo n. Khi ta to nghip xu nht nh s mang qu xu, nht nh s khng c yn vui. l mt iu r rng ht sc, nhng v v minh che lp, chng ta khng thy r c iu m c Pht t ngn xa ch r cho ta: "Tt c chng sanh u v ng". Chnh tn Ko u phi l ng m mnh cho l ta, l ng; l s v minh, l s sai lm khng che du c. Mt khi ly tn Ko lm Ta, th khi i ngang qua mt ni nghe ngi ta mt g, h ang chi ra tn Ko no , nhng mnh thy bc tc v ng li ci: -- Ai ly g ca my, ai n cp g ca my m thy tao i ngang l my chi, l my gi tn Ko ra m chi? Nht nh ci cho bng c, ci bui sng cha xong, li ci bui chiu, bui chiu cha xong li ci bui ti... thm ch em b con ca mnh xm ra m chi bn kia, ri bn kia cng em b con ra chi bn ny. Ci ci g? Ci ci tn Ko n cp g. Nhng k tht ngi ta chi l chi mt anh chnh Ko no khc ch khng phi l chi mnh? Th m mnh c kh kh cho tn Ko l mnh, mnh khng chu ni, phi ngh cch tr th. Mun i m khng i c, mun yn n m yn n khng c, lc by gi s b tri buc li mt ch ci ln. Khng c dy m cng b tri, khng c ngc m cng b giam. Ai tri? Ai giam? Chnh mnh t giam gi mnh, chnh mnh t tri buc mnh. , chnh mnh giam mnh li . c Pht ni: Chng sinh b trm lun trong b kh lun hi. B kh khng phi l b nc mn. Nu b kh l nc mn th ch cn ln ni tc khi b kh, khi b trm lun. Nhng y ci b kh trm lun chnh l tham, sn, si, tt , ng mn ca chng sinh. B trm lun ny nm trong lng chng sinh ch khng phi u xa ht. V nm trong lng chng sinh, nn mi khi lng tham ni dy qu mnh th n chn vi con ngi vo trong chnh lng tham . Mi khi lng sn ni dy qu mnh th n chn vi con ngi vo trong lng sn . Mi khi si, ng mn... ni dy qu mnh th n nhn chm con ngi vo trong si, ng mn... , ch khng ai u khc.

Vy th ai mun thot lun hi, ai mun thot sanh t, ai mun thot trm lun? Chc chn ai cng mun thot khi ch y, tc l thot khi trm lun, thot khi sinh t. Mun thot khi trm lun, b kh, khng c g kh c: ch cn dt tr lng tham l thot khi trm lun, dt tr lng sn l thot khi trm lun, dt tr lng kiu mn l thot khi trm lun, dt tr lng tt ganh t l thot khi trm lun. Dt tr bao nhiu tt xu l thot khi trm lun. Cho nn tt xu nhiu chng no b trm lun nhiu chng , tnh xu t chng no bin trm lun vi cn chng . V vy nu ai tt cn c b i, ngi thot khi b trm lun. Ai khng tt cn c b trm lun, th ngi chm m trong lun hi sanh t. Nh vy nhng li c Pht dy l nhng php hin tin trc mt, ch ngay trong tm ta ch khng u xa l ht. Chng ta c kinh, thy php Pht dy trong , nhng k thit Ngi khng g trong kinh ht, m Ngi ch r tm ca ta cho ta thy thi. Nu khng thy ci tm mnh, khng ci b nhng tm l nh mn hung c mt t no, th d c c kinh sut c i i na th trm lun vn l trm lun, tham lam vn c tham lam... Lc by gi d c hc mun ngn quyn kinh i na th cng khng lm sao vt ta ln khi b trm lun c. Khi ta khng bit chnh b trm lun trong lng ta, chnh b trm lun y l tham lam, nh mn, tt , kiu cng, hp hi, nh mn, c c m c cho trm lun u xa, nht nh ta khng thot khi trm lun. Vy c Pht ra i ct dy cho chng sanh thot khi trm lun, gii thot sanh t, v gii thot sanh t ngay trong hin tin, ngay trong tm nim, ngay trong gi pht ny vy. -- Th hi ngay trong gi pht ny chng ta c tham khng? Khng, nh vy ngay trong gi pht ny chng ta thot khi trm lun ri. -- Gi pht ny chng ta c si khng? C ng mn, tt , c ch k hp hi khng? Khng! Nh vy gi pht ny chng ta thot khi trm lun ri. Nu ci gi pht chng ta thot khi trm lun c tip tc ko di mi, nht nh chng ta s thot khi trm lun. Thot khi trm lun cng c ngha l thot khi a ngc. a ngc l ni giam gi, m a ngc t mnh to ra, t v minh ca mnh to ra ch khng ai to ra ht. a ngc mnh to ra th ch c mnh mi gii thot c thi. M gii thot bng cch no? Gii thot bng s thc hnh li dy ca c Pht, bng s gic ng li ca c Pht dy cho chng ta. Mun thot khi a ngc ta phi thc hnh

li dy ca c Pht khng ch i, v ch i th v minh s che lp tr tu khng lm sao thy gii thot c. Nn hng Pht t chng ta tng kinh, c kinh, nim kinh l cho r li Pht dy, nh mi ngy, mi gi, mi pht lun lun tm nim, ta c tm cch gt qua tt c nhng tnh xu chng ta thoi khi trm lun. Khi ta c mt tm bnh tnh sng sut nh vy ri, th mt mai nu li i qua c gpphi ngi no m h chi Ko, lc ta s xem nh khng; khi ta khng b tri buc, khng b trm lun, khng b giam gi li na. T vic ny ta c gii thot, qua mt vic khc ta c gii thot, qua nhng vic khc na ta cng c gii thot. Tt nhin ta c gii thot hin ti. Nu mun thot th phi siu, c siu mi thot! Siu l g? Siu l vt ln, vt ln nhng ci nh mn, lt vt hng ngy th ta mi gii thot c. Cn nu c c chp, nu ko cc vic nh mn hng ngy, tt nhin phi sa ly vo nhng chuyn m khng th gii thot c, bi v khng Siu. Nghe ai ni ng mt ting, ni gin, nghe ai ch bai mt ting bc tc, ai ng n mt t cng kh chu... Thm ch c nhng Pht t i cha lu nhng khi n cha ri ro ngi khc v ng ci o mt t th quay li n lin, gy lin: "Khng c mt hay sao m li ng ngi ta." Nh vy, chnh t mnh khng gii thot. V vy, li ca Pht dy l nhng iu ht sc minh bch, ht sc thc t nh gia ban ngy... Nhng chng qua chng ta khng hc ni, khng tm hc hay chu hc m thi. Ai chu hc nhng li dy ca c Pht, ngi c an lc, ngi s c gii thot. Gii thot tng gi, gii thot tng ngy v gii thot c i. Lm c iu tc chng ta l hng ngi th t nh trong kinh Pht dy, l hng ngi khng lm kh mnh, khng lm kh ngi. V ngc li lm vui mnh v lm vui ngi. Pht dy: "Thn mng v thng". C ri khng ta nh nc trn dc chy xung, nh sng ng ban mai. Li dy nu nh ta khng nghim k, ta thy hi kh hiu, bi v ci thn ta y, ta bi dng, ta sng trong nh cao ca p... ti sao nh sng mai c. Nhng k tht nhn cho k: trm nm l my? Ch nh trong khong nhy mt m thi; 70 nm, 80 nm l my? Ch trong nhy mt m thi.

Tm li, khi ta chim nghim c iu ri, thy ci thn ta nh ht sng trn u c ban mai m thi. bit nh ht sng trn u c ban mai th m cn gy nhau, cn nh nhau, cn tm cch git hi ln nhau, tm cch bc lt nhau, tm cch lm kh nhau th l mt iu m lm trng i. Gp g nhau trn ci i ny l mt duyn tt, nhng khng bit tu hnh khng bit ci sa, l mt duyn xu. Khi l duyn tt th s lm thng thin nhn vi nhau trong ci cc lc, c sung sng vnh vin. Khi cng nhau lm duyn xu th oan oan tng bo khng th trnh khi nhng iu kh au, cho nn hnh Pht t chng ta theo Pht, nim Pht, tng kinh, c gng lm lnh. Lm hng ngi th t, hng ngi khng lm kh mnh, khng lm kh ngi v trnh khng lm ba hng ngi trc. c nh vy tt nhin chng ta lm trn ch nguyn gii thot cho mnh, ng thi bo p cng n su dy ca c Pht, ca cha m, s trng, quc gia x hi vy ./. Thch Thin Siu ---o0o--HT

Tng Chi, tp II A, trang 130.