You are on page 1of 46

L Pht V Y hc

(lc trch) o Chng Php S bin thut Chuyn ng: Bu Quang t t Nh Ha ---o0o--Ngun http://www.quangduc.com Chuyn sang ebook 20 8 - 2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
PHN TH NHT: DN NHP CHNG I: I. L PHT L MT HNH NG RN LUYN T GIC, L S HNG TH TI CAO II. C NHIU CCH L NG TH U A KHC NHAU, NHNG MI CCH U C NGHA SU XA III. TINH THN, THI NG N TRONG VIC HC TP CCH L PHT IV. NG KHI NHNG TM THI SAI TRI KHIN CHNH MNH B CHNG NGI V. IU PHC THN TM, KHIM KNH, NHU NHUYN VI. L PHT L MT CCH VN NG KHI PHC THN TM KHANG KIN VII. DO L PHT L TU TP V MT S M KH NHP L SU VIII. L PHT TIU TR NGHIP CHNG, CH LM TNG L KH NHC K IX. NGUYN NHN GY NN S MT NHC TRONG KHI L PHT X. DC LNG VO MT CH TH KHNG VIC G CHNG HON THNH, NG PH TINH THN THAN TH, GIN HN XI. NHNG IM MU CHT KHIN VIC HC L PHT TR THNH KH KHN HAY D DNG XII. GII P THC MC CHNG II A. L Pht l cch thc hin iu tt lnh bc nht mt cch cht ch nht B. Kinh Nghim L Pht PHN TH HAI: PHNG PHP L PHT V QUN TNG I. PHT L NG GIC GI II. NG NH CY TNG, NGAY NGN NHNG THONG DONG III. CHP TAY NHIP TM IV. CI U V. KHOM MNH VI. TH LNG VAI (CI XUNG)

VII. CONG GI - CONG THN H MNH XUNG VIII. QU GI ST T IX. QU TA TH THI X. DUI TAY N PHT XI. NG TH U A XII. LT NGA BN TAY N PHT XIII. HA NHP CNG TM PHT, CHNG SANH V PHT CM NG NHAU XIV. KHI PHC T TH QU TA XV. QU, DNG LNG BN CHN NG LN XVI. KHI PHC T TH NG PHN TH 3: PHN TCH NGHA PHT PHP V NGUYN L Y HC CA MT S NG TC I. V sao cn phi chp tay? II. V sao khng c chp tay ln ngc? III. V sao chng nn nghin cht rng? IV. V sao phi nn ng theo kiu tin bt hu nh (u bn chn cch nhau 8 phn, hai gt chn cch nhau 2 phn)?

---o0o---

PHN TH NHT: DN NHP


CHNG I:
I. L PHT L MT HNH NG RN LUYN T GIC, L S HNG TH TI CAO

C ngi c nghe ni n vic l Pht bn bi xch l hnh ng m tn, ch tht ra i vi ngha ca ch Pht v o l l bi hon ton chng hiu g nn mi ng nhn nh th. L Pht no phi l sng bi, van vi thn minh bn ngoi mt cch m qung, m chnh l mt hnh vi hp l, ng n, c tim nng thm nhp, khai pht t tnh ni ti. L bi chng nhng gip cho thn, tm khang kin, m cn c th gip ta hun luyn nng lc gic chiu cao cp. Nu bn n tc dng khin tm vui v, sng khoi, an nh th l bi cng l cch hng th php lc cao qu. Nu c th tin tng vo li gii thch cn bn trn th khng ai li chng tn thnh, cao hot ng thn, tm, tinh thn u t ny. C nhiu phng thc biu t s l knh sai khc. Do mi quc gia c mt nn vn ha sai khc nn phng thc biu t l knh cng phi sai khc.

Chng hn nh: Nc th chp tay, nc th khom mnh, c nc ci u biu t l knh. Ti Ty Tng, thng dng phng thc i l bi l Pht. Thm ch ngay ni lc tri ng tuyt ng, h vn kin thnh rp ly ton thn, nm mp xung t, hai tay hng thng v trc, p st xung t. Ti n , c chn phng thc biu t s l knh, gi l Thin Trc cu nghi: 1. M li tha hi. 2. Ci u biu th s cung knh. 3. Gi tay ln cao vi cho. 4. Chp tay t ngang ngc. 5. Co gi (n coi pha phi tng trng cho chnh o, v th trong kinh thng thy ni trt o vai hu, gi phi chm t, gi tri dng thng ln biu th s l knh). 6. Qu thng (hai gi cng t st t, mi bn chn chm t). 7. Bn tay v gi cng chm t. 8. Ng lun cng gp li (ng lun cn gi l ng th) tc l u, hai gi, hai tay thy u cong li 9. Ng th u a (nm vc gieo xung t) l cch l knh cao nht, cn gi l nh l, u din l, tip tc l; hm : dng phn cao nht trong thn ta l u mt chm t knh l, m ly chn ngi nhn l. Cch ny cn gi l ng lun u a v u, hai tay, hai gi u chm t. Chn cch l bi trn lit k theo th t t khinh n trng (chp theo sch i ng Ty Vc K). ---o0o--II. C NHIU CCH L NG TH U A KHC NHAU, NHNG MI CCH U C NGHA SU XA

Trong cc o trng, cha miu ca ta, phn nhiu dng cch ng th u a l Pht. Tuy cng gi l ng th u a, nhng c nhiu cch thc hin khc nhau: 1) Trc phi sau tri: Ti n , dng pha phi tng trng cho Chnh o nn qu gi phi trc, theo th t: tay phi ri tay tri chm t, biu : tn trng chnh php, nguyn cho chng sanh c Gic Chnh o. * Cch ly: ng ngay thng, chp tay ngang trn (cnh tay hi chm theo mp o). Trc ht l gi phi ri n gi tri, hai khy tay ln lt theo th t chm t, ri xe hai tay ra, lng bn tay nga ln. Qun tng nh ang chm vo chn i phng, dng trn dp xung t mt ly (theo Pht Quang i T in, iu 6.582). 2) Phi tri cng lc: Hai tay i xng ng thi chm t, hai gi cng ng thi chm t. Cch ly ny dng t, hu tng trng cho Ch - Qun, nh - Hu, Quyn - Tht, T - Bi nn dng tri phi cng lc, biu th cc ngha: nh Hu ng Tr (cng bnh ng gn gi nh ln Hu), T Bi Song Vn (cng vn dng T v Bi), Ch Qun Song Vn... Do hai cch ly ny, cch no cng c o l, ngha su xa, chng ta u phi bnh ng hc tp, thm nhp th hi. ---o0o--III. TINH THN, THI NG N TRONG VIC HC TP CCH L PHT Do nhng iu va ni trn, ta bit l Pht c nhiu cch khc nhau, trong mi o trng li quen dng nhng cch thc l Pht khc nhau. Mi cch thc u c im c sc, ngha v u im khc nhau. n mi ni, chng ta phi c bit lu tm. n trong o trng no tham gia on th cng tu, chng ta u phi tn trng s ch dy ca ngi lnh o, v cng phi tn trng phng tin v cch sp t trt t on th ca h, cn phi lm ng theo nghi thc c s dng bi o trng y. Bi l, tn trng ngi khc cng l biu hin s l knh ch Pht, l thc tin ha thun vi chng sanh. Chng ta phi bt chc nh hang ni trng rng hng hp thu nhng iu s trng ca ngi khc th mi c th t mnh ci tin khng ngng, sa mnh ngay thng. Nh vy mi l tu hnh, mi l l Pht, mi l tinh thn hc Pht khim knh, mi l thi ng n.

Nhng phng php l Pht chng ti gii thiu y ch l nhm knh trnh mi ngi tham kho m thi. ---o0o--IV. NG KHI NHNG TM THI SAI TRI KHIN CHNH MNH B CHNG NGI Ngn vn phn chng ta ch v ngi khc dng cch thc l bi khc vi cch mnh hc trc y hoc khc vi t th mnh quen dng m ny sinh tm l khng c, chng chp nhn, t sanh lng phin no (chng nhng ch i vi vic l Pht nh vy m i vi nhng iu khc cng u nn nh vy), hoc lng ph tinh thn vo nhng hoi nghi, khng cch no thm nhp, lnh hi nhng im hay ca h. Ch v mt ng tc no ta khng hc c m ng lng, chn nn. Hoc v gn ct thiu vn ng, tr thnh cng ci chng th thc hin ngay c ng tc y bn chn nn. Thm ch ph bnh m qung, sanh tm khinh mn th l hon ton chng ph hp vi ni dung ca tinh thn l Pht, m cng l tri nghch vi mc ch ca vic l Pht l khai pht Pht tnh, m c ni t tm. ---o0o--V. IU PHC THN TM, KHIM KNH, NHU NHUYN Hc tp l Pht th iu u tin l phi hng phc thi kiu cng, li nhc, ngo mn ca chnh mnh, iu ha, lm du i s ngoan c, bng bnh, khn trng ni thn tm mnh. H tm khoan ha, rng rang, t bi, du dng th thn cng t nhin thong dong, oan chnh, linh hot, kh huyt cng thng sut. Nu nh tm cng thng, c chp vo mt thi quen no , thn s t nhin tr nn cng cng, mt i tnh linh hot, do dai, bin thnh lo ha, cc cng nng ca thn b thoi ha, bnh tt pht sanh. ---o0o--VI. L PHT L MT CCH VN NG KHI PHC THN TM KHANG KIN Pht l bc gic ng. Ngi cng l bc i Y Vng v thn v tm. L Pht l hnh thc vn ng ph hp vi nhng nguyn l ca y hc, khin cho ni tm giao cm vi bc i Y Vng, khin cho cng nng cha bnh

t nhin c pht khi, c tc dng tng cng kh nng min dch, phng bnh tt, t mnh iu tit, khin cho thn, tm v c th gii cng iu ha. V th, l Pht tiu tr c nguyn nhn gy bnh, cha lnh tt bnh. * Li Ph: L Pht nn mc y phc t chnh, sch s. Nu l ngi xut gia phi nn p y (y trn tc l mn y hoc ca-sa). Nu l c s ti gia th phi nn mc l sm y (tc l mn y), hoc mc y phc thng nht theo quy nh ca tng on th. C gng trnh mc y phc khng t chnh, ng i m, mc qun o qu ngn h lng, h i. Trong tp sch ny, do phng tin gip cho ngi mi hc hiu r nhng im trng yu ca tng ng tc, nn [cc ngi mu] khng mc qun o rng ri. V th, khi chp hnh, ngi l Pht khng mc o trng (hi thanh) hay p y (mn y hay qui y), ch n mc rt s si nh th. Xin mi ngi lc t tu, phi nn tn tm l knh. Thp phn cung knh t thp phn li ch. ---o0o--VII. DO L PHT L TU TP V MT S M KH NHP L SU Cch l Pht chng ti gii thiu y v c bn l tun theo cch thc do n s l Php S thng Sm h Vn truyn dy ti i Chuyn Hc Sinh Trai Gii Hc Hi, phi hp nhng li thuyt minh th thin theo nguyn tc gii phu sinh vt. Ch mong mi ngi lc mi hc cch l Pht, trc ht, trong tng ng tc s c li ch thn tm mm mi, dn d s nhp L su. V th, bc u l ph hp vi nhng nguyn tc ca gii phu hc, sinh l hc, vt l hc (hng trnh khi nhng chng ngi ni thn nghip, ni tm an nh). Cao hn l t vic l Pht trn mt s tng, s kh nhp l Tht Tng. Xin qu v ch v cch thc mnh l Pht khng ng, tri nghch vi nhng nguyn tc sinh l hc, ng tc gp rt, mt sc khin mnh b mt mi, au n m ng lng (C ngi li do quy ti cho vic l Pht. i u cng bo l Pht c nhng iu chng thoi mi nh th , ta h mi phng ch Pht x t vi h. y chng nhng l chng hiu r l, m thm ch cn gy to khu nghip, khin ngi khc lm tng l Pht l chng thoi mi, rt kh s. K tht, ch v ngi y lm lc m thi!)

---o0o--VIII. L PHT TIU TR NGHIP CHNG, CH LM TNG L KH NHC K L Pht l tiu tr nghip chng, tiu tr trn lao cng nh tiu tr nhng chng ngi tch ly t nhng t th chng ng trong cc hnh vi thng nht, ko dui cc ch cng thng, co rt, tiu tr nhng tr, thng nhng ch b tc, rn gia thn tm khng chng ngi, ch chng phi l kh nhc k. C k cho rng cng l Pht n ni kit sc, thng kh, cng qu n nt c u gi, mp u n rch trn, th cng c Pht, B Tt thng xt. Sau y v qu mt mi, kit sc, khng cch chi gi mi nh th c, tm bn lui st, hi hn. Do chng nhn c s cc kh qu mc (cng l do cha x c ni kh ni da tht) bn vin c ng l do: V ti l Pht chng c kho khon nh th, bc s bo ti ng nn l Pht. y cng l hng thiu tn tm, cha hiu r l rt ro. Tht ra, chng phi v l Pht m khng khe khon, m chnh l v chng hiu cch l Pht v nhiu vng tng nn mi khng khe khon! K mt hc ny lc mi hc cng hiu lm nh th, chng nm c yu lnh, l Pht n mt nhoi nhc kh, cho rng l Pht rt mt mi, sau ri mi bit l chnh mnh lm lc. ---o0o--IX. NGUYN NHN GY NN S MT NHC TRONG KHI L PHT Lc ban u tp tnh l Pht, thy nhc nhn, au kh l v: - Phng php chng thch ng, t th mu thun vi nhng nguyn tc kin khang ca sinh l hc: chng kho gi trng tm theo vt l hc, chng kho dng lc t nhin, t dng sc mt cch nhm ln, lng ph sc.

- Cc khp, khy, gn, tht ca mnh vn sn c nhng ph vt tr hoc tiu mn v tui tc (khc no khe nc vn sn c bn ly lng ng), li cn thiu vn ng nhiu nm (ging nh khe nc chng h no vt). Trong tnh hung nh th, toan vt sch mt lc th ng nhin nhng bn ly chm m, ng s ni ln khin cho nc trong khe ngu c qu mc. Ch cn lin tc nc trong vo, t nhin bn ly s tri i, khi phc s trong sch. Qu v nn hiu r: Lc no vt sch, cht bn thu, tp nhp ni ln chnh l nhng bn ly sn c, ch no phi u do no vt sch m c. Nu bo l do no vt mi c bn thu, tp nhp th chnh l chng quan st, suy ngh r rng vy. Cng mt l y, nu phng php l Pht chnh xc m cm thy c b phn no c bit co rt hoc au n th y chnh l nhng bn ly ng nhiu nm hin hin, cho thy ch y vn b tr hoc mn mi v tui gi, ch no phi l Pht hi chng ta, cng chng phi do l Pht mi b au n. Ni cch khc, lc qut dn thy bn thu, ln xn, y chnh l du hiu bo trc cho s thanh tnh, qu v cng nn tin tng dn dp. Xin qu v hy quan st, suy ngh chnh xc, s l phn minh, ch thy mnh c cht bnh vt lin quy ti cho vic l Pht. Ngi hng ngy thiu vn ng, bo i mt on ngn thy au chn, bo khing vt nng lin ku au hng, nhc lng; ng nhin khi l Pht cng phi b au nhc, mi nhc. K tht ch v cc chi th thiu c hun luyn, hot ng, chng tun hon tt, cho nn s chuyn ha nng lng v thi tr cc cht cn b u yu km. Do vy, phi kho luyn tp, nu khng lng tri, lng nng sn c s b mt i. Tui tr khng tp luyn, n gi s phi chu kh khng th ni. nhn thc c [gi tr ca] s tp luyn th mi c th t ph [nhng kh khn]. ---o0o--X. DC LNG VO MT CH TH KHNG VIC G CHNG HON THNH, NG PH TINH THN THAN TH, GIN HN Trong nh Pht, c rt nhiu ngi c th mi ngy l Pht c ba ngn ly, lng l dng cng (mt chng i sc, thung dung t ti), thy h l nhng ngi l ly c phng php, c rn luyn. Qu v phi kho t trn trng bn nng Pht tnh, dng tm khai , ng lng ph thi gian, tinh lc qu bu than kh v on hn. Thm ch sut ngy bn ba tm ngi khc

gii by ni kh, chng dng tm t gii ng! Nu c th em ht tm lc than kh, bt mn chuyn ch ni vic khai pht t tm th nhng phin mun s b tr sch! Pht ni: Dc lng vo mt ch, khng s g chng hon thnh. Trn i khng c vic g kh, ch s ngi thiu lng! ---o0o--XI. NHNG IM MU CHT KHIN VIC HC L PHT TR THNH KH KHN HAY D DNG Quan st nhng ngi tp luyn l Pht, chng ti nhn thy: - Nhng a tr ngy th, thoi mi, khng c tm thnh kin s hc rt nhanh. C th ni l ch v cch ly cho chng t mt n ba ln, i a s bn tr u lm c ngay. thy y l mt loi ng tc n gin, d hc. Qu v ng cho cch l Pht ny l rc ri, kh khn, sanh tm chn nn. Cng t s kin trn, ta thy lc tm khng vng mc, thong dong, mm du s c kh nng hc tp rt tt, gic tnh s pht khi cng dng tt nht, tr hu d khai pht nht. - i vi ngi trng thnh, nhng ngi cha tng hc qua cch l Pht (tm khng c sn thnh kin) s hc rt nhanh v chng b thi quen t qu kh gy tr ngi, nm c yu lnh rt nhanh, t c li ch thn tm nhu nhuyn. - Nhng ngi kh tp nht l nhng ngi c tnh khn trng, bng bnh, hay nhng ngi c chp vo tp qun qu kh. L v h ch m h thun theo ng tc quen, chng t cht nim gic tnh. V th, lc l Pht m mng trn di, tm chng chuyn ch (thn c theo thi quen ng ln, sp xung, tm m tng chuyn khc). Bi vy, chng bit mnh ang lm g. ng lch chng bit l ng lch. Chp tay chng bit l nm ngn so le, tn lon. Mi mt ng tc u l vng tng, lm qua qut m h, chng h dng tm minh bch r rng t qun chiu. y l bung th theo thi quen ca t thn, c ph gic tnh ca mnh. L Pht mt ly vn l vic c th hiu r trong vi gi, nhng nu hc tp nh th th mi nm cng hc chng xong. Thm ch hc hn c mi nm, ngay c ng tc chp tay cng so le, tn lon. Ngay trong lc khim cung ci u cng vn h nga u, thng c. Ngay trong khonh khc y chng dng tm th ci tt nh c hu y d mi nm vn chng thay i c.

Bi th, vic tu tp chng nhn vo thi gian m ch trng ti mt nim tm ngay trong lc y c chuyn ch, c thong dong, c cung knh hay khng.

---o0o--XII. GII P THC MC C ngi cho rng: L Pht ch l biu hin s l knh, ct sao trong tm cung knh l c, vic g phi ging phng php l Pht? Phin phc qu! C ngi ni: Pht v chng sanh bn th l khng. u cng l tnh Khng, cn g phi chp trc s tng l Pht? Cn g phi ging gii, nghin cu phng php l Pht c ch? i vi cu hi th nht, chng ta phi hiu r rng hc Pht tu tr th phi s l vin dung, chng th chp trc vo L, ph b tu hnh v mt S, cng chng th chp vo s tng nhng chng hiu r o l (Ngu ch i s ni: Chp l ph s th l cng chng vin dung v ton s tc l, ton l tc s). Trong tm c nim cung knh th lng thnh bn trong biu hin ra ngoi. Hon ton chng th ni ti i vi anh c cung knh l tt ri. Anh n nh ti, ti chng thm l n, dm ng g n, thn nhin coi truyn hnh, anh hi ti cng chng p. C thc n ngon, ti n mt mnh, dnh v tri cy, thc n h, cm xu cho anh. Tin chc l nu c ai i x vi anh nh th, nht nh anh chng th no ngh trong tm h c knh trng anh c! V th lng knh trng phi c thi v li ni tng xng, v cng cn phi c phng cch biu l. Nu nh ta bng i, trong lng mun n, t s c hnh ng, biu hin mong c n no. c mun n m vn cn suy xt cch n, thc n, thm ch phn tch mc dinh dng, hiu nng ca thc n. Thm ch cn nghin cu cc php tc ng x ni bn n, hung h trong lng c knh trng m chng cn phi nghin cu phng php knh l ? Ngy ngy h mun n lin dng n ung gii quyt, chng him phin phc, c sao i vi tm knh cung knh li ngi phin toi?

i vi cu hi th hai: im o diu trong o l nh Pht l C, Khng chng hai (nu chp vo khng th ph S tu, cng l thin chp). Bn th ca ht thy sm la vn tng l Khng, nhng huyn hin gi tng C. V th chng th mt b chp trc vn tng l c, chng bit bn th ca chng l khng. Cng chng th mt b chp bn th ca chng l Khng, ph nhn s hin hu ca vn tng. Bn th ca ht thy sm la vn tng thc cht l Khng, nhng chng sanh huyn thy hnh bng ca vn tng. Chng nhng th, s hin hin v bin ha ca gi tng vn tn ti theo nh lut nhn qu (Nu chp trc vo Khng, bc b nhn qu, th thnh c Th Khng. Nu cha th i vi la t, dao ct vn an nhin th vn l chp C, sao li b S Tu?) Thn chng ta y tuy ng th tc khng (ngay ci thn ny chnh l khng), nhng k phm phu cha chng ng vn chp trc c thn th, c tc dng, c cng nng. Nu chng ta c ng chng thch ng, chng ph hp vi nguyn tc vn ng th c theo l nhn qu, s pht sanh cc th tt bnh chng thoi mi (nguyn tc vt l v sinh l chng th ra ngoi quy lut nhn qu). Bnh tt ng nhin l khng, nhng vn l k phm phu cha tu chng c tnh Khng t nhin s chp trc vo chuyn au bnh. Thn th gi hp ny ging nh php kh, l d nhin chng nn tham chp n qu mc, nhng cng chng nn ngc i n mt cch phi l. Pht l bc dng Gi tu Chn (vn dng thn th gi huyn tu hnh, kh nhp Chn L). s dng gi tng th ng nhin cng chng th la b cc nguyn tc nhn qu ca gi tng c. V th phi kho vn dng sao cho ph hp vi nhng nguyn tc vt l, sinh l th mi c th pht huy lng nng, lng tri, khai pht c tim nng Pht tnh. Do nhn ly Pht bt ng nn qu cng sai khc. Phm phu mt mc chp gi l chn, ht nh nm mng c chp mng l tht, c khi no trong mng li bit y l mng? Gi s thn th gi huyn c bnh kh th bn thy bnh kh l tht, cha th thy bnh l gi, chng hin hu! V th nu chng ta s dng ci thn gi huyn ny chng ng vi nguyn tc sinh l, vt l th ng nhin s b chng ngi, kh s, bc bi vy! Ming tuy ni l Khng, lc b au bnh, trn chng thy khng nn bn phin bc. Chng bng nh lc vn ng, trc ht hiu r php tc, kho vn dng chng b chng ngi bc bch phi chu kh qu, cng nh s

chng b mt nhc, kh chu khi ly Pht, ri li ng Pht t khng thing, chng ban n cho mnh! Ni mt cch nghim tc, [l ly] mt cch h , m mui, trn di tn lon th chng th gi l l Pht c! Bi l, Pht l Gic Gi, dng s gic ng cnh tnh tm, soi xt, qun chiu tng tn, gic ng th mi l tng ng vi o. Theo a Tr B Tt Gii, B Tt hng ngy phi tu cng c l Pht, nu khng tu nh th l phm gii. Ch hng B Tt t S Qu tr ln mi l ngoi l (khai duyn). Nu bo chng cn n s tng l Pht th k ni c chng S Qu hay cha? Nu chng chp tng th ly Pht no c ngi g? ---o0o--CHNG II A. L Pht l cch thc hin iu tt lnh bc nht mt cch cht ch nht 1. iu tt lnh bc nht: Hy t oan chnh tm, hy t oan chnh thn Kinh V Lng Th dy: Th no l iu lnh bc nht? Hy nn oan chnh tm, hy nn oan chnh thn. L Pht l cch thc hin iu tt lnh bc nht mt cch cht ch. Bi l, vic l Pht rn luyn sc qun chiu, rn luyn oan chnh m thung dung, iu phc cc cn, thn tm nhu nhuyn. Vn ng ng quy tc s vun bi sc an nh, sc gic chiu v tinh thn l knh. Dng cng phu y vn dng vo mi mt hon cnh sinh hot thng nht th trong mi mt ng tc chng cn phn bit gia l Pht v sinh hot. Nu cn phn bit gia sinh hot v l Pht l nh mt ngha ca vic l Pht. Hon chnh nhng sinh hot thng nht chnh l vn dng tinh thn ca vic l Pht: bin tn lon thnh chuyn ch, bin cng thng thnh nh nhng, thung dung; bin cng ci thnh mm mi, bin chp trc thnh rng rang, sng sut; bin m mt thnh gic chiu, bin h thnh sng sut.

---o0o--2. V sao cn phi oan chnh, thung dung? C quan st hot ng nut cht lng ca thc qun, ta s thy r: 1) Thc qun phi thng v thng sut th mi c th nut cht lng d dng. Nu thc qun cong quo, vic nut cht lng cng b tr ngi. Cng l , nu thn th oan chnh th huyt qun mi thng sut. Nu thn th b g p trong t th nghing lch mt thi gian di th huyt qun cng nh thc qun lin tc b vn cong, s tun hon ca mu chng thng sut. 2) Nu dng tay mnh ln thc qun v tr thng th vn kh nut cht lng. V th cn gi ngay ngn nhng phi thoi mi. Nu gn ct chng ta lin tc trong trng thi cng cng, co rt th nhng mch mu trong gn gt b tr ngi, khc no thc qun b cht chng c thng sut. y chnh l gn ct ca chnh mnh to p lc trn chnh huyt qun ca ta. p lc y do tm trng cng thng gy nn. Do vy, tm c th thi th kh huyt mi thng sut, chng n ni t mnh p ch chnh mnh. Tm c th thi th sc gic chiu mi pht huy c, mi sng sut chuyn ch c. ---o0o--3. Gi cho thn ngay thng chnh l c s tu Qun Bi k l Pht nh sau: Nng l, s l tnh khng tch, Cm ng o giao nan t ngh, Ng th o trng nh chu, Thp phng Nh Lai nh hin trung, Ng thn nh hin Nh Lai tin, u din tip tc quy mng l.

C k vn: l Khng Qun th cn g phi lun n nguyn tc oan thn (gi cho thn ngay ngn) na c ch? p: Tu hnh phi c trnh t. Nn tng bt n li xy lu cao th s chng vng. Xin hy xem cc trc tc ca ch c c. Nh trong cun Qun V Lng Pht Kinh S ca i s Thin o, trc khi bt u ging dy php qun tng, Ngi cng dy cng phu chun b an nh thn tm lm c s. Ngay trc on dy: Li qun t i ni thn trong ngoi u khng, trn khng c mt vt, c on vn nh sau: Dy ngi xp bng ngay ngn, gi thn ngay ngn, ngm ming, rng ng cn cht, li chng ln vm hng cho hi th gia yt hu v mi c thng sut. chnh l on vn dy v cch chun b trc khi tu Qun (tin phng tin), l li dy cc trng yu. K s hc ng vi ham cao, chung xa, coi thng cng phu gi cho thn ngay ngn... Cy khng r d b kh, xin k s hc hy dng tm ch . * Cng c th thng ca vic l Pht: Kinh Nghip Bo Sai Bit dy: L thp miu Pht, c mi th cng c: Mt l c thn p , ging hay. Hai l ni ra iu g ngi khc u tin phc. Ba l gia m ng khng s hi. Bn l thin nhn yu mn, bo v. Nm l oai th y . Su l nhng chng sanh c oai th thy u n thn cn, gn gi. By l thng c thn cn ch Pht, B Tt. Tm l i phc bo. Chn l mng chung sanh thin.

Mi l mau chng Nit Bn.

---o0o--4. L Pht tiu tr nghip chng, khai pht tim nng Ni i lc, Nghip l hnh vi, Chng l chng ngi. Do cc hnh vi trong qu kh tch ly pht sanh cc th chng ngi, bt lun l chng ngi ni thn hay ni tm. Cc hnh vi trong qu kh va ni bao gm cc tng trong tm ( nim), li ni v cc t th, hnh ng ni thn th. C ngi cho rng phi gy s c ln th mi l to c nghip, mi c nghip chng. K tht, ch cn trong tm ng nim l c nghip (thin nim c thin nghip, c nim c c nghip. Nim Pht l tnh nghip). Thn c nhng ng tc, t th u l nghip. Bt c ng tc, t th to thnh nhng chng ngi cho thn th gi l nghip chng ni thn nghip. Rt nhiu s au kh, bnh tt c lin quan n nhng t th thng ngy, tc l c quan h vi thn nghip. Thn nghip li chu s ch huy ca tm. H tm b vng mc, ging ko th thn cng hin v khn trng, bt gic t gy nn chng ngi cho chnh mnh (nghip chng). V sao ni nim Pht, l Pht c th tiu tr nghip chng? L v trong khi l Pht, tm phi iu chnh, hng n cung knh v t bi thanh tnh, ming nim Pht nn khng ni chuyn tp no khc, tr thnh ngn ng thanh tnh, ng tc ni thn tr thnh nhu nhuyn, khim ha, cung knh. V th tiu tr c nhng t th xu thng ngy gy nhng chn p, chng ngi trn thn. C ba phng din thn, ng, u thanh tnh, cung knh, nn tiu tr c nhng chng ngi do nhng hnh vi bt hp l trong qu kh gy nn ( l tiu nghip chng) v cng thun tin cho vic tp luyn t an nh trong khi ng. ...Chng ta hy yn lng quan st t th ca chnh mnh hoc quan st t th ca ngi khc t cnh tnh chnh mnh (nhng cn ch : mc tiu l quay li quan st chnh mnh, sa i chnh mnh, ch chng phi ph bnh, ch trch). H tm c vng mc th bt gic gn tht trn thn cng t nhin co rt, cng cng.

Do chng h t qun chiu mnh nn rt kh pht hin t sa i, khin cho nhng chng ngi rt d tr b cng kh c c hi tr b. Lc l Pht l lc t soi xt mnh, iu phc thn tm, ht sc iu tit thn tm khin thn tm t ti, rt thong dong, chng cn b khn trng, chng ngi rt oan ung na! ---o0o--5. L Pht l iu phc thn tm, tiu tr nghip chng (v tr sanh tm) Khi tm l Pht, Pht lin bit ngay, phng quang gia b. L Pht: a) Tm bung b vn duyn, nht tm chnh nim nim Pht (linh minh gic chiu). b) Thn th lng cc c, nht tm (linh hot, thong dong, mm mi). Trong khi l Pht, thn tm u thong dong m cung knh, chuyn ch, c ng nh nhng, sng sut, thoi mi. Tuy l trong ng m vn an nh qun chiu. Tuy l ng m nhu nhuyn, khng cng ci, co rt, lc phn b u, ph hp tinh thn v tr sanh tm trong kinh Kim Cang. Chng hn nh: khi gi chm t, tay lin lp tc dui nh ra (chng chng mnh xung, ph sc!). Khi ngi qu xung, hai gi v ton thn li lp tc hon ton bung lng (v tr), ty thi luyn tp, bung b tm khn trng chp trc. Rn luyn sao cho c th khi, c th bung b khin thn ln tm u thng sut, khng chng ngi. Trong ng li c th ty thi vn dng tc dng chiu soi rnh r ca tm (sanh tm). Li cn ty thi bung lng chng gi cng (v tr). D thong dong nhng chng ngng tinh tn (v tr sanh tm). Tm nh bnh xe, xoay vn vn chuyn, trc l nht nim, nhng li khng tm chng vng mc. Bnh xe tin v trc, chuyn ng, nhng trung tm ca bnh xe khng lay ng. ---o0o---

B. Kinh Nghim L Pht 1. L Pht Tm c (Php s Diu m trn thut) K mt hc ny ly vic l Pht lm nht kha nhiu nm. Khi y ti chng bit t th l Pht phi ph hp vi kt cu t nhin ca thn th v nguyn tc sinh hc. Mi khi l Pht xong thng cm thy rt mt mi, c tay nhc mi, xy xm, sc mt trng bch, cm thy rt kh s. Sau ny, do c duyn ngu nhin hnh ng s ph o Chng, c Ngi t bi dy d, khai th, mi bit rng do t th sai lm nn mi n ni y. V th, ti lin pht tm theo Ngi hc cch l Pht. Hc cch l Pht vn l vic rt n gin, rt d dng, nhng a tr hn nhin hc rt nhanh, nhng k mt hc phi mt trn c nm mi sa ng c nhng t th cn bn nht, mi tm luyn thun thc. Do v cht thi tt vt vnh tp kh gy chng ngi, li thm nng lc hc tp yu km, nn hc va chm li va tn sc. Ni ra ht sc xu h, hc theo cch l ly mi ti bn pht hin nhng ng tc ti c bn trc y nh chp tay, ng thng, thm ch cch thc nhc thn ln, ti u lm trt c. ng th ng nghing, vo v. Chp tay th cc ngn so le khng u, l knh th lp chp, quu quo, khom mnh th xng sng cng nh vch st. Li cn lc l th trng tm thng ri vo u mi chn, ch chng t ti gt chn; xe tay nh ang qu mi cho. Thm ch chng bit th ra khi ly xung, ht vo khi ng ln. V th, thng ch ly c hi trc, chng tip c hi sau, ph ph, ho hn! Hi tng li lc mi bt u hc cch l Pht, ton thn cng cng chng linh hot, gn ct cng thng chng th gin. L Pht Nh Lai xong nh tru gi ko xe nng, mi dng sc mt cht, khp thn m hi tho nh ma. Mi l my ly, y phc t sng. Trong lc hc cch l Pht, thng thng chng nm vng b quyt: chng bit rng trng tm phi t ti gt chn th mi hp vi trng tm t nhin ca vt l hc. Thot u, ti chng bit dng sc huyt an in gp thn, tht bng, v ci u nhn vo khong gia hai chn mt cch t nhin. Chng bit nga u, ci u u phi dng lc t nhin mm mi ci xung, ch cy vo sc. Kt qu l cong vo nhiu hn ngay ngn, cng ly vi vng cng thm mt!

Lc mi hc, l mt ly, i vi mi ng tc u phi chm ch xem t u n chn c chnh xc hay khng. Nu sai th s thy ci u nhng u chng gc xung (li vi vng ngng u, sau gy cng cng ). Cong lng nhng xng sng chng gp li (bng chng tht vo), thm ch qun c h hp. Do phng php sai lm nn hng au, lng mi, chong vng rt kh chu, trn chng c mt my php h no! Tuy lc u thng lm sai nn b kh s oan ung, nhng ti vn c dc lng tin, luyn tp lin tc khng ngng, lp ch khng hc thun thc khng c. Vy m phi mt mt hai nm mi hc xong, mi t c thn tm th thi, gn ct mm mi, mi mt ly u t nhin, thong dong, mm mi, trn tr php h! Do tp qun t nhiu nm trc to thnh nhng ng tc qun tnh, c h mt phen vng tng, tm chng chuyn ch vo ngay trong mi st na th nhng ng tc qun tnh s xut hin. V th, phi dng tnh cnh gic cao qun chiu. So vi nhng ngi mi hc th vic sa i cho chnh xc nhng ng tc, t th khng chnh xc quen thi cng kh hn na. Trong khi y, hnh nhn li cn th thch bi mt vi trc trc, tc l nhng phn ng mang tnh tm thi [do nhng t th sai lc qu lu gy ra]. Nu chng c i nguyn lc thc y, tin chc rng hnh nhn s thoi tm, chng ngh n vic l bi na. y l v ton thn c nhng tn thng c, hoc c nhng tt bnh vt vnh lu, nay trong lc l Pht, khc no vt sch ng cng, nht thi s c phn ng au n. Cng may l ti chng ng lng, tn tm cng cao, thm dng kh tip tc l bi. Kt qu l do b phn ng, [sc khe] li c ci thin ln lao. Chng hn nh lc nh b thng u, xng c b trc trc nn thng hay b chng mt. Trong lc l Pht, chng h hay bit l sc khe mnh kh hn, u khng cn b chong vng na. Xng c cng khi phc bnh thng. Cng nh chng bit sao bp chn phi t nhin pht sanh chng thng, sng ph, nng hc, va au, va nhc, nhng c lin tc l bi th chng ny cng bin mt khng thy tm hi. T nh, k mt hc ny ni an in v lc, ni nhiu lin pht suyn, xng tng kinh k lin b tc ngc, hi ngn, kh c lin tc, cng chng th ang nm nga ngi nhm dy c. Sau ny, do v l Pht, trong bng t nhin ha ra hu lc, hin ti ang nm nga c th ngi nhm dy c, khi tng nim cng c th xng hi di chng b pht suyn, hc c cch

ht th su. Lc trc kh sc chng ti, mt thng trng bch, lng bn tay vng kh, ai gp ti cng bo: Php s phi ung thuc b i! Nhng hin ti th cht thay i, kh sc rt ti, chng cn ai gic ti ung thuc b na. Do l Pht m thn th c nhng iu ci thin nh vy, tm cng chuyn ch, an nh, chng cn phi nhc lng v nhng chng bnh lt vt, khin cho k mt hc cng thm tin tng vo phng php l Pht ph hp vi t nhin v nguyn l y hc; i vi vic l Pht cng thm a thch, vui sng su sc. Mt ngy chng l Pht l mt ngy chng khoan khoi vy. C k bo l Pht th mun th no c l th y, vic g phi suy xt l ng hay khng ng phng php, l chnh xc hay khng chnh xc! Cn phi bit rng: T th c th dn n s khang kin m cng c th to thnh tt bnh!, im quan yu l c ng phng php hay khng! Nh Pht dy chng ta bn oai nghi: i nh gi, ng nh tng, ngi nh chung p, nm nh cung l do o l y. y l v mi t th, ng tc ca chng ta u nh hng su xa n s khang kin ca thn tm cng nh nh hng v cng ln lao n vic tu hnh thnh tu ca chng ta. Thn tm c khang kin th tu hnh mi khng b chng ngi. Chng ring g vic l Pht, nu cc t th ng tc trong sinh hot thng ngy khng ng n th xng sng s b cong vo, chn p huyt qun, thn kinh, ni tng, to thnh th bnh tt, u no, thng kh. V vy, c tm l Pht th tt nht l dng phng php hu ch cho c thn ln tm th mi l hnh vi sng sut. Sau cng, ch mong nhng ai hu tm hc l Pht s u c ch Pht h nim, t c php bo nh vy. Thc hnh theo , phc hu cng tng, li pht B tm, hoan h nim Pht, cng sanh Cc Lc quc. 2. iu ch yu l luyn c cch l Pht va thong dong va t nhin (tin s T Thanh Giai, ph gio s i hc i Loan knh thut) Php s thng o h Chng hi ti c mun vit mt bi trnh by iu mnh tm c trong vic l Pht cc lin hu c xem hay khng. Do v l Pht c hng nim hoan h v sng khoi th thng, nn ti bn sung sng xin vit, chng n mnh ngu vng, dng tm lng th thin, qu ma, vit ra mt bi trnh ln qu v khch l ln nhau. ---o0o--1) Rt nhiu ngi nim Pht ly vic l Pht lm nht kha

Nh li mi nm trc lc mi hc Pht, gp c mt nhm ngi nim Pht, i a s ly vic l Pht lm nht kha, hoc ly 24 ly, hoc ly bn mi tm ly, su mi ly, hoc 108 ly, hoc 200, hoc 300, hoc 500, hoc 600. Ti chng bit cch l Pht, c t mnh l theo cch l vng v bn ngoi, hc cch nh l ca h. Thot u l bn mi tm ly, sau tng dn n 108 ly. Ri ly 108 ly lm nh kha, hnh tr lin tc my nm. Sau gp nhn duyn tip xc cch i l bi ca Mt gio. Lc mi hc cng rt kh, nhng mt khi nm c yu quyt bn nh c gp nc. C mi ln ton thn nm rp xung t th chng khc no c tip xc vi c A Di Pht, khng h vng mc. V th, bn i sang cch i l bi. ---o0o--2) Sau khi gii phu, vic l Pht b nh hng ln Sau khi ti b ung th v, phi ct b v phi, bc s bn khuyn: T y khng c dng tay phi khu v, cng nh chng th o huyt p trn tay phi. Thot nghe nh vy, chng bit y l iu nghim trng. T y v sau, nch phi thng b sng au, vai phi cng, au; thm ch au but c xng b vai phi. C lc cm gic nh tay phi ri khp rng lun xung t, kh chu ng ni. iu ny nh hng ln n vic l Pht. Lc l xung, phi dng cnh tay nng trng lng ton thn. L ri ng dy, li phi dng tay vn sc thn ln. Do tay phi, vai phi chu lc qu nhiu kh chu ng ni, ly mt vi ly l khng th no ly ni na. Nht l cch i l bi, lc ly xung, phi dng hai tay chng trng lng ton thn nm mp xung. Hai tay chu lc rt ln, khng nhng khng th l nhiu m cn cm thy kh chu. Tuy rt a thch cch i l bi, nhng d a cng chng th cng cu, nht kha phi tr v cch l Pht bnh thng. S d ti chng bung b vic l Pht l v khng l khng chu c. C ngh xem: d l l Pht rt mt nhc nhng so ra vn hn khng l Pht. V th, vn c l Pht nh c. ---o0o--3) Sc tiu tr nghip chng ca vic bi sm rt ln, nhng do cch ly khng thch ng nn rt kh khn, kh s. Sau khi mc bnh, ti nhn r mnh nghip chng su nng, nhng ht thy nghip chng li do sm hi m c tr dit. V th, ti bn bt u l

sm. Bn sm vn ti dng l Bo Vng Tam Mui Sm, tr tc cui cng vo tui gi ca lo c s H Lin C. Bn ny chng nhng khai th tng tn v o l sm hi: Phi sanh khi tm h thn, chng ti phm na, m cn dung nhp nhng ngha l trng yu ca kinh V Lng Th. Lo c s Hong Nim T nhn nh v sm vn ny nh sau: Ly nhn hnh ca ngi Php Tng lm khun mu cho chnh mnh, ly qu chng ca c Di lm ch mnh quy y... Dung hm L sm trong S sm, ai ai cng thc hnh c! Bi th, ti dng bn sm ny lm nh kha, mi thng ly mt ln. Trong na trc bn sm th qu tng sm vn hoc l bi khong chng mt gi. Trong na sau, c xng mt danh hiu Pht li l mt ly, ly lin tc gn 300 l. y l mt th thch ln i vi ti sau khi c gii phu. Trc mi lt l Pht, ti li phi t khch l mt ln, pht i nguyn mt ln t c v dng kh ln tinh thn ri mi bi sm. L xong tng chng nh mnh va hon thnh c mt vic ln lao. Nhng d l t hay nhiu u chng thoi mi c. Mi khi l sm xong, cc lin hu gp ti u hi: a! Sao mt b sng ln vy? Khy tay do dng sc chng xung nn au rn, chn cng nhc but. Li do dng sc qu nn nch phi cng nh cnh tay phi u rt au n, li cn sng au na. Cn may l khng au n ni khng th no chu ng ni. Ti c ngh n sm hi tiu tr nghip chng, chng nhng ch l nghip chng ca chnh mnh, m cn v nghip chng ca ht thy chng sanh, thm ch trng ti bng Pht, bng php, thay chng sanh l sm, nn mi c th l sm nh vy my nm. ---o0o--4) Rt vui khi nghe c phng php l Pht c ba trm ly nhng chng mt, chng th dc, rt hm m nhng vn v duyn cha c hc K ngh H nm trc, nghe bng ging ca php s thng o h Chng. Trong bng, Ngi c ni n vic mi ln l Pht l ly c 300 ly, chng nhng khng mt nhc, khng th dc, m cn ging nh ch ly mt ly m thi. Ti ngh: tht l chng th ngh bn, nu c nh vy th qu tuyt. V vy, nghe i nghe li bng ging my ln, chiu theo li Ngi dy trong bng, t mnh bt chc tp ly theo. D bin ci ng tc ly, nhng cha lnh ng c nhiu, nn vn cha th hon ton lnh hi, chng th hiu r phng php l Pht php s dy.

---o0o--5) Do Pht lc gia b c c cun Bi Pht Ging Ngha khc no c ca ci cc qu, bt u t hc Sut c nm , trong tm ti lun nguyn cu, mong mi. Cui cng ti tm c mt phn cun Bi Pht Ging Ngha gm bn trang giy, c phn gii thch ng tc v nhng hnh v n gin, rt d hiu, khc no c c ca ci cc qu. Sau khi c k cng, ti bn bt u tp ly theo cch sch dy. Qu nhin, so vi cch l Pht khi trc, t tn sc hn nhiu. iu ci thin u tin quan trng nht l hai khy tay khng cn b au nhc na, chn cng khng nhc mi. Tuy nhin, by gi nhn li lc y cn c qu nhiu ng tc v cch thc dng lc cha ng, chng th bung lng mt cch t nhin, th m c s ci thin rt ln. Sch Ging Ngha dy l Pht l thu tm su cn, l nh trong ng, ng lm l ch l Pht xung. y li cn l mt hnh php qun chiu t tm, ch c iu cha bit thc hin nhng iu nh th no. ---o0o--6) L Pht tn sc l do cha th bung lng Lc bt u l Pht, ti hiu rng ng tc gy mt sc nht chnh l do mnh khng thc hin tt c nhng ng tc s ni sau y. Ch yu l v qu vi vng, cng thng, tm c iu mong mi, chng th bung lng thn, ng tc khng ng tiu chun khin mnh l Pht b mt sc. H bung lng c th t nhin s l bi d dng. a. Khom mnh T ngc, c, eo, bng trn cho n u gi u y v sau to thnh mt hnh vng cung t nhin. Lc ban u, xng sng cng cng, rt kh lm ng cch. Nhng c mi ngy l Pht li ci thin c mt cht. Ngy chy thng ng, ng tc ngy cng nh nhng, thong dong hn, t th ngy cng ng tiu chun hn, n lc no ng tc tr thnh hon m. Tro c ln ni cao c chn nhn l do gng cng chng b. Ngay bn thn ti phi mt na nm mi thc hin c ng tc ny mt cch t nhin, nh nhng. Nhng lin hu tr tui c th thc hin c ng tc ny rt nhanh. Trong cc v ng hc thuc i i Thn Hy X, c rt nhiu v cng lm c ng tc ny rt nhanh, chng nh ti phi mt c na nm mi lm c.

K tht, h bung lng c th lm c ng tc ny cng nhanh. Ti cng c dng sc gp thn to thnh hnh cung c cong tht p th kt qu ng nhin l chng t nhin. Khi bung lng, chng dng sc th tri li, cong mnh rt t nhin. b. Gp gi Ni chung, y l ng tc i a s mi ngi c lm sai nhiu nht. im quan trng nht l khi gp gi h thn xung, trng tm phi ri vo im chnh gia hai gt chn, cng l hon ton dng hai gt chn chu lc ri mi t hai tay chm t, bp chn phi gi thng. Lc mi hc, rt kh thc hin. Phi gi cho bp chn khi nghing xo, dng bn chn chu lc, mng chng c h xung thp qu, hoc na chng ngng u ln, c cng, cng chng nn a hai tay ang chp vo nhau ra xa qu khong din tch do hai mi chn to ra, khin cho trng tm bt n. Cng c trng hp trng tm b y li ra sau qu khin cho ngi l b bt nga ra sau. Th nhiu ln, tht bi nhiu phen, thm ch c lc ti cho rng ng tc ny l sai, tri vi nguyn l lc hc, cn bn l khng th no lm c! K tht, tm nim chnh l chng ngi nng n nht, n c kh nng tn ph nht. Hc Pht khng thnh phn nhiu l do nim cht ngi t cho mnh l ng ny. May mn l ti tin tng mnh m vo Php S, th lng thn, luyn tp nhiu lt, tuy trc mt chng th bo l lm ng tiu chun, nhng kh d thc hin ng tc ny mt cch nh nhng. ng l bp chn thng, dng gt chn chu lc th chng phi tn sc dng i v gi, nn l lu cng khng nhc u gi. c. Qu hai gi xung, qu xong, hai mi bn tay v hai u gi t thng hng trn mt t Khom mnh xong, hai tay dui ra trc chm t, hi dng sc chng xung, hai gi qu xung. Qu xong, hai mi bn tay v hai gi t thng hng trn mt t. Trc y, cch l ca ti l hai tay t cch xa gi t mi lm n hai mi centimeters, qu xung th hai u gi nm sau hai tay, dng hai tay chng mt phn trng lng ca thn th. V th, sc nng ln hai c tay khng phi l t.

Lc mi hc cch l ca Php S, hai gi v hai tay t nm trn cng mt ng thng sau khi qu xung thy tht chng thun tin, c ngh: Hay l sch Ging Ngha dy sai? Xem k mi ln, ht ng vc na, bn kin tr ly theo ng cch sch Ging Ngha dy, c chng khong mt thng c th lm c ng tc ny mt cch t nhin. Ti mi hiu ra l ng tc ny gim thiu sc nng ln hai c tay. Nh , d l Pht lu cng khng cn b au c tay na. d. Qu ta Qu xung ri nn qu ta, tc l hai mng phi ngi trn m trong hai gt chn. Lc mi hc, khp c chn cn cng, chng th lm c d dng, ngi na chng khp chn au nhc, nhng ngi lu khng thy na. Theo kinh nghim ca ti th chng khong hai ba ngy s ngi c d dng. e. Ht su vo Lc nm vc gieo xung t, lt nga tay nh n chn Pht. Tip , ht su vo ng ln. Lc ti mi hc, chng th ht su nhiu, nhng ng tc ny khng kh, ch cn c dy mt ln l ai cng lm ng c, khng cn phi tp luyn nhiu mi lm c. Ch cn nh l phi ht su vo. ---o0o--7) Mi ngy l ba trm ly, tro ni bn gi khng mt nhc T thng Mi nm ngoi tr i, mi ngy ti l ba trm ly. Nhn v mi ngy thi gian c hn, ti tng thm thi gian l Pht cng nh b bt thi gian tp th dc. Trc y, ti thng mi ngy i b n cng vin i An khong bn mi n bn mi lm pht sut c mt nm. Sau i qua chy nhanh phi hp vi v tay sut mt gi. Tp nh th cng khong u na nm. Sau v l Pht nhiu, bn b lun c tp th dc. ng nhin, c lc cng lo khng bit c nh hng g n th lc hay khng. Nhng v l Pht rt vui sng nn cng khng bn tm chi nhiu. Ti khng leo ni lu, nn thng trc dnh ra mt ngy Ch Nht theo bc s L Phong tro ni trc nghim th lc chnh mnh. Kt qu tht ng cao hng. Ti theo v chng bc s L i b theo ng ni sut bn ting ng h m chng thy mt nhc g ht. i ng vn theo kp tc ca v chng h, m h l kin tng tro ni mi ngy c y! thy r l Pht c cng nng duy tr sc kho rt tt.

---o0o--8) Xng sng t nhin iu chnh ngay ngn khin bc s chnh xng thp phn kinh ngc! Nm ngoi, con gi t ti t Nu c tr v, va xung phi c bo n b vp t v bng ng trn trt, phi i chnh ct sng. Ti dn con n mt v y s nn xng giu kinh nghim cha chy. ng ny cng l mt Pht t kin thnh, chng ti thn thit nhau gn c mi nm. a con i tr bnh cng l nhn tin mnh chnh thng ct sng lun. No ng, ng va chnh kinh ngc bo: Gio s T, b khc qu i. B tht l khc qu chng. Xng sng b cng nh dy chng hai bn u khng ging nh trc. mi thng b khng n y. Trong qu kh, nht nh phi cn nn chnh mt hai ngy th xng sng mi thng thn, nay ch nn mt ci ngay ngn ri. ng ta truy ro rit ti tp cch no? Ti cao hng qu nn ci ln p: Ti l Pht m! ---o0o--9) Huyt p, mch nhy cng t ci thin lc no khng bit Sau khi gii phu sut c su nm n nay, huyt p lun mc 90/60 m mch p cng di 60 ln mt pht. Tn lc tp tnh th, tnh ta, ung thuc Tu, chng thy cht no. Hai ba hm trc, sau khi theo ng phng php l Pht ca Php S thng o h Chng mi ngy l Pht 300 ly c chng na nm, ti ty hng gh qua phng mch nh gn nh nh bc s khm tai. Khm xong, thy trn bn c my o huyt p, ti nh bc s o huyt p gim. Kt qu tht bt ng: huyt p nhiu nm ch l 90/60 nay l 110/70. V nh, tm trng bi hi lin t mnh m mch p, t nhiu nm mch ch 60 nay tng ln 70. L Pht c cng hiu tht chng th ngh bn. 10) Va l, va xng, va nghe cu nim, va tng n A Di Pht luyn nht tm nim Pht cng nh khin cho an in hu lc, khng s lnh na Sau khi ng tc l Pht thun thc ri th s theo li Php S dy, xng thm Pht hiu. C mi phen ly xung, lc th ra bn xng mt cu lc t hng danh, lc ng ln ht vo th khng xng. Lc u xng cng chng nhp nhng, ly cha ht na chng khng cn hi xng na.

Ti c tng rng dng lin hai hi nim cng chng tri li Php S dy, bn gn c xng rng xng lin mt hi. Mi phen xng xong mt cu l u b ln ra trc c A Di , th ph ph ba bn hi mi th li bnh thng c. C ln xng ht hi, nhng vn gng ct lc xng, kt qu l ngc phi au but sut c mt ngy. T y, chng dm p mnh lm qu sc, m bn t iu chnh hai iu nh sau: - Trc lc ly xung, ht vo mt hi su, ht cho tht y phi ri mi xng ly. - Lc ly xung ri, nu hi chng bn ht su thm mt hi na xng. Ly nh vy sut hai thng, ha ra chng cn phi lu ht su vo m cng vn c th t nhin xng trn cu trong mt hi. Phi hp l Pht vi h hp thnh thc rt mau. Ti c bo ma ng nm nay tri khng lnh, sau mi pht hin: y c th l hiu qu ca vic l Pht. Ma ng nm trc, ti mc o m cn dy hn c thy ti. Nm nay th ch cn mc mt ci o m lt mnh che kn ngc, trong khi thy ti phi mc o dy cp. Ngoi ra, khi tham gia tng nim kha l sng chiu ti cha miu hoc d mt ngy nim Pht, thy thanh m xng tng ca chnh mnh vang r, hu lc hn trc kia rt nhiu. K tht, y l kt qu ca vic l Pht, chuyn tm xng nim, chuyn tm lng nghe, chuyn tm l bi, chuyn tm tng nh Pht A Di , rn luyn nht tm nim Pht, tng trng nh lc. Nht tm s to thnh mt ngi nim Pht gi dn, chc tht. y chnh l nguyn nhn tht s khin ti say m l Pht. 11) Kh khn bin thnh hoan h, cng l cng nh nhng, thong dong, nhng au n khng ung thuc t ht ch thn ti kinh nghim: L Pht theo phng php ca Php S thng o h Chng ch xc l rt t tn sc, va c th nhip tm va nh nhng, thong dong. Mt ngy l ba trm ly khng nhng chng cn l mt cng kha kh nhc, li cn bin thnh mt kha l rt hoan h. C lc khnh vc vt nng, tay phi ln vai phi mi ri, hoc c lc t mnh dy c su gi, rt mt mi, nhng kha l chiu phi ly mt trm nm mi ly, ti c kin tr ly . C mi ln nh th, ti u kinh ngc nhn thy sau khi ly t 20 n 30 ly ri th tay phi, vai phi ht cn au mi, trong ngi cng khng cn thy mt mi g na!

12) Kin tr l Pht, tng trng nh lc nht tm hng Pht, tr thnh mt ngi thc s gi dn, chc tht nim Pht Phng php ly Pht ny chng ging vi nhng phng php ly quen thuc ca mi ngi. V th, phi c tn tm mi kin tr tp luyn c. Chnh bn thn ti tng kinh nghim nh th: nh ti ly Pht rt nhun nhuyn ri, nhng n khi so snh vi cc lin hu mi pht hin mnh cn rt nhiu ng tc cha ng tiu chun, li cn phi iu chnh, ri li nhn thy cch l mi vn cha hon ton, tht l nn ch, nhng vn c kin tr tp luyn. Ti nghim thy mt iu: Pht php l v tn tng, d tin b vn cn phi tin b hn na, chng c t mn, vnh vin phi lun c ci tm thong dong, rng m nh sui ngun. Vic l Pht cng th, phi c y tn tm su xa, mt khi tn lc vin mn s bin trn thnh Pht lc, cng c sn c ni t tm s pht hin cun cun chng ngng. Ti ch l mt k s hc, v hnh trung c li lc rt nhiu trn phng din thn th ln tu hnh nh - Hu. V th, ti rt vui mng vit li iu mnh tm c knh trnh i chng. Sau cng, ti rt cm kch Pht, B Tt ban cho ti nhn duyn rt hay nh th ny, hc tp c phng php l Pht ny. Ti cng ch cu mong: t mnh c th ly Pht, ng nhn cnh trng thanh gi mt chn c hng Ty Phng, tng nim khun mt t i thn thit ca Pht A Di ang di mt au u ngng trng a con lu lc chn Sa B s quay v c hng, nn bn sanh khi tn nguyn chn tht, tng trng nh lc nht tm hi hng, tr thnh mt ngi tht s gi gin, chc tht nim Pht. Cng mong tt c nhng ai ang nim Pht trong th gian, ang i trn con ng tr v qu cha Ty Phng u t nhn duyn th thng. A Di Pht! ---o0o---

PHN TH HAI: PHNG PHP L PHT V QUN TNG

I. PHT L NG GIC GI L Pht khai pht Gic Tnh, ch khng phi l sng bi m qung, cng chng phi l mt c ch c lm theo thi quen. L Pht l bi dng nng lc hi quang phn chiu, khin cho gic tnh c pht khi trc khi qun tnh (thi quen) pht hin, ch khng phi l mt ng tc tm thng. V th, phi lun lun qun chiu tng ng tc trong tng nim. Do , khi l Pht, xin ch l ng nhm mt, t u n cui l ngng ng nh mt qun chiu chnh mnh ( gi l Qun T Ti). Th lc tp trung vo chnh gia, lm g cng tng nh c c Pht ng trn nh u ang nhn mnh, chng th h bt gic. Phi thu tm su cn, ng chng tn lon. ---o0o--II. NG NH CY TNG, NGAY NGN NHNG THONG DONG Hai chn ng theo th tin bt, hu nh (hai mi chn cch nhau 8 phn, hai gt chn cch nhau 2 phn). u ngay thng (ng nh tng), dng gt chn chu lc, ht th su, ton thn bung lng. Kim xem cc ngn chn c hon ton bung lng hay khng. u nh qu chung treo, rng rang, oan chnh, tai nm lt gia hai vai. Gy chm vo c o, xng c thng gc vi xng ngc. Tng nh t im gia hai chn qua ct sng, ln n gia nh u dng nh nm trn cng mt ng thng. Th lng cc khp ni hm di, ng nghin cht rng. Li, vm hng, yt hu u th gin. u li t ngay ni vm hng sau hm rng trn. Cung li co ln trn nh th ang ngm mt bng khng kh (gi nh vy th d dng nut nc ming a ra trong hng, kh qun ln yt hu u thng thong). C th th gin th kh mch thng, u nh nhm, d gi gn chnh nim, chng hn trm, chng tn lon. ---o0o--III. CHP TAY NHIP TM

Hai tay chp ngang ngc (vai v cnh tay phi th gin). Hai gc ngn ci phi nm ngang huyt n Trung (huyt n Trung l trung im ca ng thng ni lin hai u v). Hai tay ng p ln ngc, nn t cch xa ngc chng mt phn. Kim xem cc ngn tay c p st vo nhau cng hng thng ngay ngn ln trn hay khng (nu tm tn lon th ngn t s t tch xa cc ngn khc). Tay chp ngay ngn nhng phi rt th gin, ng gng cng, hai tay dng nh da vo nhau ngi ngh. Ht th su, vai th lng, ng p st tay vo nch. Gi t th oan chnh nhng th gin, ht th su, sung mn. Thu nhip nh mt, ch mc ni chnh gia hai tay (trung tuyn). mc cao hn th qun st hi th ra vo ni mi. ---o0o--IV. CI U Mm mi ci u xung l knh. u ging nh nhnh la chn m ng xung cho n khi cm chm vo ngc. C hon ton bung lng ng dng sc (thot u nu khng lm c nh vy l do gn c cng lu ngy. C bung lng th lu ngy s nh khi ng gt, u t nhin gc xung d dng, chng cn phi tn sc, t nhin s bung lng c gn c). Vn thu nhip nh mt, phn qun chnh mnh. L Pht l tu tp tnh trong ng, d trong khi l ly, cnh vt trc mt thay i, thy chung vn lu nh mt ni chnh gia.

---o0o--V. KHOM MNH

Ch : ng tc ny khng phi l gp lng ng v trc khin trng tm ri vo u ngn chn, m l khom mnh hng tm (vn gi trng tm ni gt chn), hai gt chn vn ng yn. Ging nh khi ang nm nga, mun ngi dy phi dng sc ca bng eo, i, gi; khi ci mnh phi y xng sng ra sau. C th tht bng li chng mt phn, nhng hai tay phi gi mm mi, bt ng. ---o0o--VI. TH LNG VAI (CI XUNG) Vn ci u, khom mnh, hai tay vn chp li bung thng xung, hng ng ngay ni trung im ca hai gt chn. Hai tay chp st vo nhau. Hng theo ng thng tng tng i t ngc xung n im chnh gia hai gt chn, mn trng lc h hai vai xung. T th ny tiu tr s cng thng thng nht ca hai vai. u hai bn tay bung xung hng ng vo ngay im gia hai gt chn l chun mc kim nghim xem mnh c lm ng ng tc hay khng. * ng tc 7 v 8 l hai ng tc lin tc. Tay chm t l ng tc chuyn tip trong nhy mt. D ng tc ny thc hin rt nhanh (chng 3 giy), nhng vic gi nguyn trng tm, m ca hai mi bn chn, cng nh sc ni an in l nhng iu rt trng yu. V th khng th lt qua s si c m phi quan st tch bch. ---o0o--VII. CONG GI - CONG THN H MNH XUNG u vn ci, khom mnh, bung hai tay xung di, bp chn vn gi thng, gp gi li cho n khi hai tay chm t (ta h sau lng mnh c ci gh, nhng bp chn t st chn gh, hng ra sau ngi xung gh). Trong khi thc hin ng tc ny, nh mt chuyn ch ti trung im ca hai gt chn; ri nh nhng tch hai tay ra, t hai bn bp chn, xoay lng bn tay hng ra sau d p ln mt t. Ch : Trong khi lm ng tc ny, ng bp chn ng v trc.

---o0o--VIII. QU GI ST T Khi u ngn tay va chm t, nhc gt chn ln khi mt t, chm gi xung t, qu xung. Khi va qu xung lin dui bn chn v cc ngn chn ra pha sau. Lc qu xung, u cc ngn tay p t sao cho ngang vi u gi. Hai u gi cch nhau chng 5 phn (ng tch u gi ra xa nhau qu ko lc nm rp xung, xng sng b vng xung qu mc). Khi u gi chm t, hai tay lin bung lng (chng ph sc chng thn), t u n cui gi trng tm nguyn mt ch. ---o0o--IX. QU TA TH THI Ngi xung, hai lng bn chn hng ln trn to thnh ch V. Hai ngn ci kh chm nhau, ng chng ln nhau. Ngi ln mt trong ca hai bn chn. Qy mt cch yn nh sao cho trng lng c th ln hai gt chn.

---o0o---

X. DUI TAY N PHT Ngi vng vng, trng tm t ti pha sau gia gt chn, th lng thn. Vn ci u, hai tay mm mi hng ra chnh gia pha trc, dui thng (u cc ngn tay chm h mt t). Tuy cnh tay dui thng, nhng vn th th, chng gng cng, ch dng lc gi hai vai tch ra m thi. Lc ny bng di hng gn st mt t, phn thn trn vn th gin (lc t ti an in). ---o0o--XI. NG TH U A Ngi vng vng, vn trong t th qu, dng u ngn tay gia lm im ta chng xung t, hai khy tay hng ra ngoi, t hng v trc sao cho nm ngang vi hai l tai. Gin hai vai ra, pha sau vai vn gi bng thng, ng chng b git cc, tch hai nch ra (tng dung lng hot ng ca phi). Ngn tay, lng bn tay u p st t. Trong khi tch hai khy tay ra, phn thn trn ng thi h xung. Nm mp xung ri th n ng (phn gia hai chn my) hng xung di, p ln t (bt tt phi hng ra trc, hng xung di l c, khin cho xng sng g ln pha trn). Lm nh vy gip cho ta h hp trit . nh u, lng v im chnh gia hai gt chn phi nm trn cng mt ng thng.

---o0o--XII. LT NGA BN TAY N PHT Trc ht, nh nh lt nghing bn tay ln (ly ngn t lm im ta), ri t t chuyn lng bn tay nga ln trn, nh a sen n, nh dc lng cng Pht. Lc lt tay ln, lt sao cho lng bn tay nm thng, hng thng ln

pha trn (ng nghing ng). ng cng cng bn tay, lt xong lin th lng bn tay ngay lp tc khin cho cc ngn tay mm mi, nh nhng nh nhng cnh sen. Dng bn tay sen y tip ly chn Pht, hai bn tay t cch u khong mt nm tay, hai ngn gia cch nhau chng 4 cm. Cc ngn tay tuy th lng nhng vn gi cho chnh t, nhu nhuyn. ---o0o--XIII. HA NHP CNG TM PHT, CHNG SANH V PHT CM NG NHAU Lc nga tay n Pht, qun tng c Pht ang ng trn bn tay sen ca mnh tip nhn s l knh. Ngay khi y, tm mnh v tm Pht ha nhp, mm ci. Tng Pht phng quang chiu ta, Pht quang chiu thng vo nh u, sung mn ton thn tm (lc y, ton thn bung lng, mm ci, t nhin h hp tht su). ---o0o--XIV. KHI PHC T TH QU TA Sau khi tip Pht xong, trc ht, lt bn tay li (dng ngn t lm im ta), p lng bn tay xung di, p thng trn mt t. Da vo sc ht vo nhc u ln, khi phc li t th qu ta (ht vo t nhin, ng cng sc). Hai tay vn p st t, t ngang vi u gi. ---o0o--XV. QU, DNG LNG BN CHN NG LN Dng u gi lm im ta (hai tay t bn gi ch ph gip h m thi). Nhc mng ln hai chn linh hot i thnh dng ch V ngc (khi qu ngi xung, hai chn chm u ngn ci li, b gt ra thnh hnh ch V. Khi chun b ng ln, hai gt chn chm li, hai u bn chn che ra to thnh ch V ngc). * Cch chuyn chn:

Hai ngn chn ci hng ra ngoi, im xung t (hai ngn chn ci cch nhau 8cm). Hai gt chn chm li, nhng vn cch nhau chng 2cm (mc ch l khi ng ln, v tr ca chn ging nh th ng trc khi qu xung - tin bt hu nh). ---o0o--XVI. KHI PHC T TH NG Da vo sc hi th (ng c th qu sc, c ht th t nhin), ging nh con ri g b dy ko ln, ta cng nh c Pht ko theo ng thng chnh gia thn ng ln, rt nh nhng, linh hot, trong khonh khc khi phc li t th ng (ng ln hon ton chng tn sc c lng, cng chng cn dng n hai tay chi xung t nhc thn ln). T u n cui, lun gi u v tr cao nht (mng khng c cao hn u). Cn phi dng tm th hi im trng yu ny: dng sc nhc u ln, chng bn tm n cc b v khc ca thn th. Ch : Trong khi ng ln, ng nhc mng trc ri mi nhc u sau. Nu lm vy s rt tn sc khin hng nhc, lng au. ---o0o---

PHN TH 3: PHN TCH NGHA PHT PHP V NGUYN L Y HC CA MT S NG TC


Hi: C c bo l Pht nh th o sn bng (cy , ni l). Th sao sch ny li bo l Pht phi ph hp vi nhng nguyn l, nguyn tc? p: C c dng cu trn din t nht tm tin tng ging nh cy , ni l hon ton u do sc ht ca tri t dn khi, hon ton nh mt t nng , khng h hoi nghi, cch ngi, cng chp; ch khng phi l bo t ngt m xung t. D nhin, cy , ni l t nhin u tun theo nguyn tc trng tm ca vt l. y chnh l ngha hp l vy. ---o0o--I. V sao cn phi chp tay?

1.1. ngha: Nh Pht thng dng nhng ng tc, iu b khng li din t nhng o l cc thm o. V th, tuy l nhng c ch thng thy, cng ch nn xem thng lt qua. Chp tay cng th. T c, ngi n quan nim tay phi l tay thn thnh, tay tri l tay bt tnh. V th, trong mi sinh hot thng nht, h c thi quen phn bit khi s dng hai tay. Chng hn nh: cm thc n th chuyn dng tay phi, nhng ty ra th g u th ch dng tay tri. Nu chp hai tay li, y l biu th s hp nht ca hai phng din thn thnh v bt tnh (tng trng cho s dung hp cc phng din i lp, khi phc din mc chn tht nht th), m cng l biu th cho o l chn tng ca v tr (Tht Tng v nh, m cng l v bt nh). Bt Nh Tm Kinh ni bt cu bt tnh l cng th hin ny. V th, chp tay biu th bn lai din mc ti chn tht ca nhn loi. Khi l Pht, hoc lc bnh thng gp nhau lin chp tay, tng trng cho vic ly din mc chn thnh gp g nhau, tiu tr cc th ngn cch, vng mc, i lp trong ni tm. Tm ngi ny, ngi kia dung thng, ht nh mt. Chp tay cng nhc nh phn bn hon nguyn, ng nhp chn l, khi phc bn lai din mc, kh nhp Tht Tng ca v tr. Ta cn c th hiu l hai tay tng ng biu trng L v Tr, nh v Hu. V th, chp tay li biu th L Tr nht nh, gn gi nh Hu cn bng. Mi ngn tay tng ng vi ng i (a, thy, ha, phong, khng) hoc tng ng vi thp Ba La Mt. Li c thuyt cho rng: Mi ngn tay tiu biu mi php gii. u ngn tay tn lon tiu biu tm chy tn lon trong mi php gii. Chp tay li chnh l thu nhip lon tm, chuyn ch nht tm hng Pht (hng v nht chn php gii). Nht tm hng Pht th lin tm quang chiu trn mi phng, m cng l cnh tnh tu hnh phi kh hp L S tng ng (ngay khi , xoay S hng v L). Chp tay cn biu th s cung knh. S cung knh y chng thuc v tnh sai bit, m pht xut t ci ngun Pht tnh. Cung c ngha l cng mt tm chung. Cng chung mt Pht tm chnh l th hi c o l y kia u vn sn Pht tnh bnh ng; do , cung knh bnh ng. y chnh l

th hi c s cung knh t nhin bn lai nht th trc khi nhng quan nim i lp c hnh thnh. ---o0o--1.2. Phng thc Theo i Nht Kinh S, c mi hai cch chp tay; chng chnh l c s ca cc n kh. Cng vi su loi quyn n (n to thnh bng cch nm tay), chp tay (hip chng n) c gi chung l n mu. Mi hai cch chp tay ny, mi cch u hm cha ngha su xa

1. Kin tht tm hip chng: dng ng hai bn tay ln, hai bn tay p cht vo nhau khng h

2) H tm hip chng: Cn gi l khng tm hip chng. Ging nh kin tht tm hip chng, nhng hai lng bn tay hi khum ln to thnh khong h gia hai bn tay.

3) V phu lin hoa hip chng (chp tay nh a sen cha n): Cn gi l v khai lin hoa hip chng hay Nh Lai khai lin hip chng. Gn

ging vi h tm hip chng nhng khong trng to thnh bi hai bn tay p vo nhau rng hn, trng ging nh bp sen cha n.

4) S ct lin hip chng (chp tay nh a sen va tch): chp tay sao cho ngn t, ngn ci ca hai bn tay u nhau, cc ngn cn li hi xa nhau, trng ging nh bp sen va h n.

5) Hin l hip chng: t hai bn tay sao cho hai ngn t k st nhau, lng bn tay nga ln trn, khng p vo nhau (tc l lt nga bn tay hng ln trn, p st cnh bn tay pha ngn t vo nhau; cc ngn kht nhau).

6) Tr thy hip chng (chp tay nh ang vc nc): hai bn tay nga ln, cc u ngn tay hi co li, chm vo nhau, ch tr hai ngn ci t bn hng hai ngn tr, nh th ang vc nc

7) Quy mng hip chng: cn gi l kim cang hip chng. Mi u ngn tay an xen k nhau, nm ngn tay ca bn tay phi t pha trn nm ngn tay bn tay tri.

8) Phn xoa hip chng (chp tay an ngc ngn): u hai lng bn tay vo nhau, mi u ngn tay xen k ging nh trn.

9) Phn bi h tng trc hip chng (chp tay p ngc lng nhau): Nga bn tay phi ln t nm ngang trn lng bn tay tri, lng hai bn tay p vo nhau. u cc ngn ca hai tay ngc chiu nhau.

10) Honh ch ch hip chng (chp tay cc ngn chng ngang nhau): Gn ging cch tr thy hip chng, nga hai bn tay ln, ch c hai ngn gia ging vo nhau, cc ngn khc hi tch ra.

11) Phc th hng h hip chng (p tay hng xung di chp tay): hai bn tay t ngang, p hai lng bn tay hng xung, nhng ch c cc ngn ci, ngn gia chm u nhau.

12) Phc th hip chng: Ging nh trn, nhng ch c hai ngn ci t st hng nhau. Mi u ngn tay u hng ra ngoi. So ra, trong cc o trng, thng dng nht l cch kin tht tm hip chng v quy mng hip chng (kim cang hip chng). V th, di y s ni r hai cch chp tay y. ---o0o--1) Kin tht tm hip chng: - Th lng hai vai, nhng vn gi vai ngay ngn, tuy oan chnh nhng vn th gin, ng gng cng. - Hai bn tay p cht vo nhau, nh th da vo nhau ngh ngi. - Chp hai tay ngang ngc, gi pha di nch thng thong th kh huyt mi chy thng sut. Gc hai ngn ci nm ngang huyt n Trung, ng p hai bn tay ln ngc. - Mt nhn vo khong gia hai bn tay, kim xem mnh c th gin, oan chnh hay khng. Ngi thng ngy hay tn lon th lc chp tay cng rt kh lm cho ng. Lc tm lon, nm ngn tay s tch nhau ra m ngn t cng kh p st vo cc ngn khc. C h chng nht tm chuyn ch th ngn t lin tch ra. 2) Kim Cang hip chng (quy mng hip chng)

Cch chp tay ny trong kinh thng din t bng t ng xoa th hip chng. Phng php: Ly bn tay phi lm chnh, cc u ngn tay an nhau ngay t th nht. ngha: Bn tay phi l Pht Gii, bn tay tri l Chng Sanh Gii, biu th: chng sanh quy mng ni ch Pht. Chp tay li tiu biu nng, s bt nh, chng sanh v Pht nh mt. Hnh gi Mt gio dng cc n ny biu th lng cung knh i vi Bn Tn, tn tm kin c. ---o0o--II. V sao khng c chp tay ln ngc? V lm vy khng nhng th hin hnh tng li nhc, tn lon, m cn c hi v mt sinh l. Hnh gi lm nh vy c th v khng bit ni ngc c mt tuyn, l c quan trng yu ca h thng sn xut ra cht dch lm ba. Trong h thng min dch ni thn chng ta, trng yu nht l cc lm ba cu T (T cells). Chng c trch nhim tr kh nhng ngoi vt xm nhp c th, cng nh tiu ha nhng t bo phn chia bt thng (chng hn nh cc t bo ung th). Tuyn ngc ni trn tit ra hung tuyn t gip cho cc t bo T phn chia, pht trin tt p. Nu p lc tinh thn qu ln, mch ni ngc lin b co rt, km tc dng. Nu tay ln ngc cng khin cho ngc phi chu sc p, kh huyt chng thng. ---o0o--III. V sao chng nn nghin cht rng? 3.1. V phng din tu tm trong Pht php: a. Trong tc phm Qun V Lng Th Kinh S ca Thin o i S, trc khi dy v cch qun tng, c mt on rt trng yu ging v tin phng tin (cch chun b trc khi qun tng). y chnh l trnh t chng th thiu trong vic tu qun, ngi hc ng ham cao chung xa m lt qua.

Sch chp: Gi thn ngay thng, ngm ming, nhng rng ng st nhau, li chng ln vng hng lung kh gia yt hu v mi thng sut. on vn trn vit ngay trc cu li qun t i trn thn, trong ngoi u khng, trn khng c mt vt. thy trc khi qun Khng hay thc hnh mi su php qun, vn phi gi thn ngay thng, ngm ming, rng ng nghin st, li chng ln vm hng (l v nu lung kh gia yt hu v mi khng thng sut th no s b thiu dng kh, nhng cng nng thng thng cn gp chng ngi, hung h l cng nng qun tng cao thm?) Nho gia cng ni: Qun t v bn, bn lp nhi o sanh (ngi qun t ch trng ci gc, gc lp th o s sanh). Nu k s hc chng thit thc, chc tht tn lc thc hnh nhng iu c s cn bn, gc ci cha vng chc th rt kh lng khai hoa kt qu c. b. Tm c vng tng, chp trc, khn trng, vng mc th s c nhng biu hin t nhin ni thn nhng mnh chng bit: rng nghin cht, li cng dnh cht vo hng, hi th ni mi ln yt hu cng chng thng sut, c cng cng cng. Nh vy, chng nghin rng chnh l cnh tnh mnh bung b vng tng, chp trc. Lc tm tnh khch ng th chuyn nghin rng, nghin li rt d thy; nhng lc bnh thng, lng c iu lo ngh, chng d nhn thy mnh ang nghin rng, nghin li m cng thng chng hay! Ch cn trong tm c iu vng vt, gn mt s lp tc cng cng nn t nhin mnh nghin cht rng. Khng nghin cht rng chnh l bung lng nhng si gn nh trn mt, m cng l bung b nhng iu bn lng trong tm. ---o0o--3.2. Li ch v phng din sinh l a) Khin cho ng dn nc bt c thng sut, nc bt tit ra y Nc bt l mt cht dch tit rt quan trng trong c th, chng nhng n gip ch cho vic hp th thc n, tiu ha, phn gii thc n, m cn c nhng cht khng, tng cng sc khng bnh ca c th. Chng ta c ba loi tuyn nc bt ln:

- Tuyn di tai: pha trc tai, tuyn ny ra khong gia cm v g m (ngay ni rng hm th hai) - Tuyn di cm: Nm xng hm di, ra khong di li (ch li ni vo sn ming). - Tuyn di li (nm pha u li, nm di nim mc ca xoang ming). C mt ng dn kh ln (tuyn nc ming di cm thng ra theo ng ny) v khong mi ng dn nh, mi ng u c l thot nm ngay di li v trong khoang ming. Ngoi tr ba loi tuyn nc bt ln trn, chng ta cn nhiu tuyn nc bt nh, phn b trong vm ming pha trong m, mi trn, mi di, vm hng cng nh trn u li. Khi chng ta nghin rng, cc ng dn v l thot ca chng u b ng li, nn ming b thiu nc bt, chng nhng ming kh, li ro, m cn b thiu c cc diu t (enzyme) tiu ha, thnh ra b kh tiu. ng thi cn b thiu c khng th, sc min dch gim thp. V l , cn phi nn th gin, ng nghin cht rng, ch ngm cht hai mi m thi. Mi ngi thng hay tm mua nhng thc ung bn ngoi, chng bit thc ung tt nht, chnh l nc ming ca chnh mnh. Nc ming chnh l ngun cung ng bt tuyt sut 24 gi, trn by ngy. Nhng a s chng ta li cn rng, nghin li khin cho l thot ca cc tuyn b bt cht, li cn than th l ming b kh, tht l oan ung qu (ngi hay than kh ming, ro li chc chn l ngi tm thng lo u, m chiu, c cn rng, nghin li nhng khng hay, hoc l k tinh thn b cng thng lm nh hng n thn kinh, khin nc bt bt tit ra). Xin hy th nghim: Trong lc th thi, ng nghin cht rng, th lng c c, u li p nh ln vm hng trn, gi cho c mt khong trng gia pha trn mt li, gc li v vm hng trn nh th ang ngm ht mn, hoc ngm mt bng khng kh th t nhin nc ming tun ra o o (v l thot ca cc tuyn nc ming c thng thong). Lm vy th nim Pht, l Pht chng b kh ming, lc tm tnh th nc ming cc ngon ngt, hn hn cc th thc ung trong th gian.

b) Khng nghin rng th tm d an nh, ninh tnh, kh nng t duy c nng cao Khi quan st v no, ngi ta thy ch cn nghin rng th lin xut hin dng in gy nhiu no in k (my o dng in v no). thy khi gn c cng thng do nghin rng s to thnh sng in, khuy ri s an nh trong tm. Phi th lng th tm mi c th an nh. Qua nghin cu, ta thy r khi nghin rng th kh nng t duy, phn tch, qun tng mc cao ca no cng b tr ngi. V th, nghin rng tht bt li i vi vic t duy Pht php. c) Nng cao thnh lc Khi nghin cht rng, cc gn c b cng thng (thn nghip) khin cho nhng huyt qun ln nh quanh tai cng b chn p. Bi th, cng nng ca tai cng nh thnh lc tt nhin u b gim thp ( chnh l nghip bin thnh chng). Rt nhiu ngi than nghe ging Pht php hoc nghe thy ging bi, nghe nhng khng hiu, hoc nghe xong qun ngay phn ln l do hay nghin cht rng. Ch cn bit th gin th chng n ni do thn nghip to thnh chng ngi vy. ---o0o--IV. V sao phi nn ng theo kiu tin bt hu nh (u bn chn cch nhau 8 phn, hai gt chn cch nhau 2 phn)? 4.1. Lun v phng din sinh l v vt l: 4.1.1. Nh Pht chng h yu cu ngi hc lm nhng chuyn v l. Lc ng, 2 gt chn cch nhau 2 phn l iu hp l. Quan st cu trc xng ni thn ngi, ta thy: thn ta c khung xng sng. Phn cui, xng sng cong ra pha sau. V th, trng lng ca thn dn nng xung chnh gia pha sau ca phn chnh gia thn (ni xng cng). Khi ng, cn phi chia u trng lng y cho hai gt chu ng. Gt chn cch nhau 2 phn l v:

- Khong cch ny xp x rng ca xng sng, rt ph hp hai chn chu u sc nng ca thn th dn xung. - Khong cch ny rt thch hp gi cho hai xng ng chn ng thng th gn tht mi th gin c. - Khong cch ny ph hp vi gc ca khp xng hng, khp gi, khp xng i, khin chng chng b chu lc qu ng n ni b h mn, thoi ha. Hy t th nghim chnh mnh quan st ly: - Nu gt chn cch nhau kh xa th hai xng chn b xo i, gn tht ni chn b cng khng u, gc chu lc ni cc khp khng thch nghi, khng u, rt d b au mi. - Nu chm st hai gt chn li th xng chn cng chng c thng, gn ct cng b cng thng. ---o0o--4.1.2. Hai ngn chn ci cch nhau 8 phn (ni 8 phn l c chng ngang vi b rng ca vai) Ch rng nht trn thn l vai. Gi hai chn cch nhau va ng chiu rng ca vai th chn chu lc tt m din tch mt chn cng ln, khin cho trng tm rt n. Nu chn khng cch nhau 8 phn th mt chn qu hp so vi mng, trng tm bt n. Nu ln hn 8 phn th c i b ko qu cng, nn cng khng p ng c yu cu v mt vt l. ---o0o--4.2. Xt trn phng din iu tm trong nh Pht Qun t v bn, bn lp nhi o sanh. V. V sao lc ng thng li cn phi dng gt chn chu lc?

Nh ni, cch ng nh vy chng nhng va chnh t, va p mt, khin ngi khc thy trang nghim, m cn l ph hp vi nhng nguyn tc gii phu sinh l na. ---o0o--5.1. Xt v mt Pht php Nh Pht ging: Tnh khng duyn khi, cc php t duyn sanh. Th l chn khng, nhng Tng l diu hu. c thn th gi tng, th trong gi tng y ng nhin c o l nhn qu; nhng s bin ha ca gi tng vn tun theo nguyn tc nhn qu. Bi vy, nhng ng tc sinh hot thng ngy cng phi tun th theo iu kin nhn qu. Hy th suy ngh k, trong 32 tng ho ca Pht, c tng gt chn rng bng (gt chn vin mn, chng l xng) v lng bn chn bng phng. Nhng tng ho y tit l ngha su thm gt chn chu lc. T s nh Thin, khi kho nghim t dng cng c lc hay cha, c php hay cha, thng hi: Gt chn chm t ri cha? im ny phi ngh hiu cho k vy. C ngi cho rng cn phi dng c bn chn ln cc ngn chn chu lc th mi ng vng c. K tht, thi c ph n b p b chn, ch cn cha mi gt chn chm t m h vn c th i vng, ng vng c. ---o0o--5.2. Xt v mt gii phu sinh l T xng bp chn tr ln c phn trn u lin tc ngay trn gt chn (xng bn chn ch nhm tng gia din tch mt chn ). T nhin l trng tm ca thn th ri vo chnh gia hai gt chn. V th, ta dng gt chn chu lc, cng nh khi trng tm ca vt n th vt s t nhin n nh, chng cn tn sc. Lc trng lng t ti gt chn, mi ngn chn u c th gin, gn tht ni chn cng khng cn phi hao tn nng lng gi vng t th cn bng; c lng cng khng phi phi gng cng. Nh th, s bt tt phi lng ph kh lc, bt tt phi gnh chu ni nhc nhn, au n khng cn thit. Mi ngi c th t kim nghim, so snh. Khi ng, t dng tay s nn xng hng th s thy rng: Nu dng mi bn chn lm im ta th

xng ni tht lng s thc vo bng, cc c quanh hng s g ln. Nh vy s d b au lng, m cng kh th h hp su. Nu dng gt chn chu lc th xng ni tht lng kh thng, khng cn thc vo bng. Hng, lng, bn chn, ngn chn, c chn u th lng, d ht th su. ---o0o--Ht