You are on page 1of 38

Li Bo Co Ca Mt Nh Khoa hc NGHIN CU KINH PHT

Tc gi: UNG TR BIU Dch gi: Nam ---o0o--Ngun http://www.quangduc.com Chuyn sang ebook 20 8 - 2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
LI TA 1. MC CH NGHIN-CU KINH PHT 2. KINH-IN DNG NGHIN-CU 3. N TNG TRC KHI NGHIN-CU KINH PHT 4. VN T B NGOI CA KINH PHT A .- Su mn Chng-Tn T B.- S Tinh Mt ca li Ch-Gii v Phn-Tch C.- S Sng Tc c-Bit ca Th-Vn v Cu Vn D.- S cht ch ca Php Phin-dch cc Danh-T v nh-Ngha Danh-T 5. L LUN V NI DUNG CA KINH PHT 6. PHT-GIO CAO HN KHOA-HC 7. PHNG PHP THC NGHIM CA PHT-HC 8. HIU QU CA S THC NGHIM TRONG PHT-GIO 9. KT LUN V S NGHIN CU KINH PHT

---o0o---

LI TA
Trc y hn nm mi nm, ti bt u c cc sch chuyn-khoa v s hc, vt-l, ha-hc, cng-ngh ca U-M dch ra. Ti bit rng m tr-thc l mn rt cn lp-quc hin nay, nn ti gp rt lm ci vic thu-thi vn-ha mi ca u-M. Li v s m-th ca t-nhin khoa-hc, nn ti cho ht thy cc tn-gio u l m-tn. Ri n trc y bn mi nm, ti Nam-Kinh c nghe lo-c-s Dng-Nhn-Sn thuyt php, mi bit Pht-php thit l chn-l. Nhng t-nhin khoa-hc ngy cng pht-t th k cho ht thy cc tn-gio v Pht-php u l m-tn cng

mi ngy cng thm y ry; chng l im phc ca x-hi. Mun cuvn mi nguy hi ny,nu chng sm gng sc quay v nh t nhin khoahc thuyt php, khin cho h hiu Pht-php ch xc l chn-l v c hiu-qu lm cho lng ngi hng thin, x hi an-nh th chng c. Nh t nhin khoa-hc mt khi c th chnh-tri chnh-kin ny th nhng ngi khc trong x hi t h chng n ni nhn lm tn-gio l m tn, lm cho lng ngi c-ha. Ti hc t nhin khoa-hc, li may mn c nghe Pht php, nay mun quay v nh khoa-hc m hong-php tr ti ra th cn c ai? Nhng nc ta khoa-hc lc-hu b cc nc u-M khinh mit; bnh gp th cn phi tr ngn, nn ti nh phi trc tin gng sc thu-thi vn-ha uM vo m nh li vic hong-php thng thng tnh sau. Cho nn khong trc y hai mi nm ti mi bt u vit vn khoa hc hong-php. T v sau tuy ln lt thng vit, nhng nhng bi ca ti lu thng chng rng lm, thu c rt t kt-qu; v khc cao t ngi ha li, nn ti rt ly lm bun nn. Thng by nm nay Chnh-Tn nguyt san Hn-Khu ng bi vn ny ca Ung-tr-Biu c s. Ti c k, nhn thy rng ng ta dng phng php khoa hc nghin-cu kinh Pht, khng mt li no l khng hp vi khoa-hc, m cng khng mt li no l chng hp vi s thc. Vic ti xng ln nay c k tri m ha li, nn ti mng r mun in. Va mun tm cch vit th thm hi th Ung-c-s li lm trc ti, ng vit th cho ti cng ti thng-lng. Ti c th bit rng Ung-c-s cng l bn ng hc c ngnh in-hc, nm Dn quc th 13 tt-nghip ngnh my in ln. Ch ng l c-s Ung-cnh-Kh u t ti tro MnThanh, i vi Pht-hc nghin-cu rt su, cng tinh-thng v tng ch ca kinh Lng-nghim v Thin-i-tng, Hin th-tng. Tr-Biu c-s bt u tn-ngng Pht phn nhiu l sc hc c gc ngun ca ng ch gip . Sau khi tt nghip, Tri-Biu c-s lm bin-tp vin cho Thng-v nth-qun, ng chung vi ch ti khu p-Bc t Thng Hi, nn c nhiu dp cng nhau bn lun. ng li c c khp cc sch ca ngphng th qun nn Pht hc tin b rt nhiu. Sau ng li sang Hoa-k du hc v ngnh v tuyn-in. Khi tr v nc khng bao lu th ch ng qua i. ng c b nhm lm vic ti s khng qun, sau li i ch lm gio s trng i-hc. Trong thi k khng Nht ng phi chy ra hu phng. Sau khi ha-bnh tr li ng c chnh-ph

y nhim tr-hoch khai-khn rng rm Thn-Nng-Gi pha Ty tnh HBc. Khu rng ny chu-vi n my trm dm, cy to rm rp, l mt khu rng t my trm nm nay cha khai ph; ch ni mt th g thng ln c n tm ngn vn cy, cung cp cho k hoch lm ng xe la c Trung-quc. Nu lm mi bn vn cy s ng ry xe la cn dng bc ngang th s cy ny mi dng ht phn na. Gn y chnh ph ng phi b-i n ni ny thm d o lng ng b giao thng. i lm xong ng v nh xong k-hoch khai ph, v t chc thnh cng-ty lm cy th mi bt u khai thc. i vi quc k dn sinh ny, s ch li chng phi nh. Cng ln v thnh tch tt p ca Ung-s-s v tng lai trn th php, cng vi lc vn hnh trn xut th php i i vi nhau cng thm sng t, t c th ci Dim-ph- ny ta ra nh sng rc r. Li th ca Ung-c-s vit cho ti c cu: "Trm xem hc gi nc ta s tri chng ca h nng qu, i vi Pht-in nhim mu cao su ny h li b i chng ng ngng g ti, nh th thc ng thng xt bit bao! Nu c k no ng chp thnh kin ca mnh c c sch Pht m khng bi-phc, th hng ngi ch l mt s rt t. Li c cu: Nu cc nh hc gi u tinh thng Ni-in, k lm chnh tr u thnh tm tin lut nhn-qu, dng ngh-thut khoa hc dng-sinh lm hnh b tt sinh, th Trung-quc s l n anh ca vn-ha th-gii, hp mun nc li lm mt nh, gi gn nn ha-bnh cho mun thu cng chng kh khn g". Than i! Pht ni: "Thn ngi kh c, Pht-php kh nghe", nay ly mt tht ca phm phu m xem, th nhng k i li nm-np trn ng i ny u c lm thn ngi, th th thn ngi cng chng phi l kh c. Nhng n thi-i mt php, cc bc c-s c i tm tuy r nhau sng lp nn tp-ch Pht-hc, c-quan xut bn sch Pht, hi in kinh i-Tng, Pht-hc th qun v.v... m nhng phn t tr thc bc phc kia b thnh-kin che lp i, rt cuc li v duyn chng c thy mt ch mt cu no. Pht-php kh nghe cn gp mi vn c ln c lm thn ngi, nh th chng ng thng xt lm thay!... K m c nh Ungc-s, cng ging nh li trong kinh Kim-cang ni: "Nn bit ngi ny chng phi mt c Pht, hai c Pht, ba bn nm c Pht m trng cn lnh, v-lng ngn vn Pht-s trng nhiu cn lnh, cho nn c v lng phc c nh vy." Nhng phn t tr-thc kia lm sao theo gt cs ni chng phi l s ngu nhin. Nay ti vit li ta ny t by cng nhng ai c vn ca Ung-c-s.

Nm Trung-Hoa Dn-Quc th 35 thng 11 VNG-QU-NG ---o0o---

1. MC CH NGHIN-CU KINH PHT


a) V mun hiu r l-lun ca kinh Pht c ng khng? C tri vi khoa-hc hin nay khng? b) V mun hiu r phng-php tu hnh ca o Pht c hp vi np sng hin nay khng? c) V mun hiu r o Pht i vi nhn-sinh c gi-tr g? C li ch g? ---o0o---

2. KINH-IN DNG NGHIN-CU


Lng-nghim-kinh, Tm-Kinh, Kim-Cang kinh, Php-Hoa kinh, Trung Lun, Nhn-Minh Nhp-Chnh L-lun, Thnh-Duy Thc Lun. ---o0o---

3. N TNG TRC KHI NGHIN-CU KINH PHT


Nhng ngi c hc qua khoa-hc nh chng ti i vi php quan-st ht thy s vt trn th gian ny, phn nhiu chng ging thi- ca nh vn-hc, nh ngh-thut, nh trit-hc, nh tn-gio;im bt ng ny l: * Chng dng cm tnh m lm vic. *

Ch theo rng khch quan. * Trng s phn tch c ng li. * Trng s thc nghim. V c my th c-im k trn, nn i vi s hc hi no thiu st th tinh thn , ti mang mt -kin lch-lc khng chu c nhng sch ny, cho l khng ng nghin-cu. Chng nhng i vi cc tn-gio ch chuyn ch-trng tn-ngng ti khng tin mt cht no, ngay n i vi trit-hc ti cng chng coi ra g. V rng t-nhin khoa-hc i vi s gii-p ca bt c mt vn- g u c p-n ch-xc thit-thc. Phm nhng p-n no gi chng chnh-xc l ch c mt p n m c ton th gii khoa-hc cng-nhn. V nh cng-thc ca ha-hc, cc th nh lut v nguyn-t, v nhiu th cng-thc nh lut trong vt-l-hc, ton hc u l ch-xc thit-thc, nn t-nhin khoa-hc li c tn l xc-thc khoa-hc (Exact science). Nhng trit-hc, vn-hc, ngh-thut, li hon ton chng ging th, ngi ny ni duy-tm, ngi kia li ni duy-vt, ngi ny ni phi vn-hc ng-Thnh hay ngi kia li ni vn BchThoi hay, mi ngi li lp ra mt phi, chp ci mnh cho l phi, chng th dng con s o lng so-snh, li cng khng c tiu chun no c cng-nhn. Nh khoa-hc i vi nhng mn ny tuy chng phi l khng c hng-th hn-thng, nhng rt cuc thy rng nhng mn chng phi ch cho ta cu chn-l My nm gn y, tn gio, trit hc, vn hc,ngh thut u c quay v pha khoa-hc ci u thn phc. Nh ng Rt-Sen (Bertrand Russell) dng ton-hc l-hc b sung cho trit-hc trng rng. m nhc, hi-ha th nh cy thanh-hc, quang-hc, ha-hc sa i nhng nhc-kh v mu sc. Tn-gio cng nh kin-trc-s xy dng nhng gio ng rng ln, dng nhc-kh in-quang trang-nghim ni-b gio-ng.Nh chnhtr, nh vn-hc, k-gi cc bo th nh my xp ch t-ng, my nh ch, my chp hnh, in-tn, in-thoi, in-nh, my pht-thanh, vtuyn truyn-hnh. Gn y nh nh qun-s, nh chnh-tr th nh bom Nguyn-t, thuc st-trng DDT, cho n ha tin, phi-n v v.... Ch bo l "Khoa-hc vn-nng" thnh ra s thc m loi ngi phi cng-nhn, ch chng phi l li ni kiu ngo ca nh khoa-hc.

Nh khoa-hc nm gi bit bao nhiu th php-bu , bao nhiu th thn-thng , th nh rng chng chu qu gi trc cc pho tng g ca tn gio. Pht-gio cng l mt tn-gio,nh rng cng khng ngoi cng-l ny. Th th lm sao tc gi bit nghin-cu ni kinh Pht? Nguyn nhn nh sau: Ti c mt ng ch nghin-cu Pht-hc my chc nm, sau khi ti tt nghip bc i-hc ra, ng hi ti i vi chn- l ca v tr v nhn sinh c hng th hay khng? Ti tng rng ci m kin-thc v khoa-hc m ti hc c l chn-l trong v-tr, nay c l no m ng gi xa cng hiu c khoa-hc ? Ti lin tr li: "Rt c hng th". Ti li hi tr li ch ti: "Phi quay v pha no tm cu chn-l? " Ch ti ni: " Nn quay v kinh Pht m tm cu. "Ti tr li: " Tn gio chng qua l mn d-dnh tr con cho nn khc, bnh v lm sao cho no bng, chu nht nh chng xem kinh Pht". Ch ti ni: "Chp kin ca anh su qu, anh thng ni nh khoa-hc chung quan-st m chng chung ch-quan, chnh l im tng-ng vi ci "Ph ng chp" ca Pht-gio. Nay anh c ci chp ny th hc-vn lm sao c th tin b c? Do m xem,th ci kin-thc khoa-hc ca anh cng chng c thu o!" Ti b ch ti qu trch rn dy nh th t mnh cm thy h thn, ch tr li rng: "Nu c th gi rnh chu s nghincu." Sau ny ch ti em mt cun Pht-hc i-Cng (tc gi T-Mng nh sch Trung-Hoa pht hnh) cho ti c. Ch ti dn: "Anh i vi Phthc cn cha hiu r, nn hy coi trc cun i cng ca Pht-gio ny, ri sau s i su vo ni-dung". ng y li dn thm: "Trc khi coi sch, iu kin th nht l trong lng anh khng c c thnh-kin g, chng nn xem cun sch ny nh l tn-gio, l trit-hc hay l khoa-hc; ht thy nn khch-quan, v hc-hi m hc-hi th phi nn xem nh th!" Ti cho rng cu ni ny ca ch ti bt c nh khoa-hc no cng phi cng-nhn l ng, nn ti thnh-tm nhn sch ri m ra c mt lt. n tng ca ti sau khi c xong cun sch ny l: a) Pht-gio chng phi l tn-gio ch chuyn ch-trng v tn-ngng m chng ging v l lun. b) Ni dung Pht-gio phong ph chng km g cc th khoa-hc ti hc.

c) Cc chuyn thn-thoi trong Pht-gio, trc khi chng-minh khnng ca n, tm thi ta hy gc qua mt bn, i xem xong kinh lun s bn ni sau. ---o0o---

4. VN T B NGOI CA KINH PHT


Sau khi c xong cun Pht-Hc i-Cng, tuy chng a n cho ti mt s tn-ngng no, nhng li a n cho ti mt ci hng-th xem kinh. Ti hi ch ti: "Kinh Pht cun no hay nht?" Ch ti ni:"S-trichng ca anh nng lm, anh nn xem kinh Lng-Nghim trc." Ti hi: "Sao li gi l S-tri-chng? Tri-thc cng di-do th li cng tt, ti sao li ni l chng-ngi?" Ch ti tr li: "Ci tri-thc khoa-hc ca anh n i su vo u c anh trc, bt ng li, anh lin chng hp-th ni nhng tri-thc no ngoi khoa-hc, cho nn gi l chng (che lp), nu anh em nhng -kin n su vo u c anh trc gt ra i cho sch ht, ri sau xem kinh Pht, th chng s khng cn S-tri-chng na". Ti suy ngh cu ni ca ch ti thit l rt ng, v rng nu ng Anh Tanh (Einstein) chng em tri-kin c ca ng Nu-Tng (Newton) gt ra i ht, th lm sao pht-minh ra c thuyt "Tng- i- lun" sa i li lun "Vn-hu-dn" ca Nu-Tng. Cun kinh Lng-Nghim m ch ti cho ti c l mt b kinh ca ChnGim Php s tro nh Minh gii ngha chnh. Hy khoan bn v ni- dung trong kinh, trc hy kho-st t ci v ngoi s t-chc vn-t trong kinh Pht, ti lin pht hin ra nhng c im sau y khin ti rt ly lm l: ---o0o--A .- Su mn Chng-Tn T Ch ni su mn chng-tn-t l su yu-t: Tin, nghe, thi-gian, ch, ch, tng-chng. Nh cu kinh: "Nh vy ta nghe Mt thi Pht nc XV trong vn K- ca ng Cp-C-c, cng chung vi cc v i Tkheo 1250 ngi..." th cu "Nh vy" l biu hiu cho "Nghe", cu "Mtthi" l biu-hiu cho "Thi-gian", ch "Pht" l biu-hiu cho "Ch", cu "Ti nc X-V" l biu-hiu cho "Ch", cu "Cng vi cc v T-kheo" l biu-hiu cho "Chng-tng". Chng phi ch ring c kinh Lng-Nghim m

u l c su yu t nh th, cc kinh Pht khc tr nhng cun trch ra tng on, hoc my b lc ban u mi dch u l nht lut nh trn. i vi k khc xem th cng chng c cm tng g mi l, nhng i vi ti l ngi tng vit quen nhng vn chng bo co v khoa hc m xem, th chng khc g mt du tch l lng.Ti sao vy? Phm vit bo co v khoa hc thc nghim t phi em ngi ch-trng thc-nghim, ngi ng bn, thi-gian, a-im, mc-tiu thcnghim, v nhng mn dng lm ti liu thc nghim, mi ci phi k-khai ra cho r rng, sau mi vit thnh bn vn thc nghim c. Chng ging nhng bi vn tuyn truyn trn cc bo, hay cc tp ch ph-thng,c vic vit ba i, lin c th lm xong trch-nhim. Cn y t nht cng t ra cho bit l li ni ra ca mnh chng phi mun ni sao cng c, m li ni c cn c tra kho. Tr vn t ca khoa-hc ra, nh vn khi-t ca ta-n, vn phn-x, ti nhn thy nhng bn vn ny cng l khoa-hc ha. Nh mt bn-n git ngi, trn n khi t nht nh phi em chnh-phm, k b git, thi gi, a dim, ngi lm chng, ngi u co k khai ra r-rng, chng th ln-xn mt my may no. Ngi kt tp kinh Pht v mun cng vic kt-tp ny trnh-trng cho k khc tin, nn m u ca mi b kinh u c su mn "Chng-tn-t" ny. Chng ta l ngi hc khoa-hc, i vi cc sch T-Th, Ng-Kinh, Lo-T, Trang-T, Chu-T u thy rng th ti lm ra cc sch ny rt lnxn, khng c mt cht tinh-thn khoa-hc no. V th nn ti thng Von cho l cc sch ca Trung-Quc u chng c khoa-hc. Ti cha tng xem c mt cun sch no kt-cu nghim chnh nh sch k-h-hc, nhng n nay ti c xem cch vit kinh Pht nu ln u su mn chng-tn-t ny, ti lin chng dm v-on nh trc na! Ti khng th no chng xem kinh Pht mt cch thn-trng. ---o0o--B.- S Tinh Mt ca li Ch-Gii v Phn-Tch Nh khoa-hc rt ch trng v phn-tch, c phn-tch ri sau mi c quynp, c quy-np ri sau mi c iu-l, c iu-l ri sau mi c suy-din, ri sau mi c th ly gin-d ch ng rm r, ri sau mi c th lp khoch ch to bin i ra thnh cc cng-trnh hin nay. Trc khi c kinh, ti vn mun dng phng-php phn-tch em kinh chia ra lm bao nhiu chng, bao nhiu on; c bit u Php-s Chn-Gim th ti lm cng vic phn-tch ny ri, v Ngi li phn tch k lng nghim mt cn

hn d-tnh ca ti na. Theo s phn-tch ca cc sch thng thng, ngi ta em cun sch chia ra thnh ba tp: tp u, tp gia, tp cui. Mi tp chia ra lm 4, 5 chng, mi chng li chia ra lm bao nhiu on, mi on li chia ra lm bao nhiu mc. Cch phn chia nh th c th gi l rt tinh mt ri. Ngay n cc sch khoa-hc cng chng qua chia ra n th m thi. T tp n mc chng qua chia ra lm bn bc cng nh bn i: ng, cha, con, chu... Bit u rng Chn-Gim Php-s li em trn b kinh chia ra lm 22 bc, ging nh cun gia-ph chia ra lm 22 i, th tng xem nh th c l lng khng? Phng php ca S dng rt l hay ho kho-lo. S dng 22 ch thincan, a-chi lm du ghi nh. Trong anh em i th nht, S dng "Gip 1, Gip 2" ghi, i th hai dng "t 1, t 2" ghi, n i th 22 th dng "Hi 1, hi 2" ghi. Phng-php ghi ny trn vn-chng khoa-hc cha tng dng. Ti em phng-php ny ra gii-thiu cho mt v k s in-thoi. ng ta c mt ln vit mt cun sch rt dy thuyt-minh my in-thoi t-ng, chia ra tng chng tng on rt k. Cch phn chia nhiu n mi my bc nn ng ta cm thy thiu st v phng-tin ghi chp, v chng d g ghi r s cao thp ca cc cp-bc; ng ta quay v ti em vn trn ra tho-lun. Ti lin em phng-php ca Chn-Gim Php-s ra dy ng ta. V cun sch ny vit bng ting Anh nn ti dy ng ta dng: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, nh du ghi tng on. ng ta nghe xong rt vui mng khen ngi lin em phng-php ny ra pdng. Chn-Gim Php-s em trn b kinh chia ra lm 3 on ln: Gip1 = Vn li ta, Gip 2 = Vn chnh tng, Gip 3 = Vn lu-thng. Mi on ln li chia ra lm bao nhiu on nh. C tip-tc phn-tch nh th n i th 22 sau cht, c th bo l ht sc tinh-mt. Nhng S em c mc ca kinh v dch-gi cng vi li vn trong kinh u lit vo lm itng ch-gii, khng b st mt cht no, ch cng khin cho ngi ta ly lm l. Chu-T ch-gii sch T-Th , ch c th chia c ra thnh chng, m khng th em mi chng li chia ra cho k. ng Chu ch chgii vn ca kinh m khng ch-gii -mc ca kinh. i vi ngi khng c u c khoa-hc, th cho l -mc ch l -mc vy thi, cn c ci g cn phi gii ngha na? H chng bit rng -mc rt l quan h, chng ta phi thuyt-minh cho r-rng k lng ngha ca mc. Mt cun sch vt-l, hoc ha-hc, i vi s nh-ngha ca ch "Vt-l" hoc "Hahc" (dfinition) khng th no b qua i mt cch d dng c. M chng chu b qua i mt cch d dng, th khng cn ai hn v Php-s ging kinh

ca Pht-gio. Nghe ni Thin-i-Tng Tr-Gi i-S ging nm ch mc ca kinh Diu-Php-Lin-Hoa lu n ba thng. Xem th Chn-Gim Php-s ch-gii mc kinh, trong Pht-gio t nhn l bn phn ca mnh, khng c g l l lng na. ---o0o--C.- S Sng Tc c-Bit ca Th-Vn v Cu Vn

Cch t cu ca kinh Pht r-rng l chu nh-hng ca vn ch Phn. chng phi l vn bin ngu ca i Lc-Triu, li chng phi l c vn i ng, i Tng, n gn ging nh li vn cht-phc ca nh Tin Hn v Hu Hn, nhng khng c ci t quanh co khc chit, m li c ci hay lu-lot ai c cng hiu. Ngi ta u bo kinh Pht kh c, tht ra th chng phi vn ca kinh Pht c-k su-xa m l thuyt-l ca kinh Pht nhim-mu, du rng dng li vn Bch-Thoi hin nay vit th ngha l n cng kh hiu nh th. Nh nhng sch khoa-hc ca chng ta c, nu em con mt nh khoa-hc ra m xem th khng cn g d hiu ph-thng hn na, th m hc tr hc nhng sch ny ti sao li cm thy nhc u? Trong sch ton hc dng bao nhiu l du hiu nh +, -, x,:, = v.v... thay th cho vn-t, y l mun trnh s phin-phc ca vn-t. Bao nhiu cngthc trong vt-l, ha-hc u l nhng ch rt n-gin. Ch v l-lun ca n su-xa, nn vn-t phi lm cho n-gin, khin cho k hc c d hiu. Vn t ca kinh Pht cng c thm- nh th. Nh Mt-tng dng ch Phn i biu cho huyn-ngha ca "Bt sanh bt dit", m ton hc th dng ch X hay Y thay th cho o-s. Hai dng ny u ging nhau. Ngoi ra li cn c im ging na l vn-t ca khoa-hc v Pht-hc u c v kch-cm, vng v chng nh vn-t ca vn-hc c linh-hot kho lo. V ti c kinh nghim dch cc sch v khoa-hc trong su nm tri nn ti bit r rng c nhiu ch b l-lun hn ch cht ch chng th no khng phm li nhc i nhc li nhiu ln, v o ln cu trn xung cu di, khin cho cu vn ngy-ng, kch cm, v phm nhng li nh m trong sch vn-hc cho l vng v. Nhng nu ng trn phng din l-thuyt m xem, th vn chng mt ngun m-cm ca vn-hc. Ngay nh em mt cu m u trong cun kinh "Nh th ng vn" (Nh vy ta nghe) ra m ni,

th cu ny hon ton chng phi l php t cu quen dng trong vn ch Hn. Theo php lm vn ca Trung-Quc th phi vit ngc li cu "Nh th ng vn" lm "Ng vn nh th". thi k mi bt u dch kinh Pht, chc chn l cng c ngi dch ra "Vn nh th" (Nghe nh vy). Nhng nhng kinh in phin dch t i ngi Cu-Ma-La-Thp tr v sau, th ht thy u dng cu "Nh th ng vn" lm m u. Php sng to c-php c-bit ny, ng c ca n nht quyt chng phi nh dch-gi i nay dng php dch thng, c em cu vn Tu i ra thnh vn Ty khoe khoang php t cu mi l, m thc ra c l do trng-yu ca n. Ngay nh trn ni, hai ch "Nh th" l tiu biu cho s thnh-cng ca "Tn", v n trng-yu nn phi ln trn hai ch "Ng vn". V kinh Pht mun cu t n l chn tht, nn thng c-quyt ci b nhng quy-lut tri buc trn vn-hc. n nh nhng bi k trong kinh Pht, i vi vn-hc Trung-Quc l mt th vn sng-to c-bit, hoc bn ch, hoc nm ch, hoc by ch chng ch trng n lut bng trc, li chng ghp ng vn; n l mt th th khng vn, dng ca n l cho d hc, tin vic ghi nh c tng, cng nh php dng nhng cu khu quyt tnh ming dy tnh bng bn ton. Nh cu k trong kinh Kim-Cang: "Nht thit hu vi php, nh mnghuyn bo nh, nh l phc nh in, ng tc nh th qun " = Ht thy php hu vi nh mng huyn bt bng, nh sng li nh chp, phi nn qun nh th", tuy n khng chu s tri buc ca bng, trc, nim, lut nhng rt cuc v cu k c ngha nhim-mu, li cng t ra cu vn ca n l t nhin khng cn gt da, trong ch khng c m vn g m c ln nghe ku lanh lnh. Du n bc i vn hc-gia c cu k ny ln cng phi chu l hay tuyt, ng bi phc. n nh Ng-Lc ca Thin-Tng th li c mt kh lng ring bit, nu em so snh vi kinh Pht, th kinh Pht l th ting ni ph-thng tuy ngin nhng rn luyn m Ng-Lc li l mt th ting ni thun-ty hot bt thi by gi, n m ng cho sch Ng-Lc ca nh Nho i Tng. Trc khi ti cha c kinh Pht, ti c thy qua nhng cu "Php mn chng hai", "Ngay u nh ht", "c tam mui rt su trong ", nhng cu ny trong Thin-Tng thng ni, nhng ti chng bit xut x trong kinh Pht; n nay mi bit vn-t ca kinh Pht c nh-hng cho vn-t Trung-Quc rt su. ---o0o---

D.- S cht ch ca Php Phin-dch cc Danh-T v nhNgha Danh-T Cch y 20 nm, ti thay cho cc hi vin ca hc-hi k-s TrungQuc bin tp nhng danh-t v in-hc, cm tng ca ti lc l: 1.-Cc danh-t dch ra trong sch chng thng nht. 2.-Dch m v dch chng c tiu-chun no nht nh. 3.-Cc t in v khoa hc chuyn-mn cn cha bin tp thnh. V sau c xem Pht-gio i t in ca Nht-Bn, v Pht-hc i t in ca inh-phc-Bo, ti lin cm thy nhng danh-t Pht-hc tuy rt nhiu, cn nhiu gp my nhng danh-t chuyn-khoa ca mt th t in no, th m s gng sc ca gii hc thut tri li chng c bng gii Tng-gio, thit khin cho ti h thn ht sc! Sau ti li xem trong kinh Pht c hai th quy-nh l: Ng-bt phin v lc ly hp thch (Nm th danh t khng phin-dch v su th gii ngha ly hp), li khin cho ti cm thy s tin b ca Pht-gio hn hn khoa hc. Ng bt phin l tiu chun trong vic dch v dch m. Th hi gii khoa hc nc ta c ai nh ni th tiu chun ny. Nh ch ng c l dch, ch "M t" (motor) l m dch m c hai ting u thng dng. Ch "Phn" c khi li vit l g-ram hay vit tt l gr. khin cho k hc khng bit ng no m r. em tinh thn ca khoa-hc ra m bn th nh khoahc nc ta thua nh Pht hc xa. n nh Lc-ly Hp-Thch l su th quy-tc nh ngha danh-t: 1)-Tr nghip thch 2)-Y ch thch 3)-Hu ti thch 4)-Tng vi thch 5)-Ln-cn thch 6)-i s thch

V d nh danh-t "My pht-in", th pht in l tc dng ca my, v my c th pht ra in, nn gi l Tr nghip thch (gii ngha theo tr nghip). Li nh st nam-chm (aimant) l mt loi st c tnh cht t thch, nn gi l hu-ti thch (gii ngha theo hu-ti). Phng php phn tch danh t cht-ch nh th, mc ch l khin cho mi mt danh t chuyn mn chng n ni b ngi ta hiu lm, hoc hiu mt cch m h khin cho c nh-hng n tnh-cht chnh-xc ca llun. i vi im ny, chng ring g khin cho nh khoa-hc nc ta rt h thn, ngay n nh khoa-hc ngoi-quc c nghe cng phi knh phc! Cho nn cn c im ny ti dm ni rng s tin b ca Pht-gio hn hn khoa-hc. i vi tnh-hnh dch kinh ca nc ta lc nghin-cu kinh Pht ti c ngh nh vy: Ta nn em phng-php dch kinh ny ra trnh-by cho Trung-ng Bin Dch Qun, v cc v gio-s trng i-hc tham kho. Cng-tc dch kinh ca nc ta bt u t ngi Cu-Ma-La-Thp n cc ngi Huyn-Trang, Ngha-Tnh, trong thi k ny c s t-chc phncng hp tc quy m qu ln. Trong dch-trng gm c ngi ch dch, ngi dch li vn, ngi nhun sc li cu vn, mi chc khc nhau. S hon thnh ca b kinh phi tri qua bao nhiu ln bin-kho nh-chnh, chng nhng trn ngha-l cng vi vn ch Phn ging nhau nh hnh vi bng, ngay n mt danh-t nh nht cng xt on k-cng. Ti lm sao m bit c nh vy? Xin tr li rng: em danh-t dch t ting Anh cng vi danh-t dch t ch Hn ra i chiu th hai ng hon-ton phhp nhau. Nh nhng danh-t: Ma-ha-din, Bt nh ba la mt a, A-di- Pht, Tng-gi nay hon-ton ging vi nhng danh-t dch trn Anh-vn. Mt i ch hi khc nhau mt cht l v ging ni ngi i ng khng ging vi ngi i nay nh Nam m i ng c l Nng m, Pht- c l Bt . Th ngh xem mt pha t ting Phn dch sang ting Trunghoa, mt pha t ting Phn dch sang ting Ba-ly, li t ting Ba-ly dch sang ting Anh, trong tri qua ba ln bin chuyn, m nay ting Trunghoa i-chiu vi ting Anh ging ht nh bng vi hnh, h chng phi l vic l lng sao? Gn y nc Trung-hoa ta c mt tc-gi dng Anh-vn vit cun tiuthuyt lin-quan n Trung-Quc, n khi ngi Tu dch ra vn Tu th kt qu dch sai bt, lm thnh tr ci trn vn-n. Thc ra th chng phi ch c cun tiu-thuyt trn l nh th, nhng tc phm phin dch hin nay

phn nhiu u chng c hon-thin. Bi vy c th suy ra m bit rng cng tc dch kinh lc ban u tht cht-ch. Th tinh thn cht ch ny chng nhng cng vic dch kinh m thi, ngoi ra nh chp li, vit ra, in ra, chm cu khng mt ch no l chng tinh-nghim. V sa bi k-lng nn ch in lm rt t, chm cu rt ng, v th kinh Pht vt hn bt c mt th sch v hc thut no. Ti sao m bit? Ta hy th xem trang cui cng ca mi cun kinh lun t c ghi thm s cu ca trn cun sch, l ch cc th kinh khc khng khi no thy c. Trc khi nc ta dng php chm cu theo kiu mi, th trong kinh Pht ci lng, sm dng ci vng trn khong gia dng ch lm du chm cu ngn, ci vng trn bn cnh pha mt dng ch lm du cu di. Ngay du chm cu cn coi trng nh th th c th bit c rng ch vit sai lm rt t. ---o0o--5. L LUN V NI DUNG CA KINH PHT trn mi ch ni v ci v ngoi ca kinh Pht, cn cha tip xc n ni dung ca kinh vn. Nhng v ngoi l ch tht xng trong gi vo. Nu trong kinh Pht m danh t ln xn, t cu sai lm, ch vit lch lc, chng c chng r rng, th ti em xp vo mt x c thm c lm chi. Ch v ci v ngoi ca kinh Pht oan trang tt p c th em so snh vi tng-mo trang nghim ca ch B-tt, nn ti i vi l-lun nghincu kinh Pht c ci xu-th chng th no thi i m khng xem. Cun kinh Lng-Nghim ti bt u c vn l mt cun kinh in li vn rt hay p, iu hnh-vn rt ti tnh khin cho ngi ta ham m c. Ngay n s t chc nghim chnh, thuyt-l tinh-diu ca kinh li khin cho ngi ta cng a c chng thy chn nn. Cho nn hi ngi c-s Dng-nhn-Sn c thy cun kinh ny trong qun bn sch c, lin ng coi lun mt hi hng my ting ng h, n khi c xong ri mi chu ra i. C nhn li c cu: "T lc c thy kinh Lng-Nghim ri th khng cn c nhng sch cn b trn th gian ny na". Ti i vi cu trn cng c cm tng y nh th. Ti li cn em kinh ny ra lm cun "Sch ch dn thc nghim" (instruction book), v rng kt cu ca sch ny ch xc l c nhiu im tng ng vi "Sch ch dn". Mt cun sch ch dn ph thng cho hc sinh thc nghim chia ra lm my on nh sau: a) - Mc ch ca s thc nghim.

b) - Nhng dng v ti-liu thc nghim. c) - L-lun ca vic thc-nghim phi noi theo. d) - Phng php v s tin hnh ca cng-tc thc-nghim. e) - Kt-qu ca s thc-nghim. f) - Nhng vic d phng phi nn lu- trong khi thc-nghim. g)- Sau ht l kt-lun. Kt qu ca s thc-nghim trong kinh Lng-Nghim ny ca ti c th chia ra lm my on nh sau: * Duyn khi ca s ni b kinh ny (tc l li ta). * Ni r i-tng tu tr (nh by ch Pht hi v ci tm). * L-lun ca s tu hnh (nh mi phen ch r tnh thy, hi thng t khoa, vin chng tht i v.v...) * Phng-php v tin hnh ca s tu hnh (Nh cc on: 25 vin thng v o trng gia hnh). * Hiu qu thu c ca php tu hnh ny (nh on ni v chng sanh, th ch r mi ngi u c ch li, ni v quc th ch r c ch li khp ht, l s li ch i vi quc gia nhn dn). * Nhng vic cn phi lu v phng trong lc tu hnh (Nh ni v tht th v ng m ma rn s a lc ca ngi tu).

* Sau cng thuyt minh cng c ca s lu thng. Sch "Thc nghim ch dn" l kinh in ca nh khoa hc thu hoch c nhng tr thc khoa hc, cn kinh Pht l sch thc nghim ch dn ca ngi hc Pht thu-hoch c Pht qu. Sau khi ti c kinh Lng-Nghim, thy ni dung kinh ny t-chc mt cch khoa hc nh th, lng ti rt lm kinh d v tn thn, ti rt n nn rng hi trc coi kinh Pht cng ng loi vi cc kinh thnh o Gia-t v Hi-hi. Khng d nguyn lai kinh Pht l mt th hc vn c th thc-nghim, c th thu hoch c kt qu thc tin. T ti c s kt lun nh sau: Pht gio chng phi l tn gio, v tn gio ch ch trng v tn (tin) m chng ch trng v gii (hiu bit). Pht gio th tri li, li ch trng v gii ch khng ch trn v tn. Tn gio l bt bnh ng, v tn gio chng th cho ngi no cng u c lm thng-, Pht-gio th bnh ng, mi ngi u c Pht tnh, mi ngi u c th thnh Pht. Tn gio l th chp tng, Pht gio l ph ht thy cc chp. Tm li Pht-gio v cc tn-gio khc cch xa nhau mt tri mt vc phm ngi no c kinh Pht u thy c im ny. Ti li c mt kt lun na: Pht-gio chng phi l trit-hc, v trithc chng th chng nghim c, Pht gio th c th chng nghim. Trithc l th ch ni mn n m khng th lm cho ngi no bng, cn Phtgio l th lm li cho ngi v li cho mnh. Trit hc l ch chp ca bin-k-tnh nh dng tm phn bit m bit c. Pht hc l vin-thnh thc-tnh nh dng tr khng phn bit m bit c. Cn nh s lin quan ca Pht-gio vi khoa-hc ti khng th ni thm na, v chng nhng khng thy c ch no xung t nhau, tri li ti thy rng c nhiu ch ging nhau nh trnh by trn. t ra th s t chc ca kinh Pht cng l khoa-hc-ha m bn thn khoa-hc li cng v ng chp (Khng chp ta). Sau khi c kinh Lng-Nghim cng tng thm hng th c kinh Pht, v th ti li c Tm kinh, Kim-Cang kinh, Php-Hoa kinh v bn b TrungLun. Ti cng xem kinh lun nhiu, ln ln cng thy nhng im trong kinh hi-thng vi khoa-hc li cng nhiu. Ci tr thc khoa hc m ti hc c, gn nh dng trn vn lm cn bn cho ti gii ngha kinh

Pht, v bin thnh h php ca Pht-php. V li nh Pht-php m khoahc c nhiu iu ch dn v ci-chnh, nay ti xin thut nh sau: 1. Ba php qun khng, gi, trung, ni ht thy vt cht Kinh Kim-Cang l mt cun kinh truyn b rt rng, nhng trong kinh ny c rt nhiu cu m nhng ngi tm thng khng th hiu thu. Nh cu: "Ci gi l Pht-php, tc chng phi Pht-php, nn gi l Phtphp" i vi cc Tn-gio ch trng thuyt "Nht thn" nhn c mt v ch t to ra mun loi vn vt tt nhin cu ni ny s b coi l phn tngio. Nu ly X thay cho Pht-php th cu ny c th i thnh mt cng thc l: "Ci gi l X, tc chng phi X, nn gi l X" Ch X ny c th dng ch cho chng sinh, cho tri t, mt tri, mt trng, ni sng cy c, cho ht thy dng c my mc, cc th khoa-hc cng-ngh, v bao nhiu danh t v tinh thn v vt cht. C mt hng ngi cho cu trn l chng thng hoc l cu ni hot-k, v rng X quyt chng th no bin thnh chng phi X. Nu ly i s ra m ging th X X (tc l X chng th no bng vi X). Nhng v c s hun luyn ca khoa hc, ti quyt chng phi nh hng ngi a ra li phn on vi vng, kt qu ti dng s thc ca khoa hc gii p ci iu c v nghch l ny. C ln mt ng k-s hi ti cu trn phi ct ngha bng cch no? Ti lin ch ci chn tr trn bn m ni: Nay ti em ci chn ny thay cho X th cu trn s thnh ra "Ci gi l chn tr, tc chng phi l chn tr, nn gi n l chn tr". Ti mun thc tnh anh bn k-s nn ging thm: nh ngha ca ci chn l mn bng s hnh trn v di nh ci ng dng ung nc tr. Nh th th tr "s" ra ch no cn c bn th ca chn na? V li cng mt ci chn ny, ngy nay ung nc tr nn gi n l chn tr, n ngy mai ung ru, n h chng i thnh chn ru? Theo cch xem nh trn th chn tr rt cuc l mt danh-t gi-nh m thi, bn th ca n l "khng". Cu th nht "ci gi l chn tr" trong Pht-gio t tn l "gi qun". Cu th hai "Tc chng phi l chn tr" l "khng qun". Cu th ba "Nn gi n l chn tr" l "Trung qun". Chp chn tr cho l thc c, l kin thc ca th tc, k ch-trng duy-vt-lun cng c kin thc ny. Hoc bo rng duy-vt-lun ca Cc-Mc (Karl-Marx) l khoahc, thc ra th khoa-hc hin nay cng chng cng nhn vt-cht l cn hoi chng mt, cho nn duy-vt-lun my nm gn y chng cn l khoa hc na. Ch c k hiu su khoa-hc mi bit cht s l thit, chn tr l gi, cht s l c, chn tr l khng. Li ch c k no hiu su l "tamqun" ca Pht-php, mi bit rng bn th ca chn tr tuy l khng, m

vn chng mt tc-dng ca chn tr, cho nn chng ngi g m khng t cho n mt ci tn gi l chn tr. Tuy hiu r ci "Khng" v ci "Gi" m chng nghing v hai pha khng v gi, l "Trung-qun". Tam qun khng, gi, trung hp lm mt th mi c l ng quan-st, ngha l i vi ci chn tr trn c s hiu bit rt hp l v thu sut. ng bn k-s cng cng-nhn li gii ngha trn ca ti l ng, nhng ng ta cho bn cht ca chn tr l s, chn tr tuy l khng, nhng cht s th c, chn tr tuy l gi nhng cht s th thit. Ti tr li: Thnh phn ca s chng ngoi bn cht: cht khinh (Hydrogne), cht dng (Oxygne), cht nhm (Alumunium), cht si-li-ct (Silicate), tr bn cht ny ra th cht s c u? Nay dng cng thc ly s thay cho X lin thnh: "Ci gi l s, tc l chng phi s, nn gi l s". Li tin ln mt bc na th bn cht ny l do ht nhn nguyn-t v in-t hp nhau m thnh. in-t xoay vng quanh ht nhn nguyn-t cng nh hnh-tinh xoay vng quanh mt tri, th th bn cht khinh, dng, nhm, Si-li-ct ny cng chng phi l khinh, dng, nhm, Si-li-ct, n ch l ht nhn nguyn-t m thi! Bn cht nguyn-t li vn c th em thay vo cng thc ni trn m thnh ba php qun khng, gi, trung. C nh th m ta suy ra n ht nhn nguyn-t th li cng vn nh vy. Phm ci g c tn gi, u c th qun theo php ny, tuy Pht-php cng chng ngoi cng-l . Bn ti ti y mi gt u cng nhn. ---o0o--1. Sc tc l Khng, Khng tc l Sc y l hai cu biu ng tuyn-truyn rt rng trong Pht-php ngi no cng u bit c, nhng chng phi ngi no cng c th hiu ni cu ny. Nay em ngay ht nhn nguyn t tin ln m bn lun: S nghin-cu v ht nhn nguyn-t trong khong mi nm gn y thy c tin b r rng, v th nn mi c s pht minh ra nguyn-t nng v Bom nguyn-t. Cht-lng (mass) ca bom nguyn-t l tp trung ht nhn nguyn t, cht lng ca in t ch bng 1/2000 ca ht nhn nguyn t. Bi s pht minh c bom nguyn t nn chng minh rng vt-cht c th bin thnh nng lc (energy). Xt ra cu vt-l-hc c hai nh lut trng yu: 1)- Lut vt cht chng dit (Law of Conservation of Matter). 2)- Lut nng lc chng dit (Law of Conservation of Energy).

Vt-cht v nng-lc l hai th thng tn ti vnh vin chng tiu-dit mt. Quan nim ny nguyn tri vi Pht-php, v Pht-gio th ni ht thy cc Php u l v thng. Hin nay ci nh-lut tri vi Pht-php ny thnh ra c-k qu ri, m vt-cht v nng-lc tr nn mt nh. Vt-cht tc l ch trong kinh Pht ni l "Sc" t vt cht m bin thnh nng-lc chng cn l vt-cht, th bn-th ca vt-cht c th ni l "khng". Ta hy xem sau khi vt-cht bin thnh nng-lc n nh th no? Sau khi bom nguyn-t ling xung Qung-o n, mt bng cht n ny (du hiu ca ha-hc l U235) bin thnh ra nng-lc cng tc em vt sng bin thnh ra vt cht, em mt ta kin trc bin thnh ra v s ht bi nh, em mt tng b t pha ng di qua pha ty. Ni tm tt l Sng bin lm cht, mt bin lm nhiu, ng bin lm ty; li ni tm tt thm na y l bin i hn mt ci quan-nim. Li tra trn vt-l-hc i vi nh ngha ca ch "Nng-lc" nguyn l tch s (s nhn) ca lc v khong cch xa, lc l biu-hin s hnh-ng ca vt-th. ng l mt th quan-nim ca thigian v khng-gian lin hp li. Thi-gian l quan nim sinh ra ca vt-th hnh-ng. Nhng ci bo l: Thi-gian, khng gian, ng lc v.v... ni trn u nng cy ln nhau m hin hin pht sanh, khng c mt ci no l c lp chn thng c th a ra cho ngi ta thy. V d nh chng ta tnh dng thi gian l li dng tri t t n xoay v xoay chung quanh mt tri nh ra nm, thng, ngy; li li dng ng h tnh pht, giy. Gi s trn th gii ny ht thy mi vt u ng yn, ngay c n hi th v mch mu ca chng ta u ngng li, th th hi t u m phn chia ra nm, thng, ngy, gi...? khng c quan-nim v thi-gian, t u ta c th bit c s ng? khng c ng tc l khng c "lc", khng c "lc" tc l khng c "nng", khng c nng tc l khng c "vt", khng c vt th t u m sinh ra s cm-gic v khng-gian? Mt chui quan nim lin-tc nh th u l khng, th lm sao m "sc" chng l "khng"? Nhng khng ti lm sao li tc l sc? Xin tr li: Vt cht bin lm nng-lc l "sc tc l khng", th nng lc bin lm vt-cht l "Khng tc l sc". Hin nay gii khoa-hc nc Anh c chng minh xc thc, nhng t mt th nng lc no bin ra thnh mt th vt cht no, v dng phng php no t c, th hin nay cn cha th bit. Tng lai hoc l c th t nh sng mt tri (nh sng l mt hnh thc nng-lc) to nn c lng thc, qun o v mn ngi ta ai cng thch l vng. Hoc lidng sc nc ca sng Trng-Giang, cho n nng lc ca tri t t n xoay, hoc nng-lc ca a-v tri t i vi mt tri cng u c l do thc hin c c. n y ti chng cn c th ni thm c na, s rng

ngi i cho ti l anh chng si ngc ni chuyn chim bao. Nhng nhng l-lun trn u t khoa hc thc nghim m ra, cho du khng tin li ni ca Pht, h rng ngay n li ni ca khoa-hc cng khng tin nt ? Nu khoa-hc c th tin c th ch trong kinh Php-Hoa ni: "T trong t vt hin ra thp a-Bu cao 500 do tun, rng 200 do tun (1 do tun bng 40 dm), li vt hin ra trm ngn vn c ch B-tt" th cng u c th tin c ht thy. V rng c Nh Lai l ngi ni chn, ni tht, ni nh, khng ni di, khng ni khc. Nh lai th chn ng gi, thit ng gi, nh ng gi, bt cung ng gi, bt d ng gi (kinh Kim-Cang ). Li ni trung thc ca Ngi chng km g li ni ca nh khoa-hc chng ta. ---o0o--1. Lun Nhn-Duyn Ha Hp v Lut Nhn-Qu Li Pht dy rng: Nhng s vt tinh-thn v vt-cht trn th gii u do nhn duyn ha-hp m sanh ra. Chng ta ng trn lp-trng khoa-hc, hin tng v tinh-thn vn chng phi l i-tng chng ta nghin-cu, c th gc qua mt bn khng bn n. Nay em ring mt phng-din vtcht ra m ni: Ngi lm rung em mt ht thc gieo trong rung, ht thc ny c s bi dng ca nh sng mt tri, nc, t, phn bn, nhn cng, bn ny ra mt bng la, l s sn xut ca ngi lm rung. Bng la ny chng phi l bng khng m c, n ly ht thc lm nhn (kinh Pht gi l thn nhn duyn), ly nh sng mt tri, nc, t, phn bn lm duyn (kinh Pht gi l tng thng duyn) m ln ln sanh si ny n ra. C nhn m khng c duyn, hay c duyn m khng c nhn cng u chng sanh ra c, tc l lun nhn duyn ha hp ca Pht-php. Nh dt mt mt em bng si vo xng dt, mt mt em nhng tm vi ra, cng l mt th sn xut; s sanh sn ra tm vi ly bng si lm nhn, my mc nhn cng lm duyn. Ht thy s sn xut ca nng nghip cng nghip ch no cng c th thay li ch-gii lun nhn duyn ha-hp ca Pht. Chng ring g s ch to ca nhn cng nh th, ngay n s bin ha ca vt cht trn t nhin gii, s din tin ca sinh-vt u c th em lun nhn duyn ha hp ny ra gii ngha. V n l nhn duyn ha hp, nn ht thy s vt u khng c bn-th. Do ta c th thng hiu ci l ba php qun (khng, gi, trung) nh trn thut, v l "sc khng chng hai" thnh ra ci l lun nht qun ni khng ni c ca Pht-gio.

Nn kinh Pht c cu ni rt thu sut "Cc php nhn duyn sanh, ta ni l khng, cng gi l gi danh, cng gi ngha trung o = nhn duyn s sinh php, ng thuyt tc th khng, hu danh vi gi danh, hu danh trung o ngha" Lun nhn duyn ha hp ny nh tan bao nhiu thuyt thng to ra mun vt ca nht-thn-gio, thuyt thn quyn vn nng v nhng kin-thc sai lm ca nh khoa hc hi xa cho nguyn-t l n-v nguynthy chng c th li phn chia ra c. Nguyn nhn ca nhng ch kin thc sai lm ny ch trng, Pht gio gi l nhn bt bnh ng. Nguyn nhn ca lun nhn-duyn ha-hp l nhn bnh ng. V nu qu ca thng l nhn sanh thnh ra vn vt, th thng tt nhin cng ch l qu ca mt th nhn duyn no sanh thnh ra vy thi. Nguyn-t th cng nh th. Hin ti chng minh trong nguyn-t c ht nhn (nuclaire) v in t (lectron). Trong ht nhn nguyn-t li c cht-t (proton) v trung-t (neutron). Cht-t, trung-t li c th ph v ra m bin thnh nng-lc c xoay vn nh th mi mi rt cuc khng bao gi cng tn. Cho nn ni thng l chn thng tc l tri vi khoa hc, m cng l tri vi Pht-php. Theo l-lun nhn duyn ha hp ny thnh lp nn lut nhn qu m ngi i nay u bit, nh ch bo "Trng da th c da, trng u th c u". Suy ra n l nhn-sinh th thnh ra thuyt "Trng nhn lnh th c qu lnh, trng nhn d th c qu d". L lun ny ca Pht-gio Trung-quc tuyn-truyn rt rng v rt n su vo trong dn chng, ngay n k chng phi l tn Pht-gio cng c s tn-ngng ny. L lun trn theo duy-thc-hc m ging gii th rt d hiu, v duy-thc-hc l mt hc thuyt tm vt kt cu, hc thuyt ny nh tm l hc hin i cn cha theo kp. Duy thc hc phn-tch thnh phn cc th "Tm" rt l k lng chng km nh ha-hc phn tch thnh phn ca vt cht. trn ha-hc chng ta c rt nhiu cng-thc, tm li th chng ngoi vt ha-hp ca chn mi hai th nguyn-cht. Nh duy thc hc th c th by t trong mt ng tc no ca chng ta n dt dn bao nhiu phin no ca tm vng, tm s, chng ngoi mt trm php (Xin c thm cun Bch php minh mn lun th mi hiu thu c nhng thut ng ca mn hc ny). Cho nn duythc-hc l "Tm l ha-hc". y ti thnh tht khn thit khuyn cc nh tm l hc nc ta bt cht th gi c cun Duy-thc-hc , th nht nh h c th m rng thm tm hiu bit ca h ra.

Theo duy-thc-hc m ging, th mi s mng tm, ng nim ca chng ta l trong rung ca tm thc gieo xung mt ht ging ri. Ht ging ny lin bit ny n mc ln thnh ra thn th, kh-quan ca sinh vt v hon cnh chung quanh mnh. Ht ging lnh lin sanh ra sinh vt kh-quan cao-ng, v hon cnh tt p, nhng ht ging d th tri li. em khoa hc ra m phn on, t mt nim m mt chuyn bin lm ra vt cht hu hnh, th hi kh nng ny c hay l khng? Ti cho l c. Nh trn ti chng nghin-cu n s quan h ca vt cht vi nng lc, ng, thi gian, khng gian, ri ? Khng gian, thi gian, v ng (hoc tc ), ba ci thc l yu t lm thnh ra nng lc v vt cht, trong sch Bch-Php gi l: Phng, thi, th-tc, chng qua l tn gi xa v nay khc nhau m thi. Phng, thi, th-tc lit vo trong 24 th tm bt tng ng hnh php. Ch bo tm bt tng ng hnh php l chng phi ch tng ng ring vi tm php, tt nhin phi i tm v sc i nhau sau mi thnh hnh. Chng ta i vi vt cht, khi ni ln mt nim g l lc tm v vt i nhau, th lin c thi, phng, th-tc (thi-gian, khng gian, tc-) theo m ni dy. c thi-gian, khng-gian th lin c tc-, tc cng vi vt-cht ha hp nhau m thnh ra lc (Force F=Ma=MPt2). Lc cng vi khnggian ha-hp th c nng (Energy E=Fd). C nng tc l c vt cht. Vt cht ny cng vi tm nim i nhau li to thnh ra vt cht mi. Tm li vt l hc hin nay chng tht vt-cht v nng-lc c th bin i ln nhau, chng ring em nng lc v vt cht sp t lm mt th, li cng c th khin cho tm v vt cht dung-thng lm mt th. Vt-cht cng vi thi-gian v khng-gian pht sinh ra s quan-h mt thit (Cu vt-l-hc th cho l vt-cht khng quan h g vi thi-gian v khng-gian). M thi gian v khng gian li l s lin h ca tm v vt, nn tm v vt c ngha ng sng cht, cng cn mt. S d h mt nim ni dy th thi-gian, khng-gian, ng, lc, nng, cht cng theo m ni dy. Do m chng minh, th nu tm ng, nim ni dy, ch xc l c th to thnh ra hon cnh v thn th kh quan tc l vt-cht. n nh th tm nim no to nn th vt-cht no, tri qua th trnh no, th gii vt-l-hc hin nay cn cha thc-hnh th nghim ni, nn cha dm on by. Tng lai i phng php nng-lc v vt-cht bin i ln nhau cng b xong, th t n c p n ch xc. Pht dy: Thin ng, a ngc, ngi, qu, bng-sinh u do tm to, ht thy thin-c ti-phc u l chng sinh t mnh lm t mnh chu, chng phi thng , thin-thn c th ban phc hay lm ti mnh c. Nh cu: V nh trm ngn kip, nghip mnh lm chng mt, lc nhn duyn gp g, qu bo li t mnh chu ly = "Gi s bch nin kip, s tc

nghip bt vong, nhn duyn hi hp thi, qu bo hon t th". Lut nhnqu ny ca Pht n su vo tm con ngi nay c s nng ng-h ca khoa-hc hin i th chng cn l ch m tn ca k ngu dt na. d)- Ba T Tnh Pht dy ht thy php tng trn th-gian ny c th chia ra lm ba th t tnh: 1)- Tnh bin k s chp. 2)- Tnh y tha khi. 3)- Tnh vin thnh thc. Tnh y-tha-khi l nhn duyn ha-hp ca t thn ht thy s vt nng nh cc s vt khc m bt u c. Nh mt s vt A t do nhng nhn duyn ha hp ca s vt B, C, D, khc m thnh. Nu chng ta trn nhng s vt A, B ny lm bao nhiu s o lng phn-bit ch-quan, ri sanh ra bao nhiu -kin, hoc thnh lp ra bao nhiu hc thuyt, gi l "tnh bin k s chp". Nu trn tnh y tha khi ta chng lm s phn bit ch quan ny, ch cn c l s khch quan, gi l "tnh vin thnh thc". em khoa hc ra m ging, th tnh y tha khi l s l khch quan. V d nh do s quan h ca thi-gian v khng-gian m thnh lp quan nim ca "ng" do s vn ng ca cht v lng m thnh lp quan nim ca "lc", li do s quan h ca lc v khng gian m thnh lp quan nim ca "nng"; u l tnh tha khi. Nu theo trn phng din nng-lc lm mt th o lng phn bit ri ni rng nng-lc l thng tr bt dit, m lp nn lut nng lc bt dit, th lut ny chng phi l chn-l nht nh c th tin c. Sau khi gii khoa-hc hin i em nng-lc v vt cht dung thng nhau, th c th bit rng: Nng lc c th tiu dit i m bin lm "chng phi nng lc", nn nh lut ny chng cn thch hp na. Pht hc cng chng phn i s tn ti ca s vt khch quan, cho nn ni tnh y-tha-khi l c, nhng n c ci chn, ci vng khc nhau. Cn i vi s o lng phn bit ch quan, hoc nhng hc thuyt thnh lp nn php quy np chng hon ton, th u cho ht thy l khng c, v nh lng ra, sng th, thun l vin-tng m thi. Ngi Pht-gio ch chp nhn s tht mt cch khch quan, hiu r l y-tha duyn-sinh ca n, chng ni dy s vng tng phn bit, gi l tnh vin-thnh thc.

Nhng tr-thc m gii khoa-hc t nhin dng php din-dch v php quy-np (tr php quy-np khng c hon-thin) tm ti ra c, ti cng cng nhn u l "tnh y-tha khi" u c th tin c. Nh s thnh lp ca mn ton hc l dng php din dch em my th l lun bit sn m mi ngi u cng nhn, suy rng ra bit c bao nhiu th quan h m mnh cha bit, l "tnh y-tha khi". Li nh dng phng php thng-k, t rt nhiu s thc quy np ra mt ci l lun, cng l "tnh ytha khi". Nhng nu dng php quy-np chng hon thin, ch em ring mt b phn ra lp lun, lm mt ci chn tng ca s tht i, li thm s tnh ton tm by ca ch-quan, l "tnh bin k s chp". V nh ng c-Vanh (Darwin) ch nhn thy s cnh-tranh sinh tn ca mt b phn loi ng vt, m chng nhn thy s sinh hot h-tr ca loi ng-vt, bn nhm mt sng lp ra hc thuyt "Cnh tranh thin din, mnh c yu thua" theo con mt nh Pht xem th nhng thuyt ny u l tnh bin k s chp, khng cn nghi ng g na. Li nh duy-vt s quan ca Cc-mc, ng ta ch nhn thy s chn-thng ca vt-cht, m chng nhn thy vtcht c th tiu dit m bin ra quan nim thi-gian, khng gian, lin nhn lm l ht thy hin-tng ca tinh-thn u b vt-cht chi-phi. ng ta c bit u t sau khi bom nguyn-t n tung ra, th ton th nhn loi trn thgii u hiu rng vt-cht chng phi l chn-thng. Thuyt duy-vt squan ca ng ta b bom nguyn-t ph nh ri. Li nh duy-vt binchng php ca Cc-mc cng ch nhn thy my th vt l bin ha m vi thnh lp nn nhng nh lut bin i v cht, mu thun, thng nht, v s ph-nh trong ph-nh m cha nhn thy bn th chn nh l ty duyn m chng bin, chng bin m vn ty duyn, la xa hn hai th bin kin, chng cn b ph-nh na. em ngay vt l bin ha ra m bn, th cng chng phi ht thy s bin ha u t lng bin ra cht, m s bin ha t cht ra lng cng c. n nh mu-thun hay khng mu-thun li rng l ch quan. Nn ch ng y cho l mu-thun li l ch ti cho l s v ngi, cho nn th hc thuyt ny chng nhng l t-chp bin k, thc ra n ging vi hc thuyt ca ma! Khoa hc t nhin thun chnh th tuyt nhin khng c s thy lch lc ch-quan. ng Nu-tng quyt chng phi v b ng Anh-tanh sa i li lut "Vn hu dn" ca mnh m ni dy tng nhn, ng m sanh ra lng sn. Nu nh khoa hc thc c th i vi tt c hin tng t-nhin, hiu r l chn nh ca n, khng di tr, khng xuyn-tc, nh th th lin c "tnh vin thnh thc" ca cc php. Nu suy ra n s sanh-hot thc t ca c nhn, th thnh Pht u phi l vic kh. Vy nn ti tin chc rng tinh-

thn ca khoa-hc rt gn vi Pht-php, m nh khoa-hc l k c th tuyn dng Pht-l. ---o0o--6. PHT-GIO CAO HN KHOA-HC L lun tin b hn ht ca gii khoa-hc hin nay l "Tng i lun" Anh-Tanh lc ban u pht biu lun tng i ny ra, gii khoa hc chng hiu g c, ch c c mi hai ngi l hiu thu o, Anh-Tanh chng nhng sa li "lut vn hu dn" ca Nu-Tng, m cn pht minh ra cng thc "Nng v cht bin i ln nhau". ng ni: Lc mt bng (Pound) vt cht hy dit i, th n c th bin thnh nng lc rt ln ng s, ng chng nhng khai khn mt mnh vn mi trn khoa-hc, m cn ci m nhng s tri buc trn t tng ca nh khoa-hc. Hi xa nh khoa-hc vn cho rng thi gian v khng gian l tuyt i c-lp, chng chu nh hng mt vt g khc, nhng quan nim khng gian ca Anh-Tanh th chng ging nh th. ng cho rng: Khng gian nu c vt cht tn ti, th khong khng gian ny lin ni dy s bin ha chng ging vi khong khng gian khng c mt cht vt cht no. V d nh trn mt tm mn bng tri ra bng phng ta ling xung my tri banh, th mt chic mn ny lin li ln lm xung, chng cn bng phng na, n hin ra nhng vt nhn. Trong khong h khng ny c mt thi-dng-h tn ti, th h khng cng hin ra nhng vt nhn. Nh c mt ngi sao chi bay qua gn thi-dng-h, ng li i ca sao chi ny lin c nh hng thnh ra nhng vt nhn ca khng-gian. ng li ni: Trng- ca vt v tc- ca s o-lng vt ny cng c s quan h vi nhau. Nhng v d trn u l thuyt-minh khng gian chng phi l tuyt-i c-lp, n ty theo vt-cht v tc- m bin ha. n nh thi gian, ng cng cng nhn l tng-i, m nhng vic trm ngn nm v trc chng ta c th xem thy c. Gi s chng ta ngi trn my bay m sc bay mau ca n hn tc ca nh sng gp my ln (mi giy 300 ngn kilomt) bay ln trn khong khng, th chng ta c th ui theo kp nhng quang tuyn pht ra ca bao nhiu s vt xut hin trn a-cu hi xa. V th m chng ta c th thy c nhng vic c qua m nhn vt trn lch-s cc i nh Thanh, nh Minh, nh Tng, nh ng cho n nh Chu cn sm vai ng tr; nhng nu thun theo th t th li tri hn. Do c th ni rng thi gian chng phi l tuyt i, n c quan h vi tc . Quan nim ny i vi ngi thng th chng trnh c s s hi, l lng, nhng i vi

nh hc Pht th li cho l d nhin. V rng Pht gio i vi bt c mt s vt g u chng tha nhn n c s tn ti c-lp, nn i vi thi gian v khng gian cng cho l chng phi thng tr bt bin. Nh kinh Lng Nghim c cu: " u mt si lng hin ln ci nc mi phng, ngi trong mt ht bi nh chuyn php lun ln = nht ho oan, hin thp phng st, ta vi trn l chuyn i php lun". Pht Thch-Ca Mu-Ni ging kinh Php Hoa mt ln ngi lu n nm mi kip, y l quan nim ca nh Pht i vi thi gian, khng gian. Thi gian, khng gian chng ring ch chu nh hng tc ca vt cht m bin i, n cng theo tm nim ca chng ta m bin i na. Nh ngi Bt-Ch u- (Mt v thi tng cui i nh Thanh) ni: "Mt ngy ngi thin ch ngn bng mt khy mng tay". Li kinh Pht thng c cu: "Ba i a-tng k kip chng khc g mt st na, mt ht ci c th cha ng ni Tu-di". Th th s phn bit ln hay nh, lu hay mau u l vng nim ca chng sinh, u khng c thc th. Ti s d ni Pht-php vt ln trn khoa-hc, l v mt b phn l lun ca Pht-php c th dng khoa hc gii thch, nhng cn nhng b phn khc th vt hn ln lnh-vc ca khoa-hc. V rng i-tng nghincu ca khoa-hc l sc-php (tc l mi mt th sc-php trong bch php), v nm php (Thi, phng, s, th , th tc) trong bt tng ng hnh-php. V chng trong mi mt sc php cng ch hn cuc vo nm th ph trn cn, v sc, thanh, hai trn (i vi s nghin-cu ca ba trn hng, v, xc rt t, chng th em ra so vi hai trn sc, thanh c; n gn nh khng c). Cho nn phm vi nghin-cu ca khoa-hc hin nay, em bch php ra m ging th ch chim c 12/100. i vi nm php: thi, phng, s, th , th tc, trong khoa ton hc v vt-l-hc nghin-cu rt tinh tng, nhng ch nghing v phng din sc-php, tc l ch quan h vi phng din vt-cht. Nm php trn vn n mt na thuc sc php, cn mt na thuc tm php, nu chng em b phn thuc tm php ra nghin-cu, th vn chng thu hoch c s hiu bit y hon ton. i vi s nghin cu lin quan n nm ph trn cn (mt, tai, mi, li, thn) th trn sinh-l-hc hon b tng i, nhng i vi nhng t bo thn kinh thit c th pht sinh ra s tc-dng nhn thc (kinh Pht gi l Tnh sc cn), sau khi tip xc vi ngoi cnh n pht sinh ra th tc dng ha-hc no, th tc dng vt-l no, v n lm sao lin lc c vi cn, m cng vi cc cn khc pht sanh quan h, th khoa sanh-l-hc cha c li bo co c th. Vt-l-hc i vi hai trn sc, thanh nghin cu rt k

lng. Nhng hin tng vt l khng th nhn thy bng mt c nh: in th (Voltage), tc- ca ha-tin, cng ca t-trng (intensity of magnetic field) quang-tuyn X, vi-trng, cc th thin th v.v... u c th dng nhiu kh-c nh: ng-h in, my ra-da (radar), my chp hnh, knh hin vi, vng vin knh, em i tng chuyn bin lm sc trn c th dm thy bng mt c. Nhng vt-l-hc i vi s nghin-cu ca thanh-trn cn cha c bng sc trn. Do c th bit rng nh cn ca con ngi i vi s cm gic v ting l c hn ch. Ngi thng thng ch c nghe c nhng m ba rung ng trong mt giy ng h t trn hai mi ln n di hai vn ln, v sc cm gic v nh cn ca mi ngi li chng ging nhau. Sc cm gic v nhn cn ca mi ngi li cng ty theo tng ngi m i khc, cho nn mi gi k i vi cc th mu sc khng phn bit r l "sc manh". Do c th thy hai trn thanh v sc chng phi la tm ra m t n c ring bit. Trong kinh Lng Nghim c mt on quan nim lin h n thanh ni ra rt thu o. Nhng Pht i vi thnh-chng ch r ch sai lm v "ting n bn tai". Xt ra ting n bn tai l cm tng ca phn nhiu ngi, ngay n chng ta l ngi hc qua vt-l cng u tng nh th, nhng suy ngh cho k th tht l sai lm. Lc nh chung, v chung b nh nn chn ng, nhn c-ng nhng phn-t khng-kh bn pha ln, mi ci mi ci nh ng ln nhau, n phn t khng kh sau cng kch ng bn tai chng ta, li ng n mng tai, truyn vo t bo thn-kinh ca tai bn pht ln cm gic ca "thanh". S ba ng ca nhng phn t khng-kh ny n i n mng tai, ch c th ni l khng kh ba ng, m chng th gi l m thanh ba ng. y l ch r s sai lm th nht (Do m xem, th nh vt-l-hc i vi php nh danh cng cha cht ch, sau ny cng nn p dng phng php nh danh ca lc-ly hp thch trong kinh Pht) lc khng kh ba ng, th nhng phn t khng kh ny cng ch chn ng trn bn v ca n, v khng c mt phn t khng kh no t bn ci chung chy thng n bn tai, cho nn chng th gi l ting ng, y l ch r s sai lm th nh. i vi im ny th nh khoa hc phi nn quay v Pht-php m t nn hng, nh l. Tm php v sc php thc ra l hai ci i i vi nhau, nh khoa-hc mi ch bit sc v sc i nhau m chng bit tm v vt i nhau. Duythc-hc ni: Tng-phn, kin-phn i nhau m pht sinh, nh hai ci sng trn u con c sn, mt khi sng bn ny l ra th sng bn kia cng l ra, sng bn ny tht vo th sng bn kia cng tht vo. Nhng php sinh dit, on thng, nht d, kh lai, chn vng, m ng, thin c, ti phc, phc gii, tnh nhim, phm thnh, nhn ng v.v... cng u l php tng

i chng phi l php chn thc, ta ch nn chp trc. Trong b Trung lun phn tch ch ny rt r, cc nh khoa-hc nu mun m mang lnhvc ca mnh th phi n. Pht-gio c mt thanh gm bn lm li kh ph t hin chnh l mn hc nhn minh. Nh khoa hc tuy c p dng phng-php lun-l-hc (logique), nhng v khoa hc th ch no cng cn c theo s thc, chng ging nh trit-hc bn lun-l huyn diu, cho nn trn thc-t nh khoahc cng chng cn c v mn lun l ny, ch ngu nhin tham kho m thi. Ton hc tht ra l mt mn lun-l hc thc-dng, cho nn khoa hc t nhin nu c b phn no lin quan n ton hc, u em ton hc ra m suy tnh, pht biu, th chng cn lo c s lm ln na. Nhng nu bn v nhng b phn lin quan n tm php, th chng phi php lun-l v s lng c th tnh ni, nu chng dng nhn-minh-hc th chng xong. Ch nhn minh hc cao hn lun-l-hc, gii hc thut hin i c th ni ra ri nn ti khng cn bn thm na. ---o0o--7. PHNG PHP THC NGHIM CA PHT-HC Pht-gio chng phi ch ging l-lun sung, m khng ging thc hnh, hai phn tri v hnh u c trng, u hp nht. Bit tc l thc hnh, thc hnh tc l bit, bit n rt ro tc l gic ng, gic ng v thc-hnh vin-mn tc l thnh Pht. Chng ring g b kinh Lng-Nghim, l mt cun sch ch dn cho s thc nghim m ht thy ba tng kinh, lut, lun u tn trng s thc nghim, ch by php thc nghim. Cho nn Pht hc v khoa hc ging nhau. Sau khi hiu thng l lun t phi lm ngay cng tc thc nghim. Nh khoa-hc chn chnh khi ra khi phng hc lin vo phng thc nghim, sau khi thc nghim xong li tr v phng hc em kt qu ca mnh va thc nghim phn tch tm ti, lm sao cho l-lun v thc nghim ph hp vi nhau. Nh hc Pht chn-chnh li cng nh th. Sau khi xem cc kinh in gio php, lin vo Pht ng hoc tnh ta tham thin, hoc tu php qun-tng, hoc thc-hnh lut nghi, hoc tu mthnh, hoc nim Pht, hoc lm bao nhiu vic Pht-s. Sau khi lm xong cng phu ny th li xem c kinh lun, hoc thm hi cc bc thin-tri-thc cu n chng. Ch hai bn ging nhau l: nh khoa-hc dng tr phn bit ca su thc suy ngh tm ti l sinh dit bin ha y tha, duyn khi ca lc trn, cn

nh Pht-hc th ngoi ci tr phn bit ra, li cn dng tr khng phn bit lm cng c qun chiu. i-tng nghin-cu ca h chng hn cuc sc, thanh, lc-trn, m tm php v v vi php trong bch php u phi nghin cu ht. Nh khoa hc tuy ngy no cng dng tm nghin-cu, nhng i vi bn thn ca "tm" li b qua i. Nguyn-nhn b qua i ny khng ngoi hai th: 1.- Nh khoa-hc phn nhiu cng nhn tm v vt l hai ci ng ring bit. Hin tng ca vt th chng phi l ci tm ch quan c th thay i c vt, nn h cho l nghin-cu hin-tng ca vt-cht th khng cn nghin-cu tm-l na. 2.- C mt s nh khoa-hc tuy cng nhn bit s trng yu ca tm, nhng cng em "tm" nghin cu ging nh "vt", m cng c nghin cu th vn dng ci tm phn bit, ch khng dng ci tm khng phn bit. Nh nh tm l hc hin nay v dng cng c chng tinh xo, nn nhng ci h nghin cu ra ch l mt t hin tng hoc phn ng tm l trn sinh l, cn i vi nhng tm php thun ty ca tm-vng, tm s trong bch php th vn cha thu hoch c kt qu g. i tng thc hin ca Pht gio chng phi l vt cht th-kch, m l tm php vi t xo diu, nn cng c thc-nghim v phng-php thc nghim chng ging nh nhng cng c trang b trong phng th-nghim ca khoa-hc. Phng php thc-nghim ca Pht-gio c my th sau y: ---o0o--a.- Gii lut Php mn thc-nghim tm php ca Pht-gio rt nhiu, nhng bc u tin l th gii, ngha ca th gii l phng-php thay i s sinh hot cho n thch hp vi s thc nghim. Ngi hc Pht ti gia phi th tam quy, ng gii, cc v tng xut gia th phi th t kheo gii. Ch tng mt a v lm thy dy k khc, nn gii lut so vi ngi ti gia nghim nht hn. Gii lut cng nghim th phin no ni thn tm cng t i, m tr lc cng mnh thm. y l cng c thc nghim ca h (nh ci cn dng trong phng ha-hc) cng tinh t th cng c th phn tch cc th trng thi tm l, mt cch mau chng r rng, cho nn th gii c mt ngha rt su. Ngi u M nhn s sanh hot ca cc v ha thng nc ta, h cho s sanh hot ny thp km qu, l v h ch hiu c s tm cu chn l ngoi-gii, m chng bit quay v ni tm mnh tm chn l. Pht-gio nhn tm v vt chng phi l hai th khc nhau, nhng nu dng tm cu

vt, th tm mt m tnh chn thit ca vt mt i. Nu trc tin lm cho tm mnh trong sch, khin tm chng tham d nhng cnh ri rm ngoi th ht thy s vt mi c th qun chiu ng theo l tht, chng nhng c th tm c chn tng ca vt m li cn c s diu dng ln lao ca n. Ai bo Pht-gio chng ging cu vn minh v vt cht? Quc ch Pht nh Ty phng cc lc th gii ca c Pht A-Di- u l hong kim lm t, by mn bu lm cy, lu cc trang nghim ht sc tt p, n mc dng u n mc tuyt diu. Nhng k hng ngoi tm cu vt cht m c th tm h cha thanh tnh, tt nhin lm ly tm m sanh ra nhng c hi:tham, sn, dm, st. Nu hng ni tm cu vt cht m c, th tm h tinh diu, chng b vt lm ly tm, tm c th xoay chuyn vt, mi c ci vui t bi h x. Cho nn tr gii l phng php tr tm s b ca nh Pht. trn phng din vt cht, Pht-gio cn by ra bao nhiu mn tr duyn nh: chung, khnh, m, trng, trng phan, hng hoa, v nhng tng Pht v i trang nghim, thin ng, trai ng thanh-tnh, khng ci no chng l cng c gip cho s tr ci tm (cng nh trong phng th nghim ha hc c ng th nghim, n hi m (gas lamp), giy lc nc v.v... cc th nghi kh cng c dng v vic thc nghim) khc hn vi hng ngi cho tng Pht l tng g dng sng bi cu phc. n nh o qun dng ca cc v ha thng th gim bt n mc ti thiu, ch cn gi ba y, mt bt, mn n ch l rau da, cm lt no bng. V s rng n ngon, mc p khin cho lng tham, si ca tm s ni dy lm tr ngi cng tc thc nghim i. y l s nhn thc ca ti i vi gii lut Pht-gio. ---o0o--b.- Thin nh y l cng tc ch yu ca tm l thc nghim trong Pht-gio. Sau khi gi gii lut tinh nghim trn thn tm nh bt i bao nhiu chng ngi, bn tin ln m tnh-ta, nhp nh, thc hnh bao nhiu th quan st, c th ch thn mnh th nghim c chn nh bn th ca Pht dy l ci g? Ngi i u cho rng ci tm ngy thng lo ngh suy tnh l ci tm th ca ta, ngay n nh khoa hc suy cu chn l ca s vt cng ch dng ci tm ny. Nhng Pht li bo ci tm ny l bng dng ca su trn (tin trn phn bit nh s) chng phi l "chn tm" m l ci h hoi. Pht v d n nh thng gic nu chng tr b n i th chng xong. Ngi i cho l mt

khi ling b tm ny i th khng cn tm no khc c th dng c, chng con ngi s ging nh cy , lm sao cn c th nghin cu hc hi? Pht th cho l nu khng ling b ci tm ny i, th ci "chn tm diu minh thng tr" ca chng ta khng th pht hin ra c. Mt khi ling b vng tm i ri, th chng nhng khng phi khng cn tm no dng na, n lc chn tm hin hin ra th i vi ht thy s vt u c th hiu bit mt cch chnh xc, chng b vng tm la di, li cng chng b ci g tri buc, t nhin chn tm c th pht huy diu dng ca n ra. Nhng s tri buc ca thi gian, khng gian, ni au kh ca sanh, gi, bnh, cht, u c th gii thot. S tu hc ca Pht gio vn chia ra ba php tin hnh, gi l ba mn hc: gii, nh, tu; do tr gii mi sanh ra nh, ri t nh mi sanh ra tu. Cho nn tr gii, tp thin nh ch l th on cu tr tu. Tr tu ny chng ging vi tr tu ca nh khoa-hc trit hc dng. Tr tu ca th-gian chng la khi s phn bit cu tr thc, v theo thc m dy ln hai ci tm-s: "t, tng". Ch c tr tu do thin nh pht sinh mi c th i vi s vt quan st ra sao, tm thy chn tng ca n, cho nn thin nh l con ng ca k hc Pht tt nhin phi i qua. Cc v cao tng nc ta thng thng hi mi bt u tu hnh cn cha bit g, th m sau khi tp luyn thin nh cng phu su, mt sm khot nhin khai ng, th c th ging kinh thuyt php, mi li ni ra u hp vi o cho n vit ch lm thi, nhng mn ngh thut trn th gian cng u ti gii tuyt trn, c mt tc phong ring bit. Chng nhng i xa nh th, i nay cng chng thiu g ngi. Nn ti cho l tp tnh ta, thin nh chng nhng thch dng cho Pht-hc, d mt mn hc no khc cng c th dng phng php ny rn luyn tm ch, nu thc hnh c th trnh- tin b ca hc vn cng thm mau l. Nh hc sinh bc k s lc hc tp v php u nh k-h (descriptive Geometry), c nhiu hc sinh sc tng tng bc nhc, thng chng hiu r l v ra ni mt bc hnh chnh xc. Nu c th khin cho nhng hc sinh ny nhm mt li ngi tnh ta tm qun tng hi lu, th i vi cc th hnh th ca cc kiu v v k h ny t c th quan-st r-rng nh thy ngay trc mt. y l ti mun gii-thiu ring mt phng-php thc dng cho cc nh khoa-hc. ---o0o---

e)- Mt-Tng v Tnh Tng Mi ngi i vi Mt-Tng thng hay nhn lm l c ngha thn b, mang mt mu sc tn-gio rt m . Thc ra th mt tng chng ging nh nhng chuyn b mt thng thng trn x-hi ch cho php ngi trong cuc bit m chng cho ngi ngoi c bit. Li Pht thuyt php nguyn rt r rng minh bch, nhng ging n bn-th chn-nh th ch tr k no thc chng c ri mi hiu ni, cn ngoi ra u chng r, ngay n dng li ni vn t l cng c pht biu t cng khng c php no trnh by ra ni. Cho nn c Pht Thch-Ca Mu-Ni li phi sng lp nn mt th mt-gio khng dng li ni ging thuyt, ch dy ngi ta theo ng phng php m thc hnh, m kt qu t mnh cng c th chng c chn nh. Php tu ca mt-tng l dy ngi ta ming nim ch, tay kt n, tm qun tng, thn, ming, ba nghip tng ng th t-nhin c th khin cho mnh minh tm kin tnh. Nh trn ni, tm nim ca mt c nhn c kh nng bin thnh nng lc, bin thnh vt cht, li cn c vo l y tha duyn khi th ba nghip thn, khu, kt hp li, tt nhin c th pht sinh ra mt ci hiu qu g hoc trn tinh-thn, hoc trn vt-cht. Cho nn mt-tng cng khng c g l thn-b, chng qua l mt php tu khng ging l lun m ch chuyn ging thc hnh m thi. Ngay n thin tng nc ta rt thnh hnh i ng i Tng, nhng gc ca tng ny truyn ra t "c Th-Tn cm nhnh hoa, ngi Ca-Dip mm ci" l mt php b hn vn-t, ly tm n tm, th tm php ny cng c ngha mt vy. Nhng mt ng l tam nghip tng ng, mt ng th trc ch nhn tm kin tnh thnh Pht, hai phng php chng ging nhau m thi! Tnh Tng tc l php mn nim Pht rt ph thng hin nay, c xem b ngoi ca tng ny th hnh nh l m tn. Nhng kho cu cho k lng th chnh l hp vi l "sc tc l khng, khng tc l sc" "y tha, duyn khi". Pht A Di ging nh cc nam chm, chng sinh nim Pht ging nh ming st, st gp nam chm lin b ht m vng sanh th gii cc lc. St l nhn duyn, nam chm l tng thng duyn, tm nim Pht l nhn duyn, nguyn lc ca Pht l tng thng duyn, lc lng ca nam chm l phn t ca st. Y theo th t sp hng m pht sanh ra sc hp dn, nim Pht n lc nht tm bt lon tc l em tm nim mnh y theo th t sp hng th tt nhin cng c th pht sanh ra sc hp-dn, nn b Pht ht sang th gii cc lc. St thnh nam chm th lng ca st cng khng thm, khng bt, chng sanh thnh Pht th tnh ca Pht cng khng thm khng bt. Th gii cc lc li cng chng la xa nht tm, y l tm lc chung ca A-Di- Pht v ca chng sinh nim Pht cng to nn,

cng vi l (tm nim c th bin i vt cht) ni on trn hp vi nhau; cho nn dng l lun ca khoa-hc c th chng minh Tnh--Tng l khng sai lm. Php tu tm ca Pht-gio c v lng php-mn, ty mnh theo phpmn no cng c th minh tm kin tnh c. Ging nh vn ton hc, c th dng nhiu phng php gii p, phng php tuy c khc nhau, m p n vn ging nhau. Nu thng hiu l ny th i vi cc tng: Thin, Tnh, Mt, Lut, t mnh chng sanh ra s phn chia cao thp; hay d, tng no cng l phng php thc nghim tm l ca Pht gio. Ti theo rng lp trng ca khoa hc khch quan em my phng php ny ra kho st xem n c hp l hay khng, cng chng gp thm kin ch quan no ca mnh. Ch tic rng ti t mnh cn cha dng nhng phng php ca Pht dy em ra thc hnh, cho nn ti cha th bo co tng tn tnh hnh, m kt qu ca s thc nghim trn, t ti cha em chnh bn thn ra thc nghim, nn cha dm ph phn theo kin ring mnh. Vy nn ti ch cn c trn s thc ca cc kinh in nh Pht chp, thut s di y tham kho. ---o0o--8. HIU QU CA S THC NGHIM TRONG PHT-GIO Theo l lun ca Pht-gio m ging th mi ngi u c Pht tnh (cng gi l chn nh), u c diu dng v hn. Ch v chng sinh b phin no che lp, nn Pht tnh chng th hin ra. Nu c th ci m ht phin no, th ht thy u thng sut v ngi, lin c su th thn thng: thin nhn thng, thin nh thng, thn tc thng, tha tm thng, tc mng thng v lu tn thng. Nh con mt ca chng ta ch nhn thy khong cch xa my chc dm, ch c th nhn thy nh sng mu hng n nh sng mu tm. Cn nhng quang tuyn ngoi mu tm v trong mu hng v nhng ln sng v tuyn in di th chng ta khng c phng php g nhn thy c. Nu ta c thin nhn thng th ta khng b hn ch trong s nhn thy ny. V li lc nhn xem, cng chng nht nh l phi dng cp mt, mun dng mt cn no trong su cn cng c th c. Nh trong kinh Lng Nghim ni: ng A-Na-Lut- hai mt b m, sau nh tu hnh thnh bc La-hn, ng ta xem ci Dim-Ph- ny nh tri ym ma-la trong bn tay (tc l ni ng y xem a cu ny ging nh hnh mt tri cy). Li nh c QunTh-m B-Tt c th nghe m thanh ca chng sanh mi phng cu

kh cu nn cho h, y gi l thin nh thng. Trong kinh A-Di- ni: "Chng sinh nc y mi bui ban mai thng dng ti o ng cc th hoa p em i cng dng mi vn c Pht trong mi phng th gii khc, n gi n li tr v bn quc, n ri i kinh hnh..." y l thn tc thng. B-Tt c th bit tm nim ca mi chng sanh trong lc o r rng khng st, y l tha tm thng. C th bit tc mng v nhng vic mt i, hai i, ba i cho n ngn mun i ca bn thn mnh, li cng c th bit tc mng v nhng vic ca mi chng sinh trong lc o, y l tc mng thng. Su th thn thng ny (tr lu tn thng ra) cng chng phi l mc ch ca nh hc Pht tm cu, v nh trong s ch to v cng-ngh mc-ch l ch to mn A, nhng ng thi cng ch to ph sn l mn B; mn B ny ch l mn sn xut ph thm. Thn thng cng ging nh mn ph sn, nu c th on hoc chng chn, th t nhin c thn thng. Thn thng c ln, c nh, hon ton nh trnh dt tr hoc chng m nh ot. Ti xem trong sch Cao Tng Truyn thy chp rt nhiu v cao tng c thn thng, ti c l do tin c kh nng ca thn thng, nn d nhin l ti tin k chp nhng chuyn ny chng phi ba t ra. n nh cc th du tch l lng trong kinh in o Gia-T, o Hi-Hi chp ti cng cng nhn l c th tin c. Mc tiu thc nghim ca Pht-gio l ch minh tm kin tnh, nhn thc chn tng ca v tr v nhn sinh, gii thot bao nhiu th tri buc ca sanh t phin no, t n a v t do tuyt i, bnh ng chn chnh, hng th nhng s sung sng khng i i vi s kh (vui sng tuyt i). Chng nhng phi t mnh c nh th, m li cn mun cho ht thy loi ngi v loi vt trn th gii u phi c nh th. Ch cu nguyn ca tn Pht-gio i vi mc tiu trn, ta c th em bn th nguyn ln ra biu l: "Th nguyn ht thy v bin chng sanh Th nguyn dt sch v tn phin no Th nguyn tu hc v lng php mn, Th nguyn vin thnh v thng Pht o".

Tng ch ca Pht gio thun chnh v i nh th, nhng phng php em ra p dng li hp l v cht ch nh th, th ti tin rng hiu qu thu c nht nh l ph hp vi mc tiu. Mc ch ca khoa hc ch l ch thu c chn l ca vt-cht, khin cho loi ngi li dng n hng th thm ln. Nhng c i ring mt con ng khoa hc ny th ch c th m rng thm lng ham mun vt cht ca loi ngi m thi. V rng gii hn ca ngi vi ta cha dt, s i i gia tm vi vt cha tiu tan, nn kt qu chng nhng khng th thu c s t do bnh ng chn chnh gia ngi vi ngi, v ngi vi vt, tri li cn dt dn ln mu-thun i lp gia ngi vi ngi v ngi vi vt. Nh s pht minh bom nguyn-t, mt phng din th nh thu c hiu qu lm tiu dit bo-lc ca k xm lc, nhng ng trn phng din khc li dt dn n s nghi k ganh ght ca cc cng quc. Cho nn, nu em ring mc tiu vin mn qung i ra m bn, th Pht gio cao hn khoa hc. ---o0o--9. KT LUN V S NGHIN CU KINH PHT ng c nghin-cu kinh Pht ca ti thun l v mun "Tm s hiu bit", chng phi nh nhng ngi khc v tinh thn b kch thch nghim trng nn mi tin Pht cu s an i trn tinh thn. Ti cng chng cho rng ng c tin Pht ni trn ca h l sai, nhng mt khi thn kinh h b kch thch th khng c bnh tnh na, v th i vi cc b mn ca Pht-gio chng th quan st mt cch khch quan. Cn ti l mt nh khoa hc i vi tinh thn v phng php ca khoa hc ti tin chc-chn. Nn lc ti thy l-lun ca Pht gio m mu thun vi khoa-hc, th chng th ti b Pht gio i m tin theo khoa hc. S nghin cu kinh Pht ca ti thun l cng tc tm ti v khoa hc, ti d b em kt qu ca s tm ti ny cng hin mt cch thnh-tht thng thn cho cc nh khoa hc. Mc ch nghin cu kinh Pht ca ti, ti trnh by r rng on th nht trong tp sch ny, nn ti nu ln ba im lm kt lun:

1)- Pht-gio i vi bao nhiu th quan h gia vt vi vt, tm vi tm, tm vi vt, u c l lun r rng ch xc. i tng nghin cu ca khoa hc th ch hn cuc s quan h gia vt vi vt. Ti ch chuyn ni quan h ny, em Pht-gio so snh vi Khoa hc thi ti cm thy rng khoa-hc hin ti ang dng nhng v d xc thc chng minh cho l lun ca Pht-gio. Ch ng tic l khoa hc i vi hai iu quan h sau (Quan h tm vi tm, tm vi vt) cn cha tin hnh nghin cu nn cha th em ra i chiu c. Nhng dng phng-php t-lng ca NhnMinh Hc ra m suy tnh, th cng c th bit hai th l lun sau l chng sai lm. Nh Pht dy: Mi vt u l y tha duyn khi (nh nhn duyn khc sanh thnh) ci nhn nng sinh cng l ci qu s sinh, m ci qu ssinh, cng l ci nhn nng sinh, nhn v qu bnh ng. Th th li Pht dy: "Tm, Pht, v chng sinh ba ci khng sai bit nhau" chnh l ph hp vi ch ngha bnh ng trn. V rng vt vi vt bnh ng, th tm vi vt t n cng bnh ng, Pht li dy: "Ci tm nng kin l kin-phn ca tm thc, nhng vt s-kin l tng-phn ca tm thc (Mun hiu r cu ny nn nghin cu duy thc hc) nng v s u l ch bin i ca tm thc, th chng nhng Pht dy tm vi vt bnh-ng, li dy tm vi vt ch l mt, cng vi thuyt ni trn thng sut nhau, khng c li t mnh ni tri ngc vi mnh. Cho nn ti on nh l l-lun ca Pht-gio ht sc vng chi, ging vi khoa-hc hin i. 2)- Phng php tu hnh ca Pht-gio on trn ti trnh by s lc. Cc bc c s tu ti gia tr th tam quy ng gii ra, cn xem kinh sch, tham thin, hc mt tng, nim Pht, ty theo c cm v kh nng ca mnh, nn chng tr ngi s nghip hc vn, li cng khng ung ph th gi v tin bc, m trn s nghip hc vn cn c s gip ch rt ln. Bn gii khng trm cp, khng t dm, khng ni di, khng ung ru vn l c tt m th gian u cng nhn. Ch c php n chay gi gii st sanh, theo con mt thng thng th cho l chng hp vi hon cnh sanh hot i nay. Nhng thi quen n chay, chng ring g nh Pht ch trng, ngay n cc ngi u-M chng tin Pht cng xng n chay. L do l bo dng lng nhn t trc n, ng thi cng c th bo v sc khe cho con ngi, tuyt nhin chng phi l mt th ng c m tn. Nu c th theo ng li rn dy ca Pht-gio m x th, th chnh l khun mu ca np sng i nay. 3)- nh ngha ca ch Pht l: "t gic, gic tha, gic hnh vin mn",cho nn Pht l tiu chun ti cao ca nhn cch. Khi n c a v Pht, lin thu hoch c s t-do khng iu kin. T do trn th gian ly

nhn ng lm gii hn, b php lut hn ch. Nhng Pht th chng nh th, v Pht vi Pht, v Pht vi chng sanh u khng c gii hn nhn, ng, nh nh sng hai ngn n chng lm tr ngi ln nhau. Li v Pht l bc i gic ng, khng c tham, sn, phin no, v bao nhiu th t kin c nghip, nn chng cn php lut hn-ch. Li khi n a v ca Pht, tm vi vt thnh nht th, tm c th xoay chuyn vt, m tm chng b vt xoay chuyn, cho nn s hng th vt cht ti a v ny khng cn b hn ch na. Chng nhng khng b vt cht hn ch, ngay n quan nim thi gian, khng gian cng khng cn b nhng ci ny tri buc. Chng ging nh chng ta, khng th no gi li c mt giy ng h ging thi gian ang chy kia, cng khng bit trc c nhng bin chuyn v tng lai. Hin nay s giao thng tin li nhanh chng c phng php rt ngn ng t, nhng v s tinh cu trong chn thi khng kia, chng ta c th no trong vng na ngy i du lch khp c nh chng sanh ni quc cc lc chng? Pht gio nu ln mc ch cao siu ny, nu chng ta cn cha th t c, nhng n c gi tr v thng i vi nhn sinh. Hung chi ng gii, thp thin ca Pht u thit thc d lm. Nhng m dn khng bit ch nc ta tuy cha c s gio-dc ca chnh ph, nhng trong chn v hnh hun nhim tinh thn Pht gio. Phn nhiu ngi u tin rng tuy c cht i nhng khng mt, ty theo nghip lnh hay nghip d m ln xung trong lc o lun hi. i vi thuyt nhn qu bo ng tuy ngi ngu dt cng u tin su, chng nghi ng g. Cho nn Pht gio trong chn v hnh gip chnh ph lm s rn luyn o c cho nhn dn: B iu c theo iu thin. S li ch ca Pht php i vi quc gia x hi nht nh chng km trng hc v c quan hun luyn. Dn tc tnh nc ta s d yu chung ha bnh, ti c th ni mt cch v on l v chu nh hng ca o Pht, quyt chng phi l sc dy d ni trng hc. Hin nay nhng ngi c c mt i cht gio dc ca trng hc thng thng ch Pht gio l m tn, em c tt c sn ca nc ta hy b i ht, tht rt au lng! Cn hng ngi c s gio dc cao-ng li thng thng b tri-kin che lp, nhn lm Pht gio l mt th tn-gio, l tri vi khoa hc, nn chng thm khi no xem n kinh Pht, khin cho ci kho tng vn ha v gi ny b chn lp i mt. Ti l k ng v hng ng nh khoa hc, ti dng phng php khoa hc pht

hin ra kho tng qu bu ny, nn ti hon ton dng li ni trung thc khch quan cng hin cho gii hc thut nc ta. ---o0o--Ht