You are on page 1of 57

TM LINH-KHOA HC TRONG PHT PHP

HT.Duy Lc TT. Thch ng Thng Ghi Thnh Vn T ---o0o--Ngun http://thuvienhoasen.org Chuyn sang ebook 5-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
Ta A Vt l sinh mng cng trnh hc B Trit l sinh mng cng trnh hc TRUYN T TIN TC NI MT NIM SIU NG GIC QUAN TIN VO LINH GII THI GIAN CHUYN HA THNH KHNG GIAN LUYN CNG KCH THCH O TO SIU NHN LN SNG V HT T CHUYN HA LN NHAU NG GIC QUAN CHNG PHI TON NNG HIU NG TM LC KT LUN PHN CM NGH CA NGI BIN SON PH LC 1: V DC LIU PHP PH LC 2: CUC SNG DN TC KOGI TI NAM M

---o0o---

Ta
S pht trin ca khoa hc hin i tin ti rt cao, nhng ch hng v mt cng trnh hin tnh m pht trin, i vi mt cng trnh n tnh, hnh nh chng bit g c. V chng bit nn ph nhn s tn ti ca n.

K tht, cu to con ngi chia lm 2 b phn: Th xc v tinh thn. Nh thy hnh nh trong gng ca ta ch l b ngoi ca ta, gii phu sinh l ca ta ch l th xc ca ta, u chng phi chn tht ta. Chn tht ta l th tinh thn, cng gi l tm linh. Tr tu ca th tinh thn thng qua ca ng gic quan (xem, nghe, ngi, nm, tip xc) th c th cm nhn hin tng bn ngoi. Vt l khoa hc hin i u ly ng gic quan lm ch, nhng my mc ti tn ch l khuch trng thm s cm nhn ca ng gic quan, ngha l c th nhn xa hn v nghe xa hn m thi. Nhng trong th tinh thn cn c b phn cm nhn siu ng gic quan n bn trong, nh khoa hc li ph nhn s tn ti ca n, y cng l phm vi nhn thc hp l ca ngi a cu trong khng gian ba chiu. Lp trng ca chng ti bin son quyn sch ny l mun kin lp ton din v v tr v cc, m mang khng gian ba chiu tin ln khng gian bn chiu, cho n nhiu chiu Ti liu tham kho ca quyn sch ny, bao gm cc kinh i tha liu ngha, nhng tc phm v kh cng v cng nng c d Trung Quc, ng thi kt hp trit l ng phng vi vt l khoa hc Ty phng m a ra l lun mi v v tr v cc, cng l gii phu tm linh trong Pht php. Ngha v cc l th no? V nh con s 0, ngi i ni bng nh s 0 cho l tt c u khng cn. Tht ra s 0 ny khng phi hon ton khng c, gi tr ca n c th phng ln n v cc, cng c th rt nh n v cc. Phng ln nh th no? Gi s n v ca n l 1, thm vo con s 0 th gi tr ca con s ny l 9, 1 + 9 = 10; nu n v ca n l 10 thm vo con s 0 th gi tr tng n 90, 10 + 90 = 100; nu n v ca n l 00, thm vo con s 0 th gi tr ca n l 900, 100 + 900 = 1000 Theo suy lun th gi tr con s 0 th c th phng n v lng v bin v cc. Rt nh nh th no?

Gi s n v l 1 ng, con s 0 ny trc s 1 th rt nh li thnh 1 cc, tc l 0,1 ng, thm con s 0 na th li rt nh thnh 1 xu, tc l 0, 01 ng, c rt nh nh th, cng c th rt n v cc vy. L phng ln rt nh k trn tc l c bn l lun v cc, li na nh sng chiu trn khng gian c th chng minh s tn ti ca khng gian; nhng nh sng chiu trn thi gian li chng th chng minh s tn ti ca thi gian (v ng gic quan chng th pht hin). Nhng tht t thi gian lun lun n trong khng gian, iu ny chng ai c th ph nhn. y cng l lun c n tnh vt l ca sch ny. Theo ngi Nguyt Kh, trit l v tr gm c 4 lp khc bit: Duy tm, duy vt, tm vt hp mt v phi tm phi vt. L lun ca quyn sch ny ch c th din t n cnh gii tm vt hp mt, i vi cnh gii phi tm phi vt th chng th din t bng li ni vn t, cn phi y theo phng php tu tr mi c th nghim chng. Nu c gi mun t n cnh gii phi tm phi vt, nht nh phi ch thn tu chng mi c. Chng ti kin lp l lun khoa hc ny l cn c theo tr hu ca cc bc hin trit th gii t xa nay lm nn tng. Cc bc hin trit c gi, nu pht hin ti tn hn, chng ti vui lng th gio, ng thi cng bin chng cho sng t thm. Thch Duy Lc V tr hnh thnh do thi gian, khng gian v s lng, bao gm: A Vt l sinh mng cng trnh hc. B Trit l sinh mng cng trnh hc. ---o0o---

A Vt l sinh mng cng trnh hc


Thuc sinh mng hu hnh (th xc) l vt cht tht tnh, c th dng l lun logic bin chng. ng lc gm lc hp dn vn hu, ng lc ht t, ln sng in, ln sng nh sng, tc cao nht l tc nh sng, th tch chim khng gian t mt chiu cho n ba chiu (ba chiu: Di, rng, cao) m ng gic quan cm nhn c, l vn minh ca ngi a cu hin i.

---o0o---

B Trit l sinh mng cng trnh hc


L sinh mng v hnh (th tinh thn), thuc vt cht h tnh, l lun logic khng th bin chng, ng lc gm bi xch vn hu, nim lc, ng lc h t, ln sng tin tc, tc thp nht l tc nh sng, chng c th tch, th hin t khng gian bn chiu cho n nhiu chiu Ng gic quan chng th cm nhn, dng k thut v kh cng v cng nng c d c th chng tht s tn ti khch quan ca n, l vn minh ca ngi thi dng h. K thut trong sinh mng ca ngi a cu c c th tng i ca s n hin h tht, tt c sinh vt u c hin tng ny. Vn s vn vt trong thin nhin u nh th, ng thi u c linh tnh. L s hin ca tm lc. i vi vt th phi sinh mng cng c mt m n gin v thp km ca n, y cng l c nhn ca n hin th cng nng cc nh ca tm lc. Trong thin nhin, t vt th nh n thin th ln, u sn c mt m, ln sng, tin tc v tn s mi mi khc bit ca n. Mi vt th u c mt m ring bit hnh thnh cht lng ca n, cng nh khi ng nhn thy mt tng xu x th b th cm thy khng thch, nu nhn thy mt hn si xinh xn nhiu mu sc th sanh ra tnh cm a thch, y l do kt qu ln sng mt m khc nhau ca h khi ln s cm ng vi mt m tin tc ca ng. Trong thi gian khng gian, lc no ch no u sn c mt m v tin tc ca mi s vt, ch l s phc ---o0o---

TRUYN T TIN TC NI MT NIM


(Nim khi truyn n, chng c s lng ca thi gian) - Khi nim ca tc qung ngha: i vi tc ca vt cht, khu vt tc c th chia ra lm 3 lp: Ni mt cch c th l t ni khi nim vt cht hin tnh sanh ra tc n tnh (siu tc nh sng), y gi l khi nim tc qung ngha.

3 lp tc qung ngha: 1. Tc hin tnh => Do vt cht vn ng hin tnh sanh => Tc nh sng l tc cao nht. 2. Tc trung tnh => Tc vn ng ca quang t (ln sng nh sng) => Tc bng tc nh sng. 3. Tc n tnh => Do tc vn ng n tnh sanh => Tc nh sng l tc thp nht. L lun Linh Hc cho l c s tn ti chn tht ca ln sng tin tc l mt th vn ng thuc tnh h t, siu vit tc nh sng. - c tnh ca siu tc nh sng: Tt c h t mi mi u c s vn ng siu tc nh sng khc nhau, cng nh tt c tht t mi mi u c s vn ng theo phng thc chiu hng (chiu thng hoc cong) khc nhau ni khng gian; cng vy, cc h t vn ng theo phng thc t xoay t rung ng khc nhau thi gian. Ni h t l chng c s cu to trong ni b, ngha l cc tiu v ni, chng c b trong, chng th xp hng tng ci v c k h, chng th phn chia theo ton hc, ch nh khi nim tng hp h ht t thnh mt h th ton din ca thi gian, v h chng c khi nim khng gian, chng th vn ng theo chiu hng, nn chng c s lng thi gian. - Hnh lang khng gian: Ni vn ng theo chiu thng v khng gian hin tnh ca tht ht t l li tng i, tht ra u vn ng theo chiu cong. Bi v, a cu mt mt t xoay, mt mt xoay vng theo mt tri. Vy qu o vn ng ca tt c ht t gia hai im trn a cu, chng th l chiu thng, m l mt ng cong phc tp. Chng ti gi nhng ng cong ny vn ng ny l hnh lang khng gian. Vt th vn ng ni hnh lang khng gian, t nh nh ht t cho n ln nh ngn h, u c v tr di ng, c qu o, c im khi v im cng c tc (tc hin tnh di tc nh sng).

Cc ht t vn ng trong qu o ni hnh lang khng gian, c th cho nhau, trng ip, ng chm; lc tc vn hnh c th chng ngi vi nhau m chng th xuyn thu ln nhau, c th ng cc v tan nt. Hnh lang khng gian thy c, m c, c th thm d, o lng iu khin bng my mc. Khoa hc hin i vi hnh lang khng gian nghin cu rt nhiu rt su, y l Vn ng Lc Hc. - ng ngm thi gian: Tt c h ht t vn ng ni thi gian n tnh, chng vn ng theo ng cong v ch rung ng v t xoay, chng c cu kt ni b, ngha l k tiu v ni; v s h t y khp v tr, hp thnh mt qu cu thi gian (khi nim) k i v ngi. H ngn h cng l v tr v cc hn n, v h t chng c v tr di ng, chng c qu o vn ng, chng im khi v im cng. Nhng li c khi nim tc l tc rung ng t xoay theo n tnh, mu cht ca n l truyn t tin tc trong mt nim, y gi l ng ngm thi gian. ng ngm thi gian chng th din t, nh s c ly xa gn ca khng gian. - c tnh ca ng ngm thi gian: nim lc l t hp tin tc ca h t, n truyn t tin tc ni mt nim, h thi vn hnh trong ng ngm thi gian, siu tc nh sng. Do , chng th xa gn, c kim, cnh gii n hin h tht u c th nhanh chng i li, t do kh lai trong mt nim. S hnh thnh nim nng ca nim lc tht k l, c th xuyn qua linh gii, iu khin s vt trong thi i khc nhau ca hai th gii n v hin. Ngi xa ni: Thng h tam thin nin, tung hnh ng vn l, cng giao thng tin tc trong mt nim. y d l l lun mi sng lp, nhng nhng nh kh cng t mc k thut th hin du tch bc u truyn t tin tc trong mt nim. i vi lnh vc vn ng v trng thi h n ny, hy vng tng lai c th hng v chiu su pht trin, i vi ln sng tin tc, c th ch ng iu khin s thu pht v phin dch. - Vt l n tnh:

S thm d th h, quy lut v ni dung ca nhng vt cht qung ngha v nng lng v tc s bt u t s 0, t n n hin, t h n tht, t nguyn l n cm nhn, t suy t n lnh hi, t trong khoa hc hin i bc ra, kin lp mn hc th h mi ca khoa hc v cc. Mn hc ny ngang hng vi khoa hc vt l hin i, h tht chia li cng bc, nn chng ti gn tn gi l n Tnh Vt L Hc. Mn hc ny t gc ca l lun trit hc nhn thy tt c bn cht ca mi s vt d bt kh t ngh, cng c th phn tch gii phu bng tnh cch phin dch. Chng ti sng lp mn hc th h ny, mun khuyn d nhiu hin trit c tr tu cao siu, cng nhau m mang l lun v khng gian bn chiu tin vo n Tnh Vt L Hc. - Phin dch s huyn b ca n tnh: n Tnh Vt L Hc s tuyn dng vt l hin i lm nn tng tham kho i chiu, ly Tng i Lun ca ng Einstein lm bc thang s khi v khuch trng khi nim ca Tng i Lun kin lp khi nim Qung Ngha tng i, em nhng vt l lng nh sanh mng, vt cht, nng lng, tc , t duy, thi gian, khng gian t trong hc thuyt n hin song ton m nh ngha li t u, c gan thm d v m t theo khi nim mi, cng thc mi, php tc mi, nh vt l n tnh phin dch nguyn l v cc. Vic ny chng nhng c th pht huy mn kh cng hc, cn c th xc tin s tin trnh cch mng khoa hc v k thut mi. ---o0o---

SIU NG GIC QUAN TIN VO LINH GII


- Th no l Linh Gii: Hai ch Linh Gii c ngha hc thut rt quan trng trong mn hc Linh Hc v Kh Cng Hc. Ranh gii gia vt cht v Linh Hc gi l Linh Gii im, cng gi l Lm Gii im. Trong n tnh vt l hc, i vi ranh gii ca s chuyn ha gia hai th vt cht hin tnh (tht t) v ln sng tin tc n tnh (h t), chng ti gi l vt cht trung tnh trn Linh Gii. Quang t (ln sng nh sng) c hai lp tnh cht n v hin, l vt cht trung tnh ca Lm Gii im.

Tm li, tin hnh s chuyn ha (bin i vi nhau) ca vt cht n hin phi thng qua Linh Gii, nn quan t l cu ni gia hai th gii h v tht, gi l Vt Lm Gii hoc Vt Linh Gii (tc nh sng). Nu c vo cnh gii nh sng th c th ng trn Linh Gii nhn thy 2 th gii n v hin. - Khi nim v Linh Gii: Tnh trng trong th gii n tnh l th no? V ng gic quan chng th cm nhn, lun c nh khoa hc cng khng th hiu c, li cn ph nhn s tn ti ca n. Tht ra, ch c k nhn, siu nhn dng cng nng n tnh mi c th khm xt s tn ti chn tht ca n. Vy ni th gii n tnh c c im g? Chng ta c th nhn thc theo mt khi nim i khi chng? C th c, y l dng quan im i xng, i lp, i ng vi th gii hin tnh, lun lun ni hai th gii n hin giao bin chuyn ha m lp lun, ngha l c tht t th s c h t, c thp hn tc nh sng th c siu tc nh sng, c c in lc hin tnh th c nim lc n tnh, c nng lng hin th c nng lng n, cho n c sinh mng th xc th c sinh mng tinh thn. Ngi a cu l do hai th sinh mng ny kt hp m thnh, tc l hai th hin tng sinh mng sn ca khng gian bn chiu u b nht trong khng gian ba chiu, m sng theo phng cch t b tc trong th gii hin tnh. Do , chng ta bit ngi a cu vn c th tin vo th gii n tnh, ch cn h bit cch t p b trng thi t b tc th s kch pht c s cm nhn Linh Tnh siu ng gic quan. - Ng gic quan kh vo Linh Gii: Hnh thc sanh mng ca loi ngi, bn trong thng t b tc, s vt bn ngoi ton nh s cm nhn ca ng gic quan, nu khng c nh sng th cng nng ca ng gic quan chng th tin hnh. Nhng ng gic quan li chng c cch tin vo ci nh sng tc Linh Gii. Khoa hc k thut hin nay c th ch to knh hin vi in t, dng my mc ti tn c th thy c cao phn t, cho n ht nguyn t, nhng xem in t v quang t th cha c kh nng. V li, d my mc c th thy c n, chng th cho l bit c n; th gii vi qun m nhng phim nh chp c, i vi ngi dng ng gic quan cm nhn vn l bt kh t

ngh, ging nh con kh xem tivi ch t ra mt ngn ng m thi (khng hiu ti sao). S cm nhn ca ng gic quan, lun c my mc ph gip thm cho s cm nhn, u thuc v th lp tng i thp km. Cho nn, kh tin vo nhng th gii vi qun, hong qun v v qun. V h chng vo c Linh Gii vy. - Siu ng gic quan c tin vo Linh Gii: Phng php tin vo Linh Gii chng phi khng c, y l s dng s cm nhn siu ng gic quan. Ngha l khng cho tin tc bn ngoi thng qua ng gic quan x l m i thng vo Linh Gii. Phng thc ny li trc tip v nhanh chng, nhng vic ny i vi loi ngi cn cha c kh nng, v kh nng sn c xa kia tim n lu ri. S cm nhn ca ng gic quan thuc hin, hin thnh th n suy; cm nhn trc gic thuc n, nhng tim tng thoi ha, c khi cn khng bng mt s ng vt. S tip th tin tc thin nhin ca n cn nhy cm hn con ngi, v nh con kin c th d on lng ma trong nm qu nhiu m em trn cy, con d con b s bit trc ngy hm sau s c bo tuyt, rn n cho no m khng chu sm vo chung; cn con ngi dng my mc d bo thi tit li cn cha chnh xc. Nh th chng t s cm nhn bng trc gic ca con ngi khng nhy bng ng vt. Nhiu loi ng vt vn cn gi c mt s cng nng c bit, khng hon ton li ng gic quan. Nh loi c bit li v x mnh, chim b cu bay bao xa cng bit ng v, con ch ghi nh nh xa ngn dm tm ng v, con ngng tri c bn lnh c bit v hng dn ng bay i vi chng c nhng kh nng v bn lnh g tin vo Linh Gii th chng ti cha c th kt lun, ch c th ra mt s cu hi: 1. Ti sao con g trng khng cn xem ng h m gy ng gi? 2. Ti sao con rn khng cn nhit k m ng min ng thi tit? 3. Ti sao con ch khng cn thng bo, i lc hng ngn hng vn tp hp li hot ng vn th? 4. Ti sao mt vi ng vt, nh con c knh, mao ngu tin hnh t t tp th? - K thut kh cng c nng lc siu ng gic quan:

Ni php v nh php, ngha l qua s tu luyn c th i php c nh thnh v nh, cng nng c bit phi nh s tu luyn mi c th hin hin. Cng nh nh kh cng tu luyn lu ngy c th t cm nhn ca ng gic quan chuyn vo cm nhn ca siu ng gic quan. Ngy nay hin tng ny c ph bin ti Trung Quc. - K quan v khm bnh bng kh cng: V vic pht kh khm bnh ca nh kh cng, hot pht ngoi kh, hoc dng nim lc, hoc dng tin tc pht kh ri thu hi phn ng ca bnh nhn cng c mt s ngi c cng nng c bit chng nh pht kh, bng nhin ng bit trc tip ni ra bnh trng, cng thng t n mc chnh xc m khin ngi cm thy bt kh t ngh. K quan l k quan, ng sau k quan vn c ngha l, bt qu l ny cha c sng t m thi. - K quan Thng Linh: Cng nng cao cp c th siu vit khng gian ba chiu, thng qua Linh Gii tin vo khng gian bn chiu, gi tc l Thng Linh. K tht, ni dn gian cng c mt s ngi t c kh nng thng linh, chng cn thy truyn, chng cn kh hc, hoc thnh lnh c s cm ng m xut hin cng nng chng nh luyn tp. Nhng ngi ny c s t bit, v l t thng, vn ha km m cng nng cao. S cng nng ny chng th truyn dy cho ngi hc, chng th cm tuyt, cng chng th xng. Cng c mt s o s trong ni rng dng thn cng thng n, c th cng nhng sinh linh tr tu khng gian n tnh trao truyn tin tc vi nhau. Vic trao truyn tin tc ny ging nh tnh trng mng du hoc trng thi thi min, m thm hot ng bng tinh thn. Hin tng k trn chng t s tn ti xc tht ca hai th gii n v hin, ng thi ch r. i vi th gii n tnh ch c dng phng thc siu ng gic quan mi c i vo. V nh khoa hc hin i chng chp nhn tu luyn, ch nh ng gic quan cm nhn s vt, nn chng th tin vo Linh gii. Do , chng th nm vng phng php nghin cu v linh hc (siu ng gic quan), cng khng gii ta c khun kh rng buc ca khoa hc hin hu.

Theo qu trnh tin ha thin nhin th hin tng b ng v chng ngi khoa hc hin ti s ko di khng bao lu na, v xut hin ca cng nng c bit v nh kh cng, d bo quy lut thng thng ca t duy hin tnh s pht trin n st ra tia la ca t duy linh cm n tnh. Mt khi cng nng nhy vt, hnh thnh phng php y cng nng c bit, th k nhn, siu nhn s cng ngy cng ng. Trong tng lai, ngi c tin vo linh gii s bao gm nhng nh khoa hc v trit hc. Khi y, k thut chuyn ha n v hin s c nm chc m bt u thng linh, tc l nhanh chng trao truyn tin tc v tr. Do , chng ti thng nht tt c tn gi v t ra mt tng danh t gi l V Tr Cng. V Tr Cng s siu vit Thng Linh Cng, Thng n Cng, di s hng dn ca khoa hc k thut v cc, mnh dn iu khin k thut siu ng gic quan, m tin vo thi i mi ca khoa hc v tr. ---o0o---

THI GIAN CHUYN HA THNH KHNG GIAN


- Thi gian bin khng gian: Thi gian c th bin thnh khng gian ? y l bt u t t tng k l ca ng Einstein. Theo kt lun ca ng th cho l l lun ny c tnh kh thi, nhng cn phi t ra mt mc lng thch ng cho s chuyn bin, gi l mc lng thi khng. Vic ny i vi ngi thng rt kh l gii: Ci thi gian chng th thy m c bin thnh khng gian c th thy chng? Tht l t tng k l kh tng tng. Trong th gii khng gian ba chiu, ni cm nhn ca ng gic quan, trong hon cnh c th thy r a cu, chng th em thi chuyn bin thnh khng gian, loi ngi khng c kh nng, cng khng cn thit. - Bc do ca thi gian: Khoa hc k thut ngy nay ca loi ngi pht trin n mc rt cao, nhng ch kh l i vi mc nhn thc v thi gian vn cn thp km, nn ch nghe n l lun thi gian c th chuyn ha thnh khng gian ca ng Einstein th cm thy bt kh t ngh, y l ngi a cu ni khng

gian ba chiu ch cm nhn mi s vt bng ng gic quan, kh m nhn bit ca thi gian. Sau y l nhng danh t m t v khi nim thi gian: Thi gian Vt cht h thi n nghi Vt cht hn n Vt cht n tnh C nhn nng lng H t Ln sng tin tc Kh o Vt cht d thi Trong s kin a bay Andison chn ng th gii kia, sinh linh tr tu hnh tinh ni vi ng y rng: Khi nim v thi gian ca ngi a cu cc ng khc hn vi chng ti. Theo ngi hnh tinh k th thi gian c tnh co gin, c b mt b tri, c xui c ngc. Li ny i vi chng ta tht cm thy bt kh t ngh bit bao! Nhng chiu theo nguyn l v cc, ch cn chng ta dng siu ng gic quan tm hiu l lun ni dung ca thi gian th c th nht tr vi li ni ca ngi hnh tinh. - Khi nim thi gian ca ngi a cu ba chiu: ng Newton ni v thi gian d nh nc sui chy theo mt chiu. S hiu bit ca ng y cng l s cm nhn ca ng gic quan chng ta. l s cm nhn hp l ca khoa hc a cu ba chiu ny chng c g c bit. Bi v vt cht hin tnh tht ht t vn ng ni th gii tc thp, cho thi gian l mt con s chng th bin i, chng c xui ngc, hm nay qua ri chng th tr li ngy hm qua. Thi gian tri qua mt nm gia ngi ny v ngi khc u ging nhau, ngha l s vn ng ca vt cht hin tnh chng c nhanh chm bin i, cng nh ngi xa chng c ng h, cuc sng tri qua yn n nh thng.

Do , nu xy ra s vt i vi thi gian c quan h trc tip n bin i chuyn ha th thng b coi l vic k l v thn thoi. Nh trong khng gian ba chiu li xut hin s vt lin quan n khng gian bn chiu th s xem l vic m tn. - Mt vt huyn b: Chng ti em thi gian xp thnh chiu khng gian th t, ngha l ni khng gian ba chiu: Di, rng, cao, thm vo chiu th t l chiu thi gian, c nng lng chuyn bin m chng th thy, chng th m, khc hn vi khng gian; nh sng chiu trn thi gian chng th chng t s tn ti ca n, v ng gic quan chng th pht hin, thuc v mi vt huyn b. Nu a ng vo mt v tinh xoay vng ngc hng vi qu a cu m khng cho ng xem ng h, bt c lc no ng cng nhn thy mt tri trn nh u; nh vy tri qua mt khong thi gian th khi nim ngy thng s b nh mt, i vi thi gian ch c cm gic m h. Khi y s xy ra hin tng trong ni chng c lch, bn ma u chng bit. Nu ni khng gian l th gii hin tnh th thi gian l th gii n tnh, t s xut hin mt s vt tng i gia th gii n v hin, tng ta i lp, y da ln nhau, chuyn ha mu thun, chu k chn thng, hp thnh mt v tr v cc gm hai tnh n v hin. Nhng s vt tn ti khch quan k trn chng th dng ng gic quan nghim chng, ch c th cm nhn siu ng gic quan, suy xt theo n tnh tin vo Linh Gii. xy ra mt vic c th v tri qua iu tra nh sau: Mt em b b bnh nng, trong qu trnh hn m nhng cha dt hi, ngi nh t em b trn mt t tri qua 60 ngy sng tr li. Hi em nhng ngy va qua u? Lm g? Th em b k ra ging nh thn thoi rng: Em nhn thy s hot ng ca thn tin, khi y lang thang chng mc ch v bc vo mt th gii vng lng, chng tm c ng v nh. Sau c mt b lo bo em: Em hy v i, n y sm qu lm chi, ng thi ch c mt ci cu bo em i theo tr v. Qu nhin c v n nh m tnh li. Em b do chi ni th gii n tnh 60 ngy m th xc vn cha cht v h thi; v vic rt him c, nhng ai c th nghin cu c!

Ni em b i vo thuc gii h thi ca thi gian, theo s hiu bit ca chng ti, th gii khng gian gi l v, th gii thi gian gi l tr, 2 ch v tr tc l do khng gian, thi gian v s lng hp thnh, gi l v tr v cc. - Thi gian cng l nng lng: Nu ni thi gian l vt cht, l vt cht h thi, l vt cht hn n chng chim khng gian, l vt cht dng ln sng tin tc. M t nh th vn cha , d ni vt cht nhng ch l nng lng ca thi gian, c th gi l t hp nhn t ca nng lng, tc l tin tc nng lng trong bin c nng lng chng b bn. Nng lng ny chng th xem nh nng lng hin tnh, ging nh li ca Lo T ni mt vt thnh sn trc tri t, mt vt cht m h trc khi v tr cha hnh thnh, mt vt cht thi h bt sanh bt dit. Vt cht ny ni khng gian ba chiu, ch xut hin theo hnh thc h thi ca thi gian, chng th nhn thc bng ng gic quan ca con ngi, min cng gn tn gi l o. ---o0o---

LUYN CNG KCH THCH O TO SIU NHN


- C duyn: S mnh (mt m tin tc sn c) nu c t s c, u nhc ngi ta ung cng lo, y l quan im in hnh v tc mng lun. C ngi hi: Ngi no c th lm nh kh cng? Trc tin chng ta phi cn c theo nguyn tc ca tc mng lun; nu mt m sanh mng ca ng c ni dung ny th ng sm mun cng c lm nh kh cng. Nhng c ai bit trc mt m sanh mng ca mnh u? y ch c th ty thun t nhin, khi cn lo u, c i nhn duyn n. C trng hoa, hoa chng n, v tm cm liu, liu sum s, y cng l bo ngi, chng cn c chp tm ti, c thun theo t nhin, tc ng gi l sp t ty tri. Nu bit ty tri i c duyn cng khng c, nh th qu b ng, ch hiu theo tc mng lun l nghing v mt bn, cn phi tm thm mt bn kia hp thnh 2 im song song bao gm hai mt n hin mi c.

Tc mng lun nhn mnh thnh s ti tri, ch nghing v mt bn, chng phi ton din; cn phi ng thi nhn mnh mu s ti ngi, theo mt ny ch ng sing nng i tm gp c duyn mi c. Nhiu nh kh cng ch ng i tm gp c duyn nh: 1. ng y biu hin tt, c thy chn ngi tha k. 2. Kh luyn kh hc, ti c song ton, nh thy dy li hn thy. 3. C bnh cn cha tr m hc kh cng, bnh lnh ri kh cng cng hc c. Rt nhiu ngi ch ng i tm hc kh cng m tr thnh nh kh cng, y u thuc mu s ti ngi. - c kh do kch thch pht khi: T ngi bnh thng tr thnh ngi c cng nng c bit, mu cht ni kch pht (kch thch pht khi), tm nng ca con ngi qua s kch pht s xut hin cng nng c bit, gi l c kh. Ni v c kh do t nhin kch pht, cng l vic thng xy ra, nh c ngi b st nh, cht i sng li m xut hin cng nng xem thu vt chng ngi; c ngi sau cn au nng cht ri sng li cng xut hin cng nng k diu; c ngi qu nng gin hoc bi thm, cht i sng li, bng pht hin mnh c cng nng khc thng. Nhng trng hp do b ng m t nhin c kh xut hin cng nng, bo cho chng ta bit v hin tng kh cng chng phi huyn b, l s phn nh ca tim nng n ni sinh l tm linh, c th nh s kch pht m hin hin. - Kch pht do tu tr: Th th, ngoi vic t nhin kch pht cn c s nhn cng kch pht khng? C, y l s tu tr, l luyn cng hc cng ng cng. Hin nay x hi Trung Quc ni cc tnh u c lp dy kh cng, y tc l nhn cng kch pht. c im ca nhn cng kch pht l: 1. a cho ng mt c duyn. 2. Gip lng kch pht.

3. ni l dng nhn cng chng thun theo t nhin, vn cn chp trc, nn s thnh cng khng nhiu. C ngi luyn cng mi my nm, tip xc mi my v s ph kh cng vn cha c kh, chng th pht cng tr bnh. Ti sao? Ni ra th di dng, nguyn nhn luyn cng tht bi cng phc tp, nh ngi c trnh vn ha cao th t tng logic qu mnh (hin tnh qu thnh), kh c h m nhp tnh. Thm ch, na tin na nghi, t lm b tc, ch ch quan mnh lit v c chp quan nim c, t cn tr tin trnh ca s kch pht, tp luyn lu ngy m cha vo c ca kh. Hoc nh tnh ng qu km, tr chng m mang, c nhn mo v cp, ch ng tc theo hnh thc nn kh nhp tnh chn thn tht m c kh. Cn c ngi th tp nim n n ni dy, tht tnh lc dc qu thnh, sut ngy ln ln trong trn lao, chng bung chng tnh chng th gin, kh kch pht tim nng. Tm li, t l thnh cng ca nhn cng kch pht hi thp, v ngc vi t nhin, y l ch kh vy. - Khai ng v kh cng: D ni kh nhng chng phi tuyt i khng c kh nng, khai ng c th xc tin s tu tr. Theo qu trnh tu hc kh cng, hc cng chng gi l hc cng m gi l ng cng, ni hc c ch l hnh thc b ngoi, ng c mi t n s chn tht b trong. V s t thng, t hc thnh ti l ng, ni tnh sanh hu l ng, t duy tnh l, thin nh l s ng cao hn. C ngi chng nh nh kh cng truyn dy, chng c hnh thc m c kh, cng thuc v t nhin kch pht. Do , cu s l thy, tu tr tp luyn, mu cht thnh cng ni chng t mc ch, chng chp trc mong cu, chng ch trng hnh thc b ngoi, c thun theo t nhin, c gng gim bt nhng nhn t to tc. ngha ch ng ch c th dng hi, chng c th dng ngn ng truyn, nn tng ng mt li li trong ng.

Cu chuyn khai ng i xa rt nhiu, cng nh Trng Lng gp thy, Lc T thuyt k th y bt u l nhng s tch ghi trong lch s v khai ng. Tm li, ngoi tnh ni ng, khi c th nhp tnh, nh tinh thn vn ng, dn dt tm lc xut hin d hn, gii ta s b tc ca sinh mng, sa i trng thi ca ng gic quan bin thnh h (qun mnh), i vo cnh gii siu ng gic quan, y l qu trnh ca s khai ng. Thin nh c th tng cng cng hiu cm ng ca tr tu, tng bc tng lp, t s ng n n ng, cho n i ng, chn ng m c kh xut hin cng nng, y l s th nghim ca ngi tu hc kh cng cao cp. ng li khai ng ca phng php kh cng, phi kt hp vi l lun kh cng, ngha l va thm nhp h li c cao tnh gic. - Php v nh php: K tht, tt c phng php luyn cng u do ngi ta bin son ra, vn c thnh phn to tc khng t nhin. Mun ngn ng li chng c nht nh, li no c th dn ng i n mc ch, tc l mt php mn. Nhng chng cn chp vo mt php no c nh, v php v nh php, mi mi ng li u thng n v tr v cc. T t duy logic, php tc c nh cho n t duy linh cm, phng php t nhin, y l qu trnh pht trin t trng thi thng thng ca cng nng hin tnh n trng thi phi thng ca k thut kh cng. Ni kh cng chng kh, chng bit th tht kh, bit ri th chng kh, ngha l php v nh php. Cn c mt cu tip theo rt quan trng, gi l cao cng v php, tt c nng lc u sn c trong tm linh. ---o0o---

LN SNG V HT T CHUYN HA LN NHAU


- Tinh thn bin vt cht: S giao bin gia ln sng v ht t phn nh trong sanh mng ca con ngi l hin tng t tinh thn bin thnh vt cht. Trc tin, chng ta nn tm hiu ch bin, bin nh th no?

Theo kh cng l dng nim lc, gi l n th kh n; kh n th ln sng tin tc lin n. Kh ny c th iu chnh kt ni b ca vt th, hoc phng ln rt nh, hoc di ch, hoc bin hnh, t hp v tan r ton nh nim lc iu khin. Nu ni t vt sanh tinh thn th vt cht l nht tnh, thuc quan im duy vt; vy, t tinh thn bin vt cht th tinh thn l nht tnh, thuc quan im duy tm. Kh cng l nhn mnh quan im sau, ch trng tc dng ca nim, v nh mt nh kh cng bin ru thnh nc, hoc dng nim di i si mt trong thn ca bnh nhn nhng hin tng k l chn tht ny u thuc tinh thn bin vt cht, i vi nh kh cng cng thuc vic thng thi. - n cng vi hin cng: Chng ta cn phi thm d phn l lun ca kh cng, hy so snh s khc bit gia c nim lc v nim lc. Hc thuyt n hin nhc nh con ngi khi nhn xt s vt, nn ch nguyn tc thng nht v i lp tnh n vi hin, v nh ni c c in lc (hin tnh lc m ng gic quan c th thy) th t phi c nim lc (n tnh lc m ng gic quan chng th thy). Hy xem biu so snh nh sau: Hin tnh lc n tnh lc C in lc nim lc Vt th vn ng Tinh thn vn ng Tht t vn ng Ht t vn ng Ng gic quan thy c Ng gic quan chng th thy c Dng sc trao truyn Dng sc cm ng Hong qun ng thi Hong qun tnh thi Th xc iu khin Tm lc iu khin Da theo 3 nh lc ca Da theo 3 n tnh, hin, trung ca Newton v cc - Hin tng chuyn ha ca tm php v cng:

Hin tng ca tm php v cng, cn phi xem theo tht t c th thng qua ch lc tin hnh nim hot ng sanh ra nim nng hay khng? Khi bn ra mt ln sng tin tc, nh hng vt cht tht t sanh ra bin ha, qu trnh ny tc l pht cng. Phng php pht cng mun mun ngn ngn ca nguyn l ny, gi l tm php v cng. Nguyn tc chuyn ha ca hai tnh n hin ny n cp bc cao, c th chuyn ha, u thuc v mt nguyn l, cng l tm php v cng, v nh o Gio x dng ba ch, th n, vt tin tc, b quyt dng nhiu phng cch thc y nim nng bn ra ln sng tin tc bin i s kt cu vt cht ca th gii tht t. V s nhn thc ca loi ngi i vi khoa hc v tr cn km, i vi khng gian bn chiu m cao hn tng lp ca khng gian ba chiu ny, tht chng th l gii; h m ming lin lt vo t duy tm thng ca phm phu tc t, u th nhy ra ngoi khun kh ca khng gian ba chiu nhn thc php v cng tn trong th gii trong sch t khng gian bn chiu tr ln! S cm nhn ny chng th h , tri li cn phi c cao cnh gic mi c. - Khoa hc Ty phng vi k thut kh cng: Ni phm vi vt cht tht t vn ng ch thch hp trong khng gian ba chiu l l lun ca khoa hc Ty phng, cn phm vi v n tnh vn ng thch ng ni khng gian bn chiu l trit l ca khoa hc ng phng. ng Ty phng mi mi u c quy lut v phm vi khc bit thch ng vi l lun ca h, dng khoa hc Ty phng xc nh k thut kh cng ca trit l ng phng, y tc l dng khoa hc hin i xc nh trit l linh hc, tht l bt kh t ngh, chng bit da vo u m on m, c th gi l mt m. S d, chng ti mun nm vng v pht trin khoa hc hin i, ch v mun cho l lun ng Ty song song cng tin vo v tr v cc m thi. ng trn v tr v cc i chiu c im khc bit gia khng gian ba chiu vi kh cng hc ca thi gian bn chiu nh sau: Khoa hc hin i: Kh cng hc:

Thch hp vi khng gian 3 Thch ng vi khng gian 4 chiu chiu Suy l bng logic Lnh hi bng linh cm Cm nhn bng ng gic quan Cm nhn siu ng gic quan C in ng lc nim ng Di tc nh sng Siu tc nh sng X dng my mc X dng tm linh Dng my vi tnh Dng tr c con ngi C th ti din nhiu ln Ty duyn chuyn bin Thch hp th gii hin tnh Thch hp th gii n tnh Ch dng duy vt lun Kim dng duy tm lun Theo c im khc bit k trn th hin tng kh cng chng th i theo ng li ton l Ty phng tm s pht trin, y l tin vo khu en ti. Th th, kh cng cn phi tin ln tng lu trn theo ng li khoa hc v tr tm ti t tng hng dn ca trit l, t trn tng lu cao nhn xung mi c th dng khch quan phn on v tr, th lp, c im, quan h hp l gia kh cng v khoa hc hin i. - Qu trnh v 5 giai on tin ha: Qu trnh pht trin t khoa hc n khng gian bn chiu, c th chia ra lm 5 giai on, y l: 1. Con ngi: L ngi a cu thuc khng gian ba chiu, dng ng gic quan cm nhn s vt. 2. Nng nhn: Nh kh cng t mc , gm c tnh ng trit l ng phng v tr thc ton l khoa hc Ty phng. 3. K nhn: Nh kh cng cao cp hn nng nhn, cng l ngi cng nng mc , khai ng tm l. 4. Siu nhn: Ngi c cng nng c bit siu vit k nhn. 5. Linh nhn: C th ra vo th gii n hin, h tht, c cng nng chuyn ha khng thi gian hay phi hnh, n hnh, sng t do ni thi dng h. - Gi thuyt v chu k ca vn minh a cu:

T khi a cu hnh thnh n nay, tri qua nhiu chu k. V vn minh a cu c tnh chu k tun hon, ngha l t x hi nguyn thy mang n thi k vn minh ri. i sng vn minh chng ta hin nay thuc chu k vng th 8, ng thi pht trin gn n tt nh. Gi thuyt ny c nh kho c v nhng ti liu pht hin chng minh, ng thi cng c s ch trng ca gii hc thut cao cp. Theo s pht hin ca nh thm him v kho c, cho nhng di tch k quan v s vt thi thng c m khoa hc khng th gii thch l s sng to bi ngi vn minh ca chu k trc. Cng nh s truyn thuyt ca vng quc Lan-T-T (dch m) chm mt ni bin i Ty Dng, l mt vng quc c cng nng k thut khoa hc cao tn ti trong chu k vn minh trc. Kim T Thp ca Ai Cp v Kim T Thp di y bin Mexico, u thuc v kin trc cng nng cao cp do ngi vn minh chu k trc sng to. Thi gian cch nhau ca mi vng chu k c di c ngn, quy lut pht trin i khi ging nhau, u t thi i thch kh, mc kh, thit kh, ng kh; tin trin cho n thi k chn nui v nng nghip, dn dn t thi i nhn lc, th lc nhy vt n c kh bc hi, cho n c gii ha, in t ha, thi i in t vi tnh m t n tt nh ca vn minh. S pht trin ca mi chu k vn minh khong my chc ngn nm, ng thi pht trin t chm n nhanh, cng nh pht hin my bc hi cch y mi my trm nm, m k thut ca loi ngi nhy qua nhiu giai on, thng n in ton vi tnh v thi i thi khng. Vy sau thi i in ton s l thi i g? y l thi i tr c, thi i nim, thi i bc pht tim nng trong c th con ngi; ngha l thi i cng nng n tnh c bit, t thi i k thut ca khng gian ba chiu, nhy vo thi i n tnh ca khng gian bn chiu, cng l thi i khoa hc v cc. - K quan trong t bin: Ni giai on cui ca mi chu k, trong c trm t ngi vn minh, s xy ra mt ln sng lc ln trong t bin, qua s sng lc chia ra lm 3 loi ngi.

Nu chng th tin vo thi dng h, gia nhp hng ng ca sinh linh cao p ni hnh tinh th s li trn a cu, lui vo hng ng loi ngi vn minh thp km, tr li cuc sng nguyn thy, sng theo cuc sng d man. i vi nhng ngi chng th tin ha cng chng th thoi ha, s cht i trong t bin. Do loi ngi trong t bin s xut hin 3 tnh trng: 1Tin vo v tr v cc. 2- Trn vo rng su. 3- T vong. Loi th nht c th dng phng thc h ha, quang ha nh nim lc chuyn ha vt cht tht t ca c th thnh ln sng tin tc ca h t, x dng xch lc vn hu la khi a cu, tin vo hng ng ca ngi thi dng h. Loi th nh trong t bin tri qua nhiu tai nn, may mn sng st. V mt i k thut hin i, dn dn tr thnh cuc sng nguyn thy, qun o rch ht mc l cy. Lng thc n ht ri n c, khng c nh , trn cy v di hang. Khng c xe c, tp i b, sng khng ni th chu cht. Ngi st li th lm ngi nguyn thy, i vo cuc sng b lc. Cn c mt s siu nhn, linh nhn, d cha th n bay tin vo v tr v cc, nhng h c cng nng c bit, c th t khng ch cuc sng, n mc i chng b cht i, cht rt, cht nng vn li a cu, t do sng ni khu t bin gi trng thi linh nhn, ging nh nhng nhn vt Phc Hy, Thn Nng, Hong v i D trong lch s Trung Quc. V h nm vng nim nng, c cng nng c bit, nn dn dt dn chng khng li tai bin, gip h trnh khi tai nn v dy bo h tip tc sinh sng. Tnh trng xut hin tai bin trong sut chu k vn minh trc, sau ny nh ngi nguyn thy ghi truyn li nh thn thoi. Do , c nhng cu chuyn nh: B N Hoa b thin (chng bo lt), i D tri thy (o sng thot nc), ng Cng dng u chm ni (chng ng t), Hu Nghi dng tn bn mt tri (chng tiu hnh tinh va chm a cu) v Phc Hy v bt qui (linh nhn dng du hiu ghi li nhng tr hu cao tt truyn li i sau). Do k quan ny c th tng tng mi cui chu k vn minh u s xut hin tai bin, khin vn minh t nhin gii th, ri i vo thi k hn lon, gia ngi tin ha v thoi ha; gia thn v ngi sng chung trn a cu.

Ni thn l ch nhng linh nhn khng th ri khi a cu, ngi l ch thoi ha, nh d nhn c th thch ng hon cnh kh khn, bt u li cuc sng ca thi nguyn thy. Sau linh nhn dn dn la khi hoc cht i, d nhn cng t t tin vo thi i nng mc, t x hi n l tin bc n thi i vn minh. Chng ta c th tng tng rng sau k quan t bin, nhng linh nhn thng lnh ngi thoi ha, trng thi cng nng gia h chnh lch rt nhiu, con chu siu nhn t nhin tr thnh ch n l; ngi thoi ha bt gic hnh thnh n l, sau din bin t, chnh lch rt bt, dn dn ni n bnh ng, ri tin vo vn minh cn i thnh x hi dn ch. Theo quy lut thin nhin, hin thnh n suy, cng nng ca siu nhn dn dn tim n, ngi thoi ha n cc im, ri t t thng minh tr li, ra sc khng c li ch n l, nn xut hin giai cp u tranh, ri xut hin trang s mi trong chu k, v sau nhn loi sng lp vn t, t ghi li hin tng tng din bin trong lch s cho n ngy nay. T s din bin ca hnh tinh, cho n din bin chu k tun hon ca cc sinh linh v chu k vn minh ca ngi a cu, s thnh suy tun hon l quy lut t nhin, khng cn ph nhn hay xng, chng th cho l chn hay gi. Nh nhng s vt do ng gic quan cm nhn cho l gi, ngi siu ng gic quan li thy c s tht khch quan; cng nh gia kh v vn vi loi ngi v tng lp cu to sinh mng c cao thp, nn s cm nhn chng ng, tranh lun vi nhau khng c ngha. Quan im khi nim ca sch ny, chng phi ch mun c gi dng tham kho, m hy vng c th kch pht tim nng ca mi ngi, ph bin tc dng ca hu nhn thng linh. Bi v chn l lun t ch sai lm qua s bin chng m sanh ra, mong c gi cng nhau i n gic ng. - n nng ti sao c th tim tng? Nguyn l v cc cho chng ti bit hin thnh th n suy, cng nng do ng gic quan cm nhn thuc hin, siu ng gic quan cm nhn thuc n. Ngi gi man thi thng c n tht sng ung mu ti, hin suy th n

thnh. Khi y chng ai d bo kh tri, ch dng siu ng gic quan sn t i cm nhn. Sau ny bit con mt quan st hin tng trn tri phn on ma gi kh tri, th cng nng c bit b thoi ha tim n. Hin i c k thut d bo thi tit, ngi ta lun c k thut quan st bng mt cng bung b. C l ngi thi nay cho rng s cm nhn ca ng gic quan trc tip phng tin, i vi cuc sng hng ngy trong x hi dng, nhng cng bit xa thy xa, di vt bng nim cng t t thot ha tim n. Cng nh a b cha ra i, trong bo thai t phi dng cng nng n tnh, s hot ng trong bo thai u th s dng hin tnh ca ng gic quan! Nhng a b ra i, n hin lin chuyn ha, cng nng ca h lp tc chuyn bin; khi a b ln u tin m mt ra, xem vt g cng khng r, nhng nhng ngy thng v sau, cng nng hin tnh dn dn pht trin, th cng nng n tnh s dng trong bo thai ca m dn dn mt. Li na, nhng ng vt nh sng di mt t, di y bin chng th hon ton s dng ng gic quan, nn cng nng n tnh vn c gi li phn no s dng. i vi tuyt nhn v d nhn, do nh thm him pht hin, h chng c cuc sng vn minh x hi, nn cng nng hin tnh rt t, ch yu dng cng nng n tnh sinh sng, bao gm dng tin tc cm ng lin h vi nhau, n hnh, n bay, chng trnh tai ha, tuyt thc, chng tuyt, cng nng min dch, tha tm thng l nguyn nhn v sao h c th sng trong vng su ni tuyt, qun o lng thc khng m bo, di thin tai bnh hon bao quanh T vic ny cng c th gii thch ti sao nh khoa hc thm him tri qua my chc nm cng khng th bt sng mt tuyt nhn v d nhn. Th th, chng t h c cng nng c bit n bay trn thot. L lun ny xin dnh cho ngi nghin cu kho st lm ti liu tham kho. Biu n hin ca khoa hc v tr: Vt l sinh mng cng trnh hc Sinh l (hin) hc T nhin Cng nng kch (n) pht

sinh vt hc

Nhn cng kch pht

Trit l sinh mng cng trnh hc n tnh Kh cng hc (hin) - iu kin cng nng n tnh:

Linh hc (n)

Nh kh cng c th thng qua mt phng thc o to tr em xut hin cng nng n tnh, c mt phng php rt phng tin v gin d. y l cho tr em tp ng im nh ngc, trc tin cho cc em th gin nh nhp tnh, nhm mt nhn vo trong c th, nhn mi nhn mi c th thnh lnh qun mnh, m xut hin cng nng nhn thu vt cht, nhn xa, cm nhn tin tc bng nim, cho n dng nim lm cng tc khc thng. Cn c iu kin no na kch pht cng nng n tnh hay khng? C, bt c ngi ln tr em u phi da theo nhng iu nh sau: 1. Tin th c, thnh th linh. 2. Tnh th gin vo tnh, do tnh sanh hu. 3. Nim trong sch, y l x tr tp nim, trong tm bnh thn chng c p lc, gnh vc chng mong cu. 4. Ng ngc tc l lc luyn cng c qun mnh, tr thnh ng ngc, hin suy th n thnh, cng nng t hin. c gi c th da theo 4 iu kin ny tp th xem! - ng li thng linh: K thut c mt ng li thng linh, c th t ph s b tc, loi ngi hin ang i trn con ng ny, tin vo vng su ca v tr. Nhn tin cp n, trong cui chu k vn minh ln trc ca a cu, c nhiu k nhn, siu nhn da theo con ng thng linh ny, bc vo khng gian bn chiu gia nhp vo hng ng sinh linh cao cp. Th th, cui chu k vn minh ny cng s c mt s k nhn, linh nhn, siu nhn thng qua tin tc cm ng, i trn con ng thng linh ny. S tin vo hnh tinh ni khng gian bn chiu, sinh sng ni thi dng h, y l l tng ca nh khoa hc ngy m m c. Vy con ng

thng linh u? Nh khoa hc trc tin ngh n l my mc, phi thuyn, vt phi hnh, da bay hnh tinh Nhng theo trit l ng phng th cho rng con ng ny chng th i c. Qua li gia hnh tinh thi dng h, thuc khng gian bn chiu l chiu thi gian, thuc n tnh, h tnh. Nu ch dng khoa hc cao tt hin i, nhng my mc vn ti cu to bng vt cht hin tnh th khng th a con ngi n khng gian n tnh c. Ni theo thut ng khoa hc Ty phng chng siu vit tc nh sng th khng th la khi a cu. Cho d ng i n ha tinh, thy tinh th sinh sng bng cch no? Chng th theo cch sng thng thng ca a cu sinh sng ti . Sau cng phi nh con ng do cng nng ca bn thn ngi t hin chuyn thnh n, khin th xc v th vn ti (da bay hoc phi thuyn) u tr thnh ln sng tin tc, dng tc siu nh sng trong mt nim n bay n ch mc ch, chng k hnh tinh xa cch my cng c. Cng nh chng cn n cm, khng s lnh, c trng thi cng nng c bit ko di cuc sng cho n tr mi khng gi. y l vic sau khi con ngi c cng nng n tnh, s dng nim lc c th iu khin nim nng, n hin chuyn ha, h tht, giao bin, thi khng di i, tri thnh con ng thng linh. y ch l l tng bc u do s ch dn ca trit l. ---o0o---

NG GIC QUAN CHNG PHI TON NNG


- S hay d ca ng gic quan: Con ngi nh s cm nhn ca ng gic quan hot ng trong x hi, l x hi mu sc ca th gii hin tnh. Nu chng c cm nhn ca ng gic quan th th gii ny s thnh en ti, chng sinh kh nh xc cht. Do , con ngi bn tp trung s ch trn ng gic tham gia vo s hot ng ca i thin th gii, ng thi cm nhn ca ng gic quan by t tht tnh lc dc ca h, m chng bit sinh trong th gii ny, ch cm nhn c phm vi khu vc rt nh ca th gii hin tnh, m tin vo khu vc b tc.

D th, con ngi vn t ra c ch tha mn, i vi cng nng cm nhn ca ng gic quan. K tht, ng gic quan ca con ngi rt gii hn, vt xa, vt ln chng th thy; vt nh, vt c lp v chng th xem thu; siu m v th m th chng th nghe (tn s m thanh mi giy chn ng 20.000 ln, di 20 ln l th m), v gic khng bng ch mo cn cha ni n s vt h n khc! i vi khi nim dng thi gian lm th vn ti tru tng ca vt n tnh trong v tr v cc, ng gic quan hon ton khng th bit c. Tc ng ni: Mt thy l tht, y l sai lm; mt thy c thng khng ng vi tht t, nu khng nh my mc, ng s cho mt tri vi mt trng ln nh ging nhau. Con ngi hin nay vn cha hiu r con rng l vt g? V n l ng vt h thi, con mt chng nhn thy s tn ti ca n. Khng thy c ln sng in, nhng n tn ti khch quan; ln sng tin tc cng chng th thy, nhng n li trn y khng gian. S ngu n ca con ngi l thng thng trong cuc sng hng ngy qu tin cy vo s cm nhn ng gic quan ca mnh. Ngi a cu chng ta i vi quy lut n hin giao bin ca v tr cn cha bit r, nn chng tin tm linh ca mnh vn sn y tt c cng nng. y thuc trit l khoa hc v cc, ai cng c th qua s tu tr, m t ng hin hin tim nng sn ca mnh. Theo quan nim ny, chng ta c th suy lun: Do 5 yu t kim mc thy ha th t chc thnh qu a cu, sanh ra ngi a cu, t phi c sn ng gic quan ca b c thch ng hon cnh a cu ny. Nhng hnh tinh khc trong v tr nu sinh vt sanh sng trn , tt nhin phi c h thng cm nhn ca h, thch ng vi hon cnh ca hnh tinh , c th l ng gic quan, cng c th ch 4 hay 3 gic quan. Theo ngha ny th sinh linh sng trong phm vi ln mnh mng ca khng gian bn chiu, ca ng gic quan khng s dng, t nhin sanh thm sanh thm gic quan th 6, y l vic hp l thi. - My mc chng th thay th gic quan th 6: Cm thy ng gic quan khng dng, con ngi ngh ra dng my mc thay th gip cho vic thu nhn tin tc. K tht my mc ch l khut

xung s cm nhn ca ng gic quan, m rng tm phm vi cm gic c nhn xa hn, nghe xa hn. Nhng vn phi dng mt nhn, dng tai nghe. K thut khoa hc hin i chng th ch to my mc bng nh cng nng gic quan th 6, my mc cng chng th hon ton thay th s thy v nghe cho ngi ic ngi m. Vy my mc chng phi gic quan th 6 r rng, nn X quang nhn thu r c th con ngi, nhng chng c gi l khai thin nhn. V chng th ri trc tip n bnh nhn cch xa my dm, cho nn chng th so snh vi nh kh cng v ngi c cng nng c bit. ---o0o---

HIU NG TM LC
- Trng hp hiu ng ca tm lc: Nh kh cng thng t chc trng hp ng ngi, tp trung tm lc tr bnh l hin tng ca nim cm ng, tp trung nim ca nhiu ngi bi tr bnh kh, gi l kh trng. Kh trng ging nh in trng, hoc gi l sinh vt trng, tc l ln sng tin tc trng. Mi ngi u c tm lc pht ra thnh kh, nhng kh trng ca c nhn rt nh. Nu t chc thnh tp th, hp thnh kh trng i qui m th oai lc ca n rt mnh, lc nh kh cng ch cn pht nim t hp tt c kh trng ca mi c nhn, thnh mt khi nng lng truyn cho ngi bnh th t c mc ch tr bnh. Do , ngi cng ng cng tt, kh trng cng ln cng mnh. Dng nim bn ra nng lng tin tc, vi ngi thu nhn tin tc (bnh nhn), lng tin tng ca mi ngi cng tt; nu c ai thng tin hoc chng li, bn ra ln sng tin tc khn c, s lm cho hiu ng ca kh trng b gim bt cng hiu. Nh th, bt k cng lc ca nh kh cng ln hay nh, ng y ch l ngi iu khin t chc, ch yu l tp trung kh trng ca mi ngi, hp thnh mt ln sng tin tc c cng cao th tr bnh c cng hiu lin.

Th d mt ngi chng c cng nng tr bnh, nhng c ting tm ln, mi ngi u rt tin tng, do ngi ng ra t chc iu khin kh trng, cng c th t c kh trng rt linh nghim. Theo ngha linh nghim ny l linh trong c th mi ngi, s d linh nhiu l do nim tp trung, tp hp ch lc ca qun chng, gom rt li thnh khi tinh hoa. y l hin tng cng nng mnh lit ca hiu ng kh trng. Theo suy bit, ngha ch linh chng phi huyn b, linh ch l khi cng nng ca tm lc mi ngi m thi. - Hiu ng linh nghim ca tn ngng: Tt c tn gio u c tn , do lng thnh knh ca tn , c th to ra mt v thn linh ch cao v thng. Li cng c cng nng ca v thn linh y tht s hin ra. Hin tng hin linh c nhiu hnh thc khc nhau, nh sm hi, cu nguyn, tng kinh, nim ch u c th xut hin nhng hin tng hin linh. Nhng cng nng hin linh ny, i khi cng khin ngi bt kh t ngh, y gi l hiu ng tn ngng, cng l cng ng cng tt. - Hiu ng nhp ma ca nhng ngi m tn: K tht, hiu ng hin linh chng nhng c th xut hin trong nhng hot ng tn gio, cn xut hin trong m tn ni dn gian i xa. Nh cch thc cc th hot ng cu c, mi linh c, mi a thn u thuc nim t hp kh trng, t tp kh trng ca nhiu ngi cng c sc hin thn linh, linh ny hon ton xut pht t trong tm ca k sng bi, hon ton thuc v thn nhn to. Vy bt c dng danh hiu no lm i tng sng bi nh ng ln b xung ch cn nhm ngi sng bi y tin tng thnh knh. Thng qua nim hot ng t chc kh trng, u c th hin linh. Hin tng hiu ng ny gi l hiu ng nhp ma, xa nay hin tng ny lun lun tn ti, tri qua nhiu i cng l tht s c xut hin trng thi cng nng bt kh t ngh, khin ngi m tn tu ha nhp ma, mun thi chng c. Nguyn l dng nim nng di vt: Th d: Thuc vin ng trong chai. Vt cht tht th => Dng nim lc h ha => Thnh vt cht h th => nim chuyn ha li => Thnh vt cht tht th.

Mc tiu ca nim => Bn ra ln sng tin tc => Ln sng n tt nh => Nim gim bt li => Tr thnh mc tiu c. T xoay theo tc thng => Gia tng tc t xoay => Siu tc nh sng chuyn thnh h t => Gim bt nim t xoay => Tr li tc thng. Hin tnh chim khng gian => Hin chuyn thnh n => H t chng bay, chng chim khng gian => Gim n tng hin => Tr li hin tnh, chim khng gian. Vt th ca khng gian ba chiu => Dng nim lc tng chiu => Vt h tnh, thuc bn chiu => nim gim chiu => Tr li vt th thuc ba chiu. Xem biu trn bit c nim nng sanh ra hiu ng, siu vit khng gian thi gian; k tht l dng nim, em s vt ca khng gian ba chiu vn ng theo php tc vn ng ca khng gian bn chiu, tiu tr chng ngi ca vt cht tht th, qu trnh ny gi l n hin chuyn ha. Ngi c cng nng c bit, d chng c c gia tng tc t xoay ca vt th, nhng trong nim sn c nim nng mnh lit so trn vt mc tiu, khi y vt mc tiu b kch thch, t sanh ra phn ng gia tng tc t xoay, hin ra cng nng chuyn ha. Theo s hiu bit ca khoa hc hin i, tt c vt cht trong v tr u do nhiu ht nguyn t t chc m thnh, mi mi nguyn t do in t xoay vng theo ht tm ca nguyn t cu kt m thnh, tc t xoay ca mi nguyn t 1/3 ca tc nh sng. Nu tc xoay vng ny b nim lc kch thch gia tng tc n siu tc nh sng, th nguyn t tht tnh lin chuyn ha thnh nguyn t h tnh, nh nhng vt th do nhiu nguyn t tht tnh hp thnh thuc vin hin, t phi b thnh nguyn t h tnh thuc vin n, n chng chim khng gian. Theo l lun khoa hc v tr, dng nim lc trong mt nim lc di vt n ch ch nh, ri gim bt tc , phc hi nguyn vt nh c, th hon thnh mt ln n bay. - S sai bit ca in lc v nim lc: Khoa hc hin i s dng c in lc, em hnh nh v m thanh quay thnh phim, chuyn ha thnh ln sng in v ln sng m thanh, pht ra t

i truyn hnh, qua my truyn hnh tip thu, ri hin ra hnh nh v m thanh nh tht. D din li bao nhiu ln cng khng thay i cht lng tiu chun. Cn s dng nim lc, em vt cht tht th chuyn ha thnh vt cht h th th chng phi ln no cng ging nhau v t c hiu qu. V do tinh thn c lc khe mnh hoc yu km m pht ra cng ca nim lc mnh yu khc nhau. Do , c th nhiu ln biu din, i khi c mt ln tht bi. Nguyn nhn tht bi l do nim lc cha mc thc y s gia tng tc t xoay ca vt th, t n siu tc nh sng th tht t chng th bin thnh h t. Nhng khng th v s tht bi m ph nhn s tn ti ca nim nng. - K thut kh cng c th ph bin khng? Theo s phng on s b, hin nay Trung Quc c 30 triu ngi hc kh cng, trong c my triu ngi c phn no li ch. Sau khi h c li ch ri, thng nhc n vn ph cp ha kh cng hc. Hy vng mi ngi u c s b ch ca luyn tp kh cng, t nht c th m mang tr hu v dng sinh gi gn sc khe. Theo quan im ca chng ta, c th trong 10 nm ti s tng bc ph cp hot ng kh cng trong phm vi ton quc. K tht, ch cn tng thm mt tit kh cng hc trong cc trng tiu hc, trung hc v i hc hoc ha nhp chung mn th dc cng c. Nh vy tri qua mt chu k 10 nm, s ph cp ha s c hon thnh. - 3 giai on pht trin v kh cng hc: Theo quy lut tin ha ca loi ngi, ai cng mong mun gii thot t n t do t ti, t nhin s i tm kim ng li cao cng nng ca mnh. Do , mn kh cng hc s hnh thnh mt phong tro si ni. Nhng lm sao tha mn c nguyn vng ca mnh? Thng c th chia ra lm 3 giai on, y l: Hc, ng v kiu in n (copy). Qu trnh hc kh cng chng phi d, bt chc c ng tc ca thy; c ngi hc 5 nm 3 nm, m i kh cng vn cn cm thy cha c kh, cha c cng. V kh cng chng phi nh ton hc vt l hc, mn hc ny thng ch c th hi, chng th ngn truyn.

Do , phi bc vo giai on th hai, nn nh kh cng lc truyn th, ch trng dn d hc vin dng phng thc ng tng cng s hc. Nu ng vn cha l tng th bc vo giai on th 3, s truyn th trong thi k l, tc l dng cch ban cho => copy, ging nh mt bi vn chng, dng my photocopy in li trn t giy trng chng sai mt ch. Ngi c cng nng c bit, em mt m cng nng trong b c, dng nim lc di chuyn ton b cng nng in trong b c ca hc vin. Nh thy em cng nng s hu ca mnh ban cho hc tr, khin h c k thut iu khin nim nh thy; nu tht hin c nh th th qu bt kh t ngh. K tht, s qun nh ca Mt tng cng c ni dung ging nh copy, c th gi l truyn th cng php trong mt nim. - Mt m tm linh vi c nhn: Mt m sinh mng ghi trong tm linh, khc vi c nhn di truyn; ci trc l mt m tin tc thuc h tnh, ci sau l du hiu c nhn khc trn th xc l tht tnh. Sa i mt m trong tm linh l trc tip ci to nhn t t duy, cao th sinh mng ln mt tng lp, cn c nhn ch sa i th xc trong sinh mng. y ch l ci to c th t ging ny qua ging khc trong cng mt th lp, ch chng th khin sinh mng nhy ln thm mt lp (siu vit thm mt chiu). Loi ngi do chng bit cch ci to mt m tm linh, nn i vi ng vt hai chiu ba chiu, ch c th ci to th xc ca h, m khng th khin h t sinh mng cp thp nhy ln hng ng ca sinh mng cao cp. Do , chng ta chng th hiu r thn tnh ca ng vt, mc d chng ta i khi cng lm cha t ca h, nhng cha th iu khin tm linh mt m ca h. - Mt m tm linh: Tin tc tm linh theo hnh thc mt m phn chia thnh nhiu loi, tm linh ca mi ngi mi mi u sn c du hiu mt m khc nhau. Do , sinh mng c mun ngn sai bit, mi mi c c tnh khc bit.

D khng th sa i v iu khin mt m ca ngi khc, nhng c th qua s tu luyn sa i mt m ca chnh mnh. V nhiu ngi chng tin iu ny, nn trit hc ng phng thng b xem thnh khu vc thn b. Nhng i vi vic thn b cng cn nn tm hiu, nh vt l khoa hc pht trin n ngy nay. i vi s vt trong v tr cng ngy cng pht hin nhiu hin tng khng th gii thch, v khng hiu nn cm thy thn b, t trn tri di t, cho n cng nng c bit ca nh kh cng Nhng hin tng bt kh t ngh thc y chng ta nn thm d tm hiu, nu khng th nhiu vn mt m khng th gii p. Nh nhng tai ha thin nhin vi hon cnh nhim khin s sinh tn ca loi ngi xut hin nhiu nguy c, m cc nh tr thc, chnh tr ang lo u. Vy nhng hin tng thn b kh hiu cn phi nghin cu v gii quyt cp bch mi c. - Nghin cu cn phi kin lp l lun: Nghin cu chng phi iu tra, iu tra ch l cung cp ti liu; cng nh ngi Ty phng nghin cu da bay, c ln qun trong giai on iu tra li bo h tht ca ngi chng kin, tn bao nhiu kinh nghim nhiu, tri qua bn mi my nm cng chng c kt qu. Do , chng ti ngh nu tht mun nghin cu tm hiu, chng nhng tin hnh iu tra, cn phi sng lp t u, sng lp quan nim mi, hc thuyt mi, khng hon ton li tri thc ton l hin hu v quan nim c. V tr mnh mng, s nghin cu phi bt t u? T nghin cu chnh mnh, v sinh mng chnh mnh l s tht thn b s mt trong v tr. Cu hi Ta l ai?, ai c th gii thch cho r rng? Ci Ta ny chng phi hon ton ch l th xc ca ng, cn c phn tm linh ng cn cha bit. Vng su tm linh c bao nhiu vic thn b hin ang xut hin cc ni, nhng s nhn thc ca chng ta i vi bn cht ca nhng s vt cn qu km! Cng nh hnh nh trong gng ch l biu tng b ngoi ca ng, l b mt th xc; gii phu sinh l ca ng ch l vt th chuyn ch sinh mng ca ng, tm linh ca ng mi l ch nhn chn tht ca sinh mng ng. Nn trc tin chng ta cn phi nghin cu chnh mnh, lc no c hon ton thu r bn lai din mc ca ta gi l ng. Mt vic thu th tt c u

thu, sng t c vt cht tm linh th i vi vt cht linh tnh ca v tr mi mi u thng sut c. - Dng cch no nghin cu tm hiu chnh mnh? Thng qua k thut kh cng c th hiu c chnh mnh. V php kh cng l php tm cu bn trong, t ni b thn th ca mnh tm ra ngha l gii thch s thn b ca sinh mng. Sinh mng khng ging sinh vt hc dng gii phu th xc tm hiu, v khi gii phu th xc, tm linh la khi. S gii phu ch c th nghin cu vt th vn ti ca sinh mng, m cha th tip ch nhn ca sinh mng. Dng k thut kh cng gii phu sinh mng ca chnh mnh mi c nghin cu su vo, sng t ni b n ca sinh mng v ngi ch sinh mng tm linh. Vic ny chng th nh my mc, phi dng cm ng soi thu ni b ca tm linh, dng cng nng ca tm linh t nghim chng, mi l chn tht t m c th. Nhng ch cn mt iu khng tin, ngha l khng th em ra cho mi ngi cng khai thng thc. V ng gic quan ca con ngi i vi vic ny chng c kh nng cm nhn, y l quy lut v tr. K thut, kh cng cng c khuyt im, cng nng ca kh cng d pht trin n cao tt, ch c th pht hin mt b phn rt nh ca tm linh. S pht hin ton din ca tm linh gi l kin tnh, ch c php thin trc tip do Pht Thch Ca truyn dy mi c th t n. Thin ny hin nay gi l T S Thin, s thc hnh ca php thin ny rt gin d nhng rt kh tin. Theo t tng ca ngi hin i, i vi kh cng d tin d cm nhn hn; cn i vi T S Thin rt kh lnh hi, sanh khi lng tin chn tht. S tin tng gia kh cng v T S Thin t l c th bng triu i vi mt. Do , chng ti ch nhn mnh v mn kh cng hc, mc ch l d ph bin hn. ---o0o---

KT LUN
Theo truyn thng hc thc Ty phng ch trng v n v im, cn theo truyn thng hc thc ng phng ch trng v ton din. Ngi Ty phng em ton din phn khoa thnh nhiu n v hc, mi ngi theo

s trng ca mnh, chn mt mn nghin cu su vo mt im, gi l tr thc chuyn mn. V nh i vi nghin cu ti sinh mng (th xc), i su vo n nhn t di truyn DNA, cho n cao ca lng t hc, phn t hc. Nhng h thiu st ci nhn ton din, d tin su vo ch tt nh cng khng r c tng khi nim ca th ton din. Cng nh nh sinh vt hc hin nay vn cha bit c tm linh hc l th no, ch bit v th xc ca sinh mng, khng r c mt m tm linh ca sinh mng. Theo truyn thng hc thc ng phng lun lun dng ton din qun. Trng t thc Trung Quc i xa chng phn khoa, chng phn chia chuyn nghip. Ti t thi xa phi gom th ti nng: Cm, k, thi, ha, vn chng; phi hc ht cc sch T Th, Ng Kinh, Kinh Dch, Y Dc, Thin Vn, a L v t tm trn th ton din nm ht th tri thc ca mi ngnh, nhng h b mt rng th b su khng , y cng l khuyt im. Do , chng ti ngh kt hp s trng ca ng Ty phng, em vt l hin tnh v n tnh ca ton din v tr i song song, nh sinh mng, tinh thn, vt cht, y dc, kh cng, da bay. Ln t thi dng h, ngn h h ca thin th, nh t in t, quang t, vi phn t, cho n ln sng tin tc khi nim thi gian chng chim khng gian, tt c i lp u thng nht tin hnh nghin cu cng tnh v c tnh v hong qun ton din ca khoa hc v tr. Vic nghin cu ny cn phi tin hnh theo s hng dn ca trit l v tr, chia li cng bc trnh khi s rng buc ca t tng c gii hn gia hai phi duy tm v duy vt. Qu trnh nghin cu ca s tng kt hp ny, trc tin l m rng ng li thng linh c mong siu vit tm l hc v khoa hc hin i. Xc tin mt cuc v k thut khoa hc i mi, sng to mn khoa hc thch ng vi khng gian bn chiu. Tc l k thut khoa hc v tr v cc, kt qu th no? Hy cho thi gian nghim chng tnh ng ca chng ta. Ni tm li, chng ta kin lp l lun khoa hc mi ny, mc ch mong c gii ta phn no nguy c v s sinh tn trong th gii ba chiu nh thin tai, bo lt, nhim, chin tranh, i khc, bnh hon

Phn cui ca quyn sch ny, chng ti ph lc thm mt bng chng c th c pht hin nam M vo nm 1993, chng t l lun mi sng lp ca chng ti c s cn c ca hin tng thc t. ---o0o---

PHN CM NGH CA NGI BIN SON


Hin nay cc nh khoa hc, trit hc v nh chnh tr trn th gii ang c gng cng hng ti mc ch duy nht v cuc sng hnh phc ca nhn loi, nhng tht t cha th t c m ngc li, s pht trin khoa hc vn minh cng tin b chng no th thin tai chin tranh, thm ha do con ngi gy nn cng ny sinh nhiu chng ny. Ti sao c nhng hin tng nh th? Nguyn nhn rt n gin, ch c hai ch ch k, v nh do khai thc rng cy m dn n thin tai bo lt; cng nghip pht trin, nhng nh my khin cho khng kh b nhim; sn xut nhng sn phm mi, cht ph thi lm cho ngun nc b nhim, khin c th gii lm vo nguy c thiu nc sch ung V mi c nhn ch bit c mnh, v tranh dnh quyn li ca mnh lm cho anh em rut tht cng cu x ln nhau, gia con ngi v con ngi, gia nh ny v gia nh n, cho n dn tc ny v dn tc n, nc ny vi nc n, t xung t n mu, t chin tranh nh n chin tranh ln ang xy ra khp th gii, k c c quan Lin Hip Quc khng gii quyt ni. Qua s gii thiu ca k gi Alan Ereira i BBC, chng ti bit c v pht hin cuc sng ca mt dn tc thiu s vng Nam M, ngi Kogi trong cuc sng ca h hon ton khng bit n hai ch ch k l g! Sng mt cch thoi mi, v t, hnh phc, i vi ci kh gi, bnh, cht m mi ngi chng ta u khng th trnh khi, u cm gic lo s, h hon ton khng dnh mc. Nu cc x hi vn minh ca th gii chu bt chc theo cuc sng yn lnh, l tng ca dn tc Kogi ny th tt c nguy c ang din ra trc mt chng ti s t nhin chm dt, hnh phc cng s khng cn tm m t n. Khng bit cc bc hin trit ngh sao v cuc sng ca dn tc Kogi? ---o0o---

PH LC 1: V DC LIU PHP
Ty s pht trin ca vn minh nhn loi, trnh gnh vc ca tinh thn v lao nhc ca th xc cng theo gia tng, khin bnh tt ngy cng phc tp kh tr. Cch tr liu ca y hc hin hu chng th gii quyt s mu thun ny. i vi bnh ung th, sida v nhng bnh nan y qui l do tinh thn cng thng gy nn, cm thy v phng i tr. ng trn l lun trit hc, t gc vt l ha hc n sinh l gii phu xem xt, nguyn nhn cn bn khng th nhn thc bn cht ca bnh tt l do c chp l lun khng gian ba chiu t to chng ngi. Cu hi cn thit l ti sao nhng khu pht trin kinh t vi trnh vn ha cng cao th cng xut hin nhng bnh tt mi l v t l pht bnh cng nhiu cng kh tr? Xu hng xut hin bnh vn minh ngy cng nhiu, chng th gii thch. Do , v dc liu php t c ngi ta ch trng, cui cng s kin lp mt th h y hc mi. Theo hin tng m chng ti bit, i vi nhng bnh tt c tnh tim n trong c th v do tnh dc pht trin qu mnh, lm cho chc nng ca tng ph gnh vc khng ni, cuc sng tht thng, lu ngy ri sinh ra qui bnh. Nhng phng php i tr nhng bnh tt k trn bng v dc liu php va gin d li mau c cng hiu. V dc liu php xa nay cc nc u c, nu su tp li c th thnh mt h thng c th, nay din t theo tng mn loi, trong c ci th c php m v l, c ci thuc v b truyn, kh gii thch theo l lun khoa hc hin i; c ci thuc bt kh t ngh, thm ch nghing v tnh cch m tn, cc chuyn gia khng dm tip xc, e s nh hng n s nghim tc ca k thut khoa hc. Nhng i vi nhng ngi mang bnh lu, b y hc chnh thng phn on cho l khng cn hy vng, chng c li thot, v s kht vng cu sng m p dng v dc liu php li c lnh bnh mt cch k l. Do chng ti quy np tt c v dc liu php, phn ra th lp v mn loi, thnh 12 loi nh sau: 1- Kh cng liu php:

Kh cng liu php l mt in hnh ca v dc liu php, hin tng kh cng l hin tng hot ng ca tm l v sinh l c bit, khc hn ngi thng. K thut kh cng l mt th k thut phn nghch quy lut thng, k thut ny c biu hin ra di trng thi cng nng c bit, l mt th k thut m ngi thng khng c kh nng x dng, ch c nhng ngi thng qua tu luyn nh kch pht, dn d, truyn th, cm ng mi c cng nng x dng, v nh xem xa, bit xa, chn on bng xem thu vt cht nh X quang, cho n nim di vt v.v Kh cng liu php c s tn ti chn tht, c gii khoa hc cng nhn, nn xp loi lp th nht ca v dc liu php. 2- Liu php cng nng c bit bm sinh: C ngi sinh ra t c cng nng c bit, c th gi l kh cng sn c. Ngi c cng nng c bit ging nh nh kh cng, cng l tim nng ca sinh mng hin ra cng nng phn nghch qui lut thng. K tht, cch on bnh tr bnh ca ngi cng nng c bit rt n gin, kho hn nh kh cng v thn hiu hn, cc th tr liu khc khng th so snh, cng thuc mt th v dc liu php. 3- Kinh lc liu php: Kinh lc gm chm cu, im huyt, xoa bp v.v ng y em kt hp vi kh cng, th cng hiu tr liu c tng cng nhiu hn l ch dng mi th ring bit. Kinh lc chng th thy, chng th m, m ng y li t ra mt h thng c th r rng, v ra biu y mi kinh lc trong c th, d sinh l gii phu tm khng ra n, nhng i hc y khoa phng Ty li t ra khoa chm cu, c bng cp tt nghip c chnh ph cng nhn, vy c th chng t ngi xa dng siu ng gic quan cm nhn tin tc n tnh trong c th cng l iu hp l. 4- Tch cc tuyt thc liu php: Ngun nng lng ca con ngi l do thc n a vo bao t v rut, thng qua phn ng ha hc sinh ra nhit lng v dinh dng cn thit ca c th, nu khng cn lng thc bng vt cht m c trc tip thu ht

nng lng trong khng gian nui dng c th, chng cn n cm th phng tin bit bao! Nu tht chng cn n cm th chng sanh ra ci kh bnh t ming vo, c s k l hn l ang lc tch cc, sinh l ca c th c th t iu chnh qun bnh m lnh bnh v gi sc khe. Hng Chu Trung Quc, c mt nh kh cng tn Trng Vinh ng, truyn th k thut kh cng tch cc rt k l: ng y chng cn trc tip pht cng tr bnh, bnh nhn chng cn luyn cng, c th xut hin trng thi tch cc, chng cn n ung m khe mnh v lm vic nh thng, ng thi cc th bnh kinh nin cng c dn dn gim bt v tiu tr. K tht i vi phng php ny cng chng nn nghi ng, cc nc tn tin cng c p dng tuyt thc liu php, u c cng hiu, ch l hin nay cha c cc hc gi xem trng, li, i vi ngi tham n cng khng mun chp nhn, ngha l cha n bc ng cng th a s bnh nhn khng chu chn cch nhn i cha bnh! iu chng ti mun nhn mnh l s pht trin theo qui lut bin ha ca sinh l con ngi, s pht trin t phc tp n n gin, t thc n hu hnh tin n thc n v hnh (nng lng), dn dn pht trin tin ha, cui cng ct tuyt nguyn do pht bnh v gii quyt vn cn bn ca sinh lo bnh t. Do , tch cc liu php s c chng ta xem trng. 5- nim liu php: nim l mt th lc bng nng lng, khc vi lc c in, gn tn cho n gi l ng lc n tnh. Nng lng nim c nghim chng c s tn ti khch quan, y chng ti mun ni v dng nim lc c th tr bnh, vic ny l chuyn thng i vi nh kh cng. Trong thp nin 50, Lin X p dng phng php sanh khng au, cng c hiu qu: Bc s dng nim cng quyt bo ngi sn ph rng vic sinh con vn chng au n, s d cm thy au l do tinh thn lo s m ra. nim ny khi c sn ph chp nhn v lng tin phi hp th s c cng hiu, nim cng kin c cng c hiu qu. Trng hp nu sn ph cho ch l li an i, do khng tin m cm thy hoang mang th nim lc pht ra chng c tip nhn, t phi tht bi. Theo c th chng t s hiu ng ca nim lc.

Tt c nh kh cng c hiu ng trong tr liu u lin quan n s hot ng ca nim. Phng php ca h c ba tng lp: Kch pht ngoi kh, bn ra nim lc v iu khin tin tc. Sau khi hiu c c ch ca nim lc, ngi chng bit kh cng vn c th dng nim cha bnh, chng phi ch c nh kh cng mi tr bnh bng nim lc; nh s cu nguyn ca Tin lnh, tr ch ca Mt tng, tng kinh ca o gio, Pht gio, cho n hot ng t thn ca nhng b lc nguyn thy Chu Phi v.v trong lc v m li dng nim lc cng c pht huy hiu ng tr liu. 6- Tin tc liu php: Ni dung ca tin tc c hai: Mt th c th thy nghe, nh ba ch, hnh, vt tin tc ca o gia, m nhc, chung trng, tng kinh ca nh Pht, dng cc loi tin tc thng qua s thy nghe tha mn nhu cu ca con ngi. Mt th thuc v hnh, chng th thy nghe, nh ln sng tin tc, qun tng sinh linh trn hnh tinh, qun tm linh ca chnh mnh, thm tng cc th b quyt v khu lnh bng mt m. Ngi bnh nu c nim tin tng mnh lit v c ngi hng dn, gip , hp tc tng cng, s hnh thnh ln sng tin tc, iu khin nim lc tr bnh, cng c hiu ng mau chng. Tin tc liu php xa nay lu truyn my ngn nm, cc nc u c, nht l cc b lc v dn tc thiu s cn gp nhiu hn, nhng h thng b ngi vn minh cho l m tn, nhng lng tin ca h rt vng chc, khng s ph phn v ngn cm, s tht hin nay vn cn tn ti. Tin tc liu php c nhiu hnh thc, nh ra ti, xoa u an i, ban phc, chiu hn, ui t v.v trong hot ng tn gio, v tin tc thy, tin tc nhc, tin tc vit, tin tc qut ca ngi c cng nng c bit v nh kh cng, c th iu khin sinh l hot ng ca tin tc, siu vit thi gian khng gian chn on, tr liu bnh nhn bt c xa gn. Ni tm li, nim tr liu m mang pht trin, t s dn ra tin tc tr liu, ngha l thc y cng nng ca nim tr liu ln tng lp cao hn. 7- Nhp nh t duy tr liu: T duy tr liu c bn ch yu quyt: Bung, tnh, h, rng. Trc tin bung x thn tm ca chnh mnh, nu lm c th thn tm c th ngh ngi y , theo qui lut iu chnh sinh l. Sau khi bung x thn tm ri

c th nhp tnh, do tnh sanh hu, do tnh tng tr, trng thi tnh c th khin s ri lon ca thn tm khi phc trt t qun bnh m t n mc ch tr liu. Thng thng trng thi tnh kh gi c thi gian lu di, chn tht thm su, thc hin t duy trng rng chng phi d, nn dng mt nim thay trm nim; mt nim cn th trm nim tiu; mt nim ny tc l nim ca t duy siu phm. Ni t duy chng phi lo ngh vic n mc i , danh li thnh bi ca th gian, t duy tc qun tng chn l ca nhn sinh v tr, ging nh tham thoi u ca Thin tng. T duy sanh ra hiu ng, c th iu chnh trng thi sinh l, khin thn tm t nhin qun bnh, trong bao gm dng sinh, ng o, m mang tr tu, gi l minh tm kin tnh. T duy ch trng nhp tnh, ging nh tnh cng ca kh cng, t bung n tnh, t n tnh khng, qun mnh, Lo T gi l v vi; v vi mi c th v s bt vi, qun mnh th qun ht phin no th gian, tm linh sng t th kh huyt iu ha, bnh t u n? 8- Thin nh liu php: T duy tin vo cnh gii tng lp cao hn tc l tnh l, cng gi l Thin. Thin ta ko di, t n trng thi ti cao gi l thin nh, c nhp thin nh s siu thot tt c lo u tnh ton ca vic th gian, gi l v nim (chng c vng nim). Thin nh n cnh gii cao tt, khng nhng c th tiu tr bnh tt, cn c th khng nh n ung m duy tr sinh mng lu di cho n my trm nm. Liu php ny rt kh thc dng trong i sng cng thng ngy nay, lun c tuyn truyn cng kh c ngi ta tip nhn, nhng n thuc v liu php thng hng, ngi ham tu hnh a s u hiu l ny. 9- Tm l liu php: Php ny xut pht t phng Ty, sau ny theo khoa hc hin i truyn sang phng ng, Tm l hc li hnh thnh mt mn hc trong sch gio khoa. Tm l liu php lun tn ti ni lm sng ca bnh vin, bc s dng an i liu php, bo m liu php v.v u thuc phm vi ca tm l liu php. C ngi cho rng bnh nhn ung th thng cht v s hi, chng phi v l: do tinh thn lo u nh hng sc khe, iu ai cng bit, bnh nhn thiu lng tin th bnh kh tr, l da trn quan im Tm l hc.

C ngi ni kh cng cng l tm l liu php y l sai, phi ni l trong kh cng liu php c x dng tm l liu php, nhng chng ng nhau. Tm l liu php ca phng Ty cn nng cn, thuc dng b ng, h chng th dng nhn t tch cc trong c th sinh mng ca bnh nhn iu khin tim nng sinh l ca h. Nu ch n thun x dng tm l liu php thng khng cng hiu, li chng d g c bnh nhn tip nhn lu di, nu bnh nhn cho l s thng xt an i th mt linh nghim. Tm l liu php phi kt hp vi cc liu php khc, khin bnh nhn tin tng t sanh ra hiu ng ca tm l h, dng ch lc t iu chnh chnh mnh, nh li ng y ni thn lnh hnh, linh ch mng, kh thng huyt, t thn an th hnh bt lon, tm bnh th th t ha, ngha l do kh nng ca chnh mnh thc hnh tm l liu php, mi tr thnh mt phng php k diu. 10- Sm hi liu php: Trong cuc i ca con ngi, i lc v lm ra vic xu vic lm ri ghi nh hnh nh trong tm, sanh lng hi hn t trch chng th gii ta, chn vi trong thm tm hnh thnh mt khi c hi, nh hng sc khe, gi l tm bnh. Do , tm l liu php k trn pht trin thm mt liu php gi l sm hi liu php, cng nh ngi phng Ty th ti trc Hng y gio ch, cu xin Thng x ti; tn ca tn gio phng ng cng c s hot ng v sm hi, nh tng kinh bi sm tiu tr bnh n mt , gii ta p lc ca tinh thn m khi phc li sc khe. Sm hi liu php v hnh thy, nhng thng c cng hiu chn tht. Mun c hiu ng chn tht, cn phi dng lng tin tng ca mnh, cu tri lm chng, thnh knh sm hi, mi c cng hiu. 11- Ng hnh liu php: S hnh thnh ca qu a cu l nh kim, mc, thy, ha, th, s sinh tn ca ngi a cu cng l nh nhn t ca kim mc thy ha th lm hu c phi hp m thnh. Khi s phi hp ca ng hnh mt qui lut th sinh ra bnh tt. Ng hnh liu php dng mi th ring bit tr bnh, cng nh kim dng ting chung thay th, mc tc l n kh ca cy ci, thy l nc sui,

nh tm sui nng, tm nc tin tc, tm hi ha l nh sng, l quang tuyn, nh tm nng, tr liu bng tia sng th l tm snh, tnh dng trong hang ni, i chn khng dm trn mt t, do chi ngoi Tm li, i vi ng hnh liu php, ng y nghin cu ra mt h thng c th, c l lun hon chnh, nu bit cch x dng cng rt cng hiu. 12- Thi min liu php: Thi min liu php i vi nhng bnh h tn c nhiu cng hiu hn, c ngi v sinh k m lao tm lao lc qu mc, lu ngy thnh bnh, nu c ngh ngi y gim bt mi mt, khi phc sc khe, nhn cng liu php cng l mt trong nhng php . Khi vo c trng thi thi min th th xc v tinh thn u c dp ngh ngi v t iu chnh qun bnh, khi ng mt gic ngon lnh thc dy th cm thy tinh thn khe mnh. Ngi iu kin c th t mnh thi min, khi nh nh kh cng v thy thi min th tin hn nhiu. C ngi mun t thi min, m hi th trong tm hoc nghe ting tc tc ca ng h thng chng c cng hiu, y l v ng cha kh nng thi min. K tht phng php thi min chng phi kh hc, ai cng c th t hc th, ch yu l luyn tp bn ch: Bung, tnh, h, rng, cp trong iu nhp tnh t duy liu php trn, ngi mun hc thi min c theo thc hnh. Hin nay Trung Quc dng cch thi min gy m gii phu m khng cn thuc m, hin nhin chng t thi min liu php l mt c sc ca v dc liu php. ---o0o---

PH LC 2: CUC SNG DN TC KOGI TI NAM M


(Trch t on k gi Alan Ereira i BBC gii thiu) Cch y vi nm, i BBC ti Lun n v PBS ti Hoa K tng cho pht hnh mt ti liu c bit ghi nhn np sng ca mt b lc thiu s ti Nam M. Cun phim ny gy chn ng d lun th gii v l mt ti c bn ci rt nhiu trong gii kho c, mi sinh v dn chng hc. Khi ln u tin c trnh chiu trong k i hi Tn gio ton cu t chc ti Chicago, n gy mt xc ng ln cho ton th c ta. Chng ti ghi nhn li bi thuyt trnh ELDER BROTHERS WARNING ca k gi Alan Ereira bn c cng suy ngm.

T ngn xa, nhn loi c nhng nn vn minh ln. Nhng nn vn minh to ra cc kin trc v i nh Kim T Thp, Vn treo Babylon, Vn l Trng thnh v.v tuy nhin d pht trin n u chng na, nn vn minh no cng chu s chi phi ca lut v thng, nay cn mai mt, ci g cc thnh cng c lc suy tn. Lch s chng minh iu mt cch hin nhin v ngy nay khng my ai nhc nh g n nhng nn vn minh c xa na ngoi tr nhng giai thoi ri rc, pha trn nhiu h cu, kh tin. Ni n Kim T Thp, ngi ta thng ngh n nhng kim t thp Ai Cp, ch t ai nhc n nhng kim t thp Nam M mc d ti y s kim t thp cn nhiu hn, c bit hn v bao trm nhiu b mt k d hn. C l v phn ln kim t thp ti Nam M b bao ph bi rng rm, khng thun tin cho vic nghin cu, kho st. Columbia l mt quc gia nm pha nam M Chu. Phn ln lnh th x ny c bao ph bi nhng khu rng rm rp cha c khai ph, c bit l cc rng quanh rng Siera th gn nh cn nguyn vn t my ngn nm nay, khng my ai t chn n. i vi dn x ny th rng Sierra vn c coi l mt ni chn linh thing cha ng nhiu b mt. Huyn thoi x ny ni rng l ch ca nhng bc thn linh, c nhim v che ch cho nhn loi. V nh ni lc no cng b che ph bi nhng m my m, thm vo kh hu m t quanh nm, nn cy ci mc chng cht, kh ai c th vt rng n c. Nm 1974, mt phi cng bay lc vo pha ng bc ca rng Sierra v pht hin mt kim t thp rt ln ta lc gia rng. Vic khm ph ra kim t thp ny thc y nhiu on kho c ca cc quc gia khc nhau ko n y nghin cu. H kt lun rng chic kim t thp xy bng rt cng phu ny c nhng ng nt kin trc khc hn nhng kim t thp khc ti Nam M, do n thuc mt nn vn minh ring bit no khc ch khng phi nn vn minh Incas hay Maya. Quanh kim t thp l mt thnh ph b hoang vi nhng h thng ng x c lt bng ht sc cng phu. c bit hn na, quanh thnh ph cn c mt h thng ng cng thot nc rt hu hiu, chng t ngi xa hiu bit rnh rt v vn v sinh. Theo cc nh kho c th thnh ph ny c xy ct trn by ngn nm, trc khi nn vn minh ca Incas v Maya pht trin v c l l mt trong nhng nn vn minh c nht Nam M. Nu th, lch s nn vn minh ny

nh th no? Ti sao h li bin mt, khng li mt du tch g tr chic kim t thp v h thng ng x tinh vi kia? Cc nh nghin cu nhn xt rng, d tri qua by tm ngn nm m h thng ng x vn cn rt tt, khng b h hi, trong khi h thng xa l ti tn nht ti Hoa K ngy nay nu khng c tu sa, bo tr th ch vi chc nm h hi ch ng ni n trm hay ngn nm. Dc theo nhng con ng lt bng l nhng tha rung trng la v khoai chng t nn vn minh ny ch trng nhiu v nng nghip. Mt im c bit l mi ng t ng li c nhng tng ln, khc ghi nhng k hiu l lng trng nh mt tm bn . Bn ng x hay bn ch dn iu g vn cn l mt cu hi ln. Thng thng cc nn vn minh c thng li nhiu du tch hay ti liu ghi khc v lch s, phong tc tp qun, nhng khng hiu sao ti y h khng h tm thy mt du tch c bit g v nn vn minh ny ngoi cc tm bn l l kia. Cch khng xa gn nh ni c mt b lc ngi thiu s gi l Kogi sng bit lp, khng giao thip vi ai. Cc nh kho c on rng c l ging dn Kogi l con chu ca nhng ngi xy dng ln kim t thp v thnh ph vi ng x xy bng ny nhng h vn khng bit v sao mt nn vn minh nh vy li suy tn v bin mt, khng li du tch no? V ngi Kogi sng bit lp trn nh Sierra, khng tip xc v giao thip vi ai nn rt t ngi bit n h. Trong khi nhng b lc quanh vng li thng giao dch, trao i hng ha vi nhng ngi tnh thnh th ngi Kogi rt thn trng v kn o, rt ln nhng vng ni cao, khng tip xc vi ai hoc ch gii hn vic giao thip vi mt vi b lc ln cn m thi. Mt hm, k gi Alan Ereira, phng vin ca i BBC ti Colombia, nhn c tin b lc Kogi t lu khng tip xc vi ai, chp thun cho anh c phng vn vi iu kin l anh phi n tham d bui i hi Tn gio th gii t chc ti Chicago vo thng 09 nm 1993 v cng b mt thng ip ca h. K gi Alan Ereira vit: y l mt bin c c bit. Ti sao bao nm nay khng giao thip tip xc vi ai m t nhin h li cho php ti c phng vn quay phim? H mun g y? Ti sao mt b lc sng bit lp trong vng rng su ni thm, khng tip xc vi th gii bn ngoi, li bit c mt i hi tn gio nhm hp ti Hoa K gi mt thng ip? Mt

iu may mn l tuy ngi Kogi khng lin lc vi ai, rt t ngi bit n ngn ng ca h, nhng v h tip xc gii hn vi vi b lc gn nn chng ti tm c mt ngi dn b lc ny c th ni c ting Kogi lm cng vic thng dch. Phi on ca k gi Ereira gm 6 ngi, 2 k gi, mt nhn vin y t v 3 nhn vin thu hnh, ln ng vo u nm 1993. Tri qua nhiu ngy thng tro o, li sui, h n vng t ca ngi Kogi nm su trn nh Sierra. ng vo y phi vt qua mt vc thm rt su, ch c mt cy cu treo bng dy thng bt ngang qua b vc. c thng bo trc, mt phi on Kogi ra n tip trc b vc. Khc vi nhng b lc thiu s sng trong vng thng t mc qun o, tt c nhng ngi Kogi u mc qun o dt bng si mu trng vi tay o thng nh cnh bm. Mt ngi ln tui bt u bng mt bi din vn ngn: - Chng ti l nhng trng lo ca dn Kogi, chng ti chp thun cho php cc ng c t chn vo y trong ba ngy. Chng ti mun nhn mnh rng y l ln u v c l cng l ln cui cc ng c php n y. Hin nhin vic ny c Hi ng Trng Lo tho lun rt k v ng . Chng ti l con chu ca mt ging dn c, mt ging dn c mt trn tri t ny t lu lm ri, trc khi t tin cha m cc ng ra i. V chng ti c mt t trc, chng ti t coi mnh l nhng ngi anh ln trong i gia nh nhn loi, do chng ti l anh v cc ng l em. Theo l thng trong gia nh, ngi anh thay mt m cha gio dc, dy d cc em; nhng chng ti bit rng cc em cn tr qu, cn hung hng qu, cha th hc hi c g nn tri qua my ngn nm nay, chng ti hy vng theo thi gian, cc em s hiu bit hn, trng thnh hn v hc hi c qua nhng li lm to. Tic thay thi gian qua nhanh, tri qua bao th h m cc em khng nhng chng hc hi c g li cn tip tc ph hoi gia ti ca m cha li, do nhng ngi anh ln bt buc phi ln ting. Trc khi i vo chi tit, chng ti cho php cc ng c quan st np sng ca chng ti, mt np sng truyn thng tip din my ngn nm khng thay i. Cc ng c t do nghin cu, ghi nhn, quay phim, chp hnh v lm tt c nhng g cn thit v sau chng ti c mt thng ip mun gi cho th gii bn ngoi.

K gi Ereira ghi nhn: Tht khng th tng tng c cm gic l lng ca chng ti khi vt qua chic cu treo l lng trn ming vc thm bc chn vo vng t ca ngi Kogi. Chng ti c cm tng rng thi gian dng li hoc chng ti i ngc thi gian tr v mt thi im no ca lch s. Mc d thi gian ch vn vn c ba ngy nhng phi on ca chng ti lm vic khng ngng. Mi ngi ty theo kh nng chuyn mn tn dng thi gian kho cu, ghi nhn. Chuyn vin thu hnh lm vic khng ngh, ghi nhn c hn hai mi gi phim nh ti liu. Chuyn vin y t khm hn mt trm ngi v hon tt h s y chi tit v tnh trng sc khe ca nhng ngi dn ti y. iu c bit l tuy sng trong mt tnh trng c th tm gi l thiu tiu chun v sinh theo quan nim ca nhng ngi vn minh nh chng ta, nhng chuyn vin y t khng h tm thy mt du hiu no v bnh tt c. Hm rng ca h rt tt, ngay c triu chng su rng thng thy ti cc b lc khc cng khng h c ti y. Ti xin xc nhn rng tt c nhng g chng ti ghi nhn c u kim chng cn thn m bo tnh cch trung thc ca n. V thi gian qu t, chng ti ch lm c nhng g c th lm v chc chn c nhiu thiu st. Ti c bit c n hn hai mi lng mc ri rc trn nh Sierra, nhng chng ti ch c n thm mt lng duy nht m thi. Chc hn ngi Kogi c mt l do ring no nn khng mun chng ti i thm nhng ni khc, nhng chng ti cng khng mun t m tm hiu thm lm g. Cc trng lo xc nhn rng h khng giu gim chng ti iu g nhng cng khng mun s c mt ca chng ti gy xo trn cho i sng yn lnh ca nhng ngi dn trong vng. iu c bit u tin m chng ti thy l nhng ngi dn Kogi thng sinh hot chung. Mi khi cn lm vic g th mi ngi ko nhau ra lm vic mt cch rt t nhin. Chng ti chng kin vic ton th dn chng trong lng ko nhau p li con ng bng dn vo lng. H t ng phn chia ra nhiu nhm nh, mi nhm lm mt phn m khng cn c ngi hng dn hay ch dy. V con ng ny ni lin vi hai lng nn dn c hai lng ko nhau ra lm vic mt cch ht sc trt t. Chng ti c bit mi lng c mt Hi ng Trng Lo. Nhng ngi ny thng cm mt chic ng nh bng g, bn trong ng vi. H cm

mt chic que xoay qua xoay li tn nhng mnh vi ra thnh bt, thnh thong li a ln ming chm mt cht vi vo u li. Mt trng lo cho bit: Chic ng vi tng trng cho i sng. H lun tay xoay chic ng v i sng lun lun thay i, tip din khng ngng vi tng trung cho cht liu ca i sng. S d h nghin nt nhng ming vi ri a ln ming v hnh ng lm cho i sng tr nn ngha hn. Ti khng hiu r ngha ca cu nn yu cu ng gii thch thm. V trng lo ni: i sng l mt s mu nhim, nu con ngi bit mi gia thn v tm thc i sng mt cch trn vn th ngi ta s thc c nhng vic khc phi thng hn. K gi Ereira kt lun: Ti quan st vic ny rt lu m khng th gii thch g hn. Theo ti th c l y l mt phng php tnh tm, thc hnh ng ca mnh, mt phng php ging nh cch thc hnh thin nh ca ngi Chu. Vic mi gia thn tm qua hnh ng xoay xoay chic ng vi nh trn tay l mt iu l lng rt kh gii thch. Chnh gia lng c mt cn nh rt ln ct bng l cy. y l ni hi hp ca dn lng mi khi c vic quan trng. Khc hn vi nhng b lc khc, chng ti khng h nhn thy cc biu tng tn gio tn ngng g. Cn nh hon ton trng trn v rt sch s. Mt v trng lo cho bit y l trung tm sinh hot ca lng, mi vic quan trng nh ci hi, chn ct, trng trt cy cy, tin on thi tit u c mang ra tho lun ti y ly quyt nh chung. Tt c mi ngi u c quyn pht biu kin, khng c th trng hay mt ai nm quyn hnh c. K gi Ereira ghi nhn: Tht l mt iu l lng cha tng thy; mt b lc khng c th trng, khng c ngi lnh o, mi quyt nh u l quyt nh chung. Phi chng y l mt hnh thc dn ch th s nht v chn chnh nht c t ngn xa? Theo ch chng ti d hi th khng c mt iu g c lm nu khng c s ng chung, nhng quyt nh chung y khng c ngha l a s trn thiu s m l quyt nh ca ton th mi ngi (Consensus). Tht kh c th tng tng mt b lc sng bit lp li c mt truyn thng dn ch c bit nh vy! Phi chng nn vn minh c xa ngy trc l mt nn vn minh da trn cn bn dn ch? n v nh nht ca x hi Kogi l n v gia nh. Trung bnh mt gia nh gm cha m v cc a con. Khi tr em cn nh, chng c nui dng

bi cha m, phn ln l ngi m trc tip nui nng con ci. Nu c bnh tt th cc em c a n cho cc trng lo cha bnh. i khi cc trng lo cng b tay v cc em nh khng th sng, nhng cha m chng chp nhn, cho rng l lut thin nhin. Nu sng c n lc trng thnh th ngi Kogi c tui th rt cao, tui trung bnh ca h l khong mt trm hay hn th na. Mt trng lo cho bit: Theo quan nim ca chng ti th sng thun theo thin nhin khng th c bnh, bnh tt ch l hu qu ca nhng g tri vi thin nhin. Ngoi ra s tng giao gia con ngi vi thin nhin ht sc mt thit v khi thin nhin b ph hoi, chc chn con ngi s b nh hng theo, do con ngi phi bit tm mi trng thch hp sng. Chnh v s sng tri vi cc nh lut thin nhin m c th bnh k l xy ra, y l bng chng hin nhin rng con ngi chu nh hng nhiu v mi trng v cch thc h sinh sng. Khi a nh c khong by tui th chng bt u ri cha m sng vi ng b ni, ng b ngoi cch khng xa c gio dc thm v cch sng t lp. Khi c hai mi mt th a nh i theo cc bc trng lo hc hi v khi gn ba mi mi bt u khi s lp gia nh ring. Ngi Kogi sng bng cch canh tc v hi cy tri trong rng, mt li sng rt th s thng c gn cho cc dn tc cn man d. Phng php trng trt ca h cng rt gin d. H dng mt cy nhn xn t, thy vo vi ht u ri lp li. Vic trng trt hay gieo ht c dnh cho phi n, v ngi n mt tay hn ngi nam. Mt trng lo cho bit: Chng ti vn bit c nhng phng php trng trt, canh tc khc c th lm hoa mu ny sinh rt nhiu nhng c nhiu lm g? Gia nh no cng ch n ngy ba ba. C nhiu s to nn tnh trng tham lam, to ra phin toi v ch. Thin nhin lo liu chu ton th c theo m sng. Cc ng hy nhn kia, chim chc khng gieo ht m thin nhin c chng cht i u? Cc th rng khc cng th, ch loi no thiu n c, vy ti sao con ngi li phi lo tng tr, gia tng thu hoch thc phm? C d lm ri lon trt t thin nhin, c nhiu hn ci mnh cn l ly i mt phn ca ngi khc hay sinh vt khc v nh th l vi phm mt nh lut cn bn ca thin nhin v truyn thng sn c ca dn Kogi. Cc ng nn bit ngi Kogi ch sng va , hon ton khng c g d tha v do ti y khng h c trm cp hay cc t nn nh cc b lc khc.

Mt im rt c bit l ngi Kogi khng h n tht c, khc hn vi nhng b lc khc. H khng h sn bn hay c v kh. Truyn thng ca h khng h c git hi bt c mt sinh vt no, d ln hay nh. y l mt chi tit ang lm nhc u nhiu nh nhn chng hc v x hi hc. T trc n nay, cc l thuyt u cho rng, nhng b lc d man u sinh sng bng sn bn v n cy tri trong rng. Vic mt b lc khng h c tp tc n tht c l mt s kin c o, l lng him c v kh gii thch. Ngi Kogi cho rng git hi sinh vt l tri vi lut thin nhin, c l v l do trong thi gian quay phim, phi on i BBC thy rt nhiu hu nai, th rng, chn co i qua i li trong lng nh nhng gia sc m khng h s hi. V ch sng bng rau c thin nhin nn vic hc hi, nghin cu cc l cy c dc tnh l mt mn hc c ging dy rt k lng ti y. Ngi Kogi cho bit h c th sng t ngy ny qua ngy khc bng cch ngm mt vi l cy m thi, c th v ch n rau m h sng lu nh vy. Phi on ghi nhn vic mt trng lo dy d mt thanh nin cch n ung nh sau: Khi n phi nhai tht t t, thong th, phi thc tng cht mt v tuyt i ch tm vo vic n ch khng c ngh n g khc. Cch n ung, lm ch v gic l bi hc v lng u tin trong phng php gio dc ca h. Truyn thng ti y khng c trng hc m ch c cch dy d khu truyn t cha m, ng b cho con chu v t cc bc trng lo cho nhng thanh nin. Cch gio dc thanh nin ti y cng ht sc l lng, c mt khng hai. Khi c khong hai mi mt, thanh nin c gi n hc hi vi cc bc trng lo trong nhng tp lu n s hay mt hang . Ti y h s tp ngi yn quay mt vo vch tng trong by n chn nm lin. H ch nhai mt t l cy, ung mt cht nc v ch tm suy gm v nhng iu c ging dy. Mi ngy vo gi gic nht nh cc bc trng lo c nhim v hng dn s bc vo trao cho h mt ti chi suy gm. K gi Ereira ghi nhn bui ging dy trong mt hang nh sau: Thanh nin ngi quay mt vo vch, v trng lo bc vo ngi pha sau quan st thanh nin kia mt lc ri mi a chic ng ng vi cho thanh nin x dng.. ng ni: Ngi hy xoay chic ng tht thng th, thc tng hnh ng v bit rng mi vt trong thin nhin lc no cng thay i nh chic ng ang xoay trong tay ngi vy. Ngi phi bit rng i sng vn qu bu

nh vi ng trong ng, phi bit qu trng i sng ca mnh cng nh ca mi sinh vt, tt c hin din ni y v mt ngha nht nh ch khng phi tnh c. Trong mt hang khc, mt trng lo dy v cch canh tc: Ngi phi bit tn trng tng gc cy, tng ngn c v cy c cng c i sng ring ca n. ng bao gi ngh n cht mt cy m khng ngh n hu qu m ngi s gy ra. Cy ci cho ngi tri n, cho ngi bng mt v che ch ngi khi cn thit, vy ngi phi bit tn trng cy ci. Ngi phi bit vn vt lin quan vi nhau cht ch v ngi phi thc r rt v s tng quan mt thit ny. Ph hoi trt t ny l ph hoi i sng v ph hoi i sng chnh l t hy . K gi Ereira kt lun: Trong sut chn nm ngi qun xt s lin quan gia con ngi v con ngi, ngi v th vt, ngi v rng cy, ngi v con sui m h bit tn trng thin nhin, khng git hi, khng n tht c. H bit thc s sng trn y trong thin nhin, t nh ni cao xa to ln cho n nhng con trng b nh, t nhng trn ma u ma xung cc ging sui ti mt cho n nhng hoa thm c l mc trong cc thung lng. Tm thc h trn y nhng hnh nh tuyt vi ca thin nhin qua cc iu nhc m chim chc ha tu, thng thc hng thm ca c hoa, rung ng vi cc thay i ca thi tit Chc chn iu ny phi c mt kt qu l lng no v khi trng thnh, bc ra khi hang , con ngi phi l mt con ngi thc rt su xa v mnh v s tng quan gia mnh v mi vt. Khi h tr nn mt con ngi m theo tp tc x hi ngi Kogi l ngi trng thnh, c th lp gia nh, c bn phn vi x hi hoc tip tc i theo cc bc trng lo hc hi thm v tr nn mt trong nhng ngi ny. Danh t trng lo ca ngi Kogi khng h c ngha l ngi ch huy m ch c ngha l mt ngi khn ngoan (wise man) m thi. Mun i theo cc bc trng lo, mt thanh nin cn phi hc hi trong nhiu nm. Mt trong nhng phng php quan trng l vic tnh tm giao cm vi tm thc v tr. Nh th h c th bit c nhiu vic xy ra trn th gii mc d khng h ri khi phm vi ca nh Sierra. a s cc trng lo thng b ra nhiu gi mi ngy ngi yn lng, giao cm vi thin nhin v i vi h vic tnh tm l mc ch chnh ca i

sng. Cc nhu cu nh n ung ch l ph thuc. Ngi ta ch b ra vi gi vo rng hi tri cy, ung nc sui l ri nhng ngi ta khng th sng thiu thc v mnh c. Mt v trng lo cho bit: V tr l mt tm gng ln, phn nh tt c mi vic xy ra trong . Bit rung ng vi v tr l bit qun xt tm gng kia, do ngi ta u cn phi i u xa m cng bit c nhng iu cn thit. Vic ngi chn nm trong ng u phi ch ngi nhai vi l cy, suy ngh vi cu ni, m i hi ngi ta phi n lc tm hiu v mnh, v bit mnh chnh l bit c v tr v bit c v tr th tt hiu c cc nh lut thin nhin. hiu c cc nh lut ny mt cch su xa th lm sao c th lm tri vi n c? S d con ngi lm vic sai quy v h khng bit mnh, ch sng hi ht, quay cung v da trn nhng gi tr c tnh cch gi to, nhng gi tr do tp on to ra ch khng phi pht xut t nhng cng phu suy gm su xa. Sng nh th khng th gi l sng. l sng m nh cht, thn th tuy sng m u c cht t lu ri. i vi ngi Kogi, vic cht cng rt gin d, khi cm thy n lc phi ra i, mt ngi gi thng tm vo mt hang su v ngi yn trong ch cht. H khng lm m tang, gia nh khng than khc nh nhng b lc khc m h cho rng l mt vic bnh thng, khng c g ng quan tm. Mt im ht sc c bit na ca ngi Kogi l h khng h c mt tn ngng, th thn linh hay vt t nh cc b lc khc. Truyn thng ni y ch trng trn cn bn tnh tm suy gm nn h c nhng quan nim ht sc c bit, khc hn vi nhng nn vn minh khc ti Nam M. Theo quan nim ca ngi Kogi truyn t i ny qua i khc, t thu ban s v tr hon ton trng rng, khng c mt tri, mt trng, tinh t hay bt c mt ci g v chnh ci trng rng uyn nguyn c gi l M v tr hay Kaluna. Danh t M v tr chng phi mt ng ha cng (Creator) m ch l mt tm thc (mind). Mt trng thi tuyt i hon ho ca tm thc. Mt trng lo ni: Cc quan nim nh tinh t, mt tri mt trng, t nc gi la t u n? Phi chng t tm thc ny sanh ra? Chnh tm thc pht sinh ra t tng v khi t tng vn hnh, ging nh cun ch xoay t si, m tt c mi vt u pht sinh. Tm li, tt c u do tm to.

C tt c chn th gii pht sinh t tm thc v tr cng nh mt ngi m sinh ra chn a con. Mi a con c mt c tnh hay sc thi tiu biu bng cc mu sc khc nhau. Th gii th chn chnh l ci th gii m chng ta ang sng. Tt c mi th gii u tun theo nhng qui lut nht nh lin quan n vic sinh ra, ln ln, pht trin ri cht i. l nh lut thin nhin khng th thay i thc r rt, cc nh lut ny rt quan trng v n l cy cu tm thc ni lin vi chng ta v cc cnh gii khc v sau cng vi M v tr (Kaluna). Chnh v thc m ngi ta bit rng tri t ny khng phi to ra ring cho loi ngi m cho tt c mi sinh vt khc na. K gi Ereira t cu hi v kim t thp v thnh ph b hoang vi trng lo ngi Kogi nhng h lc u t chi khng tit l g v lch s ca thnh ph , mc d h t nhn l con chu ca nhng ngi xy ct ra thnh ph . Nhng h cho bit: Ti sao cc ng c quan tm n nhng k hiu l lng, nhng tm bn bng kia lm chi? Cc ng s khng th hiu ni nhng n ngha khi tm cc ng cn xo trn. Cc tm hn non di, cha trng thnh, cha bit lm ch mnh thng ch thch t m chy theo nhng g k l, nhng ho huyn bn ngoi ch khng bit quay vo bn trong hiu chnh mnh. Ch khi bit mnh th mi bit c nhng iu m kim t thp kia c xy ct vo vic g v nhng tng ghi khc cc k hiu kia ch dn nhng g. Khi xa t tin ca chng ta bit r nhng iu ny nhng khi con ngi tr nn tham lam, ch k, git hi, n tht, c, ph hoi trt t thin nhin th t tin chng ti bit khng th thay i g c. H rt vo rng su ni thm, ch i nhng ngi em s rt ta nhng bi hc m h phi hc, nhng li lm m h gy ra, nhng tic thay bao lu nay, hnh nh chng my ai hc hi c iu g ht. Sau ba ngy ghi nhn, quay phim, bui ti hm y, mi ngi quy qun trong cn nh chnh nghe mt trng lo tuyn b v thng ip m h mun gi cho th gii. l mt ng lo ln tui nhng cn khe. Nhn hm rng cn nguyn vn, mi ngi ngh ng lo ch vo khong su mi l nhiu, nhng v sau k gi Ereira c bit, v trng lo ny sng trn mt trm nm ri. Hu nh v trng lo no cng u trn mt trm

tui tr ln c. Chng ti khng nhn thy nhng du vt gi yu, bnh tt trn thn th h nh vn thng thy cc b lc khc. V trng lo ln ting: Chng ti tho lun rt k v iu chng ti mun ni. Chng ti mun gi mt thng ip cho cc em trong gia nh nhn loi. Chng ti ni bng tri tim, nhng li ni chn thnh nht rng: Hin nay nhn loi sp bc vo mt thm ha rt ln m t trc n nay cha h xy ra. - Th nht: Nhn loi cn bit rng tt c chng ta u l anh em mt nh, u l con cng mt m. D chng ta c mu da khc nhau, mc qun o khc nhau, c nhng truyn thng khc nhau, tun theo nhng quan nim khc nhau, sng trong nhng iu kin khc nhau nhng tt c ch l b ngoi m thi. Bn trong chng ta u h khc bit; khi i chng ta u i nh nhau, lc kht chng ta u kht nh nhau, chng ta u c cm gic vui bun nh nhau. Hin nhin phi nh vy ri v chng ta u l con cng mt m nhng tic l cc em khng ch n iu ny v cc em qun mt ngun gc thing ling ca cc em ri. - Sng xa m lu, cc em qun hn ngi m sinh ra cc em, sn sc, che ch, nui dng cc em. V thiu thc, cc em ph nt gia ti m cha li, ph hoi mt cch khng thng tic! Cc anh y sinh trc, gn m cha hn nn hiu c lng m cha ang tan nt, au kh. M bun v cc con sinh sau n mun khng bit thng yu nhau m tri li c chm git, hn th nhau, lm hi ln nhau khin m cha kh s v cng. Khng nhng th, cc em cn dy xo ln thn th m cha m khng bit rng cc em ang git hi chnh ng sinh ra cc em. Cc anh bit r vic ny nn ch mun khuyn cc em hy dng li, quan st v thc vic lm hin nay ca cc em, v git hi ng sinh thnh ra mnh chnh l git hi chnh mnh . - M ca cc em l ai? Chnh l tri t ny. Lng m chnh l bin c v tri tim ca m chnh l nhng dy ni cao c mt khp ni. Ny cc em, t rng, ph ni, u xung bin chnh l ch p ln thn th ca m . M l ngun sng chung v con ngi khng th sng m khng c m. Nu tri t b hy hoi th chng ta s sng u? y l mt vn ht sc quan trng v cn xt on mt cch nghim chnh. Cc anh khng bit

trong vng vi nm na th gii s bin i nh th no? Chc khng ly g tt p lm u nu cc em c tip tc ph hoi m khng bit bo tr mi trng sinh sng. Ti sao c tha hng mt gia ti tt p nh th m chng ta li ph hoi n i? Ti sao cc em khng ngh rng tri qua my ngn nm nay, th h trc gi gn cn thn, trn trng tng tc t, tng ngn ni, tng khm cy, ngn c m ngy nay cc em li ph nt khng thng tic? Lm sao cc em c th t ho rng mnh vn minh khi nhn loi v mi sinh vt mi ngy mt kh au nhiu hn xa? Lm sao c th ni rng nhn loi tin b khi con ngi ngy cng gia tng hn th, ch thch gy chin tranh khp ni? Cc anh bit vy nhng phi lm sao y? Lm sao c th ni cho cc em bit rng v tr c nhng nh lut v cng ln lao, khng th vi phm c? Lng cc anh v cng au n v cc anh thy rng tri t kh kit ri, mi s sng ang lm nguy v thm ha dit vong ch cn trong giy lt. Do cc anh mun ku gi khn thit rng: Hy thc tnh, ngng ngay nhng vic c tnh cch ph hoi li, nu khng th tr qu mt ri! K gi Ereira ghi nhn: Tht kh c th tin rng nhng ngi Kogi li bit r tnh trng ph hoi mi sinh v chin tranh ang xy ra trn th gii hin nay khi h khng h ri khi phm vi ca nh Sierra. Tuy nhin iu ny c l cng khng sai v c nhiu bng chng rng mi trng sinh sng ca nhn loi ang bc vo mt giai on nguy kch r rt. Mt bng chng hin nhin l lp tuyt trn nh Sierra trc y vn ng rt dy m nay ch cn tr li mt vi mng m thi, gn nh ni c mt h nc rt ln, vn l ni lu tr nc khi tuyt tan vo ma h, h nc ny s xung cc sng ngi, chy qua nhng ng bng trc khi chy ra bin. Hin nay h nc cng gn cn kh, mc nc ti sng ngi quanh vng u xung rt thp v dn chng vng ng bng than l sut my nm qua, nn hn hn honh hnh d di, s lng thc la thu hoch c ngy cng xung rt thp. Khp ni trn th gii, ngi ta ni v tnh trng nhit gia tng gy ra tai hi t rng, ph ni, x ng v hu qu ca nhng nhim k ngh, thm vo bin c cng gp nhiu kh khn bi vic cc cht cn b gia tng, git hi cc vi sinh vt, cn b ca i sng cc loi thy tc. Thm

vo , vic pht trin cc k thut nh c ti tn bng cc tm li khng l, nh li vt (Drift net) ca cc quc gia tn tin lm cho nhiu dn tc sng ven bin gp kh khn v thc phm, chng cn c n. Ngi ta tin on rng, ch vi nm na th gii s lm vo tnh trng suy kit dinh dng, nn i km s xy ra khp ni, v nhng quc gia lm ch c thc phm s l nhng quc gia c quyn lc mnh nht. Bit r nguy nan ny, cc quc gia tn tin ang pht ng nhng cn bn kinh t, k ngh mi t trn vn mi sinh m nn nhn u tin s l cc quc gia km m mang, chm tin. Chnh nhng quc gia ny s tr thnh ming mi ngon cc quc gia tn tin ko n m mang k ngh, phng u ba bi cc cht cn b, v ph hoi mi sinh. Nhn danh khoa hc k thut, cc quc gia tn tin ang cho thuyn chuyn nhng nh my, k ngh t x h qua nhng quc gia khc di nhng danh ngha rt tt p nh hp tc, pht trin k thut. Hin nhin h thc tnh trng ph hoi mi sinh v hu qu ca n trong quc gia ca h v quyt nh nu k ngh l cn thit th hu qu ca n phi xy ra mt ni no khc ch khng phi trn lnh th ca h. Ni mt cch khc, chnh sch thc dn mi s khng xy dng trn tnh trng chim t, nhng s t trn cn bn ph hoi mi sinh ti nhng ni khc v y l mt s ph hoi c tnh cch vnh vin, khng th phc hi. Nhng quc gia m mi sinh b ph hoi s khng bao gi ngc u ln c khi thc phm thiu st v t mu b ph hoi, rng rm b ph hy, bin c v t ai cha ng ton nhng cht nhim. D nhin dn chng s b nhng bnh tt k d khng th cha, nhng th bnh c th gy tn thng n yu t di truyn v hon ton suy kit nhn lc (Ologarchy) bi cc ha cht k ngh. Th gii ngy nay ang bc vo khc quanh lch s m trong tnh trng mi sinh s ng mt vai tr thit yu quan trng. Khi phi on k gi i BBC ri rng Sierra vo thng 02 nm 1993, nhng ngi Kogi n cn nhn nh: Xin cc ng hy mang thng ip ny ra gi cho th gii bn ngoi nhn loi bit rng tnh trng tht s nguy kch lm ri! Nu h khng chu thc tnh th i n bao gi na y! ------------------(Phng theo bi ni chuyn ca Alan Ereira trong i hi tn gio ton cu hp ti Chicago vo thng 9 nm 1993. Cun phim Elder Brothers

Warning ghi nhn i sng ca dn Kogi cng c trnh chiu trn cc bng tn ca i truyn hnh BBC ti Anh v PBS ti Hoa K). Bi ny do C s Nguyn Phong dch ---o0o--HT