BBC  O  VELIKOM  OTKRIĆU  SRPSKE  NAUKE  –     PRVA  INDUSTRIJSKA  REVOLUCIJA  -­‐  U  SRBIJI!

 
  Poštovani,     EXIT   Fond   Vas   sa   ponosom   obaveštava   o   najnovijem   velikom   uspehu   naučnika   Srbije,   Velike   Britanije  i  Nemačke,  arheološkom  otkriću  koje  je  BBC  History  u  martovskom  izdanju  plasirao  kao   udarnu   vest   nazvavši   je   „Prvom   industrijskom   revolucijom“   (ceo   tekst   se   nalazi   u   prilogu).   Kada   takav   termin   upotrebi   javni   servis   države   u   kojoj   je   startovala   industrijska   revolucija,   to   govori   o   kakvom   se   velikom   značaju   istraživanja   radi.   Ovo   otkriće   je   verovatno   najveće   te   vrste   na   ovim   prostorima  još  od  pronalaska  eponimnog  lokaliteta  Vinče.    

  Naime,   EXIT   Fond   već   2   godine   aktivno   podržava   projekat   istraživanja   vinčanske   kulture   koji   se   odvija   na   vodećoj   evropskoj   akademskoj   instituciji   –   UCL   (Univerzitetski   koledž   Londona).   Istraživanjem   rukovodi   srpska   mlada   naučnica   g-­‐đica   Miljana   Radivojević,   koja   na   UCL   brani   doktorski  rad  na  temu  metalurgije  u  vinčanskoj  kulturi,  a  saradnici  su  velikani  arheoloških  nauka,  

 

 ne  možemo  a  da  ne  ukažemo  na  probleme  sa   kojima  se  arheolozi  suočavaju.   aktivno   pomažemo   kako   bi   izložba   o   Vinči   stigla   do   nekog   od   najvećih   svetskih   muzeja.  Samim  tim  se  udaraju  nove  pretpostavke  o  poreklu  evropske  civilizacije.  stari  preko  7000  godina.   Ernst   Pernicka   sa   Univerziteta   u   Tibingenu.   .   dok   je   u   Srbiji   materijal   pronađen   tokom   iskopavanja   lokaliteta   Belovode   u   Istočnoj   Srbiji  pod  rukovodstvom  arheologa  mr  Dušana  Šljivara  iz  Narodnog  muzeja  Beograd.   eponimni   lokalitet   Vinča   kraj   Beograda   nestaje   zbog   dejstva   erozije.  dok  na  pr.   gde   se   sa   pravom   predpostavlja   da   je   ona   začeta   baš   na   Balkanu.     Na  kraju.uk   Tel:  062  87  59  400     Predsednik  EXIT  Fonda   Dušan  Kovačević.  o  kojoj  je  hvalospeve  pisao   New   York   Times   opisavši   Vinču   kao   nepoznatu   evropsku   civilizaciju   koja   je   nastanjivala   Evropu   pre   Grka  i  Rimljana.   kako   bi   kulturni   turizam   postao   unosna   grana   naše   privrede.  Kako  se  obrada  metala  smatra  prekretnicom  u  razvitku  modernog   društva   i   civilizacije.   jer   samim   tim   dokazi  automatski  stiču  kredibilitet  u  svetskoj  javnosti  i  ne  tumače  se  kao  težnja  da  se  nacionalna   nauka  promoviše  na  senzacionalistički  način.     Cilj  EXIT  Fonda  je  da  pomogne  našim  naučnicima.   Takođe.   Posebno   ističemo   da   ako   kao   društvo   ne   budemo   aktivni   u   tom   pravcu.ac.   ovim   se   drastično   menja   višedecenijsko   učenje   da   sav   napredak   u   Evropu   dolazi  sa  Bliskog  Istoka.   okolne   zemlje   će   nas   prestići   i   preuzeti   primat   na   temu   promocije   kulturnog   nasleđa   Vinčanske   kulture.     Miljana  Radivojević  će  narednih  nekoliko  dana  biti  u  Srbiji.radivojevic@ucl.   O   tome   govori   i   činjenica  da  je  bugarska  država  već  organizovala  izložbu  Vinče  u  SAD.  Univerzitetu  i  državi  da  reklamira  naše  kulturno   nasleđe   međunarodnoj   javnosti.     Ovaj   istraživački   tim   utvrdio   je   da   su   pripadnici   vinčanske   kulture   bili   tehnološki   napredniji   nego   što   se   to   pretpostavljalo   do   sada.   oružja   i   druge   potrebe.  te  preporučujemo  da  je  kontaktirate  i   bolje  se  upoznate  sa  svim  detaljima  ovog  epohalnog  istraživanja:     Email:  m.  iako  je  ovo  priča  o  nesumnjivom  uspehu.profesor   Thilo   Rehren   sa   UCL   Instituta   za   arheologiju   i   Prof.   Nadamo   se   da   će   ovakvi   uspesi  naših  naučnika  promeniti  taj  trend..   dokazavši   da   su   topili   metal   (bakar)   za   oruđa.   Naime..   pronađeni   su   najstariji   dokazi   o   topljenju   bakra   trenutno   dokumentovani   na   svetu.  Fondovi  za  dalja  istraživanja  su  svake  godine  sve  manji.   Činjenica   da   su   u   istraživanje   uključena   najveća   svetska   imena   arheoloških   nauka   je   od   neprocenjivog   značaja.