Contractul Comercial de Franchising Ministerul Educatiei din Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova Catedra dreptului economic

Referat ÄContractul Comercial de Franchising´

A elaborat: Bujor Carina Disciplina: Particularitatile Contractelor in dreptul economic Profesor: Silvia Marian

Chisinau 2011 1

3. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE FRANCHISING.PARTILE CONTRACTULUI. 4. DIFETITE TIPURI DE FRANCIZA. 2 . 6.AVANTAJELE CONTRACTULUI DE FRANCIZ 5.Contractul Comercial de Franchising CUPRINS: 1.NOTIUNE 2.INTERESUL FRANCIZEI. 7.DREPT APLICABIL .

. Franchising-ul constituie una dintre cele mai recente si mai moderne expresii ale distributiei de marfuri si servicii. in cei mai simpli termeni.Contractul Comercial de Franchising CONTRACTUL COMERCIAL DE FRANCHISING 1. franciza constituie o metod modern de afaceri. cu numai cateva decenii in urma .Notiune. impunand ca distribuirea sa fie facuta de o alta firma. numita francizor .U. In doctrina romana franchising-ul a fost definit ca fiind operatiunea juridica ce presupune cedarea cu titlu oneros de catre o firma de succes . franciza este o licenta prin care proprietarul unei marci comerciale sau a unui nume comercial concesioneaza altuia dreptul de a vinde un produs sau un serviciu sub acel nume sau marca. la randul ei. In doctrina americana s-a afirmat ca . franchising-ul nu este usor de definit. bazat pe colaborarea permanent între parteneri. atunci cand legislatia nord ±americana a interzis distribuirea marfurilor de catre insusi producatorul lor. franciza ca pe un mod de distributie care permite unui distribuitor ± numit francizat. Imediat dupa cel de-al doilea razboi mondial. Forma de comercializare careia ii da expresie juridica a aparut si s-a dezvoltat in S. franchising-ul a imigrat in Europa unde a suferit influente si modificari locale. Datorita gamei foarte vaste de forme in care se poate realiza .sa comercializeze produse sau servicii sub denumirea si marca unui furnizor ± numit francizor . ÄFranciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continu între persoane fizice sau juridice. Datorit dinamismului i rentabilit ii sale a devenit o form de cooperare comercial . Contractul de franciz a ap rut în SUA odat cu legisla ia antitrust prin care s-a interzis desfacerea produselor de c tre produc tor. a dreptului si licentei (de fabricatie sau de comert) de a produce si de a vinde un anumit produs sau serviciu utilizand sistemul de afaceri si de management al firmei mama in favoarea unui intreg lant de alte firme ( persoane juridice) sau comercianti persoane fizice in calitate de francizat. aplicand know-how-ul acestuia. Literatura franceza considera . independente din punct de vedere financiar. fiind o varietate recent i r spândit a contractului de concesiune.A. cat si particulariitatilor pe care el le reprezinta in fiecare stat . prin care o 3 .

un produs. -se las loc la interpret ri ale unei serii de alte contracte din gama contractelor de distribu ie. licen e i cesiuni. Aceast defini ie este deficitar sub mai multe aspecte: . ca de exemplu: know-how-ul. în schimbul unui pre constând într-o sum de bani ini ial i o redeven periodic . embleme. a reitera o reu it ´. Pentru Comisia de specialitate a Comunitatilor europene . denumita beneficiar . În doctrina juridic . acord altei persoane. un produs sau un serviciu. prin care o persoana . franciza este o conven ie care ofer unei p r i dreptul de a distribui. denumit beneficiar. În sistemul american. bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice . dreptul de a exploata o afacere . asisten a comercial i tehnic . In conceptia legiuitorului roman.nu sunt definite elementele esen iale ale francizei. 4 . denumit francizor. renume) ale francizorului. persoan fizic sau juridic . numit franchiser.legiuitorul a introdus o parte din elementele definitorii ale francizei în defini iile date partenerilor contractuali i în obliga iile p r ilor. renumele. de a furniza bunuri i servicii sau facilit i într-o zon determinat . dreptul de a exploata sau a dezvolta o afacere. serviciilor sau tehnologiilor . franciza s-a definit în diverse moduri: Contractul de franchising (termen englez) const în acordarea de c tre comerciantul produc tor. numit franchisee. a dreptului de a beneficia de un sistem de rela ii care con ine marca. . Un autor francez conchide plastic: ÄA franciza înseamn a transmite altora cum s reu easc cum noi am reu it. denumita francizor . independente din punct de vedere financiar . desene si modele . numit franchisefee. o tehnologie sau un serviciu´. drepturi de autor. know-how-ul i asisten a unui comerciant.Contractul Comercial de Franchising persoan . nume comercial. de a vinde. know-how sau brevete. franciza este un sistem de comercializare a produselor . franciza este constituita dintr-un ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala cuprinzand marci . acorda unei alte persoane . cu destinatia de a fi exploatate pentru revanzarea produselor sau prestarea de servicii utilizatorilor finali. folosin a de c tre beneficiar a însemnelor atragerii clientelei (marc .

´ se aplic în toate domeniile economiei. i cuprinde toate tipurile de Sfera de aplicare i obiectul franchisingului i completat prin Legea nr. de a presta anumite servicii în numele i cu marca franchiserului. falsificare. precum i alte domenii de facilitare a activit ii comerciale. 52/1997. organizarea depist rii cazurilor de contrafacere. Prin executarea unor presta ii specifice se are în vedere realizarea acelor activit i. plagiere i a altor modalit i de impact negativ asupra reputa iei produc torului bunurilor i serviciilor. modificat republicat în M. modul lor de prestare. 79/1998. asigurarea sistemului de reclam . activit i de întreprinz tor. Obiectul franchisingului îl constituie producerea i/sau comercializarea de produse (m rfuri). cu legisla ie. de c tre fiecare din ele. o parte (franchiser) i cealalt parte (franchisee) întreprinderi autonome se oblig reciproc s promoveze comercializarea de bununri i servicii prin efectuarea. Of.Contractul Comercial de Franchising În sistemul de drept comercial românesc franciza a fost definit legal prin articolul 1 din Ordonan a Guvernului nr. Nr. pentru unele genuri de activitate fiind obligatorie licen a de 5 . 180 din 14 mai 1998 Codul Civil al Republicii Moldova in articolul 1171 defineste contractul de franchising Prin contract de franchising. Legea cu privire la franchising in articolul 1 Ä Franchisingul reprezint un sistem de raporturi contractuale între întreprinderi în care partea denumit franchiser acord p r ii denumite franchisee dreptul de a produce i/sau a comercializa anumite produse (m rfuri). care presupun asigurarea producerii bunurilor sub numele franchiserului sau asigurarea comercializ rii bunurilor sau serviciilor sub numele franchiserului cu toate consecin ele care pot surveni din aceasta( EX transmisiunea dreptului de a utiliza numele de i organizatoric a acestuia. prestarea de servicii. a unor presta ii specifice . care este unul de executare succesiv în timp. efectuate de franchisee conform standardelor i cerin elor privind calitatea stabilite de franchiser. Prin promovarea comercializ rii de bunuri se are în vedere asigurarea unei politici unice în ce prive te calitatea bunurilor sau serviciilor. asigurarea re elei de comercializare. precum i dreptul de a beneficia de asisten a tehnic Franchisingul excep ia celor interzise stat.

Astfel franchiser-ul (francizorul) se obliga sa acorde dreptul de a vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii partenerului sau contractual.Este comutativ. din proprie initiativa. b. iar beneficiarul (franchisee) revinde marfurile sau serviciile respective cu finalitatea de a obtine un profit. franchisee( beneficiar). reglamentare aplicabila integral si relatiilor de franchising. Caracterele juridice ale contractului de franchising. Desi este o creatie a practicii comerciale . Fiecare dintre partenerii contractuali isi asuma obligatia sa in scopul obtinerii unui avantaj material. obligatia fiecarei parti isi are cauza juridica in obligatia pe care cealalta parte si-a asumat-o.nr. contractul de franchising beneficiaza de reglementare legala proprie atat in S.desfasurata de cetateni si de asociatiile acestora în mod independent. Astfel .52/1997 sunt stabilite clauzele pe care un asemenea contract 6 . cat si in majoritatea statelor europene. Partile au obligatii reciproce si independente. cat si intinderea obligatiilor pe care partile si le asuma sunt cert determinate. in practica internationala.G.Este cu titlu oneros. .U. In Romania . c. care se obliga la randul sau sa revanda acele marfuri sau servicii propriilor sai clienti in asa fel incat sa permita pastrarea identitatii si a renumelui francizorului si retelei sale de distributie . pe riscul propriu si sub raspunderea lor patrimoniala cu scopul de asi asigura o sursa permanenta de venituri. taxa de intrare) si o redeventa periodica. Aceasta deoarece din chiar momentul perfectarii contractului. atat existenta . pentru care el (adica francizorul) este garant.Este consensual. d. executare a lucrarilor si prestarea serviciilor. 2. Legea cu privire la antreprenoreat si întreprinderi reglementeaza activitatea de fabricare a productiei .A. transmisiunea documenta iei tehnologice privind fabricarea bunului sau prestarea serviciului. instruirea personalului franchiseeului de c tre franchiser etc). prin O. Contractul de franchising (cu sau fara elemente de internationalitate) se distinge prin urmatoarele caractere juridice: a.Contractul Comercial de Franchising franchiserului. francizorul vinde marfurile sau serviciile sale beneficiarului in scopul obtinerii unui pret ce consta intr-o suma de bani initiala ( denumita .Este sinalagmatic.

faptul ca partenerii contractuali au obligatia legala de a-si adapta acordul lor de vointa intr-o schema generic prestabilita de lege apropie contractul de franchising intr-o oarecare masura de contractul tipizat sau de ceea ce doctrina juridica anglo-americana a denumit standard-contract. libertatea lor contractuala . contractului de franchising ii sunt proprii efecte specifice . se subordoneaza unei finalitati ce nu pune in discutie validitatea contractului . Forma scrisa a contractului este ceruta ad probationem .Este cu executare succesiva. schitat generic prin clauze necesare prevazute de lege . adica numai in masura in care aceasta era necesara pentru a ajuta partile sa se situeze in parametrii juridici care asigura realizarea corecta a operatiunii juridice pe care o presupune franciza. Din modul de redactare a actului normativ mentionat rezulta implicit ca este necesar ca acordul de vointa al partilor sa fie materializat printr-un inscris constatator.15 si 16 din O. Credem ca acest gen de interventie a legiuitorului in contract. iar continutul acestuia . si/sau tehnologiilor . implicit . Precizam insa ca legiuitorul nostru opereaza numai o cvasistandardizare a contractului de franchising . astfel incat sa existe certitudinea atingerii finalitatii specifice unui astfel de contract. in opinia noastra . limitand partial autonomia de vointa a partilor si . impunand printr-o dispozitie normativa(art. daca redactarea clauzelor contractuale ar fi deficitara(confuza sau incompleta). Este motivul pentru care legiuitorul a intervenit in contractul de franchising . precum si orice alte drepturi de proprietate 7 . care face obligatorie constatarea raportului juridic obligational printr-un inscris . know-how-ul . Dupa parerea noastra . nr. ci numai redactarea lui intr-o maniera care sa asigure realizarea finalitatii respective.Contractul Comercial de Franchising trebuie sa le cuprinda si principiile pe care trebuie sa le respecte. De specificul acestui contract este faptul ca francizorul il autorizeaza pe beneficiar sa utilizeze marca produselor si/sau serviciilor . e. deoarece interventia legiuitorului in standardizarea sa in anumite limite nu este de natura sa-l faca solemn. Asadar .G. Intradevar. nu este de natura totusi sa confere franchising-ului caracterul de contract solemn. obligatiile specifice avute in vedere de legiuitor ar putea fi puse sub semnul indoielii in caz de neintelegere intre parti cu ocazia executarii prestatiilor asumate de acestea. Or. materializate in obligatiile specifice pe care acesta le genereaza in sarcina partenerilor contractuali. 52/1997) o anumita structura continutului raportului juridic obligational. contractul de franchising este si ramane consensual .

Tocmai de aceea . Contractele numite sunt contractele juridice pe care le genereaza. pana la incetarea relatiilor contractuale. In majoritatea statelor cu economie de piata contractul de franchising este reglementat expres prin legi speciale si denumit ca atare.In cazul altor contracte prin care se realizeaza distributia comerciala . Acest contract constituie principalul instrument juridic prin care se realizeaza distributia comerciala de marfuri si/sau servicii .Contractul Comercial de Franchising intelectuala sau industriala . a calitatilor personale si a capacitatii financiare pentru exploatarea afacerii respective. De altfel . nr. face dovada competentelor sale. care de altfel este frecvent inserata de catre parti in continutul unui asemenea contract. care prin ea insasi reprezinta o activitate comerciala . h. suntem de parere ca acest caracter (intuitu personae) tine de insasi natura intrinseca a contractului de franchising. O. 52/1997 privind regimul juridic al francizei stabileste atat modul de perfectare al contractului la care ne referim . f. dupa o cercetare corespunzatoare .Este un contract numit. cat si drepturile si obligatiile partilor contractante si . raporturile precontractuale si postcontractuale ale acestora. El trebuie stipulat printr-o clauza expresa . un fapt obiectiv de comert. reglementat de legea comerciala . sustinut permanent de asistenta comerciala si/sau tehnica a sa pe toata durata de valabilitate a contractului de franciza. In dreptul nostru. reglementate prin dispozitii exprese ale legilor generale sau speciale si calificate prin denumiri speciale in acord cu operatiile 8 . fiind suspus incidentei acesteia. dupa caz . de asemenea.Este incheiat intuitu personae. Contractul de franchising este prin natura sa un contract comercial . Este motivul pentru care contractul de franchising face parte si in legislatia noastra din categoria contractelor numite.G. beneficiarului ii revine obligatia de a plati periodic francizorului redeventele convenite prin contract .Este un act de comert. La randul sau. g. dispozitii exprese in acest sens sunt cuprinse in chiar actele normative care reglementeaza franciza din majoritatea legislatiilor nationale. Caracterul intuitu personae al contractului de franchising este dat de faptul ca francizorul selectioneaza si accepta numai pe beneficiarul care. caracterul intuitu personae nu rezulta din natura contractului. cum este contractul de concesiune comerciala exclusiva .

termenul va fi fixat astfel încât s permit beneficiarului amortizarea investi iilor. serviciului. . cu un preaviz suficient de mare. Francizorul furnizeaz viitorului beneficiar informa ii care-i permit acestuia s participe. care are ca scop s permit fiec rei p r i s . . Contractul de franciz va respecta obligatoriu urm toarele principii: . Francizorul controleaz respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii m rcii. asupra inten iei de a nu mai reînnoi contractul la data expir rii sau de nu semna un contract nou. în special condi ii de desemnare a unui succesor.obliga iile financiare ale beneficiarului vor fi precizate cu claritate. . 9 vor fi cuprinse în contract pentru protejarea know- i/sau servicii i/sau .i confirme decizia de a colabora.în cadrul clauzelor de reziliere se vor stabili circumstan ele care pot determina o reziliere f r preaviz. . -condi iile financiare. dac interesul men inerii sau dezvolt rii re elei de franciz necesit recunoa terea acestui drept.durata contractului. .condi iile în care va putea s opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract. francizorul va în tiin a pe beneficiar. în deplin cuno tin de cauz . 3. furnizarea unei game omogene de produse tehnologie.Contractul Comercial de Franchising Încheierea contractului de franciz este precedat de o faz precontractual . la derularea contractului de franciz . astfel încât s favorizeze obiective comune. tehnologiei furnizate consumatorului.clauzele de non-concuren how-ului. . Legiuitorul a prev zut obligativitatea ca în contractul de franciz s fie introduse urm toarele clauze: -obiectul contractului. prelungire. garan ie asigurat prin transmiterea i prin controlul respect rii know-how-ului. marca francizorului constituie garan ia calit ii produsului. -drepturile i obliga iile p r ilor. -condi ii de modificare.dreptul de preem iune va fi prev zut.Partile contractului. reziliere.

-sa stabileasca sortimentul marfurilor sau serviciilor. Know-how-ul este ansamblul formulelor. Conform lit.ro 10 . unui produs sau serviciu. ofera un ansamblu de produse si/sau servicii si/sau tehnologii beneficiarului . francizorul este comerciantul care fiind titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate. Potrivit. Re eaua de franciz cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între francizor i mai mul i beneficiari. In legislatia romana franchiser-ul este denumit francizor.G.G. selectionat de francizor . beneficiarul este un comerciant .5 alin. în scopul promov rii unei tehnologii. defini iilor tehnice. 2 din O. precum i pentru dezvoltarea produc iei i distribu iei unui produs sau serviciu.a) din O. www. conducerii etc.Camelia Florentina STOICA. constituirea stocurilor . care adera la principiul omogenitatii retelei de franciza asa cum este ea definita de catre francizor. Drept comercial.ase.b a textului normativ mentionat.art.Silvia CRISTEA. instalarii .2 lit. nr. iar franchisee este denumit beneficiar. 52/1997 . utilizand personal si mijloacele financiare proprii in vederea promovarii . cercetarii si inovarii produsului . re elelor. -sa asigure aprovizionarea ritmica . caruia ii asigura o pregatire initiala pentru exploatarea marcii respective. francizorul trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte: 1 Lect. documentelor desenate i modelelor. -sa asigure promovarea produsului sau serviciului (obiect al contractului) scutindul pe beneficiar de cheltuielile de publicitate.univ.52/1997 .Obligatiile partilor. Dupa cum s-a aratat in literatura de specialitate.Contractul Comercial de Franchising Partile contractului de franchising sunt franchiser-ul si franchisee-ul. Conform art.dr.univ. franchiser-ul (francizorul)isi asuma urmatoarele obligatii mai importante: -sa acorde partenerului asistenta in domeniile pregatirii profesionale. in temeiul contractului de franchising . completarea colectiilor si modelelor. procedeelor i altor elemente analoage care servesc la fabricarea i comercializarea unui produs1.dr. nr. urmarind dezvoltarea si viabilitatea acestuia (adica a produsului). A.Lect. persoana fizica sau juridica.

3 lit. in calitatea sa de initiator si garant al acestei retele. Potrivit art. in scopul promovarii unei tehnologii . pentru a putea asigura gestiunea eficienta a retelei de franciza si a obiectului acesteia. -sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor pe toata durata existentei raportului contractual . -sa dezvolte reteaua de franciza si si sa mentina atat identitatea . precum si la calitatea publicitatii facute pe plan local. cat si reputatia acesteia. Reteaua de franciza este intemeiata si organizata de catre francizor si trebuie exploatata astfel incat sa permita pastrarea identitatii si renumelui marcii pentru care 11 . La randul sau beneficiarul (comerciant independent) isi asuma prin contractul de fanchising urmatoarele obligatii: -sa plateasca francizorului taxa de intrare in retea si redeventele periodice convenite prin contract. precum si asistenta comerciala si/sau tehnica permanenta pe toata durata existentei drepturilor contractuale. francizorului ii revine obligatia legala de a veghea la pastrarea identitatii si reputatiei retelei de franciza . reteaua de franciza este un ansamblu de raporturi contractuale stabilite intre francizor si mai multi beneficiari . precum si pentru dezvoltarea productiei si distributiei unui produs sau serviciu. -sa acorde francizorului dreptul de control privind respectarea stricta a metodelor tehnicilor de comercializare sau de prestare de servicii. Raporturile dintre parti in reteaua de franciza.G. d din O. a unui produs sau serviciu . 52/1997 . dar si dupa incetarea lui. -sa asigure beneficiarilor sai o pregatire initiala . De asemenea . pe o anumita perioada anterior lansarii retelei de franciza.Contractul Comercial de Franchising -sa detina si sa exploateze o activitate comerciala . B. nr. -sa fie titularul drepturilor de proprietate intelectuala si/sau industriala. -sa furnizeze francizorului orice informatie de natura sa-i faciliteze acestuia cunoasterea si analiza performantelor si a situatiei reale financiare . -sa respecte regulile si politicile stabilite de francizor. -sa respecte zona teritoriala in care activeaza potrivit conventiei.

taxa de exclusivitate poate fi destinat pentru a acoperi o parte a cheltuielilor necesare implement rii francizei i/sau pentru a delimita zona i/sau pentru know-how-ul transmis.Avantajele contractului de franciz Aceast form de contractare. Încetarea contractului de franciz poate interveni prin rezilierea contractului. care se bucur de o suple e deosebit . 12 . cat si beneficiarilor sai. cat si beneficiarii sai . 4. rela iile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concuren e loiale.Contractul de exclusivitate În cazul unui contract de exclusivitate propus de francizor. . 5. deoarece reu e te s atrag în circuit poten iale for e economice care poate altfel nu ar fi rentabilizate optim. vor fi respectare urm toarele reguli: . . . este propor ional cu taxa de intrare i se adaug acesteia.în lipsa taxei de intrare. cu o impartire echitabila a profitului care rezulta.durata contractului este determinat în func ie de caracteristicile proprii fiec rei francize. trebuie sa contribuie deopotriva la dezvoltarea retelei de franciza in vederea ameliorarii productiei si/sau distributiei de produse si /sau prestari de servicii. . Atat francizorul . s-a dovedit a fi un instrument economic eficient.Interesul francizei. cu o rentabilitate uluitoare. modalit ile de rambursare a taxei de exclusivitate sunt precizate în cazul rezilierii contractului de franciz . Interesul francizei consta in avantajele evidente pe care acest mijloc modern de distributie comerciala le confera atat francizorului . suma privind drepturile de exclusivitate. prev zut în contract.Contractul Comercial de Franchising francizorul este garant. C. în afara încadr rii lor în disciplina contractului de franciz .dac este încasat o tax de intrare în re eaua de franciz la semnarea contractului de franciz .contractul de exclusivitate trebuie s prevad o clauz de reziliere. convenabil ambelor p r i.

un nasemenea contract creeaza fata de terti imaginea unui produs sau a unui serviciu unic a unei activitati unice. prin intermediul contractului de franchising se realizeaza o unitate economica simpla intre intreprinderi de productie si intreprinderi specializate in vanzarea exclusiva a marfurilor fabricate de cele dintai . In ceea ce-l priveste pe consumatorul final. prelungirea actului creator al producatorului pana la comercializarea finala a produsului. prin utilizarea procedeelor de comercializare si prestare de servicii ale acestora.Principlul obiectiv urmarit de parti la incheierea unui contract de franciza este de a realiza beneficii . In plus daca franciza este exclusiva el poate sa-si concentreze activitatea sa de vanzare . Mai mult . cu toate ca partile isi pastreaza statutul de comercianti independenti . atat francizorul . cu service si asistenta asigurata. Daca franciza este cu exclusivitate . fara a avea o veritabila experienta comerciala prealabila. in europa. Intr-adevar m francizorul poate sa-si dezvolte intreprinderea sa . franchising-ul se prezinta ca un mijloc eficace de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii ca alternativa a marilor organisme monopoliste. in acelasi timp. el are si un monopol de distributie care-i garanteaza o regularitate a aprovizionarii si o piata de desfacere. facandu-si marca mai cunoscuta si utilizand metode care i-au adus succesul in afaceri . in timp ce beneficiarul are posibilitatea exercitarii unei activitati comerciale cu riscuri limitate. 6. fara ca in vreun fel sa le fie afectata independenta comerciala. In doctrina si practica internationala . Prin functia sa economica franciza antreneaza pentru francizor avantajul rezolvarii problemei comercializarii produselor si/sau serviciilor sale. planificandu-si livrarile si selectionandu-si revanzatorii. acesta obtine produse si servicii de calitate la preturi accesibile. franciza se clasifica .Contractul Comercial de Franchising Dupa cum s-a aratat in literatura de specialitate. concentrarea capitalului iar pe de alta parte . cat si beneficiarul (sau beneficiarii sai) prin combinarea resurselor lor umane si financiare. in trei categorii principale: 13 . se produce . Difetite tipuri de franciza. fara a fi nevoit sa finanteze investitiile comerciale corespunzatoare unui asemenea demers. In doctrina s-a evidentiat si faptul ca . pe de o parte . in functie de obiectul ei . Beneficiarul (franchisee) la randul sau evita incertitudinile lansarii unei afaceri si poate sa devina distribuitor al unei marci de renume . In acest fel.

Este utilizata in special pentru crearea unei retele de franciza in strainatate. C. Aceasta operatiune presupune in acelasi timp transfer de know-how . Dupa cum s-a retinut in doctrina internationala . Acest tip de franciza este o operatiune complexa prin care franchisee (beneficiarul) . Distribuitorii (franchiseebeneficiari) revand apoi aceste produse sub marca ³Computerland´propriilor lor clienti. de inginerie si asistenta si de multe ori chiar livrare de furniruri si materii prime. francizorul selectioneaza produse fabricate de terti .Franciza principala(sau master franchising). de brevet si de marca . Acesta din urma 14 . aceasta companie selecteaza dintre fabricantii de tehnica de calcul pe aceia ale caror produse sunt mai competitive pe piata de gen . Au aparut astfel subcategorii de franciza cum ar fi : a. De specificul ei tine faptul ca franchisee(beneficiarul) ofera servicii sub emblema si numele comercial (si chiar sub marca) francizorului . Se concretizeaza prin faptul ca franchisee(beneficiarul) se obliga sa vanda anumite produse intr-un magazin care poarta emblema franchiser-ului (francizorului). acest mod de distributie a condus pe francizor si beneficiarii sai sa-si adapteze tehnica contractuala la nevoile lor concrete. de licente . Un exemplu de acest gen este franciza practicata de compania americana Computerland.Franciza de servicii.Contractul Comercial de Franchising A. respectand indicatiile francizorului .Franciza industriala (sau de productie). In cel de-al doilea caz .societate comerciala de productie ± fabrica el insusi . pe care apoi sub emblema sa le da beneficiarului (franchisee) pentru a le distribui clientilor sai. pe care le vinde apoi sub marca acestuia din urma(adica a francizorului).Franciza de distributie (sau de produse). -franciza de distribuitor. anumite produse industriale. In calitate de francizor . preia produsele de la acestia si le plaseaza in reteaua sa de distributie. B. In primul caz francizorul fabrica el insusi produsele pe care apoi beneficiarul le comercializeaza clientilor sai. conformandu-se directivelor acestuia din urma. Franciza de distributie se subdivide in : -franciza de producator.Francizorul acorda dreptul de a distribui produsele sale pe un larg teritoriu unui beneficiar(franchisee) principal.

fiind. in virtutea principiului lex voluntatis.Franciza asociativa. b.Drept aplicabil.Franciza financiara. insa cu conditia respectarii normelor de ordine publica in vigoare in zona de exploatare.Contractul Comercial de Franchising elaboreaza un model adaptand sistemul francizorului la obiceiurile locale si isi selectioneaza pe proprii sai beneficiari(franchisee) pentru a distribui produsele respective . Din acest motiv partile pot . dar gestionarul si personalul angajat este selectionat si remunerat de francizor. 7. Specific acestei varietati este faptul ca fiecare partener detine o cota de participare la capitalul social al celuilalt.este caracterizata de faptul ca beneficiarul (franchisee) realizeaza in intregime investitiile necesare construirii si amenajarii spatiului comercial(magazinului). Consta in faptul ca francizorul primeste dreptul de a-si amenaja un spatiu privilegiat(destinat numai produselor sale) intrun magazin ce vinde si alte produse. franciza este utilizata pentru penetrarea de catre producatorul de bunuri sau furnizorul de servicii a unor piete . acordul de franciza este perfectat intre parteneri apartinand unor sisteme de drept national diferite. In lipsa unei clauze de electio juris. In general . Din aceasta cauza . d. legea aplicabila va fi cea a locului de executare a contractului. sa aleaga libere legea aplicabila contractului .Franciza partiala(sau franchise corner). fiecare pe o anumita suprafata a zonei de exploatare. 15 . deci un contract international. c. altele decat cea pe care el activeaza.