You are on page 1of 6

Poker Texas Hold'em

Texas Hold'em is het beste pokerspel voor een beginner om te leren. Het wordt het meeste aangeboden en bied
eigenlijk ook de meeste actie. Hold'em kan door iedereen geleerd worden in een paar minuten. Zelfs de
topspelers hebben de ingewikkeldste nuances echter nog niet door.

Maar, laat je niet ontmoedigen: Gelukkig kan je gratis bij de meeste aanbieders van poker oefenen tegen echte
tegenstanders. Zodoende kun je spelenderwijs ervaring opdoen en kan je als je het spel goed onder de knie hebt
en er klaar voor bent voor echt geld spelen. Alle pokeraanbieders hebben verschillende limieten zodat elke speler
van beginner tot aan gevorderd zijn eigen speellimiet kan bepalen.

Het kaartspel bestaat uit 52 kaarten, voordat het spel begint moet degene die direct links van de dealer-button zit
(per spel verschuivend krijgen de spelers om beurten deze button. Deze button markeert vanaf welke plaats het
bewuste spel van start gaat), een verplichte inzet plaatsen, de zogenoemde "kleine blind". De speler die direct
links van de kleine blinde inzet zit, moet vervolgens ook een verplichte inzet plaatsen, de grote blinde inzet (deze
inzetten gaan op internet vanzelf). Dit wordt gedaan zodat er al geld in de pot zit en het spel gespeeld kan
worden.

De dealer geeft elke speler (maximaal 10 spelers) 2 kaarten, die niemand anders kan zien. Deze kaarten heten
ook wel hole of pocket kaarten. Nu volgt er een inzetronde. Hierin kan je passen, verhogen, je kaarten wegdoen,
meegaan met een eerder gedane inzet of zelf een inzet doen.

Nadat de inzetronde is afgelopen legt de dealer 3 open kaarten op tafel. Dit wordt de flop genoemd. Deze kaarten
mag iedereen gebruiken in combinatie met zijn eigen 2 kaarten. De bedoeling is om een zo hoog mogelijke hand
te vormen met 5 kaarten. (zie schema).

High Card

Vijf kaarten die geen enkele reguliere combinatievormen en waarbij de hoogste kaart de waardevan de hand
bepaalt.De rangvolgorde is: Aas, Heer, Vrouw, Boer, Tien,Negen, Acht, Zeven, Zes, Vijf, Vier, Drie, Twee.
Bij gelijke kaartwaarde bij de ‘showdown’ beslist dewaarde van de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

One Pair

Twee gelijkwaardige kaarten.Bij gelijke combinaties bij de showdown beslist de waarde van de derde, vierde of
vijfde kaart. Bij meerdere ‘Two Pair’-handen bij de showdownbeslist de waarde van het hoogste paar. Bij
gelijkecombinaties beslist de hoogte van het tweede paar,daarna de hoogte van de vijfde kaart.
Two Pair

Twee verschillende paren. Bij meerdere ‘Two Pair’-handen bij het einde (showdown) beslist de waarde van het
hoogste paar. Bij gelijke combinaties beslist de hoogte van het tweede paar, daarna de hoogte van de vijfde kaart.

Three of a Kind

Drie gelijkwaardige kaarten. Bij meerdere ‘Three of a Kind’-handen bij de showdown beslist de hoogste
combinatie.

Straight

Vijf opeenvolgende kaarten die niet alle vandezelfde soort zijn. De Aas mag als hoogste (boven de Heer) zowel
als laagste kaart (onder de Twee) gebruikt worden. Bij meerdere ‘Straight’-handen beslist de hoogste kaart.

Flush

Vijf kaarten van dezelfde soort die geen Straight vormen. Bij meerdere ‘Flush’-handen beslist de hoogste kaart,
daarna de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.
Full House

Een combinatie van Three of a Kind en een Pair.Bij meerdere ‘Full House’-handen beslist de hoogste ‘Three of a
Kind’.

Four of a Kind

Vier gelijkwaardige kaarten. Bij meerdere ‘Four of a Kind’-handen beslist de hoogste combinatie.

Straight Flush

Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Bij meerdere ‘Straight Flush’-handen beslist de hoogste kaart.

Royal Flush

Aas, Heer, Vrouw, Boer en Tien van dezelfde soort.

Na de flop volgt er weer een inzetronde, deze duurt net als alle inzetronden totdat niemand meer wil verhogen (en
dus iedereen is meegegaan of zijn kaarten heeft weggedaan) daarna legt de dealer 1 extra kaart op tafel. Dit
wordt de turn kaart genoemd. Spelers kunnen nu uit deze 6 kaarten de hoogste hand maken. Dat betekent dus
dat je de beste 5 kaarten uit de 6 kiest. Hierna volgt weer een inzetronde en daarna legt de dealer 1 laatste kaart
open op tafel. Dit wordt de river kaart genoemd. Nu kun je dus de beste 5 kiezen uit 7. De spelers kunnen nu
gebruik maken van de 5 open kaarten op tafel in combinatie met hun eigen 2 kaarten. Het is de bedoeling om met
5 kaarten een zo hoog mogelijk hand te maken.

Nadat de river kaart is neergelegd, volgt de laatste inzetronde. Nu moeten de overgebleven spelers hun hand
laten zien. Dit heet de showdown.

De speler met de hoogste hand wint de hele pot. Bij een eventuele gelijke hand, wordt de pot gedeeld.

De dealer schuift de pot naar de winnaar en alle kaarten worden weggenomen. De dealer-button wordt 1 positie
verplaatst (met de klok mee) voor het volgende spelletje poker. (ook dit gaat op internet natuurlijk volautomatisch)

Bij poker speelt men dus niet tegen het casino, maar tegen de andere pokerspelers. Dat betekent dat je niet,
zoals bij bijvoorbeeld roulette, uiteindelijk altijd een percentage weggeeft aan het casino! Poker is dus eigenlijk
helemaal geen gokspelletje, maar een behendigheidspel!

Even een voorbeeld, om het allemaal duidelijker te maken.

Je hebt de dealer-button in een spel met de limieten $0.5/$1 (wat dat precies is, wordt zo duidelijk) en de 2
spelers naast je zetten de kleine en de grote blinde inzetten. (op deze limiet is dat $0.25 voor de kleine en $0.5
voor de grote blinde inzet)

Je krijgt:

Wow! de een na beste hand om te beginnen!

De andere spelers leggen hun hand weg, op 2 na. De eerste besluit om mee te gaan met de grote blinde inzet en
moet dus ook de $0.5 betalen die de grote blinde inzet betaald heeft. De andere speler besluit zelfs te verhogen.
Hij moet nu $1 betalen (de $0.5 om mee te gaan en de $0.5 om te verhogen). Nu is het jou beurt, je zult nu op het
scherm zien dat je een aantal optie's hebt:

Fold: je kaarten weggooien, dit kost je niets


Call: je gaat gewoon mee met de verhoging die zojuist is gemaakt, dit kost je in dit geval $1
Raise: je verhoogt nogmaals met $0.5 en betaalt dus $1.5 aan de pot

Aangezien je op dit moment waarschijnlijk de beste hand hebt besluit je dit laatste te doen.

Beide andere spelers besluiten mee te gaan, dit kost de eerste dus $1 en de tweede speler $0.5, je hebt nu
allemaal $1.5 in de pot en de biedronde is afgelopen

Er komen 3 kaarten op tafel.

Hmmmm...... niet precies wat je gehoopt had. Er ligt namelijk een Aas op de flop en dat zorgt ervoor dat iemand
maar 1 aas in zijn hand hoeft te hebben om een betere hand (op dit moment) te hebben dan jij.

Er volgt een biedronde: speler 1 checkt. Checken is alleen mogelijk wanneer nog niemand in de biedronde iets
heeft ingezet en geeft eigenlijk alleen de beurt maar door aan de volgende speler. Het is dus een soort passen en
dat kost niets. Speler 2 checkt ook! Nu heb je weer 3 beslissingsmogelijkheden:
Fold: Dit kost niets, maar je hebt geen enkele kans meer op de pot.
Check: iedereen heeft dan zijn beurt voorbij laten gaan en de volgende kaart komt dan. Ook dit kost niets. (omdat
je hier nog steeds kans houdt op de pot, is dit dus altijd te prefereren boven Fold)
Bet: Het inzetten van $0.5, met misschien wel de hoop dat de andere spelers de $0.5 niet willen betalen en
zodoende zullen folden.

De keus is best moeilijk in dit geval, maar toch besluit je om te betten, er zit namelijk nog iets moois voor je in: Op
het moment dat er zometeen een schoppenkaart valt, heb je een flush en zul je de hand waarschijnlijk winnen.
Dus je klikt op 'bet' en wacht af.

Speler 1 kiest inderdaad eieren voor zijn geld en fold. Speler 2 echter heeft je een loer gedraait en kiest er nu
ineens voor om te Raisen!

Wederom heb je nu dezelfde optie's als de eerste keer: Raise (kost $1 extra, naast je bet van net), Call (kost $.5)
of natuurlijk geloven dat speler 2 een aas heeft en besluiten om de $0.5 niet te betalen en de kaarten wegdoen.
(je bent dan wel je $0.5 bet van net kwijt, maar verder niets en Speler 2 wint de pot)

Je besluit uiteindelijk toch maar mee te gaan en drukt op 'call'

De 'turn' (=4e) kaart komt:

Kijk, dat is gunstig! je hebt de op dit moment best mogelijke hand! (dat noemt met "the nuts") van de 6 kaarten
gebruik je nu:

Je kijkt naar de tegenstander op het scherm en hij besluit te betten. Na de vierde kaart van net gaat dit iets
anders: In plaats van iedere keer met $0.5 te verhogen en te betten, gaat dit nu met $1 per keer. Vandaar ook de
limiet $0.5/$1.

Je besluit te verhogen (met wederom dezelfde optie's). Dit kost je $2. Je tegenstander gaat mee (callt).

De laatste kaart komt:

Pfff...... gelukkig je hebt nog steeds de beste hand. Helemaal mooi is dat je tegenstander nu heeft
besloten om nog maar weer te betten (dit kost hem $1). Omdat hij geen hogere hand kan hebben op dit moment
(probeer maar, er is met deze kaarten op de tafel geen hogere hand mogelijk dan de flush met de koning), besluit
je hem weer te raisen (wat je $2 kost op dit moment). Je tegenstander gaat mee.

Nu komt de showdown. Dit betekent dat je je kaarten mag laten zien. Omdat jij als laatste verhoogd hebt (je
laatste raise) moet jij als eerste je kaarten laten zien. De tegenstander heeft nu 2 opties. Hij kan besluiten om zijn
kaarten ongezien weg te gooien, omdat jij een betere hand hebt, of hij besluit ze toch te laten zien. Hij kiest in dit
geval voor het laatste. Vol ongeloof staar je naar het scherm, hij laat zien:
En heeft dus 3 of a kind. De vijf kaarten die hij speelt zijn:

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is dit lager dan de door jou behaalde flush en is de hele pot ($15.25 er gaat
misschien nog een deel uit de pot voor het casino, dit zal ongeveer $0.75 zijn in dit geval, dit noemt men rake)
voor jou.

Wow... een heel grote pot! En nu ook helemaal voor jou. Goed gedaan.