PERANAN IBU BAPA MENDIDIK ANAK ANAK MEMANFAATKAN INTERNET CONTOH SOALAN : Teknologi internet kini telah maju

. Ibu bapa berperanan penting dalam mengawalke cenderungan anak anak melayari internet tanpa berasa risau dab bimbang. Berdasar kan pernyataan di atas, huraikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa mendidik anak anak memanfaatkan internet dalam kehidupan seharian. PENDAHULAN Pada zaman yang serba canggih ini, penggunaan internet sangat luas dalam kalanga nkanak kanak, remaja dan dewasa. Penggunaan internet sangat penting dalam kehidupan kerana banyak maklumat atausu mber dapat diperoleh daripada internet. Tetapi, sebahagian pengguna internet telah salah gunakannya seperti manghantar v irusdan menonton video lucah. ISI ISI PENTING Ibu bapa perlu berada di samping anak anak ketika mereka menggunakan internet.Hu raian : Melarang anak membuka laman web berunsurkan sosial Menggalakkan anak membuka laman web yang berunsurkan ilmiah.Huraian : Lebih memb eri banyak faedah seperti e-tutor dan Score A Memberi anak anak menggunakan internet ketika perlu sahajaHuraian : Mencari makl umat untuk melaksakan kerja sekolah dengan lebih mudah. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak tidak membuka laman web yang dilarang kepada anak anak.Huraian : Ibu bapa

Ibu bapa perlu memasang pengawal pencarian internetHuraian : Memasang Firewall KESIMPULAN Ibu bapa perlulah mendidik anak anak memanfaatkan internet dengan betul.

Peranan ini janganlah diabaikan supaya negara dapat melahirkan generasi yangterb ilang dan gemilang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful