ADĂPOSTURI PENTRU PĂSĂRI

Curs 7

ADĂPOSTURI PENTRU CREŞTEREA ŞI EXPLOATAREA PĂSĂRILOR
ADĂPOSTURI PENTRU PĂSĂRI •producţia de ouă •producţia de carne Intreţinerea păsărilor se realizează: -în adăposturi de tip tradiţional în condiţii cât mai apropiate de cele naturale sau -în adăposturi de industrial, în care se realizează factorii optimi de microclimat prin asigurarea ventilării şi iluminării artificiale

LEGISLATIE
Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 formulează standardele minime privind protecţia: •Găinilor ouătoare crescute în baterii (neîmbunătăţite şi îmbunătăţite) şi •Găinilor ouătoare crescute la sol pe aşternut permanent cu acces liber în padoc (pe şi în sisteme ecologice). Aceste reglementări se aplică oricărui producător de ouă, indiferent dacă ouăle sunt sau nu comercializate, folosind un cod de identificare al metodei de producţie. Regulamentul Consilului (CEE) nr. 1907/90 (cu amendamentele ulterioare) formulează standardele de comercializare a ouălelor. Cu respectarea anumitor condiţii, ouăle pot fi marcate astfel: •numărul 3 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în baterii”: la comercializarea ouălelor nu se face distincţie între bateriile îmbunătăţite şi cele convenţionale. •numărul 2 pentru “Ouă provenite de la găini crescute la sol”: creştere la sol pe aşternut permanent fără acces în padocuri. •numărul 1 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în sistem extensiv”: creştere pe aşternut permanent, cu acces liber în padoc. •numărul 0 pentru găini ouătore crescute în sisteme ecologice (ferme ecologice).

Adaposturi traditionale pentru pasari (cont)
• • • întreţinerea păsărilor adulte în timpul iernii, respectiv producţiei sau reproducţiei în sezonul cald sunt iluminate natural prin ferestre mari, dispuse de regulă pe faţada sudică şi sunt prevăzute cu uşiţe de acces spre padocuri sau ţarcuri înierbate. echipamentul interior constă din: – hrănitori automate sau jgheaburi, – adăpători, – cuibare (pentru găini ouătoare), – podini de dormit din scânduri sau grătare din sârmă şi şipci (pentru galinacee), – sursa de încălzire generală şi – eleveuze pentru încălzire locală (în cazul întreţinerii pe perioada de iarna a tineretului). aşternut permanent: rumeguş, nisip, coji de floarea soarelui, paie tocate sau talaj.

5. ieftine. • Soluţiile constructive: sunt cele simple. 3. Cuibare Sistem termoizolant Grătare din şipci lemn Asternut permanent Pereţi din zidărie Fundaţie . fazanii. cum sunt: raţele.sistem traditional • Constructiile in sistem traditional se folosesc atât pentru – creşterea găinilor ouătoare şi a puilor de carne în fermele mici sau la micii producători. 4. gâştele. realizate din materiale locale 1. 2. 6.Constructie pentru gaini ouatoare . cât şi pentru – creşterea unor categorii de păsări care nu pot fi intreţinute în adăposturi de tip industrial.

rez.Tipuri de adaposturi pentru pasari acoperis cuibar Protectie impotriva rozatoarelor Str. lemn Protectie impotriva furnicilor Hranitori (jgheaburi) adapatoare .

a puicuţelor de înlocuire. acestea fiind crescute în cuşti grupate sub formă de baterii.cu întreţinere la pardoseală Acest sistem de întreţinere presupune creşterea liberă a păsărilor pe pardoseala organizată cu aşternut permanent sau cu grătare. a găinilor de reproducţie şi a puilor pentru carne.Adaposturi avicole industriale (pentru creşterea grupurilor de păsări) .cu întreţinerea în baterii (îmbunătăţite) In acest sistem de întreţinere se realizeaza o densitate maximă a pasarilor. Soluţia se aplică la întreţinerea găinilor ouătoare. . . Operaţiile de întreţinere sunt mecanizate complet.

Intreţinerea pe grătare . folosind grătare pe o parte din suprafaţa pardoselii. coceni. de 10 . adăpării. la schimbarea seriei.. ridicate faţă de nivelul pardoselii la 30. În mod obişnuit. evacuării dejecţiilor. iar în rest. Densitatea obţinută în cazul intreţinerii la pardoseală depinde de categoria şi vârsta păsărilor. 20 cm grosime. prin interspaţiile grătarelor. 40 cm. din coji de floarea soarelui. Dejecţiile care cad sub acestea. Pardoseala se execută cu pante de minimum 0. .necesită un strat iniţial. colectării ouălor etc.5% spre guri de scurgere. cu întreţinere la pardoseală Intreţinerea pe aşternut permanent .... materiale plastice sau plasă de sârmă. rumeguş. în halele pentru găini ouătoare se combină cele două soluţii. pentru eliminarea apei de spălare după evacuarea mecanică (cu buldozerul) sau manuală a aşternutului. etc.presupune stabulaţia păsărilor pe grătare din şipci de lemn. aşternut permanent. sunt evacuate cu transportoare cu racleti..Adăposturi avicole industriale. Echipamentul cu care se prevăd aceste categorii de hale depinde de destinaţia construcţiei (pentru găini ouătoare sau pui de carne) şi se referă la asigurarea: furajării.

5. prevazuta cu gratare Zona de odihna. 3. 6. 4. cu asternut permanent Cuibare Adăpătoare Hrănitoare Structura de rezistenţă .Hala gaini ouatoare. cu intretinere la pardoseala 2 1. Zona de odihna.stâlpi 4 5 6 6 . 2.

fără a uda aşternutul. în functie de varsta pasarilor (dimensionate a.i. Colectarea ouălor se realizează în cuibare (cutii cu dimensiunile coordonate cu rasa păsărilor). deschise spre compartimentele de păsări si prevăzute cu uşiţe de colectare a oualor spre spaţiile de circulatie ale ingrijitorilor. realizate din lemn. sa asigure frontul minim de furajare).F. colectării ouălor etc. Furajarea se face automat cu ajutorul unor distribuitoare cu lanţ. înlocuitori din lemn (P. Adăparea se face cu adapători de tip clopot. Organizarea spaţiului în interiorul halelor se face prin împărţirea clădirii în compartimente de mărime corespunzătoare unor fluxuri tehnologice de populare. liniare sau cu picurător. adăpării. Lăţimea construcţiei rezultă din suprafaţa utilă specifică. care transportă furajele concentrate din buncărele de la capatul halei până la hrănitoarele amplasate deasupra pardoselii. care permit un consum de apă la discreţie.) sau metal. necesară coordonată cu frontul de furajare şi cu solutia de dispunere a cuibarelor.L.Hala pasari. Pentru supravegherea şi colectarea ouălor se prevăd alei de circulaţie. evacuării dejecţiilor. la înălţimea stabilită. cu intretinere la pardoseala Echipamentul cu care se prevăd aceste categorii de hale depinde de destinaţia construcţiei (găini ouătoare sau pui de carne) şi se referă la asigurarea: furajării. .

Hala de gaini ouatoare cu intretinere la pardoseala 4 6 5 3 1 – paturi cu gratare 2 – asternut permanent 3 – alee de circulatie 4 – cuibare 5 – transportoare pentru furaje 6 – adapatoare 7 – camera tampon 8 – buncar alimente 9 – compartimentare transversala 7 8 2 1 1 5 4 9 3 .

.

hrana este descărcată din buncăre (din tablă galvanizată) cu ajutorul unor jgheaburi tot din tablă din oţel galvanizat. la înălţimea stabilită. în funcţie de vârsta păsărilor. •Spirală montată în conductă.fie circulare care asigură cel puţin 4 cm/pasăre •Distribuitoare cu lanţ. care transportă furajele concentrate din buncărele de la capătul halei până la hrănitoarele amplasate deasupra pardoselii. •Instalaţia de pompare a nutreţurilor pentru hrănirea forţată a păsărilor. •Distribuitor cu zale speciale. . sprijinite pe suporţi telescopici pentru a ajunge la înălţimea stabilită în funcţie de talia păsărilor.Furajarea se face automat prin intermediul unor instalaţii diverse care sunt dimensionate astfel încât să asigure frontul minim de furajare Un adapost trebuie să aibă hrănitori .fie lineare care asigură un front de furajare de cel puţin 10cm/pasăre. .

automate.50 l/cap. • raţe. de tip jgheab.90 găini) . suspendate sau rezemate pe pardoseală cu nivel constant.zi.75÷1.50 ÷ 2.5 cm/pasăre) .zi.picurător (o cupă la 10 – 12 găini) Adăparea păsărilor se face cu apă potabilă care trebuie să satisfacă consumul de apă în funcţie de numărul păsărilor şi de consumul specific: • găini – 0. gâşte – 0.Adăparea se face cu adăpători care permit un consum de apă la discreţie. fără a uda aşternutul: .50 l/cap.zi.liniare.2. acestea se pot suspenda de tavan cu lanţuri sau cabluri şi permit reglarea înălţimii lor în funcţie de talia păsărilor (un adăpător de tip clopot la un grup de 75 . Se recomandă montarea adăpătorilor pe podina din grătare (din mase plastice sau şipci de lemn) peste nivelul pardoselii pentru a se evita udarea aşternutului permanent.50 l/cap. lungimea şi numărul adăpătorilor se stabilesc în funcţie de numărul de păsări şi de asigurarea frontului de adăpare (2 .de tip clopot. . • curci – 1.

.

.

• • Alimentatoare cu apa si furaje Se regleaza inaltimea astfel incat sa se asigure accesul pasarilor la hrana si apa .

Numărul de cuibare se stabileşte în funcţie de categoria păsărilor. Cuibarele trebuie să fie încăpătoare.L. înlocuitori din lemn (P. sau tablă galvanizată deschise spre compartimentele de păsări şi prevăzute cu uşiţe de colectare a ouălor spre spaţiile de circulaţie ale îngrijitorilor. accesibile păsărilor. aluminiu. iar în cazul cuibarelor colective trebuie asigurat cel puţin 1m2 de cuibar la maximum 120 de găini. În aceste adăposturi trebuie să existe cel puţin un cuibar individual la 7 găini. comode. • • .F.). realizate din lemn.Cuibare • Colectarea ouălor se realizează în cuibare individuale sau colective (cutii cu dimensiunile coordonate cu rasa păsărilor).

.

Creştere la sol cu acces liber la padoc – amenajare exploataţie A1…3 – adăposturi P1…6 – padocuri Standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare: Densitatea pe mp trebuie să fie de maxim 9 găini ouătoare Ÿ Hrănitorile: •hrănitorile liniare trebuie să asigure minim 10 cm/pasăre •hrănitorile circulare trebuie să asigure minim 4 cm/pasăre Ÿ Adăpătorile: •adăpătorile liniare cu nivel constant trebuie să asigure minim 2. stinghiile de odihnă nu se vor monta deasupra aşternutului permanent Ÿ Aşternutul: •trebuie asigurat minim 250 cmp pe găină ouătoare . 30 cm •distanţa dintre perete şi stinghiile de odihnă trebuie să fie minim 20 cm.5 cm/pasăre •adăpătorile circulare trebuie să asigure minim 1cm/pasăre •adăpătorile prin picurare cu pahar colector sau fără (tip picurător): trebuie să se asigure o adăpătoare la maxim 10 găini Cuibarele: •să se asigure maxim 7 găini la un cuibar •în cazul cuibarelor de grup se vor asigura pentru maxim 120 de găini cel puţin 1mp de cuibare ŸStinghiile de odihnă: Ÿ •acestea trebuie să asigure un spaţiu minim de 15 cm pe cap •distanţa dintre stinghii să fie de max.

camera de control al echipamentelor poate fi înglobată în camera de sortare şi împachetare a ouălor) • Camera de depozitare a ouălor .Dispunerea camerelor tampon Zona de odihnă şi de amplasare a stinghiilor de odihnă a echipamentelor de hrănire şi adăpare Camerele tampon (de serviciu) sunt amplasate în capătul decontaminat de lângă fronton: • Zona de intrare • Camera de control şi pentru boiler • Camera de ambalare a ouălor (pentru exploataţiile mici.

Adaposturi – creştere la sol Un singur rând de cuibare Două rânduri de cuibare .

a găinilor de reproducţie şi a puilor pentru carne. • • • densitate maximă a pasarilor cuşti grupate sub formă de baterii mecanizarea completă a operaţiilor de întreţinere .Adăposturi avicole cu întreţinerea în baterii Soluţia se aplică la întreţinerea găinilor ouătoare. a puicuţelor de înlocuire.

din care 600cm² suprafaţă utilizabilă şi cel puţin 45 cm înălţime în cuşcă. Ÿ Distanţa dintre pardoseală şi baza unui nivel al bateriei trebuie să fie de cel puţin 35 cm. Ÿ Suprafaţa totală în cuşcă trebuie să fie de minim 2. Ÿ existe o alee cu lăţimea minimă de 90cm Să între liniile de baterii. min. • • • • • Ÿ fie dotate cu stinghii de odihnă. Ÿ fie dotate cu un cuibar şi o zonă cu Să aşternut.Bateriile îmbunătăţite trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • • • • • Ÿ asigure cel puţin 750 cm² de spaţiu în Să cuşcă pe cap de găină ouătoare.000 cm². Ÿ existe cel puţin două adăpători prin Să picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecare cuşcă. Ÿ fie prevăzute cu dispozitive de scurtare a Să ghearelor. Ÿ Înclinaţia pardoselii nu trebuie să depăşească 14%. . iar înălţimea cuştii deasupra cuibarului şi a zonei cu aşternut trebuie să fie de minim 20 cm. 15 Să cm de stinghie per pasăre. Ÿ asigure cel puţin 12 cm front de furajare Să pe cap de găină ouătoare.

Hala pentru intretinerea pasarilor in baterii .

canal colector dejectii 8. placa de sticla 7. alimentare hrana 5. plan Camera tampon este poziţionată lângă frontonul halei de găini ouătoare: • Zona de acces • Camera de control şi pentru boiler • Camera de ambalare • Camera de depozitare a ouălor . sectiune transversala Hala avicola cu sistem de intretinere in baterii 1. camera tampon (spaţiul de serviciu) b. alee de serviciu 4. baterie simpla 3.a. baterie dubla 2. plasa din sarma 6.

spre jgheaburi speciale. 5 mm grosime (tavanul cuştii inferioare).. amplasate exterior cuştilor. ouăle se colectează prin înclinarea grătarelor de pardoseală cu pante de 12. de aici sunt preluate de transportoare elicoidale sau cu racleţi ficşi şi transportate în exteriorul halei.5. spre aleile de circulaţie. alimentate de un transportor. • • ... 3. dejecţiile sunt evacuate prin căderea lor prin plasa de sârmă.3 %). păsările se hrănesc în jgheaburi exterioare bateriilor.25% (optim 14..0 . cu diametrul de 2. .Soluţiile constructive şi tehnologice utilizate pentru baterii sunt următoarele: • • • scheletul pentru susţinerea cuştilor bateriilor se realizează din oţel profilat.5 mm. în cazul halelor pentru găini ouătoare. cuştile bateriilor sunt confecţionate din grilaje de sârmă galvanizată sau zincată la cald.. de unde sunt transportate cu racleţi sau cu benzi rulante de pânză cauciucată până la capătul halei. ce constituie pardoseala cuştii. pe o placă de sticlă de 4 .

Detalii de realizare a bateriilor Baterie semipiramidala Baterie verticala Baterii cu un nivel .

nisip si apa. . . .Fiecare sertar are dimensiunile 30x50x200 cm. fiecare dintre ele fiind prevazut cu tava pentru dejectiisi jgheab pentru furaje.Raft cu patru sertare pentru cresterea puilor de la o zi si pana la doua . La partea de jos este o plasă cu ochiuri de 12x12 mm din sârma plastifiata pentru scurgerea dejecţiilor.un suport pe care sunt montate 4 sertare.trei luni.

canal evacuare dejectii 12.00 1. baterii verticale 2. baterii semipiramidale 4. hala pentru gaini ouatoare 12. pardoseala 3. hala avicola pentru tineret b.00 b .a.

baterii verticale .Adapost pentru cresterea pasarilor .

• • Colectarea ouălor se face automat. . Ouăle sunt transportate spre zona de impachetaredepozitare. de două ori pe zi.

In timpul noptii poate fi introdusa o lumina artificiala timp de doua. . Astfel.Temperatura si efectele ei asupra productiei de ouă Tempera -tura (ºC) 11-26 26-28 28-32 Influenţa luminii asupra producţiei Productia de oua este stimulata de lumina naturala.30 de procente.pofta de mancare redusa. trei ore ceea ce poate duce la cresterea producţiei de ouă cu 20 . . Ore de lumină Efecte producţie buna se reduce pofta de mâncare . cu cat ziua este mai lunga.ouale sunt mai mici si au coaja mai subtire 32-35 35-40 > 40 scăderi în greutate ale păsărilor trebuie luate măsuri pentru scăderea temperaturii pot apare cazuri de mortalitate datorită căldurii prea mari Varsta in saptamani . productia creste.creste consumul de apa.

lumina reprezintă un stimul fiziologic care influenţează comportamentul social şi funcţionarea sistemului vegetativ. •Reduce stresul. În cazul puilor. . deoarece puii sunt sensibili la intensitatea şi durata fluxului luminos.Iluminatul constituie un aspect deosebit de important. •Creşte uniformitatea efectivelor. •Scade consumul de energie electrică. •Diminuează mortalitatea. .Se utilizează (Romania) lumina verde sau o combinaţie dintre lumina verde şi cea albastră întrucât: •Favorizează conversia furajului în carne.

Tehnologia adoptată determină încărcări relativ mici (mai ales la întreţinerea la pardoseală). pe când -la creşterea în baterii apar necesare deschideri libere. Cerintele impuse sistemului constructiv. fără ieşire la padocuri. concluzii Sistemele intensive de creştere presupun stabulaţia permanentă a păsărilor. reglarea factorilor de mediu se face prin ventilarea artificială şi prin încălzirea halelor. proces tehnologic uscat la nivelul pardoselii. atât la producţia de ouă. Ca o prima concluzie apar ca avantajoase cladirile fara deschideri de ventilare şi iluminare naturală. de condiţiile tehnologice. Productivitatea este mult influenţată de regimul de iluminare. volume de furaje şi dejecţii care trebuie transportate.Păsările sunt foarte sensibile la condiţiile de microclimat. mai ales structurii de rezistenţă. iar încărcările utile sunt relativ mari. sunt diferite la cele două sisteme de intreţinere: -la creşterea pe pardoseala. regim controlat în cazul iluminarii artificiale. cât şi la creşterea în greutate a puilor de carne. . având o rezistenţă biologică redusa. aşa-numitele hale blindate. tehnologia se adapteaza destul de uşor la orice sistem constructiv.

depozitare oua (pe termen lung) 7. Accesul in cladire 2. verificare oua 4. Iesire oua pentru transport .1. Sortare. curatare 5. împachetare 6. cantarire. depozitare oua (pe termen scurt) 3.

ouăle sunt depozitate si pastrate pana la 4 zile într-o camera rece la temperaturi de 11°C . .12°C.Ouale sunt curatate si spalate Pentru mentinerea prospetimii si a calitatii.

• Ouale sunt cantarite electronic. si separate dupa marime .

Adaposturi pentru intretinerea pasarilor .

.

Adapost pentru creşterea şi intretinerea pasarilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful