ANEXA 1

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere

ANEXA 2

Proces verbal de trasare a lucrarilor

ANEXA 3

Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

ANEXA 4

Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

ANEXA 5

Proces verbal de receptie calitativa

ANEXA 6

Raport de neconformitate

ANEXA 7

Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata

ANEXA 8

Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

ANEXA 9

Liste de cantitati

ANEXA 10

Restituirea avansurilor

ANEXA 11

Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 12

Foaie de atasament

ANEXA 13

Nota de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 14

Raport de inspectare lucrari

ANEXA 15

Minuta sedintei lunare

ANEXA 16

Jurnal de santier

ANEXA 17

Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Anexa 1

UNITATEA_________________________________________________________
SANTIER________________________

PUNCT DE
LUCRU__________________

OBIECTUL_________________________________________________________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A
BORNELOR DE REPERE
Nr.___________ Data____________
1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand
coordonatele
(axele):__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Plansa
nr.________________________________

Proiect
nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Indicativul bornei de
referinta______________

Cota_____________
Borna 1

Coordonata (Axa)

Borna 2

Cota absoluta_________
Borna 3

Borna 4

X
Y
Z

2.Constructii

instalatii
existente
pe
amplasament
sau
in
subsol:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:

b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate. Anexa 1 (continuare) BENEFICIARUL se obliga: a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate. sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc. PREDAT: Numele Prenumele Functia Semnatura Numele Prenumele Functia Semnatura BENEFICIAR /INSPECTOR DE SANTIER: PROIECTANT: PRIMIT: CONSTRUCTOR: .CONSTRUCTORUL se obliga: a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament.

Anexa 2 UNITATEA______________________________________________________________ SANTIER______________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL______________________________________________________________ PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Nr.____________.________________ din proiectul nr. Elementul de reper si verificare este: (borna.___________ Data____________ Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. constructia invecinata etc) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ avand coordonatele: Cota X __________ Y __________ Z __________ ____________ Executat trasarea: Verificat: Numele: ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ .

________________________________ __________ _____________________ 4. a reglementarilor tehnice in vigoare. __________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr.SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor. inregistrare ISC______________________ Nr.: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: ___________________________________________________ in prezenta antreprenorului:___________________________________________________ reprezentat de : ___________________________________________________ cu participarea investitorului: __________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ inspectorului de santier: ___________________________________________________ autorizat nr. ________________________________ __________ _____________________ 3. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________. a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor. ________________________________ __________ _____________________ 2.Anexa 3 INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr. calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse. ___________________________________________________ si a proiectantului: ___________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ In baza Legii 10/1995. executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: . Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate_________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr. ________________________________ __________ _____________________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr. . calitatea lucrarilor constatata de investitor.: in domeniile: 1.SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: - __________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ .__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ . a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera.___________ Data____________ Nr.

cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ INVESTITOR /INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ .Anexa 3 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ In baza celor de mai sus. SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare.

_______________________ sau a dispozitiei de santier nr. ax._________ plansele nr. Concluzii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ CONSTRUCTOR: Numele: ____________ BENEFICIAR /INSPECTOR DE SANTIER: ____________ PROIECTANT: Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.___________________ din data de _________. portiune.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector.): _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. cota etc. CONSTRUCTOR Numele: ____________ BENEFICIAR /INSPECTOR DE SANTIER ____________ PROIECTANT Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ .Anexa 4 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr.

Anexa 5 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL________________________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Mentiuni speciale: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ BENEFICIAR /INSPECTOR DE SANTIER PROIECTANT CONSTRUCTOR Numele: ____________ ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ .

Anexa 6 Beneficiar Inspector de Specialitate Executant Santier Obiectul Data RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. Inspector de Specialitate _____________ Semnatura ________________ Luat la cunostinta. Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________ Actiunea corectiva propusa: Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Inspector de Specialitate Data: Semnatura . Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit.

Avans cumulat recuperat in certificatul curent j=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent (B) Total avans contract in acest certificat {B=-j} C. neefectuata Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul r=o+s curent s=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent (D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s} (T) Total general T=A+B+C+D (TA) Total general actualizat conform contract TA=TxK(A) Certific ca suma . valoarea contractului Penalitati (art. TOTAL A.3 din contractul de lucrari) g h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior i.1 din contractul de lucrari) .<INTRODUCETI>% pe zi din plata q. DIVERSE DEBITE SI CREDITE Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul o anterior Penalitati (art. ______________________ . LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA a Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior b Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent c= b-a Valoarea lucrarilor in certificatul curent d Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior e Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent f= de-d Valoarea variatiilor in certificatul curent Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul a+d anterior Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul b+e curent c+f Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent (A) Total lucrari la pretul unitar de oferta {A=c+f} B.18.<INTRODUCETI>% pe zi din p.2 din contractul de lucrari) . AVANSUL CONTRACTULUI Avansuri platite (art.Anexa 7 FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. SUME RETINUTE k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior l=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat m= A*XSumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% % cf.23. Anexa la Oferta ) n Eliberarea sumelor retinute (C) Total retineri in acest certificat {C=n-m} D.23. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI: PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI: DATA APROBARII DE CATRE INSPECTORUL DE SANTIER: MII LEI Ref. Semnatura Inspector de Santier Aprob suma Semnatura <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului ______________________ <INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei care este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului. DENUMIREA PROIECTULUI: NR.

Ordonator de credite .

:Terasamente} <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0. CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI NR.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. .00 0.00 VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) ANTERIOR (mii lei) 0.00 0.00 0.Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.00 0. LISTA DE CANTITATI 1 2 3 4 5 Etc.00 0.00 0. VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) <INTRODUCETI>{Ex.00 Intocmit Inspector de Santier.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL 0. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.00 0.00 0.

Nr. Articol 0 1 2 3 4 6 <INTRODUCETI> Cantitati Descrierea articolului U. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: <INTRODUCETI> CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.Anexa 9 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Total Lista Intocmit Inspector de Santier.BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr. <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> LISTE DE CANTITATI . Cantitatea Pret unitar Total (4x5) Cumulat Anterior 2 3 4 5 6 7 8 1 <INTRODUCETI> m3 <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> Etc. Certificat curent 9 De plata ( mii Lei) Certificat Cumulat Anterior curent 10 11 12 .M.

AVANSUL PLATIT (mii Lei) CUMULAT (mii Lei) ANTERIOR (mii Lei) 1 2 3 Intocmit Inspector de Santier. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: <INTRODUCETI> CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.Anexa 10 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. CERTIFICATUL CURENT (mii Lei) . <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> RESTITUIREA AVANSULUI RESTITUIREA AVANSULUI Certificat nr.

CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT .Anexa 11 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: <INTRODUCETI> CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE VALOAREA VARIATIILOR NR. 1 2 3 4 5 Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-) <INTRODUCETI> TOTAL VALOARE VARIATII Intocmit Inspector de Santier.

INSPECTOR DE SANTIER . DESCRIEREA ARTICOLULUI U. Cantitatea din Contract <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> CALCULUL CANTITATILOR CANTITATEA CUMULAT ANTERIOR SEMNATURI IN LUNA CONSTRUCTOR Valoric Procentual COMENTARII: Intocmit Inspector de Santier.M. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> FOAIE DE ATASAMENT NR. <INTRODUCETI> din LISTA Constructor: <INTRODUCETI> Lista <INTRODUCETI> Inspector de Santier <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> Cod art.Anexa 12 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.

Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Inspector de Santier: Proiectant: <INTRODUCETI> <INTRODUCET> Luat la cunostinta: Constructor: <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> Aprobat: Beneficiar de Grant: <INTRODUCETI> Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura : Nume: Nume: Nume: Nume: <INTRODUCETI> . Data finalizarii conform Contract <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> <INTRODUCETI> Data finalizarii contractului conform precedentei N. Nr.R.S.C./N./N.S.R.R. nr/data: <INTRODUCETI> TITLUL <INTRODUCETI> Descriere: <INTRODUCETI> Valoarea : <INTRODUCETI> Valoarea Contractului <INTRODUCETI> Valoare C+M <INTRODUCETI> Valoare diverse si neprevazute <INTRODUCETI> Valoare initiala al Contractului <INTRODUCETI> Valoare initiala C+M <INTRODUCETI> Valoare initiala diverse si neprevazute Valoarea revizuita a Contractului <INTRODUCETI> Valoare revizuita C+M <INTRODUCETI> Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N.C.C.Anexa 13 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI <INTRODUCETI> BENEFICIAR DE GRANT: <INTRODUCETI> CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI> N.S./N.

C.C. au fost convocati pe data de <INTRODUCETI> reprezentantii proiectantului.1 Justificari tehnice 2. Corespondenta relevanta 1. 2. intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2.<INTRODUCETI> in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr. Balanta N.S. modificari geo-morfologice ale terenului.Justificari 2. in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate. etc. Justificari 2.<INTRODUCETI>. inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare. acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTRODUCETI>. daca exista}. pe Contract 5./N./N.Anexa 13 (continuare) CONTINUT 1.2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca. referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren. 4. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRODUCETI> .R. .S. Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. ca urmare a verificarii efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI> aflat in faza <INTRODUCETI> s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate.} Urmare a celor constatate. constructorului si beneficiarului. Listele de cantitati referitoare la aceasta N. La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr. Preambul 2.2 Justificari financiare 3.1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii. obstacole neprevazute intalnite.R.

Proces verbal de negociere nr. 4./data <INTRODUCETI> .Anexa 13 (continuare) 3. 5. Minuta intalnirii nr. Nota de constatare nr./data <INTRODUCETI> 4./data <INTRODUCETI> 3.Corespondenta relevanta 1. Valoare initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variatie Revizuita Contract si C+M revizuita neprevazute Cheltuieli Economii Suplimentare 1 <INTRODUCETI> 2 3 …./data <INTRODUCETI> 2. Devizul financiar <INTRODUCETI>. Dispozitia de Santier nr. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr.

Anexa 14 DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI> BENEFICIAR: <INTRODUCETI> CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI> INSPECTOR DE SANTIER: <INTRODUCETI> RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI DESCRIEREA LUCRARII INSPECTATE DOCUMENTE DE REFERINTA OBSERVATII INSPECTOR DE SANTIER/DATA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA CONTACTE .

.... Nume ……………………...Anexa 15 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> NR. Functia ……………………. . Functia ……………………... DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI> INSPECTOR DE SANTIER: <INTRODUCETI> CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI> MINUTA SEDINTEI LUNARE: <INTRODUCETI> DATA/LOCATIA: <INTRODUCETI> Au participat: NUME <INTRODUCETI> REPREZENTIND <INTRODUCETI> SEMNATURA Minuta agreeata de: Constructor Inspector de Santier Nume ……………………. Data …………………….. Semnatura ……………………. Semnatura …………………….. Data …………………….

1 Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>. 1. <Functia> care a urat bun venit participantilor.1 Plata avansului 3.2 Variatii si pretul final al contractului 4 Asigurari 5 Personal cheie 6 Graficul de esalonare al lucrarilor 7 Programarea derularii fondurilor 8 Organizarea de santier.2 2. laboratoare 9 Facilitatile Inspectorului de santier 10 Subcontractori si furnizori 11 Planul de asigurare a calitatii 12 Materiale 13 Siguranta circulatiei 14 Protectia muncii 15 Protectia mediului 16 Altele 17 Plingeri 18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de: <INTRODUCETI> .1 2.2 Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti.1 Introducere 1.3 Progres General Lucrari Obstructionari 3 Financiar 3. 2 2.

Lista documentelor anexate Intocmit de: <INTRODUCETI> 4. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. b) Echipamente indepartate din santier Echipamente folosite . Vizitatori in santier 7. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. ) . a) Echipamente aduse in santier 5. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia 3. Starea Vremii 6. Cantitatea Forta de munca utilizata 2. Alte observatii 8.Anexa 16 Jurnal de santier Ziua: Data: DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI> NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI> 1.

continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file. ____________din ___________________. fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. 2 nu au fost executate. 4. a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Constatarile comisiei de receptie: 4. ______________. cu valabilitate pana la ____________________________. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________. 5. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. . Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4.2. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. incheiat intre ___________________________si____________________________________p entru lucrarile de _________________________________________ 1. in urma constatarilor facute. 1. eliberata de ________ la _______ . Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: __________________________________________________________________ __________ 7. Comisia de receptie. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: __________________________________________________________________ __________ 8. Prezentul proces.Anexa 17 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.3. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr.verbal. 4.1. propune: __________________________________________________________________ __________ 6.

prenumele) ______________________ ______________________ (semnatura) Specialisti ______________________ ______________________ (Numele. prenumele) (semnatura) .Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful