REFLEKSI

Alhamdulillah, segenap kesyukuran kepada Allah yang telah memberi kesempatan ruang, peluang serta ilham yang melimpah ruah untuk menyiapkan kerja kursus Geometri telah berjaya disempurnakan jua. Jutaan terima kasih kepada pensyarah yang terlibat, Puan Norliha bt Jemain atas tunjuk ajar serta bimbingan yang diberikan dalam mata pelajaran ini serta tidak lupa juga kepada semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak. Pelaksanaan tugasan ini antara lain menjadi rentetan kepada pelajaran yang lampau di mana umum sedia maklum kami dikehendaki untuk melaksanakan 4 tugasan yang merangkumi topik- topik dalam geometri. Refleksi Tugasan 1 Tugasan yang pertama yang perlu dilaksanakan ialah merangkumi tajuk Teselasi Satah. Saya dikehendaki untuk menghasilkan dua rekaan teselasi dengan menggunakan GSP dan juga secara manual(Jenis Escher). Antara kekuatan yang saya dapat lihat sewaktu proses menyelesaikan tugasan yang pertama ini kefahaman yang jelas tentang teselasi satah yang telah diajar oleh pensyarah dan diaplikasikan untuk membuat rekaan baru ini. Selain daripada itu saya ada merujuk laman web yang berkenaan tentang teselasi dan belajar tentang membuat teselasi dengan menggunakan perisian GSP. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat saya lihat sewaktu pelaksanaan kerja kursus ini ialah kesukaran untuk mencari idea tentang idea untuk rekaan yang kedua iaitu secara manual dengan menggunakan kaedah Escher. Saya mengambil masa yang lama untuk mencari corak yang sesuai untuk digunakan. Oleh yang demikian, masalah ini mendorong saya untuk fokus melihat persekitaran di sekeliling saya. Selain daripada itu, teselasi yang kedua saya menggunakan rekaan ikan dan burung. Saya melihat kebanyakan rekaan Escher kebanyakannya berdasarkan gambar haiwan. Saya mencari kelainan dengan mencari dengan menggabungkan corak ikan dan burung, Disini saya diperlukan untuk lebih kreatif untuk menghasilkan corak yang menarik. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa tugasan pertama memberi manfaat kepada saya. Dengan membuan rekaan teselasi ini, saya akan menjadi lebih kreatif untuk membuat alat bantu mengajar, Selain daripada itu, sekiranya saya perlu menjadi

seorang guru pendidikan seni kelak. pepejal merupakan objek yang ada di persekitaran kita. Antara kelebihan yang saya dapat lihat dalam menyiapkan tugasan ini ialah pengorbanan yang tidak berbelah bagi dari semua ahli kumpulan kerana sanggup mengorbankan masa. tenaga dan wang ringgit untuk menyiapkan tugasan ini.bahan seperti mouting board supaya tidak berlaku pembaziran. akhirnya kami dapat juga menyiapkan ketiga. Antara kelemahan yang saya dapati dalam tugasan yang kedua ini ialah kami terlalu banyak menggunakan bahan. kertas warna dan sebagainya. kami telah terpilih untuk membuat pepejal Stella Octangula( gabungan daripada dua pepejal tetrahedral).tiga pepejal ini. Tanpa kita sedari.guru.bahan seperti mounting board. Kami juga banyak melakukan cuba jaya terutama dalam membuat pepejal Kepler. Tugasan ini perlu dilaksanakan secara berkumpulan. terdapat unsur- . Ini kerana selain murid belajar seni akan tetapi secara tidak langsung murid juga turut mengaplikasikan konsep matematik dalam seni tanpa mereka sedari. Dari segi aspek geometri pula. gam. saya juga mendapati ahli kumpulan saya tidak mudah berputus asa untuk menyiapkan tugasan ini kerana untuk menyiapkan pepejal tersebut dengan mounting board yang mempunyai struktur kertas yang tebal menyukarkan lagi untuk kami melipatkan kertas tersebut. Rhombicuboctahedron dan juga pepejal Great Dodecahedron. sangat menguji kesabaran kami dalam pembuatannya. Oleh yang demikian banyak bahan yang diperlukan untuk kami untuk membina tiga pepejal yang terbaik. saya dapat merumuskan bahawa tugasan kedua ini. pepejal Archimedes dan pepejal Kepler. Refleksi Tugasan 2 Tugasan yang kedua pula merangkumi tajuk Pepejal Sekata dan Separa Sekata.Poinzoit. Setelah membuat undian bersama. Walaupun kesuntukan masa. Oleh yang demikian. Ini kerana dalam membina setiap satu pepejal kami menginginkan pepejal yang dibina itu dalam keadaan kemas dan cantik.sama kumpulan lain. kami atasinya dengan menggunakan sepenuhnya bahan.Poinzoit yang mempunyai banyak bucu yang sukar untuk dibentuk. saya mempunyai bahan pengajaran yang menyeronokkan bagi murid. Kami perlu membuat 3 jenis pepejal iaitu pepejal platonik. Justeru itu. Selain daripada itu. Saya juga berpendapat bahawa dengan adanya pepejalpepejal yang ada dalam bentuk maujud ini dapat dijadikan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan untuk guru.

murid.kemudahan seperti ini.pepejal yang berikut. Kami dikehendaki menghasilkan satu buku cerita dengan menyatupadukan teknik. Akan tetapi.up.cara membuat kad yang menarik yang mengandungi unsur. saya dapati bahawa tugasan ini sangat menarik kerana saya boleh mengaplikasikan pengetahuan membina kad yang menarik yang sedia ada ini untuk kegunaan saya pada masa akan datang. Seperti mana kad yang saya telah bina. Oleh alasan yang sedemikian. Melalui tugasan ini. Tugasan pada kali ini memerlukan saya berfikiran secara kreatif dalam membina kad yang mempunyai teknik. Antaranya ialah pengetahuan sedia ada saya mengedit gambar .teknik pop-up yang berbeza dan pelbagai. sebagai guru kita perlu menerapkan nilai.teknik asas pop.unsur pop. Secara kesimpulannya. Saya akui bahawa tindakan saya membina kad secara melulu tanpa mengenal pasti jenis teknik pop-up yang ada merupakan satu kelemahan saya yang ketara. Sebagai contoh ialah saya boleh menghadiahkan kad. Setiap individu dikehendaki untuk 1 rekaan kad ucapan dengan menggunakan teknik asas pop-up.nilai matematik dalam diri murid. Refleksi Tugasan 4 Terakhir sekali tugasan ke empat juga merangkumi topik pembinaan Model Geometri. Hal ini akan memberikan kegembiraan kepada mereka dan semangat untuk mereka untuk terus belajar di dalam kelas saya.kad pop-up ini kepada setiap pelajar menjelang ulang tahun mereka. Tugasan ini dilakukan secara berkumpulan. Kelebihan yang saya dapat lihat melalui tugasan ini ialah kemudahan. Refleksi Tugasan 3 Pembentangan refleksi tugasan ketiga merangkumi tajuk Pembinaan Model Geometri. mujurlah rakan. memudahkan kami untuk mendapat idea dalam membuat kad yang menarik dan cantik. terdapat beberapa kelebihan yang saya telah perhatikan.rakan saya yang lain meyakinkan saya bahawa kad yang saya bina ini menggunakan teknik angle fold. Sebagai contoh. Dengan kemudahan.up. saya telah mengambil idea untuk membuat kad pop-up daripada laman Youtube iaitu House of love. pada awalnya saya dapati kad ini tidak terdiri dalam beberapa teknik pop-up.unsur matematik dalam pepejal. Manakala kelemahan yang saya dapati dalam membina kad pop-up ini ialah kekeliruan dalam menggunakan teknik pop-up.kemudahan yang ada di beberapa laman web seperti tutorial berkenaan cara.

Selain daripada itu. untuk dijadikan sebagai watak. Setelah menjalani keempat. kami juga tahu untuk mencipta aktivti. Tugasan untuk mencari gambar. Selain daripada itu. tugas saya untuk mengambil gambar. saya juga dapati kerjasama yang tidak berbelah bagi. Selain itu. lebih mudah dengan adanya kemahiran sedia ada saya mengedit gambar dan mengubah suaian imej yang dikehendaki dalam setiap muka surat. Oleh yang demikian.empat tugasan ini. maka dengan ini pengorbanan masa yang dilakukan oleh kami semua telah berjaya menghasilkan satu buku cerita yang mengandungi beberapa jenis pop-up. Dalam tugasan ini. Manakala. kelemahan yang saya dapati dalam menjalani tugasan ini ialah buku cerita yang kami hasilkan tidak kreatif disebabkan kelemahan kami sendiri kerana tidak pandai mereka jalan cerita buku cerita sendiri. kumpulan kami mengambil idea daripada kartun Pooh.ahli dalam kumpulan mengeluarkan idea.watak dalam buku cerita kami. Kami perlu kreatif mempelbagaikan cara untuk mengajar pelajar.gambar untuk dijadikan pop-up mengambil masa yang sangat lama untuk difikirkan dan dilaksanakan.pelajar tentang geometri.menggunakan software Photoshop. Saya akhiri dengan kata-kata bijak pandai dari Mann Horrace tentang guru yang baik: ³Seorang guru yang mengajar tanpa cuba menimbulkan dan menghidupkan keinginan dan semangat belajar di kalangan murid-muridnya sama seperti orang yang menempa besi yang dingin´ .gambar kartun Pooh di internet untuk dijadikan latar belakang dan bahan untuk dijadikan sebagai pop-up. seterusnya melaksana tugasan tanpa karenah.aktiviti yang berkaitan dengan matematik. Selain daripada itu. ahli. ia juga dapat membina satu semangat kerjasama antara kumpulan khususnya dalam ahli kumpulan saya. tetapi hanya dengan mengambil idea daripada kartun yang telah sedia ada. kami juga mengakui bahawa untuk mengubah gambar. saya mendapati tugasantugasan ini sangat bermakna kerana selepas ini kami generasi guru yang baru akan meneruskan kesinambungan guru-guru yang terdahulu. Dengan ini saya dapat simpulkan untuk menghasilkan satu buku pop-up dapat menjana kreativiti diri sendiri.gambar yang bersesuaian dengan jalan cerita buku ini.

sebagai guru matematik.Oleh itu. kita seharusnya lebih berfikiran kreatif untuk menjalankan aktiviti pembelajaran kerana keperluan dan kehendak pelajar dalam matematik pada masa sekarang telah jauh berubah dan berkembang. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful