- 1 -01/13/12 C.N. A.C.N. – S.A.

CONSTANTA

PROCEDURA OPERATIONALA

Plan de interventie la incendii

COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.07.2007 PAGINA 1/9

PLAN DE INTERVENŢIE LA INCENDII
Data intrarii in vigoare :24.072007

Elaborat Functie Nume si prenume Semnatura Data Sef FISPA Altînai Calil

Verificat Responsabil AQ Emilia Mitrea

Avizat Reprezentant Management Director Tehnic George Dan Stoianovici

Aprobat Director General Ovidiu Sorin Cupşa

Proprietate intelectuala
Prezentul document si toate instructiunile ce descriu elemente si activitati ale SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT sunt proprietatea exclusiva a C.N. A.C.N. – S.A. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare, partiala sau totala a acesteia, in afara organizatiei, fara aprobarea Directorului General, este interzisa.

Director Exploatare Conform atributiilor si responsabilitatilor ce-i revin din R.A.O.A.N.F.4. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.-Regulament de organizare si functionare I.1.S.I.S.07. Conform atributiilor si responsabilitatilor ce-i revin din Planul de aparare impotriva incendiilor al companiei. Abrevieri : 4.1.1. 5.A.REFERINŢE NORMATIVE Procedura operaţională “Plan de interventie la incendii” este reglementată din punct de vedere legal. Aprobă regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă la nivelui companiei.Şef serviciu paza P. 5. nr.DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplica de catre personalul formaţiei de intervenţie salvare şi prim ajutor din cadrul Serviciului Pază PSI . cu modificările şi completările ulterioare.SCOPUL: Procedura reglementeaza modul de acţiune pentru stingerea incendiilor la sediul central al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.C. – S.A. A.P. Ordin M.I.S. .Şef F.3.1.2.A.2007 PAGINA 2/9 1. PO – Procedura operationala FISPA-Formatie de interventie salvare si prim ajutor R. 3.2 -01/13/12 C. 4. de Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.P.-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 5.DEFINITII SI ABREVIERI 4.I. tehnic şi al SMI.RESPONSABILITĂŢI : 5.N.Constanţa 2.Director General: Asigură conditiile organizatorice de functionare a F. Conform atribuţiilor si responsabilităţilor ce-i revin din Planul de apărare împotriva incendiilor al companiei. 5.U.al companiei si din Planul de aparare impotriva incendiilor al companiei.S.I.F..O.

6.Timpul de localizare .I.I.Grupa de interventie a F.Timpul de interventie. DISPOZITIVUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIUL ADMINISTRATIE Stingerea unui incendiu la sediul central 1.T9 = 5' .1. Identificarea si localizarea evenimentului se face de catre Şeful Serviciului Paza P. MODUL DE LUCRU 6.Constanţa. sau înlocuitorul acestuia procedează la înregistrarea evenimentului in Fişa de incendiu si transmiterea acesteia catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea” al judetului Constanta.Timpul real de evacuare .Timpul de stingere . – S. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.Timpul de incepere a interventiei .T5 = T2 + T3 + T4 = 5’+2’+5’= 12’ .T13 = T5 + T11 +T12 = 12’ + 23’ + 10’= 45’ . S. 6.Timpul de alarmare . staţii radio sau verbal.S.5.N.Participarea efectiva la actiunea de stingere a incendiilor. întreţinere sau alte persoane din afara compartimentului prin telefon.N.Tl = 2 ' .. A.07.T6 = Tl + T5 = 2’+12’=14’ .T8 = 3’ .T10 = 10’ .Timpul de retragere-Tl2= 10’ .A.A.N. 6.A.S.T 1 l =T7 + T8+T9 + T10 = 5’+3’+5’+10’=23’ .C.P.C. interfon. A.S.3 -01/13/12 C. Timpii operativi de interventie . Seful de Serviciului Paza P.I.N.T3 = 2’ .Timpul de ocupatie al fortelor si mijloacelor de interventie .T2 = 5' .I.2.T14 = T3 + T13 = 2’+ 45’ = 47’ .de salvare a persoanelor si a bunurilor si de inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor se face de către FISPA.2007 PAGINA 3/9 5.Timpul de raspuns . Conform atributiilor si responsabilitatilor ce-i revin din Planul de aparare impotriva incendiilor al companiei si din fisa postului a fiecarui membru al F.A. Semnalarea aparitiei evenimentelor se face de catre personalul de exploatare.T4 = 5' .S.Dispecerul de serviciu Conform atributiilor si responsabilităţilor ce-i revin din Schema de înştiinţare si alarmare a C.Timpul de deplasare . 5.Timpul total de dislocare a fortelor si mijloacelor de interventie .Timpul de alertare . 6.T7 = 5’ . 6.Timpul de intrare in actiune .Timpul de inlaturare a efectelor negative .P.3.4.

protejarea locurilor cu pericol de explozie si a elementelor de construcţie portante.Deplasarea se execută pe drumul cel mai scurt cu viteza pe care o permite autospeciala din dotare respectând normele de circulaţie pe drumurile publice. intoxicare.Pe timpul recunoaşterii se va stabili gradul de pericol pentru salariaţi si se vor lua măsuri de evacuare si salvare a acestora precum si a bunurilor materiale. In cazul incendiilor la acoperiş atât în interior cât si exterior jetul de apă trebuie dirijat spre coamă. Daca incendiul este la subsol întins si pe suprafeţe mari se vor folosi ţevi tip B.Se va stabili locul. A. . . La încaperile incendiate ca si in cele alăturate trebuiesc evacuate gazele de ardere pentru a uşura lucrul servantilor. – S.pătrunderea în încăperile cuprinse de incendiu să se facă pe scările fixe. Misiuni La recepţionarea semnalului de alarmă prin telefon sau staţie de emisie. recepţie din dotarea autospecialei. . pericol de explozie. Pentru pătrunderea servanţilor.In funcţie de mărimea incendiului si propagarea acestuia se va face stingerea pe sectoare.Stingerea incendiului la parter si etajele superioare se va face cu ţevi tip C care vor fi introduse pe casa scării sau ferestre. . natura si posibilitătile de propagare a incendiului. .2007 PAGINA 4/9 2. In zona de intervenţie se va interzice circulaţia persoanelor mai ales dacă se aruncă materiale rezultate din demolare. prabuşire sau electrocutare. . dacă este cazul se vor face desfaceri sau demolări.Dispozitivul premergător se face amplasând autospeciala la hidrantul exterior care permite atacarea incendiului din poziţia cea mai bună stabilindu-se cantitatea şi tipul furtunului cu care se intervine. . CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24. Pe timpul stingerii incendiul va fi atacat cu toate forţele si substanţele stingătoare adecvate pe direcţiile principale de propagare pentru a se realiza localizarea acestuia. iar la suprafaţa verticală se va acţiona cu jetul de apă de sus in jos. Măsuri de protectie pe timpul interventiei la stingerea incendiilor a) Pe timpul executării recunoaşterii se vor lua urmatoarele măsuri: .N.echipa de recunoaştere sa fie echipată cu mijloace de protecţie in functie de natura intervenţiei. - 3.4 -01/13/12 C.aparatele izolante si măştile contra fumului şi gazelor să fie în perfectă stare de funcţionare. protejarea cu prelate ude sau perdele de apa a zonei învecinate. . FISPA se echipează pentru intervenţie şi se pregăteşte pentru deplasare anunţând conducerea companiei si şeful de formaţie.N.C.A.07. .. Pentru lichidarea incendiului servanţii vor lua pozitia de lucru mai sus sau in acelasi plan cu focarul.se vor lua măsuri de îndepărtare a materialelor combustibile din vecinătatea zonei de ardere. .

prabusire sau deversare de lichide combustibile.se va asigura iluminatul pe timpul lucrului.sa se înlocuiască periodic servanţii care lucreaza in sectoarele periculoase ale incendiului. . A.servanţii vor fi protejaţi împotriva actiunii flăcarii cu costume anticalorice sau jeturi de apă sub forma de ploaie. – S. iar deschiderea se va face printr-o lovitură cu piciorul. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.la deschiderea uşilor încăperilor incendiate să se procedeze astfel: in cazul deschiderii unei uşi spre exterior servantul va sta tot timpul la adăpostul usii. . ziua in locurile întunecoase ale clădirii. . .5 -01/13/12 C.A. iar noaptea in oricare parte a clădiri cu ajutorul proiectorului din dotarea autospecialei.contactul cu instalaţiile electrice (de iluminat si forţă) va fi evitat. semnele si semnalele.să se retragă la timp servanţii in locuri sigure in cazul unui pericol de surpare sau explozie. . . albastră sau albă care indică a toxicitate puternică. - 7. obstacole). servanţii vor fi protejaţi cu mijloace improvizate împotriva sulfului si schijelor (scuturi.07.servantii care lucreaza pe scări se vor prinde in mod obligatoriu cu ajutorul cârligului de siguranţă.la deschiderea unei uşi spre interior servantul va sta cu spatele la uşă cu corpul puţin aplecat . . . .liniile de furtun ridicate la mari înăltimi vor fi fixate prin feşi de sustinere.recurgerea la mijloace de autosalvare in cazul cand drumul de înapoiere a fost blocat. panouri.când se lucrează la stingerea incendiilor de substanţe explozive. se vor lua măsuri de protecţie împotriva fumului de culoare galbenă.servanţii vor fi echipati dupa caz cu măşti contra fumului si oxidului de carbon sau cu aparate izolante. . . Anexe şi înregistrări .în încăperile inundate de fum servanţii vor intra şi vor inainta numai asiguraţi cu cordiţa de salvare.N. - părăsirea in cel mai scurt timp a zonei incendiate la semnalul de pericol de explozie. b) Pe timpul stingerii se vor lua şi respecta urmatoarele măsuri: .C. .2007 PAGINA 5/9 ..în locurile cu pericol de prăbuşire a planşeelor se va înainta numai pe lângă pereţi sau prin intervale dintre stâlpi.N.pe timpul lucrului la incendiu să se folosească pentru transmiterea diverselor comenzi. .

3.5.A.N.U.N.Anexa 1-Scenariul de interventie.07.. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.1/1000.6 -01/13/12 C.S. A. “Dobrogea” .Fişa de incendiu -model 7.4.1.Constanţa sc. 7.Stingerea unui incendiu la sediul 7. – S.A. 7. A.C.Corespondenţă I.Anexe 2-15 –Planuri pe etaje 7.N.N.C.Logigrama 7.2.6.2007 PAGINA 6/9 central. S.Plan de situaţie Sediul administrativ al C.

personal angajat al CN ACN SA 1 CE Semnalare aparitie eveniment CUM Conform Schemei de înştiinţare şi alarmare UNDE Registru de tură dispecer Registru de tură FISPA 2 Conform “Planului de apărare împotriva incendiilor” al companiei. întreţinere. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.S.C.Registrul local de evenimente Conform “Plan de apărare impotriva incendiilor” şi “Plan de evacuare a salariatilor in situaţii de urgenţă” al CN ACN SA -Fişa de incendiu FISPA Stingerea incendiului si salvarea personalului si a bunurilor materiale 4 Şef serviciu paza PSI Inregistrarea incendiului si transmitere catre ISU Dobrogea -Telefon/Fax -Fişa de incendiu -Registru de predare primire tura -Corespondenţa ISU ‘Dobrogea” .7 -01/13/12 C. Identificare şi localizare eveniment 3 -Fisa de incendiu .N. – S. Sef serviciu Pază P.Registru de predare /primire tura .I..07.A.2007 PAGINA 7/9 LOGIGRAMA CINE Personal exploatare . A.N.

Autospeciale utilizate…………… III.serviciul privat de pompieri civili-societate comerciala…… .N.persoane fizice…………… .I.sc…..N.__________________________________________________ Destinatia locului producerii incendiului________________________________ Localitatea________________________________ Strada________________________________nr.S._____Bloc…. DIN…………200..2007 PAGINA 8/9 MODEL FIŞA DE INCENDIU NR…….. Imprejurarea determinantă…………………………_ IV.salariati……………… .07.. I.serviciul privat de pompieri civili………………………… .serviciul public de pompieri civili………………………….A.etj……ap……. – S.Date despre interventie: Incendiul a fost stins de : . ... A. Distanta in km. adulti ……………………… copii………………………… raniti :adulti…………………………copii………………………… Date suplimentare…………………………____ DIRECTOR RESPONSABIL P. Date despre cauza: 1.C. Identificarea locului incendiului S. Consecintele incendiului: Ce a ars………………………… Propagarea la vecinatati………………………… Victime: decedati.8 -01/13/12 C. fata de subunitatea de pompieri__________________________ Modul observarii : Ziua……………………… Luna…………………… Anul………………………… Ora………………………… Minutul………………… Momentul lichidarii: Ziua………………………… Luna………………………… Anul………………………… Ora………………………… Minutul II. Sursa de aprindere………………………… 2. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.C. . Primul mijloc care s-a aprins………………………… 4. Mijloace care puteau produce aprinderea………………………… 3.

CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24..2007 PAGINA 9/9 .A.9 -01/13/12 C.N.07.N.C. – S. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times