You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

15 I 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

II NIEDZIELA W CIGU ROKU


Kto do mnie mwi? Samuel czuwa w przybytku. Arka Przymierza, widzialny znak obecnoci Boga na ziemi, bya blisko. W ciszy nocnej Samuel usysza skierowane do niego wezwanie. Kto woa go po imieniu. By przekonany, e to kapan Heli. Pobieg do niego. Jeszcze nie umia odrni gosu czowieka od gosu Boga. Pomg mu w tym stary kapan. Wiedzia on, e Bg obecny w przybytku moe przemwi do czowieka. Odtd Samuel do koca swego ycia pozostanie w bezporednim kontakcie z Bogiem. To wielki dzie, w ktrym czowiek wierzcy usyszy swoje imi wypowiedziane przez Boga. Jest to wezwanie do podjcia dialogu. Odtd ten jeden gos wyrnia si jakociowo wrd wszystkich gosw, jakie mona usysze na ziemi. Mwi do nas kade stworzenie: szum jody, szmer strumyka, plusk fali, piew ptaka, grzmot pioruna, oskot suncej w d lawiny. Szczeglnie wiele mwi do nas ludzie. Bywa, e jestemy zmczeni ich mwieniem. Czekamy na chwil ciszy. Wrd tych milionw sw sowo Boga skierowane do nas posiada znaczenie wyjtkowe. Nikt bowiem nie ma nam do powiedzenia nic cenniejszego ni Bg. Niewielu ludzi wierzcych ma takie szczcie jak Samuel, by ju we wczesnej modoci usysze Boga, wikszo dorasta do tego caymi latami. Przeywaj t przygod wytrwali. W dorastaniu do spotkania z Bogiem trzeba mie na uwadze dwa przeszkadzajce gosy. Pierwszym jest gos ciaa. Najgoniej na tej ziemi woa nasze ciao. Ono te stanowi z reguy stacj zaguszajc gos samego Boga. Ciao woa o chleb, napj, ubranie, mieszkanie, rozrywk, wygod, przyjemno. To jest bardzo gone woanie. w. Pawe ujawnia Koryntianom szczegln moc tego gosu, przestrzegajc, e ciao nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciaa /..../. Ciao jest przybytkiem Ducha witego, ktry w was jest /.../, chwalcie wic Boga w waszym ciele! Wezwanie to przypomina, e czowiek nawet ciaem moe wielbi Boga, o ile tylko dostosuje je do Jego prawa. Drugi gos pochodzi od wiata. Ten ma nam do zaofiarowania tysice swoich wartoci. Usiuje je reklamowa moliwie gono. wiat posiada wiele rozgoni o wielkim zasigu, z ktrych przekazuje swoje wezwanie. W praktyce gos wiata najczciej potguje gos ciaa. Ten duet jest w stanie odwrci uwag czowieka od Boga. Jeli si to uda, delikatny gos Stwrcy nie dociera do czowieka przez cae lata. Mdro polega na rozrnieniu gosu ciaa i wiata od gosu Boga. Ten, kto nastawi swe serce na jego odbir, wchodzi w bardzo ywy i ubogacajcy kontakt z samym Stwrc. Tak si stao z uczniami Jezusa, ktrzy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dzi wielu ludzi lubi sucha gosu ciaa i gosu wiata, nie zabiegajc zupenie o usyszenie gosu Boga. Jest to smutny znak upadku moralnego i religijnego wspczesnego pokolenia. Wszelka bowiem kultura ducha oparta jest zawsze na kontakcie z Bogiem, na umiejtnoci suchania Jego gosu. Ks. Edward Staniek

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 14 STYCZNIA

LEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 21/22 stycznia

9:00 Edyta Szczynk w 3 rocz. urodzin - rodzice 4:00 + Genowefa Tyrcha - crka z rodzin 5:30 + Stefania Ma - wnuczka z rodzin
II NIEDZIELA W CIGU ROKU - 15 STYCZNIA

8:00 O Boe bog. dla diakona Antoniego Brooksa 9:30 O Boe bog. dla Felicji z okazji 78 r. ur. - crka 11:15 + Jzef i Helena Tylecki 1:00 O Boe bog. dla Janusza Bilek z ok. 60 ur.- rodzina 1:00 W intencji Rodziny Radia Maryja 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 Za Katarzyn, Tomasza i Mariana Strzelczyk z ok. ur. oraz Krystiana Suchockiego i Mari Grzesiak z ok. ur. 1:00 + Stanisaw Jachimowski 1:00 +Jan, Marianna Cieslikowscy, Jan, Marianna Sosin 1:00 + Irena Kominek - od przyjaci 7:00 + Zofia, Jzef i Kazimierz Godlewski- syn z rodzin
PONIEDZIAEK - 16 STYCZNIA

4:00 - Celina Basta 5:30 - Victoria Wystpek i Alexander Wystpek 8:00 - Weronika Kraska, Celina Pultanis 9:30 - Stanisaw Dobrzyski, Teresa Pachyska, Lucyna Malarz 11:15 - kl. 3 1:00 - Monika Majcher, Albert Ciesielski, Stanisaw Bis 7:00 - Iwona Jdrzejczak, Jakub Jdrzejczak, Bartomiej Strecker

KOLEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 21/22 stycznia

4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - Z. Paluszek, S. Sakowski 9:30 - M. Wach, Z. Wolan, S. Dutka, A. Nytko 11:15 -R. Kogut, J. Rakowiecki, J. Sokoowski, K. Zadrony 1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

9:00 + Jan Kowalczyk w 3 rocz. mierci


WTOREK - 17 STYCZNIA

- ona

9:00 Za parafian
RODA 18 STYCZNIA

9:00 + Aniela, Wojciech i Jzef Mazur - Helena Edward Rdziniak 7:00 + Helena Kisaa - Jerzy Sokoowski
CZWARTEK - 19 STYCZNIA

9:00 + Anna Jachulski - Sonia Raczkowska, Romana i Wacek Muszyski


PITEK - 20 STYCZNIA

9:00 + Edward Paradowicz 7:00 + Sebastian Kulesza i za dusze w czycu cierpice - rodzina Kulesza
SOBOTA - 21 STYCZNIA

9:00 O Boe bog. dla s. Agnieszki z okazji imienin 4:00 + Rozalia, Pawe, Marianna, Bolesw Seksciscy, +Rozalia i Czesaw Chojnowscy 5:30 + Janka i Micha Gryczko - syn
III Niedziela w cigu roku - 22 STYCZNIA

8:00 + Stanisaw i Aniela Wajszczuk - E.C. Wajszczuk 9:30 + Maria i Hipolit Sawicki, Czesaw, Feliks, Ludwik i Edward, Franciszek i Stanisawa Gawel oraz za zmarych z rodz. Sawickich i Gawel 11:15 O Boe bog. dla Wiesawa i Danuty Tyleckich w 20 rocz. lubu 1:00 + Z rodziny Kuczyskich - Teresa Parciak 1:00 + Irena Janklewicz 7:00 O Boe bog. i opiek MB dla Danuty w dniu ur.

Cho nadal piewamy koldy, to jednak zielony kolor szat liturgicznych przypomina, e powrcilimy do okresu zwykego w liturgii Kocioa. Jutro rozpoczyna si Tydzie Powszechnej Modlitwy o Jedno Chrzecijan. Polecajmy te intencje Panu Bogu w naszej osobistej modlitwie i przez udzia w naboestwie ekumenicznym. Dzi obchodzimy Dzie Migranta i Uchodcy. Wiele rodzin przeywa bl rozki z najbliszymi, ktrzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i zarobkw. Otoczmy ich modlitw, nie przyczyniajmy dodatkowych zmartwie i starajmy si wybaczy wszystkie urazy i nieporozumienia, ktre narosy przez czas rozki. Przyjmijmy te serdecznie tych, ktrzy wrd nas szukaj lepszego ycia dla siebie i najbliszych. Wykorzystajmy ten dzie, by uczy si rozumie innych oni te s ukochanymi dziemi Boymi, naszymi brami. Obchodzimy te Dzie Judaizmu. Szczeglnie dzi pochylmy si nad Pismem witym, by tam szuka wsplnych korzeni i uczy si od Abrahama zawierza Bogu. W sobot Dzie Babci. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o ukochanych babciach.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Renat, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


we wtorek, 17 stycznia w. Antoni, opat, yjcy na przeomie III i IV wieku, synny pustelnik, ktry do dzi znajduje wielu naladowcw w praktykowaniu takiej wanie drogi doskonaoci chrzecijaskiej; w czwartek, 19 stycznia w. Jzef Sebastian Pelczar, profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloskiego, biskup, wielki krzewiciel kultu Serca Pana Jezusa oraz troskliwy duszpasterz. y w latach 1842-1924. W jego wspomnienie mdlmy si sowami jego biskupiego hasa: Wszystko dla Najwitszego Serca Jezusowego przez Niepokalane Serce Najwitszej Maryi Panny. w sobot, 21 stycznia w. Agnieszka, mczennica z pierwszych wiekw chrzecijastwa. W jej wspomnienie papie bogosawi baranki, z ktrych weny bd utkane paliusze dla nowych metropolitw. To powinno by dla nas zacht do modlitwy w intencji Kocioa.

W tym tygodniu patronuj nam:

Zawiadczenie za ofiary zoone w roku 2011


Imi i nazwisko____________________________ Adres________________________________

____________________________________
Nr koperty ____________

ZAWIADCZENIA PODATKOWE Parafianie, ktrzy potrzebuj zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s o wypenienie powyszego formularza i zwrcenie do biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd do odebrania w zakrystii. WSPLNE KOLDOWANIE W sobot 21 stycznia o godz. 7:00PM Cafe Prowincja zaprasza wszystkich do wsplnego koldowania. Ju po raz drugi bdzie mona popiewa i posucha popularnych a take i mniej znanych polskich kold i pastoraek. KONCERT KOLD Zapraszamy dzieci i modzie na koncert kold, ktry odbdzie si w niedziel 29 stycznia o godz. 12:15 w kociele po Mszy w. dziecicej. Wszystkich zainteresowanych udziaem w konkursie prosimy o przygotowanie kold, pastoraek. Chtnych udziaem w konkursie prosimy o zgoszenie do 22 stycznia w biurze parafialnym. WYSTAWA DZIE REMBRANDTA 29 stycznia bdzie moliwo wzicia udziau w zorganizowanym wyjedzie do muzeum sztuki w Detroit DIA na wystaw p.t. "Rembtandt And The Face of Jesus". Wyjazd z parkingu Polish Cultural Center o godz. 11:30 rano. Wicej informacji www.calltoholiness.com. Formularze do rejestracji wyoone s w holu kocioa. ZABAWA KARNAWAOWA DLA DZIECI Komitet Rodzicielski zaprasza wszystkie dzieci na Zabaw Karnawaow 5 lutego na godzin 2:00 PM w sali Jana Pawa II. KALENDARZ PARAFIALNY Zachcamy do nabycia kalendarza parafialnego na 2012 rok. Donacje za kalendarz bd przeznaczone na remont naszego kocioa.
Ofiary niedzielne z 8 stycznia Ofiary z kopert - $5,792.00 Ofiary bez kopert - $1,462.00 Kolekta na ogrzewanie: $7,275.00 Dochd z kalendarzy: $2,391.00 Dodatkowe ofiary: $777.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

YCZENIA IMIENINOWE We wspomnienie w. Agnieszki swoje imieniny obchodzi bdzie s. Agnieszka Jach. yczymy Siostrze Solenizantce bogosawiestwa Boego oraz opieki Matki Boej. W intencji s. Agnieszki zostanie odprawiona Msza w. 21 stycznia o godz. 9:00 rano. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do zakrystii lub biura parafialnego. KOPERTY PARAFIALNE Do koca stycznia w holu kocioa wyoone s pakiety kopert na roczne skadki. Prosimy o ich odbir. Przy kopertkach znajduje si lista parafian wedug alfabetu. SAKRAMENT CHRZTU WITEGO W tym tygodniu do wsplnoty naszego Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostan wczeni: Adrian Tom Smyda oraz Szymon Grabowski. yczymy wielu ask Boych! MSZA POGRZEBOWA W minionym tygodniu do Pana odszed nasz parafianin: .p. Stalney Chwatko. Msza w. pogrzebowa zostaa odprawiona w czwartek. Promy o rado wieczn dla zmarego: Wieczny odpoczynek racz mu da Panie. ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE W najbliszym czasie sakramentalny zwizek maeski zawrze maj: Agata M. Kuczma i Chad G. McSparin (III)

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Kung Fu - Rafa Nowakowski - (313) 530 - 0209 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

GRUPY i ZESPOY DZIAAJCE w PARAFII


Klub Malucha Agnieszka Ubysz (586) 883 - 4113 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452 Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561