PENGURUSAN FAIL KSSR

DISEDIAKAN OLEH, MOHD MAZLAN BIN HARUN

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun

JENIS FAIL

FAIL INDUK FAIL MURID FAIL MATAPELAJARAN

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun Apa dia FAIL INDUK? Jenis µFail Arch¶ yang saiz tebalnya 7sm [Disimpan di Pejabat Sekolah] Ada subtajuk pembahagian tajuk berdasarkan isi kandungan fail Warna pengenalan fail boleh ditetapkan oleh jawatankuasa Kurikulum sekolah Format kulit luar dan subtajuk boleh diselaraskan untuk semua matapelajaran KSSR .

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 1. TAKWIM a] Mesyuarat Takwim sekolah b] Perjumpaan TAKWIM d] Pelan taktikal Takwim sekolah c] Ujian/ peperiksaan Disediakan oleh setiap guru KSSR .

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL Guru Besar Penolong Kanan I / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid / Penolong Kanan Kokurikulum / Penyelia Petang 2. STRUKTUR DAN CARTA ORGANISASI Pengerusi [Ketua Matapelajaran] Setiausaha Penolong Setiausaha Penyelaras Tahap I & Tahap II Penyelaras PBS Guru Matapelajaran .

BIODATA DAN RUMUSAN MAKLUMAT GURU GURU diisi oleh setiap guru KSSR MAKLUMAT RUMUSAN bilangan guru yang mengajar / kategori / jumlah waktu mengajar maklumat peribadi guru berkaitan profesyen / pengalaman mengajar BIODATA .disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 3.

JADUAL JADUAL PERIBADI GURU JADUAL KELAS Diperolehi daripada Penolong Kanan Pentadbiran .disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 4.

ii] PERANCANGAN KEWANGAN PBS . i] MINIT MESYUARAT DAN MINIT CURAI a] KURIKULUM b] JAWATANKUASA PBS 5.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 5.

Mesti menyentuh perkara mengenai PBS. Kewangan Perancangan Kewangan disediakan oleh Penyelaras PBS .disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL Minit Curai sediakan oleh semua guru yang menghadiri kursus KSSR Minit mesyuarat PBS disediakan oleh : Setiausaha Minit mesyuarat Kurikulum diperolehi daripada Penolong Kanan Pentadbiran.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 6.BAND bagi setiap matapelajaran dicatat dan dibuat analisa (graf / jadual) Analisis? .diperolehi daripada PK 1 / Setiausaha Peperiksaan ‡ Laporan Analisis Peperiksaan . PEPERIKSAAN ‡ Jadual Peperiksaan .

ii] SENARAI BAHAN BANTU MENGAJAR . i] SENARAI BAHAN RUJUKAN 7.Disediakan oleh setiap guru KSSR .disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 7.

JADUAL PENCERAPAN Diperolehi daripada Penolong Kanan Pentadbiran .disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 8.

lampiran dan lain-lain yang lainberkaitan.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 9. buku. . helaian. PERKEMBANGAN STAF a] JADUAL KURSUS b] LAPORAN KURSUS -Disediakan oleh setiap guru yang menghadiri kursus c] BAHAN EDARAN -Bahan edaran (semua bahan edaran seperti nota. CD.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 10. SURAT / PEKELILING Surat panggilan kursus dan Pekeliling yang berkaitan .

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun KANDUNGAN FAIL 11. tekateki) / Mentor Mentee dan sebagainya . PROGRAM First Wave a] Kertas Kerja Second Wave b] Laporan Third Wave d] Tindak Susul c] Post Mortem Contoh : Program anak Angkat / Rakan Sebaya / Pondok Bestari / Anugerah Cemerlang / Motivasi / Pertandingan 3M (kuiz. peraduan.

Digunakan untuk menyimpan hasil kerja dan kertas PBS murid / peperiksaan. Guru Matapelajaran bertanggungjawab menyimpan dalam fail. . Mempunyai 10 bahagian (1 matapelajaran 1 bahagian).disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MURID Mesti disimpan dalam kelas masingmasing dan dikendalikan oleh guru kelas.

Sekiranya murid bertukar sekolah lain. fail wajib di bawa bersama ke sekolah baru. . Sekiranya penuh keluarkan bahan lama dan masukkan dalam Fail Arkib.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MURID Digunakan untuk 6 tahun. Guru Kelas bertanggungjawab melabelkan fail.

Disimpan oleh guru matapelajaran masing-masing.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN Setiap matapelajaran untuk setiap kelas ada 1 fail. Dibahagikan kepada : 5 BAHAGIAN .

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN A] STANDARD KURIKULUM Sukatan Pelajaran di fotostat dan dimasukkan dalam fail .

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN B] STANDARD PRESTASI Direkacipta oleh guru berdasarkan Standard Kurikulum. Sediakan penerangan untuk BAND 1 ² 6 untuk setiap kemahiran secara teliti dan bersesuaian. . Pada masa sama merancang tugasan yang sesuai untuk penilaian dan bukti keputusan murid.

Gunakan pensil untuk mengisi markah supaya dapat membuat perubahan. Boleh memberikan BAND pada bila-bila masa berdasarkan perancangan.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN C] BORANG PRESTASI KELAS Borang yang digunakan untuk mencatat BAND setiap murid dalam kelas. . Pada akhir tahun tetapkan BAND terakhir yang dicapai oleh murid dalam setiap kemahiran dan isikan dengan pen biru.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN D] BORANG PRESTASI INDIVIDU Diguna untuk mencatat tarikh. Sekiranya murid bertukar sekolah lain. . borang prestasi individu ini mesti dibawa bersama murid ke sekolah baru. kemahiran yang dinilai dan BAND yang dicapai oleh murid secara individu. Boleh digunapakai untuk menunjukkan perkembangan murid.

. BORANG PRESTASI KELAS DAN BORANG PRESTASI INDIVIDU : Perlu dihasilkan oleh guru atas usaha sendiri.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN *** PERINGATAN STANDARD PRESTASI.

disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun FAIL MATAPELAJARAN E] LAIN-LAIN Perkara-perkara yang berkaitan dengan Matapelajaran Dunia Muzik. .

Even though the frog felt the change environment.disediakan oleh : Mohd Mazlan Harun Boiled Frog Phenomenon If we boiled a frog in cold water adding a slight degree of frame slowly. . then the frog will die from unawareness of boiling water. it could not properly act to survive.

com Udah abis«.Ada lagi ke? TERIMA KASIH MOHD MAZLAN BIN HARUN 012 512 8153 mustlan3@streamyx. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful