CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Centro de Formación e Recursos de Ourense

R/ Universidade, 18. A Cuña 32005 OURENSE Tlf.: 988241533 Fax: 988246261 cfr.ourense@edu.xunta.es

COD. XACT_CUR_PLANIF_003_3B /REV.:00

SEGUIMENTO1

PROGRAMA
Código e título Lugar de celebración Duración Periodización Relatores/as Coordinador/a

O007 - A Enxeñería xenética na clase de bioloxía CFR de Ourense 30 horas Mes de marzo Ángel Carracedo, Daniel Soutullo, Francisco Boan, Miguel González, Gerardo Conde, Carlos de Paz, Julián Dorado, Pedro Pablo Gallego Jesús M. Sánchez Cantón RELATOR/A
Ángel Carracedo Facultade de Mediciña da U. de Santiago de Compostela

SESIÓN
Nª1

DATA

CONTIDO
Lugar: CFR de Ourense 3 horas - O Proxecto Xenoma Humano e as súas consecuencias na mediciña e na bioloxía.

6 marzo

- As aplicacións en mediciña: mediciña xenómica. - As aplicacións en ciencias forenses e antropología. - Os problemas éticos e legais da nova mediciña xenómica. - Farmacoxenética e farmacoxenómica.

Nº 2 Francisco Boan (Profesor de Bioloxía do IES Blanco Amor de Daniel Soutullo(IES Ourense) Departamento de Monte da Vila – O Bioquímica e Bioloxía Grove) molecular da U. Santiago Compstela Lugar: CFR de Ourense 3 horas 8 de marzo - Implicacións euxenésicas das manipulacións xenéticas nos seres humanos

18 a 21 18 a21

Nº 3

Lugar: Laboratorio de Industrias Alimentarias da Universidade de Ourense Edificio Politécnico 4 horas - Prácticas de laboratorio: Extracción de ADN Estima da concentración e pureza do ADN mediante espectrofotómetro Dixestión con enzimas de restricción Electroforese de ácidos nucleicos e proteínas Síntese de sondas de acidos nucleicos Lugar: CFR de Ourense 3 horas La biotecnoloxía : un recurso para el estudio del genóma humano

10 a 14

11 de marzo

Miguel González Departamento de Bioquímica e Bioloxía molecular da U. Santiago Compstela

Nº 4

R/ Calabagueiros s/n 32300 O Barco de Valdeorras Telef: 988 32 17 59 Fax: 988 32 10 45 cfr.barco@edu.xunta.es

18 a 21

14 de marzo

Avda. Compostela s/n 32500 O Carballiño Telef: 988 27 11 23 Fax: 988 53 06 29 cfr.carballino@edu.xunta.es

Avda. de Portugal, 116 32600 Verín Telef: 988 41 20 43 Fax: 988 41 48 20 cfr.verin@edu.xunta.es

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Formación e Recursos de Ourense

R/ Universidade, 18. A Cuña 32005 OURENSE Tlf.: 988241533 Fax: 988246261 cfr.ourense@edu.xunta.es

Francisco Boan (Profesor de Bioloxía do IES Blanco Amor de Ourense) Departamento de Bioquímica e Bioloxía molecular da U. Santiago Compstela

Nº 5 10 a 14 horas

Lugar: Laboratorio de Industrias Alimentarias Universidade de Ourense Edificio Politécnico 4 horas

da

18 de marzo

- Prácticas de laboratorio: • Reacción en cadena da polimerasa (PCR) • Deseño de oligonucleótidos ( Primers) • Técnicas de hibridación de ácidos nucleicos (Southern y Nothen) • Clonaxe en bacterias: extracción de DNA plásmico

Nº 6-7 Gerardo Conde IES María Casares 18 a 21 horas 20-22 de marzo Lugar: CFR de Ourense 4 horas - A biotecnoloxía na ESO e no Bacharelato

Nº 8 Pedro Pablo Gallego Carlos de Paz Villasenín Profesor de Bioloxía (IES Sardiñeira - A Coruña) Vexetal da Universidade de Vigo

Lugar: Aula nº1 CFR de Ourense 3 horas o • • • • • Bioinformática. Laboratorio on-line para bacharelato. Xenómica: Análise de secuencias de ADN Aliñamentos. Comparación de secuencias entre especies Predicción de zonas significativas (codóns de inicio, promotores, lugares de empalme intrón/exón, sinais poli-A ou illas CPG) Búsqueda automática de xenes

18 a 21 horas

28 de marzo

Nº 9 18 a 21 horas

Lugar: Aula Nº 1 CFR de Ourense 3horas

Seguridade e risco das plantas transxénicas 29 de marzo

- Transferencias xenéticas en vexetais

Julián Dorado (Facultade de Informática – Universidade da Coruña

Nº 10

Lugar: Aula nº1 CFR de Ourense 3 horas - Bioinformática. Bases de datos en bioloxía molecular. Búsquedas en internet. • Genomas, genes, SNP e proteínas Microarrays

18 a 21 horas

30 de marzo

Ourense , 14 de febreiro de 2006 O/A Asesor/a

Jesús M. Sánchez Cantón

R/ Calabagueiros s/n 32300 O Barco de Valdeorras Telef: 988 32 17 59 Fax: 988 32 10 45 cfr.barco@edu.xunta.es

Avda. Compostela s/n 32500 O Carballiño Telef: 988 27 11 23 Fax: 988 53 06 29 cfr.carballino@edu.xunta.es

Avda. de Portugal, 116 32600 Verín Telef: 988 41 20 43 Fax: 988 41 48 20 cfr.verin@edu.xunta.es

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times