Titel

Katholieke Hogeschool Kempen

1

Afwerking

De Belder Toon

CAMPUS
GEEL

Departement Technologie Geel

Opleidingsonderdeel: Afwerking

Academiejaar 2011-2012

Inhoud
Lijst van illustraties ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Lijst van gebruikte afkortingen en symbolenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inleiding .......................................................................................... 11 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Inleiding - Projectanalyse .................................................... 13 Bouwproces ........................................................................... 13 Specifieke kenmerken van het bouwproces ................................ 13 De betrokken partijen ............................................................. 13 Samenwerkingsverbanden ....................................................... 15 Fasen van het bouwproces ....................................................... 17 Duurzaam bouwen – een totaalvisie .......................................... 18 Afwerking .............................................................................. 20 Opeenvolging van verschillende afwerkingen .............................. 20 Uitvoeringsdetails architect/ fabrikant/ aannemer ....................... 20 AS BUILTdossier ..................................................................... 20 Bouwen voor en met mensen ................................................... 21 Voorbereidingen en opruiming van de werf ................................ 21 Veiligheid ............................................................................... 21 Brandbeveiliging - Rf ............................................................... 23 Afwerking ifv. de menselijke maat ............................................ 29 Trappen ............................................................................... 31 Inleiding ................................................................................ 31 Eisen ..................................................................................... 33 Eisen ..................................................................................... 33 Terminologie .......................................................................... 33 Plaats van de trap in het gebouw .............................................. 36 Keuze van de helling ............................................................... 37 Basisafmetingen ..................................................................... 37 Belastingen ............................................................................ 38 Soorten ................................................................................. 40 Vorm ..................................................................................... 40 Constructie ............................................................................ 41 Open vs Gesloten ................................................................... 41 Materiaal ............................................................................... 42 Leuning en Balustrade ............................................................. 46 Afwerking (onderkant)............................................................. 47 48 Wetgevingen .......................................................................... 48 Dekvloeren .......................................................................... 49 Inleiding ................................................................................ 49 Definitie................................................................................. 50 Terminologie .......................................................................... 51 Eisen ..................................................................................... 54 Soorten ................................................................................. 57

............... 77 Kunstharsgebonden vloerbedekkingen ........................................................6................................4....13 Metalen vloerbedekkingen .......15 Toebehoren ........4........................................4...... 95 Inleiding ............7 4 4...........................14 Vloerverven .......... 104 Kras......................................................................3..................................... 101 Gebruiksveiligheid en gebruiksgeschiktheid ....................... 75 Bitumineuze vloerbedekkingen ...................................................8 5...........2.................. 68 Soorten ............12 Kunststeen (composiet) ................. 68 Definitie ................................4......................................3...............................4.............7 4............................................... 78 Zachte vloerbedekingen ................................... 87 4.......5 5...............................................6.... 101 Thermische isolatie ................. 98 Bouwproductenrichtlijn en CE-markering ........................................................................ 81 Kurk en organische vloerbedekkingen ..................................6 5.............. 85 4.................... 107 Steenachtige binnenwanden ....... 123 Toleranties op de binnenwanden .....4...................2 5...2..4.....2..........2 5............2 Wetgevingen ....... 124 .......... 89 4....4.................................................. 62 Type dekvloer...4...........................................3 4....... 91 4.....................1 5............................................4.........................5 4...........4...... 68 Eisen ......................................................4 5................Lichte binnenwanden .................... 67 Vloerbedekkingen .3 3......2...................................1 5.........................1 5.. 93 Scheidingswanden .............................................................................................................6 3........6 4................................. 95 Andere mogelijkheden om niet-dragende binnenwanden onder te verdelen kunnen onder meer op basis van de volgende drie criteria:97 Eisen ..........2................................................... 122 Toleranties op de ondergronden: .............................3.................................................................4...1 4.................. 72 Anhydrietgebonden vloerbedekkingen ....9 Uitvoering ........................................................... 61 Type draagvloer .................2 4..... 95 De niet-dragende binnenwanden kunnen enerzijds worden verdeeld in: .......................... 72 Cementgebonden vloerbedekkingen ....................2 5........................3 4.......................................1 5....2..............................3 5...5 5 5.............................................10 Keramische vloerbedekkingen .......... 80 Elastische vloerbedekkingen .................................4..................... 66 Wetgevingen ...................................2.... 114 Uitvoering ..................2 3......................4 5........1 5... 76 Magnesiagebonden vloerbedekkingen ............................................................... gezondheid en milieu .............8 4........7 5... 107 Systeemwanden .....2 4.6.................4.................2 5... 103 Geluidsisolatie .................................. 90 4...................... 68 Inleiding ........ 63 Type vloerbedekking ....................... 99 Hygiëne....4.................1 3................1.........1................................. 83 Houten vloerbedekkingen........................................... 98 Brandveiligheid ...4 4..........11 Natuursteen ........................4.............................................4 4........ 106 Soorten ........................................4..............................2............... 98 Mechanische weerstand en stabiliteit ........................................en slijtweerstand .......................................................................3 5.....................1 4................. 83 4.............. 88 4..............

....................6 9..............172 Uiterlijk aanzien en vlakheid...................................................................................2 9...........................................................2....5....................................................154 Wetgevingen .....2..........................................................................3 7.........158 Eisen .............4..............3 6..................................................11 Duurzaamheid en prijs ..........3 6.............................130 Definitie.............170 Vochtwering ..131 Materiaalkeuze ...171 Gedrag van de aansluitingen met de draagconstructie ...........................................................................1 7...............178 ..................3 9..............144 Definitie.................2 7.........160 Uitvoering .................................173 9...........167 Eisen ................................................................. 144 Inleiding ........................................................1 7.....................3 6.................................3 7.......................128 Binnenschrijnwerk ........................................................................2..............................3 8.........................................................131 Beglazing ................................4...............................................................................................................2............2........... 167 Inleiding ......5 9......1 7...4 8 8...................173 9..................................................................................151 Uitvoeren van stukadoorswerk ...........................172 9.........3..............................142 Pleisterwerken...........................157 Binnenwanden met tegels ...........2 7.1 9.......................................................................4 6...........1 9....................................................................................................................174 Systeemplafonds .............2 6................2 Soorten ..........173 9..........................146 Uitvoering ...........................2..8 9................... 130 Inleiding ......136 Deuren ..................................................................................140 Wetgevingen .......3 9.......................................131 Aansluitingen ......................133 Eisen .5 6 6......................................146 Materialen.......3...2.......................4 9 9.......................................................1 6................1 9.174 Klimaatplafonds ....................................159 Soorten materialen .........2............................171 Toepassing van schadelijke materialen ..........2.......135 Soorten ...................10 Voorzieningen voor afwerking.......................................3................2 6.....136 Kozijnen ............2...............................................2...............165 Plafondconstructies ......................2.....................172 Vormveranderingen .................................................................................5 7 7....................................................172 Thermische isolatie ...................4 9..136 Deurbeslag ......................154 Hulpconstructies ...........................................................................12 Montage .............1 6....169 Brandveiligheid ............................................................151 Ondergronden als basis voor stukadoorswerk ...............................................................169 Sterkte van de constructie .................3.............................2.........................................9 Wetgevingen ............2...........2 6...4......................................................................................................................7 9......2 8...........1 6.1 8.....2............... 158 Inleiding ...........................2 9..................................................2........................................................................169 Geluidwering ....................3..............

....................2.......................................1 10......................5 Beitsen ...........1 Alkydverven ...........2......2 Acrylverven ....4 Latexverven of Muurverven ....7 Natuurverven ............ 183 10.8 High solid verf ...9 Lijnolieverf ........................................................ 181 10....................... 178 Schilderwerken ........................................................................................................... 182 10.................................................... 182 10..................2 Schilderwerk van metaal......... 184 10...............1 Schilderwerk van hout ................................................... 181 10............. 1 Bijlagen ......... 184 10......... 181 10............... 183 10.2................................................................ 181 10...........................2.......................... 1 ..............................................................................................3....................... 187 Besluit 1 Literatuurlijst ....................................................2............... 181 10.................................................. 186 10..3 Hybride ...............................3 10 10..........................................2............................4 Schilderwerk op kunststoffen .............3 VOS ..............................3.....................................9.........10 10.............................................. ........2.................................................................................3..............3 Schilderwerk op steenachtige materialen .. 186 10.2...............2 In het werk getimmerde plafonds .2............ 182 10............... 183 Uitvoering ....... 180 Inleiding .. 180 Soorten ...................3...........................6 Polyurethaanverven ....................................................2...................................................................................................3............

.

.

.

.

Je zal leren de verschillende afwerkingsystemen op elkaar af te stemmen zowel qua planning en bouwtechnisch. Het gebouw wordt dan wind –en waterdicht beschouwd.Inleiding Deze cursus behandelt specifiek de werken. . In verdere hoofdstukken zal je kennismaken met de meest courante materialen en systemen van de afwerkingfase. die na de ruwbouwfase worden uitgevoerd. Vanaf dit moment komen we in de afwerkingfase. In dit vak zal je kennismaken met de meest courante materialen en systemen van de afwerkingfase. In het eerste hoofdstuk wordt er bondig overlopen welke overkoepelende factoren in gedachten moeten gehouden worden om deze bouwfase tot een goed einde te brengen. In het vak Afwerking beperken we ons tot die constructies en afwerkingen die van toepassing zijn in de meeste bouwwerken en waar men bouwkundige voorzieningen voor dient te treffen.

.

. De grote invloed van de overheid op diverse niveaus en in diverse stadia: In een bouwproces spelen op het eerste zicht 3 partijen mee: de opdrachtgever of “bouwheer”. Het verschilt op echter een drietal punten grondig van andere productieprocessen:  De ongelijksoortigheid van het proces: telkens een andere plek en andere omstandigheden.1 Specifieke kenmerken van het bouwproces Een bouwproces is een zeer complex productieproces. privé. de aanwezige infrastructuur.De werkwijze voor de gunning van de opdracht is niet steeds dezelfde: wedstrijd. nl. Maar op meerdere niveaus en momenten komt een vierde partij tussen in het proces.1. die door een gecompliceerd stelsel van normen en voorschriften. Meestal is hij ook de initiatiefnemer. wisselende combinaties van betrokken partijen. met andere industriële productieprocessen…) De multidisciplinaire organisatie: De diverse betrokken partijen hebben elk een eigen organisatiestructuur en uiteenlopende doelstellingen. Gemeentelijk: brandweer. andere technieken… Leveren telkens weer een ander eindproduct op (vgl. PPS. gekoppeld aan vergunningen en subsidies. een grote invloed kan uitoefenen op het productieproces zelf (bekomen van vergunningen/ planning) en op de inhoud (gebruiksvoorwaarden ontwerp…) en vorm (stedenbouwkundige voorschriften…) van het eindresultaat.… .a. waarbij ze telkens een andere rol toebemeten krijgen. bevoegde instanties.Ook de wijze van aanbesteden aan de aannemer kan verschillende vormen aannemen.Afwerking 13 1 Inleiding . Het heeft met andere productieprocessen gemeen: een samenhangende volgorde van geplande activiteiten. Vlaams. de oriëntatie.1 Bouwproces 1. .2 De betrokken partijen Hierbij wordt een overzicht gegeven van de. die start bij het nemen van het initiatief en loopt tot en met het in gebruik nemen van het product. De verwerving van de grond staat in functie van de locatie: de van kracht zijnde verordeningen. Belgisch.Er bestaan verschillende formele samenwerkingsverbanden tussen de betrokken partijen.Projectanalyse 1. de overheid. De overheid kan men beschouwen op verschillende niveaus en schalen: Europees. gericht op het produceren van bouwwerken. de aannemer-uitvoerder en de architect-ontwerper. betrokken belangenpartijen: BH – bouwheer/ opdrachtgever De opdrachtgever staat in voor het inbrengen van drie benodigdheden: een opdracht. de bouwfysische karakteristieken van de ondergrond. meest frequente.1. kapitaal en grond. openbaar. e. etc… . Provinciaal.   1.

14 De kapitaalverlener (vb. voldoende inzetbaar personeel en het noodzakelijke materieel om binnen de vooropgestelde termijn en voor de prijs overeengekomen met de opdrachtgever. beschrijving der werken. binneninrichting. het werk van zijn onderaannemers. het bouwwerk te realiseren. die de deelstudies coördineert en in zijn ontwerp integreert. brandbeveiliging. het coördineren van de werkzaamheden van die onderaannemers. het ter beschikking stellen van de nodige werflokalen. AR – architect/ ontwerper De verantwoordelijkheid van de architect beperkt zich niet tot het maken van een ontwerp. het melden van grove tekortkomingen in plans en/of bestekken (voor afwijkingen en wijzigingen moet steeds de goedkeuring van de opdrachtgever en de architect gevraagd worden). Wettelijk is bij elke constructie van een bouwwerk een architect verplicht. tuinaanleg… De leiding van dit “ontwerpteam” berust bij de architect. De opdrachtgever kiest de architect (ontwerp) en de aannemer(s) (bouwcapaciteit) ifv. Enkel bij zeer kleine constructies (max. De architect zal hem tevens bijstaan in het verwerven van de nodige vergunningen en goedkeuringen bij de bevoegde overheden. het opmaken van een werforganisatieplan. UV – aannemer/ uitvoerder De aannemer zorgt voor de materialen en de bouwcapaciteit. Hij moet beschikken over de nodige financiële middelen. zijn bouwwerk en sluit met hen contracten af. maar impliceren het opmaken van diverse dossiers voor het verkrijgen van vergunningen. 20m2) kan de bouwheer zonder architect een bouwvergunning aanvragen. conform met de plannen en bestekken van de ontwerpers. raming. stabiliteit. . De benaming “ontwerper” is een verzamelnaam voor de groep deskundigen waardoor de architect zich laat bijstaan voor het uitvoeren van de studie. bank…) wil vooraf beschikken over informatie die toelaat de waarde te bepalen van het op te richten gebouw: ontwerp. technische infrastructuur. De architect is aangesloten bij zijn Orde van Architecten (provinciaal) en bekomt visa voor het aanvragen van bouwvergunningen. het naleven van de arbeidreglementering. de controle op de werkzaamheden van de aannemer en het adviseren van de opdrachtgever inzake bouwtechnische kwesties. de technische knowhow. De aannemer is verantwoordelijk voor: de dagelijkse gang van zaken op de werf. voor te leggen aan de BH + AR. die op verschillende gebieden moeten uitgevoerd worden: grondmechanica.

  OV – overheid De overheid komt op verschillende manieren tussen in het bouwproces:  regulerend: .fiscale regelingen (cfr. sturend: .vergunningen: stedenbouwkundige attesten (1 jaar geldig) en verkavelings-/ bouwvergunningen.eventuele kwaliteitscontrole op bepaalde werken . Deze registratie geeft een garantie ivm. Registratie (KB 05. Het KB is niet van toepassing voor woningen in opdracht van particuliere opdrachtgevers. BTW verlaging verbouwingen) .exploitatievergunningen .08. zwartwerk) . D1 = RB + daktimmer) EN in klassen volgens de kostprijs der werken (vb. Erkenning als aannemer voor overheidsopdrachten (staat volledig los van de registratie). gekoppeld aan normen en voorwaarden voor bouw. bestemming en gebruik van gronden: gewestplannen.    1.5 miljoen euro). maar ook door wetgeving en gebruiken. rooilijnplannen.Afwerking 15 Om een zekere garantie te verkrijgen over de bekwaamheid en materiële capaciteiten van aannemers het de wetgever ingevoerd:  Vestigingswet: volgens de vestigingswet (15. Het uitoefenen van het beroep is enkel toegelaten na het bekomen van een getuigschrift vanwege de Provinciale Kamer voor Ambachten.conformiteit met de voorwaarden van de exploitatievergunning opdrachtgever: voor allerlei openbare bouwwerken (soms leidend tot conflictsituaties tussen de diverse onderlinge overheidsinstanties/ politieke belangen. BPA. de bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ). incl.conformiteit van e werken met de goedgekeurde bouwplannen (cfr.premies en subsidies.controle sociale en fiscale situatie van de aannemer (cfr.en exploitatievergunning controlerend: tijdens de uitvoeringsfase .12. Volgens het KB van 13. lokale bouwvoorschriften. EPR!) . crisis 2009 ivm.controle van arbeids –en algemene veiligheid op de werf door inspectiediensten (ARAB) . .10.zoneringsplannen ivm. APA.1.1982 worden de aannemers ingedeeld: in categorieën volgens de soort werken (vb. klasse 5 = gelijktijdige werken tot 5.erkennings –en registratieprocedures voor aannemers . Het moet duidelijk wie met wie een overeenkomst afsluit.2) worden vastgelegd door wederzijdse overeenkomsten en contracten. herverkavelingsplannen. onteigeningsplannen.3 Samenwerkingsverbanden De rol en de verantwoordelijkheid van de 4 hoofddeelnemers van het bouwproces (cfr.1978) bij de registratiecommissie van de provincie waar de maatschappelijke zetel van het aannemersbedrijf is gevestigd.1970) hoort het beroep van aannemer tot de “gereglementeerde beroepen”. want daardoor ontstaan afhankelijkheidsrelaties die de relatieve autonome positie van elke . 1.

Er zijn een 7-tal soorten overeenkomsten. opdracht tegen korting op prijsreeks (P) .16 deelnemer kunnen beïnvloeden. terwijl de hoeveelheden onbepaald blijven. die elk hun eigen implicaties hebben op het verloop van de werf: 1. vermeerderd met een vooraf afgesproken winstmarge. opdracht voor een totale prijs (OV/P) Het geheel van de werken wordt gedekt door één bedrag. gemengde opdracht (OV/P) Aannemingscontract waarin voorafgaande methoden gecombineerd worden. mits bewijsstukken AR. Deze formule wordt enkel toegepast in uitzonderlijke gevallen (overstroming. De belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten zijn: - van - BH-AR: vastgelegd door de Orde van Architecten: afzonderlijke contracten met architect en diverse studiebureaus OF all-in contract waarbij de architect zelf een homogene ontwerpgroep samenstelt. De aannemer is op deze manier beschermd tegen fouten in de meetstaten van de architecten. opdracht volgens prijslijst (OV/P) Voor de verschillende uit te voeren werken worden forfaitaire eenheidsprijzen overeengekomen tussen BH en AN. 2. waar een goede communicatie primeert. vastgelegd voor geheel de opdracht volgens een vooraf aangenomen uitvoeringsdossier. worden betaald. Bepaalde vermengingen verschillende belangen zijn deontologisch verboden cfr. AR-AN. maar loopt risico‟s bij het bepalen van de eenheidsprijzen. aardbeving) omdat ze volledig in het voordeel van de aannemer is: die heeft er alle belang bij zijn kostprijs op te drijven. Dat gebeurt op vooraf bepaalde vervaldagen. p. 4. staalprijs) is enkel mogelijk indien uitdrukkelijk opgenomen in het contract. die verplicht bij de prijsofferte moeten gevoegd worden. Eventuele meer –of minwerken worden verrekend op basis van eenheidsprijzen. Herziening van prijs omwille economische/ sociale factoren (cfr. De aannemer kan zich niet beroepen op vergissingen. BH-AN: steeds gebaseerd op plannen. bestek en meetstaten van de ontwerper. opdracht op grond van gecontroleerde uitgaven (OV/P) Alle uitgaven die de aannemer gedaan heeft binnen het kader van de opdracht. (cfr. 5. … benaderingen!) 3. wapeningsstaal.s. Deze hoeveelheden worden na het uitvoeren tegensprekelijk opgemeten om zo de uiteindelijke kostprijs te berekenen. uitgravingen.

Hier wordt met vooraf vastgelegde budgetten gewerkt. doorsneden en geveltekeningen.4 Fasen van het bouwproces Initiatief en Opdrachtstelling: Naargelang de complexiteit van een bouwopgave gebeurt het opstellen van een Programma Van eisen (PVE) door de BH. de nodige technische en bouwkundige details (1/10). tegels. taksen.1/50). Bij het ontwerp laatste beschikt men normaliter over: plattegronden (min. 7.1.e. het aanbestedingsdossier (prijsvraag). meetstaat en nauwkeurige kostenraming (de begroting). opdracht met stelposten (P) Voorlopige bedragen. etc. ingenieurs. 6. Hierin worden kwaliteit. 1. opdracht in regie (P) Geen afspraak over een vaste aanemingssom.…). Tijd –en kostenplanning: Er wordt een gedetailleerde raming gemaakt van de timing en de kosten (grondkosten.Afwerking 17 De architect maakt een prijsraming op basis van de eenheidsprijzen die periodiek worden opgesteld door de beroepsverenigingen van AN en/of AR. nauwkeurige beschrijving van de werken (het bestek). Een strikte controle op werkuren en geleverd materiaal is noodzakelijk! Van toepassing voor kleinere werken of bij werken waarvan er vooraf geen nauwkeurige kostenberekening kan gebeuren (verbouwingen en restauraties). die de architect voorziet voor nog te detailleren werken of werken waarvoor de materialen nog niet gekend zijn (armaturen. dossiers voor het verkrijgen van subsidies/ premies. tijd en kosten opgenomen. Uiteraard houdt hij hierbij rekening met de geldende voorschriften en reglementeringen. leveringen.a. De belangrijkste dossiers zijn: dossiers voor hypotheekleningen.) en omvat schetsontwerp. vervoerskosten. Vergunningsaanvraag: Het opmaken van de dossiers door de AR om vergunningen te verkrijgen. exploitatie –en onderhoudskosten). Ontwerpproces door het ontwerpteam (architecten. de bouwaanvraag. inrichtingskosten. Facturatie gebeurt naargelang de vordering der werken en op basis van lonen. voorontwerp en definitief ontwerp. meubels. AR of door gespecialiseerde bureaus.… . Best houdt hij voorbesprekingen met de bevoegde ambtenaren om te vermijden dat dossiers onvolledig blijken of dat het ontwerp moet herwerkt worden omdat het dossier om inhoudelijke redenen geweigerd wordt. honoraria. De inschrijvende Ans kunnen een lager liggend tegenvoorstel doen: “aanbesteding tegen afbieding”. bouwkosten.

Ambitieniveaus van duurzaam bouwen: Er zijn verschillende ambitieniveaus in duurzaam bouwen te onderscheiden: energiezuinig. milieubewust bouwen. waarin hij de waarde van de uitgevoerde werken vraagt te betalen aan de bouwheer. Duurzaam bouwen. Hierna kan de bouwheer het gevorderde bedrag betalen. PV wordt opgesteld door de AR met vermelding van opmerkingen en termijnen. begin en einde van deelwerkzaamheden. Wetboek art. mbt. Voorlopige oplevering: als het gebouw afgewerkt is en gebruikbaar is (ev. in bijzijn van de AR. meer/minprijzen te onderhandelen. 1792/2270) zowel voor de architect als voor de raadgevende ingenieurs. De architect zal ook op diverse tijdstippen de werf controleren bij uitvoering van specifieke werken (vb. een werfvergadering in bijzijn van de bouwheer. De aannemer draagt dezelfde verantwoordelijkheid voor de uitvoerings. Tegen het einde van de werken wordt een eindafrekening opgemaakt om de resterende bedragen te betalen en ev. verschil in statuut) 1. indien voldaan aan de werkelijke staat van uitvoering. opmerkingen bij leveringen en kwaliteit van materialen. van ereloonnota‟s die tevens. gedurende de werken vorderen. De tienjarige aansprakelijkheid geldt bij wet (Burg. bijzondere voorvallen. conceptiefouten die de stevigheid of zelfs het bestaan van het gebouw in gevaar brengen. Start van de 10-jarige verantwoordelijkheid AR/AN en teruggave laatste schijf van de gestelde borg AN. storten van beton…). die worden uitgevoerd volgens de beschrijvingen in het lastenboek en meetstaat. (cfr.1. de werken vorderen. Hij houdt de stand van zaken bij in een dagboek met vermelding van: werkbare/ onwerkbare dagen. op initiatief van de AN. De architect controleert deze vorderingsstaat en keurt hem. mits nog enkele taken). Voor de uitvoering van de werken en de controle daarop wordt de architect vaak „in solidum” met de aannemer veroordeeld. Tijdens de uitvoering zal de aannemer.… De architect/ architect-medewerker voert de controle op de werken op wekelijkse basis adhv.en materiaalfouten. Teruggave eerste schijf=50% van de borgstelling AN.18 Uitvoeringsfase: De aannemer voert permanent toezicht op de werken. Definitieve oplevering: één jaar na voorlopige oplevering. een vorderingsstaat overhandigen aan de architect. al naargelang. worden betaald. energieneutraal en .5 Duurzaam bouwen – een totaalvisie (levenscycyclus van materialen en arbeid) Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving. De ontwerpers worden betaald adhv. Ze staan alle drie voor de aandacht die wordt besteed aan het beperken van de invloed van het bouwen en wonen (of gebruiken van een gebouw) op het milieu. ecologisch bouwen: deze termen worden steeds vaker gebruikt. goed.

Een andere vorm van materiaalreductie is mogelijk door gebouwen flexibeler te maken. Ook later is er een groot aantal nieuwe bouwstromingen en bouwvisies ontwikkeld. Toepassing van minder en herbruikbare bouwmaterialen en onderhoudsvriendelijkheid spelen ook een belangrijke rol. Een voorbeeld van duurzaam bouwen is een passief huis. Minder materialen gebruiken betekent ook minder energieverbruik voor productie en transport. Energieopwekkende gebouwen wekken meer energie op dan voor eigen gebouwgebruik nodig is. zuiveren lucht en water en verwerken afval tot energie. ISB en IFD zijn pogingen om de bouw verder te industrialiseren. Energiezuinige gebouwen verbruiken minder energie dan traditionele gebouwen. Maar er zijn nog vele andere vormen van en visies op duurzaam bouwen. Dat maakt sinds eind jaren ‟90 opgang en is te beschouwen als een vervolg op Innovatief Systeem van Bouwen (ISB). Het vergt een green mindset om te kunnen omschakelen van traditioneel bouwen naar een duurzamer ambitieniveau. energieneutrale gebouwen leggen het ambitieniveau hoger naar energieneutraal. In veel gevallen blijven de inspanningen beperkt tot pragmatisch voldoen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en toepassing van materialen die als „duurzaam‟ te boek staan. waardoor levensduur en afschrijftermijn zijn op te rekken en de vraag naar materialen afneemt. doorgaans aangeduid als IFD. . zoals de bouwstroming Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen. Dit ambitieniveau strookt met de “Cradle to Cradle”-filosofie van Braungart en McDonough. Een passiefhuis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Voor het ontwikkelen van duurzaam vastgoed zullen opdrachtgevers enerzijds en opdrachtnemers anderzijds vooraf het gewenste ambitieniveau moeten bepalen en op andere wijze over ontwerp en uitvoering moeten nadenken. Duurzame gebouwen moeten een blijvende gebruikswaarde hebben doordat ze qua functionaliteit zijn aan te passen. Als algemene karakteristiek geldt dat alle nieuwe bouwvormen en -visies steeds meer zijn afgestemd op de specifieke eisen die bouwers en gebruikers stellen aan duurzaamheid.Afwerking 19 energieopwekkend. Duurzaam bouwen moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.

e. die vooraf dienen goedgekeurd te worden door de architect. ventilating and air conditioning) isolatie en voorzienigheid betreffende koude bruggen binnentrappen ondervloeren (slabben!) chape (slabben!) binnenwanden/ dorpels pleisterwerken plafonds plaatsen vast meubilair (keukens…) schilderwerken plaatsing toestellen en afwerking kitten en lijmen 1. . fabrikanten en aannemers gemaakt en herzien worden. technisch.1 Opeenvolging van verschillende afwerkingen elektriciteitswerken sanitaire voorzieningen voorzieningen HVAC (heating. desondanks tijdens het proces allerlei factoren (financieel. Een goede communicatie en planning is dan uiteraard vereist! Tijdens de ruwbouwfase dient al duidelijk welke afwerking er voorzien zal worden. Het dossier wordt samengesteld door de veiligheidscoördinator. Deze veranderingen brengen uiteraard ook prijsverschillen met zich mee.3 AS BUILTdossier Dit dossier omvat alle plannen. In de afwerkingsfase daarentegen dienen verschillende ambachten en deskundigen elkaar op te volgen in het bouwproces. architect. ism.2. structureel. Het is dus van belang dat de aannemers goed op de hoogte blijven van veranderingen om hiermee rekening te houden bij de uitvoering van de verschillende bouwfasen. Het is dus nogmaals van essentieel belang dat deze goed gecommuniceerd worden en dat elkeen van de partijen een vlotte opeenvolging probeert te garanderen. e.2. Daarom is het ook van belang voor wie de woning in kwestie achteraf koopt. Om dit te realiseren zullen verschillende uitvoeringsdetails door architecten.2 Afwerking 1.a.a.20 1.2. details en alle andere nuttige documenten en studies van de uitgevoerde toestand en moet de bouwheer in staat stellen om latere werkzaamheden of onderhoud op een veilige manier uit te voeren.) kunnen resulteren in het aanpassen en veranderen van bepaalde uitvoeringstechnieken.2 Uitvoeringsdetails architect/ fabrikant/ aannemer Tijdens de ruwbouwfase zijn er meestal een beperkt aantal verschillende aannemers gelijktijdig op de werf en zijn de werken relatief logisch en transparant te volgen. 1. de aannemer.

glas. radiatoren en andere kwetsbare onderdelen van de binnenafwerking en technische installaties zal de aannemer instaan voor de bescherming tegen bevuiling en/of mechanische beschadiging. dus voor de aanvang der werken van een volgende aannemer. De volledige opruiming van de bouwwerf bij het einde van de aanneming.3 Bouwen voor en met mensen 1. etc… Tenslotte gelden nog enkele beschermingsmaatregelen: Na het plaatsen van sanitaire toestellen en accessoires. Het vuil wordt op kosten van de aannemer verwijderd van de bouwplaats. afwerking en/of technieken) wordt van de aannemer verwacht dat alle lokalen worden gereinigd. volledig gereinigd en opgeruimd om op een een propere manier de afwerkingfase aan te vatten. ttz. Verbranden is dus in geen geval toegestaan! Voor het reinigen worden volgende voorwaarden opgelegd: dagelijks: elke arbeider na het afwerken van zijn taak wekelijks: algemene opruiming van de werf en gebouw op het einde van elke week telkens wanneer de werken van een bepaald onderdeel of onderaanneming afgewerkt zijn.3. veiligheid en hij zal. lavabo‟s.2 Veiligheid De aannemer is verantwoordelijk voor zijn eigen werkmensen alsmede deze voor door hem aangestelde onderaannemers of zelfstandigen. Iedere aannemer staat in voor de verwijdering van puin en afval. overgebleven van zijn werk. .3. voor de voorlopige oplevering der werken. 1. Hij is verplicht elkeen te weren van wie hij kan weten dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden geen rekening houdt met de te nemen maatregelen betreffende o.a.1 Voorbereidingen en opruiming van de werf De werf wordt door de aannemer RB. De aannemer coördineert het optreden en het uitvoeren van de maatregelen van deze. inbegrepen alle vloeren. telkens wanneer de bouwheer hierom verzoekt - Het ordelijk en proper houden van de werf is een noodzaak voor alle partijen! In het geval van een volledige aanneming (incl. zelf rekening nemen voor de ingebreke blijvende aannemer.Afwerking 21 1. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwijderen van klevers en beschermfolies op spiegels. indien nodig. glaswerk enz… en het gebruiksklaar maken van alle apparaten voor de voorlopige oplevering. Het gebouw en haar omgeving zijn volledig te kuisen. klokputten.

evenals het ter beschikking stellen van alle. vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden. VHM ambtenaar). coördinator-verwezenlijking en alle andere tussenkomende partijen (b. het Bestuur en zijn afgevaardigden. Het VGP (Veiligheids –en Gezondheids Plan) ziet erop toe dat de algemene preventiebeginselen ter bevordering van het welzijn van de werknemers van de aannemer. documenten. de aannemer zelf. Een lijst met aangewende producten en risico‟s voor derden en werknemers. kopieën van de verplichte meldingen. rekening houdend met de beginselen inzake preventie en veiligheid bij de technische en organisatorische keuzes. Bijlagen: veiligheidsinstructiekaarten voor producten. kopieën van de wettelijke verplichte keuringsattesten. machines en materieel. coördinator-ontwerp. - - - Onafhankelijk van het aantal aannemers dat zal betrokken worden bij de uitvoering van de werken is elk van hen ertoe gehouden de . technische en organisatorische keuzen. aan. werken samen bij de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot de veiligheid. Een lijst met instructies voor alle tussenkomende partijen. Een werfplan met inplanting werflokalen. Hiertoe bevat dit plan : De identificatie van alle betrokkenen: opdrachtgevers. bouwdirecties (architect. preventieadviseur. bij het opstellen van de planning van de verschillende werkfazen en bij de raming van de uitvoeringstermijnen van de verschillende werken en de uitvoering van de werken. zoals beschreven in het KB van 25 januari 2001 . en de gezondheid van de werknemers. (website van het federaal Ministerie van tewerkstelling en arbeid (http://www. Per uitvoeringsfase een risico-evaluatie met wederzijdse inwerkingen en preventiemaatregelen aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en de gevaarlijke werkzaamheden. De planning van de werf met raming van de verwezenlijkingduur van de verschillende werken of uitvoeringsfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden. De organisatie van EHBO en aangiften van ongevallen. alsook van alle toe te laten personen op de werf.en afvoer. aantal werknemers).be) Zij verlenen bovendien hun volle medewerking aan de opdracht van de aangewezen veiligheidcoördinator verwezelijking.meta. onderaannemers hiërarchische lijn. inclusief de coördinerende maatregelen. bij de realisatie van het bouwwerk opgevolgd worden bij de bouwkundige. Voor de aanvang der werken legt de aannemer een gedetailleerde planning van de verschillende werken of werkfasen. in overeenstemming met de voorschriften van de “Wet op het Welzijn” van 04/08/96 en moeten hun optreden op dit vlak coördineren. die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd.22 De verschillende ondernemingen die op de werkplaats aanwezig zijn. door de coördinator gevraagde. architecten en veiligheidscoördinator.tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. opslagzones voor materiaal en gevaarlijke producten. ingenieur. aannemers. ter goedkeuring voor aan de bouwheer.v.fgov.

Wanneer twee of meer aannemers gelijktijdig of achtereen aanwezig zullen zijn op de bouwplaats. B. CODEX en publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf http://www. E en F.navb.Rf A.en gezondheidsplan. met de algemene preventieprincipes. 1. A2. Euroclass C voor „floorings‟).be/). d1 en d2 . Bijkomende klassering CE-merk als indicatie van de rookproductie voor bouwmaterialen/ vloerbekledingen: s1.3. Algemeen gelden de welzijnswet van 4/8/1996. De Europese Commissie heeft op 09/09/1994 in haar „Officieel Mededelingsblad‟ het classificatiesysteem gepubliceerd dat het komende decennium de klassering van de bouwmaterialen voor hun reactie bij brand moet toelaten.Afwerking 23 welzijnsreglementering toe te passen. .3 Brandbeveiliging . Het Europees classificatiesysteem voor reactie bij brand is gebaseerd op de beslissing van de Europese Commissie van 8 februari 2000 (2000/147/EC) genomen ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 89/106/EEG met betrekking tot de klassering van het gedrag van reactie bij brand van bouwproducten. Het klasseringsysteem omvat 5 genormaliseerde proefmethodes en criteria. In totaal dus 51 mogelijke klasseringen in het nieuwe Europese systeem volgens EN 13501-1. mag men werken met een vereenvoudigd veiligheids. de reglementering op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)en arbeidsmiddelen (art 52 KB). de meest recente voorschriften van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). D. s2 en s3 waar bij s3 geen beperking op de rookproductie wordt opgelegd – specificaties voor s1 en s2 zijn terug te vinden in tabellen. C. overige bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (art 51 KB). De hoofdklassering omvat de zeven verschillende Euroclasses A1. Voor vloerbekledingen wordt de index „FL‟ aan de classificatie toegevoegd (voorbeeld CFL. Bijkomende klassering voor brandende druppels / deeltjes voor bouwmaterialen exclusief vloerbekledingen: d0.

In België zijn qua brandbeveiliging de Europese preventienormen van toepassing. In deze sector wordt er nog gebruikt gemaakt van de oudere brandklassering. uitgezonderd voor ééngezinswoningen. flash-over tss 0-2 min. mn: Klasse AO Klasse A1 Klasse A2 Klasse A3 Klasse A4 niet-brandbaar zwakke brandvoortplanting matige brandvoortplanting sterke brandvoortplanting voldoen niet aan de eisen . ongeclassificeerd B.24 Bijdrage aan brand Klasse A1 Klasse A2 Klasse B Klasse C Klasse D Klasse E Klasse F niet brandbaar praktisch niet brandbaar heel moeilijk brandbaar brandbaar goed brandbaar zeer brandbaar uiterst brandbaar Room corner test ISO9705 geen flash-over geen flash-over geen flash-over flash-over na 10 min. die 5 verschillende klassen onderscheid. flash-over na 2 min.

Brandwerende binnendeuren Fabricage: De brandweerstand van deuren dient te worden aangetoond door het Benor/Atg-merk. Er dient door de fabrikant een doorlopende fabricatiecontrole te worden uitgevoerd.020. (bv. zand. vermeld in de technische goedkeuring. testen certificaten worden toegewezen aan materialen. De fabrikant dient zich te onderwerpen aan een periodieke externe controle. We overlopen hieronder enkele frequent voorkomende materialen. uitgevoerd door een door Bosec aangeduide inspectie-instelling. afgescheiden compartimenten. C. . Omschreven in de NBN S 21-203 waar adhv. De weerstand tegen brand is de tijd dat een bouwdeel zijn functie blijft behouden terwijl het blootgesteld wordt aan vuur. schepen…) De eisen voor het opdelen in compartimenten zijn verschillend voor LaagBouw.Afwerking 25 De onbrandbare materialen bestaan hoofdzakelijk uit anorganische stoffen zoals gebakken aarde. De constructieve scheiding van deze compartimenten kan door gebruik van de juiste materialen. MiddelhoogBouw en HoogBouw. gebruiksgeschiktheid en veiligheid worden bepaald adhv. Deze compartimenten garanderen de veiligheid van de gebruikers bij brand. De duurzaamheid.thermische isolatie In grotere gebouwen gaat men het gebouw opdelen in verschillende. Bij hoge temperaturen geven ze geen belangrijke hoeveelheid warmte af. ze vrijwaren de vluchtroutes en de totale teloorgang van het gebouw. dat verleend wordt mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan: De brandweerstand dient te worden aangetoond via proeven volgens de NBN 713. - Het Benor-Atg-merk bestaat uit een dun zelfklevend plaatje dat op de bovenste helft van de smalle zijde van de deurvleugel wordt aangebracht. Er is een gelijkwaardigheid met de Franse norm NF P 92-501 (M1 tot M4) en de Britse norm BS 476 Deel 7 (klasse 1 tot 4). (cfr. bossen. cement. Plaatsing: De architect controleert of de deuren worden strikt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschriften.stabiliteit . gips. Dragende elementen die hun dragende functie behouden). Concreet moet er aan 3 eisen worden voldaan: . de eengemaakte technische specificaties STS 53 – deuren.vlamdichtheid (zolang er geen vlammen door de scheidende constructie gaan) .

duurder 3. geen behandeling van het staal (recyclage?) Nadelen: moeilijke montage bij complexe staaldetails. Deze producten kunnen mbv. sommige producten bieden corrosiebescherming. WTCB Gedrag van staal bij brand De weerstand tegen brand van een stalen element is afhankelijk van: De kritische temperatuur. Deze bescherming kan gebeuren door: 1. Het gebruik van een bescherming kan helpen dit doel te bereiken. Ze brengen bovenop het Benorlabel het ISIB-label aan. gegarandeerde plaatdikte. Een kwast. hoekstalen) De uitvoering moet zorgvuldig gedetailleerd worden om plaatselijke verhitting door warmtelekken te voorkomen. vermiculite en minerale vezelplaten. en leveren een plaatsingattest. 2. spuitpistool of troffel worden opgebracht. droge montage. De erkenning van de plaatser kan worden ingetrokken. Bouw van een caisson omheen het element. Spuitlagen.26 Erkenning: De plaatsers van deze deuren moeten erkend zijn door het ISIB (Instituut voor brandveiligheid). . Opschuimende materialen. de nodige bekledingsdikte) Toepassing van spuitlagen wordt in het algemeen beperkt tot bouwdelen die aan het zicht onttrokken zijn. vereist door de reglementen en voorschriften. De platen kunnen direct op het staaloppervlak of in de vorm van een kokervormige bekleding toegepast worden. niet voldoen aan de graad van Rf. een transparant plaatje met vermelding van het erkenningsnummer van de plaatser. eenvoudig te plaatsen bij complexe details. Nadelen: niet voor zichtwerk. in naakt staal. waardoor een isolerende en beschermende laag ontstaat. De platen worden met mechanische bevestigingsmiddelen worden bevestigd (schroeven. zwellen onder invloed van hitte. De meest gebruikte materialen zijn: gips. geen behoefte aan primer. Toch kan men adhv. kleureffecten een esthetische oplossing bieden. De aanwezigheid en de karakteristieken van een beschermende bekleding. schone. meestal in meerdere lagen. Voordelen: esthetische oplossing. In de meeste gevallen kunnen de bouwelementen. Bij deze uitvoeringswijze wordt het isolatiemateriaal in natte toestand op de te bekleden profielen gespoten. Cfr. (ifv. Plaatmaterialen. Materialen zoals coatings en verven. snelle uitvoering. vuile uitvoering (afscherming?). Zij worden gewoonlijk toegepast in situaties waar de staalconstructie in het zicht blijft. De massiefheid van het element. sommige systemen niet geschikt voor buiten of hoge vochtigheid. Voordelen: relatief goedkoop. lange montagetijd. de bekledingsdikte dient achteraf gemeten. enerzijds gebonden aan de toelaatbare werkspanningen en anderzijds aan het gebruikte bouwsysteem.

kolomafmeting vergroot niet. snelle en eenvoudige uitvoering. Brandwerende plafonds. Een bekende constructiewijze is om de kolommen in een metselwerkspouw of in een lichte scheidingswand op te nemen. aanwezige raamopeningen. d. Verlaagde plafonds komen veel voor. Dit soort “samengestelde” kolommen dient van voldoende wapening te worden voorzien. Als een stalen element is afgeschermd. - - Binnenmuren De brandweerstand van binnenmuren tussen verschillende compartimenten dient gegarandeerd. Bouwkundige afscherming. Voor steense binnenmuren staat hieronder een overzicht: . moet gestraald worden en voorzien van een primer. verhoogde weerstand tegen aardbevingen. c. min. Kolommen in wanden. Dit betekent vaak een hoge brandwerendheid. Een stralingsscherm kan noodzakelijk zijn. hoge stootweerstand. De Rf wordt behaald door de stalen balken van het directe effect van brand af te schermen. Afkasten in volledige wand. zwaardere constructie. verhoogde weerstand tegen aardbevingen. is de brandwerendheid van het element hoger. 6. langere levertijden. Tussen balken en plafond is een afgeschermde ruimte voor de installaties. Kolommen in penanten. Deze oplossing vereist een gevel die voldoende weerstand biedt tegen brand. 4. Beton.Afwerking 27 Voordelen: geen toename van de constructieafmetingen. Volledig met beton omstorten: beton draagt bij tot de thermische isolatie én de draagkracht. Kolommen buiten het gebouw. Diameter 140mm (trillen). a. Gewapend beton tussen de flenzen: sterke constructie met hoge brandwerendheid. als gevolg van het gereduceerde staaloppervlak dat direct aan brand wordt blootgesteld. Nadelen: staalopp. controle moeilijk. Ook moeten eisen worden gesteld aan de afstand tot de gevel en tot ev. soms topcoating nodig. Met beton gevulde stalen kolommen: esthetisch. Kolom wordt in een metselwerkwand omhuld. geheel of gedeeltelijk. (scheurvorming) b. Geïntegreerde vloersystemen: stalen liggers in de vloerconstructie (omgekeerde balk – verhoogde vloer) 5. gedeeltelijk prefab en ter plaatse gestort (knooppunten). tegen geringe kosten.

Automatische sprinklerinstallatie: Omwille van het hoge brandgevaar of omwille van de waarde van de opgeslagen goederen. Actieve brandweerstand: Voldoende vluchtwegen: Bij tussenvloeren met normale of gemiddelde brandlast en met beperkte oppervlakte beperken de eisen van brandweerstand zich meestal tot voldoende vluchtwegen in combinatie met brandweerstand van de hoofddraagconstructie van het gebouw zelf.en gipskartonplaten wordt de brandweerstand bepaald door de aard en de dikte van de bekledingsplaten. Passieve brandweerstand: Brandwerende bekleding van de dragende kolommen van de tussenvloer + bekleding onderkant vloer met gipskartonplaaten of gelijkwaardige . Courante invulling van brandweerstand. D.28 Rf 1h Rf 2h Volle baksteen pleister 90mm ongepleisterd 90mm + 2x 15mm Geperforeerde baksteen 90mm ongepleisterd 140mm ongepleisterd Holle baksteen 90mm ongepleisterd - Cellenbeton (vliegas) - 90mm ongepleisterd Cellenbeton (zand) 140mm ongepleisterd 140mm gepleisterd Blokken geëxpandeerde klei 90mm ongepleisterd - Men kan concluderen dat de weerstand tegen brand van muren uit baksteen of uit betonblokken hoofdzakelijk bepaald wordt door de dikte van de muur. Voor scheidingswanden met gips. Deze waarden kunnen worden bekomen mits het inachtnemen van de vermelde regels van de goede uitvoering. De te verwachten weerstand tegen brand kan worden uitgedrukt onder de vorm van formules.

een maatsysteem een proportieleer trachten te ontwikkelen. „Le . is gebaseerd op de schakeling van vloermatten “Tatamis”.3. deuren. Ook bestond de Koninklijke mahi. Dit systeem voor het bouwen van woningen. ontwikkelde een hele proportie-leer. keukens. (ergonomie) Deze proportieleer is al in vele wetgevingen en normen gegoten om de idee afdwingbaar te maken bij de uitvoering van (openbare/ publieke) gebouwen. rolstoelgebruikers). gebaseerd op de Griekse en Romeinse maatvoeringen en verhoudingen (Gulden Snede: a:b = b:(a+b)). De tatamis heeft een afmeting van 90/180cm. de vluchttijd. die 12% langer was dan de gebruikelijke mahi. Zowel tempels van Egyptenaren.4 Afwerking ifv. (b:l=1:2) In de Europese geschiedenis werden uitgebreide studies gedaan omtrent verhoudingsstelsels (Da Vinci). toiletten en andere. Grieken en Romeinen als kerken en kathedralen in Middeleeuwen. de menselijke maat Iedere ontwerper van gebouwen en gebruiksvoorwerpen voor de mens weet dat de te gebruiken maatvoering is afgeleid van de afmetingen van het menselijk lichaam. De meest bekende. Nog een voorbeeld van de studie naar verhoudingen is de rij van Fibonacci (tn = tn1 + tn-2). Ook in het moderne Europa werd de Gulden Snede gehanteerd door vele ontwerpers. Maten van de mens of een veelvoud hiervan herkennen wij in de maatvoering van trappen. die hij gebruikte voor het ontwerpen van gebouwen. We bouwen voor iedereen! Deze maatstelsels bestaan al sinds de Egyptenaren: zij gebruikten een standaard maat voor bouwwerken: 1 mahi = de lengte van de onderarm. 1. Le Corbusier. Deze brandwerende bekleding is in de meeste gevallen een uitstel van executie: de instorting wordt vertraagd ifv. Gedurende de voorbije 2000jaar werden belangrijke gebouwen opgetrokken volgens de Gulden Snede. Meten is Weten! Het is te begrijpen dat ontwerpers bv. Een goed voorbeeld hiervan zijn de andersvaliden (vb. voor de bouw van huizen voor welgestelden.Afwerking 29 materialen. afgeleid van de menselijke afmetingen. De Japanners hanteren al eeuwenlang een maatsysteem.

… Kortom een gebouw wordt op menselijke maat geconcipieerd. Ook vandaag worden maatstelsels gebruikt: keukens. . badkamers.30 Modulor” genoemd.

8° . aantrede.…  laddertrap: klimlijn. trapneus.steile trap .5% of 7. .3% of 4. Gelijke Kansen in Vlaanderen / Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid) Deze wetgeving is van toepassing bij openbare gebouwen en hun buitenaanleg. Maximum hellingen: . vlieringtrap)  klimladder: Gebruikt als toegang tot platte daken en naar zolders van zeer beperkte omvang. bordes. noodtrap of brandladder – cfr.minimaal 30° . verplaatsbare of opklapbare constructie. trapspil.voorkeur hellingen andersvaliden: 1:12 of 8.aangename hellingen voor algemeen gebruik: 1:10 of 10% of 5.8° .1°  trap: Normaal beloopbaar voor personenverkeer . Wordt tevens gebruikt als evacuatieweg (vb.optimale hellingsgraad 35° à 40°. Uit te voeren als vaste.Afwerking 31 2 Trappen 2. Voor deze doelgroep worden vele eisen gesteld en deze dienen nauwgezet nageleefd te worden. traphelling. (cfr. beschermingsmogelijkheden/ plaatsing in een beschermingsschacht)  roltrap: . (betreffende wetgeving: Vlaamse Gemeenschap.maximaal 45° .luie trap Gebruikte terminologie: trede.1 Inleiding Het verbinden van ruimten op verschillende niveaus kan gebeuren door gebruik te maken van volgende bouwelementen:  hellend vlak: Uit te voeren met zeer geringe hellingen en voor kleine niveauverschillen. trapboom. trapwang. leuning. optrede. Maakt minder frequent gebruikte ruimten toegankelijk.uiterste grens: 1:8 of 12. Deze constructievorm wordt voornamelijk gebruikt om gebouwen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers/ andersvaliden.

ten aanzien als een uitzonderlijke tegemoetkoming aan de gebruikers. luchthavens). primair element vertegenwoordigd in een visie. architecturale. De kwaliteit van uitvoering zal als prioritair beschouwd worden. mits het een permanent. Alle partijen binnen een bouwproces dienen er dan ook voor te zorgen dat dit onderdeel een weloverwogen. gezien de hoge investering en onderhoudskosten. Van toepassing vanaf 4 bouwlagen (cfr. professionele uitvoering mag genieten.32 Toegepast als gemakkelijke. Duurdere oplossing waarvan de rendabiliteit dient onderzocht…  lift: Elektrisch aangedreven cabine welke een volledig verticale verplaatsing toelaat van personen en/of goederen. juridische. comfortabele verbinding tussen verdiepingen in gebouwen met een hoge bezettingsgraad (cfr. Variante bestaat met 0° helling = rollend tapijt. waarbij personen moeiteloos langere afstanden kunnen afleggen (cfr. wetgeving appartementen) Deze constructies nemen een belangrijke plaats in in een architecturaal ontwerp. gecombineerd met essentiële veiligheidsvoorschriften en toegankelijkheidsnormen. winkelcentra… 1000pers/uur). Bij het maken van een trap wordt van de aannemer der schrijnwerken heel wat vakmanschap verwacht. vormelijke en ergonomische gebruiksvoorwaarden. Beide principes zijn. Samengevat is dit bouwelement is een puzzelstuk van technische. .

zijn voornamelijk gebaseerd op de STS 54 [32]. 2.Afwerking 33 2. ontstaan nesten of inkrozingen (5). p. Door de wangen in te frezen. energiebesparing en warmtebehoud. hygiëne. geacht te voldoen aan de zes fundamentele voorschriften.2 Terminologie De trede (1) is een deel van de trap met een horizontaal bovenvlak. waarin de treden. Tevens werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de norm NBN NEN 3509 [12].2.2 Eisen 2. die de treden dragen. Het tredevlak (6) is het horizontale bovenvlak van een trede. dus ook trappen. de tegentrede of konkel (2) bij een gesloten trap vormt de verticale verbinding tussen twee opeenvolgende treden. Het stootbord.2.1 Eisen Uitgaande van de Bouwproductenrichtlijn (BPR-richtlijn EC 89/106 van de EuropeseRaad) en haar toelichtingen worden alle bouwelementen.2. Aspecten van gebruiksveiligheid bij een trap.3. mechanische sterkte en stabiliteit 2. meer bepaald voor wat betreft de trapleuning en de overlopen. de voorkant van de trede noemt men de tredeneus (7). namelijk: 1. waarop men de voet plaatst om de trap te belopen. gebruiksveiligheid 5. brandveiligheid 3. Ten aanzien van de brandveiligheid zijn er voorschriften voor trappen in gebouwen. Bij bepaalde soorten trappen liggen de treden op de wangen en komen er bijgevolg geen nesten voor (zie § 1. 13).2. met uitzondering van ééngezinswoningen. opgenomen in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 april 1995). De wangen of bomen (4) zijn de hellende delen van de trap. . stootborden en neuslatten steun vinden. De verbindingen tussen stootbord en trede worden soms afgewerkt met een neuslat (3). gezondheid en milieu 4. De onderste trede is vaak groter dan de andere treden en wordt bloktrede of eerste trede (8) genoemd. geluidswering 6.

De stoottrede (bistrede) (19) is het verbindingsstuk tussen de rand van het bordes en het eerste stootbord van de volgende stijgende traparm. al dan niet verdreven. treden tussen twee vloeren. waardoor de trap wordt onderbroken.34 soms wordt ze uit steenachtig materiaal (bij voorbeeld marmer. kan men deze bekleding beschouwen als een leiwang..4. meestal enkel langs de binnenzijde van de trap. Onder. De wangen en de handgrepen worden in de trappaal gewerkt. waarvan het tredevlak op dezelfde hoogte ligt als de vloer of het bordes.en bovenaan de trap en aan bordessen wordt vaak een trappaal (12) voorzien. 38). De trappaal aan het begin van de trap noemt men de hoofdtrappaal (13). Bij een spiltrap vervangt de trapspil de trappaal en ontvangt ze de smalle delen van de treden. . Met “binnenzijde of dagkant” van de trap wordt bedoeld de traprand die zichtbaar is vanuit het trappenhuis.2. glasplaten of nog een metalen smeedwerk. Een traparm (17) is een ononderbroken serie. het zijn soms kunstig uitgewerkte trapdelen.) vervaardigd. tegelijkertijd is ze vaak een belangrijk decoratief element van de trap. het tredevlak van de stoottrede ligt op dezelfde hoogte als het bordes. Ze is samengesteld uit een handgreep (10). wordt de handgreep rechtstreeks op de muur bevestigd en spreekt men van een muurleuning. Wanneer de dagkanten van het trapgat of bordes afgewerkt zijn met een houten bekleding en deze de balusters ontvangt van de leuning langsheen het bordes of op de overloop. . Het bordes (16) is een deel van een trap dat een horizontaal loopvlak heeft en groter is dan een trede. Bij brede trappen wordt een tweede leuning voorzien of zijn er twee hoofdleuningen.9. De hoofdleuning bevindt zich steeds aan de binnenzijde van de trap (behalve bij spiltrappen). kunnen ze vervangen worden door houten panelen. De horizontale wang langsheen het trapgat of bordes noemt men de leiwang of slepende wang (15). De leuning of balustrade (9) biedt steun bij het belopen van de trap en is een beveiliging tegen vallen voor de gebruiker. die wordt verbonden met de trapwang of met de treden door de balusters (11) of door op regelmatige afstand bevestigde stijlen (zie § 2. waarvan de vezelrichting van het hout steeds verticaal is. Wanneer een traparm tussen twee muren geplaatst wordt. gepolijst beton. p. Wanneer geen balusters of stijlen gebruikt worden.. tussen een vloer en een bordes of tussen twee bordessen. Kuipstukken (14) zijn verbindingen tussen wangen onderling die de trapspil of de trappaal vervangen. Het welstuk (18) is de laatste trede van de trap of van een traparm.

Handgreep 11. 14. Bloktrede (eerste trede) 9. Stootbord 3. Neuslat 4. Nest 6. Leuning 10. 19.Trede 2. 12. 17. Tredevlak 7. 18. 15. 13. Baluster Trappaal Hoofdtrappaal Kuipstuk Leiwang Bordes (of overloop) Traparm Welstuk Stoottrede . Tredeneus 8. 16.Afwerking 35 1. Wang (boom) 5.

raveelopening wordt verwezenlijkt: . Ook kan men in de draagvloer zelf een trapopening maken. brandveiligheid!). Vooral wanneer de trap in een open ruimte (vide) naar boven stijgt.Trap met uitgezaagde wangen: de treden en stootborden rusten op de trapwangen.Trap met vrije wangen: de wangen. met behulp van metalen hulpstukken bij voorbeeld of in combinatie met een buitenwang of opgehangen aan de buitenzijde. zal deze in sterke mate het interieur mee bepalen. ondersteunen de treden met behulp van houten of metalen hulpstukken (twee wangen of één centrale wang). .Trap met ingefreesde wangen: de treden.2. Deze zgn. Hierbij dient tevens de wetgeving in het oog gehouden worden! Bij openbare gebouwen dient de maximale loopafstand tussen de verticale vluchtwegen minimaal 30 meter te zijn.in een houten balklaag dmv. stootborden en eventuele neuslatten worden ingewerkt in de wangen (of in één wang en de trapspil of trappaal).3 Plaats van de trap in het gebouw Voor de keuze van de situering van de trap hanteert de architect een aantal ontwerpmatige motieven: Architectonisch: de trap als verticaal element kan een boeiende rol spelen in de ruimtelijke samenhang tussen verdiepingen. maar opgehangen aan metalen staven of kabels. die niet uitgezaagd zijn. is het aangewezen deze op efficiënte wijze te verbinden. die uitgezaagd zijn. daar de binnenwang uitgezaagd is en de treden in de buitenwang ingewerkt zijn. 2.Trap met hangende treden: de treden worden ofwel aan één ofwel aan beide uiteinden niet ondersteund. . Vooral bij gebruik van tussenverdiepingen.Trap met uitgezaagde binnenwang: een combinatie van voorgaande types. Functioneel: de trap maakt deel uit van het gehele circulatiepatroon van het gebouw.36 Het verschil in de verbindingswijze tussen trede en wang en/of trapspil: . . . Verwaarde raveelbalken. die daarvoor van nesten voorzien worden. . . Constructief: bij voorkeur wordt de trap geplaatst in zijn eigen trapschacht of trapkoker (cfr.Bij spiltrappen vinden de treden steun in de trapspil. begrensd door muren (14cm snelbouw/ betonblokken) of door randbalken van de draagvloer.

wordt een breedte van 120cm gebruikt. behalve voor kelder –en zoldertrappen.5 Basisafmetingen  Breedte: Het strikte minimum is 60cm. gyprocbeplating). Volgende hellingen leveren vermelde trappen op: 25° 30° 35° 40° tot tot tot tot 30°: 35°: 40°: 45°: buitentrappen trage of luie binnentrappen goed uitvoerbare. is de trapopening vaak breder dan de trap. Ook dient er rekening gehouden met de marges van de constructieve elementen en de afwerking (vb.2. op 1/3 van de breedste zijde in geval treden met variabele breedte (vb. betonvloer door randbalken of door een extra Behoudens voor een trap tussen 2 muren. rekening houdende met radiatoren en trapleuningen. gemeten over de gehele trapbreedte/ lengte. Werkwijze: Het niveauverschil H tussen 2 verdiepingen wordt bij voorkeur vastgelegd op een afgerond getal (veelvoud van 10cm. in het midden voor een rechte trap. spiltrap). Bordessen in de langrichting komen voor bij stijghoogten groter dan 2m80: het tussenbordes is dan 90cm lang. omwille van de continuïteit van de leuning en de balustrade. Een goede detaillering is een must! 2. bepaald door de normen der brandveiligheid.4 Keuze van de helling Normaal wordt de helling voor alle verdiepingen in een gebouw gelijk gehouden. (doorgang van personen en goederen) Traptreden: Het verband tussen optrede en aantrede is afgeleid uit de normale staplengte van een volwassen persoon. gebruikelijke trappen kelder –of zoldertrappen Indien het gebouwen van openbaar nut of publieke gebouwen betreft zal er steeds een goedkeuring/ advies nodig zijn van de betreffende brandweerdienst.(gemeentelijk) Deze controleert de plannen op toegankelijkheid en veilligheid. In normale woningbouw wordt een breedte gehanteerd van 80 à 90cm.2.in een randwapening. Volgende formule is algemeen aangenomen: 2 x O + A = 58 tot 63cm. opgelet: gebruik het voorziene afwerkingspeil van de vloeren)    . Vrije hoogte boven de klimlijn: minimum 2m10. Voor openbare gebouwen. De minimum breedte van een bordes = de breedte van de trap.Afwerking 37 . Deze adviezen en wetgevingen dienen strikt nageleefd te worden! 2. ttz. Hierbij wordt de aantrede (A) gemeten van neus tot neus en ter plaatse van de looplijn.

Men bepaalt uit de formule de lengte van de aantrede De totale lengte van de trap: L = (n-1) . zodat: O = H : n. schouwburgen. etc. . Enkele praktische waarden voor normale woningbouw: A O resulterende helling 42 10 13° (luie trap) 38 12 17° 34 14 22° 30 16 27° 26 18 33° (23/18!) 22 20 43° (steile trap) De optrede hoeft niet noodzakelijk een geheel getal te zijn.38 Men kiest een optrede O.3) 2. waardoor men een grotere helling bekomt. met W de welbreedte (zie verder) Indien men niet beschikt over de berekende traplengte .6 Belastingen De dimensionering van trappen gebeurt in functie van hun gebruiksbelasting. met n = een geheel aantal optreden (afhankelijk van de gewenste helling). Voor privévertrekken gaat men uit van een vloerbelasting van 200 kg/m2 en een trapbelasting van 300 kg/m2.2. Voorgerekende tabellen tonen de bekomen verdiepingshoogte voor een groot aantal combinaties van aan –en optreden. concertzalen. moet men opnieuw starten met een kleiner aantal optreden. 2. Let op de constructiekeuze en afwerking van de trap! (cfr. Men maakt een onderscheid tussen privéconstructies en openbare/ publieke constructies. Er gelden specifieke belastingen voor gebouwen met een grote bezetting zoals tribunes. stadia. A + W.

bezettingsgraad neemt men een .Afwerking 39 Voor openbare/ publieke gebouwen gaat men uit van een trapbelasting van 400 kg/m2. Voor gebouwen met een grote trapbelasting van 500 kg/m2.

Verdrijven van treden: Bij trappen met kwarten is de staplengte discontinu. 2. (n-1) maal de aantrede. de bordestrap Meest courante trapvorm. elk met hun voor –en nadelen. wat onveilig is voor het afdalen van de trap. verloopt als volgt: Stel dat men de overgang tussen een rechte steektrap en een eindkwart wil vloeiend maken. een trap met kwartslag of dubbele kwartslag. Eén ervan. De treden worden gedragen door de trapwangen.Verleng de voorkant van de trede 1 en (n+1). De buitenstraal is groter dan de trapbreedte. Merk op dat elke trede even diep is op de looplijn! 2.3 Soorten 2. zij S het snijpunt tussen deze beide verlengde rechten a en b .40 2. verzachten of spreiden over een groter aantal treden door wat men noemt. de “verdrijving in het oneindige”.1. .Verdeel de looplijn L in n gelijke delen L = (n-1). een scheluwe of dubbel-scheluwe trap. kan men gebruik maken van een bordestrap. door de overgang over n treden te spreiden. beginnende in S . Indien de beschikbare lengte ontoereikend is voor de voorziene traplengte.3 Spiltrap De spiltrap draait rond een centrale. dragende kolom. Men bekomt de voorkant van de trapneuzen van de verdreven treden.1 Vorm 2.1. Men kan deze discontinuïteit wegwerken. met relatief eenvoudige constructiewijze. De looplijn ligt op 1/3 van de breedste zijde van de trede. Merk op dat de hoogte tussen de bovenliggende treden dient gegarandeerd: er kunnen dus nooit minder dan .1 Rechte steektrap.2 Wenteltrap De wenteltrap beschrijft een zekere boog rondom een open kern.3. het verdrijven van treden.3.A .3.3.1. Dit kan volgens diverse meetkundige methoden.Zet op de rechte b.Verbindt de overeenkomstige punten van de beide rechten.

4 Tussenvormen cfr. De treden kragen uitlangs beide zijden van de trapboom.. in 1 zijdelingse trapboom. het uitvoeren van de koppelingen en van de eventuele constructieve voegen. inbegrepen het verwijderen van vlekken van mortel of lijm. gedimensioneerd als trapboom of aan de hoger gelegen draagvloer dmv.1. Treden opgelegd op een centrale trapboom. Hierbij zijn volgende ruwbouwsituaties mogelijk: Beide trappen worden tussen 2 opgaande muren geplaatst. aansluitingen.en/of oplegmiddelen..2 Constructie Treden opgelegd op 2 zijdelingse trapbomen. Opgehangen treden: de treden hangen aan een leuningbalk. treden. met de omringende vloer. inbegrepen alle bevestigings. …. . Uitkragende treden: de treden zijn aan 1 zijde ingeklemd in de muur in een spil of ev. het opkuisen en reinigen van de treden. terwijl de trap naar boven aan een zijde over de muur gaat en dus breder wordt dan de keldertrap. de fabricatie op maat.3 Open vs Gesloten Bij een gesloten trap wordt tussen de treden een tegentrede of stootbord voorzien zodat de ruimte onder de trap volledig afgesloten is van deze boven de trap. borstweringen. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan in een woning is: de trap naar de verdieping boven de keldertrap.3. - 2. De keldertrap wordt tussen 2 muren geplaatst. het nemen van de nodige maatregelen om de trap na plaatsing te beschermen tegen beschadigingen en bevuilingen voor de duur van andere bouwwerkzaamheden (last van de algemene aanneming). De treden hebben vaak een veranderlijke doorsnede of zijn voorzien van consolen. de randafwerkingen.3.Afwerking 41 12 treden per omwenteling voorkomen! (13-1=12 optreden x 18cm = 2m16 min.en wandafwerkingen. het transport en de plaatsing van de trapelementen. metalen of houten trekkers. De treden liggen ofwel tussen ofwel op de trapbomen. Het werk omhelst volgende punten: het opmeten van de juiste afmetingen ter plaatse. ganzentrap 2. .3. leuningen. Hoogte) 2. de controle en voorbereiding van de steunen.

Een gedetailleerde afwerking en een goede communicatie met architecten/ ingenieurs is dus prioritair! 2. De treden worden geplaatst met een wel of neus van 4 à 5cm. bv.2 Trap in hout Standaard rechte steektrap is moeilijk. De muurboom. wordt elke trede in het midden voorzien van een kraaklos: 18x50mm.3. De hartkant van het hout wordt langs boven geplaatst. De optredehoogte = de strekmaat van de steen + 1cm voeg. terwijl de bovenliggende trede wordt omhoog gedrukt. aan de onderkant van de stootborden het achterhout. Bij deze trapvorm wordt de architecturale kwaliteit van een trap benadrukt. Teneinde gesloten nesten te krijgen. geschroefd tegen de onderliggende trede. De voorzijde of de neus van de trede wordt afgeschuind en weinig afgerond. de stootborden 18mm.1 Trap in baksteen Zelden toegepaste oplossing in de hedendaagse bouwsector.42 De open trap is niet voorzien van tegentreden en laat aldus licht door. in het bovenvlak bekeken. Hierbij zal de wandbepleistering worden gewapend. krijgen. Bovenaan bij de aansluiting met de vloer of met het bordes wordt een welstuk of weltrede ingewerkt.5 steen of iets minder (mits het gebruik van drieklezoren). De trapboom welke tegen de muur wordt geplaatst. dragen in nesten. worden de draagbomen breder genomen: aan de bovenkant van de treden het voorhout. De draagconstructie wordt verzekerd door een gemetseld gewelf/ heden vervangen door een betonslede. De draagboom is meestal 4cm dik. beide 1.3. evenals de tegentreden of stootborden. multiplex plaat of met een gipskartonplaat. De afwerktreden zijn in metselwerk. de treden 25mm. De aantrede = 1. De treden. . Voor de esthetische dichtheid wordt een wellat voorzien. ofwel worden “open” opgespoten met overschilderbare kit. 2.4 Materiaal 2. in halfsteens verband. maar bv.4. wordt afgewerkt met een aftimmerlatje.3.4.5 à 2cm breed. in de 2 zijdelingse draagbomen 10mm ingekapt (verteer). Met een voeg met de gehouden en Teneinde het kraken van de trap tengevolge van het krimpen van de stootborden te vermijden . Bescherming en onderhoud van baksteen loopvlakken “Kleurloze”olie –of vernislagen verdonkeren steeds de steen. De onderzijde van de tegentrede kan eveneens een siervorm meestal wordt de gesloten trap langs onder afgewerkt. een kwartrondje. di.

De breedte vh schalmgat w mede bepaald door de constructie vd trapleuning.door vastschroeven van de muurboom met keeltrapbouten. Bordestrap De meest voorkomende bordestrap is die met een richtingsverandering van 180°. Trap met keepbomen De treden worden geplaatst op inkepingen in de trapboom en steken even over aan de vrije zijde van de trap.Afwerking 43 Het vastzetten van de trap kan gebeuren op verschillende wijzen. maar vormen geen probleem in beton. Uitgaande van een rechte bordesconstructie. massieve draagboom geplaatst. A-symmetrische trapbordessen zijn moeilijk uitvoerbaar in hout. tenzij met uitkragende balken. die van de stijgende trap. treden worden rechtstreeks op een rechte .De traptreden steken vooraan uit de trapboom waardoor de nesten gemakkelijker gemaakt worden en bezuinigd wordt op het hout. .De traptreden worden vastgeschroefd op draaglatjes. Idem voor het bordes van trappen met een richtingsverandering van 90°. . vooral met de bedoeling wegschuiven tengevolge van de spatkracht te vermijden: .door ten dele inkepen vd draagbomen in de raveelbalken van de vloeropening. die aan de binnenzijde tegen de trapbomen geschroefd zijn. is hierbij de eerste neus van de afdalende trap verschoven is tov. Volgende vereenvoudigde keldertrappen: trapconstructies zijn bv.door op een verzorgde wijze metalen hoekijzers aan te brengen onderaan de draagbomen. Door het inkepen van de draagbomen zijn deze uitermate verzwakt zodat de resterende breedte vanaf de inkeping als constructiemaat kan aanzien worden. geschikt voor . . (een ingekeepte trapboom noemt men een keepboom) Bloktrap Driehoekige.

(cfr. Op de werf wordt de trap adhv. met esthetische prioriteit. (per leuning worden 2 traptreden opgehangen) Draaitrap – spiltrap Zoldertrap 2. ° algemene opvatting: Hoofddraagrichting schuin van onder naar boven. De linker en rechter treden lopen dus geschrankt. meestal door het maken van een starre verbinding tussen de treden. Betonnen constructies worden veel toegepast omdat men deze flexibel kan vormgeven.dimensionering van de hoger gelegen draagbalk en zijn eventuele steunkolom(en). door de hangers.44 Ganzentrap Deze oplossing beoogt het verbreden van de aantrede voor zeer steile trappen. verschillende bekistingssystemen en kleuren) ° toepassingsgebied: waarom betontrappen? Belangrijke pluspunten aan een betonnen trapconstructie zijn de brandweerstand. ° uitvoering: Bekisting: onderbekisting en bovenbekisting.dwarsstabilisatie van het geheel. spaartrap) Opgehangen traptreden Constructieve vereisten voor het ophangen van treden: . (cfr. Omwille van de doorbuiging wordt onderaan wapening op . Het betreden vraagt een aangepaste opstap –en looptechniek van de gebruiker. . Voor kleine niveauverschillen: bovenop een gewone draagvloer. verschillende uitvoeringen adhv. de slijtweerstand en het onderhoud. Principewapening.3 Trap in beton De meeste betonnen trappen zijn prefab-constructies.4. Bij speciale uitvoering. deze worden later weggeslepen. Hiertoe worden linker –en rechterdeel van de trap alternerend samengesteld uit de pare en de onpare treden. De continuïteit van de bevloering kan tevens gerealiseerd worden. Hoofddraagrichting trede per trede in de muur. stalen ringen verplaatst.3.

Afwerking 45 trek voorzien. De treden worden soms geperforeerd om massa en materiaal te sparen en er wordt op deze manier voorzien van antislip… Vbn.v.… .m. hout.Tegels . Soms wordt ook dwarswapening geplaatst. vlakke plaat of lino.: tranenplaat. 1 zijde ingeklemd Uitkragende treden op 1 (of 2) centrale balk(en) De spiltrap * trede met vaste of afzonderlijke tegentrede of met tussenring * fundering * aansluiting met verdiepingsvloer 2. 2 lagen poedercoating. 80 / 120 / …µm. kleur ….de stukken worden thermisch verzinkt en gemoffeld d. tapijt. roostervloer. schuine plint. T. ° Afwerktreden: geplooide treden kunnen minder zwaar uitgevoerd worden dan rechte traptreden (10 tot 12mm). lino.Dunne vloerbekleding: PVC of synthetische rubber. Prefabricatie van trap(slede) (boom element van de vloer + afwerking) ° afwerking van betontrappen: .4 Trap in staal ° Draagboom: wordt aan de vloerconstructie bevestigd door lassen of bouten. . . grote trapvorm.thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 1461 (laagdikte) . afzonderlijke stukken * bloktrede * antislipprofiel.roestwerend verfsysteem volgens NBN EN ISO 12944 . boordstuk. kader + gerekt metaalgaas. gewapende treden: Trede op 2 steunpunten Uitkragende treden. ° Plaatsing: verankering ° Oppervlaktebehandeling: . vooral bij brede trappen. totale laagdikte min. zijdelingse opstand * plinten: kleine trapvorm.4.Hout ° prefabricatie van afgewerkte.Natuursteen of granito * tegentrede glad bekist * afwerktrede en –tegeltrede: L.3.

milieuvriendelijk. kwartdraaitrappen en bordestrappen met een rustvlak tussen twee trappen in. Hierbij denken we aan de rechte steektrappen. Glazen trappen kunnen net als andere trappen in verschillende modellen worden gemaakt. Verschillende groeves hebben hun eigen manier van constructie en afwerking.7 Andere materialen 2. 2. Treden in glas hoeven niet altijd doorzichtig te zijn.of wenteltrappen.3. gegoten beton. Met gebogen glas kunnen ontwerpers de gebogen lijnen realiseren die passen bij een moderne interieurinrichting of die een luxueus accent leggen in een klassiek interieur.2 Uitvoering  Massief Vbn. vlak maar het kan ook worden omgebogen.: baksteen met vormsteen.klassieke handgrepen en balusters bovenop de draagboom vastgezet. maar ook om te beschermen. Glas is doorzichtig. Hierdoor kan glas ook gebogen worden. opzij tegen de .eenvoudige hedendaagse draagboom vastgezet.3.3.…  Hout . vormvast bij verschillende temperaturen. onbeperkt verkrijgbaar.3. Bovendien heeft glas een hoge buigbreeksterkte wat zeer interessant is voor het aanmaken van trappen in glas. In gelaagde samenstellingen is dit glas extra veilig en dus ook geschikt voor liftkooien en lichtschachten. gehard.5 Trap in natuursteen Trappen in natuursteen worden individueel bestudeerd en uitgevoerd. marmer afdekking.5 Leuning en Balustrade 2. hout afdekking.4.3. ze kunnen gemaakt zijn uit gezuurd of gekleurd glas. Gelaagd.4.3. 2. draai. lichtdoorlatend.5. waardoor dus weer meer mogelijkheden ontstaan. .4. gezeefdrukt of op een andere manier bewerkt glas dient dus niet alleen om te verfraaien. Trappen in glas kunnen uit treden bestaan die volledig in glas zijn of gecombineerd worden met aluminium. leuning tegen pilasters.6 Glas Glazen trappen worden gemaakt door een combinatie van veiligheidsglas (gehard) en gelaagd glas te gebruiken.5.1 Vormgeving Open of gesloten trapleuning 2.46 2. modern ogend en in verschillende afmetingen en diktes verkrijgbaar. gebogen. krasvast.

6 Afwerking (onderkant) .3. 2. RVS of aluminium .verzinkt staal. inoxen buizen.Afwerking 47  Metaal .type-oplossing met ronde.

Houten Trappen (WTCB.Afstemmaten (1992) NBN NEN 3509 – Trappen in woningen en woongebouwen Benamingen.Maatafstemming . 1995) STS 54 .3.Bouwwezen .Trappen .Bouwwezen . definities en afmetingen (1995) NBN EN 131 .4 Wetgevingen TV 198 .48 2.7 2.Ladders (1993) .Borstweringen (1994) NBN ISO 3880 .Trappen en trapopeningen .Woordenlijst (1992) NBN ISO 3881 .

bijvoorbeeld een lijmlaag die nodig is om het vloerbedekkingmateriaal aan de dekvloer te kleven. Zo moet bijvoorbeeld. Aan deze voorwaarde kan alleen worden voldaan als de ontwerper bekend is met de bestemming van het betreffende gebouw en de diverse ruimten daarin. als belangrijkste componenten voor het opbouwen van vloersystemen. dat als eindproduct resulteert. Als we dit niet doen. Het vaak complexe meerlagenpakket. Het kan nodig zijn dat voor één gebouw meerdere vloersystemen moeten worden ontworpen. moet voldoen aan de eisen die de gebruiker aan het vloersysteem stelt (het gewenste prestatieniveau). De toekomstige gebruiker heeft meestal een duidelijk beeld van de (functionele) eisen waaraan de vloeren van een gebouw moeten voldoen. In de dagelijkse bouwpraktijk worden tijdens het proces van uitvoering vaak nog extra componenten/ toeslagstoffen toegevoegd aan een vloersysteem. voordat de uitgekozen vloerbedekking wordt aangebracht.Afwerking 49 3 Dekvloeren 3. vormen tezamen de vloerbedekking. de dekvloer worden geëgaliseerd. dan mag die verwachten dat de „aanbiedende kant‟ een vloersysteem levert dat in de gebruiksfase conform de eisen presteert. Heeft de „vragende kant‟ de prestatieeisen eenduidig geformuleerd. veerkracht en dergelijke te verbeteren. De dekvloer wordt aangebracht op de draagvloer met het doel daarvan de vlakheid. Het vloerbedekkingmateriaal en de eventueel noodzakelijke voorstrijk-. Op basis van een zo volledig mogelijk inzicht in de relevante functionele eisen die aan een vloersysteem worden gesteld. of een isolerende laag om de thermische of akoestische isolatiewaarde van het vloersysteem te verbeteren. Het komt ook voor dat een extra component moet worden aangebracht omdat het prestatieniveau van een andere component onvoldoende is. Reeds in de ontwerpfase van een gebouw moet duidelijkheid bestaan ten aanzien van de functionele eisen waaraan een vloersysteem in de gebruiksfase moet voldoen. .1 Inleiding Dekvloeren en vloerbedekkingen beschouwen we naast draagvloeren. kan een op dit gebied deskundig ontwerper de voor de betreffende toepassing relevante prestatie-eisen formuleren. zal een te ruwe en of ongelijkmatige oppervlaktestructuur van de dekvloer zich later in de vloerbedekking aftekenen. en lijmlaag. Deze eisen worden immers gedicteerd door de processen die zich in het bedrijf afspelen.

die voor hun reactie en de ontwikkeling van de vereiste karakteristieken (cohesie. gebeurlijk hulpstoffen en/of additieven. enz. De dekvloer wordt doorgaans direct aangebracht op de draagvloer. De voor dekvloeren gebruikte materialen zijn het bindmiddel (cement. anhydriet. • benodigde mortelsterkte in relatie met de te verwachten belasting. toeslagstoffen. veerkracht. Tussen de draagvloer en de dekvloer kan men een scheiding.. Hoewel een dekvloer niet is bedoeld om er leidingen. . Daar druklagen van beton deel uitmaken van de draagvloer behoren ze niet tot het domein van de dekvloeren en worden dus niet in dit hoofdstuk behandeld.en/of een isolatielaag plaatsen. vulstoffen. Soms worden speciale samenstellingen gebruikt.. en een wapening (net of vezels). water. mogen elkaar in geen geval kruisen en de morteldekking op de bovenzijde van de leidingen moet voldoende zijn (ten minste 25 mm). vulstoffen (zand. Daarnaast kunnen aanvullende functionele eisen worden gesteld. in op te nemen. . water.50 3.. • oppervlaktestructuur in relatie met het gebruik (direct of als geschikte ondergrond voor vloerbedekking).) met water dienen gemengd te worden. zoals zelfnivellerende dekvloeren. .). .. anders dan voor verwarming of koeling.. De leidingen moeten in dat geval deugdelijk aan de draagvloer worden bevestigd. adhesie. en op de bouwplaats wordt gestort op een draagvloer. Om deze functie te kunnen vervullen moeten aan de dekvloer altijd eisen worden gesteld met betrekking tot de: • gewenste vlakheid en of evenwijdigheid van het vloeroppervlak..). bijdrage aan de thermische en/of akoestische isolatie. De belangrijkste functie van de dekvloer is het vloersysteem geschikt maken voor direct gebruik of als ondergrond voor de aan te brengen vloerbedekking.. bijvoorbeeld op het gebied van weerstand tegen puntlasten. gebeurt dat in de praktijk toch. Bindmiddelen voor dekvloeren zijn doorgaans hydraulische bindmiddelen in poedervorm.2 Definitie Een dekvloer is een bouwelement samengesteld uit een bindmiddel.

dekvloer en vloerbedekking. Iedere bedrijfstak beschikt daarbij over een eigen jargon waarmee eenzelfde vloercomponent vaak verschillend wordt aangeduid. Eenduidigheid is hierbij een eerste vereiste. Daarom hanteren wij volgende begrippen: Vloersysteem Een meerlagenpakket als bouwdeel waaraan eisen zijn gesteld met betrekking tot de te leveren prestatie onder een gegeven gebruiksbelasting en dat in principe bestaat uit de componenten: draagvloer. .3 Terminologie Voor een en dezelfde component van een vloersysteem bestaan meerdere benamingen. De oorzaak daarvan is dat bij de totstandkoming van een vloersysteem meerdere partijen zijn betrokken met onderling sterk verschillende culturen. Een vloersysteem is opgebouwd uit meerdere componenten.Afwerking 51 3. Hieronder worden enkele synoniemlijsten weergegeven: Draagvloer of constructievloer drager ondergrond ondervloer systeemvloer vloerconstructie chape ondervloer smeer.of strijkvloer afwerkvloer uitvlakvloer (-laag) overgangslaag estrich (merk) tussenvloer deklaag vulvloer toplaag of -vloer bovenvloer vloerafwerking afwerkvloer slijtlaag vloerbekleding gebruiksvloer Dekvloer of Vloerbedekking of Het zal duidelijk zijn dat al deze verschillen in benaming niet passen in het kader van een integrale benadering. Component Onderdeel van een vloersysteem.

veerkracht en akoestiek. • (componenten-)scheidende materialen. • (dekvloer) reparatie. communicatieleidingen enzovoort.en egalisatiematerialen.en/of uitvlaklagen. Installatie In een vloersysteem opgenomen leidingen. Toebehoren Hulpstukken die bedoeld zijn om het vloersysteem te integreren in het gebouw. Dekvloer Een component van een vloersysteem dat wordt aangebracht op een draagvloer met het doel: • verbeteren van de prestatie op het gebied van bijvoorbeeld vlakheid. • bevestigingsmiddelen (lijmen. Voorbeelden van toebehoren zijn dilatatievoegprofielen. als bedekking die wordt gevormd door het uitgieten of uitstrijken van vloeibare substanties. Opmerking: Vloerbedekkingen zijn bedoeld om het vloersysteem aan te passen aan gebruikseisen ten aanzien van bijvoorbeeld sterkte. stabiliteit en stijfheid. stroken of banen.52 Draagvloer Een component van een vloersysteem met als belangrijkste functie het leveren van de benodigde draagkracht. Opmerking: Een dekvloer vervaardigd van een specie met een vloeimaat van ten minste 220 mm wordt gietvloer genoemd. kitten). . maar ook in een isolatie− en of uitvlaklaag. akoestisch). Leidingen worden doorgaans opgenomen in de draagvloer. hygiëne en esthetica.en afvoerleidingen voor verwarming. • (draagvloer) vul. Opmerking: leidingen die veel in vloersystemen voorkom. zijn: • electra-. slijtvastheid. • realiseren van een oppervlak dat geschikt is voor direct gebruik dan wel als ondergrond voor de aan te brengen vloerbedekking. Hulpmateriaal Hulpmaterialen zijn materialen die worden gebruikt om eigenschappen van het vloersysteem of componenten daarvan te verbeteren. waterdichtheid. • hechting verbeterende materialen. Hiertoe behoort zowel bedekking in de vorm van geplakte of losgelegde tegels. Vloerbedekking Een component van een vloersysteem. Hulpmaterialen kunnen worden onderscheiden naar functie in: • isolatiematerialen (thermisch. randen eindprofielen en plintprofielen. • aan. • waterkerende materialen. warm/koud tapwater enzovoort. • dampremmende materialen. aangebracht op een verhard vloeroppervlak en direct aan het gebruik blootgesteld.

en/of warmwater voerende leidingen (die eventueel voor koeling (ge)koel(d) water kunnen voeren). .Afwerking 53 • vloerverwarmingssystemen. elektrische weerstand.

van de situatie – cfr. Tolerantie 6 tot 14 mm (afh. De helling wordt in mm/m uitgedrukt. Prestatie-eisen worden op verschillende niveau‟s opgelegd. TV) . Prestatie-eis Gekwantificeerde. • gebruikscomfort. • prijs/prestatieverhouding. ongelijkheden. Dit ligt bij voorkeur op een plaats die niet voor wijziging vatbaar is.54 3. Het programma van eisen wordt opgesteld aan de hand van de functionele eisen die de (toekomstige) gebruiker stelt aan het vloersysteem. noch krommingen. Technische eis Door een deskundige opgesteld advies dat is gebaseerd op het naar situatiegebonden kwantitatieve eisen vertaalde programma van eisen. Deze situatiegebonden kwaliteitseisen kunnen onder andere betrekking hebben op: • duurzaamheid. waaronder: EG-richtlijn Bouwproducten Mechanische sterkte en stabiliteit Brandveiligheid Hygiëne. Vlakheid: De vlakheid is de eigenschap van een oppervlak zonder oneffenheden. situatiegebonden eis aan een bepaalde eigenschap van een vloersysteem. • onderhoudsvriendelijkheid. gezondheid en milieu Gebruiksveiligheid Geluidhinder Energiebesparing en warmtebehoud ISO 6241 Stabiliteit Brandveiligheid Gebruiksveiligheid Dichtheid Hygrothermisch comfort Atmosfeer Akoestisch comfort Visueel comfort Comfort bij aanraking Anthropodynamisch comfort Hygiëne Aanpassing van het gebruik Duurzaamheid Economie Dimensionele eis  Na te leven peilen: De bouwheer of de hoofdaannemer duidt het aanvangspeil aan en merkt het. het aansluiten op verschillende niveaus.). Horizontaliteit of helling: De aanbestedingsdocumenten bepalen of de dekvloer horizontaal of onder helling moet worden uitgevoerd (voor het wegvloeien van vloeistoffen. Ze is   .4 Eisen Functionele eis Per eigenschap door de gebruiker gestelde eis aan het functioneren van het vloersysteem in de gebruiksfase. • esthetica. enz.

w.w. wordt vlakheidklasse 2 geëist.ISO). Het bestek moet de methode vermelden voor de controle van de prestaties.1 en 2 mm variëren. Ze worden gedefinieerd. Bij gebrek aan aanduidingen betreffende de vlakheidklasse en het vloerbedekkingtype. in het bestek of bij de bestelling. Vermits er geen duidelijke en volledige Belgische normen of specifieke controlemethoden voor dekvloeren bestaan. waarvan de diepte of de hoogte tussen 0.z. d. Indien de dekvloer afgewerkt wordt met harde tegels van groot formaat (30 x 30 cm2). Mechanische eis De prestaties vereist van de dekvloer vloeien voort uit de gebruiksvoorwaarden van de vloerbedekking en kunnen slaan op de druksterkte en op de weerstand tegen dynamische pons. Kwaliteitswaarborg Het geheel van geplande en systematische acties. De keuze van de tolerantie op de vlakheid hangt af van de voorziene vloerbedekking. Voor het afgewerkte drie vlakheidklassen: Klasse 1: Klasse 2: Klasse 3: dekvloeroppervlak onderscheidt men de strenge toleranties normale toleranties ruime toleranties 2mm/meter 3mm/meter 5mm/meter De opdrachtgever/ architect schrijft de vlakheidklasse voor in het bestek. zoals opgesteld door het WTCB (proeftegels). verwijzen we hier naar de methoden. : het soort en het aantal te vervaardigen proefstukken de bewaarwijze van de proefstukken de toe te passen proefmethoden de manier om proefresultaten te interpreteren. terwijl dekvloeren bestemd voor een dunne vloerbedekking eerder een oppervlak vereisen met “raspende microruwheid”. die gemakkelijk te verwijderen zijn). dient vlakheidklasse 1 voorgeschreven te worden.z.Afwerking 55 onafhankelijk van de helling of van het peil van het beschouwde vlak. door een numerieke waarde. nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (NBN . met verticale onregelmatigheden (plaatselijke holten en/of bulten.  Oppervlaktetoestand: De te eisen oppervlakteafwerking hangt af van de voorziene vloerbedekking. . van het gebruik ervan en van het gewenste uitzicht. Zo wenst men voor het plaatsen van betegeling een nogal ruw oppervlak. d. van haar plaatsingstechniek en van de voorziene vlakheidtoleranties.

• de montage/verwerking van de componenten uitsluitend wordt uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een procescertificaat. • het attest voor het totale vloersysteem berust bij één rechtspersoon.56 Opmerking: Door het streven naar standaardisering in de woning.en utiliteitsbouw. bestaan er mogelijkheden voor vloersystemen met gewaarborgde kwaliteit. Op een vloersysteem waarvan de kwaliteit is gewaarborgd conform een in een BRL (bouwrichtlijn) vastgelegd prestatieniveau. kan een attest met productcertificaat worden verleend onder voorwaarde dat: • alle componenten van het vloersysteem voorzien zijn van een productcertificaat. .

. dat nadelig kan zijn voor de dekvloer of vloerbekleding. Sterkte: Hechtende dekvloeren kunnen zwaardere mechanische belastingen opnemen (ongeveer 30 % meer) dan niet-hechtende dekvloeren Wapening: gewoonlijk niet noodzakelijk. vrij van vocht. ter plaatse van eventuele dikteverminderingen moet een wapeningsnet geplaatst worden. Dikte: 30 à 50mm: minimum ifv. Elke laag van de dekvloer moet bij voorkeur een homogene dikte en homogene fysische en mechanische eigenschappen hebben. Men zal de afwerking ervan en de oppervlaktekarakteristieken aanpassen aan de voorziene vloerbedekking en rekening houden met aanwezigheid van leidingen. Toepassing: op stabiele en stevige ondergrond. om een goede verdichting te waarborgen. De dikte boven de leidingen moet minimaal 30 mm bedragen. Niet-hechtende dekvloeren Definitie: dekvloer die van de draagvloer gescheiden is door middel van een scheidingslaag. De vereiste dikte is het kleinst. A. tenzij boven de leidingen B. .. zonder hindernissen en zo nodig voorafgaandelijk voorzien van een uitvullaag (omhullingslaag voor bepaalde buizen.Afwerking 57 3.5 Soorten De karakteristieken van de draagvloer bepalen de keuze van dekvloer.) De vereiste hoogte moet uiteraard beschikbaar zijn. Zijn samenstelling hangt af van zijn functie en van de voorziene belastingen. Hij hecht nergens aan de ondergrond.. correcte uitvoering en verdichting. De maximale dikte per tegelijk uit te voeren laag is ongeveer 50 mm. Hechtende dekvloeren Definitie: dekvloer die door zijn samenstelling en uitvoering aan de draagvloer hecht (en blijft hechten). De stabiliteit is sterk afhankelijk van de hechting met de ondergrond. Deze laatste moet vlak zijn.

kunnen belangrijke krimpspanningen ontstaan. muur.. Minimaal 1 cm isolatie ononderbroken op vlakke en zuivere ondergrond thermisch isoleren van vloeren . Er wordt uitgegaan van het . Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is. deze moet dus voldoende vlak zijn. tussendorpel..) Toepassing: ter verbetering van de contactgeluidisolatie van woningscheidende vloeren en benedenvloeren bij appartementen. .dikte te berekenen. Wapening: aan te raden om risico op scheurvorming te beperken. plint. Zwevende dekvloeren Definitie: dekvloer gestort op een min of meer samendrukbare isolatielaag (akoestisch en/of thermisch). C. Toepassing: op zeer poreuze ondergrond op ondergrond opgebouwd uit gefractioneerde elementen op ondergrond onderhevig aan belangrijke vervormingen en/of actieve scheuren bij risico van opstijgend vocht voor de (plaatsingstechniek van) vloerbedekking bij vochtgevoelige vloerbedekking en/of plaatsingstechniek dekvloeren en 40 mm voor Dikte: 50 mm voor cementgebonden anhydrietgebonden dekvloeren. wapeningsnet op halve hoogte in de dekvloer. waardoor hij bepaalde bewegingen kan ondergaan.minimaal 4 cm in geval van vloerverwarming . Hij heeft geen stijve verbinding met enig aanliggend of onderliggend bouwelement (draagvloer.58 Het hoofddoel vochttransport uit de draagconstructie te vermijden en een vrije horizontale beweging op zijn draagvloer mogelijk te maken.

Dekvloer voor vloerverwarming Definitie: dekvloer ofwel aangebracht op een isolatie. . wapening met zeshoekige mazen is te vervormbaar. Wapening: zeker te plaatsen. Haar dikte is afhankelijk van de aard en/of van het beoogde doel (bij voorbeeld uitvullaag tussen leidingen. alternatief voor metalen wapeningsnet: staal-.). D. boven de verwarmingselementen.. enkel wapening met vierkante mazen/ draadnet toegelaten. E. Dikte: 50 mm voor cementgebonden anhydrietgebonden dekvloeren. De dikte wordt gemeten vanaf het bovenvlak van de isolatie. dekvloeren en 45 mm voor Wapening: goed geplaatste wapening is noodzakelijk. steeds indrukbare ononderbroken randisolatie voorzien. F. die zelf op of in de isolatie rusten. Onderlaag Definitie: laag of lagen die tussen de dekvloer en de draagvloer aangebracht wordt of worden. Schuimbeton volstaat niet om te voldoen aan de vereiste thermische isolatie boven vloeren op volle grond of boven kruipkelders. ofwel gestort op onderliggende verwarmingselementen. . met eventuele tussenplaatsing van een scheidingslaag en inwerking van vloerverwarmingselementen (buizen of kabels).. Isolerende uitvullagen Isolerend beton enkel te gebruiken onder keramische bevloeringen.Afwerking 59 principe dat de leidingen ingewerkt worden in de isolatielaag of in een uitvullingslaag gelegen onder de isolatie. Dikte: 55 mm indien de dekvloer ingewerkte elektrische weerstandsdraden bevat en75 mm indien de dekvloer verwarmingsbuizen bevat die niet verzonken zijn in de isolatie. glasof polyestervezels.

die in de dekvloer moeten overgenomen worden. G.en krimpnaden). vermits deze later uitgevoerd wordt.60 Gespoten systemen: meestal minder kwaliteitsgaranties wat betreft juiste dosering. De te voorziene voegen kunnen als volgt ingedeeld worden :    de bewegingsvoegen (zetting en uitzetting) van de ruwbouw. Voegen: Er kunnen diverse voegtypes voorzien worden afhankelijk van het soort dekvloer. . scheidingsvoegen (uitzetvoegen). van het vloerbedekkingtype en van het nagestreefde doel. Het is inderdaad moeilijk een voeg uit te voeren op dezelfde plaats als deze voorzien voor de (harde) vloerbedekking. gelijkmatigheid en effectief uitgevoerde laagdikten. In principe moet een voeg in de dekvloer doorgetrokken worden in de vloerbedekking. Ze zijn dikwijls moeilijk uit te voeren (vlakheid van de ondergrond) en veroorzaken problemen tijdens het verdichten en het op peil brengen van de dekvloer. Voegen zijn meestal de zwakke punten van de dekvloer. bouwvoegen in de dekvloer (stort.

Na uitvoering moet deze voeg afgewerkt worden met een voeg van siliconen. zijn uitvoeringsfouten en het in één vloersysteem toepassen van meerdere materialen. elektriciteitsleidingen. geëxpandeerd polystyreen of een soortgelijk materiaal. AANDACHTPUNTEN BIJ DE UITVOERING: Vóór het plaatsen van de dekvloer. Deze voor het wegwerken van oneffenheden. de verwerkingscondities en de – materiaalafhankelijke – verharding. Als de prestatie-eisen aan het vloersysteem eenduidig zijn geformuleerd. mits correct uitgevoerd onder daartoe geschikte omstandigheden. Met de uitvoering van een vloersysteem zijn meerdere partijen belast. voldoen aan die prestatie-eisen. Een negatieve invloed op de prestatie hebben zaken als tijdsdruk. zal het vloersysteem in het gebruik. • hun werkzaamheden uitsluitend verrichten als is voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan de randvoorwaarden. Oorzaken waardoor de beoogde kwaliteit niet bereikt wordt. o. ongunstige omgevingsomstandigheden en slechte werkomstandigheden die zich tijdens de uitvoering kunnen voordoen. in de totstandkomingfase.Afwerking 61 3. Alleen door een integrale benaderingswijze en aanpak van het bouwonderdeel vloersysteem kan het prestatieniveau worden verbeterd. en een chape van 6 à 7 cm.en drogingomstandigheden. met dikte van 5 mm. met onderling sterk verschillende bedrijfsdisciplines. wordt eerst een vereffening/uitvullaag (vb cellenbeton) geplaatst. te kunnen plaatsen. dan kan het zijn dat de vloer niet aan de verwachtingen voldoet. De resterende hoogte moet nog voldoende zijn om nadien een isolatie (vloerverwarming). met onderling sterk verschillende eigenschappen. Zijn de prestatie-eisen niet eenduidig geformuleerd. invloed hebben op het prestatieniveau dat het vloersysteem uiteindelijk bereikt. • hun handelingen verrichten conform de eisen van een gewaarborgd proces. Bij de totstandkoming van het vloersysteem moeten de betrokken partijen: • uitsluitend gebruik maken van producten met gewaarborgde kwaliteit.a. Zoniet mag er niet met de werken aangevangen worden. die geen gemeenschappelijk economisch belang hebben.6 Uitvoering Er zijn veel factoren die. Voordat de vloer gelegd wordt doet de uitvoerder navraag of alle leidingen gelegd zijn. De vloeren worden gelegd nadat de vloerisolatie is geplaatst. - - . bouwfysische gedragseigenschappen verschillen sterk per materiaal en gedragseigenschappen van materialen kunnen onverenigbaar zijn. Alle buizen worden vastgelegd zodat ze niet opveren. en stalen kolommen geïsoleerd worden door een elastische voeg uit schuimrubber. De vloeren moeten van de omringde muren. te plaatsen tot boven de afgewerkte vloer.

In de praktijk wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de nadelige gevolgen van ongunstige omgevingsomstandigheden en ook de noodzaak van een effectieve nabehandeling wordt onvoldoende erkend. Deze dekvloer wordt op het dampscherm geplaatst dat boven de isolatie ligt. dat een voor de toepassing geschikte draagvloer resulteert. welke na plaatsing boven de dekvloer uitsteekt. Aanvullend worden aan de draagvloer bouwfysische eisen gesteld.62 - - - Onder de dekvloer dient een PVC-folie/ dampscherm geplaatst.en akoestische isolatiewaarde van uit. Men dient uiterst veel aandacht te besteden aan de PAS van de uitgevoerde dekvloer! Na het plaatsen van de vloerbedekking mag er niet afgeweken worden van de vooropgestelde vloerPAS! 3. De geprefabriceerde elementen voor elementenvloeren zijn vaak voorzien van een productcertificaat. Daarnaast worden op beperkte schaal draagvloeren van staal en hout toegepast. Op de Belgische bouwmarkt is een groot aanbod aan. gegalvaniseerd staal. de vochtopname en de thermische. De leverancier van de elementen is meestal niet verantwoordelijk voor het ontwerp van het vloersysteem en houdt . Dit is echter geen waarborg voor de kwaliteit van het eindproduct (het vloersysteem). (5 tot 8 cm) De gehele dekvloer wordt bewapend met een vlechtwerk.1 Type draagvloer De belangrijkste functies die de draagvloer in het vloersysteem vervult. Alvorens de dekvloer te plaatsen wordt er eerst een randisolatie geplaatst dikte 5 mm. Bij in het werk vervaardigde betonvloeren en (constructieve) druklagen is het minstens zo belangrijk dat het beton op de juiste wijze wordt aangebracht en verwerkt en uithardt onder daarvoor geschikte omstandigheden. men maken tussen monolitisch of Men dient de kwaliteit van de draagvloer steeds te garanderen om tot een goede uitvoering van de dekvloer over te gaan! De kwaliteit van de verschillende soorten draagvloeren is niet alleen afhankelijk van het ontwerp en de detaillering. De totale dikte van de dekvloer is minimum 5 cm. vloerverwarming). van mazen 38 x 38 x 1 mm (50 x 50 x 2 mm. i. De kwalitatief hoogwaardige elementen moeten ook nog zodanig worden aangebracht en onderling en aan de overige constructie worden gekoppeld. zijn de zorg voor voldoende draagkracht en het leveren van voldoende stijfheid en stabiliteit. voornamelijk steenachtige.6.c.en inwendige scheidingsconstructies zoals vloeren. draagvloeren. Een belangrijk onderscheid kan gefractioneerde draagvloeren. Het Bouwbesluit bijvoorbeeld stelt eisen ten aanzien van de dichtheid.

Gedurende het productieproces en de opslag zal tussen de afzonderlijke platen verschil ontstaan in kromming.Afwerking 63 evenmin toezicht op de juiste wijze van monteren. Tot op heden dankt de traditionele dekvloer zijn voortbestaan voornamelijk aan de lage prijs waarvoor hij wordt aangeboden. Deze negatieve aspecten zouden op termijn het einde van de dekvloer kunnen betekenen. Bindmiddelen: 3. Hierdoor zal het prestatieniveau van het totale vloersysteem toenemen. sinds 1993 valt een opmerkelijke toename in het marktaandeel van anhydrietgebonden dekvloeren waar te nemen. van de temperatuur. Het toepassingsgebied van de dekvloer is.6.2 Type dekvloer Op de Belgische bouwmarkt is het aanbod aan soorten dekvloeren beperkt. bijvoorbeeld door droging. vullen van voegen enzovoort. uitgebreid naar onder andere zwevende en verhoogde dekvloeren. Dit leidt tot rechtlijnig verlopende scheuren meestal boven de voegen en ter plaatse van de opleggingen en vaak ook tot plaatselijk onthechten van druklaag of dekvloer. relatief smalle. Vooral bij groot formaat keramische tegels en natuursteenplaten kan hierdoor ernstige schade ontstaan. Met het type anhydrietgebonden dekvloer kan worden voldaan aan de belangrijkste functie-eisen. Dit type dekvloeren wordt voornamelijk uitgevoerd als zogenoemde gietvloer.en of vochtgradiënt in de platen. Een nog groter probleem wordt veroorzaakt doordat sommige lange. met de komst van de anhydrietgebonden gietvloeren. Dit kan na de montage problemen opleveren omdat de hoogteverschillen tussen de afzonderlijke platen het aanbrengen van dunne afwerklagen bemoeilijkt. gehechte mortellaag.1 Cementgebonden dekvloeren Dekvloeren met cement als bindmiddel worden meestal toegepast als een. In de dagelijkse bouwpraktijk blijkt de kwaliteit van de traditionele dekvloeren steeds vaker onvoldoende om aan de elementaire functionele eisen te voldoen. Bovendien verstoort het aanbrengen van de dekvloeren de voortgang van andere bouwprocessen en wordt veel extra vocht in het gebouw gebracht.2.6. direct op een steenachtige draagvloer aangebrachte. Scheuren tekenen zich af in elastische vloerbedekking en zetten zich door in harde vloerbedekkingen. 3. Daarnaast kunnen gietvloeren zodanig worden uitgevoerd dat aan aanvullende functionele eisen kan worden voldaan. elementen zoals holle kanaalplaten (welfsels) ook na het monteren nog vervormen als gevolg van het wijzigen. Er werden in het verleden hoofdzakelijk cementgebonden dekvloeren toegepast. . Als bindmiddel voor cementgebonden dekvloeren gebruiken we bij voorkeur CEM I (Portlandcement) of CEM II B/V (Portlandvliegascement).

5 . keuring en beproeving moeten plaats vinden conform NBN B 12-001. de aanmaak. rekening houdend met de verhardingstemperatuur. De hechting aan de draagvloer (voor hechtende dekvloeren) en de neiging tot krimp (kans op scheurvorming) worden veeleer beïnvloed door de samenstelling dan door de keuze van het cementtype.w. die de termijn van gedeeltelijke en volledige ingebruikstelling beïnvloedt. vliegas.52. de druksterkte (in N/mm2) na 28 d en op 20 °C.42. De norm NBN B 12-001 bepaalt de sterkteklassen (32. . de snelheid om deze sterkte te bekomen. Water is nodig voor de chemische verharding en voor de verwerkbaarheid van de aangemaakte specie. De uitvoering. de bewaringsmethoden en –duur bepaalt. wordt de verhardingstemperatuur beïnvloed enerzijds door deze van de ondergrond en anderzijds door de omgevingstemperatuur.5). Gangbare cementtypes maken het voorwerp uit van de norm NBN B 12-001. maar ongunstig bij warm weer (versnelde uitdroging).64 Aan het cement worden toeslagmateriaal (meestal zand 0–4mm) en water toegevoegd. d. het snelle vrijkomen van hydratatiewarmte. bekomen op proefstukken waarvan de norm NBN EN 196-1 de samenstelling. In deze context wordt de keuze van het cement bepaald door de na x dagen geëiste sterkteklasse. die een andere samenstelling heeft en op andere temperaturen verhardt. slak en kalk in verSamenstelling CEM I Klinker CEM III A HK CEM III B HL CEM III C LK CEM V A Klinker en 36 tot 65 % hoogovenslak Klinker en 66 tot 80 % hoogovenslak Klinker en 81 tot 85 % hoogovenslak Samengesteld cement Klinker. de afmetingen.5 . Code Benaming Oude code Portlandcement P CEM II PPz cement Hoogovencement 36/65 66/80 81/95 schillende verhoudingen Portland/composietKlinker. De genoemde cijfers komen overeen met de resultaten van genormaliseerde proefstukken en dus niet met de mechanische karakteristieken van de afgewerkte dekvloer. waardoor het mengsel opwarmt : deze factor is gunstig bij koud weer.z. Ze worden aangeduid door de letters CEM gevolgd door een Romeins cijfer. 25% slak en 25% vliegas De keuze van het cement (type en sterkteklasse) beïnvloedt onder andere de volgende eigenschappen van de dekvloer: de uiteindelijke sterkte. Daar dekvloeren relatief dun zijn.

6. natuurlijk of synthetisch.3 Andere bindmiddelen A. is samengesteld uit: minimum 85 % watervrij calciumsulfaat (CaSO4) maximum 3 % scheikundig gebonden water maximum 12 % andere bestanddelen (zonder water) tot de hydraulische bindmiddelen gerekend. te vermijden.  3. Worden dus aanbevolen : CEM I. Gietvloeren hebben het toepassingsgebied voor dekvloeren sterk verruimd. DIN 272 en DIN 273 in Duitsland) wordt zelden toegepast in België. vervaardigd van een mengsel van steenslag.Afwerking 65 In ieder geval zijn belangrijke temperatuurverschillen tussen de omgevende lucht en de ondergrond. Bitumen is een thermoplastisch aardolieproduct. eventueel mechanisch verdicht en op het gewenste peil gebracht. verhoogde dekvloer en/of holtevloer… 3. gespreid. B. Zo lenen gietvloeren zich bij uitstek voor toepassingen als zwevende dekvloer. Het is echter wel belangrijk bij lage en zeer hoge temperaturen. . Bij zeer hoge temperaturen worden klinkerarme cementen minder beïnvloed door het versnellende effect van de temperatuur van de omgeving en/of van de ondergrond. genormaliseerd.6.  Bij lage temperaturen worden cementtypes die rijk zijn aan hydraulische componenten (klinker) minder vertraagd door de invloed van de koude. Calciumsulfaten worden (kristallisatieproces) Dekvloeren op basis van calciumsulfaat worden doorgaans aangebracht als gietvloer.  asfaltemulsie of koud asfaltvloeren. afhankelijk van de samenstelling.2.2 Anhydrietgebonden dekvloeren Anhydrietbindmiddel is in België niet gedefinieerd in de Duitse norm DIN 4208. Aangezien geen enkel cement hieraan kan verhelpen. het verhardt niet en droogt niet uit.of strijkasfaltvloeren. Het cementtype is vrijwel van geen belang bij gewone temperaturen (tussen 10 en 20 tot 25 °C). Bitumineuze dekvloeren worden onderscheiden in:  gietasfalt. Een bitumineuze dekvloer is een naadloze vloerafwerking. of tussen verschillende zones van de ondergrond zeer nadelig voor een homogene verharding van de dekvloer. Het wordt Anhydriet. is het ten zeerste aangeraden tocht. brutale opwarming. Magnesietcement (dat het voorwerp uitmaakt van de normen NEN N1396 in Nederland. zand of andere vulstof en een bindmiddel op basis van bitumen. afhankelijk van de samenstelling. CEM III A en CEM II. De warme of koude mortel wordt ter plaatse in een of meer lagen op een draagvloer gestort. Worden dan ook aanbevolen : CEM III B en CEM II. enz. rechtstreekse bezonning.2.

.3 Type vloerbedekking Ook in functie van de verschillende vloerbedekkingen kan dit invloed hebben op de keuze van dekvloer. We verwijzen hier naar het volgend hoofdstuk.6.66 3.

en bepaling van de eisen alsook de controlemethodes . De leidraad voor de goede uitvoering werd onderverdeeld in twee Technische Voorlichtingen : _ beschrijving van de dekvloer en de samenstellende materialen. zal de uitvoering behandelen en zich dus vooral richten tot de dekvloerleggers. te beginnen met de ontwerpers (die het type dekvloer kiezen en de voorschriften opstellen).7 Wetgevingen Het WTCB heeft hierover onderzoek uitgevoerd met de steun van het IWONL (Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw). De gebruikte terminologie werd gedefinieerd in de Technische Voorlichting nr. die later zal verschijnen. maar ook tot andere deelnemers aan het bouwproces. 177 “Woordenlijst van de dekvloerlegger”.Afwerking 67 3. de hoofdaannemer en de plaatser van de vloerbedekking _ een Technische Voorlichting. hij richt zich tot de dekvloerleggers. NBN B 12-001 NBN EN 196-1 .

wanprestatie bij één of meer van de uitvoerendebedrijven (35%). Daarbij wordt onderscheid gemaakt in zachte.3 Eisen Om een gerichte keuze te kunnen maken voor een bepaald vloersysteem. De niet-naadloze vloerbedekkingen worden ingedeeld naar het (basis)materiaal waarvan zij zijn vervaardigd. andere oorzaken (5%). Men kan een onderscheid maken tussen naadloze en niet-naadloze vloerbedekkingen. dient men op de hoogte te zijn van de wijze waarop en de omstandigheden waarbij in zijn algemeenheid een vloersysteem tot stand wordt gebracht. Als belangrijkste oorzaken van problemen zijn te noemen: onvoldoende communicatie tussen opdrachtgever en uitvoerende bedrijven (25%). vervult een belangrijke functie in het vloersysteem. Ook bekendheid met de oorzaken van de veelvuldig optredende problemen is een voorwaarde om tot een weloverwogen keuze te komen. . die een invloed heeft op de materiaaleigenschappen van een vloersysteem waarvan de betreffende vloerbedekking deel uitmaakt. elastische en harde materialen.68 4 Vloerbedekkingen 4. ontoereikende kennis bij de uitvoerende bedrijven (25%). De verven worden als een aparte groep beschouwd. Door belastingen veroorzaakte spanningen en/of verlies van eigenschappen kunnen resulteren in schade aan het vloersysteem en/of de toegepaste vloerbedekking. 4. hulpmateriaal en/of toebehoren. 4. ander gebruik van het vloersysteem dan bij het ontwerp voorzien (5%). Om duurzaam te kunnen functioneren moet het vloersysteem kunnen voldoen aan eisen die zijn gesteld. als bovenste en direct aan het gebruik blootgestelde component. In de gebruiksfase is het vloersysteem blootgesteld aan belastingen veroorzaakt door het verkeer en de processen die op de vloer plaatsvinden. De vloerbedekking maakt het vloersysteem geschikt voor het gebruik. vocht en het gebruik. materiaalgebrek of onjuist advies leverancier (5%). Een indeling kan gemaakt worden op basis van de invloed door temperatuur.2 Definitie De vloerbedekking.1 Inleiding Het aanbod aan vloerbedekkingen is vrijwel onbeperkt.

opgebouwd uit verschillende soorten materialen. Ten gevolge van capillaire opzuiging van het condenswater is dan geen sprake meer van droging maar wordt het vloersysteem natter met alle risico‟s voor het ontstaan van schade. kunnen hierdoor per component verschillen in vochtconcentratie ontstaan. De spanningen veroorzaken vervormingen die per laag kunnen verschillen met als gevolg nieuwe spanningen. Tijdens de gehele periode waarin een bouwwerk tot stand komt. veel tijd vergen. In een nieuw gebouw wordt de vloerbedekking meestal kort voor de oplevering aangebracht. Om de werkelijke evenwichtstoestand te bereiken. • buitenklimaat (uitkragende verdiepingsvloer).Afwerking 69 Men maakt de keuze van vloerbedekking op basis van prestatief en esthetische criteria.en tegelwerk. kan het in het vloersysteem opgesloten vocht alleen via de onderkant (de meestal betonnen draagvloer) ontwijken. kunnen naast de leeftijdsafhankelijke hoeveelheid restvocht die zij bevatten. behorende bij de heersende omgevingscondities. ook extra vocht opnemen door bijvoorbeeld capillaire opzuiging. De . Deze vochtconcentratieverschillen en de temperatuurverschillen veroorzaken spanningen in de afzonderlijke lagen van het meerlagensysteem. In het ruwbouwstadium is een gebouw in aanbouw bovendien blootgesteld aan vaak sterk wisselende temperaturen. Tussen de verschillende steenachtige materialen bestaan. zelfs onder de meest gunstige van deze omgevingsomstandigheden. zal het ingesloten vocht streven naar een (tijdelijke) evenwichtstoestand. is er sprake van vochtaanbod door bijvoorbeeld neerslag en natte bouwprocessen. afhankelijk van soort en type materiaal. afhankelijk van de omstandigheden. pleister. In een meerlagensysteem. kan worden afgestaan. Aan de onderkant van het vloersysteem kunnen verschillende omgevingscondities heersen: • binnenklimaat (verdiepingsvloersysteem). zoals beton. grote verschillen in de mate van vochtopname en de snelheid waarmee dit vocht. Het zijn voornamelijk de bouwtijd en de bouwfysische factoren vocht en temperatuur die een vrije keuze van vloerbedekking beperken. • gematigd buitenklimaat (begane-grondvloer boven een meer of minder geventileerde kruipruimte). Vanaf dat moment zijn de omgevingscondities aan de gebruikszijde van het meerlagensysteem te omschrijven als: een geklimatologiseerde binnensituatie (bv 20 °C). Ook als er tussentijds geen sprake is van vochttoevoer naar het vloersysteem zal het drogingsproces. Bij vloersystemen waarin relatief koude binnenoppervlakken aanwezig zijn (koudebruggen) kan sprake zijn van inwendige condensatie en/of langdurige oppervlaktecondensatie. metsel-. Steenachtige materialen. Als één of meer componenten van een vloersysteem veel vocht bevatten en het vloersysteem wordt aan de bovenzijde bekleed met een sterk dampremmende laag (vloerbedekking).

70 vochtproblemen met begane-grondvloeren zijn bekend. Schade aan een hechtend aangebrachte dekvloer/vloerbedekkingcombinatie kan optreden bij: • vervorming van in het werk gestorte betonvloeren ten gevolge van het optreden van krimp en kruip. Omdat zowel de omgevingsomstandigheden als de factor tijd een belangrijke rol spelen bij de vochthuishouding binnen een meerlagensysteem. moet zoveel mogelijk onvervormbaar zijn. De klachten zijn weliswaar afgenomen door het aan de onderzijde isoleren van deze vloeren. Er zijn echter nog steeds veel klachten die veroorzaakt worden door een onjuiste/ onzorgvuldige detaillering en/of uitvoering. In materialen met een grote hoeveelheid microporiën kan het vochtgehalte in de (tijdelijke) evenwichtstoestand hoog oplopen. de hoeveelheid vocht in % m/m per laag kunnen verschillen. Om ongewenste condensatie te voorkomen. dient een koudebrug-berekening te worden uitgevoerd. Natte processen vereisen een vloeistofdicht vloersysteem. Koudebruggen kunnen door een goede detaillering van het ontmoetingsdetail kop. wat weer kan leiden tot verlies aan eigenschappen van dat materiaal en van andere componenten van het vloersysteem. Onderbrekeningen in het vloeroppervlak. vormen eveneens een belangrijke beperking in de keuzevrijheid. Het gevolg hiervan is schade aan het vloersysteem. suiker. Zo mag geen vochtige lucht vanuit de kruipruimte door openingen in de draagvloer kunnen migreren en moet isolatie in een gesloten laag zijn aangebracht. zoals voegen zijn kwetsbaar en moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.en langsgevel en de vloeropleggingen worden voorkomen. • scheuren van de dekvloer ter plaatse van de plaatovergangen/ voegen bij elementenvloeren die niet zijn voorzien van een druklaag of waarbij geen onderlinge koppeling is toegepast. In een vloersysteem opgebouwd uit verschillende materialen zal. Hoge vochtconcentraties in een materiaal veroorzaakt volumetoename. In principe komen hiervoor alleen de naadloze vloerafwerkingen in aanmerking. Bescherming van het vloersysteem tegen aantasting door olie. Het vochtpercentage dat in de (tijdelijke) evenwichtstoestand per laag wordt bereikt hangt af van de absorptiecoëfficiënt die onder andere wordt bepaald door de poriënverdeling van het materiaal. Een draagvloer waarop een stijve dekvloer/vloerbedekking combinatie moet worden aangebracht. De processen waaraan het vloersysteem in de gebruiksfase is blootgesteld. na het intreden van de (tijdelijke) evenwichtstoestand. moet bij een korte bouwtijd worden afgezien van de combinatie van een sterk hydrofiele draagvloer met een sterk dampremmende vloerbedekking. vet. Zwaar en intensief verkeer over de vloer stelt hoge eisen aan de slijtvastheid en onvervormbaarheid van het vloersysteem. .

Voorwaarde daarbij is dat de voor het proces geschikte vloerbedekking in combinatie met de aanwezige draagvloer/dekvloercombinatie een duurzaam presterend vloersysteem oplevert.Afwerking 71 bloed. . chemicaliën enzovoort. wordt meestal geboden door de vloerbedekking.

4. vulstoffen en/of hulpstoffen worden toegevoegd. De toplaagspecie of het strooimateriaal is vervaardigd van cement en toeslagmateriaal.1 Cementgebonden vloerbedekkingen Onder cementgebonden vloerbedekkingen worden verstaan: naadloze in het werk vervaardigde monolitisch afgewerkte betonvloeren. Aan het mengsel kunnen tevens pigmenten en/of hulpstoffen worden toegevoegd. De toplaag kan worden afgewerkt in een structuur naar keuze. Dat is het eenvoudigst bij fabrieksmatig vervaardigde gecertificeerde producten waaraan tevens een kwalificatie is verleend bijvoorbeeld met de UPECmethode. Het is van belang dat wordt nagegaan of de vloerbedekking geschikt is voor de beoogde toepassing.4 Soorten Veel soorten vloerbedekking zijn reeds voorzien van een productcertificaat ifv de kwaliteitsbewaking. of op een scheidingslaag. Moeilijker is het met in het werk vervaardigde vloerbedekkingen vooral als daarvoor weinig of geen normen beschikbaar zijn (zoals voor kunstharsgebonden vloerbedekkingen). naadloze in het werk vervaardigde toplagen van cementgebonden tussenlagen of dekvloeren. • Toplagen van twee lagen. hechtend. Bij de keuze voor soort en type vloerbedekking moet hierbij nadrukkelijk worden stilgestaan: 4. De gebruikssituatie is medebepalend voor de te kiezen vloerbedekking.72 4. Ter verhoging van de technische eigenschappen kunnen aan de toplaagspecie speciale toeslagmaterialen. polijsten. aangebracht. De bijzondere eigenschappen kunnen worden onderverdeeld in: Industriële toepassingen: 1 speciale toplagen: • Toplagen van monolitisch afgewerkte betonvloeren bestaande uit een afzonderlijk aangebrachte toplaag of strooimateriaal. inkleuren. of licht uitgewassen. uitwassen. Daarnaast is de kwaliteit van een vloerbedekking sterk afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond waarop die vloerbedekking wordt aangebracht. enzovoort) die hij heeft ondergaan. variërend van fijn schuurwerk tot spiegelblinkend. cementbeton voorzien van een speciale toplaag: de toplaag van een cementgebonden vloerbedekking verleent aan een vloersysteem bijzondere eigenschappen ten gevolge van zijn samenstelling en/of de speciale oppervlaktebehandeling (stempelen. 2 uitgewassen toplagen: . slijpen.

nog verse oppervlak van een betonvloer of dekvloer worden flexibele platen aangebracht met een geprofileerde onderzijde. Door dit procédé wordt een zeer goede verdichting verkregen en wordt. melkzuren. Na het verwijderen van de platen vertoont het vloeroppervlak het contraprofiel van de stempelplaat. wordt de toplaag.of tussenlaag. Esthetische toepassingen: (ook wel cementcomposiet genaamd) 1 Gestempelde toplaag: Op het vóórgeschuurde. Ter verhoging van het esthetisch aanzien worden aan de toplaagspecie speciaal geselecteerde en gegradeerde toeslagmaterialen (bijvoorbeeld fijn grind). langdurig gewalst: Tijdens dit walsen wordt het overtollige cement dat aan het vloeroppervlak uittreedt voortdurend verwijderd. 3 cementbeton platen en tegels: • Deze geprefabriceerde elementen worden aangebracht in een cementmortelbed. Na het aanbrengen wordt de toplaag langdurig gewalst: Tijdens dit walsen wordt het overtollige cement dat aan het vloeroppervlak uittreedt voortdurend verwijderd. De elementen hebben een speciale slijtvaste toplaag. op de gewenste kleur gebrachte. Cementbetontegelvloeren vergen geen langdurige nabehandeling kunnen reeds enkele dagen na het leggen in gebruik worden genomen. suikers en dergelijke. de krimp beperkt. Ter verbetering van de weerstand tegen chemische aantasting worden ook wel tegels vervaardigd van speciaal sulfaatbestendig cement of van aluminiumcement. door het gereduceerde cementgehalte. door het gereduceerde cementgehalte. met speciaal geselecteerd en gegradeerd toeslagmateriaal.of tussenlaag. waaraan tevens pigment kan zijn toegevoegd. klinkers enzovoort). en . zo zijn er stempels voor tegelmotieven. Door op de gladde bovenzijde van de platen druk uit te oefenen (wals) wordt het profiel in het verse toplaagbeton gedrukt (stempel). krimp beperkt. Door dit procédé wordt een zeer goede verdichting verkregen en wordt. 2 Uitgewassen toplaag: De toplaag wordt aangebracht op een al of niet van krimpwapening voorziene cementgebonden uitvlak. pigmenten en/of witte cement toegevoegd. Ter verbetering van de weerstand tegen aantasting door bij voorbeeld bloedzuren. De mogelijkheden zijn groot. Het vloeroppervlak wordt tot slot gelijkmatig uitgewassen tot de gewenste textuur is bereikt. diverse soorten natuurstee (flagstone) of bestratingmateriaal (kassei.Afwerking 73 • Toplagen aangebracht op een al dan niet van krimpwapening voorziene cementgebonden uitvlak.

zoals: • slijtvast. technische eigenschappen. 3 Geslepen toplaag: Deze toplagen worden aangebracht op een al of niet van krimpwapening voorziene cementgebonden uitvlak. speciale toeslagmaterialen en kleurstoffen. kan door schuren en polijsten een bijzonder fraai resultaat worden verkregen.of tussenlaag. Het oppervlak heeft een nabehandeling ondergaan zoals uitwassen (gewassen grindtegels) of slijpen en zoeten of polijsten (terrazzotegels). de verse toplaag te bestrooien met speciaal geselecteerde korrels (ook glas en metaal) en deze weer in te schuren. Hierna kan het oppervlak naar keuze worden gepolijst of gepolitoerd. 4 Cementbeton platen en tegels: Geprefabriceerde elementen voorzien van een toplaag bestaande uit cement. De eerste maal wordt geschuurd met grove schijven en vervolgens wordt met steeds aangepaste diamantsegmenten fijn geschuurd. Drie tot vier dagen na het aanbrengen wordt het vloeroppervlak voor de eerste maal geschuurd met schuurmachines uitgerust met schijven die zijn voorzien van diamantsegmenten. gesloten structuur en homogene kleur fungeren als esthetische vloerbedekking. Na het schuren worden de poriën en gaatjes gevuld met cementpasta in de kleur van de toplaag. De meest recente ontwikkeling is het met diamantsegmenten schuren en polijsten van al dan niet ingekleurde betonvloeren. pigmenten en/of witte cement toegevoegd. In het laatste geval wordt het vrijkomende stof tijdens het schuren afgezogen. . Ook in gladde metalen mallen vervaardigde tegels op basis van aluminiumcement kunnen door hun fraaie gladde.74 Het vloeroppervlak wordt tot slot gelijkmatig uitgewassen tot de gewenste textuur is bereikt. Na het aanbrengen wordt de toplaag langdurig gewalst. gezoet en/of gepolijst. Ook na het schuren kan de vloer nog worden ingekleurd door het oppervlak te behandelen met zure oplossingen van metaalzouten. Door pigment aan het beton toe te voegen en. De toplaag dient ten minste zeven dagen te worden beschermd tegen uitdroging door het afdekken met bijvoorbeeld PE-folie. Het schuren kan nat en droog (met stofafzuiging)plaats vinden. Ter verhoging van het esthetisch aanzien worden aan de toplaagspecie speciaal geselecteerde en gegradeerde toeslagmaterialen (bijvoorbeeld natuursteenkorrels). na het vóórschuren. Het schuren kan zowel nat als droog gebeuren. Na een etmaal geconditioneerde verharding wordt het vloeroppervlak voor de tweede maal geslepen met water en fijnere diamantsegmenten.

of op een scheidingslaag.Afwerking 75 • stroef. geprefabriceerde platen of tegels van cementbeton voorzien van een speciale toplaag. De toplaag van een anhydrietgebonden vloerbedekking verleent aan een vloersysteem bijzondere eigenschappen ten gevolge van zijn samenstelling en/of de speciale oppervlaktebehandeling (slijpen. esthetische eigenschappen. 2 calciumsulfaatbeton platen en tegels: Deze geprefabriceerde elementen worden aangebracht op montagevloerdragers als verhoogde vloer. inkleuren enzovoort) die hij heeft ondergaan. 4. Ter verhoging van de technische eigenschappen kunnen aan de toplaagspecie speciale toeslagmaterialen. hechtend. Industriële toepassingen: 1 speciale toplagen: Toplagen van twee lagen. • bestand tegen chemische aantasting. De elementen kunnen reeds zijn voorzien van een elastische vloerbedekking.en stootvast. • vloeistofdicht. • structuur. Calciumsulfaatbetontegels vergen geen lange verhardingstijd en kunnen reeds enkele dagen na vervaardigen worden gelegd. aangebracht. polijsten. De bijzondere eigenschappen kunnen worden onderverdeeld in technische en esthetische eigenschappen. • reinigbaarheid. zoals bij cementgebonden vloerbedekkingen.2 Anhydrietgebonden vloerbedekkingen Onder anhydrietgebonden vloerbedekkingen worden verstaan: naadloze in het werk vervaardigde toplagen van calciumsulfaatgebonden tussenlagen of dekvloeren.4. zoals: • kleur en glans. Esthetische toepassingen: . • slag. vulstoffen en/of hulpstoffen worden toegevoegd.

kan dit koud gebeuren of door de kopse kanten van de tegels vóóraf te bestrijken met verwarmd asfaltbitumen. Toplaag van een asfaltvloer in twee lagen. in het werk vervaardigde. met verspringende aanzetnaden. hechtend aangebracht op een steenachtige draagvloer voorzien van een voorsmeerlaag.4. De tegels kunnen worden gelegd met een circa 3 mm brede voeg die met cementspecie of asfaltmeel wordt volgewassen.76 Een geslepen toplaag wordt aangebracht op een calciumsulfaatgebonden uitvlak. . Industriële toepassingen: 1 speciale toplagen: Toplagen met door een speciale samenstelling verkregen bijzondere eigenschappen voor toepassing als: • zuurvaste vloerafwerking voor chemische industrieën.3 Bitumineuze vloerbedekkingen Onder bitumineuze vloerbedekkingen worden verstaan naadloze. vonkvrije vloerafwerking voor munitieopslagplaatsen en fabrieken. 2 tegelvloer: De asfalttegels worden geprefabriceerd van geperst gietasfalt. De hardheid en dichtheid zijn afhankelijk van de persdruk bij de vervaardiging. Als de tegels zonder voeg worden gelegd. De kleur van deze tegels is zwart of roodbruin. Ter verhoging van het esthetisch aanzien worden aan de toplaagspecie speciaal geselecteerde en gegradeerde toeslagmaterialen (bijvoorbeeld natuursteenkorrels) en pigmenten toegevoegd. 4. • geleidende. Hierna kan het oppervlak naar keuze worden gepolijst of gepolitoerd en wordt het ten slotte altijd geïmpregneerd en verzegeld. De afmetingen van de tegels vanaf 250x250 mm. Door een speciale samenstelling verlenen deze toplagen aan de vloer bijzondere eigenschappen. Na het schuren worden de poriën en gaatjes gevuld met calciumsulfaatpasta in de kleur van de toplaag. Drie tot vier dagen na het aanbrengen wordt het vloeroppervlak voor de eerste maal geschuurd met vrij grove diamantschijven. De tegels worden op steenachtige draagvloeren in de cementspecie gelegd.of tussenlaag. • antistatische vloerafwerking voor bijvoorbeeld computerruimten. toplagen van samengestelde asfaltvloeren. Na een etmaal geconditioneerde verharding wordt het vloeroppervlak voor de tweede maal geslepen met fijnere diamantschijven. Hierdoor wordt een gesloten vloeroppervlak verkregen. de dikten variëren van 20 tot 25 mm.

Steenachtige draagvloeren moeten voldoende vlak zijn met een schoon en ruw oppervlak. Na het aanbrengen en verharden kan de toplaag naar keuze worden geschraapt of geschuurd en gepolijst. drukkerijen.Afwerking 77 Asfalttegels worden toegepast in werkplaatsen. 4. Ter verbetering van een bepaalde gewenste eigenschap (slijtvastheid. praktijklokalen. eveneens in de hete bitumen gekleefde.of tussenlaag. laag drukvast en isolerend foamglas wordt een warme vloer voor jongvee verkregen. stations. 3 platenvloer: Asfaltplatenvloeren worden gelegd met „mooker‟platen met afmetingen van 500x500 mm en een dikte van 8 tot 15 mm.4. Een maand na het aanbrengen dient het vloeroppervlak een nabehandeling met was of lijnolie te ondergaan. taaiheid enzovoort) kunnen aan de toplaagspecie speciale toeslagmaterialen. De platen worden vastgebrand op een bitumenlaag die vóóraf in hete toestand met een mastiekbezem op de ondergrond is aangebracht. Aangebracht op een. Deze toplagen verlenen aan de vloer bijzondere eigenschappen ten gevolge van hun samenstelling en/of de speciale oppervlaktebehandeling die zij hebben ondergaan. Het betreft hier de bovenste laag van een in twee lagen aangebrachte magnesiagebonden dekvloer. De speciale toplaag kan ook in een enkele laag op een geprepareerde steenachtige. Ter verhoging van het esthetisch aanzien worden aan de toplaagspecie pigmenten toegevoegd. De door verwarming zacht gemaakte platen kunnen in het gewenste profiel worden aangebracht en zelfs tegen de wanden worden opgezet. Esthetische toepassingen: 1 effen gekleurde toplagen: Deze worden aangebracht op een magnesiagebonden uitvlak. Tijdens de verdere levensduur dient het vloeroppervlak vettig te worden gehouden. Ook in de zelfbouwsfeer vinden asfaltplaten toepassing bij veeteeltbedrijven als stalvloer. De platen worden gebruikt voor dezelfde industriële toepassingen als de naadloze gietasfaltvloer. kazernes en dergelijke.4 Magnesiagebonden vloerbedekkingen Onder magnesiagebonden vloerbedekkingen worden verstaan naadloze in het werk vervaardigde toplagen van magnesiagebonden dekvloeren of tussenlagen. Industriële toepassingen: De industriële toepassing van magnesiagebonden vloerbedekkingen beperkt zich tot speciale toplagen. 2 toplagen met gevlamde kleuren: . houten of stalen draagvloer worden aangebracht. vulstoffen en of hulpstoffen worden toegevoegd.

Van dit pakket wordt een plak afgestoken die éénmaal wordt omgezet en vervolgens in kleine charges op de magnesiagebonden uitvlaklaag wordt aangebracht.of tussenlaag. Naarmate er veel of weinig vulstof wordt toegevoegd spreken we van een hoge of lage vulgraad. • polymethylmethacrylaatharsen (PMMA). Een maand na het aanbrengen moet het vloeroppervlak een nabehandeling ondergaan met was of lijnolie. De homogeen gemengde kunstharscompounds worden ter plaatse in één of meerdere dunne lagen op een geprepareerde ondergrond uitgegoten of gestreken met een totale laagdikte van ten minste 1 mm.4. sterk bepaald door het type bindmiddel. De toplaagspecie wordt met de spaan op de juiste dikte uitgesmeerd waarbij in één richting wordt gestreken. verharder en vulstof. • polyesterharsen (UP). Na het verharden wordt de toplaag nogmaals geschraapt. die binnen worden aangebracht. Enige uren na het aanbrengen (afhankelijk van de snelheid van opstijven) wordt de bovenlaag afgeschraapt waardoor de diverse inhomogeen gemengde kleuren toplaagspecie als vlammen (marmeringen) zichtbaar worden. Vanaf 2002 mogen kunstharsgebonden vloerproducten.5 Kunstharsgebonden vloerbedekkingen Naadloze vloerbedekkingen worden doorgaans vervaardigd van compounds samengesteld uit kunsthars (bindmiddel). De lagen hebben onderling verschillende kleuren en laagdiktes. Als bindmiddel voor vloerbedekkingen worden voornamelijk de volgende kunstharsen toegepast: • epoxyharsen (EP). De eigenschappen van kunstharsvloeren worden. Bij het toepassen van dit type vloerbedekkingen dienen tussen de partijen duidelijke en eenduidige afspraken worden gemaakt over het geëiste prestatieniveau en de controle daarop. . Naadloze kunstharsvloeren met een totale laagdikte van minder dan 1 mm worden gerekend tot de verven (coatings). Tijdens de verdere levensduur moet het vloeroppervlak vettig worden gehouden om kwaliteitsverlies door vochtopname te voorkomen. 4. Toeslagmateriaal wordt bij deze vloerbedekkingen meestal aangeduid als vulstof. • polyurethaanharsen (PUR). Ter verhoging van het esthetisch effect wordt in een mengtrog een pakket opgebouwd uit meerdere lagen specie met een stopverfachtige consistentie. behalve door soort en type vulstof.78 Deze worden aangebracht op een magnesiagebonden uitvlak. maximaal 100 gram per liter vluchtige organische stoffen bevatten. geschuurd en gepolijst.

waarbij de krimp van de mortel tot 1% of minder wordt teruggebracht. Door toevoeging van een of meer reactieve componenten.Afwerking 79 1 Epoxyharsen (EP) Epoxyharsen worden in de vloerensector sinds ongeveer 35 jaar toegepast. weersinvloeden en water en hecht goed op staal. De hardheid is over het algemeen geringer. De taaivloeibare UP-hars bestaat uit 50–70% (m/m) onverzadigde polyester. dat de uitharding doorgaat bij lagere temperaturen. waardoor reeds tijdens het verharden krimpscheuren kunnen ontstaan. EP-hars krimpt in vergelijking met andere harsen weinig. gesloten ruimten kan vanwege de giftigheid bezwaarlijk zijn. De chemische uithardingsreactie bepaalt de potlife. Als minimum wordt hierbij doorgaans . maar ook van de omgevingstemperatuur. In onverharde toestand is de hars zeer gevoelig voor vocht. Het aantal combinatiemogelijkheden maakt het verkrijgen van harsen met een ruime verscheidenheid van eigenschappen mogelijk. Afwijkingen van deze verhoudingen geven minder goede eindproducten. Een voordeel boven andere harsen is. hoge temperaturen. zelfs voor waterdamp. Om die reden worden voornamelijk hooggevulde UP-mortels gebruikt. opgelost in 50–30% (m/m) reactief monomeer verdunningsmiddel. Tijdens het uithardingsproces komt warmte vrij. De componenten worden in een vastgestelde gewichtsverhouding gemengd en de potlife geregeld door toevoeging van meer of minder katalysator. PUR verwerken in. Epoxyharsen kunnen worden gemengd (versneden) met bitumen. EP-hars is een tweecomponenten thermohardende hars met als componenten het epoxyhars en een harder. PUR-compounds mogen daarom alleen worden verwerkt in ruimten met een lage relatieve luchtvochtigheid en op een droge ondergrond. Het epoxy-bitumen is goed bestand tegen chemicaliën. Door de voortschrijdende technische ontwikkeling zijn er ook zogenoemde watergedragen epoxys verkrijgbaar en mengsels van epoxy en cement. kan de UP-hars tot verharding worden gebracht. waardoor een grote verscheidenheid van eigenschappen kan worden verkregen. De beschikbare verwerkingstijd (potlife) is sterk afhankelijk van de samenstelling. respectievelijk een initiator (katalysator) en een versneller. De mengverhouding van de componenten hars en harder is meestal vast. 3 Polyurethaanharsen (PUR) De hoofdcomponenten zijn hars en isocyanaat. 2 Onverzadigde polyesterharsen (UP) Ongevulde UP-hars heeft een uithardingskrimp die 6–9% bedraagt. De verdunningsmiddelen veroorzaken een doordringende stank bij het verwerken van een UP-specie. Deze laatste compound wordt veel toegepast als vochtregulerende tussenlaag bij het aanbrengen van een bekleding op een vochtige steenachtige ondergrond. Het aantal combinatiemogelijkheden is groot. van broshard tot rubberachtig.

Zo zijn er mengvormen van epoxy. 4. Ook PUR-hars wordt gemengd (versneden) met bitumen als polyurethaanbitumen toegepast. chroomoxiden. Men tracht met deze mengvormen de gunstige eigenschappen van beide harstypen te combineren. Evenals UP zijn het ééncomponentenharsen die met een toe te voegen katalysator tot verharding worden gebracht. 4 Polymethylmethacrylaatharsen (PMMA) Deze harsen vormen voor vloerbedekkingen de meest recente groep kunstharsen. Besluit Er wordt tevens gebruik gemaakt van diverse mengvormen. Sportvloer De verschillende takken van sport stellen uiteenlopende eisen aan de sportvloer. Door toevoeging van pigmenten.4. kwartsiet. Acrylaatharsen hebben een korte uithardingstijd.80 circa 5 °C aangehouden.en polyurethaanharsen. Vulstoffen worden toegevoegd om de eigenschappen van het eindproduct te verbeteren.6 Zachte vloerbedekingen Onder zachte vloerbedekkingen worden voornamelijk de diverse soorten tapijt gerekend die in de vorm van banen of tegels worden geleverd. glasvezels. omdat geen verdunningsmiddelen kunnen worden toegevoegd. Zij vertonen een vrij grote verwantschap met de polyesters. basalt. De vulstoffen moeten zeer droog zijn wanneer zij met kunsthars worden gemengd. grafiet. Tapijt bestaat uit een gebruikslaag die is vervaardigd van vezels en/of garens en een onderlaag. • klasse 3: universele binnensportvloer. Veel gebruikte vulstoffen zijn: kwartszand. zoals ijzeroxiden. gepigmenteerde PVC-korrels en marmersplit. Mengvormen zijn een combinatie van verschillende typen harsen. Voor de eisen waaraan een binnensportvloer moet voldoen heeft het Olympisch Comité – Instituut Sport Accommodatie . Verwerking vergt speciale voorzorgsmaatregelen. waaraan de gebruikslaag is gehecht.een richtlijn opgesteld. . metaalpoeders („anti-statische vloerbedekkingen‟Electro Static Discharge). titaandioxiden kunnen nagenoeg alle kleuren of kleurencombinaties worden verkregen. graniet. de zogenoemde rug. korund. Deze richtlijn onderscheidt drie klassen: • klasse 1: topsportvloer • klasse 2: gemiddelde binnensportvloer. chips (gepigmenteerde kunststofsnippers).

Afwerking 81 Staan de vezels rechtop dan spreken we van pool. Tapijt zonder een pool wordt vlaktapijt genoemd. A. Ook bij deze methode is een drukvaste. Daarbij zijn de vezels en garens van de gebruikslaag vooral horizontaal georiënteerd.7 Elastische vloerbedekkingen Vloerbedekkingen op basis van vinyl (PVC). staal. polyester. droge. sisal. kokos. • synthetisch polypropyleen. Tapijt „aan de rol‟ kan eveneens los worden gelegd. Tapijten bestaande uit een pool en een rug worden pooltapijten genoemd. schone. linoleum of rubber (zowel van natuurlijke herkomst als synthetisch) in de vorm van banen of tegels worden tot de elastische vloerbedekkingen gerekend. schone. polyamide. • anorganisch materiaal: aluminium.4. Voor de gebruikslaag van tapijten worden de volgende. droge. De dikte van het tapijt beïnvloedt zowel de thermische als de akoestische eigenschappen. • bewerkte natuurstoffen: viscose (rayon). Bestaat de pool uit lussen dan spreken we van bouclé. geitenhaar. De vervuiling van tapijt kan sterk worden beperkt door een juiste tapijtkeuze (katoen). materialen toegepast: • plantaardige vezels: katoen. Tapijt is leverbaar in tegelvorm en op rollen. koolstof. vlakke ondergrond met een egale gladde oppervlaktestructuur. In ruimtes met afmetingen die groter zijn dan de baanbreedte van het tapijt wordt meestal gekozen voor het verlijmd aanbrengen van het tapijt. Tapijten worden los gelegd of op de ondergrond bevestigd. Tapijttegels worden meestal los gelegd op een drukvaste. vlakke ondergrond met een egale gladde oppervlaktestructuur van belang. • dierlijke vezels: wol. Zogenaamd kamerbreed tapijt (tapis plein). Homogene elastische vloerbedekkingen . materiaal: polyacrylnitryl. onveiligheid voor de gebruiker enzovoort) wordt meestal gekozen voor een methode waarbij het tapijt wordt gefixeerd. wordt gespannen. maar om uiteenlopende redenen (uitlopen of krimpen van het materiaal. Bij ruimtes van beperkte omvang kan het kamerbreed tapijt worden bevestigd (gespannen) aan langs de wanden van de betreffende ruimte aangebrachte latten of strippen die zijn voorzien van gekromde nagels. binnen de betreffende ruimte naadloos. Elastische vloerbedekkingen kunnen homogeen of heterogeen zijn opgebouwd. 4.

Indien deze laag gedessineerd is. het transport en het verleggen. als de deklaag en/of de dessinvormende (tussen)laag versleten is.82 PVC vloerbedekking bestaat meestal uit één of meerdere lagen vinyl. Een speciale anti-statische vinyl vloerbedekking is ontwikkeld voor ruimten . in de vorm van platen en tegels. De verwerking vindt plaats tot gladde banen en tegels of tot geprofileerde tegels. Industriële toepassingen: Voor industriële toepassingen worden voornamelijk de homogene elastische vloerbedekkingen toegepast met een dikke slijtlaag en/of een grote laagdikte. die voornamelijk uit polyvinylchloride (PVC) bestaat. met een dikte van circa 10 mm. Een bijzonder type heterogene elastische vloerbedekking is laminaat dat een dessinvormende tussenlaag van houtfineer bevat. De elastische vloerbedekkingen kunnen daarbij zijn voorzien van „wapening‟ in de vorm van een inlage van bij voorbeeld glas. die betreffende hun samenstelling (receptuur) en dessin identiek zijn (dessin is dus „door en door‟). of daarop worden gelijmd. De onderlaag dient slechts als dragermateriaal tijdens de fabricage. Ter verbetering van de slijtvastheid en stroefheid kan de slijtlaag elektrokorundkorrels bevatten. Heterogene elastische vloerbedekkingen Deze bestaan uit één of meer onderlagen. niet-gedessineerde oppervlak van een onderlaag hecht verbonden. De verwerking van laminaat is overeenkomstig met die van een elastische vloerbedekking. meestal uit een open jute-weefsel bestaande. waarop een deklaag is aangebracht die als slijtlaag functioneert. Er bestaan ook homogene elastische vloerbedekkingen. B. Door dit speciale profiel worden de tegels bij het leggen onderling verbonden. Rubberen vloerbedekkingen worden overwegend op basis van synthetische rubbersoorten vervaardigd. al dan niet gestructureerde oppervlak van de onderlaag hecht verbonden. dan wordt deze met het gedessineerde. Deze vloerbedekkingen worden als versleten beschouwd. Linoleum wordt op een. die zijn vervaardigd van uit kabelommantelingen teruggewonnen PVC. zijn aan de randen voorzien van een speciaal profiel. wordt deze aan het gladde. Toch wordt linoleum als een homogene vloerbedekking beschouwd. De platen. Zij kunnen los worden gelegd op een voldoende vlakke dekvloer. Dergelijke producten kunnen derhalve zonder dessinverlies geheel worden versleten. stabilisatoren en eventueel vulcanisatoren worden verwerkt. Is de slijtlaag transparant. al dan niet gestructureerde slijtlaag. vulstoffen. onderlaag opgebouwd.of polyestervlies. Bij sommige producten wordteen afzonderlijke dessinvormende tussenlaag gebruikt. Praktisch alle heterogene elastische vloerbedekkingen hebben een gesloten. De uit teruggewonnen grondstoffen vervaardigde homogene PVC-tegels en platen en heterogene soorten vinyl waaraan vezels zijn toegevoegd vinden eveneens toepassing in de industrie. die samen met pigmenten.

Een goede waterdichte vloer/wandaansluiting kan worden gemaakt door aangelaste plinten van hetzelfde materiaal. Tegels of matten die zijn vervaardigd van biezen. Koud lassen geschiedt met behulp van zogenaamde laspasta. droge ondergrond met een gladde egale oppervlaktestructuur aangebracht of daarop geplakt.Afwerking 83 waar geen elektrische ontladingen mogen ontstaan en waar toch regelmatig nat of droog onderhoud nodig is.4. wordt als vloerbedekking voornamelijk in woningen toegepast. biezen. kan het oppervlak na het leggen worden voorzien van een transparante vloerlak. wegens de geringe weerstand tegen mechanische belasting en/of intensief gebruik. Als lijm wordt meestal een kunstharsdispersie gebruikt. trapneuzen en dergelijke in hetzelfde materiaal worden door de leveranciers meegeleverd. wordt de waterdichtheid van de vloerbedekking vooral bepaald door de aansluitdetails op aangrenzende en opgenomen bouwdelen. De houten delen waaruit deze vloerbedekking wordt samengesteld.9 Houten vloerbedekkingen Vloerbedekkingen van hout worden veelal aangeduid als parket. 4. Kurk geperst in de vorm van dunne tegels. worden geleverd in vele maten en diktes. tegels enzovoort kunnen na het leggen V-vormig worden uitgefreesd en vervolgens worden gelast met lasveters van hetzelfde materiaal in dezelfde of een contrasterende kleur. vlakke. uitstekend bestand is tegen langdurige inwerking van water. Wordt er geplakt. kokos. Om een vloeistofdichte afwerking te verkrijgen worden de naden tussen de afzonderlijke banen en/of tegels V-vormig gefreesd en vervolgens gelast. 4. in tegenstelling tot linoleum. Hoewel homogeen vinyl.8 Kurk en organische vloerbedekkingen Vloerbedekking kan in de vorm van matten en tegels zijn vervaardigd op basis van kurk.of sisalvezels.of sisaltouw aan elkaar genaaid zodat een „wand tot wand‟-vloerbedekking wordt verkregen. stroken en zelfs logo‟s eveneens tot de mogelijkheden behoort. blijvend droge dekvloer. De naden tussen de diverse banen.4. De tegels worden vaak met hennep. dan kunnen banen en tegels worden gecombineerd terwijl het aanbrengen van biezen. Voor industriële toepassingen worden de vloerbedekkingen doorgaans verlijmd aangebracht op een drukvaste. Bij het warm lassen wordt gebruik gemaakt van lasveters van hetzelfde materiaal. droge dekvloer met een gladde egale oppervlaktestructuur. kokos. Profielen voor plinten. .of sisalvezels worden. Om het onderhoud te beperken en de slijtvastheid te vergroten. cirkels. Esthetische toepassingen: Homogene en heterogene elastische vloerbedekkingen worden in een dunne laag los op een vlakke. sommige soorten kunnen ook met warme bitumenkleefstof worden verlijmd. De matten worden meestal los gelegd. eveneens praktisch uitsluitend toegepast voor huishoudelijk gebruik. De tegels worden gelijmd op een vlakke.

Laminaatvloeren (1996) en NBN EN 13329 . .als groefzijden zijn geïmpregneerd. Zij dienen te beantwoorden aan NBN B 16-303 . Houten vloerbedekkingen kunnen we onderverdelen in bedekkingen van: • massief hout.De massief houten vloerbedekkingen. Zowel de tand. Opmerking: Laminaatparket bestaat uit geprefabriceerde laminaatstroken. het zogenoemde kopshout. De keuze voor soort en type houten vloerbedekking voor een bepaald vloersysteem bepalen we aan de hand van een vóóraf opgesteld programma van functionele eisen. De afzonderlijke delen van de houten vloerbedekking kunnen los worden gelegd of worden genageld of gelijmd op een drukvaste. (aangebracht op een onderlaag van een goedkopere houtsoort) toegepast.84 Om een decoratieve en slijtvaste afwerking te verkrijgen wordt zowel massief (hard) houten delen als hardhoutfineer. .en slijtvaste toplaag van laminaatharsen. kunnen naar levervorm worden onderscheiden in: • stroken.Specificaties. aan de zichtzijde bekleed met een geperst decorpapier. eisen en beproevingsmethoden (2000). vlakke en droge ondergrond. • triplex. zoals bedoeld in vorig hoofdstuk. aangeduid met de verzamelnaam parket. Houten vloerbedekkingen kunnen ook worden aangebracht op een verende tussenlaag. niet te verwarren met de zwevende dekvloer. • plankjes. wordt praktisch uitsluitend toegepast als industrievloer. dat op een UV-bestendige wijze wordt voorzien van een stoot. Bij het vertalen van deze eisen naar voor de toepassing belangrijke prestatie-eisen kunnen we gebruik maken van de per eis beschikbare normen. De stroken zijn afgewerkt met een vormstabiliserende en vochtbestendige onderlaag. • gelaagd hout.De gelaagde houten vloerbedekkingen worden onderscheiden in: • lamellen. • mozaïek. hierbij spreekt men dan van zwevende vloer. richtlijnen en dergelijke.Laminaatvloerbekledingen . samengesteld uit een drager van spaanplaat of HDF. Een eveneens massief houten vloerbedekking. .

3 gegoten tegels: het vloeibare mengsel wordt op een poreuze ondergrond of in een poreuze vorm gegoten die het water uit de tegel opneemt. • enkelgevormde strengperstegels van een eenvoudige streng op maat gesneden.10 Keramische vloerbedekkingen Een harde vloerbedekking wordt gevormd door keramische tegels.Afwerking 85 Het laminaatparket wordt op de ondergrond verlijmd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of zwevend geplaatst volgens een kliksysteem. onder hoge druk in matrijzen geperst. kwartranden. Uitvoering Door het grote assortiment vormen en afmetingen. Vooral rechthoekige tegels kunnen in talrijke patronen worden gelegd. Kenmerkend voor deze tegels zijn de ribben aan de achterzijde. zoals: afdektegels. . Bij het vertalen van deze eisen naar voor de toepassing belangrijke prestatie-eisen kunnen we gebruik maken van de per eis beschikbare normen. goottegels. plinttegels. Voor de beëindiging van de vloerbedekking en voor de aansluiting tegen opgaand werk. richtlijnen en dergelijke. of worden aangebracht in een afzonderlijke procesgang. door een pers tot een streng gevormd en op tegellengte afgesneden. De keuze voor soort en type keramische tegels voor een bepaald vloersysteem bepalen we weer aan de hand van een vóóraf opgesteld programma van functionele eisen. in poedervorm of fijnkorrelig. 4. te onderscheiden in: •splijttegels: als dubbeltegel geperst. Glazuur Glazuur is een glasachtige toplaag die ondoorlaatbaar is voor vloeistoffen. Ook deze tegels kunnen geglazuurd of ongeglazuurd zijn. Het vormen van keramische tegels kan als volgt geschieden: 1 getrokken (geëxtrudeerde) tegels: een plastische massa grondstof. 2 droog geperste tegels: een mengsel. Verglaasde tegels zijn gebakken bij een zo hoge temperatuur dat de gehele massa van de tegel een glasachtige structuur heeft gekregen. hoektegels. is het aantal denkbare legpatronen groot. al dan niet nageperst en soms geglazuurd.4. volgens de voorschriften van de fabrikant. Als afwerking al of niet geglazuurd. na het bakken gesplitst en al of niet geglazuurd. De glazuurlaag kan worden meegebakken met het kleimengsel. Glazuren moet niet worden verward met verglazen. worden speciale hulpstukken geleverd.

In grote lijnen kunnen daarbij drie typen lijm worden onderscheiden: lijm in poedervorm. Hiertoe zijn in hoogte verstelbare aluminium profielen voorzien van een kunstrubberen afdichting verkrijgbaar. Om te zorgen voor het vol en zat inbedden van groot formaat tegels op een cementgebonden specielaag (dikbed). of door de tegels te leggen in een zwevend mortelbed. De samenstelling van het voegvulmateriaal wordt afgestemd op de breedte van de voeg en bevat toevoegingen om de eigenschappen te verbeteren. Door het krimpen van de draagvloer kunnen de tegels worden opgedrukt . Het verdient de voorkeur ter plaatse een dilatatieprofiel aan te brengen waartegen de tegels kunnen aansluiten.of draagvloeren door middel van een cement. Keramische vloerbedekkingen worden gehecht op steenachtige dek. Indien met de mogelijkheid van het scheuren (elementenvloer zonder druklaag) en/of vervormen (kruip) van de draagvloer rekening moet worden gehouden kan de stijfheid van de (dekvloer en de) tegelbekleding worden aangepast aan die van de draagvloer.86 Keramische vloerbedekking kan zowel op steenachtige als op houten deken draagvloeren worden aangebracht. tweecomponentenlijm. . Verlijmen Keramische tegels kunnen ook verlijmd worden aangebracht op een steenachtige dekvloer.of cement/ kalkmortel. een elastische latexmortel of een meestal hydraulische lijmlaag (dunbed). Bij kleine vervormingen kan dit door het toepassen van een elastisch mortelbed (latex-cement) in combinatie met een elastische voegvulling. Moet met grotere vervormingen worden gerekend dan moet de stijfheid van de draagvloer worden verbeterd bij voorbeeld door het aanbrengen van een gewapende druklaag. wordt doorgaans een contactlaag aangebracht (vanaf formaat 400 × 400 mm is dit noodzakelijk). zoals: • waterafstotendheid. lijm in pastavorm. In de draagvloer aanwezige dilataties moeten in de tegels worden doorgezet. rechtstreeks met de dikbed methode of gelijmd op een vóóraf aangebrachte zwevende dekvloer behoort tot de mogelijkheden. Ook het aanbrengen van tegels op een isolerende laag. • vermogen om vocht vast te houden. Tussen de tegels opengehouden voegen worden na enige tijd gevuld met een speciale voegspecie. Voorkomen moet worden dat de tegelvloer strak wordt opgesloten tussen op de draagvloer geplaatste wanden.

Onderling in dikte verschillende natuursteenelementen worden gezet in een cement. In de draagvloer aanwezige dilataties moeten in de natuursteenbekleding worden doorgezet. Voor de beëindiging van de vloerbedekking en voor de aansluiting tegen opgaand werk. Het opnemen van een dilatatieprofiel waartegen de elementen kunnen aansluiten is hierbij aan te bevelen. 4. • dichtheid.en/of draagvloeren. geprofileerde en/of een klein formaat tegel (hoger voegaandeel) kan worden gekozen om de stroefheid van een keramische vloerbedekking in een natte ruimte te verbeteren (slipgevaar). Het aanbrengen van natuursteenelementen met een uniforme laagdikte geschiedt op een wijze die vergelijkbaar is met het aanbrengen van keramische tegels. zijn de esthetische toepassingen van keramische vloerbedekkingen praktisch onbeperkt. Daarbij worden vaak maatregelen getroffen om bepaalde minder gunstige eigenschappen van keramische vloerbedekkingen te compenseren. vorm en kleur zeer groot evenals het aantal denkbare legpatronen. worden de natuursteenelementen doorgaans op maat geknipt/gezaagd. . Om een voetwarme vloer te verkrijgen. kan een vloerverwarming in het mortelbed worden opgenomen.11 Natuursteen Tegels of platen uit natuurlijke gesteenten vormen evenals keramische tegels een harde vloerbedekking die kan worden aangebracht op steenachtige dek. glans.4. Evenals bij de keramische vloerbedekkingen is bij natuursteen de verscheidenheid in formaat. kan de keramische vloerbedekking op een zwevende dekvloer worden aangebracht.Afwerking 87 • hechting aan de tegel. afhankelijk van de voegbreedte. Natuursteenelementen met een uniforme laagdikte kunnen ook verlijmd worden aangebracht op een steenachtige draagvloer of dekvloer. Om het thermischeen/of contactgeluidsisolatieniveau te verbeteren. In grote lijnen vindt de verlijming plaats zoals beschreven voor keramische tegels. • stijfheid. Door de onbeperkte mogelijkheden in kleur.of cement/kalkspecie of in een latexcement speciebed. patroon enzovoort. op een van de bekende wijzen wordt aangebracht. Een ongeglazuurde. afmeting. Ook bij natuursteen worden de tussen de elementen opengehouden voegen in een later stadium gevuld met een speciale voegspecie die. Naast cementgebonden voegvulmiddelen met toevoegingen worden ook toegepast sterk kunstharsgemodificeerde cementgebonden en kunstharsgebonden (meestal epoxy) voegvulmiddelen en kitvoegen.

4. 4. Dit kan zowel in als op de aardkorst gebeuren: diepte-. gang. met duidelijk waarneembare kristallen.of kalklagen die vervolgens zijn versteend. • zandsteen vervormt tot kwartsiet. De fossielen die vaak worden gevonden in uit kalk gevormde kalkstenen vertellen iets over de herkomst van de kalk. granieten) sedimentgesteenten: In rivieren en zeeën ontstane gesteenten. koraal. te onderscheiden naar afzettingsgesteenten en neerslaggesteenten. De klei of het zand kunnen afkomstig zijn van geërodeerde natuursteen.of sedimentgesteenten worden blootgesteld aan extreme druk en/of hoge temperaturen. Tot de afzettingsgesteenten behoren de kleistenen.d. Het natuursteenoppervlak kan de volgende bewerkingen ondergaan: • om een glad oppervlak te verkrijgen: schuren. Hierdoor veranderen het uiterlijk en de eigenschappen. worden aangeduid als kunststeen. de kalk van schaaldiertjes.88 Natuursteensoorten die worden toegepast als vloerbedekkingmateriaal zijn: stollingsgesteenten: Stollingsgesteenten ontstaan door afkoeling van vloeibaar gesteente (magma). Dit resulteert in grofkorrelige gesteenten.12 Kunststeen (composiet) Tegels en platen vervaardigd van een mortel op basis van kunstharsgemodificeerd cement of van polymeren waaraan naast speciaal geselecteerde toeslagmaterialen (zoals natuursteenkorrels) ook pigmenten. zandstenen en sommige kalkstenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • kalksteen vervormt tot marmer. e. zand. Afzettingsgesteenten ontstaan door het afzetten van klei-. metamorfe of omvormingsgesteenten: Tijdens het ontstaan van bijvoorbeeld bergketens en zeetroggen door bewegingen in de aardkorst kunnen reeds gevormde stollings. . polijsten. Daardoor ondergaan deze gesteenten een gedaanteverwisseling of metamorfose. boucharderen en thermisch branden. (vb. • om de slipweerstand te verhogen: stralen. hulpstoffen en vulstoffen zijn toegevoegd. zoeten (fijn slijpen). • kleisteen vervormt tot leisteen.en uitvloeiinggesteenten.

13 Metalen vloerbedekkingen Metalen vloerbedekkingen kunnen worden geleverd in vele. aluminium en geel. Esthetische toepassingen: Kunststeen vloerbedekkingen kunnen overal worden toegepast als alternatief voor keramische of natuursteen vloerbedekkingen.4. Dunne metalen tegels en/of platen van klein formaat kunnen op praktisch alle typen dekvloeren worden gelijmd. Naar welke van deze vloerbedekkingen de voorkeur zal uitgaan. afhankelijk van de uitvoering van de tegels of platen: • tegels en platen aan de achterzijde voorzien van een profilering en/of ankers. afhankelijk van het polymeergehalte redelijk bestand tegen chemicaliën en geschikt voor binnentoepassingen in zowel de woning. mits voldoende vlak. Bij deze toepassing moeten de tegels worden gelijmd met een chemisch bestendige tweecomponentenlijm. Kunststeen vloeren zijn hard. Industriële toepassingen: In sommige industrieën en met name ook bij het renoveren van oppervlakkig aangetaste bedrijfsvloeren worden kunststeen vloerbedekkingen toegepast. Afhankelijk van de samenstelling.Afwerking 89 Het oppervlak van de kunststeen tegels of platen ondergaat na het verharden meestal een nabehandeling in de vorm van schuren en polijsten. Als lijm wordt een hydraulische lijm (bij aan de achterzijde van een profilering voorziene tegels) of een dispersielijm toegepast. kan een kunststeen vloerbedekking ook worden toegepast in een agressief milieu. meestal vierkante of rechthoekige vormen van klein formaat tegels tot groot formaat platen. worden aangebracht op een voldoende draagkrachtige en stabiele steenachtige draagvloer. 4. Hoge maatvastheid van de tegels zorgen ervoor dat deze praktisch zonder voeg aangebracht worden. Een vloerbedekking van kunststeen tegels of -platen kan kort na het aanbrengen in gebruik worden genomen. Groot formaat metalen tegels of platen kunnen op verschillende wijzen worden aangebracht. slijtvast. De kunststeen tegels of platen worden meestal verlijmd aangebracht op een droge vlakke ondergrond (een nieuwe steenachtige dekvloer of een gesaneerde steenachtige draag-. wordt in de meeste gevallen niet door rationele aspecten bepaald. . of dekvloer). De tegels en platen kunnen vervolgens op soortgelijke wijze worden aangebracht als keramische en natuursteentegels.als utiliteitsbouw (winkels). Als metaalsoorten worden (roestvast)plaatstaal. kunnen in een speciebed verlegd. of uitwassen.en roodkoper het meest gebruikt.

droge. . Op basis van met olie gemodificeerde alkydharsen. Beitsen voor vloeren bestaan vaak uit een urethaanalkydhars combinatie. computerruimten enzovoort.IOK) Als elektrisch geleidende vloer voor speciale toepassingen munitiewerkplaatsen. worden op beperkte schaal toegepast als exclusieve vloerbedekking voor bijvoorbeeld representatieve of tentoonstellingsruimten. (lak)verf. installatieruimten. aluminium en rvs (roestvrijstaal). (cfr. een matig gepigmenteerde verf die de tekening van de ondergrond zichtbaar laat. Producten die tot de verven voor vloerbedekkingen kunnen worden gerekend.of roodkoper.90 • de tegels en platen kunnen met behulp van schroeven aan een willekeurige ondergrond worden bevestigd. • vernis (blanke lak). spuiten of uitgieten met nastrijken aangebrachte. filmvormende kunstharsen. voornamelijk gepigmenteerde. als: 4. niet-filmvormende beitsen en impregneermiddelen. 1 Filmvormende vloerverven: • gekleurde. verf). kunnen verdeeld worden in de volgende typen: filmvormende verven. • tegels en platen kunnen los worden gelegd op een willekeurige ondergrond. Esthetische toepassingen: Geprofileerde platen van geel. De dikte van een. in een speciebed gelegde.14 Vloerverven Een dunne naadloze vloerafwerking van verf. verflaag is maximaal 1 mm. vervaardigd op basis van natuurlijke of kunstmatig samengestelde bindmiddelen en/of pigmenten of vulstoffen. voornamelijk gepigmenteerde. vloerbedekking in industrieën waar de vloeren belast worden door hoge puntlasten en/of veelvuldig worden blootgesteld aan stotende en/of vallende lasten (staalplaattegels). mits voldoende vlak. Hierna worden zij aan elkaar bevestigd (lassen). in één of meerdere lagen door middel van uitstrijken met een kwast of roller. Industriële toepassingen: Als. vlakke dekvloer met een egale oppervlaktestructuur. Als verf maar zonder pigment.4. • beits (transparant gekleurd. mits voldoende vlak. wordt ter plaatse aangebracht op een schone.

of matig filmvormende verflaag of beits. De voegen worden gevuld met een voegspecie. Deze chemisch hardende kunstharsen kunnen in principe zonder toevoegingen worden verwerkt. 2 Scheidingsprofielen Het betreft scheidingsprofielen aan te wenden als overgang tussen twee (verschillende) vloerbekledingsmaterialen (bv. aangepast aan de tegel en de ondergrond te gebruiken (cementmortel / lijmmortel / synthetische lijm).en scheidingsvoegen dienen uitgevoerd volgens de richtlijnen van TV 137. • polymethylmethacrylaat (PMMA). stroef worden gemaakt. Met name polyurethaan wordt veel als transparante afwerking toegepast. ter bescherming en/of verfraaiïng. soepele vloerbekleding / . maar kunnen een zacht glanzend resultaat opleveren. door het toevoegen van hulpstoffen of het instrooien van het natte oppervlak. Alle uitzet.Afwerking 91 2 Filmvormende kunstharsen: dunne vloerbedekking. 3 Houten dekvloeren of vloerbedekkingen worden vaak voorzien van een niet. vervaardigd op basis van de volgende bindmiddelen: • polyurethaan (PU). waarna de elastische voegen kunnen uitgevoerd worden. die verenigbaar is met de plaatsingsmortel. • epoxy (EP). Voor het zetten met cementmortel worden sterk opzuigende plinten in water ondergedompeld tot zij doortrokken zijn waarna men ze laat afdruipen. Voor de met cementmortel geplaatste plinten wordt het pleisterwerk verwijderd tot op 1cm onder de bovenrand van de plinten.15 1 Plinten Toebehoren De vloerder dient een hechtmiddel. halfglanzende of matte en gladde afwerking met een gesloten oppervlaktestructuur. Esthetische toepassingen: Filmvormende verven en kunstharsen vormen een glanzende. Uitstekende randstroken worden afgesneden. Deze kan.4. De plinten worden mooi evenwijdig en loodrecht aansluitend tegen vloer en wand geplaatst. voor de met lijm geplaatste plinten tot op 1 cm boven de vloer. 4. Niet-filmvormende verven brengen geen wijziging in de oppervlaktestructuur.

De bovenzijde van het profiel wordt aangebracht in beeldvlak van de bevloering. de het de Alle - De vloermatkaders worden zuiver gepositioneerd in het legpatroon van de bevloering. mm breed. mortel of lijmresten worden na plaatsing onmiddellijk verwijderd. De hoogte is aangepast aan de vloermat. Bij tegelbevloeringen worden scheidingsprofielen op een normale voegafstand van de tegels gelegd. . De scheidingsprofielen worden ingewerkt en verankerd in of op ondervloer. De bovenzijde van het kader wordt aangebracht in het beeldvlak van de bevloering of vloerbekleding. De horizontale flens op de draagvloer is maximum 1mm dik en is voorzien van openingen om de hechting van de bevloering in het kader.. Het kader wordt op hoogte gesteld en verankerd in de draagvloer.92 tegels) en/of op die plaatsen waar geen tussendeurdorpels worden voorzien. Het beeldvlak is 4 / . Voor de bevestiging zijn de profielen voorzien van zwaluwstaartvormige dookhaken (minstens 1 per zijde van het kader). De hoeken worden in verstek gezaagd en zijn voorzien van hoekversterkingen. Bij tegelbevloering worden de kaders op een normale voegafstand van de tegels gelegd. Alle mortel of lijmresten worden onmiddellijk verwijderd. met de draagvloer mogelijk te maken.. 3 Vloermatkaders Het vloermatkader is samengesteld uit: L-profielen met een bovenrand van minimum 5 mm. L-profielen bestemd om ingewerkt te worden in de bevloering.

Tegellijmen .Afwerking 93 4.en vloerkeramiektegels .Bepaling van de kleefkracht voor fijn verdeelde lijmen NBN EN 1346 .Parketstrip met groeven en/of messing .Terminologie (2003) NBN EN 13810-1 .Mortels voor keramische tegels .Productnorm .5 Wetgevingen NBN EN 87 .Tegels van fijn verglaasd geperst gres voor vloerbedekking (1971) NBN 787 .Zwevende vloeren NBN EN 1195 .delen 1 t/m 16 .Keramische producten voor wand. 1998) NBN EN 1347 .Controle.Keramiektegels (1997-2000) NBN EN 13888 .Tegellijmen .en vloerbekleding NBN B 27-101 .Timmerwerk .Tegellijmen .Hout.Houten vloeren en parket en wand.en zolderbetimmeringen van hout NBN ENV 13696 .Tegels van klinkergres voor vloerbedekking (1971) NBN 790 .Keramiektegels NBN EN 101 .1998) NBN EN 1323 .Hout.Gedraging van dragende houten vloeren NBN EN 1533 .en parketvloeren .Bepalen van buigeigenschappen NBN EN 1534 .Houten vloeren .1998) NBN EN 1322 .en proefmethoden voor keramische producten voor vloerbedekking NBN B 27-001 t/m 011 .Ongeglazuurde tegels van getrokken gres voor vloerbekleding (1972) NBN EN 186 .Indrukweerstand (Brinell) .Houten vloeren .Wand.en parketvloeren NBN EN 13226 .Betonplaat voor proef (1997 + add.Bepaling van de kleefkracht voor cementhoudende lijmen NBN 786 .Hout.Houtachtige plaatmaterialen .Keramiektegels NBN EN 188 .1998) NBN EN 1324 .Tegellijmen .Termen en begripsbepalingen (1997 + add.Tegels van geperst halfgres voor vloerbedekking (1971) NBN 788 .Bepaling van het glijden (1997 + add.Delen 1-16 (1997-2000) NBN EN 1308 .Bepaling van de open tijd (1997 + add.Proef (2000) NBN EN 1910 .Eigenschappen en merken (1992) NBN EN ISO 10545 .Keramiektegels .Bepaling van het bevochtigingsvermogen NBN EN 1348 .Definities en specificaties (2003) NBN EN 13756 .Tegellijmen .en parketvloeren .Keramiektegels NBN EN ISO 10545 .Proefwijzen .Tegellijmen .Tegellijmen .

Elastische vloerbekledingen .Elastische vloerbekledingen NBN EN 12466 .Vloertegels van gebonden kurk .Elastische vloerbekledingen .Vloertegels van gebonden kurk NBN ISO 9366 .Elastische vloerbekledingen NBN EN 12105/12103/12104.Elastische vloerbekledingen NBN EN 684 .94 NBN EN 13227 .Vloertegels van gebonden kurk .Woordenlijst (1998) NBN EN 423 t/m 436 .Houten vloeren .Geluidverminderende samenstelkurk in tegels (1992) NBN ISO 3813 .Producten van massief lamelparket (2003) NBN ISO 2509 .Geluidverminderende samenstelkurk in tegels (1992) NBN ISO 3810 .Elastische vloerbekledingen NBN ISO 2509 .Elastische vloerbekledingen (1993-1994) NBN EN 660 t/m 666 .Elastische vloerbekledingen .Geluidopslorpende gezwollen zuivere gebonden kurk in tegels (1992) NBN ISO 2510 .Bepaling van de lasnaadsterkte (1996) NBN EN 685 .Elastische vloerbekledingen NBN EN 14259 .Proeven (1992) NBN ISO 3813 .Lijmen voor vloerbekledingen NBN EN 548/686/687/688 .Classificatie (1996) + add1 (2003) NBN EN 1399/1815/1818/1081.Samenstelkurkvloertegels NBN EN 672 .Geluidopslorpende gezwollen zuivere gebonden kurk in tegels (1992) NBN ISO 2510 .

Samenstelkurkvloertegels 95 5 Scheidingswanden . niet-dragende functie. die allemaal gelijk en uitwisselbaar zijn en die in het werk worden opgebouwd tot een wandconstructie. eventueel met losse stijlen en uitwisselbare elementen.Afwerking NBN ISO 9366 . die in het werk worden opgebouwd. op basis van de opbouw van de wand. tot een systeem behorende. kunnen enerzijds Het voornaamste verschil tussen deze typen binnenwanden is gelegen in het feit dat een niet-dragende binnenwand van metselwerk bestaat uit losse. tot één systeem behorende elementen. alleen een scheidende. De wand zelf bestaat uit. een verdere onderverdeling worden gemaakt: . binnenwanden van metselwerk. in het werk wordt voorzien van een afwerking. vooraf vervaardigde elementen. In tegenstelling tot de dragende scheidingsconstructies hebben de nietdragende scheidingsconstructies. nadat deze is aangebracht.1. Systeemwanden kunnen we onderverdelen in: 1 In het werk af te werken systeemwand: Onder een in het werk af te werken systeemwand wordt verstaan een lichte wand die. 5. aaneengeschakelde. In het algemeen kan worden gesteld dat steenachtige nietdragende binnenwanden een meer traditionele opbouw vertonen dan de systeemwanden. die in dit hoofdstuk worden behandeld. scheidingsconstructies = constructieve • niet-dragende inwendige scheidingsconstructies = scheidingswanden. Een systeemwand is opgebouwd uit verschillende.1 De niet-dragende binnenwanden worden verdeeld in: systeemwanden. steenachtige elementen. Binnen de in het werk af te werken systeemwanden kan.1 Inleiding In een bouwwerk kunnen twee soorten verticale scheidingsconstructies worden onderscheiden: • dragende inwendige scheidingswanden.Lichte binnenwanden 5.

niet-dragende binnenwanden Dit type binnenwand wordt opgebouwd uit kleine stenen of blokken die door middel van een metselmortel met elkaar worden verbonden. 2 Gelijmde. De hiervoor te gebruiken bouwproducten zijn onder andere gipsblokken. glazen bouwstenen en andere steenachtige producten. Ook de vooraf afgewerkte systeemwanden kunnen op basis van de opbouw van de wand verder worden onderverdeeld in panelen systeemwanden en systeemwanden met een beplating op een metalen of houten frame. De producten die hiervoor worden toegepast zijn er onder andere op basis van baksteen. betonsteen. die in het werk worden opgebouwd. Steenachtige binnenwanden kunnen we onderverdelen in: 1 Gemetselde. cellenbeton of gips. . niet-dragende binnenwanden Gelijmde niet-dragende binnenwanden worden samengesteld uit steenachtige producten die zodanig maatvast en vlak zijn dat de koppeling met een dunne lijmmortel kan plaatsvinden.96 • de systeemwand kan zijn opgebouwd uit panelen die in de productieplaats worden samengesteld uit beklede gipskartonplaat of spaanplaat. Deze beplating kan weer bestaan uit gipskarton. De wand bestaat uit.of gipsvezelplaat of spaanplaat. cellenbetonblokken en kalkzandsteen lijmblokken. samen met uitwisselbare elementen. niet-dragende binnenwanden Verdiepingshoge niet-dragende binnenwanden van een steenachtig materiaal worden gevormd door verdiepingshoge bouwelementen (panelen) van lichtgewichtbeton. Deze mortel kan zijn op basis van gemodificeerde zand-cementmortel of op gipsbasis. • een ander type systeemwand is opgebouwd uit een skelet van metalen of houten profielen. waartegen op de bouwplaats aan één of beide zijden een beplating wordt aangebracht. vooraf vervaardigde elementen. kalkzandsteen. aaneengeschakelde. 3 Verdiepingshoge. bevestigd aan één of beide zijden van een kern. 2 Geprefabriceerde systeemwand: Onder een geprefabriceerde systeemwand wordt verstaan een lichte wand waarvan de onderdelen vooraf zijn afgewerkt. tot een systeem behorende. eventueel met losse stijlen.

niet-dragende binnenwanden kunnen worden onderverdeeld in horizontaal of verticaal te rollen of te schuiven wanden. als de vloerconstructie is berekend op de voorgeschreven extra gelijkmatig verdeelde belasting. De vaste niet-dragende binnenwanden kunnen worden onderverdeeld in verplaatsbare en niet-verplaatsbare nietdragende binnenwanden. onafhankelijk van voorzieningen in de bouwkundige constructie worden geplaatst.Afwerking 97 5. De beweegbare. 3 Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verdiepingshoge en half-hoge niet-dragende binnenwanden.2 Andere mogelijkheden om niet-dragende binnenwanden onder te verdelen kunnen onder meer op basis van de volgende drie criteria: 1 Gewone en lichte. . Halfhoge scheidingswanden en sanitaire scheidingswanden voor toiletgroepen. douchecabines en kleedruimten behoren tot de inrichting van een gebouw en worden in dit hoofdstuk dus niet besproken. waardoor deze wanden meer plaatsgebonden zijn. niet-dragende binnenwanden kunnen.1. 2 Een ander onderscheid dat kan worden gemaakt is of de niet-dragende binnenwand vast of beweegbaar is. De flexibiliteit van de indeling is hierdoor groter dan bij de gewone scheidingswanden. waarbij in de vloerconstructie extra voorzieningen dienen te worden getroffen.

IJsland en Liechtenstein) en in Turkije op te heffen. Geharmoniseerde Europese specificaties kunnen voorkomen onder de vorm van een Europese productnorm (EN-productnorm) of een Europese Technische Goedkeuring (ETA) die gebaseerd is op een Europese technische goedkeuringsleidraad (ETAG). Deze fundamentele voorschriften worden beschreven in zes basisdocumenten. de Lidstaten van de Europese Unie. 5. Deze productspecificaties worden uitgewerkt volgens de strikt juridische context van de BPR en vormen de basis voor het toekennen van de CE-markering.1 Bouwproductenrichtlijn en CE-markering In 1989 werd de Europese richtlijn 89/106/E. Deze heeft tot doel om de belemmeringen voor het vrije verkeer van bouwproducten in de Europese Economische Ruimte (d.2. mechanische weerstand en stabiliteit 2. noch om een toelating tot het vrije gebruik van het product in om het even welke toepassing. Het uitgangspunt van de BPR is dat bouwwerken moeten voldoen aan de volgende zes fundamentele voorschriften : 1. Deze zetten de fundamentele voorschriften die opgelegd worden aan bouwwerken om in eisen voor bouwproducten. ook „interpretatieve documenten‟ genoemd. Daarom verplicht de BPR de CE-markering voor alle bouwproducten die in voornoemde landen toegepast of verhandeld worden. Noorwegen. gezondheid en milieu 4. Toch gaat het hier niet om een kwaliteitsmerk. waarin deze eisen omgezet worden in termen van prestaties. . Hieruit volgt dat ook de producten die ingevoerd worden vanuit landen die niet tot de EER (met inbegrip van Turkije) behoren. geluidsisolatie 6. Deze ETA-route is uitermate geschikt voor innovatieve producten die buiten het toepassingsgebied van de normen vallen. Voor elke productfamilie heeft de Europese Commissie het CEN (European Committee for Standardization) en de EOTA (European Organisation for Technical Approvals) gemandateerd om geharmoniseerde productspecificaties op te stellen.2 Mechanische weerstand en stabiliteit In de context van de BPR verstaat men onder mechanische weerstand en stabiliteit het vermogen om weerstand te bieden tegen:  het bezwijken van het gehele element of van zijn onderdelen als gevolg van de belastingen die erop aangrijpen  de (on)toelaatbare vervormingen van het element onder de gebruiksbelastingen  de schade die aan andere bouwdelen berokkend wordt door overmatige vervorming. hygiëne. gepubliceerd. energiezuinigheid en thermische isolatie.w.2. brandveiligheid 3.z.98 5.2 Eisen 5. aan deze eisen moeten voldoen. gebruiksveiligheid 5. Een product met een CE-markering voldoet aan de geharmoniseerde Europese productspecificaties die erop van toepassing zijn. beter bekend als de Bouwproductenrichtlijn (BPR).

met uitzondering van eengezinswoningen. zijn de huidige eisen inzake de brandreactie van wandbekledingen van ruimten opgenomen in Bijlage 5 van het KB tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand. Dit KB bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan het ontwerp. Het bezwijken van een lichte binnenwand brengt de stabiliteit van het gebouw of van de structurele elementen immers niet in het gedrang.3 Brandveiligheid De brandreactie en de brandweerstand zijn twee totaal verschillende eigenschappen. Men maakt een onderscheid tussen :   lage gebouwen (LG) met een hoogte kleiner dan 10 meter. De uitbreiding van een brand in een gebouw kan vertraagd worden door bouwmaterialen te gebruiken met een goede brandreactie (d. onbrandbare materialen. (cfr. middelhoge gebouwen (MG) met een hoogte begrepen tussen 10 en 25 meter. moeilijk brandbare. Men heeft het in deze context over brandbare. maar kan daarentegen wel een invloed hebben op de veiligheid van de gebruikers. lage gebouwen met een oppervlakte van minder dan 100 m² en maximaal 2 verdiepingen en industriegebouwen.3. enz.z. Classificatie Sinds de publicatie van de BPR en de invoering van de CE-markering werd er een nieuwe Europese classificatie (de „euroklassen‟) ontwikkeld. Dit Europese classificatiesysteem van bouwproducten volgens hun brandreactieklasse wordt beschreven in de norm NBN EN 13501-1 en kwam tot stand naar aanleiding van een Beschikking van de Europese Commissie. Hoofdstuk 1. die de nationale classificaties op termijn moet vervangen. de bouw en de inrichting van alle nieuwe gebouwen moeten voldoen.zeven hoofdklassen) Brandreactie van lichte binnenwanden Zoals reeds vermeld.w.2. . die niet of nauwelijks bijdragen tot de ontwikkeling van een brand).3. 5.1 Brandreactie Definitie De brandreactie kan omschreven worden als het geheel van eigenschappen van een bouwmateriaal die betrekking hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van een brand.3 .Afwerking 99 Voor niet-structurele bouwelementen zoals lichte binnenwanden wordt in dit kader doorverwezen naar het aspect gebruiksveiligheid. Het is dan ook zeer belangrijk deze duidelijk van elkaar te onderscheiden. 5.2.

Aangezien lichte binnenwanden geen dragende wanden zijn. Wanden van vluchtwegen en gangen zijn meestal zodanig uitgevoerd dat hun brandweerstand gewaarborgd is.2. vlamdichtheid en/of thermische isolatie) op efficiënte wijze kan blijven uitoefenen in geval van brand. De Federale Overheidsdienst „Binnenlandse Zaken‟ werkt momenteel aan een tekstvoorstel waarin nationale eisen geformuleerd worden op basis van de Europese klassen. In België bestaan er geen specifieke voorschriften voor de brandweerstand van lichte binnenwanden. …) dienen ervoor te zorgen dat de compartimentering gewaarborgd blijft en dat de brand niet zou overslaan naar de andere ruimten. Doorgaans eist men een brandweerstand van Rf 1 u voor compartimenteringswanden en een Rf ½ u voor de deuren in deze wanden. In tegenstelling tot de brandreactie is de brandweerstand van een materiaal enkel van belang na de volledige ontwikkeling van de brand. De brandweerstand heeft dus een dubbel doel:   de branduitbreiding naar de andere ruimten van het gebouw beperken (door compartimentering) de stabiliteit van de structuur verzekeren. Deze classificatie zal. Daarnaast moet ze de stabiliteit van de constructie en haar onderdelen verzekeren met het oog op de evacuatie van de bewoners en de interventie van de brandweer. is het stabiliteitscriterium niet van toepassing. . zoals reeds vermeld. 5. Dit voorstel zou weldra Bijlage 5 van het KB met basisnormen moeten vervangen.2 Brandweerstand Definitie De brandweerstand van een bouwelement kan omschreven worden als de tijdspanne waarin dit bouwelement zijn functie(s) (dragende functie. kolommen. In de toekomst zullen de Belgische brandreactie-eisen enkel nog uitgedrukt kunnen worden volgens de Europese classificatie. rekening houdend met het specifieke karakter van bepaalde gebouwen. Deze brandwerende bouwelementen (binnenwanden. De Belgische classificatie zal met andere woorden binnen enkele jaren niet langer geldig zijn. balken. De Gewesten en Gemeenschappen kunnen bovendien nog andere Beschikkingen uitvaardigen om de basisnormen aan te vullen. binnenkort verdwijnen en vervangen worden door de Europese EI-classificatie.3. deuren.100  hoge gebouwen (HG) met een hoogte van meer dan 25 meter.

2.Afwerking 101 5.2. een betegeling) waardoor ze in badkamers en wasruimten afgeschermd worden tegen rechtstreeks watercontact. zonder volledig of gedeeltelijk in te storten. Ze mogen evenmin gevaarlijke stoffen bevatten zoals asbest. formoldehyde. tijdens het onderhoud).4 Hygiëne. teweeggebracht door mensen of voorwerpen. 5. Dit gebeurt echter wel aan de hand van andere criteria:  gebruiksveiligheid of weerstand tegen structureel falen: lichte binnenwanden moeten een toereikende mechanische sterkte en stabiliteit bezitten om de veiligheid van de bewoners te garanderen.4.2. In ruimten die gereinigd zullen worden met water.3 Waterdoorlatendheid Lichte binnenwanden die niet voorzien zijn van een afwerking worden in principe nooit rechtstreeks blootgesteld aan waterstralen. gezondheid en milieu 5. bodem of water).4. 5. Daarnaast moet men maatregelen treffen om te verhinderen dat de aanwezige capillaire materialen water zouden opzuigen (bv. moeten de voegen tussen de wand en de vloer de waterdichtheid van de aangrenzende ruimte verzekeren.2.5 Gebruiksveiligheid en gebruiksgeschiktheid Hoewel de gebruiksveiligheid en de gebruiksgeschiktheid twee verschillende criteria zijn. worden ze met gelijkaardige proeven geëvalueerd. Ook de gebruikte lijmen moeten vrij zijn van schadelijke stoffen.2 Waterdampdoorlatendheid De binnenwand dient zodanig ontworpen en geplaatst te worden dat een eventueel vochttransport geen aanleiding kan geven tot schadelijke waterdampcondensatie in de scheidingswand zelf of aan het oppervlak.4. Toch gebeurt het soms dat ze toegepast worden in een omgeving met een hoge relatieve luchtvochtigheid of dat ze voorzien worden van een bepaalde afwerking (bv. Zo moeten ze in staat zijn om weerstand te bieden tegen alle toevallige statische of dynamische belastingen. De toepassing ervan in ruimten waar ze rechtstreeks zullen blootstaan aan water mag evenwel enkel gebeuren na grondig overleg met de fabrikant. 5.2.  . In voorkomend geval hebben de opgelegde eisen betrekking op de prestatie van het afwerkingsysteem en moeten deze het voorwerp uitmaken van afzonderlijke technische specificaties omtrent de waterdichtheid van de muurbekleding. gebruiksgeschiktheid of weerstand tegen functioneel falen: lichte scheidingswanden moeten een voldoende sterkte bezitten opdat ze geen zichtbare schade of buitensporige vervormingen zouden vertonen of blijk zouden geven van een gebrek aan stabiliteit. Sommige platen vertonen een iets betere vochtbestendigheid dan andere. noch besmetting van de buitenomgeving (lucht.1 Gevaarlijke stoffen Bouwproducten mogen geen schadelijke gassen of gevaarlijke deeltjes afgeven en mogen geen straling veroorzaken in de binnenomgeving. enz.

dient men verschillende aspecten te beproeven. De tabellen hieronder stellen de gebruiksklassen uit de Goedkeuringsleidraad nr. . medische ruimten. 003 definieert vier gebruiksklassen voor lichte binnenwanden. dienen een grotere stijfheid te hebben om de integriteit van de bekleding te waarborgen. alsook de weerstand tegen drukverschillen (wind) en de veiligheid ten opzicht van letsels door contact (schrammen. De volgende aspecten worden buiten beschouwing gelaten :  uitzonderlijk zware gebruiksomstandigheden (bv. vandalisme)  zones waar uiterst specifieke of strenge eisen gesteld worden aan het oppervlak (bv. Deze klassen zijn gebaseerd op de klassen uit deel 1. De klassen III en IV houden rekening met de plaats van de wand in het gebouw. …). 003 onderscheidt bijvoorbeeld : . de voedingsindustrie. Gebruiksklassen De Europese Goedkeuringsleidraad nr. De Europese Goedkeuringsleidraad nr.1 van Eurocode 1. Om de algemene sterkte van een wand na te gaan. D1 en D2 waarbij de wanden ruimten met een verschillend vloerpeil van elkaar scheiden IV . Daarnaast kan men de weerstand tegen horizontale lineaire belastingen beproeven. Klasse I Beschrijving Toegankelijke zones waar een hoge graad van zorgzaamheid heerst en weinig kans is op misbruik of ongelukken Toegankelijke zones waar een normale graad van zorgzaamheid heerst en een beperkt risico op misbruik of ongelukken Toegankelijke zones waar een beperkte graad van zorgzaamheid heerst en een reëel risico op misbruik of ongelukken Zones met gelijkaardige risico‟s als in de klasse II en III en zones waar bij misbruik of ongelukken een risico bestaat op doorvallen naar een lager gelegen niveau Overeenkomstige klassen uit Eurocode 1 A en B II III C1 tot C4 D1 en D2 C5 A. C1 tot C4.)..weerstand tegen dynamische belastingen (impact). in ziekenhuizen.. B. . computer.102 Wanden waarop later een betegeling moet aangebracht worden. .weerstand tegen puntbelastingen. afhankelijk van het type gebruiker en van het risico op ongevallen of verkeerd gebruik van de ruimte.weerstand tegen verticale excentrische belastingen.en telecommunicatieruimten. 003 voor en legt de link met deze uit Eurocode 1.

6 Thermische isolatie In België is de reglementering inzake de thermische isolatie van gebouwen een gewestelijke bevoegdheid.be voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. musea.Afwerking Type Gebruik Zones voor huishoudelijke en residentiële activiteiten Voorbeelden 103 A Ruimten in residentiële gebouwen en huizen. podia) C5: zones waar zich grote mensenmassa‟s kunnen bevinden (bv. tentoonstellingsruimtes. cafés. danszalen. turnzalen.ibgebim. ziekenhuizen. scholen. voorpleinen van spoorwegstations) C4: zones waar lichamelijke activiteiten kunnen plaatsvinden (bv. theaters. kerken.be/energieprestatie voor het Vlaamse Gewest energie. restaurants. Het is dan ook raadzaam om vooraf na te gaan welke gewestelijke thermische eisen van toepassing zijn op een specifiek project. eetzalen.energiesparen. toegangszones in openbare en administratieve gebouwen. wachtkamers) C3 : zones zonder obstakels voor het verkeer van personen (bv. slaapkamers in hotels en jeugdherbergen. keukens en toiletten Kantoren C1: zones met tafels en dergelijke (bv. 5. bioscopen. ontvangstruimtes) C2 : zones met vaste zitplaatsen (bv. hotels. zittribunes en toegangszones) B C Zones voor kantooractiviteiten Zones waar mensen kunnen samenkomen (met uitzondering van de onder categorie A.2. zoals concertzalen. . B en D bepaalde zones) D Winkelruimten D1: zones in gewone kleinhandelszaken D2 : zones in grootwarenhuizen De opdrachtgever dient de vereiste klasse/ type aan te duiden aan de hand van het gebruik en de bestemming van de wand. in gebouwen voor openbare evenementen. conferentiezalen. kamers en zalen in ziekenhuizen.be voor het Waalse Gewest www. leeszalen. sporthallen met inbegrip van staantribunes. Voor de meest recente informatie over de gewestelijke thermische reglementeringen kan men terecht op de volgende websites : www. vergaderzalen.wallonie.

2 Eisen met betrekking tot de U-waarde van de wanden van de gebouwschil In de drie Gewesten gelden andere eisen met betrekking tot de maximale U-waarde van de wanden die het beschermde volume omhullen. Ook voor de gemeenschappelijke wanden werden er eisen opgesteld. 5.6. De geluidstransmissie in situ verloopt echter niet alleen via de directe scheidingsweg.2. 5. ondoorschijnende scheidingswanden (met uitzondering van deuren) binnen het beschermde volume of palend aan een bestaand beschermd volume op hetzelfde perceel. gang) en wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming.2. trappenhuis.6.7 Geluidsisolatie De akoestische eisen hebben in het algemeen betrekking op de totale geluidstransmissie tussen twee ruimten. maar kent vele indirecte transmissiewegen waardoor de geluidsisolatie tussen twee ruimten doorgaans slechter is dan de prestatie van het scheidende bouwelement zelf zoals gemeten in het laboratorium. De transmissie via de lichte scheidingswand vormt slechts een klein onderdeel van deze problematiek. In Vlaanderen is de Umax-eis van 1W/m²K enkel van toepassing in de volgende gevallen: scheidingswanden tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen. zijn in principe niet onderworpen aan specifieke isolatie-eisen. gelegen tussen: aparte wooneenheden.1 Eisen met betrekking tot de globale thermische isolatie van het gebouw (K-peil) Het gebouw als geheel dient te voldoen aan een globaal isolatiepeil (K-peil) dat berekend wordt met behulp van de U-waarde van elk afzonderlijk bouwelement. In deze context is het dan ook belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de akoestische prestatie van een bouwelement – in dit geval een lichte scheidingswand – en de prestatie ervan na uitvoering in situ. De gewestelijke regelgevingen hieromtrent zullen de komende jaren ongetwijfeld nog sterk evolueren (zowel wat hun toepassingsgebied als de eigenlijke eisen betreft).6.3 Isolatie-eisen voor wanden die geen deel uitmaken van de gebouwschil Binnenwanden die geen deel uitmaken van de gebouwschil en die geen afbakening vormen van het beschermde volume. We maken een onderscheid tussen twee soorten geluid : luchtgeluid contactgeluid. . 5. inkomhal.104 5.2. wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten (bv.2.

zich voortplant in het plenum. maar ook de volledige omhullende constructie in trilling.2. Zodoende komt het terecht in het plenum van de verhoogde vloer of het verlaagde plafond van de ontvangstruimte. De impact van de flankerende wegen is bijgevolg geringer. om vervolgens de barrière die gevormd wordt door de scheidingswand te doorkruisen. Naarmate er minder absorberende materialen aanwezig zijn. Bij loopgeluid wordt echter enkel de vloer aangestoten.Afwerking 105 5. via directe en flankerende weg overgedragen worden.2 Contactgeluidsisolatie Contactgeluiden kunnen. Deze laatste geeft de trillingen veelal verzwakt door naar de omhullende constructie van de ontvangstruimte. Deze frequentieafhankelijke grootheid wordt bepaald in het laboratorium. 5. De trillende scheidingswand straalt een geluidsvermogen af naar de ontvangstruimte.7. Zodoende verkrijgt men het gestandaardiseerde contactgeluidsniveau. de flankerende transmissie: het in de zendruimte geproduceerde luchtgeluidsvermogen brengt niet alleen de scheidingswand. wat aanleiding geeft tot aanzienlijk minder flankerende transmissiewegen. de spouw in dubbelwandige constructies. De constructie kan echter objectief beoordeeld worden dankzij een internationaal genormaliseerde meetmethode die gebruik maakt van een genormaliseerde geluidsbron (de klopmachine) en waarbij de invloed van de bekledingen in de rekenformule geëlimineerd wordt door een correctieterm. Ook in dit geval kan de inrichting van de ruimte de subjectieve gewaarwording van het geluid beïnvloeden. zal het ontvangstgeluidsniveau groter zijn.1 Luchtgeluidsisolatie bij lichte binnenwanden In een volledig geluidsdichte constructie kunnen we de volgende drie transmissiewegen onderscheiden :  de directe transmissie: het invallende luchtgeluidsvermogen brengt de scheidingswand in trilling. enz. Omloopgeluid kan zich bovendien ook verplaatsen via ventilatiekanalen.2. De geluidsverzwakkingsindex R geeft weer in welke mate de scheidingswand het invallende geluidsvermogen tegenhoudt. Vooral de aansluitingen met de vloer. waar ze vervolgens afgestraald wordt als geluidsvermogen . deuren en gangen.   De omzetting van het in de ontvangstruimte afgestraalde geluidsvermogen in een ontvangstgeluidsdrukniveau is afhankelijk van de geabsorbeerde geluidshoeveelheid (het equivalente absorptieoppervlak) in deze ruimte. Besluit Men moet steeds voldoende aandacht besteden aan de mogelijke geluidslekken. het plafond en de . Voor een bepaalde frequentieband verkrijgt men gewoonlijk hogere geluidsverzwakkingsindices met een massieve enkelvoudige wand (massawet) of een dubbelwandig systeem.7. door een verhoogde vloer of een verlaagd plafond dringt. maar niet altijd verwaarloosbaar. van waaruit het tenslotte afgestraald wordt naar de ontvangstruimte. wat leidt tot een kleinere geluidsniveaureductie en een zwakkere aangevoelde luchtgeluidsisolatie. het omloopgeluid: het geluidsvermogen dat opgewekt wordt in de zendruimte. net zoals luchtgeluiden.

vensters. Het gebruik van elastische strips (wat ook noodzakelijk is om de invloed van de stijve contacten te beperken) kan de lekdichtheid sterk verbeteren. 5.106 aangrenzende wanden moeten zorgvuldig afgewerkt worden. ter hoogte van eventuele scheurtjes. in het bijzonder voor volledig ontdubbelde wanden. montage van een deur. . De structurele geluidsbruggen. die ontstaan door de stijve verbindingen tussen de deelwanden van een lichte scheidingswand (bv. enz. Het risico op krassen kan in dergelijke situaties vaak beperkt worden door het aanbrengen van beschermingsprofielen..8 Kras. plaatsing van rails voor een plafond of een glazen gevel.. Deze belastingen kunnen onder meer voorkomen in commerciële of industriële ruimten waar winkelwagentjes circuleren of waar er goederentransport is doorheen hallen met lichte binnenwanden.2..en slijtweerstand Naargelang van haar toepassing kan de binnenwand blootstaan aan de wrijving of het krassen van voorwerpen die harder zijn dan de materialen waaruit ze is opgebouwd. Dergelijke geluidslekken ontstaan vooral aan de aansluitingen met deuren. In een dunne lichte wand moet men erop toezien dat de stopcontacten aan weerszijden van de wand met een zekere tussenafstand – die bij voorkeur minstens overeenstemt met de afstand tussen de verticale regels – geplaatst worden.) kunnen eveneens zorgen voor een aanzienlijke daling van de laboratoriumprestaties.

Door twee panelen met dikte 35 mm te combineren met een spouw van 30 mm. De spouwbladen worden afzonderlijk van elkaar gemonteerd. • wanden met beplating op een metalen skelet. Door de dikte van de vlasplaat aan te passen kunnen panelen van verschillende dikten worden gemaakt.3. Panelensysteemwand De in het werk af te werken panelensysteemwand is geschikt voor toepassing als niet-dragende binnenwand of als niet-dragende woningscheidende wand of woningbegrenzende wand in de woningbouw. • wanden met beplating op een houten skelet. namelijk 35 mm. ontstaat een wand van 100 mm.5 mm zijn gelijmd. gevuld met 40 mm dik isolatiemateriaal.3 Soorten 5. A. en door twee panelen met dikte 54 mm te combineren met een spouw van 40 mm of 92 mm. De wanden worden opgebouwd uit verdiepingshoge panelen met een breedte van 600 mm.1 In het werk af te werken systeemwanden Bij in het werk af te werken systeemwanden kunnen we onderscheiden: • wanden opgebouwd met panelen. bestaande uit een massieve vlasplaat.1 Systeemwanden 5. die gevuld wordt met isolatiemateriaal. De panelen van een wand met dikte 148 mm of 200 mm worden gekoppeld met losse veren. . ontstaat een wand van respectievelijk 148 mm en 200 mm. waarop aan weerszijden gipskartonplaten met dikte 9. Ook worden deze paneelsysteemwanden als scheidingswanden onder andere in kantoren en scholen toegepast.1. waarbij de naden tussen de panelen verspringen. De panelen worden door middel van groeven en losse veren van spaanplaat in elkaar geschoven.3. Deze wanden kunnen zonder extra voorzieningen worden toegepast tot een hoogte van 3600 mm. datasystemen enzovoort. De wanden met dikte 148 mm en 200 mm kunnen worden toegepast tot een hoogte van 3600 mm. Kamerscheidende wanden bestaan uit enkelvoudige panelen met dikte 54 mm of 70 mm.Afwerking 107 5. De panelen van een wand met dikte 100 mm worden onderling gekoppeld met behulp van een metalen I-vormig profiel. 54 mm en 70 mm. De panelen met dikte 54 mm en 70 mm zijn voorzien van leidingschachten voor het aanbrengen van leidingen voor elektriciteitsvoorzieningen.

waarover het paneel wordt geschoven. Ook hierbij worden de panelen ten minste 10 mm vrij gehouden van de bovenkant van het U-profiel. zijn de wanden toepasbaar in natte ruimten. schroeven of montagekit tegen de constructie bevestigd. Deze ruimte wordt opgevuld met minerale wol. die in de houten vloerregel is aangebracht.108 De gelijmde naden van de scheidingswanden worden. B. Voor zware voorwerpen moeten houtdraadbouten worden toegepast. PURschuim of met één of twee stroken schuimband met gesloten celstructuur. Ten behoeve van de verticale aansluiting aan de bouwconstructies (draagmuren of kolommen) wordt een halve houten veer met behulp van nagels. waartegen de panelen worden geplaatst. De veren. Lichte voorwerpen kunnen met nagels en schroeven aan de wand worden bevestigd. Bij toepassing in natte cellen dienen de panelen onderling met puconstructielijm verlijmd te worden. Door het aanbrengen van gipskartonplaten met schroeven of nieten aan één of twee zijden van de wand wordt de geluidsisolatie verbeterd. de samengestelde wanden hebben een brandwerendheid van 60 minuten. met een veer of een houten hoekstijl. Op de vloeren worden vuren sloffen met een aanslag voor de panelen toegepast. die zijn samengesteld uit twee panelen wordt tegen de bouwconstructie verticaal in de spouw een houten regel ter breedte van de spouw gemonteerd. evenals lichte beschadigingen en sparingen ten behoeve van leidingen. waar beide panelen met pu-constructielijm aan bevestigd worden of wordt een paneel met een behulp van een halve houten veer bevestigd en het andere paneel met behulp van nagels. Mits de gebruikelijke voorzieningen bij de aansluitingen worden getroffen. Dezelfde houten regels en vuren sloffen worden ook gebruikt bij de plafondaansluiting. De panelen worden ter plaatse van de vloer op een houten regel ter breedte van de wand geplaatst. lopen door tot in een groef. schroeven of pu-constructielijm koud tegen de constructie bevestigd. Bij wanden. De wanden met breedte 54 mm en 70 mm hebben een brandwerendheid van 45 minuten. Beplating op een metalen skelet . Bij wanden. afgewerkt met een voegvuller. die samengesteld zijn uit twee panelen wordt of een houten regel ter plaatse van de spouw tegen de constructie bevestigd. waar de panelen op worden geplaatst. waarin een strook vilt of schuimband met gesloten celstructuur wordt aangebracht . Een andere mogelijkheid voor de aansluiting tegen het plafond is de toepassing van een kunststof U-profiel. waarbij de panelen ten minste 10 mm vrij gehouden dienen te worden van de houten regels om een eventuele doorbuiging van de plafondconstructie te kunnen opvangen. Hoekaansluitingen worden gemaakt door de panelen te koppelen met puconstructielijm. die de onderlinge aansluiting van de panelen vormen.

De schroefgaten en de naden tussen de gipskartonplaten van de buitenste laag worden dichtgezet met een voegvuller.6 mm en een breedte van 40 mm tot en met 125 mm. waarbij de meeste onderdelen ook gelden voor systeemwanden met andere typen beplating. Deze gipskartonplaten worden met zelftappende snelbouwschroeven aan het frame bevestigd. Op de afgevoegde gyprocwanden kunnen verschillende afwerksystemen worden aangebracht. Hierbij wordt de voegvuller ter plaatse van de afgevoegde naden versterkt met een wapeningsstrook van glasvlies.5 mm of 15 mm. indien de wand in vochtige omstandigheden wordt gemonteerd. met een dikte van 12. schimmelvorming plaatsvindt op het oppervlak van de plaat. papier of zelfklevend gaas. die geheel in de voegvuller wordt verwerkt. Het skelet van de gyprocwand kan bestaan uit een enkel of dubbel skelet. Deze platen zijn herkenbaar aan een groen karton. met een dikte van 0. De meest bekende vorm van de in het werk af te werken systeemwanden is de zogenoemde gyprocwand. waartussen verticale C-vormige profielen met dezelfde breedte worden geplaatst. De vlakheid van de afgevoegde wanden bepaalt mede het aanzicht van het uiteindelijke afwerksysteem. opgebouwd uit horizontale stalen U-vormige profielen. dat voorkomt dat er. Dit type systeemwand zal hierna verder worden behandeld. Daarnaast is het papier van de vochtwerende plaat geïmpregneerd met een schimmeldodend middel. Ten behoeve van wanden van vochtige ruimten kunnen de gipskartonwanden worden uitgevoerd met vochtwerend geïmpregneerde gipskartonplaten. tegen de bouwkundige constructie.of tweezijdig beplaat met een enkele of dubbele laag of zelfs drie lagen gipskartonplaten. Gyproc). Hierdoor is het noodzakelijk beplating en C-profielen toe te passen. Gyprocwanden zijn zonder speciale voorzieningen toepasbaar tot een wandhoogte van 6500 mm. De wand is opgebouwd uit een metalen skelet. Gyprocwanden mogen niet door de constructie worden belast. die iets korter zijn dan de verdiepingshoogte. waarbij de beplating bestaat uit gipskartonplaten (cfr. Door speciale toevoegingen nemen deze platen minder vocht op dan de normale gipskartonplaten. Omdat verschillende afwerksystemen verschillende vlakheden van de ondergrond vereisen is een aantal . De maximaal toelaatbare wandhoogte van de gipskartonwanden wordt bepaald door de opbouw van de wand. Deze opbouw van de wanden kan hoge waarden voor geluidsisolatie en brandwerendheid opleveren. bekleed met gipsplaten (gipskartonplaten.Afwerking 109 De in het werk af te werken systeemwand met beplating op een metalen skelet is zowel in de woningbouw als in de renovatie en in de utiliteitsbouw toe te passen. waarbij vooral de breedte van de C-profielen van doorslaggevende invloed zijn. Ten slotte worden de naden en schroefgaten uitgevlakt met een finish-materiaal. gipsvezelplaten of glasvlies versterkte gipsplaten) en eventueel voorzien van een isolatielaag van minerale wol in de spouw. Op de plaats van de uitwendige hoeken wordt de voegenvuller versterkt met een metalen strip/ hoekprofiel. Dit frame wordt één.

Bij de beoordeling van het eindresultaat van afgevoegde gipskartonwanden zijn de begrippen vlak en glad subjectief en mede afhankelijk van de situatie en de glansgraad van het afwerksysteem. veroorzaakt door eventuele oneffenheden van de constructie. voorzien van een verzinkte schroefnagel.5 mm of 15 mm). Afhankelijk van deze factoren kan met gipskartonwanden een geluidsisolatie bereikt worden van circa 34 dB tot 66 dB. af te dichten. worden aan de gipskartonwanden bevestigd met behulp van ophangverstevigingen achter de gipskartonplaat in de spouw van de wand. Met behulp van speciale schroeven. de spouwbreedte (afhankelijk van het toegepaste profiel). spijkers of schilderijhaken kunnen lichte voorwerpen aan de gipskartonwanden worden bevestigd. Beplating op een houten skelet . die dynamisch worden belast. bestaande uit multiplex stroken met een dikte van 18 mm. bestaande uit een nylon plug met kraag. afhankelijk van de breedte van het frame enkel of dubbel afdichtingsband toegepast. Zwaardere voorwerpen kunnen worden bevestigd met behulp van pluggen of schroefankers. twee of drie lagen plaatdikte 12. Doorslaggevend voor de brandwerendheid van de gipskartonwand is de dikte van de beplating. De geluidsisolatie van gipskartonwanden is afhankelijk van de massa van de beplating (een. Dit band dient om kieren tussen de profielen en de bouwkundige constructie. Met aan weerszijden een tweelaagse beplating wordt een brandwerendheid bereikt van minimaal 60 minuten. Ondanks de geringe massa van 22 tot 65 kg/m2 wordt met gipskartonwanden een hoge luchtgeluidsisolatiewaarde gerealiseerd. Tussen het frame en de bouwkundige constructie wordt. aan de bouwkundige constructie bevestigd. uitvoeringstoleranties) De U-profielen en de C-profielen ter plaatse van de verticale aansluitingen aan de bouwkundige constructie worden met slagpluggen. waarbij door extra werkzaamheden bij het afvoegen van de gipskartonwanden een toenemende mate van vlakheid wordt bereikt. C. de spouwvulling en het toepassen van een enkel skelet of een dubbel skelet. De uiteindelijke te bereiken luchtgeluidsisolatiewaarde van de gipskartonwand kan nog worden verhoogd door de aansluitingen tegen de bouwkundige constructies af te dichten of te ontkoppelen bijvoorbeeld met een kitvoeg. Zware sanitaire voorwerpen en voorwerpen. Door bijzondere voorzieningen te treffen op de plaats van de bovenaansluiting van de gipskartonwand kan de wand zelfs worden toegepast als brandcompartimenteringswand. Dit wordt veroorzaakt door het buigslappe karakter van de beplating en het nagenoeg ontbreken van rechtstreekse geluidsoverdracht van het ene spouwblad naar het andere. Een gipskartonwand met aan weerszijden een éénlaagse beplating heeft een brandwerendheid van minimaal 30 minuten.110 vlakheidsklassen opgesteld. Door het doorschroeven van de gipskartonplaten op het multiplex wordt de belasting van het voorwerp verdeeld over een groter oppervlakte van de beplating. (cfr.

rechte en ronde hoekpanelen. De panelen worden . Deze panelen worden in kleur gemoffeld aangeleverd. afhankelijk van de te behalen geluidsisolatie. De verdere opbouw. komt de brandwerendheid van de wand met een houten skelet overeen met die van een systeemwand met een metalen skelet en hetzelfde type beplating met dezelfde dikte. De spouw van de wand kan desgewenst worden gevuld met minerale wol ter verhoging van de geluidsisolatie. meer bepaald de houtskeletbouw. koppelstijlen. 5. De standaardbreedte van de panelen is 600 mm en de panelen zijn verdiepingshoog tot een hoogte 4. De panelen zijn opgebouwd uit 1 mm dik plaatstaal. waarop de beplating wordt bevestigd. De onderdelen. Daarnaast wordt deze scheidingswand ook toegepast in de renovatie. waarbij alle kleuren mogelijk zijn. De systeemwand kan worden opgebouwd uit wandpanelen. Het skelet van de wand bestaat uit een houten stijl. Doordat het houten skelet een meer starre verbinding vormt tussen de beide zijden van de beplating zal de geluidsisolatiewaarde van de wand lager zijn dan bij de systeemwand met beplating op een metalen skelet. waaruit de wand wordt opgebouwd behoren namelijk niet tot het systeem.3. de gipsvezelplaat of de glasvliesversterkte gipsplaat. Het monteren van het skelet is dan ook meer een activiteit van een timmerman dan van een wandenmonteur en zal als zodanig hier niet verder worden behandeld. waartussen als isolatiemateriaal steenwol of glaswol wordt toegepast. De hoge prijs. de afwerking van de beplating en de detaillering van de aansluitingen van de wand komen overeen met die van de systeemwand met beplating op een metalen skelet.en regelwerk. hout. Deze systeemwand bestaat uit geprefabriceerde dubbelwandige panelen. De beplating van de wand kan bestaan uit gipsplaten: de gipskartonplaat. glaspanelen met enkel of dubbel glas en verende paspanelen.1. De panelen worden geleverd in twee dikten. In de eigenlijke zin van het woord is dit type wand geen systeemwand.Afwerking 111 De systeemwand met beplating op een houten skelet wordt voornamelijk toegepast in de woningbouw.2 Geprefabriceerde systeemwanden A. Aangezien de brandwerendheid van een systeemwand voornamelijk wordt bepaald door het type en de dikte van de beplating en het skelet hier bijna geen invloed heeft. Als voorbeeld van dit wandtype wordt hier de wand met metalen beplating behandeld. waarbij de opdrachtgever doorgaans zelf de keuze van het fabrikaat van de systeemwand bepaalt. die samenhangt met de exclusieve uitvoering van deze systeemwand en de mogelijkheid tot verplaatsen van de wand bepaalt mede dat dit wandtype slechts wordt toegepast in kantorenbouw. die kunnen zijn opgebouwd met beplating van metaal. kunststof of gipsplaat. deurunits compleet met deur en bovenpaneel. Panelensysteemwand Tot de meer exclusieve typen scheidingswanden behoort de vooraf afgewerkte panelensysteemwand. In houtskeletbouw maakt het houten skelet deel uit van de draagconstructie van de woning. 60 mm en 90 mm.000 mm.

De verschillende in het zicht blijvende profielen en inlegbiezen worden fabrieksmatig in diverse kleuren aangeleverd. • beglaasde wandelelementen. De brandwerendheid van de 60 mm dikke systeemwand bedraagt 30 minuten. Dichte wandstukken. Met de verende paspanelen wordt de horizontale aansluiting tegen de bouwkundige constructie gerealiseerd. die kunnen bestaan uit gipsplaat. Door de vaste maatvoering zijn de elementen onderling uitwisselbaar en is het aantal variaties vrijwel onbeperkt. Beplating op een metalen skelet De vooraf afgewerkte systeemwand wordt toegepast als verplaatsbare scheidingswand. • vrijstaande wandelementen. Onderling worden de panelen gekoppeld door middel van rubberen koppelstrippen. De elementen. metaal. kapstokken en stopcontacten. uitgevoerd met panelen met dikte 90 mm. gevuld met elastisch kunststofschuim. Deze montagemethode maakt het eenvoudig de systeemwand te demonteren. magneethaken. • kastelementen. Ter plaatse van de plafondaansluiting wordt een geprofileerd stalen Uprofiel. hout of kunststof. Mede bepaald door deze eigenschap is het toepassingsgebied van dit type systeemwand de utiliteitsbouw en in het bijzonder de kantorenbouw. De systeemwand wordt opgebouwd uit een groot aantal gestandaardiseerde elementen. deurkrukken. kunnen een geluidsisolatiewaarde behalen van 51 dB. Ter plaatse kunnen de elementen zonodig passend worden gemaakt.112 geplaatst op een stalen profiel. zijn: • gesloten wandelementen. Bij de wand kunnen diverse accessoires worden geleverd. Maar ook toegevoegde elementen zoals balies en kastenwanden kunnen in hetzelfde systeem worden geleverd. die op de vloerbedekking wordt bevestigd. dubbele of doordraaiende deuren. tegen het systeemplafond bevestigd. waar de panelen in worden geschoven. . in de 90 mm dikke uitvoering 60 minuten. • deurelementen voor enkele. De bekledingspanelen. met panelen met dikte 60 mm. waaruit de scheidingswand opgebouwd kan worden. worden fabrieksmatig aangeleverd met diverse bekledingsmaterialen en de deuren kunnen toegepast worden in verschillende afwerkingen. varieert van gesloten wandstukken van 47 dB tot wandstukken met een deurunit van 34 dB. Om deze waarden te realiseren. zoals verhoogde plinten. De geluidsisolatiewaarde van de systeemwand. waarbij beschadigingen tot een minimum beperkt blijven en hergebruik van de elementen mogelijk is. B. moeten bij dit type systeemwand uiteraard maatregelen boven het verlaagde plafond worden getroffen.

Deze luchtgeluidsisolatie is te verhogen tot circa 48 dB door de toepassing van dubbele beplating. Voor het monteren van 90-gradenhoeken en 135-gradenhoeken en van wandbeëindigingen worden speciale in kleur gemoffelde profielen geleverd. De luchtgeluidsisolatie van de gesloten wandelementen bedraagt circa 42 dB. In deze klemlijsten worden kunststof inlegbiezen toegepast of ze worden afgedekt door kunststof afdekprofielen. Ter plaatse van de verticale wandaansluitingen wordt een stalen. in kleur gemoffeld en in het zicht blijvend vloerprofiel met terugvallende plint. waarvoor speciale vloer-. variërend van elektragoten en schilderijhaakjes tot wandpanelen. als nieuwe eisen aan de indeling van de ruimten worden gesteld zonder veel blijvende beschadigingen. in kleur gemoffelde en in het zicht blijvende plafondprofielen. met dikte 12.5 mm. waardoor elektrotechnische en werktuigkundige installaties kunnen worden geleid. Het frame van de systeemwand wordt geleverd in twee verschillende uitvoeringen. In de spouwruimte wordt minerale wol toegepast. Wanneer een vloeraansluiting met Uprofielen wordt uitgevoerd. die eventueel horizontaal worden gekoppeld en worden geplaatst in stalen Uprofielen op de vloer en stalen.000 mm. die door middel van stalen. veel zorg worden besteed aan de uitvoering van de aansluitingen. in kleur gemoffeld en in het zicht blijvend wandprofiel toegepast. dat toegepast wordt als verplaatsbare systeemwand. plafonden verticale wandaansluitingsprofielen worden gemonteerd met toevoeging van kunststof afdichtingsband. Dit frame wordt bekleed met fabrieksmatig beklede gipskartonplaten. De luchtgeluidsisolatie van beglaasde elementen is uiteraard veel lager. Er worden deurhoge deurkozijnen toegepast of verdiepingshoge kozijnen. Als voorbeeld wordt hierna de vooraf afgewerkte systeemwand met beplating van gipsplaat behandeld.Afwerking 113 Zonder bijzondere voorzieningen kan dit type scheidingswand worden toegepast tot een wandhoogte van 3. In de wandconstructie zijn ruime perforaties aanwezig. De eerste uitvoering bestaat uit verticale stalen C-profielen. zal de geluidsisolatie via het plenum extra . Door de producenten van deze scheidingswanden worden diverse accessoires geleverd. Omdat de scheidingswand onder het systeemplafond wordt geplaatst. worden gedemonteerd en desgewenst elders weer worden opgebouwd. plafond en verticale wandaansluitingsprofielen worden geleverd. voorzien van verdiepingshoge deuren of van deuren met een bovenpaneel. met het oog op de geluidsisolatie. eventueel in kleur gemoffelde klemlijsten worden bevestigd. De vooraf afgewerkte systeemwand wordt onder het systeemplafond en in veel gevallen op de vloerafwerking gemonteerd en kan na verloop van tijd. moet. Vooral bij dit type scheidingswand. die beschrijfbaar zijn of als projectiescherm kunnen dienen. worden kunststof plintprofielen op de beplating aangebracht. Bij de tweede uitvoering wordt het stalen U-vormig vloerprofiel vervangen door een stalen. De vloer-.

ook uitgevoerd met raamkozijnen. Lichtere scheidingswanden kan men metselen van gebakken isolatiesteen.1 Gemetselde niet-dragende binnenwanden A. voorzien van spiegeldraadglas. is ruim 30 minuten.114 aandacht vragen. Bij zeer maatvaste steen is zelfs tweezijdig zichtmetselwerk mogelijk. Ook het „uit het zicht‟ . Bij grotere vloeroverspanningen. Niet-dragende binnenwanden van baksteen. Deze isolatiestenen zijn als “vuilwerksteen” en als “zichtwerksteen” met een gestructureerd zichtvlak of een breukvlak verkrijgbaar. Zichtmetselwerk kan ook worden uitgevoerd met gevelsteen. gekliste kalkzandsteen en betonsplitblokken. kalkzandsteen en betonsteen Niet-dragende binnenwanden kunnen zoals de dragende binnenwanden worden gemetseld met baksteen. De gemetselde wanden kunnen eenzijdig of tweezijdig worden afgewerkt met pleisterwerk of tegelwerk. waar doorbuiging van de vloer kan worden verwacht. Door toepassing van gesloten wandelementen met dubbele beplating wordt een hogere brandwerendheid bereikt. De toepassing van in zichtwerk uitgevoerde scheidingswanden van betonsteen kan aantrekkelijk zijn vanwege de goede geluidabsorptie. De brandwerendheid is vergelijkbaar met de hiervoor genoemde gemetselde binnenwanden. Kleine beschadigingen en openingen kunnen de geluidsisolatie en de brandwerendheid aanmerkelijk verminderen. Voor binnenwanden worden betonstenen en betonblokken met lichte toeslagmaterialen geleverd met verschillende oppervlaktestructuren. Het systeemplafond zal moeten worden geïsoleerd.3. De draagvloer kan ter plaatse van de scheidingswand worden uitgevlakt en voorzien van een strook kunststoffolie.2 Steenachtige binnenwanden 5. Ook de aansluitingen aan de omringende bouwkundige constructie moet zorgvuldig worden uitgevoerd.2. kalkzandsteen en betonsteen.3. . 5. of er zal in het plenum boven de scheidingswand een geluidsbarrière moeten worden toegepast. Een wand met een dikte van 100 mm bezit een brandwerendheid van 90 minuten. De luchtgeluidsisolatie van deze uit lichte steen opgebouwde wanden is minder dan die van de wanden opgemetseld met de hiervoor genoemde metselstenen. moeten de gemetselde niet-dragende binnenwanden flexibel aan de vloer. aansluitende draagstructuur en plafondconstructie worden aangesloten. Bij de uitvoering van gemetselde niet-dragende binnenwanden moet worden gelet op het goed „vol en zat‟ metselen en het niet gebruiken van gebarsten stenen en dergelijke. De brandwerendheid van de scheidingswand.

die zorgvuldig moeten worden afgewerkt. Bij een eventuele herindeling van de betreffende plattegronden ontstaan de problemen. Vooral bij renovatie projecten zal een lichtere bouwmethode. 5. De gemetselde niet-dragende binnenwanden worden op de draagvloerconstructie geplaatste en meestal gelijk met de draagstructuur en plafonds afgewerkt.Afwerking 115 aanbrengen van leidingen vraagt. zoals hiervoor beschreven. de nodige zorg. vierkant en rechthoekig in verschillende dikten en diverse kleuren en oppervlaktestructuren verkrijgbaar. vloerbedekking en dergelijke) nog voorradig. Hopelijk is dan het bijpassende afwerkingsmateriaal (zoals tegels. De horizontale voegen worden maximaal om de 650 mm voorzien van een wapening van verzinkt of roestvaststaal ∅ 6 mm. Na het slopen van de scheidingswanden blijven hier dan sleuven en beschadigingen achter. afmeting 190 × 190 × 80 mm.2. worden gekozen. Het hogere gewicht kan een rol spelen bij dikte vloerconstructies en de soort fundering.3. Niet-dragende binnenwanden van glazen bouwstenen Lichtdoorlatende scheidingswanden en wandgedeelten zijn te maken met glazen bouwstenen.2 Gelijmde niet-dragende binnenwanden Bij gelijmde niet-dragende binnenwanden kunnen we onderscheiden: . Omdat de warmtestraling bij brand echter niet voldoende wordt geweerd is toepassing van glazen bouwstenen in brandwerende wanden zeer beperkt. De bouwstenen worden met een tussenruimte van 10 tot 30 mm vermetseld met een mortel met cement/zandverhouding van 1:3. De voegen worden direct na het metselen met dezelfde specie afgevoegd. Het sloopwerk en de afvoer van de uitkomende materialen geven door het lawaai en de stofontwikkeling de nodige overlast aan de gebruikers van het gebouw en soms zelfs aan de omgeving (stortkokers en afvoer in containers). vooral in de wat dunnere wanden (dikte 50. B. Bij tweezijdig zichtwerk is het wegwerken van leidingen nauwelijks mogelijk. De brandwerendheid van een wand opgebouwd uit holle blokken. Het beste kan hiervoor een U-profiel worden aangebracht. De luchtgeluidsisolatie van scheidingswanden opgebouwd uit glazen bouwstenen is vergelijkbaar met overeenkomstige gemetselde wanden. De kosten van een gemetselde niet-dragende binnenwand zijn bij aanschaf concurrerend ten opzichte van de hiervoor besproken systeemwanden. 70 en 90 mm). In verband met de thermische lengteverandering en eventuele doorbuiging van de constructievloeren moeten de scheidingswanden van glazen bouwsteen flexibel op de omringende bouwkundige constructie aansluiten in een sponning van ten minste 40 mm. Het infrezen van zakleidingen voor elektra vindt meestal naast de deurkozijnen plaats en dan nog vaak voor een leidingbundel vanwege de aansluitingen op meerdere groepen. bleek bij beproeving 60 minuten te bedragen. Deze holle bouwstenen zijn in diverse vormen zoals rond. Dit verzwakt de wand op deze kwetsbare plaats aanzienlijk en vermindert de geluidsisolatie en brandwerendheid.

75 m). ook wel gipsblokkenwand genoemd. 2 het type H: door toevoeging waterafstotend gemaakt. • wanden van cellenbetonblokken.1 mm dikke strook kunststoffolie met breedte van 350 mm. Bij hoeken en ontmoetingen worden de blokken ingetand eveneens met een vertanding van ten minste de dikte van het blok. (cfr. Er worden vier typen gipsblokken onderscheiden. De gipsblokkenwanden kunnen zowel op de onafgewerkte als op de afgewerkte vloer worden geplaatst. uitgevoerd leverbaar in dikte 70 mm en 100 mm. 4 het type R: blok met de vorm van een kwart cirkel met een inwendige straal van 230 mm en een uitwendige straal van 300 mm. 3 het type Z: blok met een hogere volumieke massa (1200 kg/m3 in plaats van 800 kg/m3). waarna het . waardoor het aan de scheidingswand bepaalde kwaliteiten toevoegt: 1 het type S: standaardblok.0 m). alleen leverbaar in dikte 70 mm. De blokken worden onderling verlijmd met zoveel kleefpasta. De blokken worden gelijmd met een vertanding van ten minste de dikte van het blok. • wanden met een dikte van 100 mm waarvan het wandoppervlak niet groter is dan 30 m² (bijvoorbeeld 4. wordt de gipsblokkenwand opgebouwd uit gipsblokken. De gipsblokken kunnen zowel op de lange als op de korte zijde horizontaal worden verwerkt. alleen leverbaar in dikte 70 mm. leverbaar in dikte 70 mm en 100 mm. • wanden van kalkzandsteen lijmblokken. Niet-dragende binnenwand van gipsblokken Een van de meest toegepaste niet-dragende binnenwanden in de woningbouw is de scheidingswand van gipsblokken.80 m × 4. Met deze lijm worden de naden gladgestreken. A. Ytong) • wanden met een dikte van 70 mm waarvan het wandoppervlak niet groter is dan 18 m² (bijvoorbeeld 3. Zoals is vermeld. Bij onafgewerkte steenachtige vloeren wordt eerst een laagje schrale mortel op de vloer aangebracht en afgedekt met een 0. dat bij het aanschuiven nog een hoeveelheid pasta aan beide zijden van de wand uit de naden welt. uitgevoerd in witte kleur. 501 × 450 en een dikte van 70 mm of 100 mm. waarbij elk blok specifieke eigenschappen bezit.25 m × 7. Deze blokken hebben afmetingen van 501 mm bij 640 mm. Hierop wordt de eerste rij blokken zuiver horizontaal geplaatst.116 • wanden van gipsblokken. van een hydrophoberingsmiddel in groene of lichtblauwe kleur.

is het in beide situaties ook mogelijk de blokken te plaatsen op een strook houtwolcementplaat.o. De naad wordt aan de bovenzijde ingesneden. er gevraagd wordt om een flexibele bovenaansluiting. Ook vrije wandbeëindigingen en wandaansluitingen worden voorzien van ankers op circa 250 mm van het wandeinde. Bij afgewerkte steenachtige vloeren worden de blokken koud op de vloer geplaatst.50 m aangebracht bij wandstukken langer dan 3 meter en aan een zijde gefixeerd. dikte circa 20 mm. 2 indien een doorbuiging tot 10 mm wordt verwacht. Deze bovenaansluiting wordt vaak toegepast in combinatie met de vloeraansluiting op een strook houtwolcementplaat. In de andere gevallen kan de verticale aansluiting gemaakt worden met behulp van veerankers (minimaal twee per verdiepingshoogte) en elastisch schuimband. De naad wordt vervolgens dichtgezet kurk-pasta. wordt de bovenaansluiting uitgevoerd met behulp van een kunststof U-profiel. Bij wanden op afgewerkte vloeren.Afwerking 117 folie tegen de blokken omhoog wordt vastgezet om te voorkomen dat de gipsblokken vocht opzuigen van de later aan te brengen afwerkvloer. bestaande uit een mengsel van kleefpasta en gips. Ten behoeve van de geluidsisolatie wordt in het profiel minerale wol of een schuimband aangebracht. wordt met lijm of met pluggen bevestigd aan het bovenliggende plafond. dat voorzien is van een strook vilt. dat wordt ingedrukt of met behulp van het kunststof U-profiel. De bovenzijde van de bovenste rij blokken wordt voorgelijmd of voorzien van een primer. 1. een halfgesloten cellenband of een elastisch blijvende kit.h. Met behulp van . bestaande uit een mengsel van kleefpasta en gips. zijn er (afhankelijk van de grootte van de doorbuiging) twee alternatieven voor de bovenaansluiting: 1 een doorbuiging tot 5 mm kan worden opgenomen door een bovenaansluiting met behulp van veerankers en elastisch voegmateriaal. PUR-schuim of een speciale voegpasta. gelijmd of met pluggen bevestigd en voorzien van een strook vilt. waarbij eisen aan de geluidsisolatie van de wanden gesteld worden kan een elastisch blijvende kitvoeg onder de plint worden aangebracht. Ten behoeve van de veerankers wordt een V-vormige sparing in het blok gemaakt. waarbij de bovenzijde van de bovenste blokken weer wordt voorgelijmd of voorzien wordt van een primer. Ten behoeve van een vaste bovenaansluiting tegen steenachtige plafonds worden de blokken opgetrokken tot 10 à 20 mm onder het plafond. De vaste aansluiting door middel van verlijming met behulp van voegmateriaal. Indien in verband met een te verwachten doorbuiging van de bovenliggende vloer. De veerankers worden maximaal h. waarna de naad dichtgezet wordt met voegmateriaal. Dit profiel. De blokken worden opgetrokken tot 15 mm onder het plafond. Indien er verder geen eisen aan de geluidsisolatie van de wand worden gesteld. een halfgesloten cellenband of een elastisch blijvende kit tussen profiel en constructie en voorzien van schuimband in het profiel. is slechts toepasbaar bij kleine vloeroverspanningen of relatief stijve vloerconstructies. De bovenste blokken worden met een speling van 10 mm tussen blok en lijf van het U-profiel zonder verlijming in het profiel geschoven. Dezelfde aansluitingen als bij de bovenaansluiting zijn in principe ook toepasbaar bij de verticale wandaansluiting.

In plaats van voegmateriaal kan ook PUR-schuim worden toegepast (bij overspanningen tot 6 m).0 N/mm2 4. die voorkomt bij een vloeroverspanning tot 7. Tegels kunnen rechtstreeks met een elastische tegellijm op de blokken worden aangebracht.en wandaansluitingen uitgevoerd met behulp van opvangprofielen. die afhankelijk is van de vloeroverspanning. Type G2/400 G4/600 G5/800 Kubusdruksterkte 2. Wandaansluitingen van wandstukken korter dan 750 mm kunnen zonder veerankers worden gelijmd. wordt de plafondaansluiting uitgevoerd met veerankers en elastisch voegmateriaal. worden de plafond. daarna in de gewenste formaten worden gesneden en onder hogedrukstoom worden verhard. Zwaardere voorwerpen moeten met behulp van speciale pluggen of doorgaande bouten worden bevestigd. 250 en 400 mm.0 N/mm2 Volumieke massa 400 kg/m3 600 kg/m3 800 kg/m3 De blokken kunnen met behulp van een vloerprofiel op de ruwe vloer of op de afwerkvloer worden gesteld. woningscheidende wanden en woningbegrenzende wanden. hoogtes: 200. die tegen de bouwkundige . Reparaties en het aanwerken van elektriciteitssleuven en -dozen met het bijgeleverde vul. 100.118 nagels. De wandaansluitingen worden uitgevoerd met ten minste twee veerankers en een voeg van 5 tot 10 mm. die in een gietvorm worden gestort. 150.500 m. kantoorgebouwen en verblijfsgebouwen als niet-dragende scheidingswanden. worden geproduceerd in drie typen. Er zijn vele soorten en maten. De afmetingen van de blokken zijn: lengtes: 400. Bij wandstukken langer dan 2. Niet-dragende binnenwand van cellenbetonblokken Naast niet-dragende binnenwanden. De uitvoering van de plafondaansluiting en de wandaansluiting tegen de bouwkundige constructie wordt bepaald door de doorbuiging van de vloerconstructie. schuurwerk of spuitwerk moeten dunne voorzetlagen of afwerklagen worden aangebracht.500 m worden de veerankers h.500 mm aangebracht. 200. 1.o. die onderling verschillen in druksterkte en volumieke massa.0 N/mm2 5. Bij een doorbuiging tot circa 10 mm. De voegdikte rondom het blok moet bij verlijming circa 2 mm bedragen en bij vermetseling 10 mm.en vlakmiddel zijn noodzakelijk om een vlakke wand te verkrijgen. die een doorbuiging van maximaal circa 5 mm veroorzaakt. schroeven of pluggen kunnen lichte voorwerpen aan de gipsblokkenwand worden bevestigd.500 en 600 mm. 240 en 300 mm. De blokken van cellenbeton. eventueel in combinatie met een voorzetwand.h. 70. Bij een overspanning tot 5 m. opgebouwd uit gipsblokken kunnen ook wanden van cellenbetonblokken worden toegepast in de woningbouw. Om de cellenbetonwand geschikt te maken voor behang. diktes: 50. De blokken worden vol en zat gelijmd met een overlapping van ten minste 100 mm. B. die wordt gevuld met elastisch voegmateriaal.

waarin ten behoeve van het transport langswapening is opgenomen. die wordt gevuld met elastisch materiaal.Afwerking 119 constructie worden bevestigd. De panelen worden met behulp van een koevoet en houten zij. De onafgewerkte scheidingswand van cellenbetonblokken heeft bij uitvoering met standaard detaillering een brandwerendheid van ten minste 20 minuten. Bij kamerscheidende wanden is het zelfs mogelijk om de panelen direct op de .en kopwiggen te lood gesteld. De afmetingen van de panelen zijn: breedte 500/600.400 mm tot en met 3. van het type G4/600 met een spouw van ten minste 50 mm breedte. worden geproduceerd in vier typen. waarbij bij de plafondaansluiting circa 10 mm ruimte wordt vrijgehouden. maar ook in kantoorgebouwen en verblijfsgebouwen worden toegepast als nietdragende binnenwanden.3 Verdiepingshoge wandpanelen niet-dragende binnenwanden van A. Door middel van het toepassen van twee spouwbladen van panelen. Deze panelen van cellenbeton. Ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorslag behaald de standaardwand ten minste 30 minuten en de wanden met aansluitingen met brandwerende PUR-schuim bij een dikte van 70 mm 90 minuten. Niet-dragende binnenwanden van cellenbetonpanelen Scheidingswanden. Indien de aansluitingen voorzien zijn van brandwerende PURschuim bedraagt de brandwerendheid van wanden met een dikte van 70 mm ten minste 60 minuten. bij een dikte van 100 mm 135 minuten en bij een dikte van 150 mm 180 minuten. in combinatie met een voorzetwand van gipskartonplaat op Zprofielen tegen één van de twee spouwbladen kan een niet-dragende woningscheidende en woningbegrenzende wand worden verkregen.000 m moet een dilatatie worden aangebracht door middel van een voeg van 5 tot 10 mm. eventueel in combinatie met een voorzetwand. Hierin worden de blokken koud geplaatst. Hoekaansluitingen worden uitgevoerd met twee veerankers en een voeg met breedte van 5 tot 10 mm. dikte 70 mm. 5. Alleen bij de aansluiting van een wandstuk korter dan 750 mm kan de hoekaansluiting worden uitgevoerd door middel van vertanding of verlijming. In verband met geluidsisolatie en brandwerendheid kunnen speciale voorzieningen moeten worden getroffen.3. verdiepingshoge massieve panelen van cellenbeton kunnen zowel in de woningbouw. woningscheidende wanden en woningbegrenzende wanden. opgebouwd uit onderling gelijmde.2. waarin drie stuks dilatatieankers zijn aangebracht en die wordt gevuld met elastisch voegmateriaal. Bij wandstukken langer dan 4. dikte van 70 of 100 mm en hoogte van 2. waarna de zijwiggen worden verwijderd en de stelruimte wordt volgezet met specie. bij een dikte van 100 mm ten minste 90 minuten en bij een dikte van 150 mm minimaal 120 minuten.400 mm. De panelen kunnen zowel op de onafgewerkte vloer als op de afgewerkte vloer worden aangebracht. die onderling verschillen in druksterkte en volumieke massa.

die later wordt afgedicht met elastisch voegmateriaal. Bij deze plafondaansluiting moet om het andere paneel een veeranker worden aangebracht. opgebouwd uit twee spouwbladen van panelen. Wandafwerking De wanden van het type G5/800 zijn na het afwerken met een vul. die voorkomt bij vloeroverspanningen tot circa 5 m. Indien de panelen bij kamerscheidende wanden direct op de afgewerkte vloer worden geplaatst. Alleen bij wanddelen met lengte van één paneelbreedte wordt de aansluiting verlijmd en met drie draadnagels vastgezet. die opgenomen moet kunnen worden. dat mechanisch wordt bevestigd of gelijmd tegen het plafond. Bij het opwiggen van het paneel wordt het rubber blokje tot 10 mm samengedrukt. die aan de bovenzijde van het paneel worden genageld. waar het paneel koud ingeschoven wordt. De scheidingswand. Ook bij hoeken. wordt opgenomen met behulp van een metalen of kunststof opvangprofiel. wordt de ruimte tussen de bovenzijde van het paneel en het plafond afgedicht met polyurethaanschuim (PURschuim). van het type G4/600 met een spouw van ten minste 50 mm breedte. De wanden zijn dan behangklaar. Achteraf worden de naden bijgewerkt met een vul. De panelen worden met de een hydraulische panelenstelwagen geplaatst. dik 70 mm. die later met elastisch voegmateriaal wordt afgedicht. De wanden van de overige panelen zijn na reparaties en het aanwerken van elektriciteitssleuven. Indien de doorbuiging van de vloer groter is dan 5 mm. aangebracht. die voorkomt bij vloeroverspanningen tot circa 7.en vlakmiddel behangklaar. -dozen en naden behangklaar. Een grotere doorbuiging. in combinatie met een voorzetwand van gipskartonplaat op Z-profielen tegen één van de twee spouwbladen heeft een isolatieindex voor luchtgeluid van 0 dB. wordt deze aansluiting uitgevoerd met behulp van een metalen of kunststof opvangprofiel.000 mm wordt een voeg van 5 tot 15 mm breed aangehouden. Een doorbuiging tot 5 mm. Veerankers hoeven bij deze uitvoering niet te worden toegepast. Deze grootte van de doorbuiging wordt bepaald door de overspanning van de vloer.5 m. Ter plaatse van de verticale wandaansluiting wordt een naad van 5 tot 15 mm breed aangehouden. Zonder de voorzetwand van gipskartonplaat op Z-profielen bij de . wordt opgenomen met behulp van rubber blokjes dikte 13 mm. dikte 13 mm. De panelen worden vol en zat gelijmd met een voegdikte van circa 2 mm. De uitvoering van de plafondaansluiting is afhankelijk van de grootte van de doorbuiging. De 10 mm brede voeg wordt gevuld met polyurethaanschuim. tot 10 mm. In het profiel wordt over de volle breedte een strook polystyreenschuim. Bij een wandlengte van niet meer dan één paneelbreedte mag de wandaansluiting met lijm worden uitgevoerd.120 afgewerkte vloer te plaatsen. wandontmoetingen en wanden langer dan 4.en vlakmiddel. waarbij het eerste en het voorlaatste paneel van een wandvlak altijd van een veeranker voorzien worden.

400 mm. Deze wandpanelen van lichtbeton worden toegepast voor zowel dragende als niet-dragende binnenwanden. Met betrekking tot de rookdoorgang gelden voor deze twee uitvoeringen respectievelijk 30 en 90 minuten. Wandpanelen van lichtbeton Vergelijkbaar met de wandpanelen van cellenbeton zijn verdiepingshoge wandpanelen van lichtbeton verkrijgbaar. bedraagt de brandwerendheid zelfs 60 minuten. breedte maximaal 12. in combinatie met brandwerende PUR-schuim. Deze wandpanelen worden vervaardigd naar tekening met een dikte van 70 tot en met 200 mm.Afwerking 121 eerste constructie wordt een isolatie-index voor luchtgeluid van –5 dB behaald. De wandpanelen worden voorzien van transportwapening en ingestorte bevestigingsmiddelen. met maximale breedte van 10 mm. Indien de wand en plafondaansluitingen worden uitgevoerd met een voeg. Met betrekking tot de scheidende functie is de brandwerendheid van onafgewerkte cellenbetonwanden en de standaard detaillering ten minste 20 minuten. . B.000 mm en een maximale hoogte van 3.

wanden waarvoor verschillende brandweerstands. . kan erin bestaan branddammen aan te brengen onder en/of boven de compartimenteringswand. Men dient hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant of de gegevens uit het proefrapport nauwlettend op te volgen (bv. - Brandwerende structuren moeten uiterst zorgvuldig geplaatst worden. Indien de binnenwanden een stalen skelet hebben.en plaatsingstoleranties gecompenseerd kunnen worden (elementen die onderbroken kunnen worden). De plaatsing moet uiteraard in overeenstemming zijn met de gegevens van het proefverslag. is het aan te raden de verticale profielen te plaatsen met een zekere speling om in geval van brand hun uitzetting mogelijk te maken en elk risico op een vroegtijdige knik uit te sluiten. de montage en de bevestigingen moeten nauwgezet opgevolgd worden.). enz. de deuren en de panelen. afwisselende voegen. Een andere oplossing om de brandverspreiding te vertragen. zonodig rekening houdend met de modulatie van het plafond en de buitenramen behandeling van de afwerkings. Een dergelijke opstelling kan bekomen worden door de toepassing van doorlopende compartimenteringswanden. Om het gevoel van uniformiteit in lange wanden te beperken. De plaatsing van de wanden gebeurt als volgt : aftekening van de assen van de wanden op de vloer en het plafond controle van de verticaliteit van de wand. In aanwezigheid van verlaagde plafonds of verhoogde vloeren (zonder brandweerstandskarakteristieken) moet men ervoor zorgen dat de verticale compartimentering gewaarborgd is.of akoestische eisen gelden) de te gebruiken materialen en hun plaats (in kantoorgebouwen worden aan de gangzijde gewoonlijk materialen met een hogere brandweerstand geplaatst dan aan de kantoorzijde) zones waar de ruwbouw. werkt men best van het midden van de wand naar het uiteinde toe plaatsing van de structuur (verticale stijlen of skelet).4 Uitvoering De richtlijnen van de fabrikant in verband met de plaatsing van de materialen.122 5.en glaspanelen met propere handschoenen plaatsing van de bovenprofielen plaatsing van de onderprofielen waarbij men erop toeziet dat de vereiste uitsparingen voor de deuropeningen open blijven. De uitzetting van de stalen profielen en de beweging van de structuur moeten mogelijk blijven zonder de brandweerstand nadelig te beïnvloeden. Hiertoe bevestigt men de lichte binnenwanden bij voorkeur op de wanden die de horizontale compartimentering verzekeren. Daarnaast moet men vooraf ook de plannen goed bestuderen om de volgende punten te bepalen :    de uit te voeren systemen en hun plaats (bv. schroefafstanden.

1. Bij gebrek aan duidelijke eisen gelden de „normale‟ toleranties. In het geval van vaste binnenwanden kan het hierbij zowel gaan om een draagvloer.2 Vlakheid van dekvloeren De vlakheidstoleranties op de dekvloer worden hieronder weergegeven. 5. met uitzondering van de plaatsing met lijmmortel op een verharde dekvloer. vermeerderd met de vlakheidstolerantie op de tegels zelf. 5.2 m): Δ= 4 mm niet gladgemaakt oppervlak:  algemene vlakheid (tolerantie onder de lat van 2 m): Δ= 15 mm  plaatselijke vlakheid (tolerantie onder de lat van 0. naast de vlakheidstolerantie op de tegels zelf.4. Bij gebrek aan duidelijke eisen gelden de „normale‟ toleranties onder de lat van 2 meter. Demonteerbare wanden worden daarentegen doorgaans enkel aangebracht op de laatste drie ondergondtypes. Zo moeten betonvloeren voldoen aan de volgende eisen uit de norm NBN ENV 136701:  glad oppervlak:  algemene vlakheid (tolerantie onder de lat van 2 m): Δ= 9 mm  plaatselijke vlakheid (tolerantie onder de lat van 0.Afwerking 123 5.1 Toleranties op de ondergronden: De ondergronden dienen steeds te voldoen aan de opgelegde toleranties.2 m): Δ= 6 mm. TV 213): de vlakheidstolerantie voor de afgewerkte vloerbedekking bedraagt 2 mm onder een lat van 2 m. vloer met een vloerbedekking als verhoogde vloer.1.4. Deze worden hierna beschreven naargelang van het type ondergrond waarop de wanden zullen aangebracht worden. dekvloer.4. Deze moeten steeds opgenomen zijn in het bestek.3 Vlakheid van afgewerkte vloeren Indien men binnenwanden plaatst op een afgewerkte vloer zijn de vlakheidstoleranties afhankelijk van het type vloerbedekking:  voor vloerbedekkingen uit natuursteen (cfr.1. Deze toleranties moeten steeds opgenomen zijn in het bestek.  De Technische Voorlichting 223 over draagvloeren in niet-industriële gebouwen vermeldt de vlakheidstoleranties voor elk vloertype.1 Vlakheid van draagvloeren De ondergrond waarop men een lichte binnenwand aanbrengt moet steeds uitgevoerd worden volgens de geldende voorschriften.4. . Deze eis geldt voor alle plaatsingswijzen. Vlakheidsklasse Klasse 1: Klasse 2: onder de lat 1m 2mm 3mm Toleranties onder de lat 2m 3mm 4mm 5. waarvoor deze gelijk moet zijn aan de vlakheidstolerantie van de dekvloer.

Indien de contractuele documenten geen bijzondere voorschriften bevatten. vermeerderd met de tolerantie op de tegels zelf.en dwarsranden.4.2. Ook bij de verbinding tussen twee vlakken (bv. bedraagt de maximale vlakheidtolerantie 4 mm onder de lat van 2 m en 1 mm onder de lat van 0. Tolerantieklasse bij controle onder de lat van 2m: normale klasse: 4. Ter hoogte van de voegen tussen platen waarvan de dwarsranden niet afgeschuind werden (of ter hoogte van de zaagsnede) kan het nodig zijn de platen over een grotere breedte op te voegen en/of de randen af te schuinen.2 m.124  voor tegels waarvan zowel de lengte als de breedte kleiner zijn dan of gelijk aan 50 cm. tussen een muur en een plafond) moet rekening gehouden worden met deze vlakheidstoleranties. geldt de normale tolerantieklasse. Vlakheid De tabel hieronder geeft een overzicht van de vlakheidstoleranties. loodrechtheid als de hoekafwijking betreft. De bouwheer of ontwerper moet dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de temperatuur en de relatieve vochtigheid binnen de vereiste grenzen te houden.1 Vaste binnenwanden uit gipskartonplaten en aanverwanten Uitvoeringstoleranties De controle van de uitvoeringstoleranties. voor alle andere vloerbetegelingen kan men een beroep doen op de TV 137 die gebaseerd is op dezelfde principes. Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat de uitvoeringstoleranties van deze materialen enkel van toepassing zijn indien er in de ruimten een normaal binnenklimaat heerst. mag het niveauverschil tussen de randen van twee naast elkaar liggende tegels niet groter zijn dan 1 mm. voor houten vloerbedekkingen (cfr. zowel wat de vlakheid. 5. die van toepassing zijn op het oppervlak van gipskartonplaten. Om aan de strengste vlakheidsklasse te kunnen voldoen (te preciseren in de contractuele documenten) is het aanbevolen gebruik te maken van platen met afgeschuinde langs.2 Toleranties op de binnenwanden Bepaalde materialen zijn uiterst gevoelig voor variaties in de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. TV 218): tenzij anders opgegeven in de contractuele documenten. voor harsgebonden of cementgebonden bedrijfsvloeren (TV 216 en TV 204): de vlakheidsklassen die van toepassing zijn op het oppervlak van de afgewerkte vloer. gebeurt met geschikt materieel.4.0mm .    5.

Voor grotere hoogtes staat men een bijkomende tolerantie toe van ± 2mm per meter (met een maximum van 20mm).0mm Deze waarden kunnen zowel betrekking hebben op een naar voor als naar achter hellend oppervlak. …) die zowel recht als schuin kunnen zijn. die overeenkomt met een standaardopvoeging. Afwerkingsgraden Men kan in België drie afwerkingsgraden onderscheiden afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan het oppervlak van de wanden. Horizontaliteit De toleranties op de horizontaliteit van de lijnen mogen niet hoger zijn dan 2 mm per meter (tolerantie van maximum 20 mm). kiest men voor de haakse uitvoering. die overeenstemt met een standaardopvoeging die uitgevoerd wordt in twee fasen: de vulling van de voeg (voegvuller) en het navoegen met één of twee lagen (afwerkingsproduct of filmvormende plamuur voor gipsplaten). opgebouwd uit gipsplaten:  de afwerkingsgraad F1 stemt overeen met een minimale opvoeging die in één fase wordt uitgevoerd (opvulling van de voeg met een opvulproduct) de afwerkingsgraad categorieën: F2 wordt onderverdeeld in twee  - - de afwerkingsgraad F2a.0mm 4. Indien de vorm van de hoek van de vensterbank niet bepaald is. aangevuld met een door schrapen volvlakkig aangebracht afwerkingsproduct zoals soms voorgeschreven in de contractuele documenten of door de fabrikanten. schouwen.Afwerking speciale klasse: 2.60m) bedragen de toleranties op de verticaliteit van een oppervlak of rand : Tolerantieklasse bij controle onder de lat van 2m: normale klasse: speciale klasse: 6. De afwijkingen mogen dan slechts in één richting (stompe hoek) voorkomen om de opening van de vensters niet in het gedrang te brengen. de afwerkingsgraad F2b. Een dergelijke werkwijze leidt doorgaans tot een afwerkingsgraad waarop .0mm 125 Loodrechtheid of Verticaliteit Voor een normale verdiepingshoogte (2. Hoekafwijking Het gaat hier om afwijkingen ten opzichte van de voorgeschreven hoeken (dagkant van vensters.

Het verfsysteem bedekt de ondergrond en geeft deze kleur. II en III.  verf- en afwerkingsystemen kunnen aangebracht de afwerkingsgraad F3 is tenslotte bestemd voor de volvlakkige bedekking van de gipsplaten met behulp van een vliespleister (afwerkplamuur). De vereisten in verband met de afwerkingsgraad worden bij voorkeur bepaald in de contractuele documenten. verf. Wat het schilderen van gipsondergronden betreft. De voorbereiding van de ondergrond vóór de uitvoering van de muurbekleding wordt beschreven in TV 194. Daarom moet de opdrachtgever duidelijk aangeven welke taken elk bouwvak op zich moet nemen. De vermelding van een afwerkingsgraad F2 komt overeen met de standaardafwerking F2a. De TV 227 verwijst op haar beurt naar de voorschriften van de fabrikanten inzake de voorbereiding van een ondergrond vóór de uitvoering een betegeling. Tenslotte willen we erop wijzen dat het Europese normontwerp prEN 153031 melding maakt van vier klassen:    de klasse 1 komt min of meer overeen met de afwerkingsgraad F1. onderscheidt TV 159 drie uitvoeringsgraden afhankelijk van de eisen die eraan gesteld worden op het gebied van bescherming en decoratie. Deze oppervlaktetoestand is geschikt voor de latere toepassing van een systeem dat een mat of gesatineerd effect oplevert  . die aangeduid wordt met de Romeinse cijfers I. bepaalt het aantal bewerkingen die men moet uitvoeren tijdens de voorbereiding van de gipsondergrond vóór de schilderwerken:  graad I : de ruwheid en de porositeit van de ondergrond ondergaan geen enkele wijziging. behangpapier. Het enige duidelijke verschil ligt in de zorg die besteed wordt aan de opvoeging de klasse 4 komt grosso modo overeen met afwerkingsgraad F3. Deze verschillende afwerkingsgraden houden rechtstreeks verband met de gewenste wandbekleding (betegeling. hoewel er een verschil bestaat op het vlak van de opvoeging van de bevestigingspunten de klassen 2 en 3 lijken sterk op de afwerkingsgraad F2a. moet de plaatser ervoor zorgen dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de afwerkingsgraad F2a.126 gelijkaardige worden. Keuze van de afwerkingsgraad volgens het type bekleding De verdeling van de taken tussen de plaatser van de gipskartonplaten en de schilder of de persoon die de gewenste wandbekleding aanbrengt. …). Bepaalde oppervlaktegebreken springen minder in het oog indien men voor een mat verfsysteem kiest graad II : in dit geval worden de porositeit en de ruwheid van de ondergrond gecorrigeerd zonder dat de algemene vlakheid ervan wijzigt. maar de staat van het oppervlak blijft zichtbaar doorheen de verflaag. Deze specificatie. Bij gebrek aan dergelijke specificaties. is in de praktijk niet altijd even eenvoudig.

De vlakheid is buiten de toleranties. Vermits de aanwezige onvolkomenheden van het oppervlak bij een waarneming onder dergelijke omstandigheden sterk benadrukt worden.Afwerking 127  graad III : om aan deze graad te voldoen. terwijl de lat er niet mee in contact komt. terwijl de lat er niet mee in contact komt. 5. terwijl het tweede blokje er niet mee in contact komt.4. Zodoende kan men de zichtbaarheid van de onvolkomenheden beperken maar niet volledig uitsluiten. De gekozen controlemethode is conform de norm NBN ISO 7976-1. is het aanbevolen het speciale eisenniveau te hanteren. Tengevolge van hun ligging in het gebouw kunnen bepaalde oppervlakken meer blootgesteld zijn aan scherend licht of tegenlicht dan andere. We vermelden dat men een afgewerkt oppervlak in geen geval mag opleveren bij scherend licht of tegenlicht. geval 2: de twee vaste blokjes raken het oppervlak. - - . stijve lat van 2 m lang met aan de uiteinden twee slijtvaste (vierkante of cilindrische) blokjes met een diameter of zijde van 20 tot 40 mm en een dikte die gelijk is aan de toelaatbare afwijking. Men gebruikt een rechte. moet de oorspronkelijke vlakheid van de ondergrond aanvaardbaar zijn en moet deze zodanig geschuurd en bepleisterd kunnen worden dat men er elk afwerkingstype op kan aanbrengen. geval 3: de twee vaste blokjes raken het oppervlak.2 Andere vaste of demonteerbare binnenwanden Vlakheid en Rechtheid van de randen (hoekprofielen gebruiken!) De controle van de vlakheid wordt uitgevoerd op muren en plafonds. De vlakheid is binnen de toleranties. De vlakheid is buiten de toleranties. Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op het te controleren oppervlak : geval 1: een vast blokje en een punt van de lat raken het oppervlak. Daarnaast is de lat voorzien van een derde los blokje met dezelfde afmetingen als de twee vaste blokjes. Het losse blokje gaat niet onder de lat door. maar met een dikte die gelijk is aan tweemaal de toleranties. Het losse blokje gaat onder de lat door.2.

.Bepaling van de diktezwelling . breedte.Deel 1: Formaldehyde-afgifte NBN EN 717-2 .Begripsomschrijvingen en indeling (1992) NBN EN 311 .Bepaling van het vochtgehalte (1994) NBN EN 323 .Houten platen .Spaanplaten (1990) NBN EN 309 .Deel 1.Houtplaten.Spaanplaat .Houtspaanplaten .Houtplaten . indeling (1999) NBN EN 317 .Bepaling van de karakteristieke waarde van de mechanische eigenschappen en van de densiteit (1995) NBN EN 13986 .Bepaling van het formaldehydegehalte Extractiemethode genoemd perforatormethode (1992) NBN ENV 717-1 .Deel 2 : Materialen (1990) NBN EN 1438 .Houtvezelpanelen en § 04.Bepaling van de dichtheid (massadichtheid) NBN EN 324-1 .§ 04.Bepaling van de formaldehydeafgifte .4 .Duurzaamheid van hout en houtwaren . NBN EN 13641.Houten plaatmateriaal . NBN EN 13501-2.Eigenschappen.Houten platen voor de bouw .Houtachtige platen .Bepaling.Bepaling van de formaldehyde-emissie .Specificaties (2003) NBN EN 316 -Houten vezelplaten .Kentekens voor hout en houtachtige platen (1998) NBN EN 1058 .Spaanplaten .Deel 1.Begripsbepaling.128 5. NBN ENV 13381-2 STS 04 . beoordeling van overeenkomstigheid en merken (2002) NBN EN 120 .Hout en plaatmaterialen op basis van hout .5 Wetgevingen Brandweerstand cfr. NBN EN 1364-1.en lengtebepaling (1994) NBN EN 324-2 -Houtplaten -Deel 2:Haaksheiden randrechtheidbepaling NBN EN 325 .Uitrukbestandheid van spaanplaten Proef NBN EN 312 . EN 15254-1 tot 6.Spaander.3 (1996) NBN ENV 1156 -Houten platen -Bepaling van belastingsduur en kruipgetal NBN EN 12369 -Houtachtige platen -Kenmerkende waarden timmerwerk (2001) ATG-certificaten STS 04 .6 .Houtplaten . NBN 713-020.Houtplaten .(1994) NBN EN 326 .van de plaatafmetingen Deel 1 : Dikte.Houten plaatmateriaal .3 (1998-2000) NBN EN 335 .Houtachtige platen .Deel 2 (1999) NBN EN 310 Houten platen Bepaling van de buigelasticiteitsmodulus en buigsterkte (1994) NBN EN 322 .en vezelplaten .

Vezelplaten .Bepaling vochtbestandheid NBN EN 622 .Eisen & Voorschriften NBN 638 .Multiplex .Multiplex .5 Multiplex (1990) NBN EN 313 . houtspanen.Afwerking 129 NBN EN 318 .Spaanplaten .Multiplex .Toelaatbare maatafwijkingen (2000) NBN EN 635 .Houtachtige plaatmaterialen .Multiplex .Spaander. gips STS 04 § 04.Cementgebonden spaanplaten .Formaldehyde-emissieklassen (1995) .Classificatie .Isolatieplaten op basis van houtvezels.Indeling en terminologie .Deel 1 t/m 5 (1997-2004) NBN EN 1087 .Kleefsterkte .Multiplex .Beschrijving van de buigeigenschappen (1995) NBN EN 1084 .Hechthoedanigheid (1994) NBN EN 315 .Deel 1&2 (1996) NBN EN 314 .en vezelplaten .Bepaling van de vochtbestendigheid (1995) NBN EN 634 .Multiplex .Eisen .Bepaling van de treksterkte NBN EN 321 .Specificaties (2003) NBN EN 1072 .Multiplex . cement.Vezelplaten .Deel 1-4 (1995-1996) NBN EN 636 .Bepaling van de maatveranderingen (1994) NBN EN 319 .

130

6 Binnenschrijnwerk
6.1 Inleiding
Om ruimten fysiek of visueel met elkaar te verbinden worden in de scheidingswanden binnenkozijnen aangebracht. Deze kozijnen worden voorzien van deuren en/of glasvlakken. Omdat hierdoor de wanden worden onderbroken, moet ervoor gezorgd worden dat deze kozijnen zo goed mogelijk voldoen aan de prestatie-eisen zoals deze aan de scheidingswanden zijn gesteld, bijvoorbeeld geluidsisolatie en brandwerendheid. De deuren geven toegang tot de vertrekken, maar moeten buiten de bedrijfstijd en soms ook gedurende deze tijd, het betreden van de vertrekken door ongewenste personen verhinderen. De bediening van de deuren moet eenvoudig en met zo gering mogelijke weerstand geschieden in verband met het medegebruik door gehandicapten en ouderen. Dit is vooral belangrijk als de deur onderdeel vormt van een vluchtweg. Het woordenboek omschrijft het begrip deur als een „beweegbare afsluiting die toegang geeft tot een gebouw, vertrek, kast enzovoort‟. Het begrip kozijn wordt omschreven als een „in een muur gemetseld houten raamwerk, bestaande uit twee stijlen met een boven- en onderdorpel, waarin een deur of raam wordt aangebracht‟. Beide omschrijvingen zijn tegenwoordig achterhaald. Naast hout zijn er andere materialen waaruit kozijnen kunnen worden samengesteld. Een deur heeft extra functies gekregen, anders dan alleen maar de toegang tot een gebouw of vertrek. Een deur moet ook vaak ongewenste zaken binnen of buiten houden, zoals bijvoorbeeld personen, geluid, brand, kogels en straling.

Afwerking

131

6.2 Definitie
6.2.1 Materiaalkeuze
Als materiaal voor binnenkozijnen wordt meestal hout of staal toegepast. In beide materialen is er een grote keuze in uitvoering van de kozijnen. Voor beide materialen geldt dat de brandwerendheid van kozijn en deur door middel van testen moet worden aangetoond. 6.2.1.1 Hout Vanwege beschikbare handelsmaten, afmetingen, garanties, certificering en kosten is het raadzaam om te kiezen uit de serie standaardprofielen en afmetingen die ontwikkeld zijn. 6.2.1.2 Staal Stalen kozijnen zijn in twee uitvoeringen leverbaar: kozijnen van koud gevormde stalen profielen of plaatstalen kozijnen: a Kozijnen van koud gevormde stalen profielen De kokervormige profielen worden uit 2 mm dik bandstaal gewalst of getrokken. Er zijn zeer vele profielvormen en -afmetingen mogelijk. De profielen worden geleverd in een stalen of roestvast stalen uitvoering. Beide uitvoeringen kunnen op diverse manieren worden afgewerkt. De profielen worden gelast of gekoppeld en zijn voorzien van flenzen ten behoeve van glasopeningen en van omgezette flenzen ten behoeve van aanslagen. Met de profielen kunnen complete deurehelen worden samengesteld. b Plaatstalen kozijnen Deze geprofileerde kozijnen worden gemaakt van verzinkt bandstaal. De kozijnen zijn in verschillende staaldikten (1, 1,5 en 2mm) leverbaar voor diverse wanddikten. De brandwerendheid van de kozijnen verschilt per uitvoering. Als afwerking kan worden gekozen uit een voorbehandeld kozijn (waarna het kozijn nog moet worden afgelakt), een afgelakt kozijn of een kozijn voorzien van een kunststof coating.

6.2.2 Aansluitingen
Kozijnen kunnen inmetselen. op twee manieren worden geplaatst: montage of

6.2.2.1 Keuze montage- of inmetselkozijn Werden vroeger bijna alleen maar inmetselkozijnen toegepast, tegenwoordig worden er steeds vaker montagekozijnen gebruikt. Bij een inmetselkozijn wordt de wand opgebouwd rondom het vooraf gestelde

132

kozijn. Bij een montagekozijn wordt het kozijn gemonteerd in een reeds opgebouwde wand waarin een uitsparing is aangebracht. Beide systemen hebben voor- en nadelen. Omdat bij een inmetselkozijn de wand rondom het reeds gestelde kozijn wordt opgebouwd, is er geen nauwkeurige maatvoering van te houden sparingen nodig. Dit is wel het geval bij een montagekozijn. Omdat een inmetselkozijn al in een vroeg stadium in de bouw aanwezig is, is de kans op beschadigingen tijdens de bouw veel groter dan bij een montagekozijn, dat pas in de afbouwfase in het werk wordt aangebracht. In principe kost het aanbrengen van een montagekozijn weinig tijd. Voorwaarde is dan wel dat wand en wandopening glad en strak zijn en dat de maat van kozijn en wandopening op elkaar zijn afgestemd. 6.2.2.2 Montagekozijn a Houten montagekozijn Het houten kozijn wordt reeds samengesteld vanaf de fabriek geleverd. Omdat het kozijn later in een opening wordt geplaatst, heeft het een relatief ruime aanslag nodig.

b Stalen montagekozijn De kozijnen zijn leverbaar voor verschillende wanddikten. Het kozijn kan over de wandafwerking worden aangebracht of de wandafwerking stopt tegen het kozijn. Hiermee moet al bij de bestelling van de kozijnen rekening worden gehouden. Het stalen kozijn wordt op de bouw samengesteld en kan op verschillende manieren worden aangebracht: door middel van muurbeugels of in de stijlen gelaste borgklauwen. De keuze wordt bepaald door de muurdikte en de gewenste materiaaldikte van het kozijn. Per fabrikant wisselen de toleranties die moeten worden gehouden in de wand. 6.2.2.3 Inmetselkozijn a Houten inmetselkozijn Het houten inmetselkozijn heeft een kalk- of speciesponning om kieren tussen muur en kozijn te voorkomen. De kalk- of speciesponning dient verder om het kozijn over de gehele lengte een bevestiging te geven. Tevens wordt zo het verschuiven van het kozijn tegengegaan. b Stalen inmetselkozijn Stalen inmetselkozijnen worden voorgemonteerd op de bouwplaats geleverd. De kozijnen worden voordat de wanden worden opgetrokken met behulp van schoorlatten gesteld. Door middel van in te metselen ankers worden de kozijnen met de wand verankerd. Tijdens het metselen moet

2. • veiligheid.2.4 Kozijn voor gipsmontagewanden Een kozijn ten behoeve van een gipsmontagewand wordt compleet gemonteerd op de bouw geleverd en gelijktijdig met de wand gesteld en bevestigd. • inbraakwerendheid. 6.5 Kozijn voor schuifdeuren Schuifdeuren kunnen in of vóór de wand schuiven. 6.2. De keuze hierbij wordt bepaald door: • de opbouw van de wand: het is moeilijk in een massieve wand een deur te laten schuiven. • kosten: deze zijn sterk afhankelijk van uitvoering. • bruikbaarheid: een deur die in de wand schuift. kwaliteit en bedieningsgemak van de schuifdeur. .2.2. Er kan ook gekozen worden voor het toepassen van montagekozijnen. Fabrikanten kunnen de kozijnen in een afgelakte uitvoering leveren. • eisen aan hygiëne: bij een deur die in een wand schuift. • eisen van geluidwering. 6. De folie is later eenvoudig met de hand te verwijderen. Het kozijn wordt dan voorzien van een kunststof beschermfolie. • situering van een kozijn: er moet voldoende ruimte zijn om de deur voor of in de wand te laten schuiven. Ook mogelijke beschadigingen gedurende de verdere bouwtijd kunnen zo worden voorkomen. Aspecten die een rol kunnen spelen bij de keuze van beglazing zijn: • esthetische aspecten. • gewenste transparantheid. laat beide muurzijden bruikbaar om er iets tegenaan te zetten of aan op te hangen. die na het stellen van de wanden worden aangebracht.3 Beglazing Er is een grote diversiteit aan beglazing. zodat de metselspecie de laklaag niet aantast. is deze holle ruimte moeilijk schoon te houden. Indien risico door aantasting van optrekkend vocht wordt het kozijn gesteld door middel van een speciale onderstelregel die het kozijn los houdt van de vloer.Afwerking 133 worden voorkomen dat er te ver tegen het kozijn wordt doorgemetseld en dat de kozijnen gaan schranken (de gemetselde muur drukt hierbij het kozijn in).

alle deurvleugels die inzake afmetingen. Inzake de spelingen bij plaatsing van brandwerende deuren zullen de vermelde spelingen van de respectievelijke Benor-ATG goedkeuringen gelden als maximumwaarden.5 mm + 1. groter dan de toegelaten waarden in onderstaande tabel : Tolerantie-afwijkingen volgens STS 53. . Prestatievereisten volgens STS 53. indien men met behulp van testrapporten van een onafhankelijk keuringsinstituut kan aantonen dat aan de gestelde uitgangspunten wordt voldaan. Er moet bij alle brandwerende beglazing extra aandacht worden besteed aan de plaatsing. Van invloed op de brandwerendheid zijn de insteekdiepte in de sponning. afwijkingen vertonen.5 mm Scheluwte 5 mm 5 mm Kromming 5 mm 5 mm VLAKHEID In het geval van draai. de wijze van afdichting en de mate van inklemming.25 (1998) TYPE AFMETINGEN HAAKSHEID Hoogte Vlakke deuren Paneeldeuren + 2 mm + 3 mm Breedte + 2 mm + 3 mm Dikte + 1 mm + 1 mm + 1.134 • eisen van brandwerendheid en rookdichtheid. Prijstechnisch gezien past men bij voorkeur spiegeldraadglas toe.25 (1998) De aannemer vervangt op zijn kosten. Vooral het laatste aspect is van belang bij de keuze en plaatsing van binnenbeglazing. alle voorzien van een stevig prijskaartje. Dit is gewapend vlakglas met een ingelaten netwerk van metaalgaas. voorzover althans voldaan wordt aan de eisen van de ventilatienorm NBN D 50-001. haaksheid en vlakheid. Er is een groot aanbod aan brandwerende beglazing op de markt. gepolijste of gefigureerde uitvoering. Het glas is verkrijgbaar in een gewone (zonder nabewerking).of zwaaideuren moet in gesloten toestand van de afgewerkte deur de omtrekspeling tussen de deuromlijsting en de deurvleugel gelijk of kleiner zijn dan 3 mm aan de zichtbare kant voor de bovenkant en de zijkanten en 5 mm van de afgewerkte vloer voor het onderste deel. Men mag van de richtlijn afwijken. gedurende de waarborgperiode van 1 jaar.

• esthetische aspecten. Veiligheid en Normen ten aanzien van tekenwerk. • inbraakveiligheid.3 Eisen Er worden door verschillende partijen nadere eisen aan deuren en kozijnen gesteld. • het zoveel mogelijk uniform toepassen van dezelfde deuren en kozijnen (door bijvoorbeeld een woningbouwvereniging met een groot woningbestand). Bij de keuze van een type kozijn en deur kunnen voor een gebruiker en/of architect verschillende overwegingen een rol spelen. of weinig . zoals: • duurzaamheid (levensduur).Afwerking 135 6. Voor de aannemer is bij de keuze ook van belang dat de kans op beschadiging van de binnenkozijnen tijdens de bouw zo gering mogelijk is. maar ook binnendeuren hebben vaak een inbraakwerende functie (bijvoorbeeld voordeuren van woningen in flats met een afgesloten galerij). • het weerstand kunnen bieden aan diverse invloeden. Brandwerendheid. Bij dit begrip wordt meestal alleen gedacht aan buitendeuren. die verder gaan dan de primaire functie van het toegankelijk maken van een gebouw of een vertrek. • het gemakkelijk kunnen wegwerken van beschadigingen. • eisen voortvloeiende uit het gebruik van de deur en het kozijn (denk bijvoorbeeld aan bediening van een deur door mensen in een rolstoel). Een aannemer past soms bij voorkeur een bepaald type kozijn en deur toe omdat hij goede leveringsvoorwaarden met de fabrikant heeft afgesproken. • het onderhoud van kozijn en deur (bijvoorbeeld veel schilderwerk). • de kosten van aanschaf en plaatsing. Ventilatie. Vrije hoogte. Een aannemer zal niet alleen op de kosten voor aanschaffen letten maar ook op de montagetijd (tijd = geld). Hierbij wordt verwezen naar de normen NBN betreffende: Vrije doorgang. Geluidwering.

bij een stompe deur geheel (kozijn en deur in hetzelfde vlak). Bij samengestelde kozijnen worden ook tussenstijlen en tussendorpels toegepast. kan de opdekdeur sneller worden afgehangen.2. Bij kozijnen die niet verdiepinghoog zijn.136 6. Bij een enkelvoudig kozijn wordt één element (deur. • er minder kans op tocht is. . ter voorkoming van druk op de bovenkant van het kozijn en ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk.1 Kozijnen De kozijnen.2. die in binnenmuren worden geplaatst.2 Deuren 6.4.4 Soorten 6. De kozijnen zijn opgebouwd uit profielen/stijlen en dorpels.4. moet. worden onderscheiden in enkelvoudige en samengestelde kozijnen. Deze tijdsbesparing levert geldwinst op. Dit is één van de redenen waarom opdekdeuren steeds vaker in de woningbouw worden toegepast. deur. • er minder kozijnhout weggeschaafd hoeft te worden (kleinere sponning).1 Deuren: stomp of opdek Deuren kunnen in een stompe uitvoering of in een opdekuitvoering worden geleverd. bij grotere openingen in steenachtige wanden een latei worden aangebracht. staal. Doordat er geen naden te zien zijn. kunststof. In de utiliteitsbouw worden voornamelijk stompe deuren toegepast omdat het assortiment en de keuzemogelijkheden veel groter zijn en er minder kans is op beschadiging van de deur. De plaatsing van tussendorpel en tussenstijl volgt vaak uit een esthetisch beeld dat de architect wil bereiken of uit de (standaard) afmetingen van een deur. Opdekdeuren hebben als voordeel dat: • er geen naden zijn te zien.4.2 Soorten deuren Deuren zijn er in vele uitvoeringen. Bij een opdekdeur valt de deur slechts gedeeltelijk in de sponning. vast en beweegbare raamindelingen). De keuze voor de uitvoering van de latei is mede afhankelijk van de opbouw van de wand. 6. De opdekdeuren zijn wel kwetsbaarder omdat ze buiten het kozijn uitsteken.4. 6. raam) in een kozijn geplaatst. De deuren verschillen onderling van elkaar op de volgende punten: • materiaal: hout. bovenlicht. Bij een samengesteld kozijn worden meerdere elementen samen in de opening geplaatst (vb.

De deuren worden in de stompe uitvoering toegepast.of badkamer. • randafwerking: als randafwerking kunnen deuren een houten kantstrook hebben. b Glazen deuren Geheel glazen deuren zijn gemaakt van gehard glas. a Glasdeuren Bijna alle hier besproken deuren kunnen worden uitgevoerd met een glasopening.230 mm.Afwerking 137 • uitvoering: stomp of opdek. De draairichting van dubbele deuren wordt meestal afgestemd op de te verwachten verkeersstroom. voorbewerkt hardkunststof afwerking. Leveranciers van deuren werken vaak met standaard glasopeningen. Dubbele deuren kunnen worden samengesteld uit bijna alle hier omschreven typen deuren. Afhankelijk van het type glas. Dit wordt gedaan in verband met het bekneld raken van vingers . c Dubbele deuren Dubbele deuren worden toegepast daar waar een grote vrije doorgang nodig is. • afwerking: bijvoorbeeld onafgewerkt. massieve vlasvezelplaat. Voor glazen deuren is speciaal hangen sluitwerk in de handel. zoals bijvoorbeeld in een douche. multiplex. kunststof. Dit is glas dat eerst wordt opgewarmd tot circa 620 °C en vervolgens zeer regelmatig afgekoeld (hardingsproces). nadien is dit niet meer mogelijk. • vulling: bijvoorbeeld honingraat. wordt een bijpassende beglazing gekozen. kanaalspaanplaat. Afwijkende deurmaten zijn meestal verkrijgbaar. • beplating: bijvoorbeeld hardboard. spaanplaat. In veel gevallen kan hiervan worden afgeweken (meestal wel tegen een meerprijs). Aan de onderzijde wordt de deur soms met een vochtwerende sealer als afsluiting afgewerkt. PVC folie. de afmetingen van de glasopening en de uitvoering en functie van de deur wordt het glas vastgezet in de deur. Extra aandacht wordt besteed aan de afwerking van de naad tussen de deuren en tussen de deuren en het kozijn. Afhankelijk van toepassing en type deur. Standaarddeurhoogten zijn 2. triplex. in de fabriek.115 of 2. De standaarddeurbreedte loopt vanaf 530 mm met intervallen van 50 mm op tot wel 1. triplex. tube spaanplaatvulling. Dit is vooral raadzaam bij toepassing in vochtige ruimten. vaak wel tegen een meerprijs. houtfineer. De sterkte van het glas neemt toe doordat er drukspanningen aan het oppervlak en trekspanningen in het hart ontstaan. De rand kan ook worden afgewerkt met een melaminefolie of een kunststof profiel. Gaten en sparingen moeten voor het hardingsproces zijn aangebracht.315 mm. Deze laatste afwerking komt veel voor bij opdekdeuren.

Deze afwerking is afhankelijk van de draairichting van de deuren ten opzichte van elkaar en de mogelijk vereiste brandwerendheid. worden voorzien van een zelfsluitende voorziening. Voor een permanente doorgang worden beide deuren gebruikt en dan zelfsluitend uitgevoerd met vloerpotten. Van de dubbele deuren kan één deur worden vastgezet met kantschuiven en de andere deur als loopdeur worden gebruikt. Men moet er dus rekening mee houden dat. worden vaak voorzien van een kleefmagneet. 6. bij gelijke afmetingen van deuren. wel of niet brandwerend en voor of in de wand schuivend. die bij verhitting opschuimt en zo de naden tussen deur en kozijn afdicht. In de randafwerking of tussen randafwerking en vulling van de deur kan een strip worden aangebracht. Deuren die regelmatig worden gebruikt. 6. De deur wordt samengesteld uit minder brandbaar materiaal.138 (van vooral kinderen). De magneet is aangesloten op een brandmeldcentrale of rookmelder. Aan de onderzijde is voor de schuifdeur een geleidend profiel nodig. Dit kan worden voorkomen door de bovendorpel gelijk te houden. Brandwerende gehelen kunnen een sponningsdiepte van 15. De magneet houdt de deur in geopende stand vast. geluidwering en kierdichting. semi-automatisch (drukknop) of automatisch (elektronisch oog).3 Brandwerende deuren Er worden eisen gesteld aan de brandwerendheid van deur.2. met de hand bediend.4. d Schuifdeuren Schuifdeuren worden toegepast daar waar het draaien van een deur problemen oplevert in verband met het ruimtebeslag. kozijn en wand.4. De afmetingen van de kozijnen worden aangepast. Ook worden er eisen gesteld aan de rookwerendheid van kozijnen. zoals bijvoorbeeld een deurdranger. de magneet laat de deur los en deze sluit door middel van bijvoorbeeld een deurdranger. De . Ze zijn er in allerlei soorten en maten. De strip kan ook in de sponning van het kozijn worden aangebracht.2. Bij kozijnen is onderscheid te maken tussen 30 en 60 minuten brandwerende constructies. deurveren en dergelijke. Het verschil werkt ook door in de bovendorpel: bij gelijke deurhoogte treedt er verschil op in kozijnhoogte. Bij brand wordt de stroom onderbroken. De afmetingen van standaarddeuren wijzigen bij deze sponningmaten niet.4 Bijzondere deuren a Geluidsisolerende deuren Geluidwerende deuren worden toegepast in situaties waar geen storend geluid in ruimten mag binnendringen of daar waar het geluid juist in de ruimte moet blijven. om te garanderen dat de deur in geval van brand gesloten is. 20 of 25 mm hebben. Wanden isoleren geluid meestal in voldoende mate. Deuren die een brandwerendheid van 30 of 60 minuten moeten halen. Het hoogteverschil wordt dan opgevangen in de afstand van de onderkant van de deur tot de vloer. de vrije doorgang van brandwerende deuren kleiner is.

• de aansluiting van het kozijn op de wand: de uitvoering van de aansluiting kozijn op wand is ook van groot belang.5 mm tot 3. Werken bij deze kozijnen beide dichtingsprofielen optimaal. Glasopeningen in deze deuren moeten natuurlijk van kogelwerend glas worden voorzien. kanalenspaanplaat. politiebureaus enzovoort. In verband met statische elektriciteit moeten deze deuren in een geaard metalen kozijn of beter nog in een houten kozijn worden geplaatst. Er zijn zeer vele profielen ten behoeve van kierdichting op de markt.en sluitwerk. De deuren worden voorzien van een dubbelzijdige loodinlage. Door de inlage van staal is het . De kooi schermt elektronische velden af. afhankelijk van de stralingsintensiteit. multiplex of spaanplaat. • de plaatsing van de deur in het kozijn: de kierdichting is van groot belang bij het behalen van een goede geluidwerende werking van kozijn met deur. Ter plaatse van het slot worden ook speciale voorzieningen getroffen. De sluitkracht van een deur met dubbele kierdichting is in sommige gevallen onaanvaardbaar hoog (bijvoorbeeld bij toepassing in de toegankelijkheidssector). Er zijn ook deur. Een veldafschermende deur is zwaarder dan een standaarddeur. De profielen kunnen worden toegepast in de dag. De staalplaat wordt tussen multiplex platen verlijmd.Afwerking 139 zwakke schakel in een wand vormt de aansluiting van het kozijn op de wand en de plaatsing van de deur in het kozijn. gevangenissen. De deuren zijn zwaarder dan een standaarddeur en hiermee moet rekening worden gehouden bij de keuze van het hang.en kozijntypen met een dubbele aanslag en kierdichting op de markt. banken. c Veldafschermende deuren Een veldafschermende deur wordt toegepast in ruimten die zijn ingericht als „kooi van Faraday‟. De deur wordt voorzien van messingplaten of fosforbronsgaas. De dikte van de inlage is afhankelijk van de gewenste bescherming. in de aanslag of aan de onderzijde van een deur. dan moet de deur wel zeer nauwkeurig worden afgehangen. De geluidsisolatie van een binnenkozijn met deur is afhankelijk van de volgende aspecten: • de massa van de deur in samenhang met de vulling van de deur: als vulling wordt onder andere toegepast drie lagen vol spaanplaat.0 mm. Kieren tussen kozijn en wand moeten worden voorkomen. De dikte van de loodinlage varieert van 0. Een kogelwerende deur heeft een inlage van staal. d Kogelwerende deuren Voor de toepassing van kogelwerende deuren kan men denken aan postkantoren. b Stralingwerende deuren Deze deur wordt toegepast voor ruimten waarin bijvoorbeeld met röntgenapparatuur wordt gewerkt of bij ruimten voor radiotherapie en stralingsdiagnose.

Meestal is echter de deur niet de zwakste schakel maar het hang. opgenomen in deur en kozijn. luiken en zonneschermen. In de deur kunnen net als bij de kogelwerende deuren staalplaten worden aangebracht. Er verschijnen dan ook steeds meer deuren met afwijkende openingsmogelijkheden. Kogelwerendheid. De deur is vanuit een rolstoel gemakkelijk te bedienen omdat de draaicirkel veel kleiner is.en sluitwerk en stalen beschermingsstrips tussen deur en kozijn verhogen de inbraakwerendheid van deur en kozijn.en sluitwerk. De deuren worden dan ook meestal afgehangen aan vier scharnieren. heeft een goede inbraakwerendheid nodig. De deur taatst open en is tegelijkertijd tot tegen de kozijnstijl te duwen.4.5 Inbraakwerende deuren Er kunnen ook inbraakwerende eisen aan een binnendeur worden gesteld. Speciaal inbraakwerend hang. De platen worden onzichtbaar bevestigd op de koker. De deur schuift doordat de magneten elkaar kunnen aantrekken en afstoten. 6. Verzekeringen kunnen bijvoorbeeld extra eisen stellen aan de beveiliging van een archief en ook een voordeur van een appartement. maar draait door middel van twee spindels met een arm aan de boven. De deur is gevuld met isolatie.3. Bij deze deur worden magneten opgenomen in de bovendorpel van het kozijn en de bovenkant van de deur. In EN 1522 Ramen.en onderzijde van de deur. Er kan ook gedacht worden aan het toepassen van elektronische beveiligingssystemen.4. In geopende positie staat het deurblad ongeveer voor de helft buiten de doorgang.4.2.6 Speciale deuren De markt voor deuren is constant in beweging. Het is ondoenlijk om alle hang. De deur is niet afgehangen aan normale scharnieren. Deze deuren zijn minder gevoelig voor slijtage door het ontbreken van mechanische onderdelen. Andere deuren en doorgangen worden er niet door geblokkeerd. Producenten spelen in op vragen uit de markt. Deze deur vindt dan ook vaak zijn toepassing in woningen voor mindervaliden en ouderen.2. . Eisen en classificatie worden eisen en classificaties opgenomen voor de kogelwerendheid van ramen en deuren. deuren.4.1 Hang. Deze biedt ten opzichte van de traditioneel draaiende deur een wezenlijke ruimtebesparing. 6.en sluitwerk te behandelen.140 gewicht van de deur beduidend hoger dan bij een standaard deur.en sluitwerk Tegenwoordig is het vergrendelen en dus ontoegankelijk maken van een doorgang zeer belangrijk. Lineaire deuren zijn schuifdeuren die bewegen dankzij magnetische geleiding. Een andere vernieuwing is het weglaten van een tussendorpel. Er zijn ook geheel stalen kogelwerende deuren. Deze bestaan uit een stalen kokerprofiel met twee stalen bekledingsplaten.3 Deurbeslag 6. 6. Wie meer wil weten over de mogelijkheden en keuzen kan zich bij de leveranciers oriënteren. gelegen aan een centrale gang. Een voorbeeld hiervan is de draaischuifdeur.

kan het raam of de deur horizontaal uit de sponning worden geschoven.3. en in de deur een slot.3. Het gedeelte met de pen wordt aan het kozijn bevestigd. Een scharnier met een afwijkende vormgeving is de paumelle. Bediening adhv.en nachtslot: wordt toegepast bij ruimten die afsluitbaar moeten zijn. een knop aan de binnenzijde. Een loopslot wordt bediend door de kruk. is het later op de bouw wijzigen van de draairichting niet meer mogelijk. .2 Hangwerk Scharnieren worden toegepast om ramen en deuren beweegbaar te maken. zodat de afwerking van het kozijn niet wordt beschadigd bij het sluiten van de deur. Er zijn vloerveren met een eindstop voor het in geopende stand vasthouden van de deur. Het aantal en de uitvoering van toe te passen scharnieren of paumelles is afhankelijk van het gewicht en gebruik van deur of raam. 6. De plaatsing van sluitplaat en slot moet goed op elkaar worden afgestemd om te voorkomen dat de deur gaat rammelen. wagentjes en dergelijke dan dienen kleefmagneten te worden toegepast.en rookdeuren) worden voorzien van een deursluitmechanisme. Het type deurdranger is afhankelijk van de zwaarte van de deur. De knoop bestaat hierbij uit twee leden en de pen ontbreekt. Deze vloerveren met eindstop mogen niet worden toegepast bij branddeuren. • vrij/bezetslot: dit type sloten wordt toegepast bij bijvoorbeeld een toilet of badkamer.4. Sommige sluitplaten grijpen om de sponning van het kozijn heen.4 Deursluitmechanismen Deuren die niet open mogen blijven staan (bijvoorbeeld brand. Bij doordraaiende deuren wordt een vloerpot of vloerveer toegepast: een in de vloer ingelaten deursluitmechanisme. Meestal wordt een deurdranger gebruikt die aan de bovenzijde van deur en kozijn wordt gemonteerd. Als de sluitplaat al in de fabriek wordt aangebracht. • dag. 6. • kastslot: dit slot wordt bediend met een sleutel.3 Sluitwerk Ten behoeve van het sluiten van een beweegbaar deel wordt in het kozijn een sluitplaat aangebracht. De sluitkracht van de deurdranger is instelbaar. Er kunnen diverse sloten worden toegepast: • loopslot: wordt toegepast bij ruimten die vrij toegankelijk moeten zijn. De scharnieren of voorzieningen voor scharnieren in het kozijn worden vaak al standaard in de fabriek aangebracht. de knoop met drie of meer leden en de pen. Na openen kunnen raam of deur eenvoudig worden verwijderd door ze op te tillen. Aan de buitenzijde is een rood/wit signaalplaatje zichtbaar.Afwerking 141 6.4.4. Wanneer de pen is verwijderd. De sluitplaat kan al standaard in de fabriek in het kozijn worden aangebracht. De dranger trekt of duwt de deur dicht. Het slot wordt bediend met een sleutel. Een scharnier bestaat uit twee bladen. Wil men deze deuren in geopende stand fixeren ten behoeve van brancards.3.

Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen Weerstand tegen brand van bouwelementen .Fire classification of construction products and building elements .Meetmethode voor hoogte. breedte.Deurbladen . 2-2000) TV 166 .Beveiliging tegen brand .Algemene indeling van de houtkwaliteit (1996) Uit De Praktijk “Akoestische problematiek van deuren” (WTCB.Deuren . Leidraad voor de goede plaatsing rekening houdend met hygrothermische omstandigheden (WTCB. Middelhoge gebouwen.Brandbeveiliging in gebouwen.5 Wetgevingen STS 53 .Deurbladen .Deel 1 : Vuursdeuren en -luiken (2000) prEN 13501-2 .Houten binnenschrijnwerk. 2002 NBN 713-020 .Part 2: Classification using data from fire resistance tests (excluding products for use in ventilation systems) TV 185 . dikte en haaksheid .142 6.Meetmethode (1999) NBN EN 1294 .Woordenlijst (1992) NBN B 25-201 .Deuren (1998) -> vervangt STS 53 (1990) NBN ISO 1804 .Leidraad voor de goede uitvoering van brandwerend binnenschrijnwerk (1992) TV 226 .Deuren .Onderhoud van brandwerende deuren (WTCB.Algemene en plaatselijke vlakheid . 1986) TV 158 .met addenda NBN S 21-202 . Hoge gebouwen.Deurbladen .Tolerantieklassen (2000) TV 185 .Vuurweerstandsproeven voor deuren en rolluiken .Woordenlijst (1992) NBN EN 950 .Deuren (1998) -> vervangt STS 53 (1990) NBN ISO 1804 .& sluitwerk . Algemene eisen (1980) NBN S 21-204 .Bepaling van de weerstand tegen stoten met een zwaar lichaam (1999) NBN EN 951 .Leidraad voor de goede uitvoering (WTCB.Tolerantieklassen (2000) NBN EN 1530 .Brandbeveiliging in gebouwen. 1985) STS 53 .Algemene en plaatselijke vlakheid . dikte en haaksheid (1999) NBN EN 952 .Deurbladen .Geluidsisolatie van binnenschrijnwerk .Het meten van afwijkingen van de algemene vlakheid (Europese norm EN 24-1974) (1977) NBN EN 942 . breedte.Bepaling van het gedrag bij verandering van de vochtigheid in opeenvolgende uniforme klimaten (2000) NBN EN 1529 . Algemene eisen (1982) NBN EN 1634-1 .Hout voor schrijnwerkerij .Deurbladen .Leidraad voor de goede uitvoering van brandwerend binnenschrijnwerk (1992) Prestatieproeven hang.Deurbladen .Hoogte.Deuren .

Eisen en beproevingsmethoden (1998) NBN EN 1906 .en sluitwerk .Hang.Afwerking NBN EN 1303 .Sloten en grendels .Bestandheid tegen corrosie .Eisen en beproevingsmethoden (2004) .Hang.Eisen en beproevingsmethoden (1998) NBN EN 1670 .Mechanisch bediende sloten.Hang.en sluitwerk .Hang. grendels en sluitplaten .Eisen en beproevingsmethoden (2002 NBN EN 1935 Hang.Panieksluitingen voor nooduitgangen met een horizontale bedieningsstang .en sluitwerk .Eisen en beproevingsmethoden (1997-2001 + add1) NBN EN 12209 .en sluitwerk .en sluitwerk .Cilinders voor sloten .en sluitwerk .Deurdrangers .Eisen en beproevingsmethoden (1997 + add1) NBN EN 179 .en beproevingsmethoden (2002) sluitwerk Klepscharnieren met enkelvoudige as Eisen en 143 NBN EN 1154 .Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat .Deurklinken en -knoppen .Hang.en sluitwerk .Hang.Eisen en beproevingsmethoden (1997 + add1) NBN EN 1125 .Hang.

neemt zowel in de renovatie als bij nieuwbouw sterk toe. Bij een hoge relatieve vochtigheid kan vocht uit de lucht in de pleisterlaag worden opgenomen. terwijl bij bijzondere mortel . Draagconstructie of ondergrond Deze zullen we verdelen in wanden en plafonds. stucco betekent specie of deeg. De ontwikkeling van warmte-isolerende constructies van stukadoorswerk in combinatie met kunststof isolatieplaten. voordat ze in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. In veel gevallen zullen gemetselde wanden en steenachtige vloerconstructies zonder meer kunnen worden gestukadoord. Ook in het materiaalgebruik staat het stukadoorsvak niet stil. De Romeinen spraken van „stucco lustro‟.1 Inleiding Het bepleisteren van wanden. Daarbij kan het een rol spelen in de vochthuishouding van een gebouw. zand en gips zijn tientallen nieuwe materialen in gebruik met specifieke mogelijkheden en beperkingen en voor de verwerking zijn er speciale gereedschappen en technieken. Wensen en ideeën van opdrachtgevers en architecten veranderen. Als vulstof wordt meestal zand toegepast. Deze specie was samengesteld uit kalk en zand. Lustro wil in dit verband zeggen: helder maken of verlichten. een bindmiddel en water. Bij de behandeling van stukadoorswerk zullen de verschillende facetten van dit onderwerp hier in het kort worden genoemd. Naast het traditionele kalk. Grondstoffen Stukadoormortel is evenals alle mortel en species (metselmortel en betonspecie) opgebouwd uit een vulstof. Het aanzien van het interieur wordt strakker en soberder. Ook de bouw is aan mode onderhevig. opgetrokken van gedroogde of gebakken elementen van klei met het doel de wanden minder massaal te doen lijken. Maar het kan ook voorkomen (bijvoorbeeld wanneer een verlaagd plafond wordt gemaakt) dat voor stukadoorswerk een aparte draagconstructie moet worden aangebracht. Tot in de 17e eeuw waren het vooral de Italiaanse stukadoors die overal in Europa paleizen en herenhuizen van het prachtige decoratieve stukadoorswerk voorzagen.144 7 Pleisterwerken 7. De primaire functie van stukadoorswerk is de afwerking van wanden en plafonds. terwijl het ook ten behoeve van het geluid als absorberende of isolerende bekleding kan worden toegepast. De eerste stukadoors kwamen dan ook voort uit het gilde van de beeldhouwers. dateert al van voor onze jaartelling. Stukadoorswerk is voorts een zeer geschikt materiaal om constructies brandwerend te bekleden. Nieuwe technieken doen hun intrede.

afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond. Aan de specie kan nog een dichtingsmiddel of waterafstotend middel worden toegevoegd. vermiculite enzovoort worden gekozen. Schuurwerk geeft een enigszins korrelig en gestructureerd oppervlak dat als afwerking verder onbehandeld kan blijven of worden voorzien van muurverf. Deze techniek. Juiste mortelsamenstelling Bij het bepalen van de mortelverhoudingen zullen factoren als sterkte en krimp een grote rol spelen. uit schuurwerk of uit blauwpleisterwerk. Het spreekt vanzelf dat een goede kennis betreffende de materiaaleigenschappen van de verschillende bindmiddelen en hulpstoffen een eerste vereiste is. het werken onder verschillende weersomstandigheden en de diverse hulpconstructies We onderscheiden een grondlaag. Een moderne wijze van afwerking wordt gevonden in een groot scala van decoratieve (sier)pleisters. een raaplaag en afwerklaag en een filmlaag. de laagsgewijze opbouw. een dikte van 10 tot 15 mm. . De grondlaag (vertinlaag) is nodig als hechtlaag bij een geperforeerde draagconstructie. terwijl tevens hiervoor van belang is of het stukadoorswerk al dan niet in vochtige ruimten wordt toegepast.Afwerking 145 materialen als bims. Ook de wijze van uitvoering en de soort ondergrond heeft consequenties voor de mortelsamenstelling. Voor het aanbrengen van een gevelbepleistering wordt over het algemeen ook een vertinlaag aangebracht. Gelijmde ondergronden (kalkzandsteen lijmelementen) worden vaak dun overgepleisterd (circa 2 mm) met een speciale dunpleister. wordt ook wel „filmen‟ genoemd en heeft als doel de ondergrond behangklaar te maken. Dit laatste is dan de ondergrond voor behangwerk of voor textiele wandbekleding. daarnaast hebben de kunstharsdispersies hun intrede gedaan. Als de ondergrond te glad is (bv bij gladde betonoppervlakken) wordt deze ruw gemaakt door het aanbrengen van een niet te waterige spritslaag. Als minerale bindmiddelen kennen wij bij stukadoorswerk kalk. hollith. gips en cement. De raaplaag dient voor het uitvlakken van een ruwe ondergrond (bijvoorbeeld vuilmetselwerk) en heeft. Een traditionele afwerklaag kan bestaan uit een laag witpleisterwerk (dit is een helderwitte dunne en zeer gladde afwerking). Uitvoering Van belang is ook de wijze van aanbrengen. die ondergrondvolgend wordt aangebracht.

1. Bij een goede verhouding van de kalk/zandmortel zal de mortel niet krimpen. Het zand geeft. Rivierzand voor het bereiden van raapspecie moet zijn opgebouwd uit 25% fijn en 75% grof zand. door zijn ongelijke vorm.2 Vulstoffen Zand is de belangrijkste vul. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het bereiden van schuurmortel. 7.1.2. 2 (isolerende) vulstoffen. lauw en smerig water versnelt het afbindproces van bijvoorbeeld gips aanzienlijk. De korrels van rivierzand zijn scherp en hoekig waardoor de korrels goed tegen elkaar aan komen te liggen.3 Isolerende vulstoffen Hieronder worden de volgende isolerende vulstoffen besproken: . Rivierzand geeft door deze ongelijke korrelgrootte na vermenging met een bindmiddel (kalk of cement) een goede sterkte aan de raaplaag. Per definitie is dan ook alleen leidingwater geschikt. In dit geval vaak zilverzand voor het maken van schuurwerk.2.2. Het moet koud en schoon zijn.en toeslagstof voor het bereiden van kalk en/of cementspecies. 7. 4 hulpstoffen. Voorts is rivierzand een verschralingsmiddel. Hierdoor heeft men minder bindmiddel nodig om de korrels aan elkaar te verbinden en wordt zo de kans op krimp verkleind. De korrelgrootte moet variëren van 1 – 3 mm.1 Materialen Stukadoorsmortel is opgebouwd uit de volgende materialen: 1 water.1 Water Zelfs aan water moeten voor het maken van stukadoorswerk hoge eisen worden gesteld.1. Zilverzand heeft een lichte zilverachtige kleur en een zeer fijne korrelstructuur.2 Definitie 7. 7.2. 3 bindmiddelen. aan kalk/zandmengsels de mogelijkheid het koolzuur uit de omringende lucht in de specielaag te laten dringen en deze te verharden. Het zand mag geen klei of andere verontreinigingen bevatten. Ook in fabrieksmatig samengestelde gipsspecies vinden we zand als toeslagstof.146 7. Voor stukadoormortel is rivierzand en zilverzand de belangrijkste soorten.

7. b Hollith Hollith is een soort leisteen. Het materiaal heeft.2. Vermiculite is een gesteente dat in opbouw gelijkenis vertoont met mica. Zijn de korrels klein. chemisch neutraal. Dit zand wordt voor het maken van vloerspecie gebruikt. dan wordt het bimszand genoemd. niet oplosbaar in water. 1 Luchtkalk Luchtkalk wordt ook wel kluitkalk. vermengd met portlandcement. Perlite wordt geleverd in drie korrelgrootten en is.Afwerking 147 a Bims Bims is een vulkanisch gesteente (puimsteen). bacterievrij.4 Bindmiddelen a Kalk In het stukadoorsbedrijf onderscheiden we het gebruik van twee soorten kalk. dat in de natuur voorkomt. Vooral wanden die door condensvorming vochtig worden. verbrand en drooggeblust met water. zurige wanden. moet het een dag van tevoren worden verzadigd met leidingwater. Ook in brandwerende bepleisteringen is perlite een veelvuldig toegepast vulmiddel. Na sterke verhitting verbranden de kooldelen en expandeert de leisteen. De kalksteen wordt opgegraven. steenkalk of Luikse kalk genoemd. Gebruik van weinig water (1/3 van de hoeveelheid kalk) noemt men droogblussen.1. bestand tegen zuren en kan niet aangetast worden door ongedierte. Het materiaal is onbrandbaar. Dit materiaal is zeer poreus en geschikt voor het maken van „voetwarme‟ vloeren. . c Perlite Perlite is een ongekristalliseerd vulkanisch gesteente dat eveneens bij een hoge temperatuur in een speciaal geconstrueerde oven wordt geëxpandeerd. Bims wordt gebruikt als toeslagmateriaal voor het maken van poreuze kunststeen. een groot warmte-isolerend vermogen en is licht van gewicht. die vrijkomt bij het reinigen van steenkool. doordat er zich veel holle ruimten in bevinden. kunnen zeer goed met een perlite-pleisterlaag worden behandeld. een zeer geschikt materiaal voor het bewerken van vochtige. d Vermiculite Pleisters die zijn gemaakt met de vulstof vermiculite bezitten een groot thermisch en akoestisch vermogen. namelijk: luchtkalk en hydraulische kalk. door middel van expanderen ontstaan de vermiculitekorrels. Alvorens hollith kan worden gebruikt.

Deze wordt na het branden natgeblust en vermalen tot poederkalk. De argumenten vóór en tegen het gebruik van beide soorten zijn: • luchtkalk is over het algemeen vetter en daardoor beter verwerkbaar. 2 Hydraulische kalk Er bestaat ook hydraulische kalk (ook wel Doornikse kalk of waterkalk genoemd). • door de ervaring met dit materiaal is de vakman ermee vertrouwd. omdat lucht maar weinig koolzuur bevat. Na dit brandproces wordt het gemalen tot poeder. De verharding vindt dus van buiten naar binnen plaats. Toepassing vindt hoofdzakelijk plaats in de restauratie. Lucht. Dit verharden van de luchtkalk is een langzaam verlopend proces. Het verhardt zowel door opname van koolzuur uit de lucht als door binding met water. Voor stukadoorswerk zijn er drie soorten gips: . • hydraulische kalk is gebruiksklaar en ongebluste deeltjes komen niet voor. Hierdoor ontstaat eerst een dunne pap en daarna een taaie brij. Hydraulische kalk verhardt onder het aangaan van een chemische reactie met water.à viermaal de hoeveelheid kalk). Het is verkrijgbaar in de fijnheden: schelpkalk. • een fijne maling heft het nadeel van stugheid en grauwere kleur vrijwel op. Naar de aard van het branden. dan spreken we van natblussen. De prijs en de stugheid beperken echter het gebruik. de temperatuur tijdens het branden en bijvoeging van chemische toeslagstoffen. b Gips Gips is één van de oudere en bekendere bouwstoffen. Na aanmaken van het gipspoeder met water verhardt dit mengsel door het afgeven van het overtollige aanmaakwater aan de lucht. 3 Schelpkalk is een zwak hydraulisch bindmiddel in poedervorm. Gipssteen (zwavelzure kalksteen) wordt als delfstof gevonden en is net als cement en kalk een mineraal bindmiddel. extra gezeefde schelpkalk en schelpkalkbloem.148 Hierbij vallen de kluiten als poeder uiteen. Gebrande gips wordt verkregen door het verhitten van zwavelzure kalksteen tot ongeveer 160 °C. Het wordt in ons land hoofdzakelijk gebruikt als bindmiddel in fabrieksmatig samengestelde (sier)pleisters. krijgt men verschillende gipssoorten. • hydraulische kalk zal over de volle dikte verharden. Wordt veel water toegevoegd (drie. • luchtkalk geeft een helder witte kleur aan het pleisterwerk.of Luikse kalk verhardt door het opnemen van koolzuur uit de omringende lucht.

wordt mechanisch stukadoren met machinegipsen veel toegepast. c Cement Een uitvoerige behandeling van de diverse cementsoorten voert in dit hoofdstuk te ver. Voor stukadoorswerk wordt over het algemeen gebruik gemaakt van portlandcement klasse CEM I. • het kan tot bij –5 °C worden verwerkt. mits het op een droge en vorstvrije ondergrond wordt aangebracht. • het is niet bestand tegen langdurig vocht bij een ongunstige temperatuur. • het heeft een hoge warmteweerstand (brandvertragend). 2 Machinegips Om de factor arbeid verder terug te dringen. Door de wat hogere reactiewarmte wordt ‟s winters wel gebruik gemaakt van portlandcement CEM III (Hoogovencement). Mits volgens voorschrift uitgevoerd. Dit wordt hoofdzakelijk teweeggebracht door de snelheid van het spuiten waardoor de lucht tussen de ondergrond en de mortel wordt weggedrukt. De uiteindelijke hardheid van dit eenlagige machinegips is ook beduidend hoger dan bij traditionele mortel. • gips is gemakkelijk te verwerken en heeft een goede vormbaarheid. Dit betekent dus ook minder reparaties.Afwerking 149 1 stukadoorgips. • het heeft een geringe warmtegeleiding. 2 machinegips. 1 Stukadoorgips Stukadoorgipsen worden hoofdzakelijk als snelwerkend bindmiddel in mortel gebruikt en hebben de volgende eigenschappen: • na het aanmaken met water zet het tijdens de verharding 1% uit (volumevermeerdering). 3 handgips. • door kristalvorming tijdens het bindproces heeft het een goede hechting op verschillende ondergronden. oliën en vetten (dit komt door een lager kalkgehalte in . geven deze machinegipsen een betere hechting aan de ondergronden dan de „gesmeerde‟ traditionele mortel. Tevens worden de voegen van het metselwerk goed volgespoten. • het kan veel water opnemen en dit snel weer afstaan aan de lucht bij een gunstige temperatuur. Doordat hoogovencement beter bestand is tegen zouten. zuren.

Het mengwater uit de pleister verdwijnt vrijwel alleen door verdamping.150 de cement). Als nadeel van hoogovencement kan worden vermeld dat kleurvlekken in het stukadoorswerk kunnen ontstaan die onder invloed van zuurstof in de loop der tijd weer zullen verdwijnen. Een pleister met erg weinig mengwater bereid is echter niet verwerkbaar. Cement heeft weinig water nodig om te verharden. . namelijk 40 liter water op 100 kg cement. waardoor na verharding poreuze weinig samenhangende raaplagen ontstaan. Dit kan zelfs loslaten van de betreffende laag ten gevolge hebben. Te veel mengwater veroorzaakt onder andere een grotere krimp. zoals bierbrouwerijen. In de winter blijven de raaplagen lang nat. melkfabrieken en dergelijke. wordt dit gebruikt als bindmiddel in pleisters die worden toegepast daar waar agressieve milieus te verwachten zijn.

2 Hechting van stukadoorswerk aan de ondergrond De hechting van stukadoorswerk aan de ondergrond vindt plaats door: 1 mechanische verankering. waarop de bepleisteringen werden aangebracht.en afwerklaag.3 Uitvoering 7. 4 de eigen sterkte van het materiaal.3. sterk van invloed is op de hechting en de uiteindelijke hard. door in de holten. die worden gevormd na het aanmaken van gips of cement.1. 7.3.3. . 7. poriën en oneffenheden en verharden ter plaatse.en vastheid van de aangebrachte raap. 3 cohesie. De oorzaak van het loslaten van raapen/of pleisterlagen is meestal terug te brengen tot het vooraf niet goed beoordelen van de ondergrond.1 Ondergronden en hun materiaaleigenschappen De volgende eigenschappen van de ondergronden zijn van direct belang voor een goede kwaliteit van het stukadoorswerk: 1 het wateropnemend vermogen en het vermogen om reeds opgenomen vocht af te staan tijdens het verharden van raap.en afwerklaag. De tijd van het jaar en de omstandigheden waaronder moet worden gestukadoord (denk aan het niet-tijdig glasdicht zijn van een bouwwerk.1. of aan invallende vorst) zijn ook van invloed op de ondergrond en op de uiteindelijke kwaliteit van het stukadoorswerk. 3 de thermische en de drogingskrimp.1 Ondergronden als basis voor stukadoorswerk Mede door onderzoekingen van schadegevallen is men tot het inzicht gekomen dat de ondergrond waarop moet worden gestukadoord.Afwerking 151 7. 2 adhesie. 1 Mechanische verankering Mechanische verankering ontstaat door de capillaire opzuiging die op gang wordt gebracht door het bevochtigen van een droog oppervlak. Gelijktijdig met deze opzuiging dringen de kristalnaalden. 2 de oppervlaktestructuur en mechanische hechting.

Steengaas is namelijk een arbeidsintensief materiaal daar het altijd in twee richtingen gespannen dient te worden. BPB en Lafarge zijn wel de meest bekende merken. zoals gipskartonplaten en stucanet.3 Pleisterdragers Tot voor de Tweede Wereldoorlog werd in de woningbouw tegen de onderzijde van houten balklagen een gestukadoord plafond geconstrueerd op een ondergrond van riet op rachelwerk. 2 platen die wel gestukadoord moeten worden. die wel gestukadoord moeten worden: Deze platen zijn herkenbaar aan het grijze poreuze karton met witte gipskern. maar bij vooroorlogse gebouwen kunnen deze rietplafonds nog worden aangetroffen. Het eerste „nieuwe‟ materiaal als pleisterdrager was steengaas wat nu ook weer bijna volledig verdrongen is door andere materialen. dat wil zeggen gipskartonplaten met een kern van geëxpandeerde of geëxtrudeerde polystyreenschuimplaat. De toepassing van gipskartonplaten voor binnenwanden is de laatste jaren sterk gestegen. 1 Platen die niet gestukadoord behoeven te worden: Deze platen worden meestal als kamerbrede plafondplaten toegepast. ze hebben een dikte van 9. Men maakt twee soorten platen: 1 platen die niet gestukadoord behoeven te worden. 2 Platen. waarna ze worden behangen of gesausd. Bij deze platen behoeven alleen de naden (afgeschuinde kanten AK) te worden behandeld. De ontwikkeling van nieuwe materialen heeft deze brandgevaarlijke constructie geheel vervangen.1. hier specifiek tussen de moleculen van de ondergrond en die van de pleisterlaag. 7.152 2 Adhesie Adhesie (chemische adhesie) is de aantrekkingskracht tussen twee verschillende materialen. ter plaatse van het grensvlak 3 Cohesie (inwendige samenhang) Cohesie is de aantrekkingskracht tussen de moleculen van hetzelfde materiaal. de lengte bedraagt 2000 mm .3. Ook worden deze platen in de renovatie gebruikt als „sandwichplaten‟. Eveneens als wandplaten. a Gipskartonplaten Deze platen worden door verschillende fabrikanten vervaardigd: Knauf. zijn zij herkenbaar aan het ivoorkleurige karton met witte gipskern.5 mm.

400 mm lang en 680 mm breed en worden in pakketten geleverd. . Het netwerk wordt in een machine op de kruisingen van een klei-nopje voorzien. wordt hierna opgerold tot rollen van 5 meter lengte en in een doorlopende oven gebakken bij een temperatuur van 870 °C. Indien ter plaatse van de naden een zelfklevend gaasband wordt aangebracht. wanden. Evenals stucanet is steengaas geschikt als pleisterdrager voor alle plafond-. balken. De aldus gevormde mat. kolom. mogen de langsnaden ook stijf tegen elkaar worden aangebracht. Ribbenstrekmetaal is bijzonder geschikt als ondergrond voor brandwerende constructies. Er zijn verschillende typen verkrijgbaar 33. Type H60 is bedoeld voor natte ruimten en buitentoepassing. Bij het afstukadoren dringt de mortel door de perforaties van het karton. Het kan gebruikt worden als pleisterdrager voor plafonds. Na afkoeling zijn de rollen voor gebruik gereed. balk-. De platen zijn 2. c Steengaas Steengaas bestaat uit een metalen netwerk dat op dezelfde wijze is geweven als textiel. 60. dat veel wordt gebruikt als pleisterdrager voor het mechanisch bespuiten met gipsspecie. Met absorptiepapier noemt men het „RIPPA‟. kolommen en allerlei gebogen constructies. Er zijn twee soorten ribbenstrekmetaal. vormen zich aldus na droging zeer sterke hechtknoppen. De mazen van het netwerk hebben een wijdte van 20 mm.en gebogen constructies d Ribbenstrekmetaal Ribbenstrekmetaal is verzinkt bandijzer met lamellen in een visgraatmotief. Stucanet is uitermate geschikt als ondergrond voor machinale afwerking met spuitgips. met een breedte van 1 meter. met daartussen v-vormige verstijvingsribben. Even als stucanet heeft ribbenstrekmetaal ten opzichte van steengaas het voordeel dat deze platen niet gespannen behoeven te worden.Afwerking 153 en de breedte bedraagt 400 of 600 mm. met of zonder absorptiepapier. met door de mazen een speciaal absorptiepapier geweven. Wanneer de stukadoor de mortel met de spaan er doorheen drukt (bramen). namelijk met schering en inslag. De panelen zijn 2400 mm lang en 700 mm breed en verpakt in pakketten van 15 stuks. De platen dienen bij voorkeur geschroefd te worden op een houten of metalen onderconstructie. 80 en H60. Zij worden altijd in halfsteens verband aangebracht met de langsnaden ongeveer 3 à 4 mm open en de kopse kanten stijf tegen elkaar. 55. b Stucanet Stucanet behoort tot de metalen pleisterdragers en heeft de laatste jaren sterk terrein gewonnen. Het is samengesteld uit een gepuntlast metalen netwerk.

154

7.3.2 Uitvoeren van stukadoorswerk
In het algemeen geldt dat het stukadoren niet mag gebeuren bij vorst. De pleister- en schuurlagen kunnen dan stukvriezen. Bij lagere temperaturen kan de pleister onvoldoende verharden. Ook het niet tijdig “glasdicht” zijn van het gebouw, kan grote schades aan stukadoorswerk veroorzaken. Door een te snelle uitdroging kunnen namelijk bindmiddelen zoals cement „verbranden‟. Cement is een hydraulisch bindmiddel hetgeen wil zeggen dat cement water nodig heeft om geheel te kunnen verharden. Door een te snelle uitdroging zal het aanmaakwater verdampen en in de ondergrond trekken voordat een volledige hydratatie van de cement is bereikt. Bij te natte ondergronden geldt als algemeen advies: zachtjes stoken en ventileren, terwijl op natte beton nooit mag worden gestukadoord.

7.3.3 Hulpconstructies
Door de grote verscheidenheid van bouwmaterialen, waarin de verschillende wanden kunnen zijn opgetrokken, zijn vele hulpmiddelen/constructies voor de stukadoor ontstaan, die worden geleverd onder de naam pleisterprofielen. Deze komen in verschillende vormen en maten in de handel. 7.3.3.1 Pleisterprofielen Pleisterprofielen worden vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal, aluminium of kunststof en worden toegepast bij beëindigingen van het stukadoorswerk (beëindigings- of stucstopprofielen), als guideprofielen of voor hoekbescherming. We kennen onder andere: • hoekbeschermers voor uitwendige hoeken; • guideprofielen; • aansluitprofiel; • beëindigingsprofiel; • schilderijprofielen. Pleisterprofielen worden binnen bevestigd door het aanbrengen van gipsmoppen ter plaatse. De geperforeerde vleugels van de profielen laten de aangebrachte gips eenvoudig door en het profiel kan met behulp van een lang waterpas te lood worden gesteld. Bij het aanbrengen van pleisterprofielen bij buitenwerk dient rekening te worden gehouden met een roestvast stalen kwaliteit. In tegenstelling tot het aanbrengen van profielen binnen dient bij buitenwerk montagemortel in plaats van gips te worden gebruikt. In dit geval verdient het aanbeveling de profielen geheel in de stelspecie te plaatsen. Zo kan de warmte, veroorzaakt door de beschijning van de zon, over het hele profiel worden verdeeld en aan de ondergrond

Afwerking

155

worden afgegeven. Hierdoor zullen minder thermische spanningen optreden en zal de kans op scheurvorming in het stukadoorswerk– rond de profielen – tot een minimum worden beperkt. Aansluit- en beëindigingsprofielen worden toegepast als het stukadoorswerk moet beëindigen of moet aansluiten aan bouwmaterialen met een andere fysische samenstelling. Ieder bouwmateriaal heeft een andere thermische lengteverandering en zal onder invloed van de temperatuursverandering en lengte van het bouwmateriaal krimpen of uitzetten. Een stukadoorsmortel kan, ongeacht haar samenstelling en wapening, nooit de krachten van een werkende constructie/ondergrond opvangen en zal vaak op voorspelbare plaatsen scheuren. 7.3.3.2 Brandwering Indien plafonds, scheidingswanden, vloerafwerkingen, stalen kolommen, balken of houten trappen moeten worden voorzien van brandwerend stukadoorswerk, dient dit naadloos te geschieden met onbrandbare pleisters, zoals gips, perlite en vermiculite. Behalve met behulp van stukadoorswerk en gipsplaten worden ook vaak bijzondere brandwerende bekledingsplaten toegepast. Bevestiging van pleisterdragers Ook de bevestiging van de pleisterdrager is bepalend voor het moment, waarop alles naar beneden kan vallen. Bij een directe bevestiging van de pleisterdrager op hout en bij een afwerking met spuitgips, blijkt dat de gehele constructie na 40 minuten naar beneden viel. De houten rachels waren snel verkoold en vervormden daardoor de onderliggende constructie. De plafondafwerking brak hierdoor en spoedig was er sprake van vlamdoorslag. Bij proeven is gebleken, dat het beter is de ophanghaken van een vrijhangende plafondconstructie, halverwege in plaats van bovenaan of de zijkant van de balk te bevestigen. Voorts bleek een constructie, waarbij de ophanghaken door een geboord gat in de balk heen liepen, veel langer stand te houden. a Brandwerendheid van houten plafonds Zeker bij houten vloerconstructies is een naadloze plafondconstructie in staat de brandwerendheid aanmerkelijk te verbeteren. Vooral de naadloosheid bepaalt de brandwerendheid omdat de doorgang van hete rookgassen wordt voorkomen. Men kan de brandwerendheid verhogen door het gebruik van isolatiemateriaal. Dit materiaal wordt tussen de onderzijde van de vloer en de pleisterdragers aangebracht. De aansluiting van het isolatiemateriaal tegen de muur moet nauwkeurig geschieden. Gipskartonplaten zijn in vergelijking met bepleisterde materialen, zoals stucanet en steengaas, minder goed bestand tegen vuurbelasting. Constructies met een brandwerenheid van circa 60 minuten kunnen worden bereikt door onder een houten vloer een vrijhangende gaasconstructie aan te brengen. Rond en tussen de houten balklaag dient isolatiemateriaal te

156

worden aangebracht. De gaasconstructie dient te worden voorzien van een gipshoudende raaplaag van minimaal 20 mm dik. b Brandwerendheid van balken en kolommen Ook houten of stalen balken moeten vaak tegen brand worden beschermd. Zij hebben meestal een dragende functie in het geheel van de constructie en moeten daarom over een goede brandwerendheid beschikken. We kunnen hiervoor een naadloze perlitebepleistering toepassen, die een brandwerendheid haalt van drie à vier uur bij een voldoende dikte. Kolommen en balken kunnen brandwerend worden afgewerkt met een dubbele beplating van gipskartonplaten of een brandwerende pleister. Kolommen kunnen ook goed worden omkleed met gipsblokken.

Afwerking

157

7.4 Wetgevingen
NBN EN 459 - Bouwkalk (1995) NBN B 14-002 - Pleistermortel op basis van hydraulisch bindmiddel (1990) NBN B 12-001 - Cement - Samenstelling en specificaties - Deel 1 : gewone cementsoorten (1993) NBN 589-108 - Bouwzand - Zand voor bepleistering (1969). TV 199 - Binnenbepleisteringen - Deel 1 (WTCB, 1996) TV 201 - Binnenbepleisteringen - Deel 2 (WTCB, 1996) TV 211 - Voorkomen en bestrijden van radon in woningen (WTCB, 1999) Meer info http://www.fanc.fgov.be/nl/radnat.htm

158

8 Binnenwanden met tegels
8.1 Inleiding
Gebakken tegels worden al zo‟n 5000 jaar als bekleding van wanden toegepast. Ook in ons land heeft het gebruik van tegels voor wandafwerking een lange traditie die teruggaat tot de 14e eeuw. Vanuit de landen rond de Middellandse Zee is het vervaardigen van „tichels‟ tot ons gekomen. Het aanbod aan wandtegels is zeer groot. Bij de keuze uit het enorme assortiment zijn de esthetische eisen, de gebruikseisen of een combinatie hiervan van belang. Als het alleen om esthetische eisen gaat en de gebruikseisen ondergeschikt zijn, is de keuze bijna onbeperkt. Zijn alleen de gebruikseisen bepalend, dan is de keuze al wat beperkter. Bij een combinatie van beide eisen wordt het aantal mogelijkheden nog minder. Een betegelde wand heeft veel positieve eigenschappen: • ruime keuze in afmetingen, kleuren en hulpstukken; • hygiënische afwerkingen; • eenvoudig in onderhoud; • grotere duurzaamheid, kleurechtheid, sterkte en slijtvastheid; • mogelijke vorstbestendigheid en chemische bestendigheid; • waterdichte afwerking; • fraai uiterlijk. Tegelfabrikanten beschikken over uitgebreide rapporten met de testresultaten van hun assortiment die van nut kunnen zijn bij het bepalen van de keuze. Daarnaast geven zij adviezen over de juiste verwerking en het onderhoud van hun tegels.

Afwerking

159

8.2 Eisen
Waterdoorlatendheid Lichte binnenwanden, die niet voorzien zijn van een geschikte afwerking, worden in principe nooit rechtstreeks blootgesteld aan water. Toch gebeurt het soms dat ze toegepast worden in een omgeving met een hoge relatieve luchtvochtigheid of dat ze voorzien worden van een bepaalde afwerking (bv. een betegeling) waardoor ze in badkamers en wasruimten afgeschermd worden tegen rechtstreeks watercontact. In dit geval hebben de opgelegde eisen betrekking op de prestatie van het afwerkingssysteem en moeten deze het voorwerp uitmaken van afzonderlijke technische specificaties omtrent de waterdichtheid van de muurbekleding. Sommige platen vertonen een iets betere vochtbestendigheid dan andere. De toepassing ervan in ruimten waar ze rechtstreeks zullen blootstaan aan water mag evenwel enkel gebeuren na grondig overleg met de fabrikant. In ruimten die gereinigd zullen worden met water, moeten de voegen tussen de wand en de vloer de waterdichtheid van de aangrenzende ruimte verzekeren. Daarnaast moet men maatregelen treffen om te verhinderen dat de aanwezige capillaire materialen water zouden opzuigen (bv. tijdens het onderhoud). Platen, die voor vocht gevoelig zijn, worden bij voorkeur op een minimale afstand van 10 mm boven de vloer uitgevoerd. Voor het afschermen van lichte binnenwanden tegen waterstralen kan men een beroep doen op muurbetegelingen. Het gaat hier om betegelingen die veelvuldig blootgesteld worden aan besproeiingen met water onder lage tot matige druk bij temperaturen tot 40 °C, zoals in individuele en collectieve doucheruimten, grootkeukens of sanitaire ruimten voor frequent gebruik. In een vochtige omgeving dient men steeds voldoende aandacht te besteden aan de verenigbaarheid van de verschillende uitgevoerde lagen (ondergrond, hechtproduct, betegeling). Voor meer informatie over muurbetegelingen verwijzen we naar de Technische Voorlichting nr 227. In ruimten waar een reëel bevochtingingsrisico heerst, dient men de te betegelen ondergrond, die in het geval van een lichte scheidingswand vaak uit hygroscopische materialen bestaat, te voorzien van een dichtingssysteem dat bescherming biedt tegen elke vorm van waterindringing. Deze prestatie kan immers niet gewaarborgd worden door het betegelde oppervlak alleen. Deze dichtingslaag onder de betegeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een membraam of uit een vloeibaar aangebracht product. Men dient hierbij steeds rekening te houden met de verenigbaarheid van de verschillende producten.

De effen „witte‟ tegels hebben kleurafwijkingen naar geel. Oost-Europese en Aziatische producten in de handel zijn. 1 Oudhollandse tegels Oudhollandse tegels zijn geelachtig wit geglazuurde tegels. roze en blauw en worden nog speciaal voor restauratieprojecten vervaardigd. Een probleem dat voornamelijk bij niet-West-Europese fabrikanten ontstaat. 2 geglazuurde tegels. 4 vorstbestendige geglazuurde tegels. waarbij in ons land naast Nederlandse. Van deze soorten nemen de keramische tegels de belangrijkste plaats in. 5 dubbelhardgebakken tegels. Volgende typen keramische tegels kunnen worden onderscheiden: 1 oudhollandse tegels. Duitse. Italiaanse. 6 kunstkeramiektegels. 3 mozaïektegels. Dit komt doordat deze tegels aan een snel veranderende mode onderhevig zijn. De overige soorten worden gekozen vanwege hun specifieke uiterlijk of materiaaleigenschappen. Deze tegels bezitten een vrij geringe .160 8.3 Soorten materialen Tegels onderscheiden zich in de volgende materiaalsoorten: • keramiek. Keramische tegels De variatie in wandtegels heeft in de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. ook Spaanse. • glas. • metaal. 7 zwembadtegels. is dat bij latere reparaties het oorspronkelijk product niet meer voorradig is. soms voorzien van blauwe of sepia afbeeldingen. • natuursteen. Engelse en Franse.

indien de afmeting van de tegels 50 × 50. De klei wordt droog (12%) in persen gevormd en daarna eenmaal gebakken. waarbij de maat van tegel plus voeg een veelvoud van 50 mm bedraagt. Hierdoor hebben ze een geringer wateropzuigend vermogen wat de vorstbestendigheid ten goede komt. 200 × 200 mm en 200 × 250 mm. De zo ontstane biscuit wordt gedompeld in of bespoten met glazuur en wordt daarna voor de tweede maal gebakken. maar voornamelijk op matjes van 300 × 300 mm in de handel gebracht. De maatvastheid van dubbelhardgebakken tegels is zeer groot. Ze kenmerken zich door de fijnkorrelige kristallijnen poreuze scherf (het gebakken plaatje) met een daarop aangebrachte glazuurlaag.Afwerking 161 sterkte en zijn 8 tot 15 mm dik. 4 Vorstbestendige geglazuurde wandtegels Vorstbestendige geglazuurde wandtegels bezitten een minder poreuze scherf. Daarnaast worden tegels met modulaire afmetingen gefabriceerd. terwijl ook vele andere afmetingen voorkomen. Ze zijn echter in de eerste plaats als vloertegel bedoeld. 3 Mozaïektegels We spreken over mozaïektegels. opgebouwd uit één homogene laag. Dubbelhardgebakken tegels zijn vorst -en zuurbestendig en kunnen in drie typen worden onderscheiden: • ongeglazuurde drooggeperste dubbelhardgebakken tegels. zand. 30 × 30 of 20 × 20 mm bedraagt. De dikte van deze tegels varieert van 4 tot 8 mm. Deze kleine tegeltjes worden ook wel los. • uit twee geïntegreerde lagen bestaande ongeglazuurde dubbelhardgebakken drooggeperste tegels. zoals 150 × 200 mm. afmeting 100 × 100 mm. Men past ze behalve voor buitenwanden ook toe voor wanden in koelcellen en zwembaden. Anders gaat het effect van een doorgaand vlak volkomen verloren. De meest toegepaste afmetingen bedragen 150 × 150 mm en 100 × 200 mm. afmeting 150 × 300 mm. door en door gekleurd. 450 × . 2 Geglazuurde tegels Geglazuurde tegels worden vervaardigd van witbakkende klei met toevoegingen van speciale klei. 5 Dubbelhard gebakken tegels De ongeglazuurde en geglazuurde strengperstegels kunnen ook als wandtegels worden toegepast. Bij het zetten van de tegelmatjes moet ervoor worden gezorgd dat de voegen tussen de matjes even groot zijn als de voegen tussen de tegels onderling. wat van strengperstegels niet altijd kan worden gezegd. Ze zijn vierkant en variëren van 100 × 100 mm tot 150 × 150 mm. zilverzand en veldspaat.

300 × 300 mm en 400 × 400 mm in vele kleuren en decoraties. Vooral voor recreatiebaden wordt thans meer de voorkeur gegeven aan een watergoot in de vloer. Zetten van wandtegels in tegellijm . Tot voor kort werd meestal een watergoot met handgreep in de wand van het bassin toegepast.en uitwendige hoektegels en zelfs akoestische tegelelementen die voorzien zijn van gaatjes. Bij dit type tegels zijn vele hulpstukken leverbaar. waardoor de waterspiegel zich op 300 mm beneden de rand of soms lager bevond. Zetten van wandtegels in mortel De mortel kan een cementmortel zijn. Verwerken van keramische wandtegels Afhankelijk van de ondergrond en de te stellen functionele eisen. afmetingen 200 × 200 mm. zoals plinttegels. Hierbij wordt ook vaak in reliëf gewerkt. wandstrippen. bestaande uit één deel portlandcement klasse A op vier à vijf delen scherp zand. De eerste en oudste methode wordt vooral toegepast bij een ruwe ondergrond. De dikte van de hechtlaag bedraagt 10 tot 20 mm. bestaan de hechtlagen voor wandtegels uit mortel of tegellijm. waarbij soms het effect van natuursteen of metaal wordt nagestreefd. zodat het wateroppervlak zich op gelijk niveau van de omringende vloeren bevindt. • geglazuurde drooggeperste dubbelhardgebakken tegels. 6 Kunstkeramiek tegels (decortegels) Bij deze tegels geven de voorstelling en het glazuur een bijzonder resultaat. in. De formaten zijn zeer divers. zoals gemetselde wanden. waarachter geluidabsorberend materiaal kan worden aangebracht. Bij deze soort is een groot assortiment aan hulpstukken ontwikkeld om de zwembassins compleet te kunnen afwerken. Ook het overzicht voor het toezichthoudend zwembadpersoneel is hierdoor beter.162 450 mm tot 600 × 600 mm. Tevens kunnen in de bassinwand goed zichtbare markeringen (bijvoorbeeld diepte) en bevestigingen voor baanafbakening worden aangebracht. Een belangrijk voordeel van deze ingebouwde overloop is de goede golfbreking door de schuingeplaatste achterwand. De toplaag van deze tegels wordt na het bakproces soms met hoogglans gepolijst. 7 Zwembadtegels Deze tegels in ongeglazuurde en geglazuurde uitvoering vormen een aparte groep. Om waterdicht werk te verkrijgen wordt aan de mortel soms een mengvloeistof toegevoegd op basis van kunstharsdispersie. Hierdoor kan de bak voor het bassin aanmerkelijk minder diep worden.

Deze tegellijmen worden naar hun samenstelling als volgt onderverdeeld: 1 tegellijmen in gebruiksklare pastavorm: Deze kant-en-klaarlijmen van constante kwaliteit zijn samengesteld op basis van acrylaatdispersie. het type wandtegel en de gewenste mate van vocht en zuurbestendigheid. Het aanbrengen van tegellijmen dient te geschieden met een getande kam. waarbij de ruimte achter de platen met een mortel kan worden gevuld. De voegen dienen met een plastisch blijvende voegvulling te worden dichtgezet. Naar de vorm worden drie typen onderscheiden. Vanzelfsprekend dient bij lijmen . op dikte gefreesd en hebben een dikte vanaf 8 mm bij de kleinste tegelmaten (150 × 300 mm). De gemiddelde lijmlaagdikte dient 2 tot 3 mm te bedragen. De kwaliteit van de ondergrond. afhankelijk van de soort. het type wandtegel en de mate van vochtbestendigheid is bepalend voor de soort pasta die moet worden gebruikt. 2 tweecomponenten tegellijmen op basis van epoxyharsen: na het mengen van de beide componenten in hun juiste verhouding kan de lijm in rillen met een lijmkam worden aangebracht. 1 steenstrippen: uit platen gelaagde natuursteen soorten als leisteen of kwartsiet. Dergelijke lijmen zijn speciaal geschikt voor zuurbestendig. De keuze uit de vele soorten poedertegellijmen wordt bepaald door soort ondergrond en haar hoedanigheid. De verwerking is afhankelijk van de ondergrond en de afmeting. Natuursteentegels Natuursteentegels worden toegepast vanwege hun fraaie uiterlijk of.Afwerking 163 Meer en meer worden wandtegels op een van te voren vlakgemaakte ondergrond gelijmd. dit in tegenstelling tot hardsteen en marmersoorten. 3 tegels en platen: de afmetingen beperken zich meestal tot 600 × 600 mm. Standaardtegels zijn veelal rondom afgebot. Bij deze laatste eigenschap moeten we denken aan graniet en kwartsietsoorten die zuurbestendig zijn. Platen worden met behulp van speciale ankers gesteld. en uit enkele soorten kalksteen en marmer. watervast en hittebestendig tegelwerk. Tegels en strippen worden bij een ruwe ondergrond gezet met een mortel en op een vlakke ondergrond gelijmd met tegellijm. worden stroken gezaagd die op een dikte van 15 tot 20 mm worden gekloofd en met de gekloofde vlakken in het zicht worden verwerkt. 3 poedertegellijmen: een met water aan te maken cementpoeder waaraan toeslagstoffen met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen zijn toegevoegd. Soms worden de voegen met metalen profielen geaccentueerd of opengelaten. vanwege hun grote duurzaamheid of chemische bestendigheid. 2 grillige vormen (flagstones): grillige vormen worden veroorzaakt door de breuklijnen zoals die met name voorkomen bij leisteen.

Wandafwerkingen van roestvaststaal zijn zeer gevoelig voor kleine krasjes die het glanzend oppervlak dat men beoogd ontsieren. Glasmozaïektegeltjes kunnen met speciaal glasknipgereedschap worden bewerkt.164 ook de achterzijde van de tegel vlak te zijn. Deze vlekken zijn vaak moeilijk te verwijderen doordat er chemische reacties in de steen hebben plaatsgevonden. Metalen tegels De duurzaamheid en de krasbestendigheid van de tegels is afhankelijk van de hardheid van het metaal. Gegoten glazen tegels zijn echter wel kleurecht. Metalen tegels kunnen op een vlakke ondergrond worden gelijmd. De combinatie van vocht en UVstraling kan verkleuring geven. Om de verwerkbaarheid te vergemakkelijken zijn deze tegeltjes vaak op een geperforeerde papieren of kunststof ondergrond aangebracht.en zuurbestendig maar gevoelig voor krassen. geroest staal. Loden tegels zijn bijvoorbeeld gevoelig voor krassen doordat het materiaal betrekkelijk zacht is en door het gebruik van zure schoonmaakmiddelen kan het natuurlijke patina worden aangetast met ongewenste vlekvorming tot gevolg. of worden geschroefd op een achtergrond van hout. Ongehard glazen tegels worden op maat gesneden met een olieglassnijder of worden gezaagd met behulp van aquajet (waterstraal) techniek. Strippen worden meestal koud tegen elkaar gezet. Deze tegels zijn zeer maatvast en vorst. zouten of zuren). Een aparte categorie vormt glasmozaïek dat leverbaar is in vierkante en ronde vormen. Metalen tegels worden veelal met lijm bevestigd aan een vooraf vlak gemaakte ondergrond. Poreuze en kalkhoudende natuursteensoorten zijn gevoelig voor vlekvorming. de kwaliteit van de oppervlaktebehandeling en de corrosiebestendigheid. dat wil zeggen zonder voeg. . gewalst of gepolijst gekleurd glas. De overige glazen tegels en de glasmozaïekmatjes worden verlijmd op een vlakke of gebogen ondergrond. Bij het zetten van de tegelmatjes moet ervoor worden gezorgd dat de voegen tussen de matjes even groot zijn als tussen de tegeltjes onderling. multiplex of spaanplaat. zogenoemde matjes met een afmeting van 327 × 327 mm. varierend van 10 ×10 mm en 20 × 20 mm tot rond 5 tot 8 mm. De gegoten glazen tegels met een ruwe achterzijde en de losse mozaïektegeltjes kunnen in mortel worden gezet. Gehard glazen tegels kunnen niet worden bewerkt. De dikte bedraagt meestal 4 mm. zouten). Glazen tegels Tegels van gegoten. anders gaat het effect van een doorgaand vlak volkomen verloren. het toepassen van een niet-geëigende mortelsamenstelling en het gebruik (morsen van vetten. Deze kan ontstaan ten gevolge van verontreinigingen uit de ondergrond (vuil zand. Tegels van ongehard en gehard glas in afmetingen variërend van 300 × 300 mm tot 600 × 600 mm en in dikten van 8 en 10 mm voorzien van een kleurcoating zijn echter courant leverbaar.

dilataties en beëindigingen Voegen tussen keramische wandtegels zijn 2 à 3 mm dik. Kranen. Alvorens de tegels worden geplaatst wordt het oppervlak van deze elementen voorzien van een glasvezelwapening waarmee de naden tussen de elementen worden weggewerkt. zullen dan ook alle wandaanzichten op schaal 1:20 worden uitgetekend. plaatmaterialen en stucwerk komen de laatste jaren voorgevormde hardschuim producten op de markt die creatieve ronde vormen mogelijk maken en daarnaast warmte-isolerend zijn. lichtschakelaars en andere door of op het tegelvlak aan te brengen onderdelen zullen bij voorkeur op de kruising van twee voegen worden geplaatst. Bij waterdichte wanden worden daarna de wanden voor gestreken met een coating op basis van acrylaatdispersie. sanitair. om het maken van gaten op een willekeurige plaats in de tegel te vermijden. metselwerk. zoals waterdichtheid en chemische bestendigheid. Wanneer aan de wandafwerking hoge eisen worden gesteld. aangezien de glazuren van sommige tegels hierdoor kunnen worden aangetast. Daar waar de achtergrond ten gevolge van temperatuurwisselingen aan sterke vormverandering onderhevig is. kastjes enzovoort aan het tegelstramien kan worden aangepast. Ook worden complete voegmortels in verschillende kleuren en samenstellingen in de handel gebracht. Bij de toepassing van tegellijmen dient de ondergrond vlak te zijn.2 mm. dienen de voegen daar eveneens aan te voldoen. waarop de juiste plaats van leidingen. Dit kan slechts worden bereikt met speciale tweecomponentenvoegmortels op basis van epoxyhars (waterdicht en chemisch bestendig) of speciale hydraulische mortels met chemische toevoegingen (voor waterdicht tegelwerk). We dienen hierbij te bedenken dat dit stramien bestaat uit de afmeting van tegel plus voeg.4 Uitvoering In de voorgaande tekst zijn al vele soorten ondergronden aan de orde gekomen die geschikt zijn voor tegelwerk. De belangrijkste kenmerken zijn vormvastheid en sterkte. Een niet vlakke ondergrond kan worden uitgevlakt met behulp van een egalisatiemiddel. Met toevoeging van pigmenten dient men voorzichtig te zijn. Dilatatievoegen in de vorm van een elastische voegvulling dienen te worden toegepast bij de aansluiting van haaks op elkaar staande wanden en bij wanden langer dan 6 m. Bij grote projecten. met een maximale korrelgrootte van 0.Afwerking 165 8. Vaak wordt hier zilverzand toegepast. Voegmortels worden samengesteld uit portlandcement en fijn zand. De verticale en horizontale hoekaansluitingen worden in dat geval extra afgedicht met behulp van waterdicht wapeningsband. dienen . Voegen. Bij verzande en oude ondergronden kan de structuur worden verbeterd door toepassing van tweecomponentenvoorstrijkmiddelen of middelen op basis van acrylaatdispersie. Naast beton. kranen. Voorafgaand aan het tegelwerk dient de ondergrond te worden gereinigd en ontvet. zoals laboratoria.

Voor hoekoplossingen zijn speciale profielen ontwikkeld die worden toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan sterkte (stoten) en hygiëne. zodat het aanzicht aan de twee zijden gelijk is. messing (zowel verchroomd als gepolijst) en geëxtrudeerd gekleurd PVC. Deze profielen zijn in verschillende hoogten afgestemd op de totale dikte van de tegelafwerking. . Deze profielen zijn er met een grote afronding. Holplintprofielen met verschillende aansluitmaten zijn ontwikkeld voor de aansluiting tussen vloertegels en wandtegels. Uit bezuinigingsoverwegingen laat men soms de hoekprofielen achterwege en wordt de aansluiting met behulp van speciale kitten uitgevoerd. Deze kitten dienen in dat geval antischimmel te zijn en overschilderbaar in het geval zij aansluiten aan geschilderde kozijnen en andere geschilderde afwerkingen. De gekleurde profielen zijn af te stemmen op de kleur van het tegelwerk of op de kleur van het voegwerk. Vanzelfsprekend dienen dilataties in de ondergrond en in de wandafwerking te worden doorgezet. Daarbij moet er voor worden gewaakt dat de kitvoegen niet te diep zijn om scheurvorming te voorkomen. verchroomd en in diverse kleuren gelakt aluminium.166 extra dilatatievoegen te worden aangebracht. respectievelijk een flexibel plintprofiel voor de aansluiting van een betegelde vloer waarin vloerverwarming is opgenomen met de betegelde wand. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van speciale dilatatieprofielen. verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium.

gestukadoorde plafonds. klimaatplafonds. dwarsprofielen. die in een draagconstructie worden gelegd of daaraan worden bevestigd. (een meer traditionele opbouw. Onder een systeemplafond wordt verstaan een plafond samengesteld uit een. De ophangconstructie bestaat uit het systeem van hangers. kanalen en dergelijke. ophangconstructie en een draagconstructie met vulelementen of bekledingsplaten. waarmee de draagconstructie aan de boven gelegen bouwkundige constructie wordt opgehangen.1 Inleiding Binnen de groep van plafondconstructies kunnen twee hoofdgroepen onderscheiden worden: de systeemplafonds. zoals hoofdprofielen. Op basis van de verschillende vulelementen zijn de verschillende typen systeemplafonds onder te verdelen in drie groepen: • rechthoekige systeemplafonds: panelenplafond. waaraan de vulelementen worden bevestigd of waarin de vulelementen worden opgelegd. tegels. dat direct onder tegen de bouwkundige constructie wordt gemonteerd: • het tegengaan van contactgeluid van de bovenliggende vloer naar het plafond en omgekeerd. stroken of lamellen. die niet bestand zijn tegen opwaartse druk.Afwerking 167 9 Plafondconstructies 9. verdeelprofielen. randprofielen en dergelijke. in het werk getimmerde plafonds. of uit noniushangers of draadeinden. • het aan het oog onttrekken van de bouwkundige constructie. die daartegen wel bestand zijn. platen. (verlaagde plafonds) de in het werk getimmerde plafonds. • het vanuit visuele of esthetische overwegingen verlagen van de ruimte. De ophangconstructie kan bestaan uit snelspanners. 1 Systeemplafonds Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een verlaagd systeemplafond in plaats van een plafond. die meestal direct onder tegen de bouwkundige constructie worden gemonteerd) We onderscheiden hier vier soorten plafondconstructies: 1 2 3 4 systeemplafonds. tot het systeem behorende. De draagconstructie bestaat uit het systeem van profielen. leidingen. Onder vulelementen worden verstaan panelen. .

De in het werk getimmerde plafonds worden binnen het afbouwtimmerwerk ondergebracht als beschietingen. Als een in het werk getimmerd plafond tegen een houten balklaag moet worden aangebracht. Vaak is het dan veel eenvoudiger een plafondsysteem onder de balklaag te monteren. worden zowel het gespoten als het . plaatmaterialen en aftimmeringsmaterialen van hout. voor zover deze werkzaamheden plaatsvinden in de afbouwfase van het werk. kunststof en mineraalgebonden materiaal. 2 Klimaatplafonds In dit type plafonds wordt door gebruik te maken van metalen panelen en een gesloten waterleidingnet de temperatuur in een gebouw (of ruimte) geregeld.168 • lineaire systeemplafonds: strokenplafond en lamellenplafond. Ook het tengel. zullen de tengels moeten worden „uitgevuld‟ om een horizontaal vlak geheel te krijgen. met inbegrip van verbindingsmiddelen. Onder timmerwerk wordt verstaan het geheel van leveranties en werkzaamheden nodig voor het in het werk brengen van gezaagd en geprofileerd hout. waarop de beschieting en de eventueel toe te passen aftimmeringen wordt aangebracht. op te nemen onderdelen en toebehoren. Binnen de beschietingen wordt weer onderscheid gemaakt naar de toegepaste materialen. 3 In het werk getimmerde plafonds Deze plafonds vallen onder timmerwerk. • open systeemplafonds: roosterplafond en rasterplafond. 4 Gestukadoorde plafonds Onder gestukadoorde plafonds gestukadoorde plafond verstaan.en rachelwerk.

ten behoeve van de eis tot beperking van de uitbreiding van brand.2. inclusief de in het plafond opgenomen elektrotechnische en werktuigkundige installaties. • de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. draagt ook bij aan de brandwerendheid. 9.2 Brandveiligheid Het gedrag van plafondconstructies ten aanzien van brandveiligheid wordt bepaald door proefondervindelijk de volgende aspecten te meten: • het onbrandbaar zijn van de toegepaste materialen.2 Eisen De belangrijkste aspecten ten aanzien van de voorschriften uit het oogpunt van veiligheid. • de bijdrage tot brandvoortplanting. moet kunnen dragen. 9. Een steenachtige vloerconstructie bezit van zichzelf reeds een voldoende brandwerendheid. Bij een aantal aspecten is niet zozeer de opbouw van het plafond van belang.Afwerking 169 9. bruikbaarheid en energiezuinigheid zullen eerst worden behandeld. ten behoeve van de eis tot beperking van de ontwikkeling van brand. ten behoeve van de eis tot beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie. De aanwezigheid van geluidsschotten. ten behoeve van de eis tot beperking van ontstaan van rook en de eis tot beperking van verspreiding van rook. Vooral bij een houten vloerconstructie is de bijdrage van de plafondconstructie aan de brandwerendheid van belang. maar meer de detaillering van de aansluiting van het plafond op de wanden.1 Sterkte van de constructie Ten aanzien van de sterkte van de constructie kan gesteld worden dat de bovenliggende bouwkundige vloer het gewicht van de plafondconstructie. • de rookdichtheid van het constructieonderdeel.2. Het gewicht wordt bepaald door de opbouw en de toegepaste materialen. . gezondheid. in het bijzonder voor niet tot bewoning bestemde gebouwen. de mogelijkheden tot vluchten bij brand en de inrichting van vluchtmogelijkheden. Ook de keuze voor het type ophangconstructie is medebepalend. De sterkte is te meten aan de bestandheid tegen mechanische beschadigingen en de bestandheid tegen schokken. De brandwerendheid van een plafondconstructie zal in de meeste gevallen beproefd worden in combinatie met de bovenliggende vloerconstructie. voor zover ze betrekking hebben op de plafondconstructies of van belang zijn voor de plafondconstructies.

Dit schot wordt op het rasterprofiel van het systeemplafond geplaatst. Een akoestische barrière kan gevormd worden door middel van een geluidsschot. De keuze van het type plafondconstructie en de keuze van de toegepaste plafondplaten is vooral van belang ten aanzien van het aspect van beperking van galm. De luchtgeluidsisolatie van de ene ruimte naar de andere zal in deze situatie niet zozeer bepaald worden door de geluidwerendheid van de scheidingswand. die 60 dB lager is dan op het moment van uitschakelen. om te komen tot een hogere geluidsabsorptie. Ten aanzien van de geluidwering door de plafondconstructies zelf zijn twee aspecten van belang. aan weerszijden voorzien van een aluminiumfolie. bescherming tegen geluid van installaties en geluidwering tussen ruimten) zullen de eisen die aan de wanden worden gesteld mede worden beïnvloed door de detaillering van de aansluiting van de plafonds op de wanden. strak tussen het systeemplafond en de bovenliggende bouwkundige constructie. De brandwerendheid. 9. evenals bij toepassing van geperforeerde panelen. kan per type plafond variëren van 30 (stalen panelen) tot 90 minuten (mineraalkorrel panelen). Van overlangsgeluidsisolatie is sprake bij systeemplafonds. Een geluidsschot bestaat uit een kern van steenwol. Door het toevoegen van een extra deken minerale wol wordt de geluidsabsorptie respectievelijk verhoogd.2. het verhogen van de massa van het plafondpaneel en het toepassen van kappen op inbouwarmaturen zijn maatregelen om de overlangsgeluidsisolatie te verhogen. Door het toepassen van een akoestische barrière boven de plaats. De nagalmtijd wordt bepaald door de geluidsabsorptie van de toegepaste materialen. wordt de overlangsgeluidsisolatie aanzienlijk verhoogd.3 Geluidwering Ook ten aanzien van de aspecten van geluidwering (bescherming tegen geluid van buiten. bepaald voor een systeemplafond onder een massieve stenen vloer.170 De documentatie van de fabrikanten/leveranciers geeft in de meeste gevallen voldoende gegevens om tot een keuzebepaling te komen. Daarnaast beïnvloeden de plafondconstructies ook de contactgeluidsisolatie en de luchtgeluidsisolatie van de vloeren. waar de scheidingswand onder het systeemplafond geplaatst is. De nagalmtijd is de tijd die verstrijkt tussen het uitschakelen van een geluidsbron in een ruimte en het moment waarop het geluidsdrukniveau in die ruimte gedaald is tot een waarde. de luchtgeluidsisolatie in de vorm van overlangsgeluidsisolatie en de geluidabsorptie. maar door te laten of om te zetten in warmte ten gevolge van wrijving. Geluidsabsorptie is de eigenschap van een materiaal of constructie om een deel van een geluidsgolf niet terug te kaatsen. Poreuze materialen hebben een hoge geluidsabsorptie. Ook het aanbrengen van een horizontale isolatielaag van minerale wol in het plenum. maar meer door de overlangsgeluidsisolatie via het plenum. De beperking van galm wordt gemeten door middel van de nagalmtijd. De geluidsabsorptie wordt bepaald door de oppervlakten en door de geluidsabsorptiecoëfficiënt van de . die doorlopen boven de scheidingswanden.

Tegenwoordig kan ook 90% worden behaald met panelen van hard en/of zacht materiaal. houtwolcementplaten. zoals triplex. Plafondconstructies met deze panelen zijn geschikt voor het absorberen van geluid in de middenfrequenties. Ten aanzien van de geluidsabsorptie zijn de toe te passen plafondpanelen in drie hoofdgroepen in te delen: 1 panelen van harde en gladde materialen.of badruimte eisen gesteld ten aanzien van het tegengaan van het binnendringen van vocht van binnen en het ophopen van vocht door condensatie om schimmelvorming te voorkomen.4 Vochtwering In combinatie met de bovenliggende vloer. waar speciale toevoegingen in het paneel verwerkt zijn om ze toe te kunnen passen tot een relatieve luchtvochtigheid van 90%. Deze panelen kunnen worden toegepast indien geluidreflectie gewenst is. spaanplaat of triplex in de plafondconstructie. hardboard. conform NEN 2778 Daarnaast moet bij plafondconstructies ook rekening worden gehouden met de bestendigheid tegen hoge relatieve vochtigheid. 9. van belang in het geval van toepassing van MDF. metaal enzovoort. De verschillende type plafondpanelen hebben een verschillende vochtbestendigheid. hardplastic. die wordt gesteld aan de maximale formaldehydeconcentratie.of dakconstructie worden aan de plafondconstructie van een verblijfsgebied. Een alternatief voor de plafondpanelen. Niet alleen dient er naar de relatieve vochtigheid van de ruimte in toekomstig gebruik gekeken te worden maar ook naar de omstandigheden waarin het plafond wordt gemonteerd. . houtvezelplaten. de dikte van het materiaal en het al dan niet aanwezig zijn van een luchtspouw achter het materiaal. 2 panelen van zachte poreuze materialen.2. enzovoort. 3 geperforeerde. glas. toilet. ingeboorde of ingezaagde panelen.2. zijn gipspanelen. In combinatie met een luchtspouw is deze plafondconstructie geschikt voor het absorberen van geluid met lage frequenties (50 tot 500 Hz).5 Toepassing van schadelijke materialen Evenals ten aanzien van scheidingswanden is voor plafondconstructies voornamelijk de eis.Afwerking 171 toegepaste materialen. zoals glasen steenwolproducten. De geluidsabsorptiecoëfficiënt is afhankelijk van de frequentie van het geluid. 9. Plafondconstructies met deze panelen zijn geschikt voor het absorberen van geluid met hogere frequenties (900 tot 10000 Hz). voorzien van een vinyllaag.

172

9.2.6 Gedrag van de aansluitingen met de draagconstructie
De detaillering van de aansluitingen van de plafondconstructie aan de draagconstructie moeten zodanig uitgevoerd worden dat onder invloed van normaal te verwachten vormveranderingen van de draagconstructie geen breuk of gevaarlijke beschadigingen kunnen ontstaan.

9.2.7 Vormveranderingen
Voor de meeste plafondconstructies is het eigen gewicht van de toegepaste materialen en het gewicht van de verlichtingsarmaturen de enige belasting die op de plafondconstructie wordt uitgeoefend. Dit is bepalend voor het aantal bevestigingspunten van de plafondconstructie. Daarnaast is het mogelijk dat, afhankelijk van de functie van de ruimte, waarin de plafondconstructie gemonteerd wordt, er eisen worden gesteld aan de weerstand tegen uitwendige belastingen. Als voorbeeld hierbij is te denken aan de eis voor een „balvast‟ plafond in een sportzaal, dat behalve neerwaarts door het eigen gewicht ook opwaarts kan worden belast. Een „stormvast‟ buitenplafond kan behalve door het eigen gewicht ook neerwaarts worden belast door de windzuiging en opwaarts door winddruk.

9.2.8 Thermische isolatie
Zeker gezien de warmteweerstand van de materialen, waarvan de meeste plafonds gemaakt zijn, dragen plafonds, die onder een dakvloer gemonteerd zijn, bij aan thermische isolatie van de dakconstructie. Als echter de thermische isolatie van de plafondpanelen een te hoge bijdrage levert aan de thermische isolatie van de totale dakconstructie, bestaat er kans op condensatie in de constructie. Vooral boven vochtige ruimten kan de vochtige lucht door de plafondconstructie diffuderen en tegen of in de kouder blijvende dakconstructie condenseren. Door roosters in het plafond te monteren of door speciale panelen toe te passen kan door opwarmen van de dakconstructie het gevaar van condensatie worden voorkomen.

9.2.9 Uiterlijk aanzien en vlakheid
De meeste plafondconstructies, in het bijzonder de systeemplafonds, worden opgebouwd met beplating, die vooraf voorzien is van een afwerklaag. De functie van de ruimte, waarin de plafondconstructie wordt gemonteerd, kan eisen stellen aan het type afwerklaag van de plafondpanelen. Hoge eisen aan de reinigbaarheid zullen worden gesteld in zogeheten clean-rooms (stofvrije ruimten). In de voedingsmiddelenbranche zullen de plafonds met lagedrukschuimreiniging worden schoongemaakt. Zelfs hogedrukreiniging is mogelijk als de plafondplaten worden geborgd. Om plafondpanelen ook aan de strenge eisen van hygiëne, die in sommige ruimten geldt, te laten voldoen, is het mogelijk om plafondpanelen met een schimmeldodend middel te impregneren, zonder dat hierdoor de akoestische eigenschappen van het paneel worden beïnvloed. Daarnaast worden ook plafondpanelen geleverd, die voorzien zijn van een metaalfolie of een andere soort coating. Hierdoor zijn deze panelen zelfs toepasbaar in ruimten met een relatieve vochtigheid tot 95%. Deze panelen zijn

Afwerking

173

eenvoudig te reinigen en zijn ondoordringbaar voor water, vuil en microorganismen.

9.2.10

Voorzieningen voor afwerking

In de plafondconstructie moeten elektrotechnische en werktuigkundige installaties kunnen worden opgenomen. Vooral bij systeemplafonds is het van belang dat de toe te passen lichtarmaturen en luchtroosters modulair zijn. Dat betekent dat het armatuur of rooster kan worden geplaatst door een plafondpaneel uit het systeem weg te laten. Ook het gebruik van een halve tegel met een extra profiel naast het armatuur is binnen het systeem mogelijk. Om onnodige kosten te voorkomen is een goede coördinatie van de montagewerkzaamheden van de plafonds en de installaties noodzakelijk.

9.2.11

Duurzaamheid en prijs

De keuze voor een bepaald plafond zal vaak gebeuren op basis van gebruikstechnische en esthetische redenen.

9.2.12

Montage

De montage van de meeste plafondsystemen geschiedt in een zeer laat stadium van de afbouw van een project. In die fase zullen nog maar weinig onverwachte omstandigheden van buitenaf invloed uitoefenen op de uitvoering van de werkzaamheden. Wel zal de montage van de systeemplafonds goed afgestemd dienen te worden op de montage van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Hiertoe zullen in eerste instantie, na de montage van de draagconstructie, de „technische‟ panelen overeenkomstig het opgestelde vlekkenplan worden aangebracht. Hierin kunnen sparingen, armaturen en roosters worden geplaatst en kunnen de aansluitingen van de installaties gemaakt worden. Daarna zullen de overige panelen pas worden aangebracht.

174

9.3 Soorten
9.3.1 Systeemplafonds
9.3.1.1 Panelenplafond Het meest voorkomende type systeemplafond is het panelenplafond. Door de grote diversiteit in de uitvoering is dit plafondtype toepasbaar in elke sector van de bouw, dus zowel in de woningbouw en renovatie als in de utiliteitsbouw. Zoals in de inleiding reeds vermeld, wordt een systeemplafond opgebouwd uit de ophangconstructie, de draagconstructie en de vulelementen, in dit geval de panelen. Binnen de panelenplafonds zijn verschillende variaties van draagconstructies en vulelementen mogelijk. Op basis van de draagconstructie kunnen de panelenplafonds onderverdeeld worden in drie typen: 1 het systeemplafond met een zichtbare draagconstructie waarbij de onderzijde van de draagprofielen in het zicht blijft; 2 het systeemplafond met een onzichtbare draagconstructie waarbij de draagprofielen aan het zicht onttrokken zijn, doordat ze worden opgenomen in het vulelement, ook wel „verdekt systeemplafond‟ genoemd; 3 het systeemplafond met een halfverdekte draagconstructie waarbij in de ene richting van het plafond de draagprofielen aan de onderzijde in het zicht blijven en in de richting loodrecht daarop de draagprofielen aan het zicht onttrokken zijn. Een bijzondere vorm van het systeemplafond met een halfverdekte draagconstructie is het „verdekt uitneembare‟ systeemplafond waarbij het vulelement (het paneel) demontabel is. De draagconstructie is leverbaar met stalen of met aluminium profielen. De draagconstructie kan opgebouwd worden uit T-profielen in twee richtingen, waarbij het plafondvlak met hoofdprofielen in velden verdeeld wordt, die daarna ingevuld kunnen worden met dwarsprofielen, die afhankelijk van de constructievorm al dan niet aan het zicht worden onttrokken. De standaardlengten van de dwarsprofielen zijn 1.800 mm, 1.200 mm, 900 mm, 600 mm en 300 mm, maar ook afwijkende maten zijn leverbaar. Het zichtbare gedeelte van de draagconstructie kan zijn uitgevoerd met profielen in diverse kleuren en met verschillende breedten: 15, 24 en 35 mm. Ook de wijze van randaansluiting van het systeemplafond kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

• met een randprofiel dat geheel vrij van de omliggende constructie wordt gemonteerd;

Door de afmetingen van de toe te passen lichtarmaturen en de in te bouwen roosters van werktuigkundige installaties af te stemmen of de stramienmaten van het systeemplafond kunnen deze elementen . Bij de indeling wordt het plafondveld zo veel mogelijk symmetrisch ingedeeld. • een geaccentueerd oppervlak. • houten panelen. Binnen de panelen (of platen) kan een onderscheid worden gemaakt naar het materiaal waaruit de panelen zijn gemaakt: • mineraalvezel-panelen op basis van glaswol of steenwol (ook wel bekend als „zachtminerale panelen‟). • vlakke vezelcementplaten. Daarnaast kunnen de metalen panelen ook worden geklemd in een draagconstructie van onzichtbare klemprofielen. • gipspanelen. in het geval van een glad en vlak oppervlak. onder te verdelen in gipskartonpanelen en gipsvinylpanelen. Door de toepassing van donker te schilderen kanthout ontstaat langs de wand een schaduwlijn. het randprofiel tegen de wanden bevestigd.Afwerking 175 • met een randprofiel dat rechtstreeks tegen de omliggende constructie wordt gemonteerd. • metalen panelen waaronder stalen en aluminium panelen. • mineraalkorrel-panelen op basis van mineralen (ook wel bekend als „hardminerale panelen‟). Welk type panelenplafond ook wordt toegepast. Rondom in de ruimte wordt op de gewenste hoogte. • een geperforeerd oppervlak. al dan niet met tussenvoeging van kanthout. Ten slotte kan ook onderscheid worden gemaakt in het oppervlak van de panelen: • een vlak oppervlak. de opbouw van het systeem blijft in de meeste gevallen in grote lijnen gelijk. De metalen panelen kunnen in een draagconstructie van zichtbare hoofdprofielen en dwarsprofielen worden gelegd. • hydraulisch gebonden houtwolplaten. waarbij getracht wordt te voorkomen dat aan de kant paspanelen kleiner dan een half paneel moeten worden toegepast. die de eventuele oneffenheden tussen het ruwe en onregelmatige wandoppervlak en het strakke randprofiel wegwerkt.

De lamellen worden . Afhankelijk van het type toegepaste clip zijn de schroten al dan niet uitneembaar. dan is er sprake van een strook.3.-afstand van maximaal 600 mm.6 mm en met verschillende standaardbreedten en profilering en eventueel voorzien van een perforatie. Indien de afmetingen van het in te bouwen armatuur of spot of rooster kleiner zijn dan de afmetingen van het paneel moeten voor de bevestiging hiervan ophangverstevigingen worden toegepast. Het verschil tussen een strokenplafond en een lamellenplafond wordt bepaald door het materiaal waarvan het vulelement is vervaardigd.o. 0. Is het vulelement gemaakt van hout of kunststof. met een dikte van 0. De aansluiting rondom tegen de bouwkundige constructie kan gerealiseerd worden met behulp van een houten kantprofiel of met behulp van een metalen L-vormig randprofiel of het schaduwrandprofiel. Afhankelijk van de profilering van de schroten ontstaat een stroken plafond met een open of met een gesloten structuur. of het plafond wordt vrijgehouden van de omliggende wandconstructie. Lamellenplafond Bij een lamellenplafond wordt de draagconstructie gevormd door profielen van staal of aluminium.2 Strokenplafond en lamellenplafond Er is sprake van een stroken. dat ook bij de panelenplafonds wordt toegepast. De afmetingen van deze schroten zijn 16 × 92 mm en zijn leverbaar in diverse profileringen. De draagprofielen worden bevestigd met een h. dat tegen de wandconstructie bevestigd wordt. Ook deze typen plafonds zijn opgebouwd uit een ophangconstructie. Bij een plafond met een open structuur wordt de ruimte tussen twee schroten gedicht door een viltstrip. Rondom in de ruimte kan de randaansluiting worden gevormd door een randprofiel. eventueel in combinatie met de houten kantlat.4 mm. De lamellen zijn gemaakt van aan beide zijden gemoffeld aluminium.of lamellenplafond indien de verhouding van de afmetingen van het toegepaste vulelement zodanig is dat niet meer van een paneel gesproken kan worden. Is het vulelement gemaakt van metaal. waarbij het plafond wordt beëindigd met een L. Strokenplafond Bij een strokenplafond kunnen als vulelementen houten schroten worden toegepast. De installaties moeten wel onafhankelijk van de draagconstructie van het systeemplafond aan de bovenliggende constructie worden bevestigd.of U-vormig randprofiel.h. 9.5 mm of 0.176 zonder problemen worden opgenomen in het systeemplafond. Deze houten schroten worden met speciale clips bevestigd zijn aan de metalen draagprofielen. een draagconstructie en de langwerpige vulelementen. dan wordt gesproken over een lamel. die met behulp van snelhangers of draadeinden haaks op de hoofdrichting van de lamellen opgehangen worden aan de bovenliggende constructie.1.

9.4 Rasterplafond Hoewel er uiterlijk weinig verschil is tussen een roosterplafond en een rasterplafond. zijn ook lamellenplafonds met combinaties van lamellen met verschillende breedten mogelijk. In tegenstelling tot het panelenplafond. • metaal. 200 en 300 mm. Speciale koppelstukken zijn ontwikkeld om behalve vierkante en rechthoekige rasters ook driehoekige. De ruimte tussen de lamellen kan open blijven of wordt gedicht door de terugliggende flens van de lamellen zelf of met speciale vulprofielen van gemoffeld aluminium. De roosterpanelen kunnen zijn gemaakt van diverse materialen: • mineraalkorrel. Indien panelen worden toegepast met breedten van 150. Bij een rasterplafond wordt het raster ter plaatse opgebouwd uit lineaire elementen. Bij metalen roosterplafonds bestaat de mogelijkheid om de draagconstructie te vormen uit draagprofielen. Door variatie in de breedte van de profielen. die op hun kant hangend worden gemonteerd.3. Bij een roosterplafond wordt het roosterpaneel in een draagconstructie gelegd.1. waar de vulelementen van de draagconstructie bestaan uit dichte of hooguit geperforeerde panelen.8 mm staal of aluminium geleverd.3 Roosterplafond Een bijzondere vorm van panelenplafond is het roosterplafond. Doordat alle lamellen op hetzelfde draagprofiel kunnen worden bevestigd. • hout. 9. De roosterpanelen worden.Afwerking 177 vastgeklikt of met behulp van klemmen aan de draagprofielen bevestigd.3. is er toch een wezenlijk verschil. zeker wanneer wordt gekeken naar de metalen roosterplafonds.1. De draagconstructie is opgebouwd uit metalen draagprofielen. Speciaal voor sporthallen worden lamellen van 0. wordt de draagconstructie van een roosterplafond ingevuld met roosterpanelen. die hetzelfde uiterlijk hebben als de roosterpanelen. in de draagconstructie gelegd. • gips. zeshoekige en achthoekige rasterplafonds te monteren. zal de rasterconstructie moeten worden verstevigd door middel van een metalen draagconstructie. . de hoogte van de profielen en de maasopeningen zijn diverse typen roosterplafonds mogelijk. overeenkomstig de normale panelen. Bij sommige typen roosterpanelen wordt dezelfde draagconstructie gebruikt als bij panelenplafonds. zodat na assemblage het moeilijk is verschil te constateren tussen de draagconstructie en de roosterpanelen.

De panelen zijn voorzien van een ingesealde isolatie wat de geluidsisolatie ten goede komt. NEN 2916. Om condensatie te voorkomen is het van belang dat de watertemperatuur altijd boven het dauwpunt van de ruimte blijft. leidingen of kanalen aan het oog te onttrekken. Het water stroomt via een koperen leidingsysteem over het plafond. . Zowel in als boven het plafond is een compleet koelen/of verwarmingssysteem verwerkt.178 9. Via een watervoerend leidingnet worden de plafonddelen gekoeld of verwarmd.2 Klimaatplafonds Een klimaatplafond is een panelenplafond dat veelal is uitgevoerd in metalen panelen. om bouwkundige constructieonderdelen. Via een gesloten watercircuit worden de metalen plafondpanelen op de gewenste temperatuur gehouden. Warme lucht wordt afgekoeld en de koelere lucht daalt weer neer. Een in het werk getimmerd plafond wordt verlaagd gemonteerd tegen houten plafondhangers. wordt een verlaagde plafondconstructie toegepast om contactgeluid van de bovenliggende vloer naar het plafond en omgekeerd tegen te gaan. of om de ruimte vanuit esthetische overwegingen te verlagen. • gipsplaat. Het leidingsysteem is met aluminium klemprofielen verlijmd op de plafondplaten. NEN-ISO 7730. • vlakke vezelcementplaat. Door middel van een luchtverdeelarmatuur wordt ventilatielucht aangevoerd. 9. Het resultaat is een gelijkmatige warmteafvoer met lage luchtsnelheden (geen tocht). Zo kan de binnentemperatuur worden geregeld. Het klimaatplafond kan ook de ruimte verwarmen door warm in plaats van koud water door de leidingen te persen. kan ook een in het werk getimmerd plafond (of beschietingplafond) worden toegepast. afhankelijk van het materiaal van de constructie.en rachelwerk aan de constructie wordt bevestigd. elektromagnetische golven die energie (warmte) transporteren van een warm naar een koud oppervlak. In het werk getimmerde plafonds kunnen ook direct onder de bovenliggende bouwkundige constructie worden toegepast waarbij het plafond.3.of in de plafondconstructie worden opgenomen. Indien de toegankelijkheid van de ruimte boven het plafond de toepassing van een systeemplafond niet noodzakelijk maakt.3. 50 tot 60% van de warmteafgifte van mens en machine vindt plaats via straling. Ten behoeve van een eventuele inspectie van de ruimte boven het plafond kunnen luiken in de vloer. Speciale waterleidingen met gekoeld water koelen het plafond tot 18 tot 20 °C.3 In het werk getimmerde plafonds Zoals reeds eerder is vermeld. rechtstreeks of door middel van tengel. Als beschieting kunnen de volgende materialen worden toegepast: • geprofileerd hout. die met houten regels of klampen aan de houten balklaag of door middel van snelspanners of noniushangers aan de betonconstructie worden bevestigd.

• multiplex. . Met speciale ankers wordt een goede bevestiging aan de betonvloer verzekerd. Dit kan met behulp van lijm of met behulp van speciale pluggen. Een beschieting van hydraulisch gebonden houtwolplaat wordt in het bijzonder toegepast om het geluidsabsorberende vermogen van de bovenliggende bouwkundige constructie te verhogen. • meubelplaat. • hardboard. Maatregelen moeten worden genomen opdat cementwater niet via de naden lekt en het plafond een vlekkerig aanzien geeft. • zachtboard. • spaanplaat. • halfharde vezelplaat. Daarnaast is het ook mogelijk de plaat voor het storten in de bekisting van de betonvloer te leggen. waarna de vloer op de platen gestort wordt. De hydraulisch gebonden houtwolplaat wordt ook wel rechtstreeks tegen de bouwkundige constructie bevestigd.Afwerking 179 • hydraulisch gebonden houtwolplaat.

Het loodwit is vervangen door titaandioxide en zinkoxide. op basis van water met alleen pigment. Zonder siccatief kan dit weken duren.1 Inleiding In de 20e eeuw zijn naast de traditionele olieverven steeds meer verfsoorten op waterbasis beschikbaar gekomen. . en aquarel.Het tweede deel is het oplosmiddel (meestal organisch van oorsprong zoals terpentijn. . een vast gedeelte en twee vloeibare delen: . afhankelijk van de dikte van de verflaag. zodat deze beter kan worden aangebracht. Het doel van het oplosmiddel is om de verf dunner te maken.180 10 Schilderwerken 10. omdat een oplosmiddel als terpentijn ontbreekt. Het zijn deeltjes die kleur en bescherming geven. Het drogen van de verf kan gebeuren door oxidatie/polymerisatie van de lijnolie in olieverf bijvoorbeeld. Bijzondere verfsoorten zijn tempera. maar ook door verdamping van het oplosmiddel. maar er ook voor zorgen dat de verf ondoorschijnend is. .Het eerste vloeibare deel is het bindmiddel (een natuurlijke hars of synthetische hars) die na droging vast wordt. acrylverf en latexverf. op basis van eigeel. maar het kan ook water zijn). terpentine. zoals alkydverf. Met name olieverf droogt zeer langzaam. Ook cadmiumhoudende en arsenicumhoudende verfsoorten werden gebruikt. Sommige oudere verfsoorten zijn door gebruik van giftige pigmenten schadelijk. dat verdampt.Het vaste deel bestaat meestal uit pigmenten. Het gebruik van deze verfsoorten is veel minder schadelijk. Verf bestaat uit drie delen. Andere mogelijkheden zijn door afkoeling. Soms wordt een katalysator (ook wel siccatief of droogmiddel) toegepast om de droogtijd te versnellen. De andere giftige pigmenten zijn vervangen door synthetische pigmenten. Zo werden kinderbedjes in het verleden geschilderd met loodwit.

Er zijn dus twee soorten hybride verven in de handel.3 Hybride Een hybride is een verf waarbij een bindmiddelcombinatie wordt gebruikt van acrylaathars met alkydhars of van acrylaathars met alkydemulsie. . . Omdat ze een beetje .Alkyd verfproducten hebben een goede vloeiing. .2.2 Soorten Er bestaan verschillende soorten verf: 10. 10. in grondverf.Deze verven zijn zowel voor binnen als buiten geschikt. . die afkomstig was van rubberbomen. in verf. . in solid en high solid. bijvoorbeeld terpentijn.Dit zijn de verven met het bindmiddel alkydhars. Als oplosmiddel worden organische materialen.Acrylaatverven zijn doorgaans bestemd voor gebruik binnenshuis. 10.Deze verfproducten zijn zowel voor het milieu als de gezondheid de slechtste keuze omwille van de organische oplosmiddelen. .4 Latexverven of Muurverven Latex is nog een naam van vroeger.Verven met het bindmiddel acryllaat als basis en water als oplosmiddel.2. zijn gemakkelijk verwerkbaar en overschilderbaar binnen 24 uur.2. De eerste latexverven (muurverf) werden gemaakt van de rubber (latex).Acryl is verkrijgbaar in zowel dekkende als transparante producten. beits en grondverf.Het verfproduct is snel drogend. geurarm. 10.1 Alkydverven .Deze verven zijn duurzamer dan alkydverven. minder milieubelastend en niet vergelend. gebruikt.2.2 Acrylverven . . De kenmerken van dit type verven zijn een mix van acrylaten en alkydharsen. verf en beits.Alkyd verfproducten zijn verkrijgbaar in zowel dekkende als transparante producten.Afwerking 181 10. . Tegenwoordig worden alleen nog maar synthetische dispersies gebruikt voor watergedragen muurverven. Beide zijn waterverdunbaar.

terwijl deze bij een dekkende beits praktisch onzichtbaar wordt.7 Natuurverven . wordt deze naam nog steeds gebruikt (vaak ook als verzamelnaam voor muurverf) . 10.Het verfproduct is snel aan te brengen. de buitenbeitsen zijn op basis van alkydhars en terpentine. .2.5 Beitsen . 4 uur). .Beits zal niet snel bladderen of blazen en geeft daardoor een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. .Beitsen zijn vochtregulerend en ademend. er is ook geen grondlaag nodig. . vochtregulerend of buitenduurzaam is.Voor het schilderen moet een speciale harder worden toegevoegd. . reukarm. .Stellen hoge eisen aan de ondergrond.Het bindmiddel bestaat deels uit polyurethaan.Zijn afwasbaar met zeepwater. Als oplosmiddel wordt vaak terpentijn uit pijnbomen gebruikt.2.Bestemd voor het verven van steenachtige ondergronden.Polyurethaanverven zijn waterverdunbaar. Deze moet perfect schoon zijn.Dit bestanddeel zorgt voor een harde en slijtvaste laklaag.Eerder geschikt voor dampvrije ruimten.Gemaakt van natuurlijke stoffen. slijtvast. maar kan niet van buitenaf in het hout dringen. Het vocht kan dus uit het hout ontsnappen. 10. 10. Bij een transparante beits blijft de structuur van het hout goed zichtbaar.6 Polyurethaanverven .Onderscheid tussen transparante beits en dekkende beits. .De ondergrond moet schoon en droog zijn.De hoeveelheid bindmiddel en de toevoeging van diverse grondstoffen bepaalt of de muurverf goed dekkend. . afwasbaar. . . .Binnenbeitsen zijn op basis van het waterverdunbare bindmiddel acryllaat.2.182 lijken op de oude latexverven. vergelen niet en hebben een korte droogtijd (ca. . .

een onuitputtelijke natuurlijke bron. . 10. Lijnolieverf werd tot na de Tweede Wereldoorlog algemeen gebruikt. Lijnolie is de best drogende natuurlijke olie. De meest voorkomende zijn de oplosmiddelen. De nieuwe waterverdunbare natuurverven hebben een kortere droogtijd en zijn ook de milieuvriendelijkste optie. bijvoorbeeld weekmakers en sommige hulpstoffen.8 High solid verf High solids zijn verven die worden gemaakt met speciale lijnolie of alkydharsen.2.10 VOS VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen. 10. VOS wordt meestal uitgedrukt in gram per liter verf.en milieuvriendelijkheid ontwikkelen we zoveel mogelijk watergedragen lijnolieverf.Overschilderen van een natuurverf kan pas na enkele dagen. Er zijn ook nog andere organische vluchtige stoffen. Door de ontwikkeling van de chemische industrie is later sneller drogende alkydharsverf ontwikkeld. De toepassingen zijn divers: van muurverf tot beits en aflak. Lijnolieverf verwerkt heel soepel en door de kleine moleculen is de hechting met de ondergrond bijzonder goed.9 Lijnolieverf Hierbij is het bindmiddel gemaakt van lijnolie.2. 10. waarbij het percentage vaste stof wordt verhoogd en het percentage oplosmiddel wordt verlaagd (high solid = hoog vaste stof). Verven bevatten allerlei organische stoffen die bij droging verdampen. In ons streven naar mens.2. Lijnolie wordt gemaakt van vlaszaad.Afwerking 183 .

klasse V voor hout dat niet duurzaam is.1 Schilderwerk van hout Aantasting van hout. Overschrijding van deze waarde en schommelingen in het vochtgehalte hebben een grote invloed op de duurzaamheid van het hout. Uiteraard moeten de gebruikte houtsoorten het FSC-label dragen om een duurzame exploitatie van het hout te garanderen (Forest Stewardship Counsil). met uitzetting en krimp als gevolg. Eigenschappen van duurzaamheid Elke houtsoort heeft zijn eigen specifieke duurzaamheidskenmerken wegens het verschil in samenstelling. groeiwijze. Dit zal leiden tot het ontstaan van scheuren.184 10. De afbraak van hout als gevolg van UV-straling kan relatief eenvoudig worden beperkt door het aanbrengen van beschermende en dekkende verflagen. snel kunnen drogen (ventilatie). De invloed van de ontwerpers. is de keuze van de juiste beschermlaag en de herhaling van de behandeling een prioriteit. Afhankelijk van de houtsoort gebeurt dit proces zeer vlug tot zeer langzaam. Hoewel vocht van nature in hout voorkomt. Ook factoren van biologische. Daarnaast is vocht een grote vijand van hout. Hout moet dus zoveel mogelijk droog blijven of na het vochtig worden.a. de uitvoerders en de gebruikers hebben invloed op de snelheid waarmee de aantasting voorkomt. Het vocht kan hierdoor de houtstructuur binnendringen en schimmelvorming veroorzaken. Houtsoorten worden op basis van hun natuurlijke duurzaamheid onderverdeeld in 5 klassen. UV-straling is een onderdeel van zonlicht. Tropische houtsoorten beschikken van nature over een hoge(re) duurzaamheid. klimaat van herkomst. e. Een hoog vochtgehalte een gunstige temperatuur vormen de ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van schimmels. zijn er kritische waarden waarboven de hoeveelheid vocht na verloop van tijd een schadelijke invloed kan hebben op het hout.3. Naaldhoutsoorten zijn van nature onvoldoende duurzaam maar worden het wel door verduurzaming of hittebehandeling. Omdat deze beschermende lagen na verloop van tijd ook op hun beurt worden aangetast. Klasse I staat voor zeer duurzaam hout. barsten en het opentrekken van houtverbindingen. .3 Uitvoering 10. Door het wisselend toetreden van vocht en het drogen ervan ontstaan dimensieveranderingen: het “werken” van het hout. De belangrijkste oorzaken zijn UV-straling en vocht. fysische of chemische aard spelen een belangrijke rol. De aantasting van hout kent verschillende oorzaken.

Teak. II duurzaam levensduur tss. Eik. Oregon pine. 10 en 15 jaar Grenen. Wengé.. mn. Vuren. Beitsen geven een doorschijnende kleur waardoor de tekening van het hout zichtbaar blijft. Transparante verfsoorten Hierbij vermelden we blanke lakken (vernissen) en beitsen. Als hout wordt beschermd door middel van een dekkende verf. Een bekend voorbeeld hiervan is Red Cedar. Deze houtsoort wordt toegepast als gevelbekleding. maar het .… III matig duurzaam levensduur tss. Wilg. Blanke lakken bevatten geen pigmenten. Redwood. Merbau.… V niet duurzaam levensduur minder dan 5 jaar Balsa. grenen. Meranti.Afwerking I zeer duurzaam levensduur langer dan 25 jaar Afzelia. waardoor deze soorten meer onderhoud vragen. die wel een beperkte hoeveelheid aan pigmenten bevatten. Bij transparante verfsoorten kan de UV-straling echter wel het houtoppervlak bereiken. Linden. Ook buiten worden deze verven gebruikt. Deze verfsoorten worden tevens voorzien van UV-absorbers. Eur. die na verloop van tijd vergrijst. bescherming en verfraaiing. De houtsoorten onder klasse I en II worden ook toegepast zonder behandeling. Azobé. Blanke lakken en beitsen worden vooral toegepast als verfraaiing van het hout. Berken.… IV weinig duurzaam levensduur tss. Onbehandelde houtsoorten. 15 en 25 jaar Ceder. dringt de UVstraling en vocht niet meer door tot het oppervlak van het hout en wordt de afbraak ervan (verwering) voorkomen.. Te behandelen houtsoorten. 5 en 10 jaar Dennen. Onder normale omstandigheden zal het hout niet rotten. in tegenstelling tot beitsen. Eur. Verven hebben een tweeledige functie. Beuken.… Klassering volgens NEN 3251 185 Afhankelijk van de omstandigheden waaronder het hout wordt uitgevoerd kan een verschillende levensduur verwacht worden. Iepen. Deze klassering is een richtlijn.

zilver. In ruimten met een hoge relatieve vochtigheid (badkamers. Men kan een keuze maken tussen volgende primers (= grondlagen): Epoxy primer (2 componenten) Alkydharsprimer Watergedragen primer Deze primers bevatten actief roestwerende pigmenten (vb. vb: goud. Enkel watergedragen verven komen in aanmerking:   Acrylaatverven: toepasbaar in natte ruimten. De ondergrond moet bij plaatsing droog zijn. elastisch. Dekkende verfsoorten Deze soort wordt doorgaans het meest gebruikt. (cfr. staal.…) moeten ademende/ dampdoorlatende verven toegepast worden.186 onderhoudsinterval is zeer kort. Enkel edele metalen zijn niet vatbaar voor corrosie omdat ze van nature zo voorkomen. schimmelwerend. Bij sommige ondergronden moet men extra rekening houden met de hechting van het gekozen verfsysteem. 10. Dekkende houtverven worden doorgaans om de 7 jaar overschilderd. De inwerking van zuurstof op het metaal (= corrosie) veroorzaakt metaalverbindingen. Ook bij poreuze/ vochtopnemende .…) Wanneer de hechting onvoldoende is. keukens. moet het opppervlak behandeld worden met een voorstrijkmiddel. zinkfosfaat). afhankelijk van specifieke omstandigheden en oriëntatie. Na de primer kan het oppervlak afgewerkt worden met een alkydhars-. polyurethaan. Epoxyverven: toepasbaar in chemische en agressieve milieus. gipsblokken. platina. 10.3. met roest als gevolg. Deze eerste behandeling is afhankelijk van het toe te passen verfsysteem.of een acrylaatverf. dampdoorlatend. De meest gebruikte verven zijn watergedragen alkydverven en high-solid verven. verzinkt staal zijn metalen die in de praktijk vaak geschilderd worden. Aluminium. Onbehandelde metaaloppervlakken moeten zo snel mogelijk voorzien worden van een eerste verflaag. afhankelijk van specifieke omstandigheden en oriëntatie. pleisters. om corrosie te voorkomen en tegelijk het geheel een kleur te geven.2 Schilderwerk van metaal. Blank gelakt hardhout moet theoretisch elk jaar onderhouden worden.3 Schilderwerk op steenachtige materialen We behandelen hier verftypen voor steenachtige materialen in een binnenklimaat.3.

Bij de kleurkeuze dient men rekening te houden met het warmteabsorberend vermogen van de kleur.3. aantal schilderlagen. De belangrijkste redenen om kunststoffen te schilderen zijn het opfrissen van verkleurd kunststof of het wijzigen van de oorspronkelijke kleur. Deze stoffen kunnen leiden tot neurotoxische aandoeningen (aantasting zenuwstelsel) door inademing en huidaandoeningen door aanraking. Meestal zijn de afschilderverven.4 Schilderwerk op kunststoffen Het gebruik van kunststoffen als afwerking is de laatste decennia enorm toegenomen. Na de voorbehandeling kan de primer of grondverf en vervolgens de afwerklaag worden aangebracht. Er zijn ook soorten die een speciale voorbehandeling vergen. Een schilder die verf verwerkt. Niet alle kunststoffen kunnen worden geschilderd. Het kunststof moet schoon gemaakt worden met speciale reinigingsmiddelen alvorens te schilderen. Deze kleuren zijn nogthans duurder dan de “ready-mixed” kleuren. Om deze risico‟s tot een minimum te beperken. Opmerkingen: Voor alle verfsystemen geldt dat in alle gevallen het resultaat staat of valt met de zorgvuldigheid waarmee het te schilderen oppervlak wordt voorbehandeld. geven de leveranciers van verfproducten voorlichting over het veilig gebruik van hun producten. Er zijn soorten waarop geen goede hechting te verkrijgen is. mede omwille het beperkte onderhoud (enkel schoonmaakonderhoud). Een goede communicatie met het ontwerpteam (kleurkeuze. Soms kan men de hechting verbeteren door het schuren. werkt regelmatig met oplos. Een goede voorbehandeling van de ondergrond (ontvetten. slijpen of aanstralen van de ondergrond. ontroesten. Naast de leveranciers zelf zijn er gespecialiseerde organisaties betreffende voorlichting van verfverwerking en preventie. NEN-EN-ISO 3251 . schuren. een basispallet van kleuren. De toepassing van verf brengt risico‟s met zich mee voor de verwerker en voor het milieu. Deze producten hebben een nadelig effect op de gezondheid.…) is essentieel voor elk goed verfsysteem. Men streeft ernaar zo weinig mogelijk giftige stoffen te gebruikten. reinigen.Afwerking 187 ondergronden dient men gebruik te maken van een voorstrijkmiddel ter verbetering van de ondergrond. die bij hout worden toegepast ook van geschikt voor kunststof. Verven kunnen in de meeste RAL-kleuren aangemaakt worden.…) is essentieel om het project tot een goed einde te brengen. Donkere kleuren kunnen bij een hoge zonnebelasting grote verschillen in uitzetting en krimp veroorzaken. met schade als gevolg. 10.en verdunningsmiddelen om de verf de nodige viscositeit te geven. Het is niet evident om kunststoffen te identificeren en een goed verfsysteem toe te passen.

of gezichtsbedrog.en houtimitatie Bladgoud is goud dat tot een dikte van 0. In de oorspronkelijke betekenis is een sjabloon een stuk vlak materiaal in een gewenste vorm dat op een onderlaag wordt gelegd. voorkomt de sjabloon dat de inkt op de onderlaag komt. Tegenwoordig mag de techniek zich weer in een groeiende populariteit verheugen. Marmer.188 Speciale uitvoeringstechnieken: Sjabloneren: een sjabloon is een grafische vorm die voor herhaaldelijk gebruik is bedoeld. Het woord is Frans en betekent letterlijk bedrieg het oog. Als het geheel wordt bedekt met inkt. monster). Het woord sjabloon is afgeleid van het Franse échantillon (uitsnede. Trompe l‟oeil is een schildertechniek die bedrieglijk realistisch aandoet. beelden en ook deurposten. deel van een geheel. zoals meubilair. raamkozijnen.0001 mm is geplet waarbij het hameren grotendeels nog steeds handmatig gebeurt. Bladgoud wordt gebruikt om allerhande voorwerpen van een gouden uiterlijk te voorzien. . ornamenten en daken. schilderijlijsten.

Elk project is anders en producten evolueren constant. De afwerking levert een esthetische en menselijke waarde aan het bouwproject. Vele factoren spelen mee in de keuze van een bepaald materiaal.Besluit Het vak Afwerking kadert binnen de opleiding Bachelor in de Bouw. In de bouwsector zal je veel geconfronteerd worden met verschillende afwerkingvormen –en materialen. Elk materiaal heeft zijn specifieke kenmerken en toepassingen. 19 september 2011 Toon De Belder . Een uitdaging voor het ganse bouwteam! Geel. De klant en de gebruikers zullen het gebouw beoordelen op hun afwerkinggraad en gebruikscomfort. Het is dus van belang dat men steeds de meest geschikte en actuele materialen hanteert. Theoretische en praktische ervaring kunnen je in staat stellen creatief en deskundig om te gaan met dit belangrijk onderdeel van het bouwproces. Een goede communicatie tussen de verschillende bouwpartners (architect/ leverancier) is onontbeerlijk.

.

2001.Haak & D. www.ecophonplafonds. Arch.spends 18 minutes reaching for the very roots of the question "Why design?" Listen carefully for one perfect mantra for all of us.nl. .domestica.with no pretty slides to show -. www.weicon.abracor. www.be. www. www.net. Space and Order.nl.be.A.they act like nature: blocking the wind.rockfon. Epoxy: www. www.peutz. Theory meets pragmatism meets optimism in Bjarke Ingels' architecture.nl.gyproc. 1994. www. Scheidingswanden: www. Ching.navos.nl/klimaatplafonds. www.de.javeco.be. ground-up understanding of the needs of a building's occupants and… Philippe Starck thinks deep on design Designer Philippe Starck -.architectenweb. Antwerpen: Hoger Instituut Henry van de Velde Ir. Always witty and engaged. His big-think approach is informed by a hands-on.be. he takes special delight in rethinking everyday objects. genius or not. www. Delft: Delftse Universitaire Pers Francis D.livios.seghers-setisol.stone-carpets.amfgrafenau. www. TED CONFERENCES LLC (www.interalu. 2005.com.livios.nl.nl.nl.com.be.nl. www.K.bouwenwonen. Arch.bolidt. www.be Plafondconstructie: www.Literatuurlijst wwww.architectenweb. Bouwtechniek Afbouw.be.Leever-van der Burgh. www.spaansen.be.nl/gietvloeren. www.J. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff Prof. Architecture: Form. His buildings not only look like nature -. De Menselijke Maat.be.ecophon.nl. Toronto: John Wiley & Sons. Antwerpen: Hoger Instituut Henry van de Velde Dekvloeren: www.ideamarketers. www. Philippe Starck designs deluxe objects and posh condos and hotels around the world.nl. www. 2000.seghers-setisol.chapevandevyvere. www. 1996.eurocoustic. Veiligheidstechnieken.H.opticlima. Inc.de.be. www.and creating stunning views. www.be/publicaties Jellema.knauf.com.vosschemie. www.be Pleisterwerk: www. www. www. www.btc-compakta.nl.be.wtcb. www.com): Bjarke Ingels: 3 warp-speed architecture tales Danish architect Bjarke Ingels rockets through photo/video-mingled stories of his eco-flashy designs. www. www. Lucien Denissen.vloeren-net.lcint.TED.be. www.nl. collecting solar energy -. Constructie 2. Kris Mys.armstrong.

.

Bijlagen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful