PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA: Limba şi literatura română CLASA: a XI-a liceu CONŢINUTUL: Teme şi motive simboliste în poeziile bacoviene : Amurg violet, Lacustra , Decor, Plumb, Nervi de primăvară TIPUL LECŢIEI: de însuşire de noi cunoştinţe OBIECTIVE GENERALE: Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare şi folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili : O1--să identifice în textele date trăsături ale liricii simboliste ; O2--să recunoască teme şi motive simboliste ; O3--să identifice şi să explice simbolurile în poeziile date ;
VALORI SI ATITUDINI: Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii. Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura şi interpretarea textelor.

1

Editura Artemis. Ioan. Casa Cartii Stiinta. Timp de lucru: 50 MINUTE SCENARIU DIDACTIC 2 .3. Gheerbrant.1989.Material didactic şi bibliografic : -Bote. -Dersidan. vol.1966 .2003 -Limba şi literatura română. Simbolismul românesc. Editura Minerva. Istoria literaturii române contemporane. Jean .coord. .Chevalier.Alain. Lidia. Cluj-Napoca. Bucuresti . Grup Ed. Dicţionar de simboluri. Manual pentru clasa a XI-a .Adrian Costache . Eugen. ART. 2. Bucuresti. Metodica predării limbii şi literaturii române. 2005 -Lovinescu.

3 .

Secvenţele lecţiei Ob. Elevii răspund. Moment organizatoric 2 min 2. Un elev va căuta în DEX definiţia parnasianismului Conversaţia Caiete Observaţ ie curentă 3. Activitatea elevilor dicactice Elevii pregătesc caietele şi textele suport EvaStrategii Resurse luare manual 1. Conversaţia euristică Explicaţia Argumentare Problematizare Textul suport Manual Observaţ ie curentă Profesorul cere elevilor sa spună care este manifestul literar al simbolismului. În paralel se cere unui elev să caute în DEX definiţia parnasianismului. astfel încât demersul didactic să atingă un grad înalt de eficienţă. Elevii cer lămuriri în privinţa lucrurilor ce nu au putut fi rezolvate acasă. se asigură liniştea în clasă. Articolul Le symbolisme propune numele 4 noului curent.. publicat în suplimentul literar al ziarului Le Figaro la 18 septembrie 1886. se pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii. şi anume decadentism. calitativ şi cantitativ. Verificarea temei 3 min Se verifică efectuarea temei . Simbolismul apare ca reacţie împotriva poeziei retorice a roman ticilor şi a impersonalităţii reci a parnasienilor. Definiţie : Simbolismul este curentul modernist apărut în Franţa şi în Belgia după 1886 şi răspândit apoi în întreaga Europă şi care se prelungeşte până la primul război mondial. Elementele de conţinut activitatea profesorului Este organizat contextul educativ.Actualizarea cunoştinţelor anterioare 10 min Profesorul cere elevilor sa definească simbolismul. Textul suport ..: manifestul literar al simbolismului este articolul lui Jean Moreas. opus celui propus de Paul Verlaine.

melancolicerăspunsurile aprecia şi va nota prezentă în toate creaţiile sale. .c.Evaluarea activităţii 3 min Observaţ ia curentă Evaluare a formativ ă Evaluare sumativă Evaluare frontală Elevii răspund că sunt pasteluri. dar şi a atmosferei La sfârşitul orei profesorul va triste. plopul.Asigurarea feed-backului 5 min 8. cromaticii. elevilor şi-i va încuraja pe elevi -În ceparticipările literară se pentru specie lor viitoare. -Ce este pastelul? Profesorul specifică diferenţa dintre pastelul lui Vasile Alecsandri şi pastelul lui Bacovia. Lectura Explicaţia explicativă Textul Tabla 7.Dirijarea învăţării 20 min Profesorul face referire la mai multe volume de poezii bacoviene. din care fac parte textele selectate. Activitate frontală Explicaţia creta 9. Bacovia datorită poezia lui Bacovia. e.Profesorul va cere elevilorsunt să Aceste poezii prezinte oral principalele reprezentative pentru creaţia trăsături simboliste prezente în lui G. Elevii vor sintetiza oral trăsăturile simboliste. Îşi vor nota tema pentru acasă Pastelul este specia literară în versuri în care se descrie un tablou din natură.6. existente în acestea. Ce vă sugerează acestor poezii? titlurile 5 Expunerea Observaţ ia curentă Lectura explicativă Titlurile poeziilor sugerează Tabla . iar poetul îşi exprimă în mod direct sentimentele trăite în faţa peisajului. încadrează majoritatea textelor selectate ? Tema pentru acasă. Ce impresie v-a lăsat lectura acestora? Elevii răspund. Care sunt elementele simboliste reprezentative Elevii răspund că temele se pentru aceste poezii? încadrează în lirica simbolistă.Asigurarea retenţiei şi transferului 2 min manualul text suport Convesaţia euristică -Vom citi poeziile după care vom discuta temle şi motivele Elevii citesc textele. turnul. toamna. alături de cromatică şi de elemente precum: amurgul.t.

si mă duce un gând Spre locuintele lacustre.. Si flori de plumb si funerar vestmint -Stam singur în cavou. tot asteptind. Pe-acelasi vremuri mă gasesc..... Cu pene albe.. Multimea toată pare violetă.Apostoli în odăjdii violete -Orasul e tot violet. copacii negri Stau goi în parcul solitar Decor de doliu funerar . 6 .. Străbunii trec în pâlcuri violete. Amurg de toamnă violet . Sint singur. Si simt cum de atita ploaie Pilotii grei se prabusesc. văd voievozi cu plete. Plumb Dormeau adânc sicriele de plumb.. si era vint.... În parc fantomele apar . si-am inceput să-l strig -Stam singur lângă mort. pe câmp. Aud materia plingind. Tot tresarind. De-atitea nopti aud plouind.. Orasul tot e violet. Si parca dorm pe scinduri ude... frunze negre. Ca n-am tras podul de la mal..... Orasul tot e violet.. copacii negri. Amurg de toamnă violet . si mă duce-un gând Spre locuintele lacustre. Din turn. apar în siluete -.George Bacovia Amurg violet Amurg de toamnă violet . si era frig... Si scirtiiau coroanele de plumb... copacii negri. Doi plopi... pene negre . In spate mă izbeste-un val -Tresar prin somn si mi se pare Dormea întors amorul meu de plumb Pe flori de plumb. cochetă. Decor Copacii albi..... pene negre o pasăre cu glas amar Străbate parcul secular . În parc regretele plâng iar . Pe drum e-o lume lenesă. în fund. Cu pene albe. Sint singur.. Si frunze albe. Si-i atirnau aripile de plumb. Copacii albi. Copacii albi. Lacustra De-atitea nopti aud plouind. Un gol istoric se intinde.

O. O nouă primăvară pe vechile dureri . În vitrine. E clar si numai soare... O lungă primăvară de visuri si păreri . 7 .Si pene albe.. În infinit pământul se simte tresăltând : Vor fi acum de toate cum este orisicând. La geamul unei fabrici o pală lucrătoare Aruncă o privire în zarea de azur. suspină un vals de fanfară.. versuri de un nou poet. Decor de doliu funerar . O lungă desertare zvoneste împrejur. În parc ninsoarea cade rar . În oras.. Dar iar rămâne totul o lungă teorie. pene negre. Nervi de primăvară Primăvară.. O pictură parfumată cu vibrări de violet..... când va fi un cântec de alte primăveri ? ! . Apar din nou tăranii pe hăul de câmpie.

8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful