RAPORT DE AUDIT

I REZUMAT Misiunea auditului: Auditul performantei proiectului „Infiintare ferma de gaini ouatoare” Concluzia generala care se desprinde in urma realizarii auditului performantei proiectului este aceea ca: obiectivele nu vor fi atinse datorita insuficientei informatiilor necesare documentarii riguroase. Se recomanda contractarea unui specialist in intocmirea documentatiei pentru proiectele cu finantare din fonduri europene. II RAPORTUL PROPRIU-ZIS CAP.1 A. Baza legala privind desfasurarea actiunii de audit Actiunea de audit se desfasoara la cererea beneficiarului (proprietar) George Constantin Andronescu in vederea verificarii performantelor in etapa de concepere a proiectului de investitii. B. Obiectiv general Efectuarea unor examinari independente a performantelor proiectului „Infiintare ferma de gaini ouatoare” in faza de concepere, in vederea evaluarii modalitatilor de utilizare a banilor privati. C. Obiective specifice 1) 2) 3) 4) 5) Controlarea acuratetii informatiilor utilizate in conceperea proiectului Controlarea aprobarii, autorizarii si avizarii proiectului Controlarea costurilor proiectului Controlarea rezultatelor proiectului Controlarea managementului riscurilor in cadrul proiectului

D. Tehnici si metode utilizate pentru obtinerea probelor de audit a) Consultarea documentatiei aferente proiectului 1) Ghidul solicitantului pentru accesarea masurii 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” (Axa III, FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) Versiunea 03 din septembrie 2009 impreuna cu anexele 2) Continutul cadru al proiectului de investitii – Hotararea Guvernului nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

echipata cu baterii de crestere conform noului model recomandat de Uniunea Europeana (marirea suprafetei de crestere la 750 cm2 per cap pasare.02.I. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. 4) Standardul legat de protectia gainilor –Directiva Consiliului Europei 1999/1974/CE 5) Standardul legat de norme de biosecuritate –ORD ANSVSA -147/2006 6) Standardele Eurocod (EN 1990 Eurocod 1 pana la EN 1999 Eurocod 9) care reglementeaza modul de evaluare a incarcarilor in constructii si de calcul al structurilor de rezistenta alcatuite din diverse materiale 7) Legea nr. 10/1995 din 18/01/1995 Versiune actualizata la data de 12/05/2007 privind calitatea in constructii 8) Baza de date a principalilor furnizori ai solicitantului 9) Baza de date a principalilor clienti ai solicitantului\ 10) Bugetul proiectului 11) Analiza financiara a proiectului 12) Planul de realizare a proiectului 13) Documentatia de cadastru. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitar .2 Prezentarea proiectului Obiective Obiectiv general Obiectivul acestui proiect il constituie infiintarea unei ferme pentru cresterea gainilor ouatoare pentru producerea oualor de consum. cu o suprafata construita de 1600 m2. . sistem pentru uscarea dejectiilor. compusa din o hala pentru gaini adulte. zona pentru scaldat. 22 /22. c) Examinarea Cererii de Finantare. cu modificările şi completările ulterioare. dispozitiv pentru tocirea ghearelor. cu planul de situatie si cel de incadrare in zona 14) Certificatul de urbanism nr. Obiective specifice 1) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi . CAP. avizarea si autorizarea proiectelor de investitii.3) Ordinul ANSVSA nr. (prevenirea si stingerea incendiilor Puncte vulnerabile la riscuri: completitudinea documentatiei cerute pentru primirea finantarii anticiparea/dimensionarea riscurilor neincadrarea in standardele de mediu b) Legislatia privind cheltuielile eligibile.2008 eliberat de Consiliul Judetean Braila 15) Masuri de securitate si sanatate in munca si P.S.veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare din 16/06/2006. etc. a cheltuielilor privind aprobarea.HG nr. amplasarea cuibarelor in interiorul custilor.).

bazele de date consultate . Referitor la respectarea principiului economicitatii Conceptual. . . obiectivele.a se vedea anexele 1 si 2 cu privire la bazele de date ale furnizorilor si clientilor.487 RON Surse de finantare Ajutor public nerambursabil (FEADR) si autofinantare din surse proprii CAP. principiul economicitatii poate fi definit ca masura in care se asigura minimizarea costului resurselor utilizate intr-o activitate fara a compromite calitatea si realizarea obiectivelor declarate ale acelei activitati (proiect). Lipsa de acuratete se intalneste la .4.534. precum si in tabelul cu costurile utilajelor si echipamentelor tehnologice – anexele 1.2. Toate informatiile legate de costuri se regasesc in tabelele cu principalii furnizori si principalii clienti. au rezultat urmatoarele: A. necesitatea si oportunitatea investitiei sunt partial justificate.analiza financiara care este reprezentata de indicatori calculati numai static –anexa 3 .3 Constatarile si concluziile auditului In urma examinarii documentatiei puse la dispozitia echipei de auditori de catre beneficiarul auditat SC Galbenusul SRL ( fosta moara Jirlau avand ca asociat unic pe George Constantin Andronescu). Judetul Braila Beneficiar George Constantin Andronescu (Asociat Unic al SC. Nu exista un deviz estimativ general propriu zis al proiectului. Scopul.bugetul proiectului care este dat numai de tabelul cu principalii furnizori – anexa 1 si de tabelul cu costurile utilajelor si echipamentelor tehnologice – anexa 4. Informatiile care au stat la baza elaborarii temei de proiectare si a conceperii proiectului sunt reale dar lipseste acuratetea in anumite cazuri. Amplasament Comuna Jirlau. nu sunt suficiente.2) 3) 4) 5) Scop Diversificarea productiei Adaptarea exploatatiei la noile standarde comunitare Cresterea productivitatii muncii Ajustarea nivelului si calitatii productiei obtinute in ferma la cerintele pietei Cresterea competitivitatii sectorului avicol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie. Galbenusul SRL fosta Moara Jirlau) Finantatori George Constantin Andronescu si FEADR Perioada de executie 24 de luni Valoare 6.

3. Conform Certificatului de urbanism nr. deoarece informatiile puse la dispozitie despre venituri.2. (a se vedea anexa 3) Rezultatele proiectului sunt indoielnice avand in vedere ca nu s-a alcatuit o prognoza a veniturilor si cheltuielior pe perioada de exploatare a investitiei. sociale si financiare ale proiectului este indoielnica. ca atare nu au fost dimensionate costuri aferente managementului riscurilor. O baza a riscurilor aferente proiectului este inexistenta. Documentatia nu este completa. ( a se vedea anexele 1. Planul de realizare al proiectului este prea sumar. Din aceasta cauza proiectul nu are sanse sa obtina autorizatia de construire. preturi. conform analizei financiare statice.02. . C. costuri. conform standardelor in vigoare. nefiind impartit decat pe activitati foarte generale. cheltuieli.2008 eliberat de Consiliul Judetean Braila.Cheltuielile si veniturile – anexele 3 si 2 – conform calculelor sunt evaluate corect. Referitor la rezultatele proiectului Obiectivele si scopul proiectului (a se vedea capitolul 2 din raport) sunt in concordanta cu cerintele Programului National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) si de asemenea cu prevederile legislatiei europene. Nu s-au indeplinit toate cerintele din ghidul solicitantului pentru accesarea masurii 312. terenul e liber de sarcini. Rezultatele directe si indirecte ale proiectului au fost identificate si cuantificate numai prin prisma indicatorilor statici. Referitor la managementul riscurilor Riscurile nu au fost deloc anticipate. in evaluarea performantelor economice. Referitor la respectarea principiului eficacitatii realizarii proiectului Principiul eficacitatii consta in gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul realizat. Referitor la respectarea principiului eficientei realizarii proiectului (eficienta cu care sunt cheltuiti banii publici/privati/primiti de la UE) Acuratetea informatiilor incluse in analiza financiara. B. Analiza este precara. (a se vedea Anexa 6) Conform duratei de recuperare a investitiei si ratei rentabilitatii capitalului investit (a se vedea anexa 3) proiectul are o performanta buna. dar lipseste detalierea lor pe tipuri. (a se vedea anexa 3). deoarece este proprietate privata a beneficiarului. dar analiza fiind facuta numai static nu se apreciaza ca acesti indicatori permit evaluarea corecta a rezultatelor. 22 /22. sunt insuficiente si insuficient documentate. (a se vedea Anexa 5) Proiectul se inscrie in bugetul aprobat.4) Costurile aferente solutiilor tehnice propuse sunt evaluate corect.

respectarea pas cu pas a Ghidului solicitantului pentru accesarea masurii 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” (Axa III. Economicitatea proiectului nu va fi atinsa datorita faptului ca in proiect nu exista o analiza multicriteriala care sa arate ca varianta aleasa spre a fi implementata este cea mai buna din punct de vedere al costurilor. Prezentul raport a fost prezentat si asumat de catre entitatea auditata si de catre terti. Cap.4 Concluzii Concluzia generala care se desprinde in urma realizarii auditului performantei proiectului este aceea ca: obiectivele nu vor fi atinse datorita insuficientei informatiilor necesare documentarii riguroase.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. . Eficacitatea proiectului nu va fi realilzata deoarece planul de realizare a proiectului nu contine o detaliere pe activitati. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii .respectarea pas cu pas a Continutului cadru al proiectului de investitii – Hotararea Guvernului nr.contractarea unui specialist in intocmirea documentatiei pentru proiectele cu finantare din fonduri europene.crearea unei baze de date cu riscuri aferente proiectului de investitie .Cap. FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) Versiunea 03 din septembrie 2009 impreuna cu anexele .5 Recomandari Se recomanda . Eficienta prevazuta a proiectului nu va fi atinsa datorita faptului ca analiza financiara facuta este precara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful