Depoluarea solurilor contaminate folosind flotaţia ca metodă de extracţie

Autori: Drăguţ Roxana, Universitatea “Constantin Brăncuşi” din Târgu – Jiu Rovenţa Anca, Universitatea “Constantin Brăncuşi” din Târgu – Jiu Coordonator: Prep. univ. ing. Şchiopu Emil Cătălin, Universitatea “Constantin Brăncuşi” din Târgu – Jiu „Abstract” The utilization of the flotation as the method of depollution the waters gave good results to the separation of fat substances emulsifying, materials fibrous of the difficult metals. Also,there knowned esemples of depollutions through flotation of worn-out waters in the conditions of assurance of a proper coagulation. The fact that flotation is well knowned and restrained in the area of preparing usefull mineral substances,represents an advantage of this procedure of decontamination.In plus,flotation registers aa extensive aplicabillty for a large variety of pollution factors,whitch from some are difficult to extract from the soil through other methodes (for example difficult metals).But then the costs of depolluation through this procedure are high,being necesary the evacuation of the soil and his rigorous preparation for the own process saied of flotation. 1. Introducere Consacrată în special concentrării substanţelor minerale utile, flotaţia a dobândit, în ultimii ani, noi valenţe aplicative în protecţia mediului ambiant. Ca procedeu de depoluare, flotaţia este utilizată pentru tratarea solurilor şi apelor contaminate, locul de aplicare putând fi pe sit sau în afara sitului. Gama poluanţilor extractibili prin flotaţie este foarte extinsă şi cuprinde în particular hidrocarburile, compuşii organocloruraţi, compuşii cianhidrici şi metalele grele. Extracţia prin flotaţie a poluanţilor din solurile contaminate se bazează pe diferenţa dintre proprietăţile superficiale ale mineralelor din sol, pe de o parte şi ale substanţelor poluante, pe de altă parte. 2. Principiul de funcţionare al unităţilor de flotaţie Procesul de flotaţie se realizează în maşini de flotaţie, care, în pofida unei palete constructive diversificate, asigură următoarele funcţii principale: aerarea cât mai completă a tulburelii, în care se găseşte solul poluat, dispersia omogenă o solului în tulbureală, alimentarea continuă şi uniformă, evacuarea în condiţii bune a produselor obţinute ( spuma şi produsul de cameră) şi asigurarea unei zone liniştite în partea superioară a incintei de flotaţie. În figura 1 este prezenta exemplul clasic al unei maşini de flotaţie cu agitare mecanică creată de o turbină.

Figura 1.spaţiu inelar. 3 .inel de cauciuc cu ajutaje.stabilizator. 5 . Celulă de flotaţie . fiecare fiind prevăzută cu un ax rotativ pe care se află fixat un agitator mecanic (Figura 2).rotor. Schema de principiu a unei maşinii de flotaţie cu agitare mecanică Aceste maşini se compun din mai multe celule identice. 4 .componente 1 .conductă de aer . Figura 2. 2 .

refulându-se printre barele statorului şi provocând astfel o puternică agitare şi aerare a tulburelii. Rotorul. formând agregate bule . în nişte vase agitare. dispersate cât mai omogen. Reactivii numiţi modificatori influenţează flotabilitatea substanţelor poluante. adeziunea bula-granulă nu se mai produce . bulele de aer întâlnesc inerent granulele de sol şi substanţe poluante cu care se ciocnesc în mod repetat. deşlamare etc. Se pretează. Faptul ca flotaţia este bine cunoscută şi stăpânită în domeniul preparării substanţelor minerale utile. capacitatea unei substanţe de a flota se numeşte flotabilitate . unde formează o spumă încărcată şi consistentă. situaţie specifică granulelor de sol nepoluat. reprezintă un avantaj evident al acestui procedeu de decontaminare. Procesul fizic ce se desfăşoară în unitatea de flotaţie este relatat în continuare: în suspensia formată din particule de sol poluat. propulsându-le la suprafaţa. dar în principiu ele pot fi cu rotor . se cunosc exemple de depoluare prin flotaţie a apelor uzate menajere in condiţiile asigurării unei coagulări adecvate. astfel încât tulbureala poate trece din una în alta pe principiul vaselor comunicante.substanţe poluante. din care unii sunt dificil de extras din sol prin alte metode ( de ex. urmând ca aceste granule să fie evacuate lateral din maşina de flotaţie sub forma unei pulpe de sol nepoluant. solurile contaminate cu substanţe hidrofobe sau cu substanţe capabile să devină hidrofobe printr-o tratare adecvată cu reactivi de flotaţie. Spuma în care se concentrează poluanţii. 4. apa şi reactivi. De asemenea. flotaţia înregistrează o aplicabilitate extinsă pentru o gama mare de poluanţi. a materialelor fibroase şi a metalelor grele. Există mai multe tipuri constructive de maşini cu agitare mecanica. costurile depoluării prin acest procedeu sunt destul . caracterizată printr-un raport lichid / solid cuprins între 2/l şi 5/l este mai întâi condiţionată cu reactivi de flotaţie. Situaţia descrisă corespunde . Deplasându-se ascendent în suspensie. capacitatea unei substanţe de a flota este dependentă exclusiv de udabilitatea acestuia. În limbajul curent de specialitate. Daca bulele întâlnesc granule hidrofobe . Prezenţa fazei gazoase în agregate conferă acestora o densitate mult mai mică decât a lichidului. este evacuată continuu cu o paletă rotativă. este astfel constituit încât aspiră tulbureala ăi aerul. 3. se introduce o cantitate mare de aer sub formă de bule mici. granulelor poluate şi poluanţilor . aşadar la depoluarea prin flotaţie .granule sau agregate bule . În plus .în general . asigurând condiţiile procesului de flotaţie selectivă.stator şi cu tub de aspiraţie ( turbină) sau cu rotor în formă de colivie. Tulbureala destinată flotaţiei. dezaglomerare. iar prin adăugarea reactivilor numiţi colectori se creează artificial sau se intensifică hidrofobia poluanţilor şi a mineralelor purtătoare de poluanţi. Pe de altă parte. ele aderă la bulele cu care se întâlnesc. După cum reiese din această succintă explicaţie. Prin adăugarea reactivilor numiţi spumanţi se asigură persistenţa bulelor de aer create de maşină. Fluxul tehnologic al extracţiei poluanţilor Înainte de a fi supus flotaţiei solul poluat este pregătit corespunzător prin operaţiile de mărunţire. înconjurat de stator. iar solul depoluat este colectat separat printr-un buzunar lateral practicat în peretele ultimei celule de flotaţie. Dacă suprafeţele acestor granule şi substanţele sunt hidrofobe. ce se evacuează in mod continuu.Celulele sunt aşezate le acelaşi nivel şi comunică între ele. metalele grele). Concluzii Utilizarea flotaţiei ca procedeu de depoluare a apelor contaminate a dat rezultate bune la separarea substanţelor grase emulsionate.

Dumitrescu I. Bucureşti... Poluarea mediului. Universitas. 2. AGIR.. 2005. Neag G. Bobîrca L. 3. 1997. Orbuleţ O.. . Casa Cărţii de Ştiinţă. Petroşani . fiind necesară evacuarea solului si pregătirea lui riguroasă pentru procesul propriu – zis de flotaţie. 5. Stănescu R.. Deva. Bibliografie 1. Ed. Ed. 2006.de ridicate. Remedierea solurilor contaminate. Depoluarea solurilor şi a apelor. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful