SELF PSIHOLOGIJA HANSA KOHUTA

Pojam selfa pre Kohuta - Mnogi psiholozi koristili ga kao nešto što je po sebi samorazumljivo → Viljem Džejms, američki humanisti, engleski klajnijanci... - U engleskom prevodu Frojda figurira izraz SELF (u tekstu „Uvod u narcizam“) → mnogi poverovali da je još Frojd imao neku koncepciju SELFa. Međutim to nije moguće jer je Frojd živeo u jednom potpuno drugom pojmovnom i kategorijalnom univerzumu. Frojdov pojam JA → (onakav kakav je u velikoj meri nasleđen iz kartezijanske tradicije) je neko EGO COGITO, neko misleće, percipirajuće... Ono ima status onoga što je u rečenici subjekat i onoga što je u aktu, u delanju AGENS-agensno. Međutim, paralelno sa tim, Ja može predstavljati i predstavlja OBJEKAT → vi tim vašim istim Ja možete misliti o tom istom JA. Da bi rešio ovaj problem Frojd je uveo negde paralelno sa JA, baš u tom tekstu „Uvod u narcizam“, jedan termin (nije SELF, ali koji prilično konvergira toj drugoj, trpnoj strani) – samoosećanje – osećanje sebe samog. - Džejms prvi u psihologiji govorio o strukturalnoj i dinamičkoj dvopolnosti (binarnosti) Ja → koje nam se otkriva i kao JA (EGO, I („aj“)), ali i kao ono što ima nekako receptivno, trpno dejstvo → My self. To je, onako, možda istorijski najtemeljitije određenje Ja i još je davno prepoznato da je tako shvatanje Ja bilo mnogo naprednije od Frojdovog. - Ego-psiholozi su zanemarivali ovaj polaritet u samom jezgru subjektiviteta. Oni su trpni aspekt odredili kao reprezentaciju totaliteta koja se investira libidom. Hartman je smatrao da je self all-inclusive matrica → tu je cela ličnost, osećanje cele ličnosti koje se investira psihičkom energijom. Dakle on je veoma neselektivan, ali ističući da je self reprezentacija on uvodi ovaj čisto psihološki momenat selfa. - Analogno su i Klajnijanci razmišljali → kod njih se pod selfom podrazumeva sve, cela ličnost, totaltet ličnosti. Međutim oni ne govore o razlici između stvari i reprezentacije – tu Hartmana treba pohvaliti on tu doista mnogo psihološkije eksplicitno govori o tome da je self reprezentacija, nije epifenomen some, kortikalnih i subkortikalinih struktura, već čisto psihički entitet, treba ga locirati u domen dinamike psihičkog koje je definisano kao sfera kognicija i reprezentacija, predstava. - Razlika između Hartmana i klajnijanaca u razumevanju selfa bi bila sledeća – klajnijanci govore o džaku u koji se stave sve stvari, o iskustvu zbirnog totaliteta ličnosti – dok Hartman govori o reprezentaciji totaliteta koja je investirana i koja naknadno generiše iskustva. Kohutov čuveni slučaj gospodina Z. - Najverovatnije je da je slučaj gosp. Z u stvari Kohutova autobiografija - Prva terapija opis → Gosp. Z. je mlad čovek, 20-25 godina, dolazi na terapiju i žali se na razne stvari, na neku somatsku uznemirenost (znoje mu se dlanovi, drhtulja, crveni, muče ga strahovi) i muče ga fantazije u kojima je on izložen, na ovaj ili onaj način, moćnim ženskim figurama, koje ga upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju. Rani period njegovog života je obeležen baš srećom, nekom harmonijom u porodici, čak je pokazivao i neke idilične slike njega sa roditeljima. Sve je to negde bilo do njegove otprilike 5. godine kada se otac razboleo i morao da pređe u bolnicu, dok je on svo to vreme provodio sa majkom. Otac ne umire, već se zaljubljuje u medicinsku sestru i na malo više od godinu dana napušta svoju zakonitu ženu i gospodina Z. → idilična porodična dinamika se kvari,

-

-

majka ostaje sama sa sinom koji ima oko 5. godina, a to je ono nezgodno vreme gde je dete još uvek rovito, ono je gotovo napravljeno kao celovita ličnost, a opet je vrlo fragilan, slabih granica, još uvek slabih kapaciteta da se izađe na kraj sa velikim frustracijama, identitet koji je uspostavljen je još uvek slab i sklon urušavanju. Majka je pri tom posvetila jako puno pažnje svom sinu, pogođena čitavom situacijom. Tokom te prve analize, oca gotovo da nije spominjao, očinska figura se gubi iako se otac vratio podvijena repa ženi posle izvesnog vremena. Pri čemu naravno nikakve idilične reparacije nisu moguće i za pretpostaviti je da je taj njihov brak bio obeležen ipak nekim bazičnim nepoverenjem. Kroz analizu gosp. Z. spominje kao bitnu figuru nekog svog trenera, instruktora i nekakvog Drugara sa kojim je gotovo imao nekakve detinje, gotovo poluseksualne odnose i sa kojim se ta idilična veza raspala kada se ovaj Drugi (trener) zaljubio u neku devojku do ušiju, a oca uopšte ne pominje. Prva terapija analiza → Kohut je proveo oko 5 godina analizirajući tog čoveka i sve vreme se bavio problemima Edipalne triangulacije. Imamo dečačića, “malog Edipa”, oca i majku. Otac biva uklonjen (odlazi sa ljubavnicom), a majka pripada samo malom Edipu i on biva upućen na neki incest. Vremenom, posle bezbroj Kohutovih interpretacija, gosp. Z. je počelo polako da biva bolje, neke smetnje su nestajale → njih dvojica se srećno razišli verujući da je stvar razrešena. Period između prve i druge analize trajao oko 5 godina. Za to vreme videli su se slučajno samo 2 puta, pri čemu su se tim prilikama samo rukovali. Pored toga gosp. Z. je poslao Kohutu čestitku jer je čuo da je postao ugledan u svetu psihoanalize. Druga terapija → On se osećao loše i nije znao šta da radi, jer u sebi oseća neku težinu, prazninu i nije bio srećan, iako ga više nisu mučili stari problemi. Osećao se kao da ne kontroliše neku svoju unutrašnju vitalnost i život i kao da ga i dalje proganja nekakva mogućnost strašno opasnog, persekutivnog ženskog Objekta, koji se pojavljuje što kroz snove, što kroz njegove masturbacione fantazije. U ovoj terapiji je već posle jedne ili dve seanse došlo do neverovatnog boljitka. Sve te smetnje na koje se gosp. Z. žalio su nestale posle jedne ili dve seanse. → VAŽNO! Kohut je u tom boljitku prepoznao specifičan kvalitet transfera, i to idealizujućeg transfera kojim je pacijent njega (terapeuta) učinio svemoćnim, omnipotentnim. Kohut je prepoznao u svom pacijentu nesvesnu spremnost da njega učini boljim i efektivnijim nego što jeste i da samim tim odigra to naglo, neočekivano i prebrzo poboljšanje. Tokom Druge analize Kohut se više nije toliko bavio otporima, nagonima, odbranama i tako tim stvarima kojima se bavila klasična psihoanaliza, već se bavio transferom koji idealizuje analitičara i čini ga boljim, uspešnijim itd. U Drugoj analizi Kohut je zapazio nešto čega uopšte nije bilo u prvoj analizi. Odjednom se tu pojavljuje otac, što u asocijacijama, što u snovima i komunikaciji. Kohut je u tom idealizujućem transferu prepozao transfer koji bi išao sve više i više ka nekoj idealizujućoj, moćnoj očinskoj figuri. Kao da je pacijent od njega počeo da pravi jako uspešnu i sjajnu očinsku figuru. Paralelno sa tim spontanim uvođenjem oca dešava se još jedno čudo u analizi. Na scenu stupa i majka, ali u jednom potpuno novom svetlu. U prvoj analizi ona je bila posvećena i brižna žena, a u Drugoj majka počinje da poprima obrise nepredvidive i lude žene (Kohut će napisati da je ta žena negde bila granični slučaj). Majka će sve više postajati preteći Objekat, a otac će sve više i više, blagodareći tom idealizujućem transferu postajati ta važna idealizujuća figura na koju se računa i na koju pacijent pokušava da se osloni. Sada ono što je Kohutu izgledalo kao tipična Edipalna situacija, postaje nešto potpuno drugačije. Klinac koji je sa početka podsećao na mladog Edipa, sada postaje upravo suprotno. On želi oca za savetnika i

saveznika (idealnog oca) ne bi li se spasao od persekutivne, preplavljujuće i nepredvidive majke spram koje nikada nije uspeo da napravi jasnu diferenciju. Kao što vidimo, gotovo iznenada, slika se izmenila, od nečega što je bio tipičan Edipalni konflikt (koji se mogao objasniti čistom teorijom nagona) razvila se jedna potpuno drugačija slika koju više ne možemo da razumemo prateći logiku nagona. Logika nagona išla bi Drugim putem – sin bi trebalo da želi da eliminiše oca i da ima majku. Upravo iz ove analize Kohut je shvatio važnost odnosa sa primarnim Objektima i kako ti odnosi sa primarnim Objektima ne određuju samo distribuciju nagona (ne profilišu samo nagonski profil Subjekta), već profiliše nešto mnogo dublje, bitnije. Kod tih primarnih i inicijalnih iskustava je bitna mogućnost čoveka, Subjekta da sebe doživljava kroz život celovito, kao celovitu, zaokruženu jedinku.

Pojam Selfobjekta - Beba ne zna šta joj je (ne može beba da nam kaže) → od drugog se očekuje da može empatijski da nasluti, oseti šta je u datom trenutku detetu potrebno. Upravo taj drugi koji dela empatijski (sa mesta drugoga detetu omogućava da uspostavi regulaciju) ne locira se po Kohutu ni spolja ni unutra već na samoj granici jer je to objekt koji omogućava da se svet ne raspadne. Ovaj objekat on je prvo nazvao granični objekat, a kasnije uveo pojam selfobjekat. - Nije određen materijalom, tvarnošću → on Kad smo u situaciji drastično poljuljanog samopoštovanja (radikalno osećanje nelagode) javlja nam potreba da zapalimo cigaru, da pojedemo, popijemo nešto... Suština je da time nešto sa granice ulazi u nas i omogućava da se nekako sakupimo (nekad potrebno da nas neko dodirne da se ne raspadnemo). Time kao da pružamo okvir da se taj fragmentirajući urušavajući osećaj sebe samog ponovo uspostavi (što i jeste f-ja selfobjekta). - Za razliku od prelaznog objekta koji se nalazi u spoljašnjem svetu, selfobjekat je funkcija i on je na granici. - Kod gosp. Z. vidimo potrebu da od analitičara napravi svoj Self-Objekat. U isto vreme se i majka doživljava kao nešto ugrožavajuće, nešto što prodire u unutrašnjost pacijenta i nagriza ga iznutra. Dakle, i odnos sa majkom je na granici i predstavlja jednu Self-Objektnu patologiju. - Žak Lakan je imao slučaj žene koja je bila u zatvorskoj bolnici zbog toga što je pokušala da ubode pozorišnu zvezdu. Imala je fantazije da ubija svoju sestru, majku koje su za nju imale funkciju preplavljujućeg self-objekta →Sama ideja jakog Self-Objekta, jako narcističnog odnosa ne garantuje uspešan i srećan razvoj. Čak ako se tu pređe neka mera može doći do problema → važnost optimalne frustracije!

SELFOBJEKT Selfobjekt je efekat iskustva prisustva drugog. On nije drugi, već efekat tog drugog, f-ja koju odnos subjekta i drugog ima za sub u nastajanju. Subjekt u nastajanju ne može da ostvari osećanje kohezivnosti selfa, tako da se selfobjekt može smatrati, nedostajućom funkcijom. Selfobjekt je funkcija – omogućava uspostavljanje održivosti iskustva celine ličnosti → pod njegovim dejstvom biva konstituisan self. Selfobjekt je lociran na granici jer se radi o funkciji koju još uvek ne posedujemo unutra, ali iako je on spolja mi ga doživljavamo gotovo kao da je unutra, kao element unutrašnjeg sveta, kao da je unutrašnja regulatorna funkcija. Pojam narcističkog besa - Naličje self-objekta je bes, agresija → Kad nekom oduzmemo nešto što on doživljava kao regulatorni deo sebe (kad pušaču uzmemo cigare) on reaguje besom, panikom. - Kohutov izraz narcističkog besa → on je posledica toga što selfobjekat iz bilo kog razloga odustaje da funkcioniše kao element unutrašnjeg sveta.→ Kada ne mogu da nas kontrolišu pacijenti se jako ljute, jer ne mogu da podnesu nas kao objekat spolj sveta koji ima svoju volju, mesto, i nije element njihovog unutrašnjeg sveta. Narcistički RAZVOJ – razvoj selfa Protoself (inicijalni self) - Za razliku od autora koji genezu s vezuju za diferencijaciju, Kohut je verovao da je situacija suprotna. On nije verovao da se na početku naše egzistencije nalazi nešto celo, nego arhipelag → mnoštvo ostrvaca koja su vrlo labavo povezana (parcijalni neintegrisani tragovi percepcije, apercepcije, kinestezije, fantazmatskog.. svega što se dešava u našem telu) jer im nedostaje princip unifikacije. Dakle, protoself je arhipelag, sastoji se od mnoštva tragova iskustava bez principa unifikacije. - Dejstvom empatijskog prihvatajućeg brigujućeg drugog (self-objekta) dolazi do unifikovanja mnoštva, do konfigurisanja toga što je inicijalno bilo nepovezano. Tako ono što čini naše sadašnje stanje i osećanje postoji u nama kao niz stabilno naših percepcija. Tako nastaje konfigurisan, koherentan, stabilan self koji može da podnosi situacije unutrašnje i spoljašnje tenzije i neizvesnoti. Logika razvoja Dakle, pored razvoja koji se odvija prolaženjem kroz psihoseksualne faze postoji i razvoj narcizma koji se odvija paralelno. Ali nisu nezavisni – bez zdravog narcističkog razvoja, bez uspostavljene koherentnosti sebe nema razrešavanja edipalne situacije. Logika razvoja podrazumeva iznalaženje na kraj sa duboko ugrožavajućim, persekutivnim osećanjem samonedovoljnosti, fragilnosti selfa. S u nastajanju izlazi s tim na kraj stvaranjem kompenzatorskih struktura - idalizovana slika objekta i grandiozni self, strukture koje čine

nukleus selfa. „Primarno self je reprezentacija čija se aktivnost ogleda u konstituisanju samosvesti sub u nastajanju.“ Razvoj je određen narcističkim tendencija prema dva pola selfa – idealizujućem ili grandioznom. Pol idealizacije, težnja da idealizujemo druge → narcističko investiranje u idealizovanu sliku drugog i ogledanje subjekta u njemu. Upravo u tome se sastoji i idealizujući, ogledajući transfer – nastojimo da pobegnemo od sopstvene slabosti ogledajući se u tom savršenstvu. Pol grandioznosti, težnja da idelaizujemo sebe → tendencija subjekta u nastajanju je da sebe doživljava, uprkos realnosti, kao svemoćnog. Egzibizionističe tendencije. Kada dete nečim ovlada, ono uživa u sebi i proživljava sav svoj narcizam. Iskustvo nedovoljnosti, neophodnosti drugog, subjekt u nastajanju neminovno rađa očekivanje drugog – empatičkog, negujućeg, prihvatajućeg drugog. Očekuje se aktivno prisustvo, briga, empatija. Optimalnom frustracijom empatičnosti omogućava se diferencijacija od selfobjekta i postepeno preuzimanje f-ja selfobjekta, izgradnju sopstvenih intrapsihičkih struktura – taj proces se naziva preobražavajuće pounutrenje. Individuacija po Kohutu podrazumeva pounutrenje funkcija selfobjekta. Nukleus selfa čine idalizovana slika objekta i grandiozni self, dva pola oko kojih se određuje razvoj. Ono čemu treba težiti je približavanje ova dva pola, približavanje ideala i ambicija na osnovu potencijala, na osnovu veština i talenata. Što nam je više stvarnost nepodnošljiva više smo upućeni na mehanizam idealizacije, što smo manji i slabiji to je drugi veći i idealizovan. Imamo potrebu da pumpajući drugog, čineći ga najboljim, najvećim, najjačim, zapravo učinimo ih modelom za svoje idelaizovano ogledanje → jako mnogo narcizma – vraća se na veličanje nas samih.

!!! Ometenost narcističkog razvoja dovodi do osujećenosti selfa – do ontološke zakinutosti, da osećanja manjkavosti, praznine, fragilnosti i straha od fragmentcije, dekompenzacije. Nije u pitanju nezadovoljenost određenih potreba već doživljaj da samom biću nešto fali.!!!

SELF Self je temeljna narcističku konfiguracija. Self je unutrašnja, bazična dubinska struktura, bazična narcistička konfiguracija koja je u osnovi svakog samoosećanja, svake samosvesti, svakog identiteta, svakog samopouzdanja. „Narcstička“ ukazuje na nezavisnost od nagonskog zadovoljenja želje a „kon-figuracija“ ukazuje na složenost, na složaj fragmenata različitih i različito doživljenih fragmenata samoosećanja. Kako je nastanak selfa oposredovan Drugim, kako se razvoj kreće inerpsi ka intrapsi može se reći da je on rezultat odnosa između Drugog i selfa u nastajanju.

Zdrav narcizam je specifičan odnos prema sebi nastao kao efekat tuđeg razumevanja, empatije i brige – a sve više postaje deo nas.

Pojam vertikalnog splitinga - Po Kohutu je vertikalni spliting dijagnostički jako važan jer se primarno javlja kod narcističkih i graničnih pacijenata. - Fenomen vertikalnog splitinga podrazumeva specifičan rascep koji se nadovezuje na klasičnu priču, a razlikuje od horizontalnog splitinga. - Metafora → Živimo u kući i treba da ostavimo dobar utisak, sve je u funkciji utiska koji treba da ostavimo. Čuje se zvono i dolaze nam rođaci – divljaci koji su prevalili veliki put do nas. Postupamo onako kako Frojdov neurotičar postupa – guramo rođake u podrum. Neko od divljih rođaka, može da pokuša da pobegne, da se preruši i to bi bio neurotični sindrom – neuspelo potiskivanje. Ali mi smo ih zaključali. Horizontalni spliting je savršen – niko ne uskače. Ali divlji rođaci kuvaju kupus, čiji miris dopire kroz prozore. Paralelno sa našom finoćom, iz podruma dolazi miris. Finoća ide paralelno, ona nije narušena, ne postojemo psihotični, već se dešava fenomen vertikalnog splitinga. - Vertikalni spliting je fenomen da se u transfernoj situaciji otcepljuju i mogu se pojaviti primitivni delovi Selfa. U tom smislu možemo biti doživljeni (mi=drugi) ne kao objekat u dijalogu (zreli anaklitički Objektni odnos koji je kontrolisan kognitivnim procesima), nego kao Self-Objekat (narcistički Objektni odnos). - Što je niži nivo kohezivnosti Selfa veća je učestalost vertikalnog splitinga Iz knjige: vertikalni rascep je rascep imeđu narcističkog i objektnog. Ono što je oscepljeno, primitivne forme selfobjektnih odnosa, nije potisnuto nego postoji kao paralelna stvarnost subjekta koje on nije svestan, neprepoznata par. stvarnost. Pojam tragičkog Selfa - Razvoj Selfa, samoosećanja, tog tipa odnosa spram Objekta se ne završava sa punoletstvom, genitalnom zrelošću, formiranjem polova bipolarnog Selfa. - Tragički Self je pojava duboke krize u kojoj se može naći zreo, odrastao čovek → od čoveka se očekuje da se suoči sa jedne strane neizvesnošću života, smrću, a sa druge strane – pojmom vrednosti. Tek kada čovek ima na pravi način integrisane vrednosti i tek kada je u stanju da na pravi način podnese činjenicu da nikada neće moći da potpuno i do kraja ovlada svetom i negira činjenicu svoje konačnosti i smrtnosti, tek tada će njegov Self dostići pravu zrelost. - Kohut je verovao da neki ljudi, oni koji imaju više integriteta i kapaciteta da se suoče sa bazičnim činjenicama u životu, iskusiti to iskustvo tragičkog Selfa (ograničenosti ljudske prirode). To su ljudi koji znaju tj. mogu da odrede poredak vrednosti u svetu, za šta vredi živeti, a za šta ne vredi, itd. - Terapijska neophodnost izlaženja u susret ljudima koji zalaze u Drugu polovinu života, koji postavljaju pitanja smisla života. Smrt je najveća uvreda narcizma. Ideja smrtnosti predstavlja jedan od bitnih i poslednjih organizatora psihe. Ostali relevantni Kohutovi pojmovi

Pojam empatičkog ljudskog miljea → neophodan uslov psihičkog preživljavanja → hronično odsustvo istog je glavni uzrok patologije po Kohutu  Optimalni empatički neuspesi – dovode do preobražujućeg pounutrenja funkcije sel-objekta

Pojam dobrog narcizma - Vekovima narcizam bio prokazan kao nešto negativno. - Kohut smatrao da postoji dobar i postoji i patološki narcizam. - Dobar narcizam je po Kohutu onaj koji podrazumeva efekat tuđeg razumevanja, empatije i brige – a sve više postaje deo nas, element našeg unu bogastva što bi rekla Melanin Klajn. - Narcizam nije samo stvar investiranja libida u svoje telo kao nešto što vodi egocentričnosti i masturbativnosti, nego naprotiv određuje se kao specifičan odnos prema sebi koji je vidno oposredovan f-jama brigujućih drugih, selfobjekata, mehanizam preobražujućeg pounutrenja, unošenja u sebe armature svoje ličnosti koja nam pomaže da izlazimo na kraj sa razvojnim i drugim nepredvidljivostima koje nas čekaju u životu. - Losh narcizam je konpenyatorna formacija, lažni self, idealizovana narcistički investriana slika sa kojom se sob identifikuje i time otuđuje, porucanje realnost. Narcizam koji prikriva nedostatak prihvaćenosti, manjak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful