Tematici examen MTCS

Sociologie, an 2, seria 2
Curs: lector univ. dr. Darie Cristea Seminar: lector univ. dr. Darie Cristea, drd. Laura Tufă 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Etapele cercetării sociologice Măsurarea în sociologie Ancheta sociologică şi sondajul de opinie Chestionarul Interviul Scalele şi tehnicile de scalare Analiza de conţinut Observaţia Experimentul Evaluarea cercetărilor sociologice Redactarea raportului de cercetare

Examenul va fi scris şi va cuprinde un subiect teoretic şi două subiectele care vor consta în aplicarea teoriei pentru a rezolva o situaţie practică de construcţie a unui instrument de cercetare, o comparaţie între două sau mai multe instrumente de cercetare date sau analize pe texte specifice. Examenul va avea loc pe data de 30 ianuarie 2012. Nota finală va fi formată din media aritmetică a notei de la seminar şi a notei de la examen.

Bibliografie Chelcea, Septimiu. [2000](2007). Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative (ediţia a III-a). Bucureşti: Editura Economică. Jupp, Victor. (2010). Dicţionar al metodelor de cercetare socială. Iaşi: Editura Polirom. King, Ronanld F. (2005). Strategia cercetării. Treisprezece cursuri despre elementele ştiinţelor sociale. Iaşi: Editura Polirom. Mărginean Ioan. *2000+(2004). Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Editura Polirom. Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice (coord.). [2003](2007). Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Editura Polirom. Peretz, Henry. [1998](2002). Metodele în sociologie. Observaţia. Iaşi: Editura Institutul European. Silverman, David. [1995](2004). Interpretarea datelor calitative. Iaşi: Editura Polirom. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vlăsceanu, Lazăr. (1986). Metodologia cercetării sociale. Metode şi tehnici. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful