You are on page 1of 1

Preekschets

Markus 1 Zie de Zoon van God I. Gebruiksaanwijzing: Hoe moet ik het Markusevangelie lezen? Allereerst moet je weten: het Markusevangelie komt in twee delen, die je allebei nodig hebt om er iets mee te kunnen. Dat is net als bij twee componentenlijm. A. Het evangelie (de goede boodschap) van Jezus Christus. (1:1 8: 26)

CGK Aalten, 15 01 2012

In dit deel wordt de persoon van Jezus (1:1) aan ons voorgesteld. Hij wordt getoond als de Zoon des Mensen (13 x, voor het eerst in 2:10) die ook de Zoon van God is (15:39, en in sommige vertalingen 1:1). Jezus toont zijn macht, verkondigt het Koninkrijk en wordt niet begrepen. B. Het evangelie van het lijden van Jezus Christus. (8: 27 16: 8)

Dit deel begint met de belijdenis van Petrus, dat Jezus de Christus is (vers 29). Dan in vers 30 staat er dat zij het aan niemand mogen zeggen. En dan staat er achteraan En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan. (vers 31) Dit zijn les 1 en les 2 van het christelijk geloof: Wie Christus is, en wat zijn lijden betekent. Met andere woorden: De Persoon en zijn werk. II En wat je krijgt als je die twee bij elkaar brengt. Dat was in de tijd van Jezus niet vanzelfsprekend. In het OT kom je twee soorten beloften tegen over de komende Messias: over een machtige vorst en over een lijdenden Knecht. Die twee lijnen werden in de tijd van Jezus niet bij elkaar gebracht, maar Markus laat zien dat die wel bij ekaar horen in 1: 11. Daar klinkt uit de Hemel bij de doop van Jezus: A. Jij bent mijn Geliefde Zoon over de macht van de Messias, psalm 2 B. In jou heb ik mijn welbehagen over de lijdende Knecht des Heren . Jesaja 42: 1 vv. Markus zal ons dus bij de hand nemen om juist in zijn lijden te zien wie Jezus cht is. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen, een Koning die lijdt. Het is een aanstoot ( 1 Korinthe 1: 23). Zowel in het Jodendom als in de Islam wil men niet waar hebben juist deze lijdende Knecht de Zoon van God is. III. Handboek Het evangelie van Markus is niet alleen maar een boek over Jezus. Het wil ons brengen tot het werkelijk zien Wie Hij is, zodat we in Hem zullen geloven. Hij kwam om ons te redden van de zonde, de duivel en de dood. Die redding kun je ontvangen door op Hem te vertrouwen en Hem je zonde te belijden. Wie in Hem gelooft mag ook leren Hem te volgen. Leerling van Jezus zijn betekent ook: je kruis op je nemen.