Linux alapparancsok, kezdőknek

Linux alapparancsok, kezdőknek............................................................................................................................1 Könyvtárszerkezet ................................................................................................................................1

Sok keresgéléstől kímélhetjük meg magunkat, ha a következő parancsokat elsajátítjuk.:
man parancs # A parancs manual oldalait nyitja meg, rövid, tömör, célratörő leírás man -k szó # Az apropos program kimenete apropos szó # Minden olyan parancsot megad, mely manual oldalaiban szerepel a "szó" parancs --help # Információ a "parancs" használatáról info parancs # Információ a "parancs" használatáról whatis parancs # Magától érthetődik whereis parancs # Szintúgy which parancs # A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

Könyvtárszerkezet
/ /boot /bin /sbin /lib # # # # # A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár) A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb) A futtatható parancsok könyvtára -binaries A rendszergazda parancsai -superuser bin Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat # A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices # Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc.

/dev /etc helye. /home # Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon) /mnt # A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount /proc # Itt láthatjuk, ahogy a rendszerünk "él és lélegzik". (szellem a gépben) -process information Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt. pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kapunk processzorunkról. /root # A rendszer gazdájának könyvtára. /tmp # Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp /usr # Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window) /var # Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc) /var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából

Állománykezelés
alias # Különböző parancsokat saját elképzeléseink szerint átnevezhetünk. # /home könyvtárunk .bashrc fájlja tartalmazza beállításainkat.
1/17

a különbséget pedíg az eredmény-be írja 2/17 . : egy könyvtárral feljebb kerülünk chmod # Fájlok-. később visszaállítható cfdisk # Lemezkezelő. # Betűkkel. chmod g+rx file : Csoport felhasználónak (G) r.1-executable jog. külön U. futtatási.) cat # Fájl tartalmát írja ki.O-nak chmod 777 file : UGO-nak egyaránt minden jog. könyvtárakra vonatkozó jogokat állíthatjuk be # DAC (háromszintű diszkrécionális maszk) szerinti beállítás. (törli a . Törléskor azonnal megsemmisül minden bit-je.alias rm='rm -i' : törlés parancs kiadása után rákérdez. S : Minden változtatás azonnal lemezre íródik (sync hatás) u : A Fájl törlésekor az adat megmarad.: kinek+mit chmod u+rwx file : Tulajdonosnak (U) r.x jog adása.w. ötödik mező. Ajánlatos! unalias # Az előzőekben beállított értékek visszaállítása.bashrc-ből. könyvtár másolás cmp file1 file2 # Összehasonlítja a file1 és file2 fájlok tartalmát cut # Bement (stdin). partícionáló cp -r /honnan/mit /hova/milyen_néven # Fájl.2-read. (rendszergyorsító hatás) a : Csak hozzáfűzni tudunk a fájlhoz c : Autómatikusan tömörítve kerül a lemezre. chmod a-rwx : Mindenkitől (A-all) elveszünk minden jogot.G. # r-read.. w-write. # Számokkal. könyvtárak attribútumát mutatja meg chattr +tulajdonság file # Fájlok. amely a fájl tartalma lesz -n fájl : beszámozza a fájl sorait cd # Könyvtár váltás parancs. O-nak futtatási jog. könyvtárak tulajdonosának (létrehozójának változtatása) # Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása # Fájlok. vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott # részét vágja ki -f2 fájl : második mező értéke -f3.x jog adása. chown chgrp lsattr # Fájlok.6. G-nek írási. x-executable jogot jelent # tulajdonos (jele:U) | csoport felhasználó (jele:G) | mindenki más (jele:O) # rwx | rwx | rwx # Adjuk ki az ls -la parancsot és máris világossá válik a dolog. és kitömörítve kerül beolvasásra d : Ezekről az állományokról nem készül biztonsági másolat a dump parancs futtatásakor s : Paranoia mód. > fájl : várj a bemenetet.5 : harmadik.: A : Nem változtatja meg a fájlok utolsó módosításának dátumát. sorrend nem számít -f-4. könyvtárak attribútumát változtatja # Tulajdonságok.: 4-write. chmod 751 file : U-nak minden. cd : /home könyvtárunkba jutunk cd . hogy valóban akarjuk e. vagy szimbólikus jelekkel határozhatunk meg. # Jogokat számokkal. összeadva.: negyedik mezőig és a hatodiktól diff -u file1 file2 > eredmeny # Összehasonlítja a fájlok tartalmát.

jpg" -print : az összes kép keresése a gyökérben. valamint a file parancs kimenetét -exec file{} \. attribútumok módosítása 3/17 # Midnight Commander fájlkezelő . vagy stdin-ben keresek szöveget "abc" file. partíciónként -H : Megabyte. jelenti. hogy az exec után levő parancsnak adja át az eredményt. majd az eredmény kiírása find / -iname . find /home -size +1024 \( -mtime +365 -o -atime +365 \) -ls -exec file{} \.txt : Megkeresi az összes olyan sort a file.du df # Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg # Szabad terület számítása. Gigabyte-okban írja ki echo szoveg # Kiírja a képernyőre a szoveg-et echo szoveg > file : a szoveg-et file-ba írja echo VegyEs | tr a-z A-Z : a VegyEs szóban felcseréli a kis és nagybetűket echo egyesek | tr -d e : az egyesek szóból kiveszi az e betűket find # Keresés find / -name "*. -i : nem tesz különbséget kis és nagybetűk között -l : nem az elűfordulási sorokat. A fájl első 10 sorát írja ki -n-7 fájl : utolsó 7 sort már nem írja ki -c4 fájl1 fájl2 : mindkét fájl első 4 karakterét írja ki tail # Szűrő eszköz. valamint a kimenetben. file sajt # megvizsgálja a sajt fájl típusát fsck # lemezellenőrző fgrep # Fájlokban. ami tartalmaz "abc"-t grep # Szövegrészleteket keres fájlokban. hanem csak a fájl neveket listázza -v : azoakt írja ki. -n+2 fájl : A fájl tartalmát a második sortól mutatja meg tail -n+3 fájl | head -n1 vagy head -n3 fájl | tail -n1 # Egy fájl harmadik sorát így írhatjuk ki mc mcedit # Az mc szövegszerkesztője install # Fájlok másolása.txt-ben.maximum 365*24 órája módosított állományokat. : 512kb-nál nagyobb.. : kis és nagybetű különbség nincs! find -perm 777 : minden 777-es joggal rendelkező állomány keresése find -perm 4000 : Az összes SUID joggal rendelkező állományt keresi find /home -size +1024 : 500kb-nál nagyobb állományok keresése a /home-ban find -type "kapcsoló" : különböző típusú fájlokat keres -type l : szimbólikus link -type d : könyvtár -type f : fájl find /etc -empty -maxdepth 1 -printf "%p-%m" : az /etc könyvtárban lévő üres könyvtárakat írja ki. a jogosultságaival együtt.. amiben nem szerepel a keresett szó # szóközt grep szó" "szó2 -vel ábrázolunk head # Szűrő eszköz. A fájl utolsó sorait írja ki.

e./cd-rom : cdimage. és felcsatoljuk. pendrive. etc.: -nr : ABC fordított sorrendjében ls [aes]? : azokat a 3 betűs fájlokat.) -o loop cdimage. (I/0 művelet csökkentés!) umount /dev/eszköz # Lecsatlakoztatás pwd # Kiírja az aktuális könyvtárat rmdir rm 4/17 # Könyvtár törlés . (Azonnal meg van az eredmény) ln -s # Soft link-et hoz létre -s fájl1 fájl2 : fájl1 ről készít fájl2 nevű soft-link-et.m betűvel kezdődnek ls *c : amelyek c-betűre végződnek ls [^s]* : amely fájlok nem s-el kezdődnek ls I szó : kilistázza a könyvtár tartalmát. -e könyvtár1 konyvtár2 : könyvtárakat tudunk kivenni az adatbázisból locate fájl # Az előzőekben létrehozott adatbázisban megkeresi a fájl-t.iso felmountolása megtekintésre.partíció. de a szó-t kihagyja lspci lsusb # Hardver információk # Usb eszközök kiíratása lshw mv # Hardver információk.s közül bármelyik ls [nm]* : azokat a fájlokat melyek n. hdd. mount # Eszköz felcsatlakoztatás (CD. melyek középső betűje a. # A könyvtárstruktúrát jelenít meg ls -lt : méret szerint sorrendben ls -ls : utolsó módosítás szerint sorrendben ls ??????? : minden 7 karakteres állományt jelenít meg ls -a : a rejtett fájlokat is kiírja ls -r ? fordított sorrendben írja ki. vagy nevez át mkfs # Fájlrendszer létrehozása -t filesystem eszköz [blokkméret] -t ext2 -V /dev/eszköz : ext2-es fájlrendszer létrehozása slocate -u # A hdd tartalmáról készít adatbázist. (kell cdrom könyvtár) /dev/hda2 /mnt/vinyo : hda2-es eszközt csatolja fel a vinyo könyvtárba (létre kell elötte hozni!) -o noatime /dev/hdX : noatime attribútummal csatlakoztatja a lemezt. mkdir -t ext2 /dev/ram0 4096 mount /dev/ram0 ramdisk/ # 4Mbyte os ramdisk-et hozunk létre.less ls # Szűrőprogram fájlok adatainak megjelenítéséhez. pl.iso. kicsit bővebben # Fájlokat könyvtárakat mozgat.

és egy /file könyvtárba teszi xvfj file. tulajdonos etc. majd :wq # Kilépés mentés nélkül. szó. majd :q! uniq vi -b +/mikulas fájl b : Bináris állomány szerkeszthetőségét teszi lehetővé +/mikulas : a fájl-ban a mukilas kifejezéshez ugrik wc fájl # sor.tar. # Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit -c fájl : az egymás utáni azonos sorokból egyet hagy meg.tar tartalmát tvvf mentes. azaz "a" betűket "K"-ra cseréli sort # Sorba -b fájl -r fájl -n fájl -u fájl rendezés > kimenet : ABC sorrendbe rendezi a fájlt.tar : megmutatja a mentes. A bemenetet a kimenetre másolja miközben megszerkeszti.: ESC.gz : Kitömöríti a gz-t.tar : részletes listázás. az eredményt a kimenetbe írja. folyamatszerkesztő. : fordított sorrendben rendez : a sor elején levő számok szerint rendez : az azonos sorokat cask egyszer írja ki sync # A Ramból a merevlemezre még ki nem írt adatok szinkronizálása (Fontos) touch fájl # létrehoz egy üres állományt -t MMDDHHmm fájl : A fájl létrehozás dátumát változtatja meg. 's/mit/mire/g pl. quota 5/17 . ha nem üres) sed # Stream editor.: echo "hablabda" | sed 's/a/K/g' : kimenete.: ECS.# Állományok eltávolítása -d : könyvtárat -i : rákérdez a törlés előtt (Ajánlott!) -rf : Könyvtárstruktúrát töröl (akkor is. majd a tar-t.: hKblKbdK. MM-Hónap DD-Nap HHÓra mm-Perc tree # Könyvtárstruktúrát írja ki tar # Ki-be tömörítő zxvf file. jogok.bzip2 : bzip2-t tömöríti ki tf mentes. és kiírja a sorok elején # hogy hányszor ismétlődött az adott sor vi # Parancssoros szövegszerkesztő # Kilépés mentéssel. -m fájl : a -c fájl : a -w fájl : a -l fájl : a karakter számítása fájlban lévő karakterek száma fájlban lévő bájtok száma fájlban lévő szavak száma fájlban lévő sorok száma which program # A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin) Kvóták beállítása Apt-vel telepítsük a quota csomagot.

csoport kvóták beállítása # Alapértelmezett szerkesztőnk átmeneti állományaként állíthatjuk be # Ezért érdemes: export EDITOR=kedvenc_szerkesztőnk -et beállítani. user mintájára Rendszeradminisztráció login # Bejelentkezés logout # Kijelentkezés who # Bejelentkezett felhasználók kiíratása whoami # Milyen néven is jelentkeztünk be? users # Kiírja az rendszeren levő felhasználók nevét adduser # Új felhasználó létrehozása (felhasználóbarát) useradd # Új felhasználó hozzáadása # Ha opciókat használunk. + a beállítások is. a tárkorlátok adatainak begyűjtése érdekében # Majd feltölti az adatbázist (aquota.csoport2 : vesszőkkel elválasztva. ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó -m -k /home/letezo_user uj:user : egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.user.# Tároló kvótázás programja quota -v # A bejelentkezett felhasználó kvótabejegyzései quotacheck -uagv # Végignézi a fájlrendszert. a user-nevet a sor végére írjuk! -u szám : felhasználói azonosító megadása (UID) -g csoport : csoport tagság beállítása -G csooport1.csoport2 : a júzer-t több csoporthoz is rendeli -L user : lock-olja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni) -U user : unlockolja a hozzáférést 6/17 . usermod # Felhasználói fiókok módosítása -u érték user : a felhasználó azonosítóját változtatja (UID) -g csoport user : a felhasználó csoportját változtatja -G csoport1. -p user user2: user2 kvótáit állítja be.grp) -u : alapértelmezett -a : minden fájlrendszer ellenőrzésre kerül -g : csoportadatok keresése -v : verbose. bőbeszédü quotaon -augv # kvóták bekapcsolása quotaoff -av # kvóták kikapcsolása repquota -av # megtekinthetjük felhasználónként a kvótabejegyzéseket edquota -u user edquota -g group # Felhasználó. Minden fájl és könyvtár is belekerül a fiókba. aquota.

és mit csinál pidof folyamat # A folyamat azonosítóját adja meg (PID) parancs & # Parancs futtatása a háttérben fg : felélesztés.user # Indít egy másik shell-t. majd előtérben futás bg : felélesztés. ki van belépve.userdel # Felhasználó törlése -r user : home-al együtt törli # Felhasználó törlése deluser groupadd # Csoport létrehozása -g szám csoportnév : Egyénileg választott csoportazonosítóval (GUID)-el hozunk létre csoportot # /etc/group : csoportlista groups user # A user csoportjai groupmod # Csoport fiókját változtatja -n név újnév : csoport nevét változtatja talk finger # Felhasználó információi chfn last # Ki jelentkezett be utoljára és honnan (felhasználó vagy terminál alapján) lastlog passwd # A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítása stat # File vagy filesystem státusz # /var/log/lastlog kimenete # Felhasználói információk megváltoztatása (finger kimenete) # Felhasználókkal való kommunikálás egyik eszköze su . majd háttérben futás jobs ps # Futó folyamatok kiírása 7/17 # Háttérben futó programok kiíratása . user felhasználóként write user tty # A felhasználóknak üzenet küldés Folyamatok w # Nemes egyszerűséggel megmutatja.

mindet leállítája nohup find / name t* > ~/nohup. (kimenet pl. KILL -1 : jelentése SIGHUP. hogy 3-ason voltunk és vagyunk.d könyvtárak a megfelelő szinteken induló programok linkjeit tartalmazza # Új szolgáltatás hozzáadása init szintekhez : Progtam bemásolása /etc/init.: PPID) -t1 : tty1-es terminál kilistázása f : erdő szerű megjelenítés l : kiírja a folyamatok PID-jét és PPID-jét is. QUIT. A Kezdőbetű után levő szám az induló folyamatok sorrendjét befolyásolják runlevel # Megadja. szinte minden információval alxww : minden folyamatot.: rc2. (+19től -20 ig) renice -10 1124 # 1124-es folyamat -10-es prioritásra állítása kill "pid" # Folyamat leállítása PID szerint -9 pid : erőszakos bezárás -s "signal" : megadja. mely a folyamat bezárása. vagy 3 2. config fájl beolvasása. (Csak végszükség esetén) -15 : jelentése SIGTERM. hanyas init szinten voltunk és vagyunk. signal-ok: TERM.d) Ha S betűvel kezdődik # elindul . hogy miylen jelet küldünk a folyamatnak. folyamat újraindítása -9 : jelentése SIGKILL. # 3 N jelenti. nice # Priorítása lekérdezése.: iceweasel). szabályos programleállítás killall parancs # Ha több "parancs"-fut (pl. még több infóval (pl. folyamat erőltetett bezárása. # /etc/rcX.log & # A "t" betűvel kezdődő fájlok keresése a háttérben.d-be.) típusú. majd erről # egy link létrehozása a kiválaszottt init szint könyvtárába (pl. init # Futtatási szint beállítása 0 : kikapcsolás 1 : single-user mód 2-5 : multi-user mód 6 : reboot # /etc/inittab -ban állítható be a gép indulási init szintje. ABRT. mással nem.: N 3 . 3 2 pedíg hogy 3-ason voltunk 2esen vagyunk shutdown # Kikapcsolás -h now : Azonnali kikapcsolás (időt is megadhatunk) -r 0 : Azonnali újraindítás Időzített parancsfeldolgozás at # Megadott időpontban futtathatunk programokat 8/17 . az eredmény a nohup. beállítása -n --20 program : a rendszer a legtöbbet ezzel a programmal fog foglalkozni.log-ba kerül. (parent's process identifier) ww : a programok parancssori kapcsolóit írja ki.-u pisti : pisti felhasználó által futtatott folyamatok aux : minden folyamatot kiír.

20./configure make make install 9/17 .daily . /etc/cron. /etc/cron. (ez csak az egyik módszer) bővebben # Megfelelő kernel verzió beszerzése (www.bz2) # apt-get install wget bzip2 binutils kernel-package module-init-tools initrdtools yaird # tar zxvf linux-2.01.bz2 (érdemes a /usr/src-be) # Belépés a létrejött könyvtárba # make mrproper (ha már próbálkoztunk beállításokal) # apt-get install libncurses5-dev # make menuconfig (az érdemi munka) # make-kpkg clean # make-kpkg --initrd kernel-image kernel-headers # cd .fordítás lsmod # Betöltött modulok kilistázása rmmod modulnév # Betöltött modul lekapcsolása a kernelből modprobe modulnév # Modult tölt be a kernelbe ldd program # Kiírja a programhoz szükséges megosztott könyvtárakat. röviden. január 1 # 2pm tomorrow : honlap délután 2 # 1am Sun : hajnali 1 óra.d . 23:59 -f todo : előre megírt parancsainkat (todo fájlban) 23:59-kor lefuttatja az # Idő formátumok # 13:13 01.6.02 : 13 óra 13 perc.org.kernel.weekly sleep 5 parancs # 5 Másodperc múlva indítja a "parancs"-ot.3. # dpkg -i *. vasárnap atq # Az at várakozási sorrendjét ismerteti atrm pid # Az at várakozási sorából való eltávolítás cron # Parancs ütemező # /etc/cron.6.tar.deb (2db állomány) Csomagkezelés .. függőségeket # A fordítás menete.3.: linux-2. pl.20.at.tar. 2002.modulok. schedutils # Linux rendszer ütemező time -v parancs # A parancs lefutási idejét méri Kernel.

255.0 up # 192.255. -get clean : apt cache tisztítása -get build-dep csomag : telepítés minden egyes csomagjával együt -file list csomag : kilistázza a csomag tartalmát /Debian packages/ # .168. ifdown eth0 # eth0 eszközt lekapcsolja ifup eth0 10/17 . hogy telepítve van e a csomag. # Ha nincs telepítve .rpm # Megvizsgálja. ha telepítve van. megpróbálja frissíteni rpm -Fvh csomag.rpm # Frissítés vagy telepítés. kilép rpm -e csomag.1 netmask 255. és milyen verzió rpm -qa # Az összes telepített csomag vizsgálata Hálózat ifconfig # Hálózati információk lekérése.# Csomag telepítése forrásból alien apt # Csomag konverter program (pl.255.: .1-es IP-t osztunk az eth0-ra (0-s hálókártya) # 255.) /Advanced Package Tools.deb etc. hiányzó csomagoknál a barátunk. Ha nincs telepítve a csomag. csomagkezelő/ -cache search : keresés -cache showpkg csomag : megmutatja a csomag függőségeit -get install csomag : telepítés -get remove csomag : törlés -get autoclean : nem használt csomagok törlése -get update : frissítás -get upgrade : frissítések telepítése -get dist-upgrade : distro frissítés -get -f install : törött.rpm # Törlés rpm -q csomag.rpm # csomag telepítése rpm -Uvh csomag.255.10.0 a netmask.deb csomagkezelő -i csomag : telepítés -r vagy --purge : törlés -reconfigure csomag : csomag újrakonfigurálása -l : csomagok listázása -I csomag : csomag információk megjelenítése -S fájl : megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl # A dpkg barátságosabb arca dpkg dselect A Red Hat csomagkezelője rpm # Red Hat Package Manager rpm -ivh csomag.rpm . konfigurálása ifconfig eth0 192.168.10.rpm # Csak frissítés. telepíti.

you may get this error message: # fusermount: failed to open /dev/fuse: No such fdevice or address # Before loading the fuse kernel module.dom /csatolasi/pont # Felcsatolhatunk ftp tárhelyeket. hogy broadcast ping-re ne válaszoljon gépünk echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all # Beállítjuk. create the device node manually: # A megoldás.: # usershare path = /usr/local/samba/lib/usershares # usershare max shares = szám # (or the desired number of shares) netstat # Információkat ír ki a hálózati alrendszerről nslookup www. lokális fájlrendszerünkbe. érdemes beállítanunk a csomag továbbítást # 1-es engedélyezi a tiltást.com # host.conf global részébe a következőket.host. (fusermount segítségével) # Ha a hiba. érdemes őket valamely induláskor # lefutó script-be tenni. curlftpfs -o allow_other username:password@ftp.: # "If you don't use udev.: mknode -m 666 /dev/fuse c 10 229 echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Ha gépünket router-ként használjuk. hostname # Beállítja vagy megjeleníti a rendszer host-nevét. a hálózati interfészeket konfiguráló script elé. de igen sokrétű alkalmazás ping host # Ping jelet küld a host-nak 11/17 …etc . -------------iptraf # Hálózat terhelést figyelő program net usershare add megosztasnev /eleresiut # Megoszt könyvtárakat a hálózaton # Ha a fenti parancs ilyen hibát dob.: "(net usershare: usershare are currently disabled)" # az alábbiakban kell eljárnunk: # mkdir /usr/local/samba/lib/usershares # chgrp userneved /usr/local/samba/lib/usershares # chmod 1770 /usr/local/samba/lib/usershares #smb.# eth0 eszközt felkapcsolja ( dhcp esetén kér IP-t a kiszolgálótól) host # Lekérdezéseket kezdeményez a DNS kiszolgáló felé. hogy ne válaszoljon gépünk a ping-re echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter # Engedélyezzük a hamis csomagok szűrését -------------# Ezek a beállítások rendszerleállításkor elvesznek.domain. tartományokról.com IP címének vizsgálata nmap # Elsősorban port scanner. 0 tiltja a tiltást! echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts # Beállítjuk. zónákról.

10.10.168. smbclient # SMB hálózati erőforrások tallózása smbclient -M gépnév # Üzenet küldése Windows-os gépekre (net-send szolgáltatás). IMAP.: /etc/squid/squid. (kell az anonymus hoz is) -write_enable : engedi az írást -local_umask : felhasználók autómatikus jogai (default 022) -anon_upload_enable : anonymusként feltülthetünk -anon_mkdir_write_enable : anonymusként mkdir engedélyezés -xferlog_enable : xfer log-ot ír a daemon -connet_from_port_20 : 20-as portot használ -chown_uploads : anonymusként feltöltött fájlok tulajdonosának megváltoztatása -chown_username : Kinek a tulajdona legyen a file -idle_session_timeout : inkatív kapcsolatok bontási ideje 12/17 .0-s hálózatra menő csomagokat az eth0-ra irányítja a rendszer # A hálót így már látnunk kell route add defaul gw 192.168.255. scp tcpdump # Hálózaton átmenő forgalmat figyeli.0 netmask 255.conf vsftpd /Very Secure FTP daemon/ # config file. nem kell Ctrl+D ssh host /Secure SHell/ # Titkosított hálózati bejelentkezés # config file-k.154-es IP-vel rendelkező router (gateway) hozzáadása a routing tablehez. route del default gw # Alapértelmezett átjáró törlése a routing table-ből.255. Szükség van egy ftp nevű user-re. squid # Proxy kiszolgáló # config file.: /etc/proftpd # Biztonságos távoli fájl átvitel pure-ftp # FTP kiszolgáló stunnel # SSL (Secure Socket Layer) titkosított kapcsolatba csomagolhatunk protokollokat.: /etc/vsftpd # Néhány fontos kérdés. etc. -local_enable : normal felhasználókat engedjük be.: /etc/ssh/sshd_config.route # Útválasztó tábla megjelenítése (Routing table) route add -net 192. # pl. traceroute host # A hálózati útvonal kiírása a célszerverig (host) /IP hálózaton/ proftpd # FTP kiszolgáló démon # config file.168.254 # 192. -i ethX : Az ethX csatolón átmenő forgalmat figyeli.0 eth0 # A 192.168.10.: POP3. Elküldés:Ctrl + D az üzenet végén echo üzenet | smbclient -M gépnév : azonnal küldi.10. /usr/local/etc ssh-keygen -t rsa : RSA kulcs létrehozása ssh-hoz.: -anonymus_enable : anonymus ftp engedélyezése.

: (fájl tartalmaként) #!/bin/bash echo Hello World! # A szokásos Hello World kiírása. then echo a feltétel igaz else echo a feltétel hamis fi # Egyszerű if-else szerkezet Belső változók 13/17 . #!/bin/bash STR="Hello World" echo $STR # Az STR változó deklarálása. hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását. Ha $valtozo-t írunk. # Kettőskereszt: # Kommentezés eszköze. az a változónk értékét fogja visszaadni. hogy az új sor karakter helyére szőközt rak. #!/bin/bash if ["foo" = "foo1" ]. és a kimenetét adja vissza úgy. ezért chmod +x file Programunk futtatásához . mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja./program parancsot kell használnunk. # Felsővessző: ` (jobbra tartó . majd értékének kiíratása. programunk futtatásakor. # # sorában. (megjegyzés) Néhány egyszerű példa. napi dátummal # ellátva egy . # Idézőjelek: " " . ' " Az idézőjelek arra valók. Az első sorban minden esetben meg kell adnunk a futtató programot.tgz állományba tömörítve menti. jelen esetben Tehát a fájlunk kezdete legyen: #!/bin/bash Felkiáltójel nélkül más futtató programot is megadhatunk a programunk első Futtatási jog nélkül nem tudjuk használni. # # A batch fájlhoz hasonló eljárás. #!/bin/bash tar -cZf /var/backup. Többek között ezzel a jellel lehet elérni. mely a /hme/user/sajt tartalmát.wireshark # Hálózati forgalom figyelő (GUI) Bash programozás # # a bash-t.AltGr + 7) Operátor.tgz tar -cZf $OF /home/user/sajt # Egyszerű backup script. #!/bin/bash OF= /home/user/$date +%Y%m%d). # Dollárjel: $ Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni.tgz /home/user # /home/user tartalmát menti és tömöríti a /var/backup-ba. Írásjelek # Escape-karakter: \ Bourne Again Shell escape-karaktere. hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális jellegét feloldják.

: ps aux | grep iceweasel # Az összes folyamat kimenetét a grep szűrő bemenetére irányítjuk. hogy a /etc/motd nagyobb e nullánál. # az stdout helyett. pl. fi # Megvizsgáljuk.: fd2 (alapértelmezett hibacsatorna) . pl.echo $0 echo $$ # A futó program neve # A futó program PID-je echo $? # A legutolsó parancs visszatérési értéke Csővezetékek # " | " segítségével tudjuk egy program kimenetét (stdout) egy másik program bemenetére (stdin) csatolni.txt-hez./program 1> kimenet. az rendezi. A bash programokon belül használható vezérlőszerkezetek az if-then-else -n kívül 14/17 .standard error. kté kimenetű elágazással (&&) # Ha van. hogy van e /home/user könyvtár./program 2> hiba.: van # Ha nincs. jelen. . # [-test parancs. az esetleges hibákat (stderr) a hiba. else echo nincs.txt # Programunkat lefuttatjuk. jele. jele. pl. majd a wc # kimenete a file2-be íródik További példák. hogy hány felhasználó van bejelentkezve #!bin/bash test -d /home/user && echo van || echo nincs # Megvizsgáljuk. # stdin .: monitor) # stdout .: billentyűzet) # stderr .: fd1 (alapértelmezett kimenet." # Kiíratjuk programunk segítségével.txt 2>&1 # Programunkat lefuttatjuk.: fd0 (alapértelmezett bemenet.standard input. ]-test zárás #!/bin/bash if [ -s /etc/motd ].: (fájl tartalmaként) #!/bin/bash echo "Most `w -h | wc -l` felhasználó van bejelentkezve. then echo van.txt-be mentjük. then echo nagyobb. valamint # az esetleges hibákat (stederr) hozzáfűzzük a kimenet. fi # Ugyanaz mint az előző példa.standard output.txt-be irányítjuk. # -s akkor ad IGAZ-at. csak kicsit másként.: nincs # -d : van-e ilyen? #!/bin/bash if [ -d /home/user ]. ha a fájl létezik és nagyobb 0-nál. cat file1 | sort | wc -w > file2 # file1-et tartalmát a sort-nak adja át. vagy zérus. kimenetét (stdout) a kimenet. majd átadja a wc-nek. else echo zerus.

-until. etc.: -for. Egyéb programok amsn # MSN kliens acpi acpid # acpi program démonja bitchx # IRC kliens (TUI) # ACPI eszközök információi badblocks # Lemez ellenőrző (Bad sectorokat keres) clear dict # Szótár program opendict dict-freedict-hun-eng : magyar-angol dict-freedict-eng-hun : angol-magyar false # Nem csinál semmit. (1-es visszatérési értékkel) firestarter # Tűzfal fsck # Filesystem check. irc.) # A helyre nem hozott állományokat a lost+found könyvtárba teszi. -while. do mpg123 "$i".mp3. Ciklusok létrehozására szolgáló. fwbuilder # Tűzfal beállító gaim # MSN. -select.még a többágú elágaztatást végző case. # Lemez-ellenőrző (helytelen leállítás után autómatikusan lefut. az mpg123 # nevű programmal lejátszuk. Ezek közül most csak a léptető típusú ciklusra álljon itt egy példa.: #!/bin/bash for i in *. kliens gpg -c file # Fájl titkosítása (OpenPGP) gpg file # Fájl kititkosítása gparted # Lemez partícionáló # Törli a képernyőt hdparm -Tt /dev/hdx # Lemez átvitelisebesség mérhetünk 15/17 . sikertelenül. done # Az aktuális könyvtárban az összes mp3 kiterjesztésű állományt.

Felhasználói dokumentáció Debian Reference .Beej 16/17 .hddtemp /dev/hdx # Lemez hőmérséklet figyelő k3b # KDE alapú cd-dvd író program (GUI) kopete mbmon # Motherboard monitoring memtest86 # Memória tesztelő alkalmazás mplayer # Média lejátszó setterm screen # Programok háttérbeli futtatására szolgáló program tpconfig # Touchpad konfiguráló tpctl # IBM ThinkPad hardver konfiguráló true # Nem csinál semmit. (0-ás visszatérési értékkel) # Konzol beállításai # MSN kliens thosutils # Toshiba laptop programok reset vlc # Média lejátszó xchat xmms # Audió lejátszó program xmms-liveice # Audió kimenetet küldi a southcast-nek xdpyinfo # X kiszolgáló információk yes > file # Csupa y-t ír a file-ba. elég gyorsan. sikeresen.PH! Debian . :) zgv # Konzolos képznézegető # IRC kliens (GUI) # Visszaállítja a konzol beállításait Hasznos linkek A nagy Linux topic .eng Hálózati programozás .

hu Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve Linux. a kezdet .hwsw.eu/web.Hungarian Unix Portal Játékok Linux-on .prog.prog.VladimirR Squid .php?a=ms-home&o=6qlyo1WPFc 17/17 .hu Linux alkalmazások .hu Szabilinux TLDP .5mp.Magyar Linux Dokumentációs Project Forrás: http://ms-home.