Rodica Silvia VOLOCARIU

Liviu MĂRCUŞ

ÎNDRUMAR

pentru lucrări practice la disciplina PROCESE DE FABRICAŢIE ÎN INDUSTRIA CONFECŢIILOR DIN PIELE

Editura Pim Iaşi 2007

1

Prefaţă Îndrumarul de laborator pentru disciplina “Procese de fabricaţie în Industria Confecţiilor din Piele”, partea I, se adresează studenţilor secţiei Confecţii piele, anul IV, din cadrul facultăţii de Textile – Pielărie, dar va fi util şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de specialitate. Conţinutul îndrumarului include 3 capitole ale căror subcapitole constituie lucrări prevăzute în programa analitică a disciplinei menţionate care urmează a fi rezolvate în cadrul activităţilor aplicative programate săptămânal. Fiecare subcapitol (lucrare) cuprinde noţiuni teoretice de bază, relaţii de calcul, tabele pentru înscrierea datelor primare şi respectiv pentru centralizarea rezultatelor obţinute. De asemenea, în anexa îndrumarului sunt prezentate caracteristicile materiilor prime şi ale materialelor auxiliare folosite frecvent la fabricarea încălţămintei şi lista cu STAS-urile în vigoare pentru acestea. Materialul este astfel elaborat încât cuprinde, în formă concentrată, informaţiile şi datele concrete necesare bunei desfăşurări aplicative, fără a mai face necesară o documentare suplimentară în timpul acestora. Astfel, studenţii vor avea posibilitatea să se concentreze asupra aspectelor de fond ale problemelor abordate. Autorii sunt receptivi sugetiilor, observaţiilor şi propunerilor de îmbunătăţite a conţinutului acestui îndrumar, care ar putea să vină din partea celor interesaţi.

Autorii

2

Cuprins Cap.1. Elaborarea documentelor de bază privind pregătirea producţiei (documentaţia tehnică a produsului) 1.1. Precizarea produsului: articole, modele, destinaţie, pontaj de mărimi, caracteristici de formă şi dimensiuni, sistem de confecţie. 1.2. Alegerea materialelor de bază în corelaţie cu particularităţile produsului. Precizarea principalelor caracteristici ale acestora. 1.3. Stabilirea metodelor de prelucrare a reperelor în scopul realizării de ansambluri. 1.4. Adoptarea metodelor de îmbinare, a modalităţilor practice de realizare a lor şi a materialelor auxiliare necesare, cu precizarea principalelor caracteristici ale acestora. 1.5. Indicaţii generale privind marcarea, ambalarea, depozitarea şi transportul produselor de încălţăminte. Cap.2. Calculul necesarului de materiale de bază şi auxiliare 2.1. Precizarea consumului de piei naturale pentru feţele şi căptuşelile încălţămintei. 2.2. Normarea consumului la înlocuitorii din piele. 2.3. Normarea consumului de materiale auxiliare. 2.3.1. Normarea consumului de aţă. 2.3.2. Normarea consumului de adezivi. 2.3.3. Normarea consumului de elemente de îmbinare prin prindere. 2.4. Stabilirea necesarului de aprovizionare şi depozitare a materialelor prime, pe baza normelor de consum calculate. Cap.3. Întocmirea procesului tehnologic de confecţionare a produselor, în corelaţie cu documentaţia tehnică alcătuită 3.1. Elaborarea schemei structurale generale a procesului tehnologic în atelierele de fabricaţie a încălţămintei, cu particularizare pentru articolele proiectate. 3.2. Elaborarea schemei structurale ierarhizate a ansamblului superior pentru articolele proiectate. 3.3. Elaborarea proceselor tehnologice de confecţionare a articolelor de încălţăminte proiectate. 3.3.1. Consideraţii generale. 3.3.2. Elaborarea procesului tehnologic în toate atelierele de fabricaţie. 3.4. Adoptarea utilajelor necesare. Anexa Bibliografie 1. V. Cociu, G. Mălureanu – Bazele tehnologiei produselor din piele şi înlocuitori, partea a II-a, Rotaprint Iaşi, 1993. 2. C. Ionescu Luca, R. S. Volocariu – Materii prime pentru confecţii din piele şi înlocuitori, Editura Universităţii Oradea, 2005. 3. G. Mălureanu, V. Cociu – Bazele tehnologiei produselor din piele şi înlocuitori, partea I – a, Rotaprint Iaşi 1991. 4. G. Mălureanu, A. Mihai – Bazele proiectării încălţămintei, Editura Performantica Iaşi, 2003 3

Cap.umplutură .felul încălţămintei : pantofi. anterior. pontaj de mărimi. Elaborarea documentaţiei de bază privind pregătirea producţiei (documentaţia tehnică a produsului) 1.talpă + toc Articol 1 (pantofi) Articol 2 (ghete) de 4 . Documentaţia tehnică ce se întocmeşte se referă la un produs de încălţăminte.1 şi nr. caracteristici de formă şi dimensiuni.întăritura branţ .sistem de confecţie : . Volocariu – Procese de fabricaţie în industria produselor din piele şi înlocuitori.destinaţia : . Precizarea produsului: articol.1. al căror aspect de ansamblu este reprezentat. în două sau mai multe articole de modele diferite. nr.căptuşeli exterioare . în figura nr. Editura Gh.2 Articolele se caracterizează prin următoarele restricţii: . cu caracter de exemplu.1. nr. Asachi Iaşi.2 şi pentru care.1 Fig.branţ . R.feţe .număr de mărime : . ghete .grosimea tălpii : Materiale de bază ansamblul superior . sistem de confecţie. 1999.glenc .ştaif ansamblul inferior . s-a efectuat proiectarea constructivă.bombeu . model.înălţimea tocului : . Fig.5. S.

1.1.3. pe articole şi modele diferite. Încălţămintea se va executa în sistemul de confecţie preconizat în etapa de proiectare constructivă (exemplu : IL. IJ). 1.La confecţionare se utilizează calapoade tipizate cu caracteristicile dimensionale şi toleranţe confprm STAS 29122/1986. Fig. Dimensiunilr de bază ale produselor.3. corespund valorilor precizate în tab. IF. nr.1.nr.a. Tabelul nr. Nr.b. iar varianta de sistem aleasă este reprezentată în secţiune în fig.a. în gama de mărimi şi pontajul prezentat în tabelul nr. de mărime (cm) Frecvenţa (%) Se vor respecta indicaţiile din STAS 8252/1989 – încălţăminte de uz general.1. Condiţii tehnice generale de calitate. 1 – calapod 2 – feţe încălţăminte 3 – căptuşeală 4 – branţ 5 – umplutură 5 .1.

Simbol Seria de mărimi (cm).Tabel nr.b. de operaţii e - . Nr.1.1. pentru diferite destinaţii (mm) Toleranţă admisă 1 Înălţime carâmb la spate (mm) a +2 2 Groime talpă (mm) b +1 6 3 (mm)Înălţime toc + talpă c +2 4 Distanţă între perforaţii de înşiretare (mm) d +1 5 Nr. DimensionalăfCaracteristică crt.

adoptată în conformitate cu NID 29242/1989 şi sunt prezentate cu caracteristicile lor în tabelele nr. Alegerea materialelor de bază în corelaţie cu cerinţele produsului şi precizarea principalelor caracteristici ale acestora Materialele de bază care intră în componenţa celor două ansambluri (superior şi inferior) ale încălţămintei pentru articolele proiectate. căptuşeli şi acoperişuri de branţ pentru a asigura confort purtătorului datorat caracteristicilor de transfer pe care aceste materiale le posedă.2.2.1. superioară. s-au adoptat materiale dintre cele permise de normative astfel încât să se respecte corespondenţa între clasa de calitate impusă încălţămintei şi caracteristicile proprii materialelor. gradul de flexibilitate.a. necesare asigurării comportamentului corespunzător în procesul de fabricaţie şi ulterior .b. separat. în timpul utilizării produsului. şi 1. depind de clasa de calitate pentru care s-a proiectat produsul (masă. În tabele sunt prezentate materialele componente.2. 7 . pe ansambluri. extra). În anexă sunt incluse caracteristici fizico-mecanice pentru principalele categorii de materii prime folosite la confecţionarea încălţămintei. prin comportamentul specific la solicitările din timpul de utilizare a încălţămintei şi prin caracteristicile fizico-mecanice şi chimice proprii. preluate din standarde în vigoare. 1. Aceste materiale se diferenţiază prin: natura lor. Se va prefera adoptarea pieilor naturale pentru feţe.

1.a.Document restrictiv Caracteristici Formă şi definitorii ale dimensiuni semifabricatului (mm) Semifabricat ales Categorie de (mm) nominală a reperuluiGrosime (mm) grosime Tabel nr. componentSubansamblu tehnic Denumire şi cod reper ExteriorA1 8 IntermediarA2 InteriorA3 .2.

Superior .Ansamblu Tabel nr1. Document tehnic restrictiv Denumire şi cod reper Semifabricat ales Caracteristici Formă şi definitorii ale dimensiuni Categorie de (mm) nominală a reperuluiGrosime semifabricatului (mm) (mm) grosime 9 A.2.b.

1. pentru ambelearticole proiectate sau variante de model. Aceste prelucrări se diferenţiază şi sunt influenţate de următorii factori: natura materialelor din care sunt confecţionate reperele. scopul acesteia vor fi precizate în tabelul nr. Stabilirea metodelor de prelucrare a reperelor în vederea asamblării. Subţierea marginilor reperelor poate fi efectuată în diverse moduri în scopul executării unor prelucrări şi asamblări ulterioare.a. reperul şi zona de prelucrare.3. diferenţiindu-le chiar pe zone ale conturului reperului. anterior asamblării lor. 10 ExteriorB3 . Inferior 1. şi 1. pe repere individuale.3. clasa de calitate a produsului. varianta de îmbinare feţe-căptuşeli. conform exemplelor prezentate în tabelul nr. cu utilaje speciale. Diverse prelucrări vor fi suportate atât de reperele flexibile – feţe şi căptuşeli – precum şi de reperele rigide.1.3. separat pentru ansamblul superior şi ansamblul inferior al încălţămintei Reperele componente ale produsului suportă diverse prelucrări. Tipul concret al prelucrării adoptate.InteriorB1 IntermediarB2 Ansamblu ComponentSubansamblu B. Prelucrările se efectuează manual sau mecanic. cu suprapunerea reperelor. rezerve care au mărimi cunoscute din etapa proiectării constructive a articolului de încălţăminte.. Având în vedere îmbinarea reperelor flexibile se face în mare parte prin coasere. este necesară preconizarea subţierii reperelor în zona rezervelor tehnologice de îmbinare.3. În această lucrare se vor adopta tipurile de subţiri pentru fiecare reper component.b. 1.

2.prelucrăriiexecutării Scopul Dimensiuni (mm) Profil margine prelucrată Tabel nr.a. Grosime margine Lăţime margine prelucrată prelucrată Repere flexibile (feţe ) şi căptuşeli 11 .1.3.

b.Nr.Dimensiuni (mm) Profil margine prelucrată Crt.2. şi cod repreDenumire Reper cu care se îmbină Zonă de prelucrare Felul prelucrării Tabel nr.3.1. Lăţime margine prelucrată Repere rigide 12 .

cu precizarea principalelor caracteristici ale acestora În vederea realizării produsului de încălţăminte pentru care se întocmeşte 13 Crt. a modalităţilor concrete de realizare. şi cod repreDenumire Reper cu care se îmbină Zonă de prelucrare Felul Prelucrăriiexecutării Scopul prelucrării Grosime margine prelucrată .1. Adoptarea metodelor de îmbinare.4.Nr.

mod de obţinere şi formă de prezentare. Îmbinarea prin lipire se realizează între materiale diferite ca natură.1. condiţiile tehnice concrete ale acestora sunt prezentate în tab.1.îmbinări prin lipire definitivă.4. ai căror parametri trebuie respectaţi cu stricteţe. sunt folosite mai multe modalităţi de îmbinare a reperelor care intră în componenţa produsului şi anume: . cu adezivi obţinuţi din polimeri naturali sau sintetici în diverse stări de agregare. butoni. în diferite modalităţi şi condiţii specifice. Îmbinările prin prindere a reperelor.4. .îmbinări prin coasere – practicând cusături de mai multe tipuri. 14 . Îmbinarea prin prindere a reperelor este utilizată la îmbinări provizorii.a.b. sunt prezentate în tabelul nr.1. la îmbinarea definitivă a tălpii şi tocului. texuri. în diferite variante. Metodele de îmbinare prin coasere ce intră în componenţa produselor. capse. sunt prezentate în tabelul nr.4.4.a. Aceste îmbinări au caracter provizoriu sau definitiv şi se obţin în condiţii specifice. a feţelor pe branţ. zig-zag în vederea asamblării feţelor şi căptuşelilor prin suprapunere. juxtapunere sau în variante de îmbinare prin cusătură jumătate întoarsă cu 1800 sau întoarsă la 3600. etc. după caz. Îmbinările prin lipire a reperelor.îmbinări prin prindere provizorii sau definitive. realizate cu elemente de îmbinare diverse: scoabe.această documentaţie tehnică şi se elaborează proiectul. şuruburi.c. cuie. la operaţii de formare spaţială pentru fixarea rezervei de tragere.1. Tabel nr. . La îmbinările prin coasere a reperelor se folosesc cusături de diverse tipuri: simplă cu două aţe.

Repere ce se îmbină prin coasere Secţiune prin îmbinare 15 .b. Caracteristici tehnice ale îmbinării Desime (paşi/cm) Supeioară Inferioară Fineţe aţă (Nm) Denumire cusătură Mod de îmbinare Tabel nr. Nr.1.crt.4.

crt. lipireRepere ca re se îmbină prin Materiale utilizate îmbinareTip îmbinareSecţiune prin Adeziv Solvent 16 .Nr.

1. Repere care UtilizateElemente de se îmbină îmbinare prin prindere Tip îmbinare . ambalarea. pe partea superioară a căptuşelii exterioare a carâmbului. Indicaţii generale privind marcarea. depozitarea şi transportul produselor de încălţăminte Marcarea produselor de încălţăminte se face conform STAS 6341-1987.4.Tabel nr.f se înscriu în interiorul încălţămintei.Nr. aceasta se face pe o altă piesă din interior sau pe o panglică ataşată astfel încât inscripţia să fie 17 Crt. b) mărimea (lungime.c. Ansamblul superior se marchează cu următoarele specificaţii: a) marca de fabrică a întreprinderii producătoare.5.c.b. La încălţămintea la care nu este posibilă marcarea pe carâmb. pe fiecare bucată din pereche.d. Secţiune prin îmbinare 1. lărgime): c) numărul modelului: d) data fabricaţiei: e) numărul de program şi comision: f) numărul standardului de produs : g) semnul organului de control tehnic al calităţii : Specificaţiile a.e.

Marcarea ambalajelor colective şi de transport Ambalajele colective şi de transport se marchează prin etichetare cu următoarele specificaţii: a) marca de fabrică a întreprinderii producătoare: b) denumirea produsului: c) mărimea (lungimea şi lărgimea): d) felul materialului de feţe şi culoarea: e) felul materialului de talpă: f) numărul de perechi din fiecare mărime: g) numărul modelului: h) clasa de calitate: Ambalarea 18 . . Ansamblul inferior se marchează prin poansonare. Specificaţia g . în funcţie de mărime. rezistent şi estetic conform mostrei omologate sau a înţelegerii între părţi – producător şi beneficiar. c.de la 210 la 235 mm. care nu se pot poansona. La încălţămintea cu talpă din cauciuc sau din alte sortimente de înlocuitori de piele rigizi. Marcarea ambalajelor Ambalajele sunt marcate diferenţiat. lărgime): c) clasa de calitate: Marcarea se face din exterior. marcarea se face în interiorul încălţămintei. violet.de la 170 la 190 mm. trecându-se specificaţiile a.se înscrie pe o singură bucată din pereche ce corespunde piciorului drept. b. . oranj.de la 195 la 205 mm. astfel: . pe acoperişul de branţ sau pe talonet. Marcarea ambalajelor individuale cuprinde specificaţiile: a) marca de fabrică a întreprinderii producătoare: b) denumirea produsului: c) mărimea: d) numărului modelului: e) felul materialului de feţe şi culoarea: f) felul materialului de talpă: g) clasa de calitate: h) numărul standardului de produs: La încălţămintea pentru copiii etichetele vor fi diferenţiate prin culori distincte.până la 140 mm. la fiecare bucată din pereche.de la 145 la 165 mm. roşu. Marcarea trebuie să fie facută vizibil. Înălţimea cifrelor pentru marcarea încălţămintei trebuie să fie de 4-6 mm. verde. . .vizibilă şi estetică. pe talpă. cu specificaţiile : a) marca de fabrică a întreprinderii producătoare: b) mărimea (lungime. albastru. de aceeaşi mărime pentru orice specificaţie.

model şi mărime în ambalaje colective cu separator fagure.2 în cap. Cele două bucăţi se învelesc în hârtie tip mătase conform STAS 3790-1980.1. uscate şi în bună stare. Normarea consumului la piei naturale pentru feţele şi căptuşelile încălţămintei. dimensinilor şi folosirea ambalajelor trebuie respectate dispoziţiile în vigoare privind producerea şi circulaţia ambalajelor. sortiment. La stabilirea tipului. Cu acordul părţilor. la croirea lor se înregistrează deşeuri care sunt de diverse tipuri: . s-au stabilit factorii implicaţi în consumul de materii prime.deşeuri normale – înregistrate la croirea reperelor de acelaşi fel (ca formă) şi de aceeaşi mărime. aplicând relaţii de calcul 19 . Cap. în dm2. Datorită configuraţiei specifice şi a diferenţelor de mărime a reperelor componente ale feţelor articolelor de încălţăminte. palete sau lăzi care trebuie să fie curate. cutiile individuale. Într-o etapă anterioară. .perimetrul fiecărui reper şi perimetrul setului de repere. .deşeuri de calitate – datorate diferenţelor de calitate a pieilor.Fiecare pereche de încălţăminte se ambalează într-o cutie de carton sau mucava. Sortimentele de încălţăminte care pot fi ambalate în acest fel. exprimat în %.aria palelogramului. . s-au obţinut: . pentru încălţămintea de lux şi hârtie de uz general. exprimată în dm2. corespunzător fiecărui reper. la celelalte sortimente de încălţăminte. se stabileşte prin convenţie între părţi. legate în pachete. .deşeuri prin punţi – manifestate ca urmare a croirii distanţate a reperelor alăturate pentru asigurarea integrităţii contururilor acestora şi ecitarea strivirii materialului sub acţiunea cuţitului. tip piei de feţe.deşeuri de tipar – manifestate la croirea reperelor diferite – ca tip şi număr de mărime. în condiţiile restrictictive particulare articolelor prezentate în schiţele de model din fig1 şi fig.factorul teoretic de aşezare a reperelor. 2.aria palelogramului setului de repere. necesare estimării consumurilor. . în cruce. Cutiile individuale şi cele colective se introduc în containere. după proiectarea constructivă a reperelor ansamblului superior. conform STAS 82-1980. după cum urmează: . în dm2. Se pot ambala câte 10 perechi de încălţăminte de aceeaşi culoare. .1. Efectuarea calculelor s-a făcut într-o anumită ordine. Calculul necesarului de materiale de bază şi auxiliare 2. câte cinci.deşeuri marginale – determinate de lipsa de coincidenţă dintre conturul reperelor şi conturul foarte diferit al pieilor de feţe. în dm.aria netă a fiecărui reper şi a setului de repere determinată prin planimetrare. pe ansambluri. precum şi numărul perechilor din cutie. Prin elaborarea modelelor de aşezare teoretică a reperelor de feţe. Fiecare pereche astfel învelită se introduce într-o cutie de carton cu dimensiuni conform STAS 10475-1983. . sau cele colective pot fi introdu-se direct în mijloacele de transport dacă sunt asigurate măsurile necesare pentru un transport corespunzător.

nr.1. 2.b. Parametrii de intrare pentru normarea consumului la piei de feţe sunt prezentaţi centralizat la tab. Reperelor din perecheSimilareReperlorCoresp.1. similare din pereche (dm)Perimetrul (dm2)Aria palelogram (dm2)Aria 20 AS= APS PS . Factor de aşezare A(%) PIEI FEŢE Coresp.1.cunoscute. Reper unui similare Coresp. care se regăseşte în schema logică alăturată. pentru cele 4 categorii de calitate ale pieilor de feţe. precum şi valoarea deşeurilor totale rezultate.b se prezintă şi valorile factorilor de utilizare ai pieilor de feţe şi căptuşeli. Tabel nr. iar normele de consum obţinute în urma efectuării calculelor sunt redate în tab. din perechereperelorCoresp.2.a. schemă ce permite elaborarea unui program în vederea normării consumurilor de piei. nr.a. cu prelucrare automată a datelor.2.1. În tabelul 2. unui reperCoresp.

1. repercodNr.Nr. Coresp. în cadrul modeluluicomponentreperDenumire nSperecheînsimilare repereNr. Tabel nr.a. PIEI CĂPTUŞELI 21 1 Total mS= PS .2. continuare Coresp. Reperelor unui similare din pereche Factor de aşezare A(%) reperunuiCoresp.(dm)Perimetrul crt.

Reper reperunuiCoresp. unui reperCoresp. din perecheSimilareReperlorCoresp. 22 AS= APS mS= .(dm2)Aria (dm2)Aria palelogram nSperecheînsimilare repereNr. similare din perechereperelorCoresp.

Tabel nr.2.1.b.

pieliiCalitatea

Norma de Indicele de Indicele de IC consum NC U (dm2)totaledeşeurilorADT Aria calitate utilizare (%) 2 (dm /per)

crt.Nr. repercodNr. în cadrul modeluluicomponentreperDenumire

I

0,97

II

1

III

1,03

23
1 Total

IV

1,1

modelNr. articol/

2.2. Normarea consumului la înlocuitorii de piele Înlocuitorii de piele se livrează sub formă de metraj (suluri) – dacă sunt flexibili, de tip ţesături, piei sintetice sau sub formă de plăci – când sunt rigizi, de tip: fibrotex, carton, talpă din fibre de piele, plăci din cauciuc. Aceste materiale se caracterizează prin uniformitate de proprietăţi: dimensiuni, grosime, aspect şi lipsa defectelor. Pentru determinarea consumului de materiale înlocuitoare de piele se efectuează aşezări practice ale reperelor în vederea stabilirii numărului de repere ce pot fi croite pe lăţimea, respectiv lungimea materialului. Şi pentru aceste materiale, în realizarea variantelor de aşezare practică. Se va respecta regula de bază a croirii – care spune că: direcţia de maximă solicitare a reperului trebuie să corespundă cu direcţia de minimă deformare a materialului. După determinarea numărului de repere sau a numărului grupurilor de repere ce pot obţine fiecare dintre cele două direcţii ale materialului se trece la calcularea normelor de consum luând în considerare dimensiunile materialului pentru care s-a făcut aşezarea şi numărul reperelor pe fiecare direcţie în parte. Calculul se face pentru fiecare reper, pe categorii de materiale, iar relaţiile de calcul sunt următoarele: nL-1 = L – (1+ΔL1) , rest ΔL2 l + Δl nB-1 = B – (1+ΔB1) , rest ΔB2 b + Δb În relaţiile de mai sus, termenii au următoarele semnificaţii : nL – numărul de repere aşezate în lungime ; nB – numărul de repere aşezate pe lăţime; L, B – lungimea, lăţimea materialului (mm); ΔL1, ΔB1 – deşeu marginal la începutul croirii, egal pe cele două direcţii (5mm); l, b – lungimea, lăţimea reperului (mm); Δl, Δb – întrepătrunderea sau distanţarea reperelor pe lungime şi pe lăţime (mm); ΔL2, ΔB2 – deşeuri marginale pe direcţia lungimii şi lăţimii, la terminarea croirii. ΔL2, ΔB2 trebuie să fie mai mici decât lungimea unui reper, respectiv lăţimea sa. Dimensiunea pe lungime, L, se poate modifica astfel încât să se determine valoarea optimă cu relaţia: Loptim = L + nx50(mm). OBSERVAŢIE: La calculul numărului de repere care intră pe lăţime, nB, se va introduce iniţial valoarea Bmin, obţinută prin diferenţa dintre lăţimea B şi toleranţa manifestată în sens negativ – de exemplu: 24

I

Dacă B = (1 000 + 20) mm rezultă: Bmin = 980 mm Norma de consum se poate calcula pentru fiecare reper cu relaţia: NC = Bmax .Loptim (dm2/rep) nB . nL Bmax = B + toleranţa admisă Norma de consum pe pereche se determină înmulţind norma de consum pentru un reper cu numărul reperelor similare în pereche cu relaţia: N’C = NCnS ( dm2/per) Înlocuitorii sub formă de plăci se livrează în mai multe variante de dimensiuni. Pentru aceştia norma de consum pe reper se calculează astfel: NC = _Aplaca_ = _L . B_ (dm2/reper) nL . nB nL . nB Cunoscând norma de consum pe reper se stabileşte norma de consum pe pereche, înmulţind cu nS (număr repere similare în set). Pe baza variantelor de aşezare practică întocmite şi a calculelor efectuate se centralizează rezultatele obţinute în tabelul 2.2.a pentru branţ, în tab. 2.2.b pentru repere croite din materiale textile şi în tabelul 2.2.c pentru repere croite din înlocuitori de tip cauciuc, carton dur, talpă artificială din fibre de piele (sub formă de plăci).

Tabel nr. 2.2. a Branţ
Varianta de aşezare practică L (mm) B (mm) BxL (mm2) NS NC (dm2/reper) NC (dm2/reper)

Tabel nr. 2.2.b Ţesături, neţesute, tricoturi
Denumire reper

Tip material

nS

L (mm)

B (mm)

BxL (mm)

NC NC 2 (dm /rep) (dm2/rep)

Tabel nr. 2.2.c Înlocuitori (carton dur, talpă artificială din fibre de piele)
Denumire reper

Tip material

nS

L (mm)

B (mm)

BxL (mm)

NC NC (dm2/rep) (dm2/rep)

25

92 . datele obţinute prin măsurare pe repere sau preluate din tabelul anterior sunt centralizate în tabelul nr.cusătură zig-zag _______ l = (2n √ a2 + _1_ + 2nΣδi) . se reprezintă cusăturile de îmbinare.cusătură simplă cu două aţe: l = (2 + 2nΣδi) . Normarea consumului de aţă Pentru efectuarea calcului necesarului de aţă se porneşte de la precizarea tipului cusăturii de îmbinare a reperelor şi a lungimii acesteia cunoscând că există relaţia de calcul care permit determinarea lungimii de aţă consumată pentru efectuarea unui centimetru de cusătură. Li . Normarea consumului de material auxiliare 2. η . se măsoară lungimea acestora.3cm). şi stabilite anterior. Considerînd că toate cusăturile de îmbinare între reperele de feţe şi căptuşeli se fac cu aţă confecţionată din fire PES de tipul aţă SINTROM. η n2 În relaţiile de mai sus.1. astfel încât consumul total de aţă pentru o pereche devine: 26 . în variante cunoscute. La modelele proiectate se cunosc tipurile de cusături utilizate pentru îmbinarea reperelor de feţe şi căptuşeli (precizate şi tabelate anterior). copiate de pe planşele de proiectare la scara 1:1. respectiv NC (cm aţă/per). η – coeficient dependent de elasticitatea aţei şi a materialului Pentru îmbinarea reperelor confecţionate din piei de feţe. termenii reprezintă: l – lungimea aţei necesare pentru un cm cusătură (cm).1. nS – numărul de cusături “i” similare în pereche. de fineţe în număr metric 65/3. Se va folosi următoarea relaţie de calcul a normei de consum: NCI = l . La valoarea totală obţinută se adaugă un surplus de 10% pentru pierderi tehnologice. iar apoi se determină necesarul de aţă pentru efectuarea tuturor îmbinărilor prin coasere cu aţă de aceleaşi caracteristici (natură şi fineţe).3.3. Astfel pentru cusăturile utilizate frecvent la îmbinarea reperelor de feţe şi căptuşeli se folosesc relaţiile: . În vederea efectuării acestui calcul. piei pentru căptuşeli şi materiale textile se va adopta valoarea η = 0. consumul total de aţă pentru o pereche de încălţăminte va rezulta prin însumarea valorilor calculate pentru toate cusăturile de îmbinare necesare. δI – grosimea materialelor care se îmbină (cm). nS (cm cusătură) În relaţia de mai sus. 2.2. LI – lungimea cusăturii “i” considerată (cm). termenii au următoarele semnificaţie: l – lungimea aţei pe un cm cusătură (cm).3. a – amplitudinea cusăturii zig-zag (0. pe reperele superioare ca poziţie în îmbinare. n – desimea cusăturii (paşi/cm).

1. cusăt.3.)(cm aţăNCi NC = ∑NCI N’C = n nSîn pereche similare Cusături 27 - i=1 .N’C = 1. Tabel nr.1 x NC Stabilirea normei de consum la aţă pentru articolul de încălţăminte proiectat constructiv şi tehnologic în două modele diferite presupune un consum mare de timp în vederea culegerii datelor concrete necesare introducerii în relaţiile de calcul. precum şi pentru efectuarea calculelor parţiale. 2.

atribuitcodcoasere.prinîmbinateRepere Tip cusătură (paşi/cm)ncusătură (cm)reperegrosimiSumă (cm)cusăturăLungime (cm)de cusăturăaţă/1 cmLungime Desime 28 - TOTAL CONSUM AŢĂ/PER .

(g/reper) VSolv = VSu (100 – C). .1 x NC. al n 2.A – aria suprafeţei reperului.ρSu – masa specifică a substanţei uscate. grosimea peliculei. (g).VSu – volumul substanţei uscate.(cm3). .. .) MSu = VSu x ρSu.) Termenii din relaţiile de calcul au următoarele semnificaţii : .lipire cu depunerea adezivului în bandă de lăţime constantă (îndoirea marginilor.2. bombeu. . (g/per. 29 TOTAL .MSolv – masa solventului. pe care se face ungerea cu adeziv. Norma de consum a adezivului va fi reprezentată de masa substanţei uscate însumată cu masa solventului. fie ele definitive sau provizorii. aria suprafeţei pe care se face depunerea adezivului.nS – numărul de ungeri uscate. . volatilitatea şi densitatea acestuia. Factorii care influenţează consumul de adezivi sunt următorii: tipul adezivului. acoperiş de branţ). . concentraţia sa.. rezerva de tragere a feţelor). după cum urmează.lipire discontinuă. (g/reper) VSu = A x δp. (cm2). (cm3) C NC = 1. crt.3. (g).2 ÎmbinăriiNr. se foloseşte următoarele relaţii: NC = (MSu + MSolv) x nS. . Pentru calcularea consumului de adezivi.1 . . talpă). (g/reper) MSolv = VSolv x δSolv. Normarea cosumului de adezivi Necesarul de adezivi se stabileşte pentru toate tipurile de îmbinări prin lipire utilizate la confecţionarea articolelor de încălţăminte proiectate. (g/cm3).lipire pe toată suprafaţa (ştaif. cu depunerea adezivului în benzi egal distanţate sau în puncte (căptuşeli interioare. cantitate la care se va adăuga un surplus de (5-10)% pentru acoperirea pierderilor tehnologice. natura solventului. (cm3). (g/per.MSu – masa substanţei uscate.

se vor alege valori concrete pentru caracteristicile acestora. .870 g/cm3 . după cum urmează: • masa specifică.soluţie cauciuc natural = 1.acetat de etil = 0.3.ρsolv – densitatea solventului. . nS. 30 . C .lipire de rezistenţă = 0. (%).acetonă = 0.latex.C – concentraţia adezivului.(cm3).2.δP – grosimea peliculei adezive uscate.soluţie cauciuc sintetic policloroprenic = 1. .cauciuc policloroprenic = (22-26)% .796 g/cm3 Calculul se efectuează pentru fiecare reper.benzină + acetat etil + toluen (2/1/3) = 0.lipire provizorie = 0. (g/cm3). (cm).toluen = 0.870 g/cm3 . δP: . apoi pentru pereche. aracet = 1.3 g/cm3 .cauciuc natural = (12 + 1)% . cunoscând numărul reperelor similare în pereche. Cunoscând tipul şi natura adezivilor adoptaţi pentru confecţionarea articolelor de încălţăminte proiectate.10 mm .879 g/cm3 . ρSu: .aracet = (50 + 2)% • densitatea solventului. nr. 2..benzină = 0. ρSolv: .poliuretanic = (17 + 2)% .latex = (60 + 2)% .Vsolv – volumul solventului. Rezultatele obţinute pentru NC şi NC’ – care iau în consideraţie şi surplusul de 10% .5 g/cm3 .900 g/cm3 .15 mm • concentraţia adezivului.se concentrează în tab.1 g/cm3 • grosimea peliculei uscate.

Tabel nr.2 (cm3)Vsol (g/cm3)ρsolv (g/per)Msolv (g/reper)NC nS (g/per)NC (g/per)NC 31 .3.2.

îmbinatreperşi denumireCod AdezivNatură SpecificSolvent (cm2/per)A (cm)δP (cm3)VSu (g/cm3)ρSu (g/per)MSu (%)C naturalCauciuc Total Aracet 2.3. Calculul necesarului de elemente de prindere Cauciuc policloroprenic Cauciuc poliuretanic 32 Total Total Total .3.

3.cu texuri. – surplusul pentru nituirea vârfului (1.5 – 2) mm Norma de consum va rezulta aplicând o formulă de acelaşi tip cu formula anterioară: Nc = 2ned (bucăţi/pereche) ned – număr de elemente de prindere necesare îmbinării definitive pentru un picior Necesarul de elemente de prindere preformate pentru realizarea îmbinărilor provizorii sau definitive se calculează. a) Pentru elementele de prindere preformate. – surplusul pentru introducerea în corpul calapodului. 33 . în final pentru 100 perechi. [mm] în care: led – lungimea tijei elementului pentru prindere definitivă ∑δi – suma grosimii materialelor.5 – 2) mm ∑δi – suma grosimii materialelor. În vederea transformării în unităţi de masă se consultă tabelul 2. se foloseşte relaţia: led = ∑δi + Snit. se adaugă 20% pentru pierderi tehnologice şi se transformă din bucăţi texuri în unităţi de masă (kg).(4 mm) Norma de consum se calculează cu formula: NC = 2nep (bucăţi / pereche) nep – număr de elemente de prindere necesare îmbinării provizorii pentru un picior a2) Pentru calculul lungimii elementelor de prindere performate utilizate la îmbinări definitive. asigurând o rezervă de 20%. .În efectuarea acestui calcul se pleacă de la stabilirea variantelor de îmbinare prin prindere utilizate (cu caracter provizoriu sau definitiv) şi de la adoptarea tipului elementelor de prindere necesare: texuri. cuie. pentru 100 perechi. (mm) lep – lungimea tijei elementului pentru prindere provizorie Sex – surplusul pentru extragere (1. (mm) Sintr. şuruburi sau scoabe. folosite la îmbinări definitive. Necesarul de elemente preformate se calculează în unităţi de masă [kg]. a1) Pentru calculul lungimii elementelor de prindere preformate utilizate la îmbinări provizorii de tipul: . îmbinare branţ pe calapod: lep = Sex + ∑δi + Sintr.3. Se calculează lungimea elementelor de prindere în funcţie de grosimea materialelor care se îmbină. (mm) Snit. adăugând un surplus de lungime în vederea pătrunderii în corpul calapodului şi extragerea ulterioară – la elementele folosite pentru îmbinările provizorii – sau a nituirii vârfului – la elementele de tip tex. în funcţie de dimensiunea de lungime calculată se adoptă din STAS 281-81 elemente de dimensiune apropiată. care cuprinde caracteristicile texurilor cu cap rotund confecţionate din sârmă de OL34.

4. Se consultă apoi STAS 889/1980./zi = numărul de schimburi pe zi. Având în vedere faptul că desfăşurarea continuă a producţiei este asigurată de existenţa materiilor prime şi a materialelor auxiliare în cadrul activităţii de aprovizionarese constituie stocuri curente pentru o perioadă de 10 zile.5 + 0.8 + 0. la totalul obţinut se adaugă 10% pentru pierderi tehnologice.4.03) mm pentru care masa teoretică a 1000 metri = 3.5 + 0. cantitatea ce reprezintă stocul curent poate fi determinat pe baza normelor de consum cunoscute.949 kg şi se calculează norma de consum de sârmă pentru scoabe în kg.1. (perechi/8 h) n sch. (perechi) Qf = producţia de schimb. Se calculează lungimea de sârmă necesară pentru 100 perechi. 2. texuri/kg(buc) 17500 16400 14000 9600 8800 8000 b) La elementele de prindere formate de maşină – de tip scoabe – se calculează lungimea sârmei necesară pentru formarea unei scoabe după care se înmulţeşte cu numărul de scoabe folosite la o pereche. (1 sau 2) NZ = numărul de zile pentru care să se calculeze stocul curent. Stabilirea necesarului de aprovizionare şi depozitare a materiilor prime.5 + 0. (10 zile). timp în care unitatea proiectată va produce o cantitate de încălţăminte a cărei valoare se poate determina cu relaţia: VP = Qf .5 + 0.5 + 0. iar rezultatele obţinute vor fi centralizate în tabelul 2. se adoptă sârmă rotundă cu diametrul Φ = (0./zi . rezultatul fiind exprimat în m sârmă/100 perechi sau kg sârmă/100 perechi. La fiecare categorie de material. La consumul de sârmă de scoabe pentru 100 perechi exprimat în metri se adaugă 10% pentru pierderi.1. 34 . pe baza normelor de consum calculate Pentru produsele prognozate a se confecţiona în unitatea de producţie ce se proiectează s-au calculat normele de consum la materiile prime şi la principalele materii auxiliare (aţe.Diametrul tijei 1 1.4. Tabel nr. adezivi. NZ VP = volumul de producţie pentru 10 zile. elemente de îmbinare prin prindere).5 Nr. n sch.2.8 Lungimea tijei L (mm) 8 9 10 10 12 14 Toleranţa (mm) + 0.

6. 3.3. Nici manopera nu poate fi considerată simplă. în flux continuu. Procesul tehnologic de confecţionare reprezintă lanţul paşilor tehnologici structurat secvenţial într-o anumită ordine astfel încât să conducă la un traseu optim care să fie parcurs unidirecţional. compus din mai mulţi paşi tehnologici distincţi. Procesul tehnologic este condiţionat de sistemul de confecţie în care se realizează produsul.1. formarea spaţială. 2. Schema structurală generală a procesului tehnologic în atelierele de fabricaţie a încălţămintei Pentru fabricarea articolelor de încălţăminte proiectate se elaborează procesul tehnologic ce va fi compus din o serie de procese scurte care vor conţine toate operaţiile necesare începând de la debitarea reperelor componente. 8. fără întoarceri. structurarea şi finisarea. 4.Art. Categorie Material Piele feţe Meşină Fibrotex Talpă artificială Carton dur Aţă cusut Adezivi pe bază de: cauciuc natural poliacetat de vinil cauciuc policloroprenic poliuretani Texuri Unit. Cap.Kg Kg Kg Kg Kg Kg Consum Pentru 1 per Pentru 100 per Cantitate în stoc pt. 5. realizarea de subansambluri. Întocmirea schemei procesului tehnologic de confecţionare a produselor proiectate Industria încălţămintei aparţine grupei de industrii care sub aspectul costurilor. cunoscând că pentru fabricarea unui produs de încălţăminte este necesară parcurgerea unui proces lung. de măsură mp mp mp mp Kg m. 7. sunt caracterizate prin cheltuieli mari cu materiile prime. prelucrarea acestora. VP 1. 3. Particularitatea de principiu a procesului de fabricaţie a oricărui produs de încălţăminte constă în aceea că prezintă două ramuri ce se dezvoltă iniţial în paralel şi 35 .

1. Schema de principiu a procesului tehnologic şi relaţiile dintre atelierele de fabricaţie a încălţămintei şi depozitele aferente acestora are forma prezentată în figura nr. FURNIZORI DEPOZITE CENTRALE DE MATERII PRIME ŞI AUXILIARE A B 36 .apoi se unesc.4. Grupul de operaţii de pe ramura A se execută concomitent (în paralel) cu grupul celor de pe ramura B. iar după regruparea lor. 4. În acelaşi timp. Obţinerea reperelor flexibile se face în atelierul de debitare repere flexibile. alcătuind trunchiul comun care constituie procesul de formare spaţială. structurare şi finisare a produsului. pe ramura B reperele rigide sunt obţinute în atelierul de debitare repere rigide 3. 2. dar în paralel. după care sunt prelucrate în atelierul de prelucrare – asamblare rigide. regrupate pe mărimi şi perechi. la un moment dat. se execută în atelierul de prelucrare – asamblare repere flexibile. pregătirea şi asamblarea în scopul obţinerii ansamblului superior.

ATELIER DE DEBITARE REPERE RIGIDE DEPOZIT REGRUPARE REPERE FLEXIBILE 2.ATELIER DE PRELUCRARE PREASAMBLARE REPERE ANSAMBLU INFERIOR Trunchiul comun C DEPOZIT DE REGRUPARE LANSARE 5. ATELIER DE DEBITARE REPERE FLEXIBILE 3.4. 37 . ATELIER DE FORMARE SPAŢIALĂSTRUCTURARE FINISARE PRODUS ÎNCĂLŢĂMINTE DEPOZIT CENTRAL PRODEUSE FINITE BENEFICIARI Fig.nr.DEPOZIT MATERIALE FLEXIBILE DEPOZIT MATERIALE RIGIDE 1.ATELIER DE PRELUCRARESTRUCTURARE ANSAMBLU SUPERIOR DEPOZIT REGRUPARE REPERE RIGIDE 4.

În schema structurală ierarhizată se va reprezenta grafic succesiunea de asamblare a componentelor ansamblului superior (fie ele repere sau elemente). În cadrul schemei structurale sunt incluse mai multe nivele ierarhice (simbolizate O. Cunoscând componenta ansamblului superior. Reprezentarea grafică schematică a structurii ansamblului superior pentru articolul care se proiectează tehnologic uşurează elaborarea tehnologiei sale de fabricaţie deoarece permite vizualizarea grafică a particularităţilor sale constructive. Pentru asigurarea desfăşurării continue a procesului de fabricaţie se impune a fi luate măsuri organizatorice referitoare la programarea lansării producţiei pe cele două ramuri paralele A şi B. se consideră ca fiind parte indivizibilă a ansamblului superior. modelul ansamblului superior şi numărul de mărime al articolului considerat. După CTC-ul efectuat la finalul procesului. I. structurare (tălpuire) şi finisarea produsului obţinut. În cadrul fiecărui atelier. Reperul. reperele rigide şi subansamblurile componente ale ansamblului inferior. regruprate pe comisioane în cadrul programului de fabricaţie în depozitul de regrupare îşi continuă apoi procesul de confecţionare în atelierul 5 pentru formarea spaţială. croită dintr-o anumită categorie de material. aflat la baza structurii. proiectat constructiv anterior. simbolizat R.) care reflectă stadiul de execuţie a ansamblului superior la un anumit moment. se poate întocmi schema structurală ierarhizată. astfel încât ele să se reunească în acelaşi moment pentru ca procesul să se continue fără întrerupere pe trunchiul comun C. Astfel. individuale.Ansamblul superior. care vor rezulta din asocierea în diverse moduri a reperelor simple. a cărui formă şi dimensiuni sunt impuse de tipul. produsele finite ambalate se transportă în depozitul central de produse finite de unde vor fi livrate beneficiarilor... pe nivelul 0. activităţile se desfăşoară în conformitate cu procesul tehnologic care va fi întocmit. este prezentată mulţimea reperelor componente ale ansamblului superior. Structura ierarhizată oferă posibilitatea evidenţierii tuturor reperelor componente ale ansamblului superior şi a elementelor complexe ale acestuia. cu codul atribuit fiecăruia dintre acestea şi cu indicarea numărului de repere similare în pereche. . Elaborarea schemei structurale ierarhizate a ansamblului superior pentru articolul proiectat Pentru articolul de încălţăminte ghete copii. II. în această etapă se elaborează procesul tehnologic.2. 38 . parcurgând trunchiul comun C. 3.

Nivelul IV este dedicat. .1. include asocierea părţilor sau subansamblurilor componente ale ansamblului superior. trei sau a mai multor repere componente. reprezentării ansamblului superior complet. considerând că acestea se obţin prin asocierea a două..). Pe nivelul II sunt reprezentate părţi ale ansamblului superior sau chiar asambluri... obţinute prin asamblarea reperelor şi elementelor componente în mai multe stadii de asamblare (1. finisat. III). 39 ... Separarea stadiilor pe diferite nivele ierarhice superioare (II.. la modele de complexitate redusă. în succesiune logică impusă de varianta de model. simbolizate E. 3. nu se va face întâmplător ci pe baza tabelelor întocmite anterior în care au fost preconizate variantele de asamblare prin coasere şi prin lipire provizorie a reperelor flexibile.2. Acestea (repere şi elemente) se înscriu pe nivelul 0 şi respectiv 1 în cadrul schemei ierarhizate. În scopul elaborării schemei structurale ierarhizate a ansamblului superior în cazul concret al articolului de încălţăminte căruia i se întocmeşte procesul tehnologic se procedează iniţial la codificarea tuturor reperelor componente şi a elementelor ce rezultă prin simpla asamblare prin coasere a acestora.În structura ierarhică nivelul I este rezervat elementelor ansamblului superior. Schema structurală ierarhizată a ansamblului superior va avea forma corespunzătoare figurilor nr.a şi 3. Nivelul III..1.b particularizată pentru fiecare caz concret. defalcat şi el pe mai multe stadii.

Obţinerea reperelor componente (flexibile şi rigide).3.3. Elaborarea proceselor tehnologice pentru toate atelierele de fabricaţie pe baza schemei structurale ierarhizate şi a schemei procesului.) ce pune în evidenţă relaţiile dintre atelierele de fabricaţie a unui produs de încălţăminte permite separarea în proces a 4 etape distincte: 1.1. Condiţii generale Analiza schemei procesului tehnologic (vezi lucrări cap 3.3.1. particularizată pentru produsele proiectate 3. 40 .

1. 4.4. aşa cum rezultă din schema structurală ierarhizată întocmită în cap.).1.1. dintre care prima va reprezenta numărul atelierului în care se efectuează operaţia respectivă număr atribuit în achema procesului şi care poate fi 1.1. tipul prelucrărilor şi variantelor de asamblare (preconizate şi acestea anterior.2. lipire. Reperele rigide şi subansamblurile componente ale ansamblului inferior vor fi prelucrate şi structurate prin procese tehnologice în cadrul cărora succesiunea operaţiilor şi felul acestora vor fi impuse de natura materialelor. Codul atribuit fiecărei operaţiidin procesele tehnologice va fi alcătuit din 3 cifre. Fiecare etapă se desfăşoară în atelierele specifice.3. 3... Procesul de fabricaţie va fi elaborat pentru două articole proiectate constructiv. aplicarea tocului şi finisarea produselor vor avea un proces tehnologic impus de sistemul de confecţie adoptat şi de natura materialelor pentru talpă-factor care va diferenţia segmentul de finisare în cadrul procesului tehnologic în asamblu. condiţiile tehnice de prelucrare şi asamblare a reperelor prin coasere. în fiecare atelier de fabricaţie se vor prevedea operaţii de eliminare a locurilor de muncă cu materii prime. de transport a produselor în depozitul central de produse finite pentru expediere la beneficiari.T. de control. care au fost stabilite în copitolele anterioare 1. în schema procesului tehnologic.3. Pentru asigurarea continuităţii activităţii de producţie. În atelierele de debitare a reperelor flexibile şi rigide se vor prevedea operaţii de ştanţare şi croire a tuturor reperelor din comonenţa articolelor. inclus şi numerotat (1. C. Ansamblul superior va fi realizat prin procese în care succesiunea operaţiilor de prelucrare – asamblare va fi impusă de modelul feţelor şi de tipul căptuşelilor exterioare (libere sau prinse în cusături de îmbinare a reperelor de feţe). sau variante de model. În atelierele de fabricaţie a încălţămintei. Formarea spaţială şi structurarea produsului.5).. prindere..3 şi 1.). Elaborarea procesului în toate atelierele de fabricaţie Articolul proiectat constructiv (în două variante de model) a fost analizat anterior pentru punerea în evidenţă a reperelor componente ale ansamblului superior şi codificarea acestora (cap.). se vor stabili (enumera) operaţiile de prelucrare şi asamblare a reperelor numerotându-le în scopul identificării lor cu uşurinţă.2. operaţii de control şi de transport a reperelor şi semifabricatelor în depozite intermediare (de regrupare) sau. 3. Tot sub formă de comisioane se transpotă şi produsele finite. alcătuire a comisioanelor.3. tălpuirea. iar procesul de fabricaţie va fi elaborat în corelaţie cu schiţa de model. necesară întocmirii schemei structurale ierarhizate (cap. în final. 2. producţia se realizează în flux continuu.2. respectiv îmbinarea asamblului superior cu ansamblul inferior printr-un anumit sistem de confecţie.C. cap.. ambalarea. Cusăturile utilizate vor fi cele adoptate anterior. de marcare.2. Formarea spaţială.2. repere. semifabricate. 3. Deplasarea reperelor şi semifabricatelor în atelierele de producţie şi între acestea se face pe comisioane. Pentru fiecare atelier de fabricaţie. Finisarea produselor. Prelucrarea-asamblarea reperelor. 4 sau 41 .4. 3.

într-un tabel inclus în capitolul nr.209.firma constructoare.. Se va prefera adoptarea utilajelor furnizate de către o aceeaşi firmă constructoare – cel puţin pentru dotarea unui anumit atelier sau secţie de fabricaţie. Utilajele adoptate pentru toate atelierele de fabricaţie din unitatea proiectată.4.dimensiunile de gabarit. La adoptarea utilajelor necesare executării tuturor operaţiilor mecanice din procesele tehnologice elaborate pentru confecţionarea articolelor proiectate. vor fi înscrise. cu caracteristicile lor. se vor consulta cataloagele cu prospecte de utilaje furnizate de diverse firme constructoare de utilaje pentru industria încălţămintei precum şi listele ataşate anexei îndrumarului.. Pentru fiecare operaţie peconizată se va preciza şi modul de execuţie: manual (simbolizat cu m) sau mecanic (simbolizat cu M). 3.). centralizat. . . Adoptarea utilajelor Operaţiile incluse în procesul tehnologic de fabricare a încălţămintei pot fi efectuate manual sau mecanic. care va fi elaborat în continuare. Pentru alcătuirea listei de utilaje şi precizarea principalelor caracteristici ale acestora. iar următoarele două cifre corespund numărului de ordine al operaţiei în rpocesul tehnologic elaborat pentru atelierul respectiv (exemplu 103. se vor lua în considerare următoarele aspecte.consumul de energie electrică impus de acţionarea utilajului.4.productivitatea teoretică (înscrisă în prospect) . . cu ajutorul unor utilaje specifice acestui sector de activitate. ANEXA Materii prime pentru repere componente ale ansamblului superior al încălţămintei – piei naturale 42 .5. .gradul de perfecţionare..

statice (h) tate la apă în Permeabili(mg/24h) la vaporiPermeabilitate Sfâşiere (N/mm) 9 - 10 43 27 27 28 - min.CARACTERISTICI PROPRII NORMATE Rezistenţă cond.500 .

9B 70max.8-2.2-1.4-1.9-1.6-1. 15 – 40 80max.5-0.4D1C0.6D21.8E11.2 la rupererezistenţadin75% 20 .2-1.2-1.60.20. 1619-95SR 1.0E21.4D1 la rupererezistenţa75% din 18 1619-95SR 1. rezistenţa la ruperedin75% 1619-95SR 1.Document tehnic restrictiv Alungire la: la: (mm)Grosime (%)mm2Efort de 1daN (%)Rupere (N/mm2)Crăparea feţei (N/mm2)Ruperea la tracţiune 3 12-28 4 5 6 7 18 8 44 70max.9-1.

13 – 15 16 – 17 30 - 1 20 35 300 2 45 22 25 300 17 11 17 25 26 25 350 15 – 35 - 1 piei întregi.30 - 15 – 40 - 3 canate.PIEI NAPPA .30 50max. din rezistenţa la 75% rupere 15 .16 21 crt.40 - 12 .Nr.BIZON 15 . 27 100 material şi formă de prezentareDenumire 15 – 40 80max. canateBOX FAŢĂ NATURALĂ 15 – 35 - 2 canate. hecturipiei întrgi. hecturipiei întregi.

20. gâturipiei întregi.60.PUTERNICPIEI UNSE 1619-95SR 15 250 1.5 – 0.6 – 0.20.12 4 canate. porcine cabaline 4674 – 88SR .1.9 46 6 8 PIEI PORCINE PENTRU FEŢE DE ÎNCĂLŢĂMINTE hecturi 4673 – 88STAS 7 (finisate pe partea cărnoasă) canatePIEI VELURATE 3501 – 89STAS 1.2 – 1.2 5 canate. caprineMEŞINĂ ovine.9 bovine.9 – 1.60.2 – 1. hecturipiei întregi.9 – 1.PIEI LAC 6831-85STAS 0.9 .

9 - - 47 .88SR >1.9 – 1.5 – 0.ŞpaltCĂPTUŞELI DE ÎNCĂLŢĂMINTEPENTRUŞPALT 4674 .20.20.

2.3 + 0.15 T 350L 400 - 2 ± 0.00.9 ± 0.65 ± 0.9 ± 0.150.15 400400400 200200200 0.6 ± 0.150.80.15 48 T 25L 14 T8L8 T 180L 200 605050 1.Materii prime pentru repere componente ale ansamblului superior al încălţămintei – înlocuitori de piele CARACTERISTICI PROPRII NORMATE Rezistenţă la: (mg/24h)la vapori apăPermeabilitate (N/mm )Rupere 6 T 8L 8 T 180L 200 T 350L 400 7 8 2 9 (mm)Grosime (N/cm)Sfâşiere la cusăturăSfâşiere (%) Alungire la rupere 4 T 25L 14 5 9 0.9 ± 0.9 ± 0.21.8 350300300 1818 88 180100 0.10.15 450300 200200 .0.

TSGTGTUPIELSIN 97929124/1NID TGTUSINAPA 98387537/1NTI . 200 SINBOX 98387628/1NTI 350 49 3.120 Crt. 4.EMEŞINĂ SINTETICĂ DERSIN SIDERMAProspect firma 400 2. Denumire de material şi formă de prezentare - 500 Document tehnic restrictiv --180200 1 350400180200 ---- 2 3 1. DERSIN .Nr.

8 ± 0.15 T 20L 12-- T 8L 6T 8L 8 77 7. CASINNETEROM 99829073/1STAS 3 ± 0.Materiale pentru repere componente ale ansamblului inferior al încălţămintei CARACTERISTICI PROPRII 5. PGPNOVIPEL 98187661/1NTI 0.2 ± 0.5 30 20 (N/mm)Rezistenţă la desprindere 8 4.2 60 10 50 3 4 4 . BIZONATĂSINTETICĂPIELE 98387498/1NID 2.2 6.

65 2.restrictivtehnicDocument (0Sh)Duritate 4 5 6 NORMATE (N/mm3)Rezistenţă la rupere (%)Alungire la rupere maxRezistenţă la abraziune (mm3) 7 3 7141 – 92STAS 90 ± 5 7 - 370 7141 – 92STAS 63 ± 454 ± 4 3.52.5 500600 380380 51 35 – 60 1.8 150 15 – 65 2.8 150 - 7141 – 92STAS 6437 – 83STAS 7141 – 83STAS .5 125 15 .

tip B – plăci Microporos .Crt. Durocol. c. a. 1 Levicel – plăci Porocel. Durolac – plăci îNCĂLŢĂMINTEPENTRU TĂLPICAUCIUC Translucif tip C – plăci 52 b. formă de prezentareDenumire material şi 1 2 Duroflex. d. e. .plăci Pernilit – plăci f.Nr.

4 4 - 77 53 77 -Permeablitate la apă (h) minim 20 Absorbţie apă (%) Max – după 2 ore.45-după 24 ore – 45 – după 24 ore .65 .

5 400450 380380 74 .8463 – 73(pentru climat temperat)TIP YTE 108 200250 200200 20 - - .11030 .32 400500 400400 54 11141 – 84STAS 1617 – 82STAS - 3.77STAS 55 – 85 60 70 2776 – 85STAS 80 90 7 7 7 8 3.52.5 300 50 – 75 3.5 300 200 200 300 400 400 450 60 ± 550 ± 5(celulare)TIP E 12012 – 98SR 65 ± 555 ± 5TIP C 2.

TOCURI ŞI CAPACE DE TOCURI DIN CAUCIUC 375Articol 4 316Articol Prefabricate injectateTĂLPI DIN CAUCIUC TERMOPLASTIC 55 1000 ± 15 120 ± 6 5 Urzeală 260 ± 10 Bătătură 165 ± 7 Urzeală 240 Bătătură 240 6 162 ± 7 1350 ± 20 granulePOLICLORURĂ DE VINIL TALPĂ DIN PIEI BOVINE .Materiale auxiliare care se utilizează la confecţionarea încălţămintei 2 prefabricateTĂLPI DIN POLIURETAN Caracteristici tehnice ale materialelor auxiliare 3 4 Materiale auxiliare textile prefabricateTĂLPI.

auxiliarDenumire material restrictivDocument tehnic Natură material auxiliar 1 2 3 56 Lăţime (mm) Masa (g/m2) NII 34831 – 83 Desime (fire/10cm) de încălţăminteŢesătură cu legătură pânză pentru căptuşeli .

2 Lăţime (mm) Masa (g/m2) Fire PES 50%Fire bumbac 50% Desime (fire/10cm) 3 4 1400 ± 20 278 ± 12 Urzeală 245 ± 10 Bătătură 140 ± 6 Sarcina de rupere a fâşiei de 50x200 mm(N) Urzeală 860 Bătătură 290 Lăţime (mm) 16001000.2 Transversal 88.0 Grosime (mm) 0.2 Alungire la rupere (%) Longitudinal 97. 1200.6 Transversal 801. 1500. Masa (g/m2) Grosime (mm) (N)Sarcina de rupere 11 ÷ 200 1÷ 6 Longitudinal 650.18 NII 34833 – 83 57 Polipropilenă 100% PES 100% Nylon 100% Prospect firma PIDIGI – Italia Prospect firma PIDIGI – Italia Prospect firma PIDIGI – Italia Lăţime (mm) 15 .

13 8 Grosime (mm) 0. pentru căptuşeli interioare Fire bbc Plasă tricotată. (N) Neregularitate (%) Lungime Lăţime Sarcina de rupere (N) Alungire la rupere (%) 58 Fire cânepă Neţesută caşerată pe spumă poliuretanică. caşerată pe spumă poliuretanică.2 Tip 2C Sarcina de rupere.35 1 Fire PES 525 ± 52 Ţesătură cu legătură diagonal pentru căptuşeli de încălţăminte 12 ± 1. pentru căptuşeli Bandă textilă pentru întărirea cusăturilor . 20 60 6 ± 0.8 42 18 1.3 ± 0.1 10 Max.Nylon şi bumbac Lăţime (mm) Lăţime (mm) Masa (g/1000m) Alungire (%) (N)Sarcina de rupere 21 ± 2. autoadezivă.

28 Z Max.5 18 14. 6.5 Fineţe (Nm) Sarcina de rupere (N) Şireturi pentru încălţăminte NII 13980 – 76 Alungire la rupere (%) Sensul răsucirii Neregularitate (%) .3 NII 59090 – 81 Alungire la rupere (%) Sensul răsucirii S(Z) Sfoară legat comisioane. înşiretat feţe 30/3 65/3 1716 – 84STAS 59 39 22 18 .4 feţelorBandă textilă de întărire a marginilor îndoite ale ItlaiaProspect firma PIDIGI – 40/3 50/3 Fineţe (Nm) Sarcina de rupere (N) Şnur pentru coaserea manuală a feţelor 6.

2 3 Fire bbc 60 1369 .98STAS Fire PES .

1 61 Aţă de bumbac şi din fire filamentare PES etirate pentru confecţii piele .

(S) = 85 ± 15Concentraţie (%) = 24 ± 2 Timp deschis (minute) = 10 .6Concentraţie. (%) = 19 ± 2 Activitate termică la 650C.1Concentraţie. (%) = 20 Concentraţie. (S) = 80 ± 10Concentraţie (%) = 20 ± 2 Densitate (g/cm3) = 0.10Rezistenţa la desprindere (N/mm) = 0.60MinimRezistenţa la desprindere (N/mm) = 3. (%) = 50 ± 2 .9 62 Densitate (g/cm3) = 0.96Conţinut izocianat (%) = 6.5 minimVâscozitate cupa Ford ∅ 6mm.Materiale auxiliare chimice 4 Timp deschis (minute) = 15 – 45Rezistenţa la desprindere (N/mm) = 3. (s) = 5 .5Vâscozitate cupa Ford ∅ 6mm.

1 Prospect firma Henkel 2 Cauciuc policronoprenic 3 MonocomponentAdeziv lipire feţe cu tălpi piele. PU. soluţie în acetat de etil diizocianat Adeziv pentru imersarea ştaifurilor şi lipirea căptuşelilor din piele Prospect firma Henkel Copolimer EVA .1161 Prospect firma Henkel Prospect firma Henkel Poliizocianat. tălpi TR. dispersie apoasă . cauciuc PALMARAPID 1904 Adeziv lipire feţe piele. cauciuc vulcanizat bicomponent PALMAPUR 2302 L cu agent halogenare Prospect firma Henkel Elastomeri uretanici 63 Agent de halogenare bicomponent HALO – 901 Agent de structurare HÄRTER DESMODUR – RAgent de structurare PALMAFLUID .

(%) = 20 Timp deschis (minute) = 2 .160 în conducte de transport = 140în bazin de topire = 135 64 Concentraţia substanţă uscată.3 – 1Vâscozitate cupa Ford ∅ 8mm.4 Alungire la rupere.3 – 1Vâscozitate Brookfield (mPas) = 100 ± 30Concentraţie. (%) = 60 ± 2 Timp deschis (minute) = 10 . (daN/cm2) = 224Temperatura de prelucrare. (0C) = 105 – 115 la aplicare = 150 .3 Rezistenţa la desprindere (N/mm) = 0.30Rzistenţa la desprindere (N/mm) = 0. (0C) = 230Punct de înmuiere. (%) = 12 ± 1 . (%) = 400Rezistenţa la rupere. (0C)Punct de înmuiere. (S) = 350 ± 70Concentraţie. (oC) = 173 Temperatura de prelucrare.

soluţie Prospect firma Henkel Latex de cauciuc natural Soluţie cauciuc natural .2 3 Prospect firma Henkel Răşină poliesterică. granule sferice 65 Prospect firma Henkel Poliizocianat în acetat de etil. şnur extrudat Prospect firma Henkel Poliamidă.

Adeziv pentru lipirea pielii.1 MACRO-ROD 3100-1Lipirea rezervei de tragere pe branţAdeziv termofuzibil pt. CR – 314Adeziv pentru lipirea pieselor ulteriorare ale încălţămintei . înlocuitorilor pe suport. adezivi policronoprenici şi poliuretanici TEXHID EXTRAtextilelor. îndoirea mecanică a feţelor 66 PALMAAgent de structurare pt. tălpii artificialespumei poliuretanice. MACROMELT SR 2030Adeziv termofuzibil pt.

96Concentraţie (%) = 12.900 Densitate (g/cm3) = 0.870 Lichid inflamabilDensitate (g/cm3) = 0.879 Lichid inflamabilDensitate (g/cm3) = 0.860 atibilitate – apă. acetat de butilStabilitate (luni) = 6 minimConcentraţie (%) = 12 minim Compatibilitate .5 minim 67 Compatibilitate .apă . (S) = 60 maximMasa specifică (g/cm3) = 0.apăConcentraţie (%) = 25 minim Compatibilitate – apă.796 Densitate (g/cm3) = 0.4 Lichid inflamabilDensitate (g/cm3) = 0. acetat de butilStabilitate (luni) = 6 minimVâscozitate cupa Ford ∅ 4mm.94 – 0.

76STAS 4801 – 78STAS 2 3 Benzen Toluen Acetona Acetat de etil Masă.PLASTIC SORTIMENT CEZAR 375 ± 25 1500 ± 5 Emulsie lac nitroceluloză autoluciuEmulsie de ceară cu . (mm) Încălţăminte cu feţe din piele:Produse de finisare EPACOR T SORTIMENT CAPITEX 950 ± 25 1520 ± 4 9141 .80STAS 3413 .1 79 . obţinute din fibre 68 FINAPRETTO – NERO 821 EPAFIX 102 BRIGHT BLACK 24 Dispersie acrilică pigmentată Emulsie lac nitroceluloză Prospect firma EURO . (g/cm3) Lăţime.91STAS Solvenţi pentru adezivi 6366 .79STAS MEC – metil – etil – cetona Materiale diverse pentru confecţionarea încălţămintei • TEXTILE NEŢESUTE PENTRU CĂPTUŞELI ŞI DUBLURĂ GULER – consolidate cu ace.

(g/m2) Rezistenţa la desprindere. (mm) Lăţime. (cm) Masă. cu dimensiuni tipizate. (%) după 2 h = 25 maxim • PLASTOFLEX 1100 – PENTRU ŞTAIFURI – cu caracteristici termoplastice şi termoadezive Grosime. (g/cm3) = 0.7 ± 0. (daN/cm2): L = 100 minim B = 70 minim Absorbţia apei. prin tracţiune.2 70 ± 5 1100 ± 200 0.4 Sul 69 .0 maxim Variaţia grosimii după imersare în apă. (N/mm2) = 9 minim Masa specifică aparentă. (%) după: ½ h = 80 minim 2 h = 90 minim • TALPĂ ARTIFICIALĂ DIN FIBRE DE PIELE – PENTRU ŞTAIFURI STAS 7048 – 86 Grosime.4 Sul PLASTOFLEX 1100/17 (încălţăminte bărbaţi) 1. (g/m2) Forma de prezentare =3–4 = 170 ± 5 = 630 ± 10 = sul • FIBROTEX B – PENTRU BRAŢURI SF 1/95 Grosime. (g/cm3) = 1.6 – 2. (cm) Masa finită. cu dimensiuni (mm): L = 1500 B = 750 Rezistenţa la rupere. (mm) = 0. (daN/cm) Forma de prezentare PLASTOFLEX 1100/14 (încălţăminte femei) 14 ± 0.• BLANĂ SINTETICĂ TOPP – PENTRU CĂPTUŞELI Grosime.710 Rezistenţă la rupere. 1200.6 – 3. (mm) Lăţime latexată. (mm) = 0.0 Plăci.0 Plăci.1 70 ± 5 1050 ± 130 0. (mm): L = 1350. 1000 B = 750 Masa specifică aparentă.

Marcare. (N/mm) 0. Terminologie Încălţăminte. Terminologie Mărimea încălţămintei.5 ANEXĂ STAS-uri pentru domeniul confecţii piele (încălţăminte) în vigoare în anul 2007 STAS 6473/83 SR ISO /TR 3836/99 STAS 9579-2/76 MONDOPOINT SR ISO 9407/94 STAS 12773/89 STAS 6341/87 Încălţăminte.5 – 5 30 100 300 minim 12 maxim 18 – 24 L = 150 ± 5 B = 200 ± 5 • SIBOPLAST – MATERIAL TEXTIL IMERSAT ÎN POLIMERI SINTETICI – solventoplastic – PENTRU BOMBEURI SIBOPLAST F Grosime.1 700 ± 50 450 ± 500 0. Gamele de lungimi în sistemul Mărimea încălţămintei.• MOLTOPREN (SPUMĂ POLIURETANICĂ) – PENTRU PIESE INTERIOARE Grosime.1 700 ± 50 500 – 550 0. (%) Structură celulară.5 PLASTOFLEX BS 600 .9 ± 0. (g/m2) Rezistenţa la desprindere.4 minim SIBOPLAST B 0.B 0.1 700 ± 50 500 ± 50 0. (cm) Masă. transport şi depozitare 70 . (N/mm) 17 ± 0. (%) Alungire remanentă. ambalare. (celule/cm) Forma de prezentare şi dimensiuni. Defecte. Alungire la rupere. (g/m2) Rezistenţa la desprindere. (cm) 2. (kg/m2) Rezistenţă la rupere.9 ± 0.75 ± 0. (mm) Masă specifică. Sistemul MONDOPOINT de măsurare şi marcare Încălţăminte. (mm) Lăţime.4 minim • PLASTOFLEX BS – PENTRU BOMBEURI TERMOPLASTICE PLASTOFLEX BS 500 – F Grosime. (mm) Lăţime. (cm) Masă. Sistem de gradare a lăţimilor Încălţăminte.15 700 ± 50 600 ± 50 0.

imitaţie box.SREN 12940/04 STAS 8252/89 STAS 29122/89 STAS 6305/89 STAS 6083/89 SR 1619/95 STAS 4673/88 STAS 3501/89 STAS 3232/89 STAS 6831/82 STAS 3354/87 SR 4674/88 Deşeuri de fabricaţie provenite de la încălţăminte. finisate pe faţă Piei de porcine Piei velurate (finisate pe partea cărnoasă) Piei de caprine Piei lac Meşină Şpalt pentru căptuşeli de încălţăminte Norme interne şi STAS-uri pentru înlocuitori de piele pentru feţe şi căptuşeli de încălţăminte STAS 11193/88 NID 29124/83 NTI 87537/83 NTI 87628/83 NTI 87661/81 Înlocuitori de piele. Clase de calitate Piei de bovine. Clasificare şi gestionarea deşeurilor Încălţăminte de uz general – condiţii tehnice generale de calitate Calapoade Piei finite. stratificată şi coagulată în soluţie de poliuretan SINBOX – piele sintetică poromerică. Terminologie PIELSIN – neţesută impregnată şi coagulată în soluţie de poliuretan SINAPA – ţesătură impregnată. impregnat cu latex NOVIPEL – peliculă de poliuretan stratificată prin transfer pe suport ţesătură impregnată prin imersie – coagulare cu latex sau poliuretan 71 . pe suport textil flauşat. Terminologie Piei finite pentru feţe de încălţăminte. tăbăcite cu crom.

TOCURI.NID 87498/83 NTR 2465/83 NTI 87588/83 NTI 87707/83 NII 60394/86 STAS 10694/89 STAS 11267/86 STAS 29073/98 PIELE SINTETICĂ BIZONATĂ tip SG – înlocuitor poromeric pe suport textil neţesut PIELE SINTETICĂ POROMERICĂ – pe suport textil neţesut pentru feţe de încălţăminte IMTERSIN – material textil neţesut impregnat VELUSIN – tricot poliamidic velur caşerat cu spumă poliuretanică de 3 mm şi blană sintetică imitaţie miel REX-TEX – blană sintetică pentru căptuşeli de încălţăminte Înlocuitori de piele neporomerici pe bază de poliuretan. Terminologie FIBROTEX TALPĂ DIN FIBRE DE PIELE CARTON DUR pentru încălţăminte TĂLPI DIN CAUCIUC CELULAR vulcanzate în matriţă TĂLPI. cu suport textil Meşină poromerică NETEROM – neţesută impregnată pentru căptuşeli de încălţăminte STAS – uri pentru materii prime destinate confecţionării ansamblului inferior al încălţămintei STAS STAS STAS STAS STAS STAS 6473/83 29657/86 7048/86 10659/86 11108/92 2776/94 Încălţăminte. CAPACE DE TOC – pentru încălţăminte de uz general 72 .

376 – ţesătură cu legătură pânză NII 34833/83 TEROCEL – articol 380 – ţesătură cu legătură diagonală STAS 24874/86 ŢESĂTURĂ LEGĂTURĂ DIAGONAL. articol 383 STAS 1369/98 AŢĂ DE BUMBAC ŞI DIN FIBRE FILAMENTARE PES ETIRATE – pentru confecţii piele 73 .STAS STAS STAS STAS 6437/91 12012/98 11141/84 1617/85 PLĂCI DIN CAUCIUC CELULAR – pentru tălpi de încălţăminte (POROCEL) TĂLPI DIN CAUCIUC TERMOPLASTIC pentru încălţăminte GRANULE PVC pentru tălpi de încălţăminte TALPĂ DIN PIEI BOVINE Norme interne şi STAS-uri pentru materiale textile destinate căptuşelilor şi pentru materiale auxiliare diverse NII 34831/83 TROCEL – articol 375.

DIN OŢEL TEXURI PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE CAPSE NICHELATE BUTONI RAPIZI 74 . TREFILATĂ.STAS NII STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS NII NID 1716/84 59059/81 9351/81 11188/92 9789/80 7068/89 79/80 3413/91 4801/88 9141/89 6366/86 2304/80 889/80 2811/81 14990/80 29260/80 SFOARĂ LEGAT COMISIOANE. ÎNŞIRETAT FEŢE ŞNUR pentru coaserea manuală a feţelor ADEZIVI pe bază de cauciuc policronoprenic ADEZIVI pentru încălţăminte. pe bază de elastomeri uretanici LATEX ARACET BENZEN TOLUEN ACETAT DE ETIL MEC – metil etil cetonă ACETONĂ SÂRMĂ PENTRU POLIGRAFIE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE (scoabe) SÂRMĂ ROTUNDĂ DE UZ GENERAL.

Student Chiroşcă Florin Grupa 10505 Profesor Rodica Silvia Volocariu Data: 8/10/2007 75 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful