Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

Seria 30R Set 230R/R3 Set 330R/R3 Set 530R/R3 Set 630R
Staţie Totală Electronică cu Laser
!!! ATENTIE !!! SET 630 R nu se livreaza ca model R3

MANUAL DE UTILIZARE
(versiunea 3; martie 2007) * * * Acest manual este protejat de drepturile de autor - toate drepturile rezervate ! ! !
SOKKIA 1 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

Seria 30R Set 230R/R3 Set 330R/R3 Set 530R/R3 Set 630R
Staţie Totală Electronică cu Laser

Set 230R3; 330R3; 530R3 – produse laser din clasa 3R Set 230R; 330R; 530R; 630R – produse laser din clasa 2 Class 1 LED Product

• Mulţumim că aţi achiziţionat Set 230R/R3; 330R/R3; 530R/ R3; 630R. • Vă rugăm citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul. Păstraţi manualul în apropierea aparatului pentru a-l putea consulta când este cazul. • Verificaţi dacă sunt incluse toate accesoriile → vezi cap.27.1 din manualul în limba engleză. • SET are o funcţie prin care datele stocate în memorie pot fi transferate la un calculator. De asemenea, se pot transfera date şi de la calculator în memoria internă a SET. Pentru detalii, întrebaţi reprezentantul SOKKIA, SC TOPOTRADE SRL, Bucureşti. • Caracteristicile şi înfăţişarea aparatului se pot modifica fără o notificare prealabilă, şi pot diferi de acelea din pliantele de prezentare sau din acest manual. • Unele diagrame şi afişaje ce apar în acest manual sunt simplificate pentru o mai uşoară înţelegere.

SOKKIA

2

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

CUM SĂ CITIŢI ACEST MANUAL

! ! ! IMPORTANT ! ! !

Convenţii folosite în acest manual

Simboluri • Tastele soft (de pe ultima linie a ecranului) sunt scrise între paranteze drepte : [DIST]. • Tastele fizice ale aparatului sunt scrise între acolade : {ESC}. • Denumirile ecranelor sunt scrise între paranteze ascuţite : <S-O>. • Atunci când se spune (de exemplu) ‘selectaţi “Stn. Orientation” ‘ , înseamnă să deplasaţi bara

(bara = linia activă = cursorul vertical) pe opţiunea “Stn. Orientation” şi să apăsaţi tasta {Enter} !
• SET poate măsura distanţa pe o prismă, pe o ţintă reflectorizantă sau pe o suprafaţă oarecare. Pentru toate aceste 3 posibilităţi, în acest manual, se folosesc cuvintele “prismă” sau “ţintă”. • Simbolul

indică ce capitole sau subcapitole conţin informaţii adiţionale.

• În dreptul cuvântului “Notă” vor fi scrise explicaţii suplimentare. • În dreptul simbolului vor fi scrise explicaţii pentru un termen sau o operaţie deosebită. Ecrane şi ilustraţii • În acest manual, cu excepţia cazurilor în care se specifică, “SET230R” înseamnă SET230R/R3, “SET330R” înseamnă SET330R/R3, “SET530R” înseamnă SET530R/R3. • Ecranele şi ilustraţiile ce apar în acest manual sunt pentru SET530R. • Poziţionarea tastelor soft în pagină corespunde variantei implicite (setată în fabrică). Este posibilă modificarea poziţiilor în pagină a tastelor soft, în modul de lucru MEAS.

 Ce sunt tastele soft :

“4.1 Părţile aparatului” Alocarea funcţiilor”.

 Poziţionarea tastelor soft : “24.2
Proceduri de lucru

• Înainte de a citi fiecare procedură de măsurare, citiţi cap. “5. OPERAŢII ELEMENTARE”. • Uneori, în cadrul unei operaţiuni complexe de măsurare, se regăseşte o operaţiune simplă care este explicată ca operaţiune de sine stătătoare în manual. Referirea la o operaţiune simplă din cadrul unei operaţiuni complexe se face într-o Notă.

SOKKIA

3

TOPOTRADE SRL

“5.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. vezi cap. SOKKIA 4 TOPOTRADE SRL . 2002 • Pentru explicaţii privind modificarea opţiunilor şi introducerea cifrelor.1 Funcţii elementare”.

........................................................................................................ FOCUSAREA ŞI VIZAREA UNEI ŢINTE...................................... PRECAUŢII ÎN UTILIZARE ....ANG]).43 13....1 Părţile aparatului...............................13 4..................................................................................................................................................... OPERAŢII ELEMENTARE..........................................................................................................................................................................3 11....................................................................................49 14......13 4.......................................... MĂSURAREA UNGHIURILOR........ PRECAUŢII...........5 Introducerea valorii 0 (zero) la cercul orizontal ([0SET]).......................................................................................................................................................32 Reafişarea ultimelor valori măsurate ([RCL])................................33 Determinarea înălţimii unui punct inaccesibil ([REM])......................................................................................................1 Introducerea datelor despre punctul de staţie...........................28 Măsurarea unghiurilor şi transmiterea către un dispozitiv extern......................................................................................1 10.....................................................................29 Verificarea semnalului reflectat...1 Retrointersecţia Coordonatelor...Manual de utilizare Seria 30R 7th ed........................................................................................................................18 6...............................................................35 12............3 Măsurarea coordonatelor tridimensionale.....26 10............................................2 Diagrama modurilor de lucru........................ RETROINTERSECŢIE.......................................24 8...............4 11............................................31 Măsurarea unghiurilor şi distanţei.............. AŞEZAREA APARATULUI ÎN STAŢIE (Centrarea şi calarea)......42 13....27 Introducerea unei anumite valori la cercul orizontal ([H................................................................3 10........................ MĂSURAREA COORDONATELOR..............................................................25 9................................................... MĂSURAREA DISTANŢELOR.............................................................38 12................. FUNCŢIILE APARATULUI ...........................................1 11.........................................27 10.......................... UTILIZAREA LASERULUI.... TRASĂRI........................................................... PORNIREA..............................35 12.....2 Retrointersecţia Cotei....................................................................................1 Încărcarea bateriei....12 4................2 10............49 14........................................................ 2002 CUPRINS 1.2 Simboluri afişate.........................................................21 6..........................................................................................30 12.........................................27 Măsurarea unui unghi prin repetiţie ([REP])..........................52 SOKKIA 5 TOPOTRADE SRL .........................................................8 2...............................................2 Introducerea/Scoaterea bateriei..................................................15 5...33 Măsurarea distanţei şi transmiterea către un dispozitiv extern..................16 5.......................1 Trasarea unei distanţe...................................................................................................................................................................................2 Orientarea în staţie............................................................................2 11.................2 Trasarea unui punct de coordonate cunoscute.......................................................................................................22 7...................................................45 14.... UTILIZAREA BATERIEI.................................................................4 11.................................................................................40 13...................................................21 6.......1 Funcţii elementare..................................................................................12-0404......................................................16 5................................34 11..................10 3............................................

................................94 25..............73 21...4 Înregistrarea/Ştergerea coordonatelor...................................................... Trasare arc.................................................................................3 Trasarea înălţimii unui punct inaccesibil............................................................................54 15............................................................................. CALCULUL ARIEI UNEI SUPRAFEŢE..............57 15............60 16............................................75 22..............................1 Definirea Liniei de Bază...................................................................................79 23.....................................53 15......2 Ştergerea unui fişier.........................................................................................................................................1 Selectarea fişierului curent şi a fişierului de control.......... CALCULUL DRUMUIRII.......82 23......................................92 24........................................................................ TRASAREA UNUI ALINIAMENT.................................3 Verificarea unui punct faţă de un aliniament.........................................................................2 Schimbarea punctului de start...............................1 Definirea Liniei de Bază.........................................65 20.................................................................102 28.........................................................................................8 Vizualizarea datelor din fiSierul curent (View)...............................88 23.........................99 Vizualizarea codurilor din listă.....................2 Trasarea unui arc..................................4 Înregistrarea unghiurilor si distanTei (Dista data)....................................................................62 17..............................................................................2 25................................ COORDONATE ŞI CODURI........ ÎNREGISTRAREA DATELOR (Modul de lucru REC)......................................3 Înregistrarea unghiurilor (Angle data)......2 Trasarea unui punct pe un aliniament...........2 Inregistrarea punctului din spate (Back sight point)................... PROIECŢIA UNUI PUNCT............................................1 Măsurarea distanţei între două sau mai multe puncte-prismă............................................................................................2 Măsurarea cu excentricitate unghiulară...........................................................................................................................................................12-0404...................................................76 23......................... MĂSURĂTORI CU EXCENTRICITATE.......................101 28.........................................................................................................54 15.............67 20....................................................................................... INTERSECTII...........................62 18..........................1 Măsurătoare excentrică cu o distanţă..........87 23.................................................90 24..............68 20...................102 SOKKIA 6 TOPOTRADE SRL .61 17..........................................................7 Înregistrarea notelor (Note)....................................58 16......92 24..80 23............................................................95 25....................................................................................................... SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER.....................85 23...89 23............................................................................................................................................................................................... TRANSFERUL DATELOR LA CALCULATOR...........................................................................................................................64 19................74 21.............................................................2 Proiecţia unui punct................1 Definirea arcului.......................................................62 17.............................................................3 Măsurătoare excentrică cu două distanţe.............................................1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG).......................................................... 2002 14............................................................................ MĂSURAREA DISTANŢEI DINTRE DOUĂ PUNCTE-PRISMĂ.........Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.............98 Înregistrarea/ştergerea codurilor................................100 26.....60 16..............................70 20.............................6 Înregistrarea observaţiilor şi a coordonatelor (Dist + Coord data)....................................95 Vizualizarea punctelor cunoscute................3 25........................................................................................................ MODIFICAREA PARAMETRILOR...........................1 25......................................................................................................................................................................83 23......................................71 21..............5 Înregistrarea coordonatelor (Coord data).....................................1 Înregistrarea datelor despre punctul de staţie (Stn data).

..............130 B.............3 Conectarea si iesirea din programul SFX..................................................................121 A.......... 2002 28.......................................................................... ECHIPAMENTUL STANDARD ŞI ACCESORII OPŢIONALE.......4 Citirea punctelor cunoscute de pe card.......................... CARACTERISTICI (vezi şi manualul în limba engleză)................................................................................125 A..............................123 A...............107 28..................................................... REGLEMENTĂRI..................................................................................................128 B.................... TRANSFERUL DATELOR CU AJUTORUL FUNCTIEI SFX..................................128 A.10 Conectarea server-ului FTP.........................125 A...............................................................4 Inregistrarea/Transferul datelor utilizand comunicarea prin Bluetooth..................................................................................................6 Formatarea card-ului......123 A....................................................123 A............................................................................................................3 Masuratori folosind comunicare prin Bluetooth......................................................................121 35.......2 Conectarea echipamentului.....127 A............... EXPLICAŢII.....................126 A.............113 29............................................8 Trimiterea unui e-mail din statia totala in computer ............................................................................111 29.........................................................................................................115 31... Comunicare wireless prin Bluetooth. MESAJE DE ATENŢIONARE ŞI MESAJE DE EROARE.....................121 35.....................................................................4 Introducerea unei parole pentru programul SFX.........................................124 A..................5 Inregistrarea informatiilor serviciului de furnizare internet...........131 SOKKIA 7 TOPOTRADE SRL .....................................................................................127 A........................................ VERIFICĂRI ŞI RECTIFICĂRI.............1 Precautii..................12 Primirea unui e-mail din Statia totala in computer.........................2 Introducerea si scoaterea card-ului CF............126 ...................5 Afisarea si editarea fisierelor pe Card............................................................130 B.............................................6 Inregistrarea informatiilor pentru server-ul FTP...........................................................1 Indexarea cercului vertical prin vizarea unui punct în ambele poziţii ale lunetei..............................................................................11 Trimiterea unui e-mail din computer in Statia totala......................... Modul de lucru cu un card...9 Primirea e-mail-urilor din computer in statia totala............112 29..........1 Setari necesare pentru comunicarea prin Bluetooth..123 A................................................................7 Inregistrarea adresei de e-mail........129 B................................................................................118 33.........................................................................118 32............................................................................................................................................................................................................................129 B......2 Alocarea funcţiilor..................113 30......................119 33...1 Accesorii necesare.............130 B.....112 29.................................................129 B...........................................................................................................................2 Stabilirea conexiunii dintre SET si dispozitivul Bluetooth....124 A..............................3 Socarea job-ului cu date pe card-ul CF...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Manual de utilizare Seria 30R 7th ed................................113 29..........................................................................................................12-0404................................................................13 Mesaje de eroare........3 Setarea opţiunilor tuturor parametrilor pe valorile implicite.........126 A....................

• Strângeţi bine şuruburile de fixare a picioarelor trepiedului. regulile ce trebuie respectate sunt indicate mai jos printr-un semn de exclamaţie şi prin cuvintele ATENŢIE şi AVEŢI GRIJĂ. Vederea d-voastră poate fi afectată. PRECAUŢII ÎN UTILIZARE !!! Întotdeauna respectaţi următoarele reguli !!! • Pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi pentru a preveni rănirea operatorului sau a altor persoane. 8 SOKKIA TOPOTRADE SRL . Vă puteţi pierde vederea.12-0404. • Nu priviţi niciodată soarele prin lunetă. 2002 1.2 AVEŢI GRIJĂ • Mânerul aparatului să aibă şuruburile de fixare strânse pentru a evita scăparea aparatului. Vezi cap. sau în apropierea materialelor combustibile.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. REGULI PENTRU TREPIED AVEŢI GRIJĂ • Când montaţi aparatul pe trepied strângeţi şurubul pompă. fiţi siguri că aţi înţeles aceste reguli. Evitaţi astfel scăparea cutiei în timpul transportului. • Nu priviţi razele soarelui reflectate de prismă sau de alte obiecte reflectorizante. • Nu demontaţi aparatul sub nici un motiv. • Nu puneţi aparatul în cutie dacă aceasta are mânerul sau cureaua de prindere deteriorate. în zone fără o ventilaţia adecvată. • Nu vă suiţi cu picioarele pe cutia aparatului. • Pentru a putea privi soarele prin lunetă utilizaţi un filtru solar (accesoriu opţional). !!! Înainte de a citi despre modul de lucru cu SET.27. • Clema de siguranţă care permite scoaterea aparatului de pe ambază să fie bine închisă pentru a evita detaşarea accidentală a aparatului de pe ambază. precum şi pentru a evita distrugerea proprietăţii private. Evitaţi astfel căderea aparatului de pe trepied. REGULI GENERALE ATENŢIE • Nu utilizaţi aparatul în zone cu mult praf sau cenuşă.

• Nu supraîncălziţi şi nu aruncaţi bateriile în foc. Conţine substanţe chimice dăunătoare. • În timpul încărcării bateriei nu puneţi haine sau alte obiecte pe încărcător. • Nu utilizaţi alte cabluri decât cele livrate odată cu aparatul. 2002 REGULI PENTRU BATERII SI INCARCATOR ATENŢIE • Pentru reîncărcarea bateriilor utilizaţi numai încărcătorul standard din dotare. acoperiţi contactele acestora cu o bandă izolatoare. scurtcircuit. Alte încărcătoare pot avea voltaje sau polarităţi diferite. • Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablurile din priză cu mâinile ude. ceea ce poate duce la deteriorarea bateriilor. Pot exploda. etc. AVEŢI GRIJĂ • Nu atingeţi lichidul care se scurge din baterii. Pot apare scântei care să aprindă aceste obiecte. • Pentru a preveni scutcircuitarea bateriilor atunci când sunt stocate. SOKKIA 9 TOPOTRADE SRL . • Nu utilizaţi bateriile şi nici încărcătorul dacă sunt ude.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

Dacă în interiorul cutiei este umezeală. aparatul se poate defecta. deschideţi capacul compartimentului bateriei pentru ca tastele să revină la funcţionarea normală. componentele sale interne se pot contracta. PRECAUŢII PRIVIND APA ŞI REZISTENŢA LA PRAF SET respectă în totalitate specificaţiile IP66 privind rezistenţa la apă şi la praf atunci când compartimentul bateriei este închis.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Asiguraţi-vă că atât interiorul cutiei cât şi aparatul sunt uscate înainte de a închide aparatul în cutie. dar şi unităţii de măsurare a distanţei încorporată în aparat. ALTE PRECAUŢII • Dacă SET este deplasat dintr-un loc cu temperatură ridicată într-un loc cu temperatură foarte scăzută. • Nu puneţi niciodată aparatul direct pe pământ. • Manevraţi aparatul cu grijă. Acest lucru se întâmplă din cauza aerului rece din interiorul compartimentului bateriei. • Nu îndreptaţi luneta către Soare. Evitaţi supunerea lui la şocuri sau vibraţii. lăsaţi şurubul aşa cum este. clema de siguranţă este blocată cu ajutorul unui şurub.12-0404. • Închideţi corect compartimentul bateriei şi ataşaţi bine capacele de cauciuc peste conectoarele externe pentru a proteja aparatul de umiditate şi particule de praf. 2002 2. iar capacele de cauciuc sunt corect ataşate. Dacă efectuaţi centrări forţate şi este necesară scoaterea aparatului de pe ambază atunci trebuie mai întâi desfăcut şurubul de blocare şi de abia apoi poate fi acţionată clema de siguranţă. SOKKIA 10 TOPOTRADE SRL .2). dacă nu. iar utilizarea tastelor poate deveni dificilă. Asta ar putea provoca stricăciuni aparatului. Pentru a preveni “înţepenirea” tastelor. Nisipul sau praful pot provoca stricăciuni şuruburilor de calare şi ambazei. PRECAUŢII CLEMA DE SIGURANŢĂ • Pentru a preveni ieşirea accidentală a aparatului din ambază. scoateţi capacele de protecţie ale conectoarelor externe înainte de a deplasa aparatul într-un loc cu temperatură foarte scăzută. • Asiguraţi-vă că umiditatea sau particulele de praf nu vin în contact cu interiorul compartimentului bateriei şi nici cu conectoarele externe. Pentru observaţii asupra Soarelui utilizaţi filtrul solar OF3A (accesoriu opţional – vezi cap 27. Dacă tastele rămân ca şi cum ar fi apăsate. Aceasta poate dăuna ochilor d-voastră.

• Dacă în părţile rotative sau la şuruburile aparatului pătrund corpuri străine. după ce aburiţi cu suflarea voastră obiectivul. • Păstraţi aparatul în locuri uscate. prevenind astfel pătrunderea în interior a umidităţii sau prafului.12-0404. • Contactaţi reprezentantul SOKKIA (SC TOPOTRADE SRL) o dată sau de două ori pe an pentru verificarea şi rectificarea aparatului. • Când trepiedul este utilizat intensiv este bine să verificaţi din când în când dacă nu cumva vreun şurub lipseşte sau nu este bine strâns. SC TOPOTRADE SRL. Altfel circuitele interne ale aparatului se pot defecta. ceea ce ar face ca trepiedul să fie instabil. • Nu utilizaţi solvenţi organici atunci când ştergeţi ecranul. verificaţi-l cel puţin o dată la fiecare 3 luni. se descoperă existenţa umidităţii sau prafului.Manual de utilizare Seria 30R • Niciodată nu transportaţi aparatul pe trepied de la o staţie la alta. ÎNTREŢINERE • Curăţaţi întotdeauna aparatul înainte de a-l pune în cutie.. apoi. prismei. cu temperatură constantă. 7th ed. nu forţaţi niciodată. etc. Obiectivul necesită o atenţie deosebită: mai întâi îndepărtaţi praful grunjos cu periuţa din dotare. tasta de pornire ar putea fi apăsată accidental şi astfel bateria se poate descărca complet. contactaţi reprezentantul SOKKIA. Dacă bateria rămâne în aparat. şi păstrarea acestuia în bune condiţii. Vezi cap. • Dacă aparatul nu a fost utilizat vreme îndelungată.26 • Când scoateţi aparatul din cutie. tastatura sau cutia aparatului. ştergeţi-l cu cârpa din dotare. • Puneţi corect aparatul în cutie urmărind schema din interiorul cutiei. 2002 • Înainte de a scoate bateria aparatul trebuie mai întâi oprit. Ţineţi cutia închisă. sau dacă în interiorul lunetei. • Scoateţi bateria înainte de a pune aparatul în cutie. SOKKIA 11 TOPOTRADE SRL .

Chiar dacă măsurarea distanţei este anulată. nu uitaţi să dezactivaţi această funcţie după ce aţi încheiat măsurarea distanţei. Vă puteţi strica vederea. 630R – produse laser din clasa 2 ATENŢIE !!! Pentru utilizarea în siguranţă a aparatului. sau dacă. 530R. mergeţi imediat la un medic oftalmolog. 530R3 – produse laser din clasa 3R Set 230R. SOKKIA 12 TOPOTRADE SRL . 2002 3. Publicaţia 60825-1 şi conform codului regulilor federale ale guvernului Statelor Unite (CFR21). raza laser este emisă timp de 5 minute. Vă puteţi strica vederea. (După activarea funcţiei de Laser Vizibil. deoarece chiar şi reflexia razei laser poate provoca leziuni ale ochilor sau defecţiuni ale aparatului. • Nu îndreptaţi raza laser către persoane (la înălţimea ochilor). AVEŢI GRIJĂ • Nu îndreptaţi raza laser (nici măcar din greşeală) către suprafeţe care reflectă lumina (oglinzi. UTILIZAREA LASERULUI SET este clasificat ca un produs laser conform Standardului IEC. • Mânuiţi aparatul cu grija cuvenită pentru a evita îndreptarea chiar şi din greşeală a razei laser către faţa vreunei persoane. în modul de lucru Meas.12-0404. Set 230R3. • Dacă ochii d-voastră au fost afectaţi prin expunerea la raza laser. • Utilizaţi raza laser doar atât cât este strict necesar.). după care funcţia se dezactivează automat. • Nu priviţi direct către raza laser. respectaţi instrucţiunile de mai jos: • Nu priviţi direct către sursa de emisie a razei laser.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 330R. ) ). 330R3. • Când utilizaţi funcţia de “Laser Vizibil”. continuând să emită. etc. laserul rămâne încă activ. nu este afişat simbolul ţintei (de exemplu : • Când aparatul nu este utilizat. opriţi-l. suprafeţe plate lucioase. Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. Evitaţi aşezarea aparatului la o înălţime la care traiectoria razei laser poate intersecta capul trecătorilor sau al şoferilor.

Mâner 2. Inel de focusare a imaginii 28. Mufă de conectare la calculator 21.Capac ce acoperă şuruburile de rectificare a 8.1 PĂRŢILE APARATULUI 1. Placa ambazei 16. Şuruburi de rectificare optică sferice 17. 2002 4. Compartimentuldeclinator 14.Led Detector de Infraroşii pentru Tastatura 5. Şurub de mişcare fină a lunetei 26. Nivelă torică 23. Inel de focusare al dispozitivului de calare optică 7. Şurub de rectificare a nivelei torice 24. Nivela sferică 18. Mufă de conectare a bateriei externe BDC12 (Nu există la SET630R) 22. Marcaj înălţime aparat 13. Inel de focusare a firelor reticulare (ocularul lunetei) 27. Marcaj pentru centrul aparatului SOKKIA 13 TOPOTRADE SRL . Clema de siguranţă 15. Şurub de mişcare fină pe orizontală (include functia “laser-vizibil”) 20. Ecran orizontale lunetei 12. Locaş pentru bateriei 4. Colimator 29. Tastatură Telecomandă (Nu există la SET630R) 6.Clemă pentru blocarea/deblocarea mişcării 11.12-0404. Şurub de fixare a mânerului 3. FUNCŢIILE APARATULUI 4. Obiectivul 19.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Ocular al dispozitivului de calare optică 10. Şuruburi de calare dispozitivului de calare a nivelei 9.Clemă pentru blocarea/deblocarea mişcării lunetei (pe verticală) 25.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 Tastatura SOKKIA 14 TOPOTRADE SRL .12-0404.

12-0404.2 DIAGRAMA MODURILOR DE LUCRU SOKKIA 15 TOPOTRADE SRL . 2002 4.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

meniurilor sau submeniurilor care apar pe ultima linie a ecranului. raza laser este emisă timp de 5 minute.1 FUNCŢII ELEMENTARE • Pornirea aparatului : {ON} • Oprirea aparatului : {ON} +{ } (apăsate în acelaşi timp) • Iluminarea ecranului : { } (acţionează ca un întrerupător) • Activarea/dezactivarea funcţiei Laser Vizibil : { } (ţinută apăsată până se aude un ţiuit) Notă: După activarea funcţiei de Laser Vizibil. OPERAŢII ELEMENTARE 5. meniuri sau submeniuri. Pentru a trece de la o pagină la alta se foloseşte tasta {FUNC}. Pot fi afişate cel mult 4 funcţii. {F2}. {F3} şi {F4} sunt utilizate pentru selectarea funcţiilor. Modul de lucru MEAS are trei pagini. Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. Notă: Când se va spune :"apăsaţi tasta soft [EDM]" (sau doar "apăsaţi [EDM]"). înseamnă să apăsaţi tasta din dreptul funcţiei “EDM”. Deoarece există mai multe pagini cu litere/cifre. {F3} sau {F4}. {F2}. Mai jos sunt explicate funcţiile unora dintre taste : {FUNC} {BS} {ESC} {SFT} {Enter} SOKKIA : face trecerea la următoarea pagină cu litere/cifre : şterge un caracter la stânga cursorului : anulează introducerea literelor/cifrelor : face trecerea de la litere mici la litere mari şi invers : selectează sau confirmă introducerea unui cuvînt sau a unei valori 16 TOPOTRADE SRL !!! !!! {FUNC} (ţinută apăsată puţin mai mult) : face trecerea la pagina anterioară cu litere/cifre ). . fiecare pagină putând cuprinde maxim 4 funcţii. nu este afişat simbolul tipului de ţintă selectat (de exemplu : • Taste soft Tastele soft {F1}. {F2}. sau dacă. {F3} sau {F4}). trecerea de la o pagină la alta se face apăsând tasta {FUNC}. apoi se opreşte automat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. tastă care poate fi {F1}. ele diferind în funcţie de modul de lucru în care se află aparatul. în modul de lucru Meas. 2002 5. • Introducerea literelor/cifrelor Literele/cifrele apar ca taste soft pe ultima linie a ecranului (deci vor fi introduse apăsând tastele soft {F1}.12-0404.

HAR: 125. 5) Apăsaţi {FUNC} până ce pe ultima linie este afişată pagina ce cuprinde cifra [5].3158) 1) Apăsaţi [H. 3) Modificaţi opţiunea apăsând {} sau {} (există 3 opţiuni : “Prism”.12-0404. 2) Deplasaţi cursorul pe opţiunea parametrului “Reflector” apăsând tasta {}.ANG] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS 2) Selectaţi “H angle”. apăsaţi tasta {FUNC} până ce este afişată pagina ce cuprinde litera dorită. deplasaţi bara pe “H angle” şi apăsaţi tasta {Enter}) 3) Apăsaţi [1]. (a fost introdusă cifra 1. 1 2 3 4 Notă : Când introduceţi litere. • Modificarea opţiunilor parametrilor Pentru deplasarea de la un parametru la altul : { sau { } } Pentru modificarea opţiunii unui parametru : { sau { } } Pentru confirmarea unei opţiuni : {Enter} Exemplu de modificare a opţiunii unui parametru : 1) Apăsaţi tasta soft [EDM] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. cursorul deplasându-se pe coloana următoare) 4) Apăsaţi [2]. 2002 Exemplu de introducere la cercul orizontal a valorii 125°31’58” (se va tasta 125.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 7) Apăsaţi {FUNC} până ce pe ultima linie este afişată pagina ce cuprinde punctul zecimal [. 6) Apăsaţi [5].hold : Laser 4) Apăsaţi {Enter} sau {} pentru a deplasa cursorul la următorul parametru.] 8) Introduceţi în acelaşi fel şi restul cifrelor. “Sheet” şi “None”) EDM Mode : Fine”r” Reflector : Prism PC : -30 Illum. (adică. după care apăsaţi tasta {Enter} pentru a confirma valoarea. sau puteţi efectua şi alte modificări. apoi efectuaţi introducerea în acelaşi fel ca şi cifrele. după care puteţi apăsa tasta {ESC}. SOKKIA 17 TOPOTRADE SRL .

2 Diagrama modurilor de lucru” • Alte operaţii Apăsând tasta {ESC} .JOB1 MEAS MEM CNFG Versiunea software-lui Numele fişierului (job-lui) curent  Ecranul modului de lucru MEAS : SOKKIA 18 TOPOTRADE SRL . se selectează tipul ţintei ( . sau ) 5.XXX-XX-XX XXX-XX-XX Job. 2002 • Trecerea de la un mod de lucru la altul [CNFG] : trecerea de la ecranul Status la meniul de lucru CONFIG [MEAS] : trecerea de la ecranul Status la modul de lucru MEAS [MEM] : trecerea de la ecranul Status la modul de lucru MEM {ESC} : revenirea la ecranul Status atunci când aparatul se află în oricare alt mod de lucru  “4.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. aparatul revine la ecranul anterior.2 SIMBOLURI AFIŞATE  Ecranul Status : Numele aparatului SET530R SOKKIA No. XXXXXX Ver.12-0404. Prin apăsarea tastei {SFT} .

1 Setarea parametrilor aparatului”.12-0404.1 Setarea parametrilor aparatului” (secţiunea “Obs condition”) S : distanţa înclinată H : distanţa orizontală V : distanţa pe verticală *2 Unghiul vertical  Pentru a schimba formatul unghiului vertical vezi secţiunea “Obs condition” descrisă în subcapitolul “24. 2002  Ecranul de măsurare a distanţei  Ecranul de introducere a cifrelor/literelor *1 Distanţa  Pentru schimbarea tipului distanţei afişate vezi “24. *3 Unghiul orizontal Tasta soft [R/L] schimbă sensul pozitiv de înregistrare al cercului orizontal HAR : unghi orizontal spre dreapta HAL : unghi orizontal spre stânga SOKKIA 19 TOPOTRADE SRL .2).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. şi invers. apăsaţi tasta soft [ZA/%] (această tastă soft trebuie alocată. ZA : unghi zenital (cu originea la zenit) VA : unghi vertical (cu originea la orizont) Pentru a face trecerea de la afişarea unghiului vertical la afişarea pantei axei de vizare.

baterie aproape goală ( 10% ÷ 0%)  bateria ar trebui încărcată (acest simbol este afişat din 3 în 3 secunde) : baterie complet descărcată.3 Pentru a face trecerea de la afişarea unghiurilor şi distanţei (S.baterie pe jumătate ( 50% ÷ 10% ) : nivel 0 . şi invers. *4 Nivelul de încărcare al bateriei (pentru bateria BDC46A.1 Setarea parametrilor aparatului”. apăsaţi tasta {SFT}. apăsaţi tasta soft [ SHV].1 Funcţii elementare”.  Secţiunea “Activarea/dezactivarea funcţiei Laser Vizibil” descrisă în subcapitolul “5. H.1 Încărcarea bateriei” *5 Afişarea ţintei selectate Pentru a trece de la un tip de ţintă la altul.12-0404. HAR) la afişarea celor trei tipuri de distanţă (S. *7 Simbol ce arată că funcţia Laser Vizibil este activă.  Secţiunea “Obs condition” descrisă în subcapitolul “24.baterie aproape plină ( 90% ÷ 50% ) : nivel 1 . ZA. Această funcţie a tastei {SFT} poate fi utilizată doar când pe ecran este afişat simbolul ţintei selectate.2. V). unghiurile vertical şi orizontal sunt automat compensate de eroarea de înclinare cu ajutorul senzorului de înclinare bidirecţional.  “6. : prismă : ţintă reflectorizantă : fără prismă *6 Corecţia de înclinare Când este afişat acest simbol.baterie plină ( 100% ÷ 90% ) : nivel 2 . *8 Simbol care apare când este emisă raza laser pentru măsurarea distanţei *9 Mod de introducere A : se introduc litere mari şi cifre SOKKIA 20 TOPOTRADE SRL . 2002 *1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. la temperatura de 25°C) : nivel 3 . Opriţi aparatul şi puneţi bateria la încărcat.

UTILIZAREA BATERIEI 6. Păstraţi bateria totdeauna încărcată. 4) Scoateţi încărcătorul din priză şi bateria din încărcător. • Nu lăsaţi bateria în locuri expuse la temperaturi înalte (mai mari de 35°C). şi abia apoi cea din slotul 2.12-0404. • Dacă permiteţi ca nivelul bateriei să scadă la maxim. • Ledurile de încărcare : Ledul de încărcare (cel verde) rămâne stins dacă temperatura încărcătorului depăşeşte o anumită limită sau dacă bateria nu este montată corect. • Încărcătorul se încălzeşte în timpul încărcării. • Nu puneţi la încărcat aceeaşi baterie imediat după încărcarea ei. iar ledul verde clipeşte. Bateria este încărcată atunci când ledul verde rămâne aprins. În timpul încărcării ledul roşu este aprins. Asta este normal. 2) Montaţi bateria în încărcător. SOKKIA 21 TOPOTRADE SRL . Dacă montaţi două baterii în încărcător şi îl conectaţi apoi la priză. durata ei de viaţă poate scădea. 2002 6.1 ÎNCĂRCAREA BATERIEI Bateria nu a fost încărcată în fabrică. este posibil ca bateria să nu mai poată fi reîncărcată sau ca durata ei de viaţă să scadă. deoarece aceasta duce la scurtarea duratei de viaţă a bateriei. 3) Durata încărcării este de aproximativ o oră şi 30 de minute. încărcaţi bateria o dată pe lună pentru a-i menţine calitatea. Note : • Sloturile 1 şi 2 : Încărcătorul începe încărcarea cu bateria care a fost inserată prima. • Când nu o utilizaţi timp îndelungat.  PROCEDURĂ 1) Băgaţi încărcătorul în priză.Manual de utilizare Seria 30R a : se introduc litere mici şi cifre 7th ed. mai întâi va fi încărcată bateria din slotul 1.

2 INTRODUCEREA/SCOATEREA BATERIEI • Înainte de a scoate bateria din aparat. 2002 6. până ce se aude un clic. şi fiţi atent. • Când introduceţi sau scoateţi bateria. Apăsaţi bateria uşor în jos. opriţi aparatul. 2) Introduceţi bateria cu contactele în jos.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. asiguraţi-vă că în interiorul compartimentului bateriei nu pătrunde umezeală sau particule de praf.12-0404.  PROCEDURĂ : 1) Deschideţi compartimentul bateriei apăsând şi trăgând în acelaşi timp uşor în jos butonul gri pe care scrie “UNLOCK”. SOKKIA 22 TOPOTRADE SRL . deoarece ea poate fi introdusă doar într-o singură poziţie.

apăsaţi clapeta din imagine până ce se aude un clic.12-0404. Notă : Dacă compartimentul bateriei este deschis în timp ce aparatul este pornit se va auzi un semnal sonor. SOKKIA 23 TOPOTRADE SRL . După închiderea compartimentului bateriei aparatul revine la ecranul anterior. 2002 3) Închideţi capacul compartimentului bateriei. iar pe ecran este afişat simbolul de mai jos.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

Cercul interior reprezintă aproximativ ± 3’ ( ± 5C40CC). În plus. 2) Apăsaţi tasta soft [TILT] de la pagina a doua a modului de lucru MEAS şi va apare ecranul : Valoarea din dreptul literei X reprezintă înclinarea axei principale a aparatului faţă de verticala locului pe direcţia axei de vizare. ci doar se rotesc şuruburile de calare până ce valorile de pe ecran devin apropiate de zero (câteva secunde) astfel : pentru a aduce la “zero” valoarea din dreptul literei Y rotiţi şuruburile de calare A şi B. iar cercul exterior. ± 6’ ( ± 11C) 3) Rotiţi aparatul până ce ecranul devine paralel cu linia definită de două dintre şuruburile de calare (să zicem A şi B). AŞEZAREA APARATULUI ÎN STAŢIE (Centrarea şi calarea) Centrarea şi calarea SET530R se efectuează la fel ca la instrumentele clasice.12-0404. iar pentru a aduce la “zero” valoarea din dreptul literei X rotiţi şurubul de calare C. SOKKIA 24 TOPOTRADE SRL . 2002 7. Ambele valori sunt unghiulare şi sunt exprimate în unitatea de măsură selectată în aparat (sexagesimal. centezimal sau miimi). calarea de precizie se poate efectua şi astfel :  PROCEDURĂ 1) Porniţi aparatul. iar valoarea din dreptul literei Y reprezintă acelaşi lucru. dar pe o direcţie perpendiculară pe axa de vizare.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. C 5) Apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni în modul de lucru MEAS. vezi manualul în limba engleză la pagina 25. 4) De acum aparatul nu mai trebuie rotit. Pentru descrierea acestor operaţiuni. datorită existenţei senzorului de înclinare bidirecţional. adică utilizând dispozitivul de centrare optică şi/sau firul cu plumb. împreună cu nivela sferică şi nivela torică.

în ambele cazuri. 3) Focusarea Rotiţi inelul de focusare pentru a clarifica imaginea ţintei. 2002 8. lumina puternică strălucind direct în obiectivul lunetei poate cauza funcţionarea incorectă a aparatului. Blocaţi ambele mişcări. vizaţi-l cu acelaşi punct al firelor reticulare. Suprapuneţi firele reticulare peste ţinta vizată prin mişcarea fină pe orizontală şi pe verticală (cu ajutorul şuruburilor de mişcare fină) astfel încât.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. FOCUSAREA ŞI VIZAREA UNEI ŢINTE AVEŢI GRIJĂ : Când vizaţi un punct. Protejaţi obiectivul lunetei de lumina puternică ataşând parasolarul. 2) Vizarea ţintei Deblocaţi mişcările pe orizontală şi pe verticală. apoi rotiţi-l încet spre stânga doar până ce firele reticulare devin clare. SOKKIA 25 TOPOTRADE SRL . rotiţi mai întâi inelul ocularului complet spre dreapta. ultima rotaţie a şuruburilor să fie spre dreapta.12-0404. Procedând în acest fel nu va mai fi necesară focusarea frecventă a firelor reticulare. de aceea ea trebuie eliminată înainte de începerea observaţiilor. Eliminarea paralaxei • Paralaxa este deplasarea relativă a imaginii vizate faţă de firele reticulare atunci când ochiul operatorului se deplasează uşor faţă de ocularul lunetei. Paralaxa introduce erori de citire. 4) Reluaţi focusarea până ce nu mai există paralaxă. Paralaxa poate fi eliminată prin reclarificarea firelor reticulare.  PROCEDURĂ 1) Clarificarea firelor reticulare Vizaţi o imagine luminoasă fără prea multe detalii. Când vizaţi un punct în ambele poziţii ale lunetei. apoi utilizaţi colimatorul pentru a aduce ţinta în câmpul vizual al lunetei.

SOKKIA 26 TOPOTRADE SRL .1 Indexarea cercului vertical prin vizarea unui punct în ambele poziţii ale lunetei” După aceea. ar trebui ca pentru parametrul “Tilt crn” (CNFG  Obs. la pornirea aparatului apare ecranul de mai jos :  “30.  PROCEDURĂ : 1) Pornirea Apăsaţi tasta {ON}. PORNIREA  Parametrul “V manual” descris în subcapitolul “24. va apare ecranul modului de lucru MEAS : Dacă este afişat mesajul “Out of range” înseamnă că aparatul este decalat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1.condition  Tilt crn) să se aleagă opţiunea “No”. Aparatul porneşte şi îşi va face o autoverificare.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)”. atunci va apare ecranul de dinaintea opririi aparatului.Config  Resume) este setat pe opţiunea ”On”. 2002 9.12-0404. • Dacă pentru parametrul “V manual” este selectată opţiunea “Yes” . • Dacă valorile unghiurilor de pe ecran se modifică continuu din cauza vibraţiilor sau vântului puternic. şi explicaţiile din subcapitolul 30. Calaţi din nou aparatul şi unghiurile orizontal şi vertical vor fi afişate Note : • Dacă parametrul “Resume” (CNFG  Instr.

ANG]) Se vizează punctul pe direcţia căruia vreţi să introduceţi valoarea respectivă apoi apăsaţi tasta soft [H. apoi apăsaţi de două ori tasta soft [0SET] (după prima apăsare tasta soft începe să clipească) => unghiul orizontal devine 0 (zero) şi puteţi începe observaţiile. 10. MĂSURAREA UNGHIURILOR 10.1 INTRODUCEREA VALORII 0 (ZERO) LA CERCUL ORIZONTAL ([0SET]) Această operaţie se execută cu ajutorul tastei soft [0SET] care se află la pagina P1 a modului de lucru MEAS: Notă: Pentru a trece de la o pagină la alta în modul de lucru MEAS. iar valoarea afişată a unghiului orizontal va fi cea introdusă.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 10. Vizaţi punctul pe direcţia căruia vreţi să introduceţi valoarea 0.12-0404. şi selectaţi “H angle” => va apare ecranul: Introduceţi valoarea dorită (aşa cum s-a explicat în subcapitolul 5.2 INTRODUCEREA UNEI ANUMITE VALORI LA CERCUL ORIZONTAL ([H. apăsaţi tasta {FUNC}. SOKKIA 27 TOPOTRADE SRL .1) apoi apăsaţi tasta {Enter} => => aparatul va reveni în modul de lucru MEAS.ANG] care se află la pagina P2 a modului de lucru MEAS.

apoi apăsaţi de două ori tasta soft [HOLD] => => pe ecran în loc de “HAR” va fi afişat “HAh”. ceea ce înseamnă că înregistrarea la cercul orizontal este blocată.3 MĂSURAREA UNUI UNGHI PRIN REPETIŢIE ([REP]) • Această operaţie se efectuează pentru determinarea cu mai mare precizie a unui unghi.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. în locul tastei soft [0SET] : Meas PC -30 ppm 0 S 1234. 2002  : Introducerea unei anumite valori la cercul orizontal utilizând tasta soft [HOLD] • Pentru a putea utiliza tasta soft [HOLD] aceasta trebuie mai întâi alocată.12-0404. de exemplu. 10. Vizaţi apoi punctul către care doriţi să introduceţi valoarea respectivă şi apăsaţi tasta soft [HOLD] o singură dată => => înregistrarea la cercul orizontal se deblochează. Prin alocare se face ca tasta soft [HOLD] să apară.567 ZA 78°45'59" ⊥+ HAR 120°31'31" P1 DIST SHV HOLD COORD  PROCEDURĂ : Rotiţi aparatul până când citirea de la cercul orizontal ajunge la valoarea dorită. iar pe ecran reapare simbolul “HAR”. Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. SOKKIA 28 TOPOTRADE SRL . la pagina P1 a modului de lucru MEAS .2.

Notă : Tasta soft [CE] este pentru anularea ultimei măsurători a unghiului. apăsaţi tasta {ESC}.”). 7) Când măsurarea prin repetiţie este gata.12-0404. apoi apăsaţi tasta soft [OK] 3) Vizaţi ţinta 2. Pentru setarea parame-trilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul “24. 2002 1) La pagina 2 a modului de lucru MEAS apăsaţi [MENU] apoi selectaţi “Repetition” 2) Vizaţi ţinta 1. iar valoarea medie a unghiului orizontal este afişată pe linia a patra (“Ave. 10. 6) Pentru a continua măsurarea prin repetiţie reluaţi paşii 4) şi 5). apoi apăsaţi tasta soft [OK] 4) Vizaţi din nou ţinta 1 şi apăsaţi tasta soft [OK] 5) Vizaţi din nou ţinta 2 şi apăsaţi tasta soft [OK] Valoarea cumulată a unghiului orizontal este afişată pe linia a doua (“HARp”). Ea are efect doar după vizarea ţintei 2 şi apăsarea tastei [OK] (când pe linia a 5-a apare afişat “Take BS”).Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 7th ed. SOKKIA 29 TOPOTRADE SRL .4 MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI TRANSMITEREA CĂTRE UN DISPOZITIV EXTERN Pentru ca datele măsurate să poată fi transmise către un dispozitiv extern trebuie ca mai întâi aparatul să fie conectat la acesta printr-un cablu serial compatibil RS232C (DOC26 sau DOC27) şi parametrii de comunicare să fie identic setaţi atât în aparat cât şi în dispozitivul extern.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)” : (CNFG  Comms setup).

modul de măsurare a distanţei . 11. ATENŢIE  Când utilizaţi funcţia de “Laser Vizibil”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. nu este afişat simbolul ţintei (de exemplu : ) ). raza laser este emisă timp de 5 minute.constanta prismei .corecţia atmosferică . ( După activarea funcţiei de Laser Vizibil. 2002 Aici este explicată metoda prin care datele sunt măsurate şi apoi imediat transmise la dispozitivul extern conectat.  Asiguraţi-vă că tipul ţintei selectate în aparat coincide cu tipul ţintei utilizate. dar ea nu este alocată.  PROCEDURĂ 1) Vizaţi punctul.EDM ALC Toţi aceşti parametri sunt explicaţi în subcapitolul “24. MĂSURAREA DISTANŢELOR Ca pregătiri înainte de începerea măsurătorilor trebuie setaţi următorii parametri : . nu uitaţi să dezactivaţi această funcţie după ce aţi încheiat măsurarea distanţei. secţiunea “Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM])”. Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. Tasta soft ce trebuie utilizată în acest caz este [D-OUT].2.tipul ţintei . SET530R ajustează în mod automat intensitatea razei laser şi îşi alege de asemenea modul de afişare a distanţei măsurate în funcţie de tipul ţintei selectate. continuând să emită. sau dacă. 2) Apăsaţi tasta soft [D-OUT] şi selectaţi “Angle data” => aparatul va efectua măsurătorile şi va transmite rezultatul către dispozitivul extern conectat (dispozitivul extern este în acest caz un calculator portabil). după care funcţia se dezactivează automat.1 Setarea parametrilor aparatului”. laserul rămâne încă activ. Chiar dacă măsurarea distanţei este anulată. valoarea afişată a distanţei măsurate nu va fi cea corectă.12-0404. Dacă tipul ţintei utilizate nu corespunde cu tipul ţintei selectate în aparat. în modul de lucru Meas. SOKKIA 30 TOPOTRADE SRL . Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status.

De aceea mai întâi îndepărtaţi praful grunjos cu periuţa din dotare.  Dacă simbolul “*” nu este afişat. ştergeţi-l cu cârpa din dotare.1 VERIFICAREA SEMNALULUI REFLECTAT  Când distanţa ce trebuie măsurată este foarte mare. 11. verificaţi dacă prisma este vizată corect.  PROCEDURĂ 1) Alocaţi tasta soft [AIM] . 2002  Dacă obiectivul lunetei este murdar. Pentru a întrerupe ţiuitul. SOKKIA 31 TOPOTRADE SRL .  Pentru ca distanţa să fie măsurată cu precizie.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. apoi.12-0404. cu atât semnalul recepţionat este mai puternic.  Dacă timp de 2 minute nu se apasă nici o tastă. asiguraţi-vă că aţi vizat corect centrul ţintei. apăsaţi tasta soft [DIST]. va apare ecranul :  Distanţa poate fi măsurată atunci când cel puţin un sfert din linia a treia a ecranului este înnegrită şi când pe aceeaşi linie este afişat simbolul “*”. după ce aburiţi cu suflarea voastră obiectivul. Cu cât dunga neagră este mai lungă. 2) Vizaţi corect ţinta. 3) Apăsaţi tasta soft [AIM] . aparatul revine automat în modul de lucru MEAS.  Pentru a măsura distanţa. un obiect cu factor mare de reflecţie (metal sau o suprafaţă albă) este poziţionat între aparat şi punctul vizat. este posibil ca distanţa să nu fie măsurată. Apăsaţi [BEEP] pentru ca atunci când măsurarea distanţei e posibilă să se audă un ţiuit.  Dacă în timpul măsurării fără prismă a distanţei.2. precizia măsurătorilor poate fi afectată. apăsaţi tasta soft [OFF]. este bine să verificaţi iniţial dacă prisma vizată reflectă suficient semnal astfel încât distanţa să poată fi măsurată.

în loc de distanţă şi unghiuri. iar după măsurarea distanţei se va auzi un semnal sonor scurt. pe ecran sunt afişate setările pentru măsurarea distanţei (modul de măsurare a distanţei. H = distanţă orizontală şi V = distanţă pe verticală. constanta prismei. pe ecran vor fi afişate cele trei tipuri de distanţă : S = distanţă înclinată. după care SET va calcula şi va afişa valoarea medie a distanţei (S-A). după care se va opri automat. S-2.. • Dacă modul de măsurare este Fine”r”. corecţia atmosferică şi tipul ţintei). până la S-9).12-0404. 2002 11. şi pe ecran vor fi afişate valorile măsurate : 3) Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea distanţei. . distanţa va fi măsurată de atâtea ori cât a fost precizat (fiecare valoare măsurată fiind afişată : S-1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 32 TOPOTRADE SRL . distanţa va fi măsurată continuu şi pentru a opri măsurătoarea va fi nevoie să apăsaţi tasta soft [STOP]. 2) Pentru a iniţia măsurarea distanţei apăsaţi [DIST] de la pagina P1 a modului de lucru MEAS. Dacă modul de măsurare este Fine “s”. Pentru a reveni la afişarea distanţei şi unghiurilor apăsaţi din nou [SHV]. SET va măsura distanţa o singură dată. • Prin apăsarea tastei soft [SHV].2 MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI DISTANŢEI Unghiurile orizontal şi vertical sunt măsurate în acelaşi timp cu distanţa. În timpul măsurării.. • Dacă modul de măsurare este FineAVG. • Distanţa şi unghiurile orizontal şi vertical măsurate ultima oară sunt păstrate în memorie până la oprirea aparatului şi pot fi oricând vizualizate (vezi mai jos).  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma.

Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. dar ea nu este alocată. Pentru setarea parame-trilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul “24. Aici este explicată metoda prin care datele sunt măsurate şi apoi imediat transmise la dispozitivul extern conectat (laptop. Tasta soft ce trebuie utilizată în acest caz este [D-OUT].). 2) Apăsaţi tasta soft [D-OUT] şi selectaţi “Dist data” => aparatul va efectua măsurătorile şi va transmite rezultatul către dispozitivul extern conectat (dispozitivul extern este în acest caz un calculator portabil). Procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24.2. SOKKIA 33 TOPOTRADE SRL . Pentru a putea utiliza tasta soft [RCL] aceasta trebuie mai întâi alocată. unghiul vertical şi coordonatele calculate ale ultimului punct măsurat : Pentru a reveni la modul de lucru MEAS apăsaţi tasta {ESC}.3 REAFIŞAREA ULTIMELOR VALORI MĂSURATE ([RCL]) Distanţa şi unghiurile orizontal şi vertical măsurate ultima oară sunt păstrate în memorie până la oprirea aparatului şi pot fi oricând vizualizate prin apăsarea tastei soft [RCL].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 3) Apăsaţi [STOP] pentru a opri transmiterea datelor şi a reveni în modul de lucru MEAS. unghiul orizontal. După apăsarea tastei soft [RCL] apare un ecran pe care sunt afişate : distanţa înclinată.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)” (CNFG  Comms setup).4 MĂSURAREA DISTANŢEI ŞI TRANSMITEREA CĂTRE UN DISPOZITIV EXTERN Pentru ca datele măsurate să poată fi transmise către un dispozitiv extern trebuie ca mai întâi aparatul să fie conectat la acesta printr-un cablu serial compatibil RS232C (DOC26 sau DOC27) şi parametrii de comunicare să fie identic setaţi atât în aparat cât şi în dispozitivul extern.12-0404.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma. 2002 11. 11.2. etc.

poduri.12-0404. 2) Introduceţi în memorie înălţimea prismei (cu ajutorul tastei soft [HT] sau odată cu introducerea în memorie a coordonatelor punctului de staţie => vezi subcapitolul 12. apoi selectaţi “REM”.5 DETERMINAREA ÎNĂLŢIMII UNUI PUNCT INACCESIBIL ([REM]) • Această operaţie este utilizată pentru determinarea înălţimii unui punct în care prisma nu poate fi ţinută în mod direct. 5) Aparatul începe să calculeze şi afişează înălţimea “Ht” de la pământ la punctul inaccesibil vizat : SOKKIA 34 TOPOTRADE SRL . Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. stâlpi etc. cum ar fi : cabluri electrice. h2 = SsinZ1 × ctgZ2 – ScosZ1  PROCEDURĂ : 1) Poziţionaţi prisma deasupra sau dedesubtul punctului inaccesibil (pe verticala acestuia). • Înălţimea punctului inaccesibil este determinată cu următoarea formulă : Ht = h1 + h2 . Notă : Pentru a putea utiliza tasta soft [HT] aceasta trebuie mai întâi alocată.2 3) Vizaţi prisma şi măsuraţi distanţa apăsând tasta soft [DIST].1). 4) Vizaţi punctul inaccesibil. Vezi subcapitolul 24.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 11.

2) Apăsaţi tasta soft [COORD].1 INTRODUCEREA DATELOR DESPRE PUNCTUL DE STAŢIE • Înainte de măsurarea coordonatelor trebuie introduse în memoria de lucru coordonatele punctului de staţie. există 2 zone principale de memorie : 1) memoria internă (10. Pentru procedura de selectare a fişierului curent. apăsaţi tasta {ESC}. înălţimea prismei.1. 2002 7) Pentru a încheia măsurătoarea şi a reveni la modul de lucru MEAS. va apare ecranul din dreapta : • Pentru a remăsura distanţa până la prismă. • Datele despre punctul de staţie pot fi înregistrate şi în memoria internă. coordonatele punctelor vizate pentru retrointersecţie. 2) memoria de lucru = zonă în care se introduc coordonatele punctului de staţie. vizaţi prisma şi apăsaţi tasta soft [OBS].12-0404.  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi cu o ruletă înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. 12. de înălţimea aparatului şi de înălţimea prismei anterior introduse în memoria de lucru. în fişierul curent. şi una pentru păstrarea celor mai utilizate coduri (Code). înălţimea aparatului. poziţionată la pagina P1 a modului de lucru MEAS. MĂSURAREA COORDONATELOR • Prin efectuarea acestei operaţii pot fi determinate coordonatele punctului observat în funcţie de coordonatele punctului de staţie. la pagina 66. etc. va apare ecranul: SOKKIA 35 TOPOTRADE SRL . acestea pot fi preluate din memoria internă cu ajutorul tastei soft [READ]. 7th ed. 12.000 înregistrări). • SET are mai multe memorii. vezi subcapitolul 21. în care se păstrează ultimele valori măsurate. coordonatele punctului de orientare. zonă care se împarte în 2 subzone: una pentru înregistrarea datelor măsurate (JOB) şi a coordonatelor pentru punctele cunoscute (Known data). înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. coordonatele punctului de trasat. • La introducerea în memoria de lucru a coordonatelor .Manual de utilizare Seria 30R 6) Pentru a opri măsurătoarea apăsaţi tasta soft [STOP].

000 Inst.400m Tgt. după completarea valorii de pe fiecare linie apăsaţi tasta {Enter}.12-0404. 2002 Coord. apoi se selectează programul “Coordinate”.000m Tgt.000 Z0 : 100. : 1. Orientation Observation EDM Notă: Acelaşi ecran ca în stânga apare şi dacă se apasă tasta soft [MENU] din modul de lucru MEAS.: 0.h. apăsaţi tasta {ESC}.000 0.000 E0 : 10.h.000m 1 2 3 4 Introduceţi valorile corespunzătoare pe liniile ecranului de mai sus.000m READ REC EDIT OK Apăsaţi tasta soft [EDIT] => va apare ecranul : N0 : E0 : Z0 : 0.000 0.: 1.000   → coordonatele punctului de staţie  → înălţimea aparatului → înălţimea prismei ≡ înălţimea ţintei Inst.h.000m Tgt. : 0.200m READ REC EDIT OK SOKKIA 36 TOPOTRADE SRL .h.h.000 0. orientation” apoi selectaţi “Stn coordinate” => va apare ecranul: N0 : E0 : Z0 : 0.000 Inst.h. Notă: Pentru a anula o valoare în timpul tastării acesteia.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Stn. : 0. N0 : 370.: 0.000 0. 3) Selectaţi “Stn.

după care apăsaţi tasta {Enter} => => SET va căuta punctul specificat (căutarea poate dura dacă în memoria internă sunt multe date) SOKKIA 37 TOPOTRADE SRL . Stn Stn 11111111 1 12345679 1234 LAST SRCH Acest ecran afişează o listă de înregistrări din memoria internă (din fişierul curent şi din fişierul de control) care conţin coordonate. iar în partea din dreapta se văd numerele (numele) punctelor. 2 ↑↓-P TOP Punctele din înregistrările de tip "Pt. Pentru explicaţii privind această operaţie vezi subcapitolul 20 • tasta soft [READ] este pentru preluarea din memoria internă a coordonatelor punctului de staţie (vezi mai jos explicaţiile). Crd." (punct de staţie) sunt puncte stocate în memoria internă cu programele din meniul REC. Notă: Tasta soft [↑↓ -P] modifică pasul de deplasare al barei de la o linie la alta. apăsarea tastei { } sau { } are ca efect deplasarea barei cu câte o linie." (punct) sunt stocate în memoria internă cu ajutorul programului “Key in coord” din meniul “Known data”. Pt. vezi subcapitolul 21. bara se va deplasa cu câte 5 linii (efect PageUp. • tasta soft [REC] este pentru înregistrarea în memoria internă (în fişierul curent) a datelor despre punctul de staţie. PageDown).12-0404. • Pentru a căuta un anumit punct folosiţi funcţia de căutare apăsând tasta soft [SRCH]. Astfel. va apare un ecran în care trebuie să introduceţi numărul punctului dorit. 2) Deplasaţi bara (cursorul vertical) pe punctul dorit utilizând tastele { } şi { } apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran vor fi afişate coordonatele şi numărul punctului preluat. În partea din stânga ecranului se poate vedea tipul înregistrărilor (Pt. 1) Apăsaţi tasta soft [READ] => va apare ecranul : Pt.. 2002 4) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru a încheia introducerea datelor despre punctul de staţie. asiguraţi-vă că fişierul curent şi fişierul de control sunt corect selectate (pentru selectarea fişierului curent şi a fişierului de control. sau Stn).1)." (coordonate) şi "Stn.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Crd. • Tasta soft [LAST] este pentru deplasarea la ultimul punct din listă. • Tasta soft [TOP] este pentru deplasarea la primul punct din listă. iar cele din înregistrările de tip "Crd. dacă pe ecran tasta soft [↑↓ -P] este afişată pe fond deschis. iar dacă este afişată pe fond închis.  PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] ) • Înainte de a utiliza această funcţie.

SET îl va găsi doar pe ultimul (cel mai nou) dintre ele.12-0404. : READ 56. Va apare ecranul de dinaintea intrării în programul “Stn coordinate“. SET caută mai întâi în fişierul curent şi apoi în fişierul de control (specificat la MEM → JOB → JOB selection → Coord search JOB).789 E0 : Pt.h.: Tgt.2 ORIENTAREA ÎN STAŢIE • După introducerea coordonatelor punctului de staţie. Modificarea lor nu afectează valorile deja stocate în memoria internă.Manual de utilizare Seria 30R şi dacă îl găseşte pe ecran vor fi afişate coordonatele şi numărul punctului : N0 : -1234567. • Pentru a modifica coordonatele preluate. 12. • Dacă în fişierul curent există mai multe puncte cu acelaşi număr. numărul punctului nu mai apare.634m 1.789 101 1. SET530R va calcula orientarea din coordonate şi o va introduce la cercul orizontal. Note : • Când se utilizează funcţia de căutare ([SRCH]). apăsaţi tasta soft [EDIT]. este posibilă introducerea coordonatelor punctului de orientare. 2002 3) Apăsaţi [OK]. Prin vizarea punctului de orientare şi apăsarea unei taste soft. Inst.h. După modificare. SOKKIA 38 TOPOTRADE SRL .800m REC EDIT OK 7th ed.

000 0. pe ecran va apare tasta soft [OK]). După ce introduceţi coordonatele punctului de orientare ( de la tastatură sau prin preluarea acestora din memoria internă cu ajutorul tastei soft [READ] ) apăsaţi tasta soft [OK] => pe ecran vor fi afişate coordonatele punctului de staţie . apoi apăsaţi tasta soft [YES] => SET calculează orientarea din coordonate . SOKKIA 39 TOPOTRADE SRL . chiar dacă nu introduceţi nici o valoare. apoi selectaţi "Set h angle" => va apare ecranul : Set H angle H angle Back sight 7th ed. Orientation” . inclusiv pentru ZBS.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : Coord. Orientation Observation EDM 1) Selectaţi “Stn. o introduce la cercul orizontal şi revine la ecranul <Coord. Stn. 2002 2) Selectaţi “Back sight” => va apare ecranul : Set H angle/BS NBS: EBS: ZBS: READ 0.000 EDIT OK 3) Apăsaţi [EDIT] => va apare ecranul : 4) Introduceţi coordonatele (după introducerea fiecărei valori apăsaţi {Enter}. mai apăsaţi o dată tasta soft [OK] => va apare ecranul : 5) Vizaţi punctul de orientare.>.12-0404. doar aşa.000 0.

12-0404. a fost introdusă constanta prismei şi a fost selectată metoda de măsurare a distanţei 5. la pagina 66. SOKKIA 40 TOPOTRADE SRL .2).1 şi 12. Pentru explicaţii privind procedura de selectare a fişierului curent. pe baza setărilor efectuate anterior ( subcapitolele 12. Z0 = coordonatele punctului de staţie S = distanţa înclinată Z = unghiul zenital θ = orientarea (citirea de la cercul orizontal) ih = înălţimea aparatului th = înălţimea prismei • Datele măsurate pot fi înregistrate în memoria internă. 2002 12. E0. Aparatul este corect pus în staţie (centrat şi calat) 2.2 6.1 şi 12. A fost setată corecţia atmosferică. este vizat centrul prismei şi puterea semnalului reflectat e suficientă pentru măsurarea distanţei.2. a fost selectat tipul ţintei. Nivelul de încărcare al bateriei este suficient 3.3 MĂSURAREA COORDONATELOR TRIDIMENSIONALE • Coordonatele unui punct sunt determinate prin măsurarea unghiurilor şi a distanţei până la acesta. vezi subcapitolul 21. Orientation Observation EDM Acesta este ecranul care apare după parcurgerea etapelor descrise în subcapitolele 12. Coord.1 şi 12. Înainte de a începe măsurarea verificaţi dacă : 1.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi ţinta din punctul de măsurat. Stn. Au fost parcurse etapele descrise în subcapitolele 12. în fişierul curent. Prisma este ţinută corect pe punctul ce urmează a fi măsurat. • Formulele de calcul sunt următoarele : N1 = N0 + S× sinZ× cosθ E1 = E0 + S× sinZ× sinθ Z1 = Z0 + ih + S× cosZ − th . unde : N0. Parametri aparatului sunt setaţi conform condiţiilor de măsurare 4.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1.

4) Pentru a ieşi din modul de măsurare a coordonatelor şi a reveni la ecranul <Coord> .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 2) Selectaţi "Observation" => SET măsoară distanţa . calculează coordonatele şi le afişează: N Z ZA 34567.12-0404. În acest fel continuaţi până ce veţi termina de măsurat toate punctele. Note : • Tasta soft [HT] permite modificarea înălţimii prismei şi a înălţimii aparatului.123 12. • Tasta soft [REC] este pentru a înregistra în memoria internă coordonatele afişate.789 37°51'50"   → coordonatele punctului vizat  → unghi zenital → unghi orizontal REC E -1234567.789 HAR 120°37'52" OBS HT 3) Vizaţi prisma din următorul punct şi apăsaţi [OBS] pentru ca SET să măsoare distanţa. Modificările se vor reflecta în rezultatul viitoarelor măsurători. SOKKIA 41 TOPOTRADE SRL . apăsaţi tasta {ESC}. să calculeze şi să afişeze coordonatele noului punct.

2). După efectuarea calculelor. E0. Valori cunoscute sau măsurate Coordonate puncte cunoscute: (Xi. Valorile coordonatelor pentru punctele cunoscute se preiau din memoria internă. iar valorile pentru N0 şi E0 rămân nemodificate. când se cer coordonatele punctelor cunoscute. sau numai cota Z0 (prin metoda “Retrointersecţia Cotei” descrisă în subcapitolul 13. pot fi verificate valorile reziduale pentru fiecare punct. E0. pentru punctul de staţie pot fi determinate toate cele trei coordonate (N0. Yi. acestea pot fi preluate din memoria internă (din fişierul curent sau din fişierul de control) cu ajutorul tastei soft [READ]. Z0) • Prin măsurarea punctelor cunoscute. Z0) înlocuiesc valorile anterioare din memoria de lucru. • Valorile coordonatelor punctului de staţie calculate prin metoda “Retrointersecţia Coordonatelor” (N0. SOKKIA 42 TOPOTRADE SRL . Z0) (prin metoda “Retrointersecţia Coordonatelor” descrisă în subcapitolul 13. RETROINTERSECŢIE • Retrointersecţia este utilizată pentru determinarea coordonatelor punctului de staţie (P0) prin observarea în tur de orizont a mai multor puncte de coordonate cunoscute (Pi). • Întotdeauna efectuaţi măsurătorile pentru retrointersecţie în ordinea descrisă în acest manual ! • În timpul procedurii de retrointersecţie. Y0. 2002 13.1) . Zi) Direcţie orizontală măsurată: Hi Unghi vertical măsurat: Vi Distanţă măsurată: Di Valori calculate Coordonate punct de staţie: (X0.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. dacă este necesar. în timp ce prin metoda “Retrointersecţia Cotei” se obţine cota Z0.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 • Este posibilă înregistrarea în memoria internă a coordonatelor punctelor cunoscute şi a coordona-telor calculate pentru punctul de staţie. Înregistrarea se face în fişierul curent (pentru procedura de selectare a fişierului curent vezi subcapitolul 21).1. rezultatele măsurătorii sunt afişate pe ecran. cu atât precizia de calcul a coordonatelor punctului de staţie este mai mare.1 RETROINTERSECŢIA COORDONATELOR Prin măsurători sunt determinate coordonatele N. este necesară observarea a cel puţin 2 puncte cunoscute 2) când distanţele nu pot fi măsurate. E şi Z ale punctului de staţie. utilizaţi tasta {}. 2) Selectaţi “NEZ” şi apăsaţi tasta soft [EDIT] pentru a introduce în memoria de lucru coordonatele punctelor cunoscute. 1) când pot fi măsurate si distanţele.12-0404. După ce aţi introdus toate punctele cunoscute. şi tot aşa pentru toate punctele cunoscute. este necesară observarea a cel puţin 3 puncte cunoscute. apăsaţi direct tasta soft [MEAS] ! 3) Vizaţi primul punct cunoscut şi apăsaţi [ANGLE] dacă vreţi să măsuraţi doar unghiurile sau apăsaţi [DIST] pentru a măsura şi distanţa.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. • Pentru preluarea din memorie a coordonatelor punctelor cunoscute apăsaţi tasta soft [READ]. Cu cât sunt observate mai multe puncte şi cu cât sunt măsurate mai multe distanţe. SOKKIA 43 TOPOTRADE SRL . După introducerea coordonatelor pentru primul punct. • Pentru calculul coordonatelor punctului de staţie este utilizată metoda celor mai mici pătrate. • SET poate calcula coordonatele punctului de staţie prin observarea a 2 până la 10 puncte cunoscute.  subcapitolul 12. secţiunea “Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” • Pentru a reveni la punctul anterior. 13. apoi selectaţi programul “Resection”. apăsaţi tasta {} pentru a trece la al doilea punct.

7th ed. va apare ecranul: SOKKIA 44 TOPOTRADE SRL un 8). deplasaţi bara pe acel punct şi apăsaţi tasta soft [BAD]. • Apăsaţi tasta soft [ADD] dacă există un punct cunoscut care nu a fost măsurat sau dacă doriţi să adăugaţi un punct cunoscut. distanţa nu poate fi afişată 5) Repetaţi paşii 3) şi 4) pentru toate punctele cunoscute. care descrie precizia măsurătorilor. Dacă rezultatul este corect. 2002 (După măsurarea numărului minim de puncte necesare calculării coordonatelor punctului de staţie veţi observa că pe ultima linie a ecranului este afişată tasta soft [CALC]). • Tasta soft [REC] este pentru înregistrarea în memoria internă (în fişierul curent) a coordonatelor calculate. În acest fel punctul nu va fi luat în seamă atunci când se reface calculul. Pentru amănunte vezi capitolul 20. apăsaţi tasta {ESC} şi treceţi direct la pasul 11). Pe ecran vor fi afişate coordonatelor punctului de staţie şi deviaţia standard. Dacă apar din nou probleme cu rezultatul. În stânga punctului va apare simbolul ‘*’. 9) Apăsaţi [RE_CALC] pentru a se efectua din nou calculul. • Apăsaţi tasta soft [RE-OBS] pentru a reobserva punctul specificat la pasul 8). 8) Dacă există probleme cu rezultatul şi bănuiţi că unul din punctele cunoscute ar putea fi greşit. Dacă la pasul 8) nu a fost specificat nici punct. 7) Apăsaţi tasta soft [RESULT] pentru a verifica rezultatul. • Aici poate fi introdusă înălţimea prismei • Dacă s-a apăsat [ANGLE]. Dacă nu sunt probleme. fără punctul specificat la pasul Rezultatul este afişat pe ecran. .Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma valorile afişate. reluaţi procedura începând cu pasul 3).12-0404. treceţi la pasul 10). 6) După măsurarea ultimului punct cunoscut apăsaţi tasta soft [CALC] sau [YES] => SET va începe automat calculul.

coordonatele calculate vor fi stocate în memoria de lucru pentru punctul de staţie. 2002 Programul “Start point” este pentru remăsurarea tuturor punctelor cunoscute. Notă : Programul pentru retrointersecţie (“Resection”) poate fi alocat şi ca tastă soft în modul de lucru MEAS. Rezultatul măsurătorii apare pe ecran. • Către punctele cunoscute trebuie măsurată distanţa. Procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. • Apăsaţi [NO] pentru a reveni la modul de lucru MEAS fără ca SET să calculeze orientarea. SOKKIA 45 TOPOTRADE SRL . 3) Vizaţi primul punct cunoscut şi apăsaţi [OBS] pentru a începe măsurătoarea.12-0404. • Pot fi măsurate între 1 şi 10 puncte cunoscute. iar programul “Last point” este pentru remăsurarea doar a ultimului punct cunoscut.2. 13. După introducerea cotelor primului punct apăsaţi tasta {} pentru a trece la al doilea punct. 10) Apăsaţi [OK] pentru a încheia retrointersecţia.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2) Selectaţi “Elevation” şi apăsaţi tasta soft [EDIT] pentru a introduce în memoria de lucru cotele punctelor cunoscute.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. apoi selectaţi programul “Resection”. După ce aţi introdus toate punctele cunoscute. • Apăsaţi [YES] dacă doriţi ca SET să calculeze orientarea şi să o introducă la cercul orizontal (orientarea calculată va fi cea dintre coordonatele punctului de staţie şi ale primului punct cunoscut).2 RETROINTERSECŢIA COTEI Prin măsurători este determinată doar cota Z a punctului de staţie. apăsaţi direct tasta soft [MEAS] ! • Pentru a reveni la punctul anterior utilizaţi tasta {}.

12-0404. (După măsurarea numărului minim de puncte necesare calculării cotei punctului de staţie. apăsaţi tasta {ESC} şi treceţi direct la pasul 10). Z σZ 10.000 4th 0. Dacă nu sunt probleme cu rezultatul. repetaţi paşii 3) şi 4) pentru toate punctele cunoscute. deplasaţi bara pe acel punct şi apăsaţi tasta soft [BAD]. În acest fel punctul nu va fi luat în seamă atunci când se reface calculul. care descrie precizia măsurătorii.000 0.003 3rd 0. 7th ed.003 2nd -0. Rezultatul este afişat pe ecran. Valoarea determinată a cotei (Z) se păstrează în memoria de lucru pentru coordonatele punctului de staţie. 6) După măsurarea ultimului punct cunoscut apăsaţi tasta soft [CALC] sau [YES] => SET530R va începe automat calculul. treceţi la pasul 10). Pe ecran vor fi afişate cota punctului de staţie şi deviaţia standard. reluaţi procedura începând cu pasul 3). 10) Apăsaţi [OK] pentru a încheia procedura. În stânga punctului va apare simbolul ‘*’. valorile N şi E rămân nemodificate. fără punctul specificat la pasul 8). Dacă rezultatul este corect. 2002 5) Dacă măsuraţi două sau mai multe puncte cunoscute. Dacă apar din nou probleme cu rezultatul. 8) Dacă există probleme cu rezultatul şi bănuiţi că unul din punctele cunoscute ar putea fi greşit.0022m REC OK RESULT σZ 1st -0. veţi observa că pe ultima linie a ecranului este afişată tasta soft [CALC]). 7) Apăsaţi tasta soft [RESULT] pentru a verifica rezultatul.002 BAD RE_CALC RE_OBS ADD 9) Apăsaţi [RE_CALC] pentru a se efectua din nou calculul.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatul măsurătorii către primul punct. SOKKIA 46 TOPOTRADE SRL .

12-0404.Manual de utilizare Seria 30R  Procesul de calcul al Retrointersecţiei 7th ed. 2002 Coordonatele NE sunt determinate utilizând ecuaţiile observaţiilor de unghi şi distanţă. iar coordonatele punctului de staţie sunt determinate utilizând metoda celor mai mici pătrate. SOKKIA 47 TOPOTRADE SRL . Pentru coordonata Z se ia valoarea medie.

3) Măsuraţi distanţa către cel puţin unul din punctele cunoscute . • În unele cazuri este imposibil calculul coordonatelor punctului de staţie dacă unghiurile dintre punctele cunoscute sunt prea mici : Trebuie de asemenea să fiţi atenţi. deoarece punctele pot fi foarte uşor situate pe un cerc. 2) Observaţi suplimentar unul sau mai multe puncte cunoscute care să nu se afle pe cerc . 2002 • Poziţionarea ideală a punctelor cunoscute faţă de punctul de staţie este următoarea : unde = punct de statie = punct cunoscut • Uneori calculul coordonatelor punctului de staţie este imposibil dacă punctul de staţie şi trei sau mai multe puncte cunoscute sunt situate pe un cerc : • Când punctele sunt situate pe un cerc luaţi una din următoarele măsuri : 1) Deplasaţi punctul de staţie cât mai aproape de centrul triunghiului .12-0404. SOKKIA 48 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R  PRECAUŢII LA REALIZAREA RETROINTERSECŢIEI 7th ed.

SOKKIA 49 TOPOTRADE SRL . Valorile distanţelor înclinată. coordonatele din memoria aparatului pot fi preluate şi utilizate ca coordonate de trasare. trasarea coordonatelor şi trasarea înălţimii unui punct inaccesibil. distanţă orizontală. TRASĂRI • Trasarea este operaţia de materializare pe teren a punctelor proiectate. • În modurile de trasare distanţă înclinată. • Diferenţele dintre valorile de trasare anterior introduse în aparat (valori proiectate) şi valorile măsurate pot apare pe ecran dacă se măsoară unghiul orizontal. distanţa sau coordonatele punctului vizat. distanţă orizontală.12-0404. • Există trei tipuri de măsurători pentru trasare : trasarea unei distanţe. 2002 14. Diferenţa de unghi orizontal şi diferenţa de distanţă este calculată cu următoarele formule: Diferenţa de unghi orizontal dHA = unghi orizontal proiectat ─ unghi orizontal măsurat Diferenţa de distanţă Sdist : S-O S = distanţa înclinată măsurată – distanţa înclinată proiectată Hdist : S-O H = distanţa orizontală măsurată – distanţa orizontală proiectată Vdist : S-O V = distanţa verticală măsurată – distanţa verticală proiectată • Datele proiectate (ce trebuie trasate) pot fi introduse în diverse moduri: distanţă înclinată.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. coordonatele de trasare. distanţă verticală şi coordonate. orizontală şi verticală (S/H/V) sunt calculate utilizând coordonatele punctului de staţie. distanţă verticală.1 TRASAREA UNEI DISTANŢE • Un punct poate fi găsit pe baza unui unghi orizontal faţă de o direcţie de referinţă şi a distanţei faţă de punctul de staţie. coordonate şi înălţime punct inaccesibil. înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. 14.

: trasarea înălţimii unui punct inaccesibil ( vezi subcapitolul 14.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi direcţia de referinţă. Procedura de preluare a coordonatelor din memoria internă ([READ])” 6) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi următoarele valori: S-O H Hdist: H ang: READ 3. Orientation S-O data Observation EDM 5) Apăsaţi tasta soft [ S-O] pentru a selecta tipul distanţei S-O S trasate : Sdist: H ang: READ 0.12-0404. pentru a introduce valoarea 0 (zero) la cercul orizontal.2) • S-O Ht. distanţa orizontală) → unghiul de trasat = unghiul dintre direcţia de referinţă şi direcţia pe care se află punctul proiectat • Apăsarea tastei soft [COORD] de la pagina P2 vă permite să introduceţi coordonatele punctului de trasat SOKKIA 50 S-O H Hdist: H ang: 3.3 ) • Puteţi apăsa [READ] pentru a prelua din memoria internă coordonatele unui punct => distanţa şi unghiul de trasat sunt calculate din coordonate.300m 40°06'00" TOPOTRADE SRL P2 COORD .  “12.300m 0°06'00" P1 S-O EDIT OK → distanţa de trasat (în acest caz. 7th ed.000m 0°00'00" S-O EDIT P1 OK La fiecare apăsare a tastei soft [ S-O] pe ecran vor apare simbolurile • S-O S : trasarea distanţei înclinate • S-O H : trasarea distanţei orizontale • S-O V : trasarea distanţei verticale (= diferenţa de înălţime dintre centrul aparatului şi centrul prismei) • S-O Coord : trasarea coordonatelor ( vezi subcapitolul 14. 3) Apăsaţi tasta soft [S-O] poziţionată la pagina P3 a modului MEAS => va apare ecranul : 4) Selectaţi "S-O data" => va apare ecranul: S-O Stn.1 Introducerea datelor despre punctul de staţie. 2002 2) Apăsaţi de două ori tasta soft [0SET] ( poziţionată la pagina P1 a modului de lucru MEAS ).

pe ecran vor apare nişte săgeţi care indică în ce direcţie trebuie mutată prisma pentru a ajunge în punctul de trasat. Dacă diferenţa S-O H este pozitivă. pe ecran vor fi afişate toate cele 4 săgeţi indicatoare. La sfârşit apăsaţi tasta soft [OK].12-0404. pe ecran va fi afişată valoarea “S-O H”. 11) Apăsaţi tasta{ESC} pentru a reveni la ecranul anterior. după care vizaţi centrul prismei. • Dacă se apasă tasta soft [← →]. 2002 7) După tastarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}. SOKKIA 51 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 8) Rotiţi aparatul până ce valoarea “dHA” de pe ecran devine 0 (zero). • Dacă prisma se află foarte aproape faţă de punctul de trasat. Notă : Intrarea în programul de trasare se poate face şi dacă se apasă tasta soft [MENU] (de la pagina P2 a modului de lucru MEAS) şi apoi se selectează “S-O”. S-O H ═ distanţa măsurată ─ distanţa proiectată 10) Deplasaţi prisma înainte şi înapoi până ce diferenţa de distanţă afişată pe ecran devine neglijabilă. iar dacă este negativă atunci prisma trebuie îndepărtată de aparat. prisma trebuie apropiată de aparat. 9) Apăsaţi [OBS] pentru măsurarea distanţei. apoi poziţionaţi prisma pe direcţia găsită.

Orientation MEAS. 2002 14. aşa cum se explică în capitolul 12. aşa cum se explică în capitolul 12. păstrându-le şi pe acestea în memoria de lucru.2. Punctul poate fi apoi trasat prin selectarea funcţiilor de trasare a direcţiei şi a distanţei orizontale.1. SET calculează unghiul orizontal de trasare şi distanţa orizontală de trasare.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [S-O] de la pagina P3 a modului de lucru S-O Stn. vezi subcapitolul 12. Pentru explicaţii. Notă : Tasta soft [EDIT] este pentru introducerea coordonatelor prin tastare. 5) Apăsaţi [EDIT]. va apare ecranul : S-O data Observation EDM 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. 3) Efectuaţi orientarea în staţie.12-0404. • După introducerea în memoria de lucru a coordonatelor punctului ce trebuie trasat. 4) Selectati "S-O data". iar tasta soft [READ] este pentru preluarea acestora din memoria internă.2 TRASAREA UNUI PUNCT DE COORDONATE CUNOSCUTE • Această operaţie este utilizată pentru materializarea pe teren a unor puncte proiectate faţă de punctul de staţie şi punctul de orientare. apoi apăsaţi tasta soft [ S-O] până ce pe ecran apare <S-O Coord>.1. 52 SOKKIA TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Introduceţi coordonatele proiectate ale punctului de trasat.

Height: S-O 3.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. aşa cum se explică în capitolul 12. 2) Apăsaţi tasta soft [S-O] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.1. Determinarea înălţimii unui punct inaccesibil" ). Deplasaţi prisma pentru a găsi punctul de trasat {vezi paşii 9) şi 10) de la subcapitolul 14.>. 3) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. introducând şi valorile pentru înălţimea aparatului (Inst. SOKKIA 53 TOPOTRADE SRL .3 TRASAREA ÎNĂLŢIMII UNUI PUNCT INACCESIBIL • Este operaţia pentru găsirea unui punct inaccesibil.5.  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi înălţimea prismei (distanţa de la vârful jalonului până în centrul prismei) cu o ruletă apoi poziţionaţi prisma dedesubtul sau deasupra punctului inaccesibil ( pe verticala acestuia ).1}. adică în care nu se poate ţine prisma în mod direct. Mişcaţi luneta în sus sau în jos până ce valoarea afişată pe prima linie a ecranului de mai jos devine 0 (zero). moment în care punctul inaccesibil de trasat se află la intersecţia dintre axa de vizare şi verticala locului din punctul în care a fost ţinută prisma.h). ( Vezi şi capitolul "11.h) şi înălţimea prismei (Tgt. 5) Apăsaţi tasta soft [EDIT] şi introduceţi valoarea înălţimii punctului inaccesibil : 6) După introducerea valorii înălţimii. 14. 4) Selectaţi “S-O data” şi apăsaţi [ S-O] până ce pe ecran apare <S-O Ht. : : Ridicaţi prisma Coborâţi prisma 7) Apăsaţi [OBS] pentru a începe trasarea punctului de coordonate cunoscute. : : Rotiţi luneta către zenit Rotiţi luneta către nadir S-O Ht. 7) Apăsaţi [REM] pentru începerea trasării. apăsaţi tasta soft [OK]. 2002 6) Apăsaţi tasta soft [OK] => SET va calcula şi va afişa elementele de trasare (distanţa de trasat şi unghiul orizontal).12-0404. 8) Apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul anterior.300m EDIT OK 8) După încheierea trasării apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul anterior.

TRASAREA UNUI ALINIAMENT Trasarea unui aliniament se utilizează pentru materializarea (găsirea) unui punct aflat la o distanţă dată faţă de o Linie de Bază şi pentru determinarea distanţei de la un punct măsurat la Linia de Bază. a tăia Fill = a umple. factorul de scară este setat la “1”. Linia de bază poate fi definită prin introducerea coordonatelor a două puncte. SOKKIA 54 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Valoarea factorului de scară este diferenţa dintre coordonatele introduse şi coordonatele măsurate. mai întâi trebuie definită Linia de bază.12-0404. a completa 15. Y) = Hdist’ / Hdist = factorul de scară Hdist’ = distanţa orizontală calculată din valorile măsurate Hdist = distanţa orizontală calculată din coordonatele introduse • Când nu se observă primul sau al doilea punct. 1st Pt = primul punct 2nd Pt = al doilea punct Baseline = Linia de Bază Length = abscisă Offset = ordonată Grade = pantă Cut = a săpa. Scale (X.1 DEFINIREA LINIEI DE BAZĂ Pentru a realiza măsurători de trasare a unui aliniament. • Procedura de definire a Liniei de Bază este aceeaşi atât pentru măsurătorile de trasare a unui aliniament cât şi pentru operaţia de Proiecţie a unui punct descrisă în capitolul 16. 2002 15.

12-0404. aşa cum este descris în subcapitolul 12. apoi selectaţi meniul “Set-out line”. • Tasta soft [READ] este pentru preluarea coordonatelor din memoria internă.706 104. 2002 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.706 104. => va apare ecranul : 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. explicaţiile din Procedura “ Preluarea coordonatelor din memoria internă ([READ])” Set-out line Stn. Orientation Define baseline Set-out line Define 1st Pt.1. 5) Apăsaţi {} pentru a trece la al doilea punct. Np: Ep: Zp: 112. treceţi direct la pasul 13).775 P2 MEAS 8) Apăsaţi [MEAS] pentru a putea măsura primul punct.775 P1 READ REC EDIT OK 7) Apăsaţi tasta {FUNC} => pe ultima linie a ecranului va apare tasta soft [MEAS] : • Când primul şi al doilea punct nu trebuie măsurate.069 11. apoi apăsaţi [EDIT].Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 7th ed. 3) Selectaţi “Define baseline”.122 1 2 3 4 4) Introduceţi coordonatele primului punct apoi apăsaţi {Enter}.088 12. 6) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi datele pentru al doilea punct.  Np: Ep: Zp: 113.  Define 2nd Pt. 55 SOKKIA TOPOTRADE SRL .069 11.  Define 2nd Pt.1.  subcapitolul 12.464 91. Np: Ep: Zp: 112.

10) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării primului punct. • Pentru a remăsura primul punct apăsaţi [NO].12-0404. • Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea. 11) Vizaţi al doilea punct şi apăsaţi [OBS].004m ScaleX 1.003m Hmeas 13.Manual de utilizare Seria 30R 9) Vizaţi primul punct şi apăsaţi [OBS]. N E Z OBS 113.000091 ScaleY 1. 2002 12) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării celui de-al doilea punct => pe ecran sunt afişate : Azimuth 93°20’31” distanţa dintre cele două puncte măsurate (Hmeas). distanţa calculată din coordonatele introduse pentru cele două puncte (Hcalc) şi factorii de scară (ScaleX şi ScaleY).088 12. • Aici se poate introduce înălţimea prismei.000091 Sy=1 Sy=Sx EDIT OK Grade % -2. Hcalc 13. Measure 1st Pt. • Apăsaţi [Sy=1] pentru a seta la 1 valoarea pentru factorul de scară pe y. • Apăsaţi [1:**] pentru a schimba modul de afişare a pantei din procente în “1:**=cota:distanţa orizontală” Set-out line Point Line SOKKIA 56 TOPOTRADE SRL . Rezultatul măsurătorii este afişat pe ecran.464 91.669 1:** % OK 13) Apăsaţi [OK] pentru a defini Linia de Bază => va apare ecranul <Set-out line>.122 7th ed.

678 m Offset 1.456 m EDIT OK (2) Offset=ordonata=distanţa (cea mai scurtă) dintre “Punctul căutat” şi Linia de Bază 3) Apăsaţi [OK]. 2002 15. Set-out line N E Z 111.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Point Line 2) Apăsaţi [EDIT].796 94.  Capitolul 14. • Înainte de trasarea unui punct pe un aliniament trebuie definită Linia de Bază. Setaţi următoarele valori: (1) Length=abscisa=distanţa (în lungul Liniei de Bază) dintre “Primul punct” şi piciorul perpendicularei din “Punctul căutat” pe Linia de Bază Set-out line Length 3.1 • Apăsaţi [ S-O] pentru a trasa ‘Punctul căutat’.12-0404.675 12.024 REC S-O SOKKIA 57 TOPOTRADE SRL . • [REC]: pentru înregistrarea valorilor coordonatelor.  Subcapitolul 22. Valorile coordonatelor pentru ‘Punctul căutat’ sunt calculate şi afişate. 4) Apăsaţi tasta {ESC}.  PROCEDURĂ : Set-out line 1) Selectaţi “Point” din ecranul <Set-out line>.2 TRASAREA UNUI PUNCT PE UN ALINIAMENT Măsurătorile pentru trasarea unui punct pe un aliniament se utilizează pentru a determina coordonatele unui punct prin introducerea abscisei şi ordonatei faţă de o Linie de Bază.

Dacă este necesar.12-0404. Linia de Bază poate fi translatată pe o direcţie orizontală (Offset). şi ce diferenţă de nivel este între punctul măsurat şi Linia de Bază.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 15. treceţi direct la pasul 3). Set-out line Point Line 2) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi valoarea Offset • Offset = cu cât să fie deplasată Linia de Bază Valoare pozitivă => deplasare spre dreapta Valoare negativă => deplasare spre stânga • Când Linia de Bază nu trebuie deplasată. Rezultatul măsurării apare pe ecran. • Înainte de verificarea unui punct faţă de un aliniament. trebuie definită Linia de Bază. Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.3 VERIFICAREA UNUI PUNCT FAŢĂ DE UN ALINIAMENT Prin măsurătoarea de verificare se determină la ce distanţă în plan orizontal se află punctul mă-surat faţă de Linia de Bază. 3) Vizaţi prisma şi apăsaţi [OBS].  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi “Line” din ecranul <Set-out line>. SOKKIA 58 TOPOTRADE SRL .

• Offline : o valoare pozitivă arată că punctul este în dreapta Liniei de Bază.12-0404. • “Cut” arată că punctul măsurat se află sub Linia de Bază. iar o valoare negativă arată că se află la stânga.  Capitolul 20. • Apăsaţi [NO] pentru a măsura din nou punctul. • Tasta soft [REC] este pentru a înregistra rezultatul măsurătorii. • “Fill” arată că punctul măsurat se află deasupra Liniei de Bază. SOKKIA 59 TOPOTRADE SRL . 2002 • Length = distanţa în lungul Liniei de Bază dintre “Primul punct” şi punctul măsurat. 5) Vizaţi următorul punct şi apăsaţi [OBS] pentru a-l măsura.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării. Pe ecran sunt afişate diferenţele dintre punctul măsurat şi Linia de Bază (vezi şi desenele de mai sus). 7th ed.

raza . 8) introduceti parametri curbei si apoi apasati Enter.trecand prin punctual de intersectie (intersectia tangentelor)……. aşa cum este descris în subcapitolul 12. • Tasta soft [READ] este pentru preluarea coordonatelor din memoria internă. explicaţiile din Procedura “ Preluarea coordonatelor din memoria internă ([READ])” 4) Introduceţi coordonatele primului punct apoi apăsaţi [OK] 5) Apasati{}/{}pentru a selecta coordonatele apoi apasati [OK]. unghi. 3) Selectaţi “Define arc”.  subcapitolul 12. 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.1 Definirea arcului Un arc poate fi definit introducand parametric acestuia: raza.directie (spre dreapta sau spre stanga punctului de inceput) . 9) apasati [OK] in ecranul afisat la pasul 8. in functie de coordonatele specificate in pasul 5. pe ecran va aparea [NEXT] 7) introduceti alti parametrii pentru arc.. pentru a defini arcul. SOKKIA 60 TOPOTRADE SRL Set-out arc Stn.12-0404. 2002 16. To: realizeaza un arc pana in punctul… To/Center: realizeaza un arc pana in punctul…. coordonatele de inceput.1. Center: introduce cordonatele centrului arcului Intersect: introduce punctul de intersectie Center/Intersect: introduce cordonatele centrului arcului si ale punctului de intersectie(intersectia tangentelor) 6) alegeti una din variantele de mai sus si apasati Enter Cand introduceti mai multe seturi de coordinate. etc PROCEDURA: 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. apoi selectaţi meniul “Set-out line”. To/Intersect: realizeaza un arc pana in punctul….coarda . TRASARE ARC 16.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Orientation Define arc Set-out arc . Va apare ecranul <Set-out arc>. Cand apăsaţi [READ].unghiul .1. centru si sfarsit. si cu centrul in….tangenta ! acesti parametri pot fi introdusi sau nu. .

1 REC • Apăsaţi [ S-O] pentru a trasa ‘Punctul căutat’. OK S-O SOKKIA 61 TOPOTRADE SRL .2 Trasarea unui arc 7th ed.675 Z 12.  Capitolul 14. 4) Apăsaţi tasta {ESC}. E 94.456 m (3) Offset=ordonata=distanţa (cea mai scurtă) dintre CHORD “Punctul căutat” şi arc .apasati [CHORD] pentru a putea introduce valori pentru coarda Set-out arc 3) Apăsaţi [OK].024 • [REC]: pentru înregistrarea valorilor coordonatelor. Set-out arc Stn.12-0404. 2002 Măsurătorile pentru trasarea unui punct pe un arc se utilizează pentru a determina coordonatele unui punct prin introducerea lungimii arcului (sau coardei arcului) si a ordonatei arcului • Înainte de trasarea unui arc trebuie definit arcul.000m punct” pana la “Punctul căutat” Offset : 1.  Subcapitolul 25.Orientation Define arc Set-out arc 2) Setaţi următoarele valori: (1) Arc: lungimea arcului dintre “Primul punct” pana la Set-out line “Punctul căutat” (1’) Chord=Coarda: lungimea cordei arcului dintre “Primul Arc : 20. Valorile coordonatelor pentru ‘Punctul căutat’ N 111.796 sunt calculate şi afişate.Manual de utilizare Seria 30R 16.  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi “Set-out arc” din ecranul <Set-out arc>.

1.514 Ep: 101. 3) introduceţi coordonatele punctului de proiectat. Orientation Define baseline Point Projection 2) Selectaţi programul “Point Projection” pentru a fi afişat ecranul <Point projection>. apoi selectaţi “Point Projection” 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.1 Definirea Liniei de Bază • Procedura de Definire a Liniei de Bază este aceeaşi atât pentru măsurătorile de “Trasare a unui punct pe un aliniament” cât şi pentru cele de “Proiecţie a unui punct”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. apoi apăsaţi [REC].12-0404.1 62 SOKKIA Point projection Np: 103.  PROCEDURĂ : 1) Definiţi Linia de Bază. trebuie definită Linia de Bază. 2002 17. Prin operaţia de “Proiecţie a unui punct” se determină abscisa şi ordonata Punctului proiectat faţă de o Linie de Bază şi coordonatele Punctului proiectat (Punctul proiectat = proiecţia pe Linia de Bază a Punctului de proiectat). apăsaţi tasta {FUNC}.423 Zp: 12. 3) Apăsaţi [OK] pentru a defini Linia de Bază.1 Point Projection Stn.2 Proiecţia unui punct Înainte de începerea proiecţiei unui punct. PROIECŢIA UNUI PUNCT Proiecţia unui punct este utilizată pentru a proiecta un punct pe o Linie de Bază. Punctul de proiectat poate fi măsurat sau introdus.  Capitolul 17. apoi definiţi Linia de Bază.  Capitolul 25. Va apare ecranul <Point projection>. 17. paşii de la 2) la 13).  Capitolul 15. 17.152 READ OBS P1 OK TOPOTRADE SRL . • Apăsaţi [OBS] pentru a măsura punctul de proiectat. • Pentru a înregistra coordonatele în memoria internă.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.

1 • Apăsaţi [ S-O] pentru a trece la măsurătorile pentru trasarea Punctului proiectat  Capitolul 14. • Apăsaţi [XYZ] pentru ca pe ecran să fie afişate coordonatele Punctului proiectat • Apăsaţi [OFFSET] pentru ca pe ecran să fie afişate valorile Length şi Offset • Apăsaţi [REC] pentru a înregistra în memorie coordonatele Punctului proiectat. 5) Apăsaţi [ESC]. 2002 4) Apăsaţi [OK]. Pe ecran sunt afişate următoarele valori: • Length=distanţa în lungul Liniei de Bază de la ‘Primul punct’ la ‘Punctul proiectat’.879m Offset 9.12-0404. • Offset=distanţa de la ‘Punctul de proiectat’ la ‘Punctul proiectat’ (Vezi desenul).321m XYZ REC S-O SOKKIA 63 TOPOTRADE SRL . Continuaţi măsurătorile (repetaţi începând cu pasul 3) ).340m d.Elev 0.Elev=diferenţa de nivel dintre Linia de Bază şi Punctul proiectat. • d.  Capitolul 25. Point projection Length 10.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

5.1” 3.cand cursorul este pozitionat pe “Azmth1” sau “Azmth2”.[REC] inregistreaza valorile coordonatelor ca fiind puncte cunoscute “25. introduceti coordonatele primului punct si apasati [NEXT] .) SOKKIA 64 TOPOTRADE SRL . apasati [OK].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. poate fi gasit specificand lungimea si azimutul. Coordonatele punctului de intersectie sunt calculate si afisate 6. introduceti azimutul (sau distanta orizontala) primului si celui de-al doilea punct.12-0404. INTERSECTII Punctul de intersectie dintre doua puncte de referinta. PROCEDURA 1. Continuati masuratoarea (repetand pasii incepand cu pasul 2.nu este necesar sa introduceti aceste valori . apasati Escape. in cea de-a doua pagina a modului de lucru Meas. Apasati [COORD] pentru a introduce azimutul pentru fiecare punct. 2002 18. introduceti valorile pentru cel de-al doilea punct si apasati [OK] 4. apoi apasati “Intersection” 2. coordonatele inregistrate pot fi vizualizate si utilizate “12. pe ecran este afisata [COORD].1” .cand [READ] este apasata. . apasati [MENU].

apasati [MENU]. vezi cap. 3. apoi introduceti valoarea. PROCEDURA: 1. 23. 2002 19.pentru folosirea tastelor soft din acest ecran. Procesul se repeat pe lungimea drumuirii. 23. Din aceasta lista pot fi folosite statiile.introduceti azimutul atunci cand nu exista coordonate inregistrate pentru viza din spate a ultimului punct.6) 2.4. introduceti aceste valori manual pentru a fi afisat azimutul – pentru a introduce azimutul fara a introduce coordonatele vizei din spate. Introduceti numele primului punct si apasati Enter .cand [LIST] este apasat. Daca apasati Escape. masurati punctele drumuirii si inregistrati datele (cap.12-0404. introduceti numele vizei din spate pentru ultimul punct de statie. Punctele din pasul 1 vor fi afisate in ordinea in care ele au fost masurate. 5. – daca nu exista coordonate salvate pentru viza din spate. va aparea o lista cu statiile salvate in job-ul current.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. daca doriti. SOKKIA 65 TOPOTRADE SRL .cand este gasit un punct al drumuirii cu coordonatele unui punct cunoscut inregistrat.1 . Apasati [LIST] si selectati ce viza inainte va fi folosita ca urmatorul punct. ruta drumuirii poate fi calculate utilizand doar punctele pana cand a fost interrupt procesul de cautare. si apasati Enter . apoi selectati “Traverse”. Aceasta functie se foloseste pentru a calcula coordonatele drumuirii. apasand Escape. introduceti manual aceste valori. CALCULUL DRUMUIRII Masurarea unei drumuiri incepe cu masurarea vizei in fata si in spatele punctului de statie.aceasta cautare poate fi oprita.daca nu exista coordonate salvate pentru punctul de statie dorit. Apasati OK pentru a trece la pasul 4 4. . apasati { } pentru a muta cursorul pe “Azmth”. Apoi instrumentul se muta in punctul de viza in fata iar punctul de statie devine viza in spate. 6. cand apasati [OK] la pasul 4.12. Inainte de a incepe calculul drumuirii. instrumentul va cauta ruta drumuirii. apasati [OK] pentru a confirma ruta drumuirii 7. va fi afisat azimutul. intruceti numele vizei din spate pentru primul punct de statie . sau daca exista mai multe vize inainte pentru un sigur punct. . . In pagina a doua a modului de lucru MEAS. cautarea rutei drumuirii se opreste automat. Din acest punct se masoara viza in spate si cea din fata. si apasati Enter – daca exista coordonate salvate pentru viza din spate.

apasati [ADJUST] pentru a incepe calculul drumuirii prin celelate doua metode.North: inchiderea pe distanta data in coordonate x d.daca parametrul “None“ este selectat in metoda unghiurilor. 10.East: inchiderea pe distanta data in coordonate y d. . Nota: . 2002 8..Dist: inchiderea pe distanta orizontala precision: precizia drumuirii in raport cu distanta orizontala parcursa si inchiderea pe distanta d.12-0404. Apasati [ADJUST] pentru a incepe calculul drumuirii prin metoda unghiurilor selectata in pasul 8.Elev: inchiderea pe distanta data in coordonate z .apasati [OPTION] pentru a selecta metoda prin care se va face calculul drumuirii: coordonate. instrumentul va afisa precizia drumuirii d. Toate datele calculate vor fi salvate in jobul current iar calculul drumuirii se va termina. in cazul in care aceasta este alocata in modul de lucru Meas (vezi cap. atunci cand este apasat [OK] in pasul 7.Ang: eroarea inchiderii pe orientare d. unghiuri si inaltimi 9. prima oara calculul drumuirii se va face prin metaoda unghiurilor. Dupa ce ati confirmat rezultatele.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.29. atunci calculul drumuirii se va face prin celelalte doua metode. SOKKIA 66 TOPOTRADE SRL .rezultatele datele calculului drumuirii vor fi salvate in job-ul current ca Note.calculul drumuirii se poate face si cu ajutorul functiei [TRAVER].3) .

2002 20. el trebuie să se afle pe linia ce uneşte punctul ţintă cu punctul de staţie. trebuie ca unghiul format de liniile ce unesc punctul excentric cu punctul ţintă şi cu punctul de staţie să fie de aproximativ 90°. • Este posibil să determinaţi distanţa şi unghiul către un punct pe care doriţi să-l măsuraţi (punctul ţintă) prin ţinerea prismei într-un punct (punctul excentric) situat la mică distanţă de punctul ţintă şi prin măsurarea distanţei către punctul excentric. • Când punctul excentric este situat în faţa sau în spatele punctului ţintă.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. MĂSURĂTORI CU EXCENTRICITATE • Măsurătorile cu excentricitate sunt realizate în scopul determinării punctelor în care prisma nu poate fi ţinută în mod direct sau a punctelor ce nu pot fi vizate. • Punctul ţintă poate fi determinat în trei feluri. SOKKIA 67 TOPOTRADE SRL . 2) Prin vizarea punctului ţintă • Punctul excentric trebuie să fie situat cât mai aproape de punctul ţintă astfel încât distanţa de la punctul de staţie la punctul excentric să fie egală cu distanţa de la punctul de staţie la punctul ţintă. explicate mai jos : 1) Prin măsurarea cu ruleta a distanţei dintre punctul ţintă şi punctul excentric • Când punctul excentric este situat în stânga sau în dreapta punctului ţintă.

3) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS 4) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.12-0404. După ce distanţa e măsurată apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.’ (poziţia punctului excentric faţă de punctul ţintă) (vezi mai jos). 2) Vizaţi prisma ţinută în punctul excentric apoi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa. aşa cum se explică în capitolul 12. • Când punctul excentric este situat în faţa sau în spatele punctului ţintă.  PROCEDURĂ : 1) Alegeţi punctul excentric în apropiere de punctul ţintă şi măsuraţi distanţa dintre ele. apoi ţineţi prisma în punctul excentric. 20. 2002 • Linia ce uneşte punctele excentrice A şi B trebuie să treacă şi prin punctul ţintă. trebuie ca unghiul format de liniile ce unesc punctul excentric cu punctul ţintă şi cu punctul de staţie să fie de aproximativ 90°. SOKKIA 68 TOPOTRADE SRL . 5) Selectaţi "Offset/Dist" apoi apăsaţi tasta soft [EDIT] şi introduceţi valoarea pentru ‘Dist’ (distanţa dintre punctul excentric şi punctul ţintă).1.1 MĂSURĂTOARE EXCENTRICĂ CU O DISTANŢĂ • Când punctul excentric este situat în stânga sau în dreapta punctului ţintă.Manual de utilizare Seria 30R 3) Prin măsurarea distanţei dintre punctul ţintă şi două puncte excentrice 7th ed. Se măsoară punctele excentrice. el trebuie să se afle pe linia ce uneşte punctul ţintă cu punctul de staţie. • Aveţi grijă să ţineţi prisma astfel încât cota din punctul excentric să fie egală cu cota din punctul ţintă. iar distanţa dintre punctul B şi punctul ţintă trebuie măsurată cu ruleta. după care selectaţi opţiunea potrivită pentru ‘Direc.

6) Apăsaţi tasta soft [OK] => SET calculează şi afişează distanţa şi unghiul către punctul ţintă : Offset/Dist S ZA HAR REC 34. • Pentru a calcula şi a afişa coordonatele punctului ţintă apăsaţi [XYZ]. apăsaţi tasta soft [REC] ( pentru amănunte vezi capitolul 20). • Pentru a înregistra în memoria internă (în fişierul curent) rezultatele măsurătorii. • Pentru a renunţa la valorile calculate şi a reveni la ecranul anterior apăsaţi [NO]. unghiul vertical şi unghiul orizontal către  punctul ţintă 7) Pentru a confirma valorile calculate (ceea ce înseamnă că acestea vor fi reţinute în memoria de lucru) şi a reveni la ecranul anterior. apăsaţi tasta soft [YES].:→ OBS • Selectarea poziţiei punctului excentric faţă de punctul ţintă se face cu ajutorul tastei { } sau { }. SOKKIA 69 TOPOTRADE SRL . există 4 opţiuni : → : punctul excentric este în dreapta punctului ţintă ← : punctul excentric este în stânga punctului ţintă ↑ : punctul excentric este în spatele punctului ţintă ↓ : punctul excentric este în faţa punctului ţintă • Tasta soft [OBS] este pentru reobservarea punctului excentric.12-0404. unghiul vertical şi unghiul orizontal către  punctul excentric → distanţa dintre punctul excentric şi punctul ţintă → poziţia punctului excentric faţă de punctul ţintă Direc.980m 80°30'10" 125°30'20" XYZ NO YES   → distanţa înclinată. 2002 S ZA HAR Dist: 2 34.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.770m 80°30'10" 120°10'00" m EDIT OK   → distanţa înclinată.

4) Introduceţi coordonatele punctului de staţie aşa cum se explică în capitolul 12.. apăsaţi tasta soft [YES]. 6) Vizaţi punctul ţintă apoi apăsaţi tasta soft [OK] => pe ecran vor afişate distanţa şi unghiurile către punctul ţintă.2 MĂSURAREA CU EXCENTRICITATE UNGHIULARĂ • Punctul excentric trebuie să fie situat cât mai aproape de punctul ţintă astfel încât distanţa de la punctul de staţie la punctul excentric să fie egală cu distanţa de la punctul de staţie la punctul ţintă. 2) După măsurarea distanţei apăsaţi tasta soft [STOP] pentru a opri măsurarea => pe ecran vor fi afişate distanţa înclinată (S).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. SOKKIA 70 TOPOTRADE SRL . • Aveţi grijă să ţineţi prisma astfel încât cota din punctul excentric să fie egală cu cota din punctul ţintă. 3) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. 5) Selectaţi "Offset/Angle".1.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma ţinută în punctul excentric şi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa. unghiul vertical (ZA) şi unghiul orizontal (HAR) către punctul excentric. fi 7) Pentru a confirma valorile afişate (ceea ce înseamnă că acestea vor fi reţinute în memoria de lucru) şi a reveni la ecranul anterior. 2002 20.

4) Selectaţi "Offset/2D". procedura “Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM])”.3 MĂSURĂTOARE EXCENTRICĂ CU DOUĂ DISTANŢE • Ţineţi două prisme (A şi B) în două puncte excentrice situate pe o linie care să treacă şi prin punctul ţintă. Observaţi prisma A şi prisma B. 2) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. apoi apăsaţi [OBS] => SET începe să măsoare distanţa. 2002 20.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. aşa cum se explică în capitolul 12. 5) Vizaţi prisma din punctul A . Va apare ecranul : SOKKIA 71 TOPOTRADE SRL . tipul ţintei selectat trebuie să fie “Sheet”.  PROCEDURĂ : 1) Stabiliţi punctele excentrice A şi B. Când utilizaţi sistemul 2RT500-K.  Subcap. 24. • Puteţi uşura operaţiile de măsurare dacă utilizaţi sistemul special de 2 prisme.12-0404. coliniare cu punctul ţintă. 2RT500-K. apoi introduceţi distanţa de la prisma B la punctul ţintă. În acest fel aparatul poate calcula distanţa şi unghiurile către punctul ţintă.1. după încheierea măsurării distanţei apăsaţi tasta soft [YES].1. 3) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. iar constanta prismei introdusă în aparat trebuie să fie 0 (zero). Acesta este un accesoriu opţional şi constă dintr-un jalon pe care sunt montate două ţinte reflectorizante.

ZA şi HAR). Procedura de înregistrare este prezentată în capitolul 20. pe ecran. în locul coordonatelor vor fi afişate observaţiile către punctul ţintă (S.12-0404. SOKKIA 72 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R Observe 2nd o/s ZA 73°18’00” HAR 250°12’00” OBS 7th ed. • Dacă se apasă tasta soft [HVD]. 8) Apăsaţi tasta soft [YES] • Pentru a renunţa la valorile calculate şi a observa din nou prisma A. • Pentru a înregistra în memoria internă valorile calculate apăsaţi [REC]. 2002 6) Vizaţi prisma din punctul B şi apăsaţi [OBS] => SET măsoară şi afişează coordonatelele. Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma valorile afişate. 7) Introduceţi valoarea distanţei de la punctul excentric B la punctul ţintă şi apăsaţi tasta {Enter} => => SET va calcula şi va afişa coordonatele punctului ţintă. apăsaţi tasta soft [NO].

distanţa orizontală şi distanţa pe verticală dintre un punct considerat ca referinţă (punct de start) şi un alt punct. SOKKIA 73 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 21. distanţa pe verticală dintre 2 puncte-prismă va reprezenta în acelaşi timp şi diferenţa de nivel dintre cele două puncte. MĂSURAREA DISTANŢEI DINTRE DOUĂ PUNCTE-PRISMĂ Notă: Punct-prismă = punct în care se ţine prisma pentru măsurarea distanţei • Această operaţie se efectuează pentru a determina distanţa înclinată.12-0404. • Dacă înălţimea prismei este aceeaşi în ambele puncte. fără a fi nevoie de schimbarea punctului de staţie.

1 MĂSURAREA DISTANŢEI ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE PUNCTEPRISMĂ  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma din punctul de start şi apoi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa. 2002 21. utilizând aceeaşi procedură puteţi determina distanţele (S.2 V = distanţa verticală dintre punctul de start şi punctul Pct.2 MLM 3) Vizaţi un alt punct (Pct.2 H = distanţa orizontală dintre punctul de start şi punctul Pct.757m 20. SOKKIA 74 TOPOTRADE SRL .345m 1. După măsurarea distanţei apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.12-0404. În continuare. distanţa orizontală şi distanţa verticală între punctul de start şi punctul Pct. H şi V) dintre punctul de start şi orice alt punct. • [OBS] : pentru reobservarea punctului de start • [MOVE] : pentru modificarea punctului de start (vezi 18. 2) Vizaţi al doilea punct (Pct.3.2) apoi apăsaţi tasta soft [MLM] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => SET începe măsurarea distanţei.2) • [S/%] : pentru afişarea pantei în loc de distanţa înclinată şi invers (acţionează ca un întrerupător) 4) Pentru a ieşi din acest mod de lucru apăsaţi tasta <ESC>.3) apoi apăsaţi tasta soft [MLM] => aparatul măsoară distanţa. După încheierea măsurătorii va apare ecranul : MLM S H V 20.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. iar după încheierea măsurătorii pe ecran vor fi afişate : distanţa înclinată.012m MOVE S/% OBS Valorile afişate au următoarele semnificaţii : S = distanţa înclinată dintre punctul de start şi punctul Pct.

vizaţi punctul Pct.3 apoi apăsaţi tasta soft [MLM]. 2002 21.  PROCEDURĂ : 1) Urmaţi paşii 1) şi 2) ai procedurii prezentate mai sus (în subcapitolul 18.2 va fi noul punct de start.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 75 TOPOTRADE SRL . de exemplu. Pentru a determina cele 3 distanţe dintre noul punct de start şi. punctul Pct.2 SCHIMBAREA PUNCTULUI DE START • Este posibil ca ultimul punct observat să devină noul punct de start.1) 2) Apăsaţi tasta soft [MOVE] apoi apăsaţi tasta soft [YES] => în acest fel punctul Pct.12-0404.3.

CALCULUL ARIEI UNEI SUPRAFEŢE • Puteţi calcula aria unei suprafeţe determinată de cel puţin 3 sau cel mult 30 puncte pe contur. apoi calculează şi afişează coordonatele : 3) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru a confirma măsurătoarea. prin preluarea coordonatelor din memoria internă • Punctele de pe contur trebuie specificate în ordine. 5. în sens orar sau în sens trigonometric. Calcul prin măsurarea directă a punctelor pe teren 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. 2002 22.12-0404. 4. obţinute prin una din următoarele metode : A. De exemplu.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2. 5 sau 5. dacă punctele sunt specificate în ordinea 1. 3. 2. apoi selectaţi programul “Area calculation”. 2. 4. 1 este acelaşi lucru.  PROCEDURĂ : A. 3. nu însă şi dacă ele sunt specificate în ordinea 1. prin măsurarea directă a punctelor pe teren B. 4. • Calculul ariei se face pe baza coordonatelor punctelor de pe contur. apoi apăsaţi [OBS] => SET măsoară distanţa şi unghiurile. 3. SOKKIA 76 TOPOTRADE SRL . 2) Vizaţi primul punct şi apăsaţi tasta soft [MEAS].

Notă : Pentru a intra în programul de calcul arii există şi tasta soft [AREA]. apăsaţi tasta soft [CALC] => pe ecran va apare aria calculată : 6) Pentru a ieşi din programul de calcul arii şi a reveni în modul lucru MEAS.Manual de utilizare Seria 30R 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) şi pentru celelalte puncte de pe contur. Operaţiunea de alocare este explicată în subcapitolul 24. 2002 • Punctele de pe contur trebuie specificate în ordine.12-0404. 7th ed. dar ea nu este alocată încă în modul de lucru MEAS.2. apăsaţi [OK]. apoi selectaţi programul “Area calculation”. apăsaţi [OK]. apăsaţi tasta soft [CALC] => pe ecran va apare aria calculată : 6) Pentru a ieşi din programul de calcul arii şi a reveni în modul de lucru MEAS.  PROCEDURĂ : B. 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. de SOKKIA 77 TOPOTRADE SRL . 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) şi pentru celelalte puncte de pe contur. 2) Apăsaţi tasta soft [READ] pentru a prelua coordonatele primului punct din memoria internă : 01: Pt_01 02: 03: 04: 05: READ MEAS 3) Deplasaţi bara pe punctul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter}. 5) După ce au fost măsurate toate punctele.1. Calcul prin preluarea coordonatelor din memoria internă  “ PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” explicată în subcapitolul 12. 5) După ce din memoria internă au fost preluate toate punctele. în sens orar sau în sens trigonometric.

• Modul de lucru REC este pentru înregistrarea în fişierul curent a datelor măsurate (doar unghiuri. Pentru asta există două moduri de lucru : MEM şi REC. apoi apăsaţi tasta soft [MEM] => va apare ecranul : Memory JOB Known data Code • Pentru a intra în modul de lucru REC apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => pe ecran vor apare următoarele programe : REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data Note View • Modul de lucru MEM este pentru administrarea memoriei interne. 21. • Întreaga memorie a aparatului se împarte în 2 părţi : 1) Memoria de lucru MEAS 2) Memoria internă  MEM • Memoria internă este formată din 2 subzone : a) subzona (formată din 10 fişiere predefinite) pentru înregistrarea : * datelor măsurate : MEM → ‘JOB’ * punctelor cunoscute : MEM → ‘Known data’ b) lista de coduri (în care pot fi introduse maxim 40 coduri) : MEM → ‘Code’ • Memoria internă are o capacitate de 10. SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER” SOKKIA 78 TOPOTRADE SRL . unghiuri + distanţă + coordonate). • Pentru a intra în modul de lucru MEM.000 de înregistrări.12-0404.  “21. unghiuri + distanţă. coordonate. 22 şi 23 sunt explicate operaţiile prin care poate fi administrată memoria internă a aparatului. în timp ce vă aflaţi în modul de lucru MEAS.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 EXPLICAŢIE SUPLIMENTARĂ LUCRUL CU MEMORIA INTERNĂ ŞI CU LISTA DE CODURI • În capitolele 20. apăsaţi tasta {ESC}.

Operaţia de selectare a fişierului curent este explicată în subcapitolul 21. Apăsaţi [ADD] pentru ca în fişierul curent să fie stocată o nouă înregistrare cu acelaşi număr (nume). În acest caz. în fişierul curent. Aveţi deci grijă ce tastă soft apăsaţi atunci când apare ecranul de mai sus. SET verifică dacă în memorie există un alt punct cu acelaşi număr (nume). caz în care pe ecran apare mesajul : N E Z 5. Pt.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. dacă (din greşeală) apăsaţi cumva [YES].245 Overwrite ? ADD NO YES !!! IMPORTANT !!! Apăsaţi [YES] pentru a înlocui vechiul punct.12-0404. vechea înregistrare (de tip STN) se va şterge. • La înregistrarea unui punct. a distanţei şi a coordonatelor → Înregistrarea notelor → Vizualizarea datelor înregistrate SOKKIA 79 TOPOTRADE SRL . PNT-001 Notă : Ecranul de mai sus apare chiar şi atunci când vizaţi un punct care anterior a fost înregistrat ca punct de staţie (STN).739 0.544 -0. ÎNREGISTRAREA DATELOR (Modul de lucru REC) • Datele măsurate se înregistrează în memoria internă.1. 2002 23. Apăsaţi [NO] pentru a redenumi punctul. • Pentru a intra în modul de lucru REC apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul : REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data Note View → Înregistrarea datelor despre punctul de staţie → Înregistrarea unghiurilor → Înregistrarea unghiurilor şi distanţei → Înregistrarea coordonatelor → Înregistrarea unghiurilor.

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

23.1

ÎNREGISTRAREA DATELOR DESPRE PUNCTUL DE STAŢIE (STN DATA)

• Înregistrarea (de tip STN) care rezultă ocupă spaţiu în memorie cât două înregistrări. • Datele care se înregistrează sunt : coordonatele punctului de staţie, numărul punctului, înălţimea aparatului, codul punctului, numele operatorului, data, ora, vremea, vântul, temperatura, presiunea şi corecţia atmosferică. • Se recomandă înregistrarea în fişierul curent a datelor despre punctul de staţie înainte de a efectua măsurători şi a înregistra observaţii. Dacă nu se înregistrează datele despre punctul de staţie, va fi considerat ca punct de staţie înregistrarea STN anterioară.  PROCEDURĂ :
REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data

1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul : 2) Selectaţi "Stn data". • Apăsaţi [READ] pentru a prelua din memoria internă coordonatele punctului de staţie.  subcapitolul 12.1. 3) Apăsaţi tasta soft [EDIT] şi completaţi câmpurile ce apar pe ecran cu valorile corespunzătoare, astfel : coordonatele punctului de staţie : numărul punctului : înălţimea aparatului : codul punctului : numele operatorului : data : ora : vremea : vântul : temperatura : presiunea : corecţia atmosferică : SOKKIA (N0, E0, Z0) (Pt.) (Inst.h) (Code) (Operator) (Date) (Time) (Weath) (Wind) (Temp) (Press) (ppm) 80

“ PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” explicată în

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

 Câmpurile de pe ecranele de mai sus sunt de trei feluri : numerice, alfanumerice şi cu opţiuni. • câmpurile numerice sunt : N0, E0, Z0, Inst.h., Date, Time, Temp, Press şi ppm. Acestea trebuie completate cu valori numerice corespunzătoare. • câmpurile alfanumerice sunt : Pt., Code şi Operator. Acestea pot fi completate cu litere şi/sau cifre. • câmpurile cu opţiuni sunt : Weath. şi Wind. Fiecare dintre acestea are mai multe opţiuni prestabilite, după cum urmează : Weath : Fine, Cloudy, Light rain, Rain, Snow ( în traducere : cer senin, noros, ploaie uşoară, ploaie, ninsoare ) Wind : Calm , Gentle , Light , Strong , Very strong ( în traducere : calm , uşor , moderat , puternic , foarte puternic )  Modificarea opţiunilor pentru câmpurile cu opţiuni se face astfel : deplasaţi bara pe linia cu câmpul căruia doriţi să-i schimbaţi opţiunea apoi selectaţi opţiunea dorită prin apăsarea tastei { } sau { }. Notă : Când bara se află pe linia câmpului Code, pe ecran apar tastele [ ↑ ] şi [ ↓ ] cu ajutorul cărora codul poate fi preluat din lista de coduri. 4) După completarea valorilor şi selectarea opţiunilor pentru toate câmpurile apăsaţi tasta soft [OK]. 5) Pentru a ieşi din modul de lucru REC apăsaţi succesiv tasta {ESC}. Note: • SET incrementează automat ultimul număr de punct introdus, cu 1. • Numărul maxim de caractere pentru numele punctului = 14 (alfanumeric) • Numărul maxim de caractere pentru codul punctului = 16 (alfanumeric)

SOKKIA

81

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

23.2 INREGISTRAREA PUNCTULUI DIN SPATE (BACK SIGHT POINT)
Punctul din spate poate fi stocat in job-ul current. PROCEDURA pentru introducerea azimutului: 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>. 2) Selectaţi "Back sight data". 3) Selectati “Angle”. Valorile unghiului sunt afisate in timp real. 4) Introduceti azimutul. 5) Vizaţi punctul dorit, apasati [REC] in pasul 3, si setati urmatorii parametrii: - cod - inaltimea prismei - nr. Punct 6) Verificati datele introduse pentru a putea inregistra punctul din spate. Apasati <REC> pentru inregistrare. PROCEDURA pentru calcularea azimutului dupa coordonate: 1. apasati [REC] in pagina a treia a modului de lucru Meas, pentru a fi afisata functia <REC> 2. selectati “Back sight data” 3. select “Coord” 4. Introduceti coordonatele punctului din spate. - cand doriti sa cititi si sa folositi coordonatele din memorie, apasati [READ] (vezi 12.1) 5. apasati [OK] in pasul 3. Valorile unghiului sunt afisate in timp real. Valoarea azimutului este deasemenea afisata. 6. vizati punctul din spate, apasati [REC], in pasul 4, si setati urmatorii parametri: - codul - inaltimea prismei - nr.punct 7. Verificati datele introduse pentru a putea inregistra punctul din spate. Apasati <REC> pentru inregistrare.

SOKKIA

82

TOPOTRADE SRL

2002 23.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. pe ecran vor fi afişate succesiv codurile existente în lista de coduri. Acestea ajută la preluarea codului dorit din lista de coduri.12-0404. Notă : Unghiul zenital şi unghiul orizontal sunt valorile citirilor de la cercul vertical şi cercul orizontal din momentul apăsării tastei soft [REC]. 3) Apăsaţi tasta soft [REC].codul punctului (Code) După completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}.3 ÎNREGISTRAREA UNGHIURILOR (ANGLE DATA) • Este posibilă înregistrarea în memoria internă numai a unghiurilor către un punct. pe ultima linie a ecranului vor mai apare tastele soft [ ↑ ] şi [ ↓ ]. • Datele care se înregistrează sunt : unghiul zenital. SOKKIA 83 TOPOTRADE SRL . (Citirile de la cercul vertical şi cercul orizontal sunt afişate în timp real). • Este utilă măsurarea unghiurilor şi înregistrarea automată a acestora cu ajutorul tastei soft [AUTO]. apoi apăsaţi tasta soft [EDIT]. numărul punctului. 2) Selectaţi "Angle data" şi vizaţi punctul dorit. Toate acestea ocupă o înregistrare.înălţimea prismei (Tgt. unghiul orizontal.) . codul punctului şi înălţimea prismei.h) . Notă : În momentul când bara se află pe linia cu codul punctului.numărul punctului (Pt.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>. Vizarea punctului se face după ce se intră în modul de lucru REC. prin apăsarea lor. Introduceţi următoarele valori : .

După această operaţie va apare ecranul de dinaintea apăsării tastei soft [AUTO]. numărul punctului va fi automat crescut cu valoarea 1. 5) Pentru a observa un alt punct. În acest caz. vizaţi punctul respectiv şi apoi efectuaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. fără să mai apăsaţi vreo altă tastă. SOKKIA 84 TOPOTRADE SRL .’ în cadrul fişierului curent) . apăsaţi tasta {ESC}. 2002 Notă : Dacă doriţi să observaţi un punct. vizaţi punctul respectiv şi apăsaţi apoi tasta soft [AUTO] => aparatul va prelua citirile de la cele două cercuri (vertical şi orizontal) şi le va înregistra automat în memoria internă. iar valorile măsurate să se înregistreze în memorie în mod automat. iar codul punctului şi înălţimea prismei vor fi păstrate aceleaşi.12-0404. 6) Pentru a încheia înregistrarea unghiurilor şi a reveni la ecranul <REC>. 7th ed. faţă de punctul înregistrat anterior.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi tasta soft [OK] => datele afişate pe ecranul de mai sus sunt stocate în memoria internă (într-o înregistrare de tip ‘Ang.

 PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi distanţa apăsând tasta soft [DIST]. 2) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. pe ecran vor fi afişate succesiv codurile existente în lista de coduri. 4) După completarea tuturor valorilor apăsaţi tasta soft [OK].001 SOKKIA 85 TOPOTRADE SRL .h = înălţimea prismei . • Datele care se înregistrează în memorie sunt : distanţa înclinată.456m 80°30'15" 120°10'00" DIST OFFSET În acest moment valorile măsurate au fost înregistrate în memoria internă (în fişierul curent) şi se poate observa că tasta soft [REC] nu mai este afişată pe ecran. Acestea ajută la preluarea codului dorit din lista de coduri. apoi apăsaţi tasta soft [EDIT]. codul. 3) Apăsaţi tasta soft [REC] .Code = codul punctului (maxim 16 caractere) Notă : În momentul când bara se află pe linia cu codul punctului. pe ultima linie a ecranului vor mai apare tastele soft [ ↑ ] şi [ ↓ ]. Completaţi câmpurile apărute pe ecran cu valorile corespunzătoare (după completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}): . unghiul vertical. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi valori măsurate. REC/Dist rec 2922 S ZA HAR AUTO 123.: Pt. numărul punctului.4 ÎNREGISTRAREA UNGHIURILOR SI DISTANTEI (DISTA DATA) • Este foarte utilă tasta soft [AUTO]. 2002 23. şi înălţimea prismei. a cărei apăsare are ca efect atât efectuarea măsurătorii cât şi înregistrarea rezultatelor acesteia. Pt.12-0404. prin apăsarea lor. unghiul orizontal.Pt = numărul (numele) punctului (maxim 14 caractere) .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.Tgt. Toate acestea ocupă o înregistrare. apoi selectaţi "Dist data" => pe ecran vor apare rezultatele măsurătorilor ( ecranul <REC/Dist> ).

• Când datele unui punct cu acelaşi număr sunt suprascrise ( “Overwrite ? → [YES]” ) . tasta soft [REC] nu va mai fi afişată pe ecran. iar codul punctului şi înălţimea prismei vor fi păstrate aceleaşi. SOKKIA 86 TOPOTRADE SRL . punctul suprascris este şters din memorie. • Tasta soft [AUTO] poate fi utilizată pentru măsurarea distanţei şi înregistrarea automată a valorilor măsurate. apoi urmaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. Ea va fi reafişată după efectuarea unei noi măsurători.12-0404. Ea va fi reafişată după efectuarea unei noi măsurători. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi date. numărul punctului va fi automat crescut cu valoarea 1. tasta soft [REC] nu va mai fi afişată pe ecran. 6) Pentru a încheia înregistrarea unghiurilor+distanţei şi a reveni la ecranul <REC>. În acest caz. apăsaţi {ESC}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi date. • După ce datele au fost înregistrate. • După ce datele au fost înregistrate. 2002 5) Dacă doriţi să măsuraţi o altă distanţă şi să înregistraţi valorile măsurate apăsaţi tasta soft [DIST]. faţă de punctul înregistrat anterior. • Tasta soft [OFFSET] este pentru efectuarea măsurătorilor cu excentricitate (vezi capitolul 17).

h) .5 ÎNREGISTRAREA COORDONATELOR (COORD DATA) • Datele care se înregistrează în fişierul curent sunt : valorile coordonatelor.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.) . 2002 23.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma şi măsuraţi coordonatele conform explicaţiilor din capitolul 12. pentru a înregistra valorile acestora. numărul punctului.codul punctului (Code) După completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}. apoi apăsaţi tasta soft [EDIT] => va apare ecranul : Introduceţi următoarele valori : . vizaţi prisma şi apăsaţi tasta soft [OBS]. 2) După măsurarea coordonatelor apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. efectuaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. După măsurarea coordonatelor. 6) Pentru a ieşi din modul de lucru REC . apăsaţi succesiv tasta {ESC}. apoi selectaţi "Coord data" => va apare ecranul : 3) Apăsaţi tasta soft [REC]. codul punctului şi înălţimea prismei. SOKKIA 87 TOPOTRADE SRL . 4) Verificaţi dacă datele introduse sunt corecte.12-0404. 5) Pentru a măsura coordonatele unui alt punct.înălţimea prismei (Tgt.numărul punctului (Pt. apoi apăsaţi tasta soft [OK].

apoi apăsaţi [OK]. 2) Selectaţi “Dist + Coord data” => va apare ecranul : 3) Vizaţi punctul şi apăsaţi [OBS] pentru a măsura distanţa. Introduceţi următoarele valori: numărul punctului (Pt. 4) După măsurarea distanţei apăsaţi [REC] apoi [EDIT].  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>. iar coordonatele calculate sunt stocate într-o înregistrare de tip ‘Crd.’.6 ÎNREGISTRAREA OBSERVAŢIILOR ŞI A COORDONATELOR (DIST + COORD DATA) În fişierul curent pot fi stocate simultan observaţiile măsurate şi coordonatele calculate.12-0404. 2002 23. Ambele înregistrări primesc acelaşi număr (nume). • Observaţiile măsurate sunt stocate într-o înregistrare de tip ‘Dist’. SOKKIA 88 TOPOTRADE SRL .) Înălţimea prismei (Tgt. • Ordinea în care sunt stocate cele două înregistrări : întâi cea de tip ‘Dist’ şi apoi cea de tip ‘Crd. 6) Pentru a încheia măsurătoarea şi a reveni la ecranul <REC>. apăsaţi tasta {ESC}.h) Codul punctului (Code) 5) Verificaţi datele introduse.’.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

O astfel de înregistrare poate fi formată din maxim 60 caractere alfanumerice. apoi apăsaţi tasta soft [OK] => SET va înregistra nota introdusă şi va reveni la ecranul <REC>.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS . SOKKIA 89 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. după care puteţi introduce maxim 60 caractere : 3) Introduceţi orice caractere doriţi.7 ÎNREGISTRAREA NOTELOR (NOTE) • Este posibilă stocarea în fişierul curent a înregistrărilor de tip "Note". 2002 23. apoi selectaţi "Note" 2) Apăsaţi tasta soft [EDIT].

apoi selectaţi “View" pentru ca SET să afişeze lista cu înregistrările stocate în fişierul curent.când [↑↓ apare pe fond închis.când [↑↓ apare pe fond deschis. SOKKIA 90 TOPOTRADE SRL . bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă • [SRCH] : pentru căutarea după numărul punctului a unei anumite înregistrări [NEXT] : afişează întreg conţinutul următoarei înregistrări [PREV] : afişează întreg conţinutul anterioarei înregistrări 3) Pentru a reveni la ecranul anterior (în care pe fiecare linie era afişată câte o înregistrare) apăsaţi tasta {ESC}. Pentru a reveni la ecranul <REC>.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. apăsaţi din nou tasta {ESC}. Căutarea înregistrărilor de tip "Note" nu este însă posibilă. • Nu pot fi vizualizate coordonatele punctelor transmise de la calculator în memoria aparatului.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.12-0404. • Este posibilă căutarea după numărul punctului a unei anumite înregistrări din fişierul curent.8 VIZUALIZAREA DATELOR DIN FISIERUL CURENT (VIEW) • Este posibilă afişarea datelor înregistrate în fişierul curent. 2002 23. 2) Deplasaţi bara pe înregistrarea a cărui conţinut doriţi să-l vizualizaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => => va fi afişat întreg conţinutul acelei înregistrări : • { } sau { } : pentru deplasarea barei (bara = cursorul vertical) • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei cu ajutorul tastelor { } şi { } -P] . bara se va deplasa cu câte o linie -P] .

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 Notă : Dacă în fişierul curent există două sau mai multe puncte cu acelaşi număr.12-0404. SOKKIA 91 TOPOTRADE SRL . când se foloseşte funcţia [SRCH]. SET găseşte doar ultimul punct înregistrat.

 Scale factor (SF) = Factor de scară. Se poate edita factorul de scară doar pentru fişierul curent. care au numele iniţial : JOB01. Factor de scară = valoarea cu care SET înmulţeşte distanţa orizontală calculată din măsurători pentru a obţine distanţa orizontală corectată: Distanţa orizontală corectată (Hc) = Distanţa orizontală (H) x Factorul de scară (SF) Notă: Dacă factorul de scară are valoarea “1. JOB10. Dacă pentru Factorul de scară s-a introdus o valoare diferită de 1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER • Modul de lucru MEM este pentru administrarea memoriei interne. 2002 24. atunci aplicarea corecţiei de scară are loc când se calculează aceste valori.  Coordinate Search JOB = Fişierul de control = fişierul din care se pot prelua coordonate cu ajutorul funcţiei [READ]. atunci când se lucrează în modul de lucru REC. • Există 10 fişiere predefinite. • Factorul de scară (Scale Factor) poate fi introdus pentru fiecare fişier.. Numele lor poate fi însă modificat. SOKKIA 92 TOPOTRADE SRL .00000000”. putându-le da nume prin care să fie uşor de recunoscut.  Current JOB = Fişierul curent = fişierul în care se înregistrează datele măsurate. SET calculează distanţa redusă şi coordonatele unui punct utilizând distanţa înclinată măsurată.12-0404.1 SELECTAREA FIŞIERULUI CURENT ŞI A FIŞIERULUI DE CONTROL • Înregistrarea datelor măsurate se face în fişierul curent.. apoi se apasă tasta soft [MEM] => va apare ecranul : Memory Când apare acest ecran se spune că aparatul se află în modul de lucru MEM ! JOB Known data Code 24. . . în care să se înregistreze datele măsurate. distanţa orizontală nu este corectată. • În modul de lucru MEM se ajunge dacă din modul de lucru MEAS se apasă tasta {ESC}. JOB02. Înainte de începerea măsurătorilor ar trebui deci să selectaţi fişierul curent.

Va apare ecranul : Notă: selectarea fişierului curent sau a fişierului de control atunci când apare acest ecran. • Pentru deplasarea barei de la un fişier la altul folosiţi tastele { } sau { }.12-0404.F. Va apare din nou ecranul <JOB selection>. 3) Apăsaţi [LIST] => va apare ecranul: • Pe coloana din stânga ecranului sunt trecute numele fişierelor. 8) Deplasaţi bara pe fişierul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter} => fişierul astfel selectat devine noul fişier de control. valorile de pe coloana din dreapta reprezintă numărul de înregistrări din fiecare fişier.F.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. JOB1 S.]. 6) Apăsaţi [OK]. • Simbolul ‘*’ arată că respectivul fişier nu a fost încă transmis spre un calculator. apoi apăsaţi [EDIT]. 7th ed. Apăsaţi apoi din nou tasta {Enter}. 7) Deplasaţi bara pe opţiunea “Coord search JOB”. se poate face şi apasând tasta { } sau tasta { }.=1. 2) Selectaţi "JOB selection". SOKKIA 93 TOPOTRADE SRL . 2002 iar 4) Deplasaţi bara pe fişierul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter} => fişierul astfel selectat devine noul fişier curent. apoi apăsaţi [LIST].00000000 EDIT OK Introduceţi factorul de scară pentru fişierul current. 5) Apăsaţi [S. iar SET revine la ecranul <JOB>.

ci datele conţinute în acel fişier. • După ştergerea datelor dintr-un fişier. acel fişier va reveni la numele iniţial (JOB01. • Nu este posibilă ştergerea datelor dintr-un fişier dacă acestea nu au fost transferate mai întâi către un calculator. 24. 3) Deplasaţi bara pe fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => => va apare ecranul : JOB03 deletion Confirm ? NO YES 4) Apăsaţi [YES] => datele din fişierul selectat sunt şterse şi SET revine la ecranul anterior. 2) Selectaţi "JOB deletion" => va apare ecranul :  Numărul de pe coloana din dreapta reprezintă numărul de înregistrări din fiecare fişier.).Manual de utilizare Seria 30R PROCEDURĂ : Modificarea numelui fişierului curent a) selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM.12-0404. SOKKIA 94 TOPOTRADE SRL . Pentru explicaţii privind realizarea transferului vezi capitolul 23. Dacă datele dintr-un fişier nu au fost transferate la calculator. introduceţi noul nume al fişierului apoi apăsaţi tasta {Enter} => SET revine la ecranul <JOB>. JOB02. c) selectaţi “JOB name edit”. 2002 b) asiguraţi-vă că aţi selectat ca fişier curent acel fişier căruia doriţi să-i modificaţi numele. etc. în dreptul acestui fişier va apare simbolul " * ".  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM .2 ŞTERGEREA UNUI FIŞIER • De fapt se şterge nu fişierul. 7th ed.

12-0404. SOKKIA 95 TOPOTRADE SRL .1). iar SET revine la ecranul de la pasul 2).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Coordonatele pot fi apoi preluate în memoria de lucru cu ajutorul tastei soft [READ]. 2002 25. iar pe teren coordonatele pot fi utilizate pentru puncte de staţie. puncte cunoscute în retrointersecţie sau puncte de trasat. Înregistrarea prin introducerea de la tastatură 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. 5) După ce aţi înregistrat toate punctele cunoscute. COORDONATE ŞI CODURI 25. apăsaţi tasta {ESC}. puncte de orientare.1 ÎNREGISTRAREA/ŞTERGEREA COORDONATELOR • Este posibilă înregistrarea în memorie a coordonatelor punctelor cunoscute. • Coordonatele se înregistrează în memoria internă. 2) Selectaţi "Key in coord" apoi introduceţi coordonatele şi numărul punctului : 3) După introducerea datelor apăsaţi tasta {Enter} => => valorile introduse vor fi stocate în fişierul curent. 4) În acest moment puteţi tasta alte valori pentru coordonate şi numărul punctului. • Există 2 metode de înregistrare : cu ajutorul tastelor (A) sau prin transfer de la calculator (B).  PROCEDURĂ : A. • Când datele sunt înregistrate prin transfer de la calculator. (Vezi "Preluarea din memoria internă a coordonatelor" în subcapitolul 12. SET nu verifică dacă există puncte cu acelaşi număr. în fişierul curent. Operaţia se poate efectua înaintea începerii unei lucrări.

apoi (presupunând că datele au fost deja introduse pe calculator) se transmit datele din calculator spre aparat. 2) Selectaţi "Comms input" => va apare ecranul <Comms input>. După încheierea transferului automat SET revine la ecranul iniţial. Parity. va SOKKIA 96 TOPOTRADE SRL .1. ceea ce înseamnă că trebuie să iniţiaţi transferul de la calculator. se porneşte şi se pregăteşte aparatul pentru a putea recepţiona date.  PROCEDURĂ : Ştergerea tuturor înregistrărilor deodată (iniţializare) 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM.) trebuie să aibă aceleaşi valori atât în SET cât şi în programul de pe calculator. iar SET reveni la ecranul iniţial. În acest moment aparatul este pregătit să recepţioneze date. Înregistrarea prin transfer de la calculator • Transferul se face cu ajutorul programului SOKKIA ProLink. secţiunea “Comms setup”  PROCEDURĂ (pregătirea aparatului pentru a putea recepţiona date) : 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Clear" apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : 3) Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma ştergerea => toate punctele cunoscute din fişierul curent sunt şterse. Data bit. Stop bit. • În principiu. 2002 B. Pentru setarea parametrilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul 24. • Parametri de comunicare (Baud rate. ► Ştergerea din memorie a punctelor cunoscute • Există 2 metode de ştergere a înregistrărilor din fişierul curent : ştergerea tuturor înregistrărilor deodată şi ştergerea câte unei înregistrări.12-0404. etc. aparatul se conectează cu calculatorul (prin intermediul cablului ce se livrează odată cu aparatul). moment în care pe ecranul din stânga va apare mesajul "Receiving" şi numărul de înregistrări transferate. program ce va fi instalat şi explicat în perioada de instruire.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

2002 2) Selectaţi "Deletion" pentru a fi afişată lista cu puncte cunoscute din fişierul curent: Notă : Tasta soft [SRCH] este pentru căutarea unui anumit punct pe care vreţi să-l ştergeţi (vezi mai jos explicaţiile). bara se va deplasa cu câte o linie -P] . 7th ed. bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă • [SRCH] : pentru căutarea unui anumit punct din listă (vezi mai jos) 3) Selectaţi punctul pe care vreţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : 4) Apăsaţi [DEL] pentru ca punctul selectat să fie şters. 5) După ştergere apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul iniţial (<Known data>).când [↑↓ apare pe fond deschis.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : Ştergerea câte unei înregistrări 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM .când [↑↓ apare pe fond închis. • { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei (la apăsarea tastelor { } sau { }) -P] . SOKKIA 97 TOPOTRADE SRL .12-0404.

Manual de utilizare Seria 30R  EXPLICAŢII : Căutarea unui anumit punct 1) Apăsaţi tasta soft [SRCH] => va apare ecranul :

7th ed.12-0404, 2002

2) Tastaţi numărul (numele) punctului pe care doriţi ca SET să-l caute în vederea ştergerii, apoi apăsaţi tasta {Enter}. Dacă punctul menţionat nu există în listă, pe linia a 5-a a ecranului va apare mesajul "Not found", iar dacă există, va apare ecranul de la pasul 3) al procedurii de ştergere a câte unei înregistrări. 3) Apăsaţi [DEL] pentru a confirma ştergerea punctului găsit.

25.2 VIZUALIZAREA PUNCTELOR CUNOSCUTE
1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "View" => va apare ecranul :

Notă : Tastele soft de pe acest ecran sunt explicate în subcapito-lul anterior (vezi pagina 70). 3) Selectaţi punctul pe care doriţi să-l vizualizaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul :

• [NEXT] : pentru afişarea coordonatelor următorului punct • [PREV] : pentru afişarea coordonatelor punctului anterior 4) Pentru a reveni la ecranul de la pasul 2) apăsaţi tasta {ESC}, iar pentru a ieşi şi din lista cu puncte mai apăsaţi încă o dată tasta {ESC}.

SOKKIA

98

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

25.3 ÎNREGISTRAREA/ŞTERGEREA CODURILOR
• Este posibilă introducerea în memoria aparatului (într-o zonă specială numită "lista de coduri") a maxim 40 de coduri. • În timpul efectuării pe teren a măsurătorilor, când fiecărui punct observat i se poate atribui un cod, acesta poate fi introdus direct de la tastatură sau poate fi preluat din lista de coduri. ► Introducere coduri 1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Key in code". Introduceţi codul şi apăsaţi tasta {Enter} => codul este stocat în lista de coduri

Notă : Un cod poate fi alcătuit din maxim 16 caractere alfanumerice. ► Ştergere coduri 1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Deletion" => va apare un ecran asemănător cu cel de mai jos :

3) Deplasaţi bara pe codul pe care doriţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta soft [DEL] pentru a-l şterge. • { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei atunci când se apasă { } sau { } -P] - când [↑↓ apare pe fond deschis, bara se va deplasa cu câte o linie -P] - când [↑↓ apare pe fond închis, bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă SOKKIA 99 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

4) După ce aţi şters ce coduri aţi dorit, pentru a reveni la ecranul iniţial, apăsaţi tasta {ESC}. Notă : Pentru a şterge toate codurile din listă, la pasul 2) selectaţi “Clear” apoi apăsaţi [YES].

25.4 VIZUALIZAREA CODURILOR DIN LISTĂ
1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Code view" şi pe ecran vor fi afişate codurile din lista de coduri :

• { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei atunci când se apasă { } sau { } -P] - când [↑↓ apare pe fond deschis, bara se va deplasa cu câte o linie -P] - când [↑↓ apare pe fond închis, bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe primul cod din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultimul cod din listă

3) Pentru a ieşi din modul de vizualizare a listei de coduri apăsaţi tasta {ESC}.

SOKKIA

100

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Punctele cunoscute înregistrate prin transfer de la calculator nu pot fi transferate înapoi la calculator. Pentru a putea şterge un fişier din memoria aparatului vezi subcapitolul 21. • Procedura explicată mai jos trebuie efectuată după conectarea aparatului la calculator şi după ce programul de pe calculator este pregătit pentru a recepţiona date !  PROCEDURĂ : Transferul datelor la calculator 1) Conectaţi aparatul la calculator şi pregătiţi calculatorul pentru a putea receţiona date. Notă : Dacă pe ecran. în dreptul unui fişier apare simbolul’*’.2. note şi coordonate. După ce toate datele au fost transmise la calculator. în dreptul acelui fişier va apare “Out”. SET revine la ecranul de la pasul 3). TRANSFERUL DATELOR LA CALCULATOR • Este posibil transferul datelor din memoria internă a aparatului către calculator. pagina 66. 2002 26. În acest fel puteţi selecta câte fişiere doriţi. • Transferul unui fişier constă practic în copierea acelui fişier din memoria aparatului în memoria calculatorului. 3) Selectaţi "Comms output" => pe ecran va apare lista fişierelor : 4) Deplasaţi bara pe fişierul pe care doriţi să-l transferaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran. apăsaţi [OK] => => va apare ecranul : 6) Selectaţi “SDR” apoi apăsaţi tasta {Enter} => începe transferul datelor. SOKKIA 101 TOPOTRADE SRL . 5) După ce aţi selectat fişierul (fişierele) pe care doriţi să-l transferaţi la calculator. 2) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. • Datele care se transferă sunt : valori măsurate.12-0404. înseamnă că acel fişier încă nu a fost transferat la calculator. puncte cunoscute. date despre punctul de staţie.

• Conectarea la imprimantă se face cu un cablu de tip DOC46 care nu este inclus în configuraţia standard a aparatului.Sheet = ţintă reflectorizantă specială . în loc de "SDR" trebuie selectat "Printed output".None = fără prismă (suprafaţă oarecare) SOKKIA 102 TOPOTRADE SRL .Prism (*) = prismă . Conectarea trebuie făcută când atât aparatul cât şi imprimanta sunt oprite. • parametrii 1 şi 2 au opţiuni prestabilite (spre deosebire de ceilalţi parametri ale căror valori trebuie introduse cu ajutorul tastelor numerice). MODIFICAREA PARAMETRILOR 28. Este posibil să introduceţi direct o anumită valoare pentru corecţia atmosferică. Selectarea opţiunilor se face cu ajutorul tastelor { } şi { }.1 SETAREA PARAMETRILOR APARATULUI (CNFG)  Opţiunile parametrilor în dreptul cărora apare simbolul (*) = setări din fabrică.  PROCEDURĂ : Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM]) Apăsaţi tasta soft [EDM] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. 28. deci trebuie comandat separat. 2002 Notă : Este posibilă transmiterea către o imprimantă paralelă a datelor dintr-un fişier. parametrii vor fi afişaţi pe două ecrane : 1 → modul de măsurare a distanţei 2 → tipul ţintei 3 → constanta prismei 4 → temperatura 5 → presiunea 6 → corecţia atmosferică • valoarea corecţiei atmosferice este calculată automat după introducerea valorilor pentru temperatură şi presiune. tasta soft [0ppm] este pentru setarea la zero a valorii corecţiei atmosferice. singura deosebire fiind că la pasul 6).12-0404. • Procedura de transfer a datelor către o imprimantă este aceeaşi ca şi către un calculator.  Opţiuni posibile pentru parametrul nr.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2 (tipul ţintei) : .

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.Fine "s" . repetată ( pentru oprire trebuie apăsat [STOP] ) .499 > 499 { 0 (*) } După ce introduceţi valorile şi selectaţi opţiunile corecte. 4. (presiune atmosferică) : 375 > 1050 mmHg { 760 (*) } ppm (corecţia atmosferică) : . • Prismele SOKKIA pot avea constanta –30 sau 0. apăsaţi tasta {Enter} => aparatul va reveni în modul de lucru MEAS. B. • Prin introducerea valorilor temperaturii şi presiunii. Este însă posibil să introduceţi orice valoare. Această valoare este 0 pentru opţiunile ‘Sheet’ sau ‘None’.12-0404. 1 (modul de măsurare a distanţei): . după care se afişează media . Formula utilizată este următoarea : ppm = 27896 − . 003661× T  C) ( Dacă nu este necesară aplicarea corecţiei atmosferice. în timp ce vă aflaţi pe parametrul "ppm". valoarea corecţiei este calculată şi păstrată în memoria de lucru a aparatului.Fine "r" (*) : măsurare de precizie. Setaţi constanta prismei la valoarea pe care o au prismele utilizate de d-voastră. • SET este proiectat astfel încât factorul de corecţie are valoarea 0 ppm pentru o temperatură de +15°C (+59°F) şi o presiune atmosferică de 1013 hPa (760 mmHg). 5 şi 6: PC (constanta prismei) : Temp. 2904 × P hPa ( ) 1 + 0. Corecţia atmosferică • Aplicarea corecţiei atmosferice este necesară pentru măsurarea cu precizie a distanţei.Tracking : măsurare de precizie.  Opţiuni posibile pentru parametrul nr. SOKKIA 103 TOPOTRADE SRL . automat valoarea constantei prismei este setată pe o valoare implicită. setaţi la 0 (zero) valoarea ei.99 > 99 { -30 (*) } . 0.Fine AVG "n=x" : măsurare de precizie de x ori.2 şi apăsarea tastei {Enter} sau { }. Constanta prismei • Fiecare tip de prismă are o anumită constantă . şi -30 pentru opţiunea ‘Prism’. (temperatura) : Press. 2002 Notă : După selectarea opţiunii pentru parametrul nr. deoarece viteza de deplasare în aer a luminii este afectată de temperatura şi presiunea atmosferică. EXPLICAŢII : A.30 > 60°C { 15 (*) }  Valori minime şi maxime ce pot fi introduse pentru parametrii 3. o singură dată : măsurare de urmărire .

2002 În timp ce vă aflaţi în modul de lucru MEAS apăsaţi tasta {ESC} => va apare ecranul : SET530R No.config Instr. de remarcat că pe linia a 5-a este afişat fişierul curent.reso : 5” Coord. adresaţi-vă reprezentantului SOKKIA.V) coll.obs : Zenith Ang.crn : Yes C&R crn : No V manual : No V. Apăsaţi apoi tasta soft [CNFG] => va apare ecranul : Config Obs. ► Obs. condition Instr. SC TOPOTRADE SRL. Condition (condiţii de măsurare) Dist mode: Sdist Tilt crn : Yes(H.JOB01 MEAS MEM CNFG Notă : Când apare ecranul din stânga se cheamă că aparatul se află în modul de lucru Status.  PROCEDURĂ : Setarea parametrilor aparatului ([CNFG]) • Opţiunile parametrilor rămân aceleaşi până la o nouă modificare. 7th ed.139-00-01 139-88-50 Job.12-0404. : N-E-Z SOKKIA 104 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R Pentru detalii.const Comms setup Unit Key function Când apare ecranul din stânga se cheamă că aparatul se află în modul de lucru CNFG. 050621 Ver.

2 mgon = 2CC pentru sistemul Gauss pentru Stereo ‘70 ► Instr. rezoluţie unghiuri format coordonate Opţiuni Sdist (*) Hdist Vdist Yes (H.2 mgon) (*) 5” (1 mgon) E-N-Z N-E-Z (*) Explicaţii distanţă înclinată distanţă orizontală distanţă verticală se aplică ambelor unghiuri se aplică unghiului vertical nu se aplică se aplică nu se aplică nu se aplică se aplică (pt. 10. 10 min. 2002 Parametru Dist mode Semnificaţie tipul distanţei afişate iniţial Tilt crn.obs Semnificaţie indexarea manuală a cercului vertical formatul unghiului vertical Ang. corecţia de înclinare a axei principale a aparatului faţă de verticala locului corecţia de colimaţie corecţia de refracţie curbură şi Parametru V manual V. reso Coord. Config → EDM ALC (opţiuni: “Free” sau “Hold”) SOKKIA 105 TOPOTRADE SRL . 15min.142 K=0. 30min (*) No Nivel iluminare reticul De la 0 la 5 (3*) Contrastul ecranului de la 1 la 15 (10*) Revenirea la acelaşi ecran după On repornirea aparatului Off (*) Reglaj putere semnal reflectat Hold (*) Free Explicaţii după 5. V) (*) Yes (V) No Yes (*) No No (*) K=0. 15 sau 30 minute nu are loc Da nu Vezi mai jos EDM ALC = parametru pentru setarea cantităţii de lumină receptate de dispozitivul de măsurare a distanţei > CNFG → Instr. Coll. crn C&R crn.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. România) se aplică Explicaţii vezi capitolul 30 originea la zenit originea la orizont originea la orizont 1 gon = 1G00C00CC 0.Config (parametri de control hardware) Power off Reticle lev Contrast Resume EDM ALC : : : : : 30min 3 10 Off Hold Parametru Power off Semnificaţie Oprirea automată a aparatului Reticle lev Contrast Resume EDM ALC Opţiuni 5min.12-0404.20 Opţiuni No (*) Yes Zenith (*) Vertical Vert +/–90 1” (0.

4800bps . 19200bps . • “Hold”: cantitatea de lumină receptată rămâne constantă până la încheierea măsurătorii continue.12-0404. după dispariţia obstacolului. După stabilizarea fascicolului de lumină. 2002 • “Free”: cantitatea de lumină receptată este reglată automat în funcţie de distanţa dintre aparat şi prismă. dispozitivul de măsurare a distanţei poate imediat recunoaşte poziţia prismei. biţi de stop Suma de verificare Protocol Opţiuni ( * : setări fabrică) 1200bps * .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. ► Comms setup (parametri de comunicare cu calculatorul) • Opţiunile din aparat trebuie să fie aceleaşi cu cele din calculator ! Parametru Baud rate Data bits Parity Stop bit Check sum Xon / Xoff Semnificaţie Viteza de transfer Nr. de biţi transferaţi Paritate Nr. Această opţiune e bine să fie utilizată când prisma se mişcă în timpul măsurătorii continue a distanţei. 38400bps 8 * 7 Not set * Even Odd 1 * 2 No * Yes Yes * No SOKKIA 106 TOPOTRADE SRL . va dura ceva mai mult până ce cantitatea de lumină să fie din nou reglată şi valoarea măsurată să fie afişată. În acest fel se stabilizează fascicolul de lumină reflectat de prismă. chiar dacă acesta este întrerupt de un obstacol şi apare mesajul “Signal off”. 2400bps . Dacă în timpul măsurătorii continue a distanţei un obstacol întrerupe fascicolul de lumină şi apare mesajul de eroare “Signal off”. 9600bps .

12-0404. dar în care există o variantă de poziţionare numită "varianta implicită" (Default). devenind astfel "variantă curentă". fiecare pagină cuprinzând câte 4 funcţii (sau taste soft). Semnificaţie temperatură presiune Angle unghiuri Dist distanţe Opţiuni °C * °F hPa * mmHg inchHg degree * gon mil m * feet Explicaţii grade Celsius grade Fahrenheit hidroPascali milimetri coloană de mercur 1 inch = 25. Este posibilă schimbarea poziţiilor funcţiilor în pagină. Atât această "variantă implicită" cât şi oricare din cele două "variante utilizator" poate fi încărcată în memoria de lucru a aparatului. variantă descrisă în capitolul 3 şi care a fost explicată pe tot parcursul acestui manual. operaţie pe care o vom denumi "Alocarea funcţiilor". variantă ce devine automat "varianta curentă". la orice pagină a modului de lucru MEAS. mai există o memorie în care nu se poate înregistra nimic. În urma operaţiei de alocare va rezulta o "variantă de poziţionare" a funcţiilor în pagină. "varianta curentă" devine "variantă utilizator". Aceasta poate sau nu să fie salvată. 2002 Parametru Temp. SOKKIA 107 TOPOTRADE SRL .2 ALOCAREA FUNCŢIILOR • Modul de lucru MEAS este alcătuit din 3 pagini.Manual de utilizare Seria 30R ► Unit (unităţi de măsură) 7th ed. Astfel.4 mm grade sexagesimale grade centezimale miimi (360° = 6400 mil) metri picioare 28. prin înregistrarea ei în una din cele două memorii disponibile în acest scop (User's 1 şi User's 2). În afară de cele două memorii în care poate fi păstrată câte o "variantă utilizator". Press. În urma înregistrării în una din cele două memorii. e posibilă alocarea oricărei funcţii în orice poziţie.

proiecţia unui punct pe un aliniament .pentru măsurători cu excentricitate .afişează parametrii referitori la măsurarea distanţei .face trecerea de la afişarea unghiului zenital la afişarea pantei axei de vizare în % .modifică tipul distanţei afişate .porneşte măsurarea pentru determinarea distanţei dintre 2 puncte-prismă .introduce o anumită valoare la cercul orizontal .spaţiu liber (nici o funcţie) • Varianta de poziţionare curentă la ieşirea din fabrică este "varianta implicită".schimbă unitatea de măsură din metri în picioare (feet) . explicată în acest manual.afişează meniul principal (cu programe pentru măsurători) .introducere înălţime aparat şi înălţime prismă .transferă valorile măsurate la un calculator .intră în modul de lucru pentru retrointersecţie .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.intră în modul de lucru pentru calulul ariei unei suprafeţe .afişează valorile măsurate ultima oară .verifică puterea semnalului reflectat .schimbă sensul pozitiv de înregistrare la cercul orizontal (dreapta/stânga) . aceasta este : Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 [DIST] [ SHV] [0SET] [COORD] [MENU] [TILT] [H.pentru determinarea înălţimii punctelor inaccesibile .afişează submeniu cu programe pentru orientarea în staţie şi măsurarea coordonatelor .afişează unghiurile de decalare .pentru blocarea/deblocarea înregistrării la cercul orizontal .afişează submeniu cu programe pentru înregistrarea în memorie a datelor măsurate . 2002 • Mai jos sunt prezentate funcţiile care pot fi alocate în paginile modului de lucru MEAS : [DIST] [ SHV] [0SET] [COORD] [REP] [MLM] [S-O] [OFFSET] [REC] [EDM] [H.introduce valoarea 0 (zero) la cercul orizontal .intră în procedura de măsurare prin repetiţie a unui unghi .porneşte măsurarea distanţei .ANG] [EDM] [MLM] [OFFSET] [REC] [S-O] 108 SOKKIA TOPOTRADE SRL .afişează submeniu cu programe pentru trasări .ANG] [TILT] [MENU] [REM] [RESEC] [R/L] [ZA/%] [HOLD] [RCL] [D-OUT] [AIM] [AREA] [F/M] [HT] [S-O LINE] [P-PROJ] [---] .trasarea punctelor pe un aliniament .12-0404.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed....... [DIST] [ SHV] [H. Exemplul 1 : P1 P2 Exemplul 2 : P1 Exemplul 3 : P1 [DIST] [ SHV] [---] [---] .. 3) Apăsaţi succesiv tasta { } (sau { }) până ce pe respectiva poziţie apare funcţia dorită...... 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) de câte ori este necesar.........12-0404. 5) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru ca noua variantă de poziţionare să devină "varianta curentă".. [DIST] [DIST] [ SHV] [ SHV] .....................ANG] [EDM] ► Alocarea funcţiilor 1) Selectaţi programul "Key function" din modul de lucru CNFG => va apare ecranul : Key function Define Registration Recall → Alocare → Înregistrarea variantei de poziţionare curente → Rechemarea unei variante de poziţionare Selectaţi "Define" apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran vor apare funcţiile alocate în varianta de poziţionare curentă : 2) Cu ajutorul tastei { } sau { } deplasaţi cursorul pe poziţia în care vreţi să alocaţi o anume funcţie (cursorul clipeşte). • Este posibilă alocarea aceloraşi funcţii pe fiecare pagină (exemplul 1)... sau o funcţie poate fi alocată o singură dată (exemplul 3)...... la orice pagină a modului de lucru MEAS. SOKKIA 109 TOPOTRADE SRL ........ANG] [EDM] [DIST] [ SHV] [H............... 2002 • Prin operaţia de “alocare” oricare din funcţiile de mai sus poate fi poziţionată în orice loc... sau aceeaşi funcţie poate fi alocată de mai multe ori pe aceeaşi pagină (exemplul 2). În urma acestei operaţii rezultă o variantă de poziţionare care automat devine "variantă curentă" şi care rămâne nemodificată (chiar dacă aparatul este oprit) până la efectuarea unei noi operaţii de alocare sau până la operaţia de "Rechemare a unei variante de poziţionare" descrisă mai jos în acest subcapitol......

12-0404. 1) Selectaţi "Key function" din modul de lucru CNFG.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Selectaţi "User's 1" sau "User's 2" 4) Apăsaţi tasta {Enter} => varianta de poziţionare curentă se înregistrează în “memoria utilizator“ selectată. 2) Selectaţi "Recall" => va apare ecranul : Key function User's 1 User's 2 Default → varianta utilizator 1 → varianta utilizator 2 → varianta implicită Selectaţi una din cele trei variante de pe ecranul de mai sus apoi apăsaţi tasta {Enter} => varianta selectată va deveni curentă. SOKKIA 110 TOPOTRADE SRL . luând locul anterioarei vari-ante curente. Ecranul din stânga confirmă că varianta de poziţionare curentă a fost înregistrată în prima "memorie utilizator" (User's 1). locul ei fiind luat de noua variantă de poziţionare. 2) Selectaţi "Key function" din modul de lucru. Notă : Prin înregistrarea variantei curente de poziţionare într-una din cele două memorii utilizator. care în acest fel se poate pierde dacă nu se află deja înregistrată într-una din cele două memorii utilizator. varianta de poziţionare aflată în memoria respectivă se va şterge. 2002 ► Înregistrarea variantei de poziţionare curente 1) Efectuaţi procedura de alocare descrisă mai sus. 3) Selectaţi "Registration" apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : Key function User's 1 User's 2 Pe ecranul din stânga apar numele celor două "memorii utilizator" în care se poate înregistra varianta de poziţionare curentă. ► Rechemarea unei variante de poziţionare • Prin această operaţie se face ca una din variantele de poziţionare dintre cele trei aflate în memorie (două variante utilizator şi varianta implicită) să devină variantă curentă.

punctele cunoscute . 2) Se ţine apăsate tastele {F4} şi {BS}. 2) Se ţin apăsate tastele {F1}.12-0404. ceea ce înseamnă că toate datele din memoria aparatului s-au şters. 3) Aparatul porneşte. apoi se apasă şi tasta {ON}.1).datele măsurate înregistrate în fişiere .3 SETAREA OPŢIUNILOR TUTUROR PARAMETRILOR PE VALORILE IMPLICITE • Prin această opţiune se setează opţiunile implicite pentru următorii parametri: Condiţii de măsurare ( CNFG → 1. pe ecran este afişat mesajul “Default set”. ► Iniţializarea memoriei • Prin această operaţie toate datele din memoria aparatului se şterg !!! • Datele care se şterg : . Obs. SOKKIA 111 TOPOTRADE SRL . 3) Aparatul porneşte.toate datele din memoria de lucru 1) Opriţi aparatul.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. condition ) Parametri de comunicare cu calculatorul ( CNFG → 4. pe ecran este afişat mesajul “Clearing memory”. Unit ) Parametri referitori la măsurarea distanţei ( MEAS → EDM ) Varianta de Poziţionare a tastelor soft În acest caz va fi selectată varianta de poziţionare implicită (cea explicată în acest manual). {F3} şi {BS}. ceea ce înseamnă că opţiunile tuturor parametrilor au fost setate pe valorile lor implicite (vezi subcapitolul 24.  PROCEDURĂ : 1) Opriţi aparatul. 2002 28. Comms setup ) Unităţi de măsură ( CNFG → 5. apoi se apasă tasta {ON}.lista de coduri .

1 Setari necesare pentru comunicarea prin Bluetooth PROCEDURA setari de baza: 1. . procedura de interogare se va anula) PROCEDURA Afisarea informatiilor despre Bluetooth pentru statia totala 1. pentru optiunea „Link”se selecteaza cu ajutorul sagetilor stanga/dreapta.chiar daca optiunea Authentication este setata pe No. selectati „Comms setup” in modul de lucru Config 2. . Informatiile despre Bluetooth pentru statia totala vor fi afisate. selectati „Link device list” 4. 5. selectati „My device info”. Optiunea „BD ADDR” pentru statia totala trebuie inregistrata in dispozitivul Bluetooth. selectati „Comms setup” din modul de lucru Config. (vezi Procedura inregistrarii dispozitivelor bluetooth). .12-0404. optiunea Xon/Xoff nu va fi afisat. pentru optiunea Authentication selectati Yes sau No 7.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. . Apasati [PREV]/[NEXT] pentru a afisa detaliile pentru urmatorul sau anteriorul dispozitiv. . Selectati o adresa din lista cu dispozitive descoperite si apasati OK. inregistrati dispozitivele Bluetooth. selectati „Bluetooth setup” 4. . 3. unul din dispozitivele inregistrate in statia totala.apasati DEL pentru a sterge informatiile depre dispozitivul respectiv 5. pentru optiunea „Mode” trebuie sa alegeti intre Slave si Master in functie de dispozitivul de comunicare. SOKKIA 112 TOPOTRADE SRL . setati optiunea Wireless pe Yes 3. Selectati unul dintre dispozitive si apasati EDIT pentru a actualiza informatia. 3. Nota: .cand optiunea Mode este setata pe Slave. Comunicare wireless prin Bluetooth 29. . Setarea din fabrica este „0123”. (Daca SET-ul nu poate gasi nici un dispozitiv in max 30 de sec. vi se va cere parola cand un dispozitiv Bluetooth este folosit.pot fi introduse 12 caractere hexazecimale.apasand [INQ] puteti interoga dispozitivele din apropiere si sa le inregistrati adresele. 2002 29. setati Wireless pe Yes. PROCEDURA Inregistrarea dispozitivelor Bluetooth 1. Caracterele vor fi afisate sub forma de stelute „****”.pot fi introduse pana la 16 caractere numerice. selectati „Comms setup” din modul de lucru Config. introduceti in optiunea „Name” (numele dispozitivului) si in optiunea „BD ADDR” (adresa) si apasati [REG]. setati „Wireless” pe optiunea Yes.selectati un dispozitiv si apasati Enter pentru a vizualiza detaliile.cand Wireless este setat Yes. pentru optiunea Passkey. 2. 6. 2. introduceti aceeasi parola ca si pentru dispozitiv Bluetooth. optiunea Link nu mai trebuie setata. Adresele vor fi afisate in „BD ADDR”. Este recomandat ca si celelalte setari de comunicare sa fie aceleasi cu cele din dispozitivul Bluetooth.

180) .(vezi a doua imagine din manualul in lb.doua sunete lungi : conexiune esuata (atunci cand interogati dispozitivele Bluetooth) .(vezi prima imagine din manualul in lb.engleza de la pag. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.Cu ajutorul butonului din dreapta jos a ecranului din a 4a pagina a modului de lucru Meas. Semnale sonore: (in timpul conectarii/deconectarii): . .2 Stabilirea conexiunii dintre SET si dispozitivul Bluetooth PROCEDURA: 1. 2. 2002 29.sunet scurt : initierea conexiunii/asteptare .1) 2.180) pentru a opri comunicarea cu dispozitivul Bluetooth. PROCEDURA introducerea coordonatelor cunoscute de la un instrument extern: 1. (vezi 25.sunet lung : stabilirea conexiunii .3 Masuratori folosind comunicare prin Bluetooth Pentru comunicarea wireless pot fi folosite si controller-ele. Coordonatele vor fi introduse din instrumentul extern.sunet lung: interogare completa 29. Apasati pe butonul din dreapta jos a ecranului din a 4a pagina a modului de lucru Meas. Incepeti masuratoarea utilizand dispozitivul Bluetooth (de exemplu controller-ul). verificati statut-ul conexiunii curente. Va fi activat modulul Bluetooth din statia totala si conexiunea incepe. (vezi 30. inregistrati datele punctelor cunoscute in modul de lucru Memory. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.12-0404. PROCEDURA masuratori folosind controller: 1. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas (vezi 30.1) . (vezi a doua imagine din manualul in lb. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas. SOKKIA 113 TOPOTRADE SRL .1) 2.engleza de la pag. verificati statut-ul conexiunii curente.pentru a initia comunicarea de la dispozitiv setati statia totala pe „Slave” iar dispozitivul pe „Master”.2) 3.2) 3.Iconita Blutooth indica statut-ul comunicarii.4 Inregistrarea/Transferul datelor utilizand comunicarea prin Bluetooth Este posibil sa setati un computer ca fiind dispozitiv de comunicare si sa transferati datele job-ului prin conexiune wireless. 29.sunet scurt : a fost gasit un nou dispozitiv .180). completati setarile necesare pentru comunicarea Bluetooth (vezi 30.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.doua sunete scurte : conexiune anulata . Masuratorile vor fi afisate in modul de lucru Meas.engleza de la pag.1).

In cazul in care nu s-a stabilit conexiunea. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30. datelor vor fi introduse. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas (vezi 30. (vezi 26) Va incepe transferul datelor.In cazul in care nu s-a stabilit conexiunea.Dupa ce s-a stabilit conexiunea.12-0404. pe ecran apare prima imagine de la pagina 183 din manualul in lb engleza.1) 2. . PROCEDURA transferul datelor job-ului catre un computer-ul principal 1. SOKKIA 114 TOPOTRADE SRL . . datelor vor fi introduse.2) 3.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.Dupa ce s-a stabilit conexiunea. transferati datele job-ului din modul Memoy. . 2002 . verificati statut-ul conexiunii curente. pe ecran apare prima imagine de la pagina 184 din manualul in lb engleza.

Invalid baseline : Linia de Bază nu a fost corect definită Job data err: datele job-ului nu pot fi citite datorita unei erori interne de procesare. măriţi numărul de prisme. Attached file err : extensia fisierului selectat nu este „. Calculation error : există deja coordonate identice cu cele ale punctului cunoscut vizat în timpul retrointersecţiei. contactaţi reprezentantul SOKKIA .12-0404. Verificaţi parametri de comunicare dintre aparat şi calculator. Vizaţi din nou punctul. 2002 30. Delete mail err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa stergeti un e-mail primit. SOKKIA 115 TOPOTRADE SRL . sau. SC TOPOTRADE SRL BUCUREŞTI. In setarile de codare ale soft-ului de transmitere/primire a e-mail-urilor trebuie setat HEXBIN. Verificati setarile server-ului FTP FTPsvr search err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa obtineti o lista cu fisierele din server-ul FTP Incorrect password : nu ati introdus corect parola. Communication error : În timpul transferului dintre SET şi calculator a apărut o eroare. MESAJE DE ATENŢIONARE ŞI MESAJE DE EROARE • Dacă un mesaj de eroare persistă sau dacă este afişat un mesaj care nu este explicat în acest capitol. File not exist : fisierul nu exista in director Flash write error! / Flash mount error! / FlashMem err : este imposibilă preluarea datelor din memorie. Luaţi în considerare un alt punct cunoscut ale cărui coordonate să nu coincidă. Efectuaţi încă o dată transferul. când utilizaţi o prismă.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Encode err : nu este folosit un program de codare corect. Contactaţi reprezentantul SOKKIA. FTPfile open err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa deschideti un fisier din server-ul FTP FTP receive err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa cititi un fisier din server-ul FTP FTP send err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa scrieti intr-un fisier din server-ul FTP FTPsvr con err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa va conectati la server-ul FTP.sdr” Bad condition : semnalul reflectat receptat este prea slab pentru ca distanţa să poată fi măsurată. File name full : numele fisierului nu mai poate fi folosit. SC TOPOTRADE SRL. Can’t move dir : a aparut o eroare in timp ce incercati sa mutati un director pe server-ul FTP Checksum error : În timpul transferului dintre SET şi calculator a apărut o eroare.

ori fişierul curent este prea mare. al doilea punct nu a fost corect măsurat. Verificati setarile pentru server-ul POP PPP err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa va conectati. Introduceti aceeasi parola de doua ori No attached file : nu este atasat nici un fisier la e-mail-ul selectat No data : În timpul căutării unui punct.12-0404. Acest mesaj nu va apare dacă opţiunea aleasă pentru parametrul "Tilt crn" este "No". No file : pe card nu exista fisier pentru incarcarea punctelor cunoscute sau afisarea datelor No solution : nu există soluţie în calculul prin retrointersecţie a coordonatelor punctului de staţie. Înregistrarea datelor nu mai este posibilă decât după ştergerea din zona cu fişiere sau din zona pentru perechi de coordonate a datelor care nu mai sunt necesare. Vizaţi din nou al doilea punct şi apăsaţi tasta soft [MLM] pentru a relua măsurarea lui. ori unghiul vertical a depăşit (faţă de orizont) valoarea de ±89°. ori distanţa măsurată este mai mare decât 9999. : observarea punctului excentric în timpul măsurătorii cu excentricitate nu a fost efectuată corect.000 %. Out of value • În timpul afişării pantei a fost depăşită limita de afişare de ± 1. Vizaţi ţinta corect şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. SOKKIA 116 TOPOTRADE SRL . au fost introduse doua parole diferite acolo unde vi se cere sa introduceti aceeasi parola de doua ori. ţinta nu a fost corect observată. New password diff : in timpul setarii noii parole.Manual de utilizare Seria 30R Job record full : nu mai exista spatiu in job pentru a putea introduce si alte date Line not terminated : eroare data de formatul datelor job-ului 7th ed. Need prism obs : în timpul determinării înălţimii unui punct inaccesibil. Vizaţi punctul excentric şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. 2002 Mail not exist : nu exista un e-mail pentru statia totala.999m. Out of range : aparatul este decalat cu mai mult de 3'. • Valorile coordonatelor punctului de staţie calculate prin retrointersecţie sunt prea mari. Verificati ca e-mail-ul transmis sa aiba introdus un subiect la „Subject” Mail search err : lista cu e-mail-uri nu a putut fi obtinuta datorita unei erori din timpul transmiterii. POPsvr con err : conectare esuata la server-ul POP. • În timpul determinării înălţimii unui punct inaccesibil. punctul de start nu a fost corect măsurat. Need 2nd obs : în timpul determinării distanţei dintre două prisme. Mai incercati inca o data. Verificati daca telefonul sau cablul sunt corect conectate si daca au fost introduse corect numele de logare=name login si parola. Need offset pt. Memory is full : memoria este plină. Vizaţi din nou punctul de start şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. Alegeţi punctul de staţie la o distanţă convenabilă faţă de punctul inaccesibil. Efectuaţi din nou observaţiile. căutarea s-a oprit deoarece ori punctul nu a fost găsit. Need 1st obs : în timpul determinării distanţei dintre două prisme.

Efectuaţi iniţializarea parametrilor (vezi subcapitolul 22. Time out (in timpul masuratorilor) : conditii nefavorabile pentru masuratoare. Pt already on route : in timpul cautarii automate a rutei. se recomandă protejarea aparatului cu o umbrelă. sau introdus aceleaşi valori pentru punctul ‘Pt. reluaţi măsurarea sau. pe ecran apare simbolul de mai sus. iar măsurătoarea nu se poate desfăşura corect. SOKKIA 117 TOPOTRADE SRL . Rcv mail err : a aparut o eroare in timp ce primeati un e-mail Same coordinates : În programul de trasare a punctelor pe un aliniament. SMTPsvr con err: conexiune esuata la server-ul SMTP. Introduceti coordonate pentru punctul de statie Temp Rnge OUT : temperatura aparatului a depăşit valoarea admisă. Apasati orice tasta pentru a va reintoarce la ultimul punct gasit in aceasta cautare. Dacă acest mesaj apare frecvent contactaţi reprezentantul SOKKIA . Rearanjati prisma sau folositi mai multe prisme pentru a creste eficacitatea Timeout (in timpul conexiunii SFX) : procedura nu a fost terminata in timpul specificata. ceea ce inseamna ca nu se poate efectua calculul. Acest lucru este normal.1’ (primul punct) şi ‘Pt. şi măsurătorile nu se pot efectua cu precizie. creşteţi numărul prismelor. Verificati setarile server-ului SMTP Station coord is null: punctul de statie este ssetat pe „Null”. Verificati fisierul Send mail err: a aparut o eroare in timp ce incercati sa transmiteti un e-mail Signal off : nu există semnal pentru ca distanţa să poată fi măsurată. pentru a putea fi şters. nu are coordonate. la definirea Liniei de Bază . Sau altfel. SC TOPOTRADE SRL. Too short Dacă efectuaţi măsurători în timp ce la aparat este conectat un cablu de transfer. SDR format err: fisierul nu are extensia sdr. iar aparatul nu păţeşte nimic deosebit. selectati urmatorul punct la drumuirii pentru a continua cautarea sau puteti specifica exact punctul de inceput pentru a va putea inchide.12-0404.4. se aude un ţiuit. dacă utilizaţi o prismă. Vizaţi din nou ţinta. trebuie mai întâi transferat la calculator sau la imprimantă. pagina 73). de aceea a fost intrerupta fortat. 2002 Print or send first : fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi.2’ (al doilea punct). Recomandarea este să nu efectuaţi măsurători în timp ce la aparat este conectat un cablu de transfer. Masuratoarea nu a putut fi facuta in timpul specificat. Ori ţinta nu este vizată corect. s-a incercat inchiderea drumuirii pe un punct de drumuire altul decat cel de start. Dacă Soarele e prea puternic. ori între aparat şi ţintă s-a interpus ceva care blochează semnalul.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. RAM cleared : e posibilă existenţa unor neconcordanţe în setările aparatului.

12-0404. 2002 31. SOKKIA 118 TOPOTRADE SRL . ECHIPAMENTUL STANDARD ŞI ACCESORII OPŢIONALE Vezi manualul de utilizare în limba engleză la pagina 202. 32.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. VERIFICĂRI ŞI RECTIFICĂRI Vezi manualul de utilizare în limba engleză. la pagina 185.

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

33. CARACTERISTICI (vezi şi manualul în limba engleză)
Luneta
Lungime : 171mm Deschidere : 45mm (EDM: 48mm) Mărire : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3 : 30x SET630R : 26x Imagine : Dreaptă Putere de rezoluţie : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3 : 2.5” SET630R : 3,5” Câmp vizual : 1°30' Focusare minimă : 1,3m Şurubul de focusare : o singură viteză Iluminare reticul : 5 nivele de iluminare Encoder absolut ptr cercul orizontal si vertical Sexagesimal / Centezimal / Mil (selectabil prin parametri) 1" (0,2 mgon/0,005 mil) / 5" (1 mgon / 0,02 mil), selectabil (Conform ISO 12857-2 (1997)) 2”(0.0006gon/0.010mil) 3"(0.0010gon/0.015mil) (când rezoluţia = 1") 5" (0.0015gon/0.02mil) 6" (0.0019gon/0.025mil) Poate fi activat sau nu : ON (V & H/V)/OFF Senzor lichid bidirecţional ± 3' Dreapta/stânga (selectabil) Originea la zenit sau la orizont, selectabil sistem fază-contrast coaxial Diodă laser roşie 690nm class 3R (IEC60825-1 Amd.2:2001/FDA CDRH 21CFR) Domeniul de măsurare : (vreme însorită, vizibilitate bună) ţinte reflectorizante RS90N-K : între 1.3 şi 500 m ţinte reflectorizante RS50N-K : între 1.3 şi 300 m ţinte reflectorizante RS10N-K : între 1.3 şi 100 m prismă compactă CP01 : între 1,3 şi 800 m miniprismă OR1PA : între 1,3 şi 500 m prismă standard AP× 1 : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: între 1,3 şi 4.000 m SET630R: între 1,3 şi 3.000 m prismă standard AP× 3 : SOKKIA 119 TOPOTRADE SRL

Măsurarea unghiurilor
Metoda folosita: Unităţi de măsură: Rezoluţie: Precizie: SET230R/R3: SET330R/R3: SET530R/R3: SET630R: Compensator automat: Tip: Domeniu: Mod de măsurare: Cerc orizontal: Cerc vertical:

Măsurarea distanţelor
Metoda de măsurare : Sursa de semnal : Set230R/330R/530R/630R: class 2 Set230R3/330R3/530R3:

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: până la 5.000 m SET630R: până la 4.000 m fără prismă * : SET230R/330R/530R: intre 0,3 şi 150 m SET230R3/330R3/530R3: intre 0.3 si 350 m SET630R: intre 0.3 si 100 m * : valori valabile când se măsoară pe faţa albă a unei cartele “Kodak Gray Card” sau pe o suprafaţă cu factor de reflecţie asemănător. Când se măsoară distanţe fără prismă, domeniul de măsurare şi precizia sunt influenţate de factorul de reflecţie al suprafeţelor vizate. Rezoluţie afişare: Măsurare fină : 1 mm Măsurare prin urmărire : 10 mm Valoare maxim afişată : prismă / ţintă reflectorizantă : 9599,999 m fără prismă : 599,999 m Unitaţi de măsură : m / ft / inch (selectabil) Precizie: Măsurare fină : cu prismă: ± (2 + 2 ppm × D) mm cu ţinte reflectorizante: ± (3 + 2 ppm × D) mm fără prismă: ± (3 + 2 ppm × D) mm Mod de măsurare: fină (o dată/repetat/medie) sau prin urmărire (selectabil) Timp de măsurare: Măsurare fină : 2,6 sec. + la fiecare 1,3 secunde Măsurare prin urmărire : 1,6 sec. + la fiecare 0,3 secunde Corecţie atmosferică: Temperatură : − ÷ 60 °C 30 Presiune : 375 ÷ 1050 mmHg Constanta prismei: − 99 ÷ 99 mm (în paşi de 1 mm) Corecţia de curbură şi refracţie : No/Yes K = 0,14 sau K = 0,20 (selectabil)

Alimentare
Baterie: acumulator Li-ion, BDC46A Indicator stare 4 nivele Durata de funcţionare: Măsurare distanţă şi unghiuri (masurare fina la fiecare 30sec): Set230R/330R/530R/630R: aprox. 6 ore Set230R3/330R3/530R3: aprox. 5.5 ore Durata de încărcare la 25°C : aprox.2 ore (pentru încărcătorul CDC61/62/64) BDC46A Voltaj : 7,2 V Capacitate : 1800 mAh Temperatură stocare : între -20 şi 35°C CDC61/62/64 Voltaj intrare : între 110 şi 240 V ; frecvenţa : 50/60 Hz Temperatura de încărcare : între 0°C şi 45°C Temperatură stocare : între -20 şi 65°C

Caracteristici generale
Display : display grafic LCD , 192 dots X 80 dots SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: 2 ecrane SET630R: 1 ecran Tastatura: 15 taste Memorie: 10.000 puncte Transfer date: Port serial asincron compatibil RS232C, până la 38.400 bps Compatibil Centronics (cu cablul DOC46), cu funcţie de emulare pentru imprimantă ESC/PTM Sensibilitate nivelă torică: SET230R/R3: 20” / 2mm SOKKIA 120 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R SET330R/R3/530R/R3: 30" / 2 mm SET630: 40" / 2 mm Sensibilitate nivelă sferică : 10’/2 mm Dispozitiv centrare optică : Imagine : dreaptă Mărire : 3X Focusare minimă : 0,3 m Suruburi pentru miscare orzontala si verticala: Set 230R/R3: Set 330R/R3/530R/R3/630R: Temperatura de lucru: Temperatura de stocare : Rezistenţa la praf şi apă : Înălţime : Greutate : 2 viteze 1 viteza Între − şi 50°C 20 între − şi 70°C 30 IP66 (IEC 60529 : 1989) 236 mm cu tot cu ambază Set230R/R3/330R/R3/530R/R3: Set630R:

7th ed.12-0404, 2002

5,4 kg (cu mâner şi baterie) 5.3 kg

33. REGLEMENTĂRI
Vezi manualul de utilizare în limba engleză la pagina 213.

35. EXPLICAŢII
35.1 INDEXAREA CERCULUI VERTICAL PRIN VIZAREA UNUI PUNCT ÎN AMBELE
POZIŢII ALE LUNETEI • Prin această metodă se elimină eventuala eroare de index a cercului vertical în cazul în care aveţi de efectuat măsurători unghiulare de precizie ridicată. • Indexarea cercului vertical se efectuează ori de câte ori se porneşte aparatul. • Pentru parametrul "V manual" ([CNFG] → Obs.condition) alegeţi opţiunea "Yes" (vezi capitolul 24.1).  PROCEDURĂ :

1) În ecranul Status, apăsaţi [CNFG], apoi selectaţi “Obs.condition” şi setaţi opţiunea “Yes” pentru parametrul “V manual”. 2) Reveniţi în modul de lucru MEAS prin apăsarea tastei soft [MEAS] din modul de lucru Status => va apare ecranul : 0SET Take F1 ZA HAR V1 0°00'00" OK SOKKIA 121 TOPOTRADE SRL

SOKKIA 122 TOPOTRADE SRL . 7th ed. 2002 4) Vizaţi cu precizie. în poziţia I a lunetei. un punct bine vizibil situat pe direcţie orizontală la aproximativ 30 metri. eroarea de colimaţie a cercului vertical a fost eliminată. apoi apăsaţi tasta soft [OK] => va apare ecranul : 0SET Take F2 ZA HAR V2 0°00'00" OK 5) Vizaţi acelaşi punct şi în poziţia a II-a a lunetei şi apăsaţi tasta soft [OK] => va apare ecranul modului de lucru MEAS : Meas PC -30 ppm 0 3 În acest moment procedura s-a încheiat şi dacă aţi vizat cu precizie ⊥ P1 punctul în ambele poziţii ale lunetei. ZA 78°45'59" HAR 120°31'31" DIST SHV 0SET COORD Notă : Dacă aparatul este oprit.Manual de utilizare Seria 30R 3) Calaţi aparatul cu mare atenţie.12-0404. la repornirea aparatului procedura trebuie efectuată din nou.

1: Datele pot fi transmise catre computer prin e-mail. in timpul masuratorilor. ca atasamente ale unui e-mail. introduceti parola si apoi apasati Enter. 3.12-0404. Astfel. astfel nu este nevoie sa va intoarceti la birou pentru a descarca statia. A. Daca este parolat. la locul masuratorii.serviciu de furnizare internet: necesar pentru trimitere/primire e-mail-uri. iar Statia totala trebuie configurata dupa acesti parametri. pentru conectare.4: Coordonatele pot fi transmise intre statiile totale folosind functia SFX. Ex. Ex. TRANSFERUL DATELOR CU AJUTORUL FUNCTIEI SFX Programul SFX Dial-up permite conectarea statiei totale la un mobil pentru transferul datelor. recomandata). Ex. Daca nu este parolat (setare din fabrica. Detaliile de accesare sunt furnizate de serviciul de furnizare internet.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.3 Conectarea si iesirea din programul SFX PROCEDURA pentru conectare: 1.135 din manualul in limba engleza A. conectandu-se la un server FTP sau de a transfera datele de la instrumentul de masurat la computer.2: Datele necesare masuratorilor pot fi transferate prin e-mail astfel nu este nevoie sa transferati date de la calculator la statia totala inainte de a pleca in teren. !!! Sokkia nu garanteaza ca toate mobilele cu modem integrat sunt compatibile cu sistemul SFX. necesar pentru conectarea Statiei la mobil . va rugam sa consulati agentul Sokkia pentru a verifia compatibilitatea. selectati Dial-up din modul de lucru Memory 2. Apasati Escape in mod repetat pentru a va reintoarce in modul de lucru Memory.mobil cu modem integrat .3: Datele masurate pot fi transmise imediat la birou pentru prelucrare. Apasati Escape pentru a va reintoarce in modul de lucru Memory PROCEDURA pentru iesire din program: 1. permitandu-I utilizatorului de a verifica masuratorile fara a pleca din teren. apasati Enter. Toate datele necesare masuratorilor pot fi transferate catre statia totala. De aceea . A. 2002 A.1 Accesorii necesare Pentru a folosi programul SFX Dial-up.2 Conectarea echipamentului vezi figura de la pag. Ex. SOKKIA 123 TOPOTRADE SRL . aveti nevoie de: . se pot transfera coordonatele la o statie totala si adaugate intr-un Job.cabul de transfer: accesoriu optional.

Pentru a sterge e-mail-ul selectati N. si apasati Enter. Pot fi inregistrate max. selectati Y. . SOKKIA 124 TOPOTRADE SRL .IP address* = introduceti adresa IP daca aceasta este alocata.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. introduceti noii parametri pentru setarea respectiva si apasati Enter 3. dupa ce ati introdus parola. 2.4 Introducerea unei parole pentru programul SFX PROCEDURA: 1. .PPP login* = introduceti numele pentru conectare PPP .32 de carcatere alfanumerice) si apasati Enter. va aparea functia Dial-up. programul nu are nici o parola la iesirea din fabrica.0.0.0.Leave on server = pentru a pastra e-mail-ul in server.PPP password* = introduceti parola pentru conectare PPP .0. Astfel. folositi sagetile sus/jos pentru a ajunge la setarea ce trebuie modificata. Daca nu este folosit nici un server DNS. Cand folositi o adresa automata data de server introduceti „0. 2002 A. Nota: Parametrii marcati cu * trebuie completati cu informatiile de la furnizorul de internet: .de telefon (inclusiv prefixul tarii). DNS2* = introduceti adresele DNS1 si DNS2 pentru server-ul DNS.DNS1.Mail address* = introduceti adresa de e-mail alocata instrumentului.12-0404.0. A. introduceti parola curenta si apasati Enter. introduceti „0.5 Inregistrarea informatiilor serviciului de furnizare internet Pentru a transmite e-mail-uri trebuie sa inregistrati in statie informatiile date de serviciul de furnizare internet.0. .SMTP serv* = numele server-ului SMTP .Timeout = setati timpul max de conectare la server (in secunde) . PROCEDURA: 1. apasati [NEW] cand cursorul se afla pe Dial-up 2.POP password* = introduceti parola server-ului POP . Dupa ce a fost introdusa noua parola. Introduceti noua parola (max. apasati Escape pentru a iesi din ecranul cu setari si pentru a va reintoarce la functia Dial-up.POP server* = introduceti numele server-ului POP .” .3 nr de tel.STMP auth* .POP login* = introduceti numele pentru conectare la server-ul POP . 3. Implicit. lasati spatiu liber si apasati Enter.”. apasati [ISP] pentru a afisa setarile serviciului de furnizare internet.Phone* = introduceti nr.

jp la fel ca adresa server-ului FTP .IP address* = introduceti adresa IP daca aceasta este alocata.de telefon (inclusiv prefixul tarii).0. Cand folositi protocolul DHCP introduceti „0.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. .” .FTP login* = introduceti numele server-ului FTP . 2. 2002 A.Timeout = setati timpul max de conectare la server (in secunde) A. 3.DNS1.Name* = introduceti numele server-ului . .3 nr de tel.0. apasati [FTP] pentru a va afisa informatiile furnizorului. 2. si apasati Enter. Daca nu este folosit nici un server DNS.6 Inregistrarea informatiilor pentru server-ul FTP Informatiile despre server-ul FTP trebuiesc inregistrate in Statia totala.0.FTP password* = introduceti parola pentru server-ul FTP . PROCEDURA: 1.”.PPP password* = introduceti parola pentru conectare PPP .0. folositi sagetile sus/jos pentru a ajunge la setarea ce trebuie modificata. SOKKIA 125 TOPOTRADE SRL .FTP server address* = introduceti o adresa aaa@bbb.0.PPP login* = introduceti numele pentru conectare PPP . Introduceti adresa de e-mail dorita si apasati Enter. DNS2* = introduceti adresele DNS1 si DNS2 pentru server-ul DNS.Toate setarile vor fi salvate dupa ce utilizatorul iese din program. pentru a putea folosi functia FTP.Phone* = introduceti nr. apasati Escape pentru a iesi din ecranul cu setari si pentru a va reintoarce la ecranul de la pasul 1.7 Inregistrarea adresei de e-mail PROCEDURA: 1. Apasati Escape pentru a va reintoarce la pasul 1. apasati [ADR] pentru a va afisa adresele de e-mail inregistrate. introduceti „0. Folositi tastele sus/jos pentru a slelecta adresa de e-mail dorita. Dupa ce ati introdus parola. introduceti noii parametri pentru setarea respectiva si apasati Enter 3. Nota: Parametrii marcati cu * trebuieobtinuti de la administratorul de sistem: .co.12-0404. dupa ce ati introdus parola. Nota: Salvarea setarilor . SFX va functiona cu aceste noi setari dupa ce programul este inchis si reboot-at. Pot fi inregistrati max 3 server-e. Pot fi inregistrate max.0.

pasati [OK]. selectati „receive mail” . pe ecran va fi afisat numele fisierului si numarul de coordonate continut in fisier. 2002 A.Cand transmisia se sfarseste. SFX se deconecteaza de la internet si se intoarce la ecranul Dial-up. In timpul transmiterii.8 Trimiterea unui e-mail din statia totala in computer Datele job-ului pot fi transmise din instrument ca atasamente ale unui e-mail. Va fi afisat „OUT”. legatura se va intrerupe. !!! Daca apasati OFF in timpul transmisiei. si apasati Enter.12-0404. In timpul transmisiei fisierului de coordonate atasat email-ului respectiv. . SFX se deconecteaza de la internet si revine la ecranul <Dial-up>. pe ecran va fi afisat <Receive mail (Online)>.. Va fi afisata o lista cu toate e-mail-urile primite cu tipul de date respective. Apoi apasati [OK]. pe ecran va aparea <Send mail (Online)>. Pe ecran va aparea mesajul „connecting.vor fi trimise cate un job per e-mail Daca toate job-urile selectate sunt transmise cu succes. Dupa ce ati selectat joburile care doriti sa fie transferate. Selectati nr. dupa ce ati introdus parola.cand se stabileste conexiunea. selectati „Send mail”.dupa ce conexiunea a fost stabilita.Daca apasati OFF in timpul transmisiei.de telefon. Apasati Enter din nou. 2.” . 3. (vezi si 27.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Pot fi selectate mai multe adrese de destinatie. A. Dupa ce ati introdus parola. 4. daca doriti sa nu mai trimiteti job-ul respectiv. legatura se va intrrupe SOKKIA 126 TOPOTRADE SRL . SFX va cauta automat in server toate e-mail-urile statiei totale. Va fi afisat „OUT”. selectati un e-mail pentru a-l citi si apasati [OK]. 3.. 2.9 Primirea e-mail-urilor din computer in statia totala PROCEDURA: 1. . 5. Va incepe procesul de transmitere.11) PROCEDURA: 1.pe ecran va aparea mesajul „PPP connecting” . Folositi sagetile sus/jos pentru a selecta job-ul ce doriti sa-l transmiteti. . vor fi afisate numele job-urilor si numarul de inregistrari transmise cu succes. Selectati adresa de e-mail de destinatie si apasati Enter.

3. Extensia pentru fisierele atasate trebuie sa fie „. . Selectati „send SDR job” si apasati {Enter}. selectati server-ul necesar din <Select FTP server> si apasati Enter. In timpul transmisiei. A.Coordonatele vor fi transmise in formatul SDR ca atasamente. selectati „FTP connect” 2.Chair daca la un sigur e-mail sunt atasate mai multe fisiere. Pe ecran va aparea „PPP connecting”. apasati OFF. selectati server-ul necesar din <Select FTP server> si apasati Enter. selectati fisierul care contine datele cautate de dvs si apasati Enter. Vezi exemplul de la pagina 149. folositi sagetile sus/jos pentru a selecta job-ul ce va fi transmis si apasati {Enter}. Cand toate job-urile au fost transmise. .pentru ca statia totala sa distinga e-mail-urile primite.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Compuneti un e-mail cu adresa spre e-mail-ul destinat pentru statia totala.Textul introdus in mesaj nu va fi afisat in statia totala. Cand conexiunea a fost stabilita pe ecran va aparea <FTP server (Online)>. dupa ce ati introdus parola. SFX se deconecteaza de la internet si se reintoarce la <Dial-up>. !!! daca in timpul transmisiei . 4. Procesul de transmitere incepe.11 Trimiterea unui e-mail din computer in Statia totala Metoda de transmitere a unui e-mail din computer la statia totala este aceeasi cu cea de transmitere a unui e-mail normal. Dupa ce ati selectat job-urile ce vor fi transmise. Cand conexiunea a fost stabilita pe ecran va aparea <FTP server (Online)>. SOKKIA 127 TOPOTRADE SRL . selectati „FTP connect” 2. In timpul transmisiei . procedura de transmitere se intrerupe. 2002 A. . !!! daca in timpul transmisiei . . SFX va cauta automat prin server toate datele necesare pentru instrument. dupa ce ati introdus parola.sdr”. PROCEDURA de primire a unui fisier: 1. pe ecran va aparea numele fisierului si numarul de coordonate continut de acesta. SFX se deconecteaza de la internet si se reintoarce la <Dial-up>. Pe ecran va aparea „PPP connecting”. Selectati „receive file” si apasati {Enter}. Pe ecran apare mesajul „OUT”. procedura de transmitere se intrerupe. 4. apasati OFF.12-0404. Va fi afisata o lista cu toate tipurile de date. Cand toate fisierele au fost transmise. apasati OK.10 Conectarea server-ului FTP PROCEDURA de transmitere a unui fisier: 1. pe ecran vor aparea numele job-ului si numarul de inregistrari transmise in acel moment. introduceti in linia de subiect „SDR>” urmat de un titlu dat de utilizator. statia totala nu poate primi decat primul atasament. 3.

Daca bateria se goleste in timpul comunicarii. Pierderea energiei in timpul comunicarii O baterie goala nu poate fi inlocuita in timpul comunicarii. SOKKIA 128 TOPOTRADE SRL . Pentru alte detalii.13 Mesaje de eroare Uitarea parolei Stergeti memoria. Subiectul va avea forma „SDR>JOB. Orice data importanta ar trebui transferata intr-un computer inainte de a sterge memoria. Conexiune esuata Receptionarea mobilului Comunicarea este posibila in cazul in care indicatorul antenei mobilului indica 3 linii.12-0404. stergeti parola si puneti o noua parola. Stergerea memoriei va avea ca efect stergerea tuturor datelor. Intrebati operatorul de telefonie mobila privind zonele de acoperire. consultati manualul de utilizare a mobilului. instrumentul se va stinge dar va fi inca conectat la internet. iar numele fisierului atasat va avea forma „JOBname. Verificati energia bateriilor inainte de a incepe procedura de comunicare. A.12 Primirea unui e-mail din Statia totala in computer Metoda de primire a unui e-mail din statia totala in computer este aceeasi cu cea de primire a unui e-mail normal. Inainte de a inlocui bateria deconectati-va de la internet. In cazul in care e-mail-ul nu a fost transmis corect transmis.No”. desi a fost atasat un fisier.sdr”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. intensitatea campului radio este slaba iar conexiunea este instabila. Cand comunicarea se face in zone acoperite. Daca e necesar transmiteti e-mail-ul din nou. 153 din manualul in limba engleza). 2002 A. Daca apare mesajul „No attachment” (nici un atasament). scrieti un mesaj in sectiunea de compunere a e-mail-ului. Setarile e-mail-ului Anumite setari ale e-mail-ului pot fi cauza esuarii conexiunii. (vezi paginile 152.

Sokkia este compatibila cu card-urile CF de maxim 64 MB. .diagrama de la pagina 154 din manualul in limba engleza descrie operatille ce trebuiesc facute pentru a putea lucra in modul de lucru Card.apasati butonul pentru indepartarea card-ului SOKKIA 129 TOPOTRADE SRL .nu scoateti bateria sau nu intrerupeti energia in timpul procedurii de citire/scriere a datelor. . apasati pe butonul de pe capacul card-ului (pozitionat pe o parte a statiei totale).cand pe card sunt stocate fisiere read-only.156 din manualul in limba engleza) 1. Se pot pierde datele stocate pe card sau din statia totala.statia totala poate citi si scrie date intr-un fisier text compatibil MS-DOS cu extensia . nu poate fi folosit acelasi nume pentru a inlocui un fisier existent.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. introduceti card-ul in locas pana cand se aude un clic. Modul de lucru cu un card Cardul (SCRC3) este un accesoriu optional.in cazul in care card-ul a intrat in contact cu apa. B. Rezistenta la apa . 2002 B.12-0404. atunci cand slot-ul este acoperit.SDR si . PROCEDURA de scoatere a card-ului din statia totala: (vezi pagina 156 din manualul in lb engleza) 1. . inchideti capacul. Se pot pierde datele stocate in memorie. 3.CDR. datele fisierului no pot fi editate sau sterse. 2.Slot-ul card-ului de pe statia totala este in conformitate cu regulile IPX6 de a rezista la apa.SDR si . dar nu pot fi vizualizate in statie.fisierele care nu au extensia . . .1 Precautii . B. stergeti-l inainte de a-l introduce in statia totala. .2 Introducerea si scoaterea card-ului CF !!! nu indepartati card-ul in timpul procedurii de citire/scriere a datelor.nu indepartati card-ul in timpul procedurii de citire/scriere a datelor. Doar clientii care au cumparat SCRC3 sunt nevoiti sa citeasca acest capitol.CRD pot fi salvate pe card. card-ul nu poate fi formatat. PROCEDURA de introducere a card-ului: (vezi paginia 155. .

3 Socarea job-ului cu date pe card-ul CF Datele masurate (distanta. 4.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. selectati „File Status” in modul de lucru Card.100 de puncte ocupa aprox 8KB pe card. selectati fisierul ce va fi citit si apasati Enter. Pot fi selectate mai multe job-uri. B.pe un card de 8MB pot fi stocate maxim 72 000 de puncte (un singur fisier poate contine pana la 10000 de puncte). PROCEDURA afisarea informatiilor despre fisiere: 1. Apasati Escape pentru a va reintoarce la lista. PROCEDURA editarea numelui fisierului: 1. pe ecran vor aparea informatii despre fisiere.Introduceti numele fisierului. si apasati OK 3. 4. unghi. din lista de job-uri. . PROCEDURA: 1. 3.”. coordonate).de fisiere ce sunt create. apasati Yes pentru a citi fisierul. punctele de statie si notele stocate intr-un job al statiei totale pot fi salvate pe card. selectati „File Status” si din lista cu fisiere.4 Citirea punctelor cunoscute de pe card Selectand „Load known Pt. Vor fi afisate detalii despre fisier.datele sunt salvate pe card cu extensia . Pe ecran in dreapta job-ului selectat va aparea mesajul „Out”. 2. Daca apasati Escape procedura de inregistrare se anuleaza. si fisierele por fi sterse. Apasati Enter. puncte cunoscute introduse in statia totala. selectati un fisier si apasati Enter. 130 SOKKIA TOPOTRADE SRL .5 Afisarea si editarea fisierelor pe Card Daca selectati „File Status”.SDR si . din lista de fisiere afisata pe ecran. selectati „load known Pt” din modul de lucru Card. dupa ce ati selectat job-ul (urile).12-0404. Dupa ce ati salvat un job. Insa.CRD pot fi citite in statia totala. verificati numele job-ului. selectati job-ul ce va fi salvat pe card si apasati Enter. pentru a anula procedura de citire. PROCEDURA: 1. numarul punctelor care pot fi salvate nu este fix si depinde de nr. va aparea ecranul cu lista job-urilor. 3. 2002 B. apasati OK pentru a salva job-ul pe card. numele fisierelor pot fi editate. selectati un fisier pentru a-l edita. Vor fi afisate detalii despre fisier. . punctele cunoscute stocate pe card pot fi citite in job-ul curent. 5. B. Apasati Escape. Din lista cu fisiere stocate pe card. se pot salva pe card mai multe job-uri intr-un singur fisier. 2. apasati OK. De asemenea. Doar datele inregistrate in fisiere cu extensia .CRD . selectati „save data” in modul de lucru Card. 2.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.SDR si . 2.12-0404. Apasati [DEL]. Fisierul este sters. Vor fi afisate detalii despre fisier. PROCEDURA stergerea unui fisier: 1. Apasati [EDIT] si introduceti un nou nume de fisier. Apasati Enter pentru a accepta numele nou. PROCEDURA: 1. incluzand fisierele cu alta extensie decat .CRD.6 Formatarea card-ului Formatarea card-ului consta in stergerea tuturor fisierelor. Apasati [YES]. 2002 2. apasati Yes pentru a formata card-ul. selectati „File Status” si din lista cu fisiere. selectati „Format” din modul Card. selectati un fisier pentru a-l sterge. 2. si va aparea ecranul cu lista de fisiere ramase. SOKKIA 131 TOPOTRADE SRL . B. Noul nume al fisierului va aparea pe ecran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful