Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

Seria 30R Set 230R/R3 Set 330R/R3 Set 530R/R3 Set 630R
Staţie Totală Electronică cu Laser
!!! ATENTIE !!! SET 630 R nu se livreaza ca model R3

MANUAL DE UTILIZARE
(versiunea 3; martie 2007) * * * Acest manual este protejat de drepturile de autor - toate drepturile rezervate ! ! !
SOKKIA 1 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

Seria 30R Set 230R/R3 Set 330R/R3 Set 530R/R3 Set 630R
Staţie Totală Electronică cu Laser

Set 230R3; 330R3; 530R3 – produse laser din clasa 3R Set 230R; 330R; 530R; 630R – produse laser din clasa 2 Class 1 LED Product

• Mulţumim că aţi achiziţionat Set 230R/R3; 330R/R3; 530R/ R3; 630R. • Vă rugăm citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul. Păstraţi manualul în apropierea aparatului pentru a-l putea consulta când este cazul. • Verificaţi dacă sunt incluse toate accesoriile → vezi cap.27.1 din manualul în limba engleză. • SET are o funcţie prin care datele stocate în memorie pot fi transferate la un calculator. De asemenea, se pot transfera date şi de la calculator în memoria internă a SET. Pentru detalii, întrebaţi reprezentantul SOKKIA, SC TOPOTRADE SRL, Bucureşti. • Caracteristicile şi înfăţişarea aparatului se pot modifica fără o notificare prealabilă, şi pot diferi de acelea din pliantele de prezentare sau din acest manual. • Unele diagrame şi afişaje ce apar în acest manual sunt simplificate pentru o mai uşoară înţelegere.

SOKKIA

2

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

CUM SĂ CITIŢI ACEST MANUAL

! ! ! IMPORTANT ! ! !

Convenţii folosite în acest manual

Simboluri • Tastele soft (de pe ultima linie a ecranului) sunt scrise între paranteze drepte : [DIST]. • Tastele fizice ale aparatului sunt scrise între acolade : {ESC}. • Denumirile ecranelor sunt scrise între paranteze ascuţite : <S-O>. • Atunci când se spune (de exemplu) ‘selectaţi “Stn. Orientation” ‘ , înseamnă să deplasaţi bara

(bara = linia activă = cursorul vertical) pe opţiunea “Stn. Orientation” şi să apăsaţi tasta {Enter} !
• SET poate măsura distanţa pe o prismă, pe o ţintă reflectorizantă sau pe o suprafaţă oarecare. Pentru toate aceste 3 posibilităţi, în acest manual, se folosesc cuvintele “prismă” sau “ţintă”. • Simbolul

indică ce capitole sau subcapitole conţin informaţii adiţionale.

• În dreptul cuvântului “Notă” vor fi scrise explicaţii suplimentare. • În dreptul simbolului vor fi scrise explicaţii pentru un termen sau o operaţie deosebită. Ecrane şi ilustraţii • În acest manual, cu excepţia cazurilor în care se specifică, “SET230R” înseamnă SET230R/R3, “SET330R” înseamnă SET330R/R3, “SET530R” înseamnă SET530R/R3. • Ecranele şi ilustraţiile ce apar în acest manual sunt pentru SET530R. • Poziţionarea tastelor soft în pagină corespunde variantei implicite (setată în fabrică). Este posibilă modificarea poziţiilor în pagină a tastelor soft, în modul de lucru MEAS.

 Ce sunt tastele soft :

“4.1 Părţile aparatului” Alocarea funcţiilor”.

 Poziţionarea tastelor soft : “24.2
Proceduri de lucru

• Înainte de a citi fiecare procedură de măsurare, citiţi cap. “5. OPERAŢII ELEMENTARE”. • Uneori, în cadrul unei operaţiuni complexe de măsurare, se regăseşte o operaţiune simplă care este explicată ca operaţiune de sine stătătoare în manual. Referirea la o operaţiune simplă din cadrul unei operaţiuni complexe se face într-o Notă.

SOKKIA

3

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. vezi cap.12-0404. SOKKIA 4 TOPOTRADE SRL .1 Funcţii elementare”. 2002 • Pentru explicaţii privind modificarea opţiunilor şi introducerea cifrelor.“5.

...................................................................................................................................................... MĂSURAREA DISTANŢELOR......................................................................26 10.................................................................................16 5.........................13 4.4 11......1 11..............................25 9......... MĂSURAREA COORDONATELOR.............................27 Măsurarea unui unghi prin repetiţie ([REP])................38 12........................................................1 Introducerea datelor despre punctul de staţie...............21 6................24 8...........40 13...............................................................................................................16 5...........................................................................22 7...........................10 3.............................................. FUNCŢIILE APARATULUI ................................1 Părţile aparatului.....................................................................32 Reafişarea ultimelor valori măsurate ([RCL])..2 Simboluri afişate.....................31 Măsurarea unghiurilor şi distanţei...............................................34 11.....................................27 Introducerea unei anumite valori la cercul orizontal ([H........................................................................15 5.............................................................33 Măsurarea distanţei şi transmiterea către un dispozitiv extern...................................29 Verificarea semnalului reflectat. OPERAŢII ELEMENTARE..................................2 10......................................................................................................5 Introducerea valorii 0 (zero) la cercul orizontal ([0SET]).49 14.................. RETROINTERSECŢIE. 2002 CUPRINS 1.................................................21 6........................................................................27 10........................ PRECAUŢII ÎN UTILIZARE .. AŞEZAREA APARATULUI ÎN STAŢIE (Centrarea şi calarea).............................................. FOCUSAREA ŞI VIZAREA UNEI ŢINTE..................................................................................13 4.............................................2 Introducerea/Scoaterea bateriei......1 10.......................1 Retrointersecţia Coordonatelor......49 14...... PRECAUŢII......................................................45 14.........................30 12.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Trasarea unei distanţe.......................................................................8 2................2 Trasarea unui punct de coordonate cunoscute..................................... UTILIZAREA LASERULUI................................................................................................................................................................12-0404...................................3 10....Manual de utilizare Seria 30R 7th ed............................12 4..........3 11.........................................................................................................33 Determinarea înălţimii unui punct inaccesibil ([REM])...............................18 6......................................................................35 12............ UTILIZAREA BATERIEI..........35 12...........2 Orientarea în staţie...................................1 Funcţii elementare............................. MĂSURAREA UNGHIURILOR...........................................................................3 Măsurarea coordonatelor tridimensionale............................1 Încărcarea bateriei............................................................................................................................................................... TRASĂRI......................................4 11...........43 13............................................2 Diagrama modurilor de lucru.......................................ANG]).........................................................................42 13......... PORNIREA......................................28 Măsurarea unghiurilor şi transmiterea către un dispozitiv extern.............................2 11...................................................................52 SOKKIA 5 TOPOTRADE SRL ..........................2 Retrointersecţia Cotei.............

......................................75 22................................ SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER............................................58 16......................................................3 25...................... MODIFICAREA PARAMETRILOR........................2 Schimbarea punctului de start.............................95 25...........................................80 23..................................................................................................................3 Măsurătoare excentrică cu două distanţe.. CALCULUL DRUMUIRII................................................................Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.....................3 Trasarea înălţimii unui punct inaccesibil..................................................................................99 Vizualizarea codurilor din listă.............. MĂSURAREA DISTANŢEI DINTRE DOUĂ PUNCTE-PRISMĂ.......................................................................................89 23.........................................................................67 20.............................................................................62 17........ 2002 14.....................1 Selectarea fişierului curent şi a fişierului de control.....70 20................. Trasare arc................................57 15...............................73 21....................................................................1 Definirea Liniei de Bază.................................102 SOKKIA 6 TOPOTRADE SRL ...........7 Înregistrarea notelor (Note)......................................2 Inregistrarea punctului din spate (Back sight point).......92 24....65 20...62 17.................................................................................................................................................8 Vizualizarea datelor din fiSierul curent (View)....................102 28....98 Înregistrarea/ştergerea codurilor....71 21....................................................95 Vizualizarea punctelor cunoscute...................2 Trasarea unui punct pe un aliniament........................................................82 23........1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)......................... ÎNREGISTRAREA DATELOR (Modul de lucru REC).........................................79 23........................61 17....................................64 19.................................................101 28.....100 26.................4 Înregistrarea/Ştergerea coordonatelor....................................................................53 15..................................................................................................68 20........................................................87 23........................................................ TRASAREA UNUI ALINIAMENT............................................................................................................................................................................. COORDONATE ŞI CODURI..........74 21.........90 24................62 18.....................................................2 25.......................................................60 16....... INTERSECTII...........................85 23...................................................................................................................2 Măsurarea cu excentricitate unghiulară.........................................................1 Definirea Liniei de Bază.................76 23..........................................................................................................1 25............................................................ TRANSFERUL DATELOR LA CALCULATOR..............................................................1 Definirea arcului..........................1 Înregistrarea datelor despre punctul de staţie (Stn data)..............3 Înregistrarea unghiurilor (Angle data).............................................................92 24........................................................................................................................... MĂSURĂTORI CU EXCENTRICITATE........................................................................12-0404...........................................6 Înregistrarea observaţiilor şi a coordonatelor (Dist + Coord data)......................................................................................................4 Înregistrarea unghiurilor si distanTei (Dista data).................3 Verificarea unui punct faţă de un aliniament.......54 15.........2 Ştergerea unui fişier...........................1 Măsurarea distanţei între două sau mai multe puncte-prismă......................................................................................1 Măsurătoare excentrică cu o distanţă....... PROIECŢIA UNUI PUNCT.............................................................................................................60 16.........................54 15..............................2 Proiecţia unui punct...............................................................5 Înregistrarea coordonatelor (Coord data)............. CALCULUL ARIEI UNEI SUPRAFEŢE.........................................................................2 Trasarea unui arc.................................................................................................................................................................83 23..............................................................88 23.................94 25........................

..................1 Indexarea cercului vertical prin vizarea unui punct în ambele poziţii ale lunetei.....................................................................................2 Alocarea funcţiilor..........................107 28....127 A.............................6 Formatarea card-ului................. Comunicare wireless prin Bluetooth..........130 B.............126 A.....12 Primirea unui e-mail din Statia totala in computer.........................................Manual de utilizare Seria 30R 7th ed..........6 Inregistrarea informatiilor pentru server-ul FTP.....................................13 Mesaje de eroare........................................................................................................................................................1 Setari necesare pentru comunicarea prin Bluetooth........................................ Modul de lucru cu un card........................................................................... CARACTERISTICI (vezi şi manualul în limba engleză)..130 B.............123 A.........................5 Afisarea si editarea fisierelor pe Card......................................8 Trimiterea unui e-mail din statia totala in computer ..............131 SOKKIA 7 TOPOTRADE SRL .....129 B......................3 Conectarea si iesirea din programul SFX.......... 2002 28...121 35...............................................................................127 A.................129 B.........................................128 B....................................................... VERIFICĂRI ŞI RECTIFICĂRI.........123 A...........................................112 29.....................................119 33...........................125 A..........123 A..............118 32.......................................................................3 Setarea opţiunilor tuturor parametrilor pe valorile implicite.......................................................................................................1 Accesorii necesare...............................................................................................................................................................................................125 A.....................124 A.......111 29................................................................................................... REGLEMENTĂRI................. ECHIPAMENTUL STANDARD ŞI ACCESORII OPŢIONALE...................118 33............113 29.....9 Primirea e-mail-urilor din computer in statia totala........................124 A... MESAJE DE ATENŢIONARE ŞI MESAJE DE EROARE........................................128 A............................................................................................126 ......................................................................................................................................3 Masuratori folosind comunicare prin Bluetooth...10 Conectarea server-ului FTP................................................................................................... TRANSFERUL DATELOR CU AJUTORUL FUNCTIEI SFX.................. EXPLICAŢII.130 B......................2 Stabilirea conexiunii dintre SET si dispozitivul Bluetooth..........................................................................................................4 Inregistrarea/Transferul datelor utilizand comunicarea prin Bluetooth.........12-0404.........................................4 Citirea punctelor cunoscute de pe card..........................................7 Inregistrarea adresei de e-mail...................................................................2 Introducerea si scoaterea card-ului CF..............126 A............................................123 A.......................................................................................................................115 31...................................................................................................................11 Trimiterea unui e-mail din computer in Statia totala...........................121 A..........................................................................121 35................................................................................................1 Precautii.......................................................................................................................................................3 Socarea job-ului cu date pe card-ul CF.........................................4 Introducerea unei parole pentru programul SFX..................................2 Conectarea echipamentului..............5 Inregistrarea informatiilor serviciului de furnizare internet...................................................................................113 30..113 29.............................129 B.........................................................112 29...

precum şi pentru a evita distrugerea proprietăţii private. 2002 1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Nu demontaţi aparatul sub nici un motiv. • Nu puneţi aparatul în cutie dacă aceasta are mânerul sau cureaua de prindere deteriorate. PRECAUŢII ÎN UTILIZARE !!! Întotdeauna respectaţi următoarele reguli !!! • Pentru utilizarea în siguranţă a aparatului şi pentru a preveni rănirea operatorului sau a altor persoane. Vă puteţi pierde vederea. fiţi siguri că aţi înţeles aceste reguli. Vederea d-voastră poate fi afectată. Evitaţi astfel scăparea cutiei în timpul transportului. Vezi cap. • Clema de siguranţă care permite scoaterea aparatului de pe ambază să fie bine închisă pentru a evita detaşarea accidentală a aparatului de pe ambază. în zone fără o ventilaţia adecvată. • Nu vă suiţi cu picioarele pe cutia aparatului.2 AVEŢI GRIJĂ • Mânerul aparatului să aibă şuruburile de fixare strânse pentru a evita scăparea aparatului. !!! Înainte de a citi despre modul de lucru cu SET. • Strângeţi bine şuruburile de fixare a picioarelor trepiedului. 8 SOKKIA TOPOTRADE SRL .27. • Pentru a putea privi soarele prin lunetă utilizaţi un filtru solar (accesoriu opţional). • Nu priviţi razele soarelui reflectate de prismă sau de alte obiecte reflectorizante. Evitaţi astfel căderea aparatului de pe trepied.12-0404. REGULI PENTRU TREPIED AVEŢI GRIJĂ • Când montaţi aparatul pe trepied strângeţi şurubul pompă. REGULI GENERALE ATENŢIE • Nu utilizaţi aparatul în zone cu mult praf sau cenuşă. sau în apropierea materialelor combustibile. regulile ce trebuie respectate sunt indicate mai jos printr-un semn de exclamaţie şi prin cuvintele ATENŢIE şi AVEŢI GRIJĂ. • Nu priviţi niciodată soarele prin lunetă.

Pot apare scântei care să aprindă aceste obiecte. • Nu utilizaţi alte cabluri decât cele livrate odată cu aparatul. SOKKIA 9 TOPOTRADE SRL . Alte încărcătoare pot avea voltaje sau polarităţi diferite. etc. Conţine substanţe chimice dăunătoare. 2002 REGULI PENTRU BATERII SI INCARCATOR ATENŢIE • Pentru reîncărcarea bateriilor utilizaţi numai încărcătorul standard din dotare. • Pentru a preveni scutcircuitarea bateriilor atunci când sunt stocate. • Nu utilizaţi bateriile şi nici încărcătorul dacă sunt ude.12-0404. acoperiţi contactele acestora cu o bandă izolatoare. scurtcircuit. ceea ce poate duce la deteriorarea bateriilor. • În timpul încărcării bateriei nu puneţi haine sau alte obiecte pe încărcător. • Nu conectaţi şi nu deconectaţi cablurile din priză cu mâinile ude. • Nu supraîncălziţi şi nu aruncaţi bateriile în foc. Pot exploda. AVEŢI GRIJĂ • Nu atingeţi lichidul care se scurge din baterii.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

ALTE PRECAUŢII • Dacă SET este deplasat dintr-un loc cu temperatură ridicată într-un loc cu temperatură foarte scăzută. scoateţi capacele de protecţie ale conectoarelor externe înainte de a deplasa aparatul într-un loc cu temperatură foarte scăzută.2). Dacă tastele rămân ca şi cum ar fi apăsate. iar capacele de cauciuc sunt corect ataşate. Nisipul sau praful pot provoca stricăciuni şuruburilor de calare şi ambazei. dacă nu. Pentru observaţii asupra Soarelui utilizaţi filtrul solar OF3A (accesoriu opţional – vezi cap 27.12-0404. • Închideţi corect compartimentul bateriei şi ataşaţi bine capacele de cauciuc peste conectoarele externe pentru a proteja aparatul de umiditate şi particule de praf. Dacă în interiorul cutiei este umezeală. Pentru a preveni “înţepenirea” tastelor. Acest lucru se întâmplă din cauza aerului rece din interiorul compartimentului bateriei. deschideţi capacul compartimentului bateriei pentru ca tastele să revină la funcţionarea normală. Dacă efectuaţi centrări forţate şi este necesară scoaterea aparatului de pe ambază atunci trebuie mai întâi desfăcut şurubul de blocare şi de abia apoi poate fi acţionată clema de siguranţă. PRECAUŢII CLEMA DE SIGURANŢĂ • Pentru a preveni ieşirea accidentală a aparatului din ambază. Evitaţi supunerea lui la şocuri sau vibraţii. SOKKIA 10 TOPOTRADE SRL . • Asiguraţi-vă că atât interiorul cutiei cât şi aparatul sunt uscate înainte de a închide aparatul în cutie. iar utilizarea tastelor poate deveni dificilă. aparatul se poate defecta. componentele sale interne se pot contracta. Aceasta poate dăuna ochilor d-voastră. Asta ar putea provoca stricăciuni aparatului. 2002 2. lăsaţi şurubul aşa cum este. dar şi unităţii de măsurare a distanţei încorporată în aparat. • Nu îndreptaţi luneta către Soare. PRECAUŢII PRIVIND APA ŞI REZISTENŢA LA PRAF SET respectă în totalitate specificaţiile IP66 privind rezistenţa la apă şi la praf atunci când compartimentul bateriei este închis. • Nu puneţi niciodată aparatul direct pe pământ. • Manevraţi aparatul cu grijă. • Asiguraţi-vă că umiditatea sau particulele de praf nu vin în contact cu interiorul compartimentului bateriei şi nici cu conectoarele externe. clema de siguranţă este blocată cu ajutorul unui şurub.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

• Dacă aparatul nu a fost utilizat vreme îndelungată. 2002 • Înainte de a scoate bateria aparatul trebuie mai întâi oprit. • Scoateţi bateria înainte de a pune aparatul în cutie. • Contactaţi reprezentantul SOKKIA (SC TOPOTRADE SRL) o dată sau de două ori pe an pentru verificarea şi rectificarea aparatului.Manual de utilizare Seria 30R • Niciodată nu transportaţi aparatul pe trepied de la o staţie la alta. nu forţaţi niciodată. • Nu utilizaţi solvenţi organici atunci când ştergeţi ecranul. şi păstrarea acestuia în bune condiţii. • Păstraţi aparatul în locuri uscate. • Când trepiedul este utilizat intensiv este bine să verificaţi din când în când dacă nu cumva vreun şurub lipseşte sau nu este bine strâns. tasta de pornire ar putea fi apăsată accidental şi astfel bateria se poate descărca complet. SOKKIA 11 TOPOTRADE SRL . etc. 7th ed. sau dacă în interiorul lunetei. Vezi cap. se descoperă existenţa umidităţii sau prafului. • Dacă în părţile rotative sau la şuruburile aparatului pătrund corpuri străine. ÎNTREŢINERE • Curăţaţi întotdeauna aparatul înainte de a-l pune în cutie. SC TOPOTRADE SRL. • Puneţi corect aparatul în cutie urmărind schema din interiorul cutiei.26 • Când scoateţi aparatul din cutie. verificaţi-l cel puţin o dată la fiecare 3 luni. ceea ce ar face ca trepiedul să fie instabil. după ce aburiţi cu suflarea voastră obiectivul. Ţineţi cutia închisă. Altfel circuitele interne ale aparatului se pot defecta. ştergeţi-l cu cârpa din dotare.12-0404. apoi. Obiectivul necesită o atenţie deosebită: mai întâi îndepărtaţi praful grunjos cu periuţa din dotare.. cu temperatură constantă. tastatura sau cutia aparatului. prevenind astfel pătrunderea în interior a umidităţii sau prafului. contactaţi reprezentantul SOKKIA. Dacă bateria rămâne în aparat. prismei.

raza laser este emisă timp de 5 minute. Publicaţia 60825-1 şi conform codului regulilor federale ale guvernului Statelor Unite (CFR21). Evitaţi aşezarea aparatului la o înălţime la care traiectoria razei laser poate intersecta capul trecătorilor sau al şoferilor.12-0404. suprafeţe plate lucioase. Chiar dacă măsurarea distanţei este anulată. opriţi-l. Vă puteţi strica vederea. 330R3. nu uitaţi să dezactivaţi această funcţie după ce aţi încheiat măsurarea distanţei. respectaţi instrucţiunile de mai jos: • Nu priviţi direct către sursa de emisie a razei laser. după care funcţia se dezactivează automat. 630R – produse laser din clasa 2 ATENŢIE !!! Pentru utilizarea în siguranţă a aparatului. SOKKIA 12 TOPOTRADE SRL . 2002 3. 530R. • Nu priviţi direct către raza laser. nu este afişat simbolul ţintei (de exemplu : • Când aparatul nu este utilizat. ) ). în modul de lucru Meas. etc. • Mânuiţi aparatul cu grija cuvenită pentru a evita îndreptarea chiar şi din greşeală a razei laser către faţa vreunei persoane. 330R. AVEŢI GRIJĂ • Nu îndreptaţi raza laser (nici măcar din greşeală) către suprafeţe care reflectă lumina (oglinzi. • Dacă ochii d-voastră au fost afectaţi prin expunerea la raza laser. 530R3 – produse laser din clasa 3R Set 230R. UTILIZAREA LASERULUI SET este clasificat ca un produs laser conform Standardului IEC.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. (După activarea funcţiei de Laser Vizibil. continuând să emită. laserul rămâne încă activ. • Nu îndreptaţi raza laser către persoane (la înălţimea ochilor). deoarece chiar şi reflexia razei laser poate provoca leziuni ale ochilor sau defecţiuni ale aparatului. • Când utilizaţi funcţia de “Laser Vizibil”. • Utilizaţi raza laser doar atât cât este strict necesar. sau dacă. Vă puteţi strica vederea.). Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. Set 230R3. mergeţi imediat la un medic oftalmolog.

Mâner 2. Şurub de rectificare a nivelei torice 24. Inel de focusare a imaginii 28. Marcaj înălţime aparat 13. Compartimentuldeclinator 14.12-0404. Nivelă torică 23. Tastatură Telecomandă (Nu există la SET630R) 6. Obiectivul 19. Marcaj pentru centrul aparatului SOKKIA 13 TOPOTRADE SRL . Inel de focusare a firelor reticulare (ocularul lunetei) 27. Ecran orizontale lunetei 12.Clemă pentru blocarea/deblocarea mişcării 11. 2002 4. Şuruburi de calare dispozitivului de calare a nivelei 9. Clema de siguranţă 15. Mufă de conectare la calculator 21. Mufă de conectare a bateriei externe BDC12 (Nu există la SET630R) 22. Placa ambazei 16.Led Detector de Infraroşii pentru Tastatura 5. Şuruburi de rectificare optică sferice 17. FUNCŢIILE APARATULUI 4.Clemă pentru blocarea/deblocarea mişcării lunetei (pe verticală) 25. Şurub de mişcare fină a lunetei 26. Ocular al dispozitivului de calare optică 10. Şurub de mişcare fină pe orizontală (include functia “laser-vizibil”) 20.Capac ce acoperă şuruburile de rectificare a 8.1 PĂRŢILE APARATULUI 1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Nivela sferică 18. Colimator 29. Inel de focusare al dispozitivului de calare optică 7. Şurub de fixare a mânerului 3. Locaş pentru bateriei 4.

2002 Tastatura SOKKIA 14 TOPOTRADE SRL .12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 4.2 DIAGRAMA MODURILOR DE LUCRU SOKKIA 15 TOPOTRADE SRL .

1 FUNCŢII ELEMENTARE • Pornirea aparatului : {ON} • Oprirea aparatului : {ON} +{ } (apăsate în acelaşi timp) • Iluminarea ecranului : { } (acţionează ca un întrerupător) • Activarea/dezactivarea funcţiei Laser Vizibil : { } (ţinută apăsată până se aude un ţiuit) Notă: După activarea funcţiei de Laser Vizibil. {F3} şi {F4} sunt utilizate pentru selectarea funcţiilor. 2002 5.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. meniuri sau submeniuri. {F3} sau {F4}).12-0404. Pot fi afişate cel mult 4 funcţii. . Notă: Când se va spune :"apăsaţi tasta soft [EDM]" (sau doar "apăsaţi [EDM]"). {F3} sau {F4}. Modul de lucru MEAS are trei pagini. • Introducerea literelor/cifrelor Literele/cifrele apar ca taste soft pe ultima linie a ecranului (deci vor fi introduse apăsând tastele soft {F1}. Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. apoi se opreşte automat. ele diferind în funcţie de modul de lucru în care se află aparatul. {F2}. {F2}. tastă care poate fi {F1}. raza laser este emisă timp de 5 minute. meniurilor sau submeniurilor care apar pe ultima linie a ecranului. {F2}. în modul de lucru Meas. sau dacă. trecerea de la o pagină la alta se face apăsând tasta {FUNC}. nu este afişat simbolul tipului de ţintă selectat (de exemplu : • Taste soft Tastele soft {F1}. înseamnă să apăsaţi tasta din dreptul funcţiei “EDM”. Mai jos sunt explicate funcţiile unora dintre taste : {FUNC} {BS} {ESC} {SFT} {Enter} SOKKIA : face trecerea la următoarea pagină cu litere/cifre : şterge un caracter la stânga cursorului : anulează introducerea literelor/cifrelor : face trecerea de la litere mici la litere mari şi invers : selectează sau confirmă introducerea unui cuvînt sau a unei valori 16 TOPOTRADE SRL !!! !!! {FUNC} (ţinută apăsată puţin mai mult) : face trecerea la pagina anterioară cu litere/cifre ). OPERAŢII ELEMENTARE 5. Deoarece există mai multe pagini cu litere/cifre. Pentru a trece de la o pagină la alta se foloseşte tasta {FUNC}. fiecare pagină putând cuprinde maxim 4 funcţii.

“Sheet” şi “None”) EDM Mode : Fine”r” Reflector : Prism PC : -30 Illum.ANG] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS 2) Selectaţi “H angle”. 7) Apăsaţi {FUNC} până ce pe ultima linie este afişată pagina ce cuprinde punctul zecimal [. (adică. 2002 Exemplu de introducere la cercul orizontal a valorii 125°31’58” (se va tasta 125. după care puteţi apăsa tasta {ESC}.hold : Laser 4) Apăsaţi {Enter} sau {} pentru a deplasa cursorul la următorul parametru. 2) Deplasaţi cursorul pe opţiunea parametrului “Reflector” apăsând tasta {}.3158) 1) Apăsaţi [H. (a fost introdusă cifra 1. deplasaţi bara pe “H angle” şi apăsaţi tasta {Enter}) 3) Apăsaţi [1]. sau puteţi efectua şi alte modificări. după care apăsaţi tasta {Enter} pentru a confirma valoarea. apoi efectuaţi introducerea în acelaşi fel ca şi cifrele. 1 2 3 4 Notă : Când introduceţi litere. • Modificarea opţiunilor parametrilor Pentru deplasarea de la un parametru la altul : { sau { } } Pentru modificarea opţiunii unui parametru : { sau { } } Pentru confirmarea unei opţiuni : {Enter} Exemplu de modificare a opţiunii unui parametru : 1) Apăsaţi tasta soft [EDM] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.12-0404. HAR: 125. apăsaţi tasta {FUNC} până ce este afişată pagina ce cuprinde litera dorită. SOKKIA 17 TOPOTRADE SRL . cursorul deplasându-se pe coloana următoare) 4) Apăsaţi [2]. 3) Modificaţi opţiunea apăsând {} sau {} (există 3 opţiuni : “Prism”. 6) Apăsaţi [5].] 8) Introduceţi în acelaşi fel şi restul cifrelor. 5) Apăsaţi {FUNC} până ce pe ultima linie este afişată pagina ce cuprinde cifra [5].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

JOB1 MEAS MEM CNFG Versiunea software-lui Numele fişierului (job-lui) curent  Ecranul modului de lucru MEAS : SOKKIA 18 TOPOTRADE SRL .2 SIMBOLURI AFIŞATE  Ecranul Status : Numele aparatului SET530R SOKKIA No. aparatul revine la ecranul anterior.XXX-XX-XX XXX-XX-XX Job.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. XXXXXX Ver. se selectează tipul ţintei ( . Prin apăsarea tastei {SFT} . sau ) 5.2 Diagrama modurilor de lucru” • Alte operaţii Apăsând tasta {ESC} . 2002 • Trecerea de la un mod de lucru la altul [CNFG] : trecerea de la ecranul Status la meniul de lucru CONFIG [MEAS] : trecerea de la ecranul Status la modul de lucru MEAS [MEM] : trecerea de la ecranul Status la modul de lucru MEM {ESC} : revenirea la ecranul Status atunci când aparatul se află în oricare alt mod de lucru  “4.

12-0404. procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24.2).1 Setarea parametrilor aparatului” (secţiunea “Obs condition”) S : distanţa înclinată H : distanţa orizontală V : distanţa pe verticală *2 Unghiul vertical  Pentru a schimba formatul unghiului vertical vezi secţiunea “Obs condition” descrisă în subcapitolul “24. apăsaţi tasta soft [ZA/%] (această tastă soft trebuie alocată. şi invers. *3 Unghiul orizontal Tasta soft [R/L] schimbă sensul pozitiv de înregistrare al cercului orizontal HAR : unghi orizontal spre dreapta HAL : unghi orizontal spre stânga SOKKIA 19 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1 Setarea parametrilor aparatului”. ZA : unghi zenital (cu originea la zenit) VA : unghi vertical (cu originea la orizont) Pentru a face trecerea de la afişarea unghiului vertical la afişarea pantei axei de vizare. 2002  Ecranul de măsurare a distanţei  Ecranul de introducere a cifrelor/literelor *1 Distanţa  Pentru schimbarea tipului distanţei afişate vezi “24.

1 Setarea parametrilor aparatului”. HAR) la afişarea celor trei tipuri de distanţă (S. unghiurile vertical şi orizontal sunt automat compensate de eroarea de înclinare cu ajutorul senzorului de înclinare bidirecţional.2. : prismă : ţintă reflectorizantă : fără prismă *6 Corecţia de înclinare Când este afişat acest simbol. *4 Nivelul de încărcare al bateriei (pentru bateria BDC46A.1 Încărcarea bateriei” *5 Afişarea ţintei selectate Pentru a trece de la un tip de ţintă la altul.baterie plină ( 100% ÷ 90% ) : nivel 2 .baterie aproape goală ( 10% ÷ 0%)  bateria ar trebui încărcată (acest simbol este afişat din 3 în 3 secunde) : baterie complet descărcată.  Secţiunea “Obs condition” descrisă în subcapitolul “24.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1 Funcţii elementare”. şi invers. ZA. Opriţi aparatul şi puneţi bateria la încărcat. apăsaţi tasta soft [ SHV]. 2002 *1.12-0404.3 Pentru a face trecerea de la afişarea unghiurilor şi distanţei (S.  “6. *8 Simbol care apare când este emisă raza laser pentru măsurarea distanţei *9 Mod de introducere A : se introduc litere mari şi cifre SOKKIA 20 TOPOTRADE SRL .baterie pe jumătate ( 50% ÷ 10% ) : nivel 0 . apăsaţi tasta {SFT}. V). la temperatura de 25°C) : nivel 3 . H. *7 Simbol ce arată că funcţia Laser Vizibil este activă.baterie aproape plină ( 90% ÷ 50% ) : nivel 1 .  Secţiunea “Activarea/dezactivarea funcţiei Laser Vizibil” descrisă în subcapitolul “5. Această funcţie a tastei {SFT} poate fi utilizată doar când pe ecran este afişat simbolul ţintei selectate.

iar ledul verde clipeşte. Păstraţi bateria totdeauna încărcată. În timpul încărcării ledul roşu este aprins. 2) Montaţi bateria în încărcător. • Nu lăsaţi bateria în locuri expuse la temperaturi înalte (mai mari de 35°C). • Dacă permiteţi ca nivelul bateriei să scadă la maxim. 3) Durata încărcării este de aproximativ o oră şi 30 de minute. şi abia apoi cea din slotul 2. deoarece aceasta duce la scurtarea duratei de viaţă a bateriei. Dacă montaţi două baterii în încărcător şi îl conectaţi apoi la priză. Bateria este încărcată atunci când ledul verde rămâne aprins. UTILIZAREA BATERIEI 6. Asta este normal. • Nu puneţi la încărcat aceeaşi baterie imediat după încărcarea ei. încărcaţi bateria o dată pe lună pentru a-i menţine calitatea.1 ÎNCĂRCAREA BATERIEI Bateria nu a fost încărcată în fabrică. • Când nu o utilizaţi timp îndelungat. SOKKIA 21 TOPOTRADE SRL .12-0404. durata ei de viaţă poate scădea.  PROCEDURĂ 1) Băgaţi încărcătorul în priză. mai întâi va fi încărcată bateria din slotul 1. Note : • Sloturile 1 şi 2 : Încărcătorul începe încărcarea cu bateria care a fost inserată prima. • Ledurile de încărcare : Ledul de încărcare (cel verde) rămâne stins dacă temperatura încărcătorului depăşeşte o anumită limită sau dacă bateria nu este montată corect. • Încărcătorul se încălzeşte în timpul încărcării.Manual de utilizare Seria 30R a : se introduc litere mici şi cifre 7th ed. 2002 6. este posibil ca bateria să nu mai poată fi reîncărcată sau ca durata ei de viaţă să scadă. 4) Scoateţi încărcătorul din priză şi bateria din încărcător.

2) Introduceţi bateria cu contactele în jos. SOKKIA 22 TOPOTRADE SRL .  PROCEDURĂ : 1) Deschideţi compartimentul bateriei apăsând şi trăgând în acelaşi timp uşor în jos butonul gri pe care scrie “UNLOCK”. asiguraţi-vă că în interiorul compartimentului bateriei nu pătrunde umezeală sau particule de praf.12-0404.2 INTRODUCEREA/SCOATEREA BATERIEI • Înainte de a scoate bateria din aparat. până ce se aude un clic. • Când introduceţi sau scoateţi bateria. opriţi aparatul. Apăsaţi bateria uşor în jos. şi fiţi atent.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 6. deoarece ea poate fi introdusă doar într-o singură poziţie.

Notă : Dacă compartimentul bateriei este deschis în timp ce aparatul este pornit se va auzi un semnal sonor. apăsaţi clapeta din imagine până ce se aude un clic.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. 2002 3) Închideţi capacul compartimentului bateriei. SOKKIA 23 TOPOTRADE SRL . După închiderea compartimentului bateriei aparatul revine la ecranul anterior. iar pe ecran este afişat simbolul de mai jos.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. centezimal sau miimi). SOKKIA 24 TOPOTRADE SRL . ci doar se rotesc şuruburile de calare până ce valorile de pe ecran devin apropiate de zero (câteva secunde) astfel : pentru a aduce la “zero” valoarea din dreptul literei Y rotiţi şuruburile de calare A şi B. iar valoarea din dreptul literei Y reprezintă acelaşi lucru. iar pentru a aduce la “zero” valoarea din dreptul literei X rotiţi şurubul de calare C.12-0404. adică utilizând dispozitivul de centrare optică şi/sau firul cu plumb. C 5) Apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni în modul de lucru MEAS. AŞEZAREA APARATULUI ÎN STAŢIE (Centrarea şi calarea) Centrarea şi calarea SET530R se efectuează la fel ca la instrumentele clasice. datorită existenţei senzorului de înclinare bidirecţional. dar pe o direcţie perpendiculară pe axa de vizare. Cercul interior reprezintă aproximativ ± 3’ ( ± 5C40CC). împreună cu nivela sferică şi nivela torică. 4) De acum aparatul nu mai trebuie rotit. iar cercul exterior. Pentru descrierea acestor operaţiuni. Ambele valori sunt unghiulare şi sunt exprimate în unitatea de măsură selectată în aparat (sexagesimal. calarea de precizie se poate efectua şi astfel :  PROCEDURĂ 1) Porniţi aparatul. ± 6’ ( ± 11C) 3) Rotiţi aparatul până ce ecranul devine paralel cu linia definită de două dintre şuruburile de calare (să zicem A şi B). 2) Apăsaţi tasta soft [TILT] de la pagina a doua a modului de lucru MEAS şi va apare ecranul : Valoarea din dreptul literei X reprezintă înclinarea axei principale a aparatului faţă de verticala locului pe direcţia axei de vizare. vezi manualul în limba engleză la pagina 25. 2002 7. În plus.

Eliminarea paralaxei • Paralaxa este deplasarea relativă a imaginii vizate faţă de firele reticulare atunci când ochiul operatorului se deplasează uşor faţă de ocularul lunetei. apoi utilizaţi colimatorul pentru a aduce ţinta în câmpul vizual al lunetei. Când vizaţi un punct în ambele poziţii ale lunetei.12-0404. lumina puternică strălucind direct în obiectivul lunetei poate cauza funcţionarea incorectă a aparatului. Suprapuneţi firele reticulare peste ţinta vizată prin mişcarea fină pe orizontală şi pe verticală (cu ajutorul şuruburilor de mişcare fină) astfel încât. rotiţi mai întâi inelul ocularului complet spre dreapta. 2) Vizarea ţintei Deblocaţi mişcările pe orizontală şi pe verticală. vizaţi-l cu acelaşi punct al firelor reticulare. Procedând în acest fel nu va mai fi necesară focusarea frecventă a firelor reticulare.  PROCEDURĂ 1) Clarificarea firelor reticulare Vizaţi o imagine luminoasă fără prea multe detalii. 4) Reluaţi focusarea până ce nu mai există paralaxă. FOCUSAREA ŞI VIZAREA UNEI ŢINTE AVEŢI GRIJĂ : Când vizaţi un punct. ultima rotaţie a şuruburilor să fie spre dreapta. apoi rotiţi-l încet spre stânga doar până ce firele reticulare devin clare. 2002 8. Blocaţi ambele mişcări. Paralaxa poate fi eliminată prin reclarificarea firelor reticulare. 3) Focusarea Rotiţi inelul de focusare pentru a clarifica imaginea ţintei. în ambele cazuri. Protejaţi obiectivul lunetei de lumina puternică ataşând parasolarul. SOKKIA 25 TOPOTRADE SRL . Paralaxa introduce erori de citire. de aceea ea trebuie eliminată înainte de începerea observaţiilor.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.  PROCEDURĂ : 1) Pornirea Apăsaţi tasta {ON}.1 Indexarea cercului vertical prin vizarea unui punct în ambele poziţii ale lunetei” După aceea. va apare ecranul modului de lucru MEAS : Dacă este afişat mesajul “Out of range” înseamnă că aparatul este decalat. Calaţi din nou aparatul şi unghiurile orizontal şi vertical vor fi afişate Note : • Dacă parametrul “Resume” (CNFG  Instr. atunci va apare ecranul de dinaintea opririi aparatului.condition  Tilt crn) să se aleagă opţiunea “No”.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)”. 2002 9. ar trebui ca pentru parametrul “Tilt crn” (CNFG  Obs. • Dacă valorile unghiurilor de pe ecran se modifică continuu din cauza vibraţiilor sau vântului puternic. PORNIREA  Parametrul “V manual” descris în subcapitolul “24. şi explicaţiile din subcapitolul 30. SOKKIA 26 TOPOTRADE SRL . la pornirea aparatului apare ecranul de mai jos :  “30. Aparatul porneşte şi îşi va face o autoverificare. • Dacă pentru parametrul “V manual” este selectată opţiunea “Yes” .12-0404.1.Config  Resume) este setat pe opţiunea ”On”.

10.2 INTRODUCEREA UNEI ANUMITE VALORI LA CERCUL ORIZONTAL ([H. SOKKIA 27 TOPOTRADE SRL .12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 2002 10. Vizaţi punctul pe direcţia căruia vreţi să introduceţi valoarea 0. apăsaţi tasta {FUNC}. iar valoarea afişată a unghiului orizontal va fi cea introdusă.ANG]) Se vizează punctul pe direcţia căruia vreţi să introduceţi valoarea respectivă apoi apăsaţi tasta soft [H.1) apoi apăsaţi tasta {Enter} => => aparatul va reveni în modul de lucru MEAS.ANG] care se află la pagina P2 a modului de lucru MEAS. şi selectaţi “H angle” => va apare ecranul: Introduceţi valoarea dorită (aşa cum s-a explicat în subcapitolul 5.1 INTRODUCEREA VALORII 0 (ZERO) LA CERCUL ORIZONTAL ([0SET]) Această operaţie se execută cu ajutorul tastei soft [0SET] care se află la pagina P1 a modului de lucru MEAS: Notă: Pentru a trece de la o pagină la alta în modul de lucru MEAS. MĂSURAREA UNGHIURILOR 10. apoi apăsaţi de două ori tasta soft [0SET] (după prima apăsare tasta soft începe să clipească) => unghiul orizontal devine 0 (zero) şi puteţi începe observaţiile.

ceea ce înseamnă că înregistrarea la cercul orizontal este blocată. Prin alocare se face ca tasta soft [HOLD] să apară. în locul tastei soft [0SET] : Meas PC -30 ppm 0 S 1234. Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. Vizaţi apoi punctul către care doriţi să introduceţi valoarea respectivă şi apăsaţi tasta soft [HOLD] o singură dată => => înregistrarea la cercul orizontal se deblochează.2. de exemplu. apoi apăsaţi de două ori tasta soft [HOLD] => => pe ecran în loc de “HAR” va fi afişat “HAh”. la pagina P1 a modului de lucru MEAS . iar pe ecran reapare simbolul “HAR”. 10. SOKKIA 28 TOPOTRADE SRL .12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.567 ZA 78°45'59" ⊥+ HAR 120°31'31" P1 DIST SHV HOLD COORD  PROCEDURĂ : Rotiţi aparatul până când citirea de la cercul orizontal ajunge la valoarea dorită.3 MĂSURAREA UNUI UNGHI PRIN REPETIŢIE ([REP]) • Această operaţie se efectuează pentru determinarea cu mai mare precizie a unui unghi. 2002  : Introducerea unei anumite valori la cercul orizontal utilizând tasta soft [HOLD] • Pentru a putea utiliza tasta soft [HOLD] aceasta trebuie mai întâi alocată.

7) Când măsurarea prin repetiţie este gata. apoi apăsaţi tasta soft [OK] 3) Vizaţi ţinta 2. iar valoarea medie a unghiului orizontal este afişată pe linia a patra (“Ave.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 7th ed. 6) Pentru a continua măsurarea prin repetiţie reluaţi paşii 4) şi 5).4 MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI TRANSMITEREA CĂTRE UN DISPOZITIV EXTERN Pentru ca datele măsurate să poată fi transmise către un dispozitiv extern trebuie ca mai întâi aparatul să fie conectat la acesta printr-un cablu serial compatibil RS232C (DOC26 sau DOC27) şi parametrii de comunicare să fie identic setaţi atât în aparat cât şi în dispozitivul extern.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)” : (CNFG  Comms setup). SOKKIA 29 TOPOTRADE SRL . Notă : Tasta soft [CE] este pentru anularea ultimei măsurători a unghiului. 10. Ea are efect doar după vizarea ţintei 2 şi apăsarea tastei [OK] (când pe linia a 5-a apare afişat “Take BS”).12-0404. Pentru setarea parame-trilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul “24. 2002 1) La pagina 2 a modului de lucru MEAS apăsaţi [MENU] apoi selectaţi “Repetition” 2) Vizaţi ţinta 1. apăsaţi tasta {ESC}.”). apoi apăsaţi tasta soft [OK] 4) Vizaţi din nou ţinta 1 şi apăsaţi tasta soft [OK] 5) Vizaţi din nou ţinta 2 şi apăsaţi tasta soft [OK] Valoarea cumulată a unghiului orizontal este afişată pe linia a doua (“HARp”).

laserul rămâne încă activ. 11. valoarea afişată a distanţei măsurate nu va fi cea corectă.tipul ţintei . secţiunea “Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM])”.EDM ALC Toţi aceşti parametri sunt explicaţi în subcapitolul “24.  Asiguraţi-vă că tipul ţintei selectate în aparat coincide cu tipul ţintei utilizate. Dacă tipul ţintei utilizate nu corespunde cu tipul ţintei selectate în aparat. dar ea nu este alocată. 2002 Aici este explicată metoda prin care datele sunt măsurate şi apoi imediat transmise la dispozitivul extern conectat.corecţia atmosferică . continuând să emită.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. raza laser este emisă timp de 5 minute. după care funcţia se dezactivează automat. sau dacă.constanta prismei .12-0404. 2) Apăsaţi tasta soft [D-OUT] şi selectaţi “Angle data” => aparatul va efectua măsurătorile şi va transmite rezultatul către dispozitivul extern conectat (dispozitivul extern este în acest caz un calculator portabil). Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. nu uitaţi să dezactivaţi această funcţie după ce aţi încheiat măsurarea distanţei. ATENŢIE  Când utilizaţi funcţia de “Laser Vizibil”. în modul de lucru Meas.  PROCEDURĂ 1) Vizaţi punctul. SOKKIA 30 TOPOTRADE SRL . Tasta soft ce trebuie utilizată în acest caz este [D-OUT].modul de măsurare a distanţei .1 Setarea parametrilor aparatului”. SET530R ajustează în mod automat intensitatea razei laser şi îşi alege de asemenea modul de afişare a distanţei măsurate în funcţie de tipul ţintei selectate. Dezactivarea automată nu are loc dacă aparatul se află în modul de lucru Status. MĂSURAREA DISTANŢELOR Ca pregătiri înainte de începerea măsurătorilor trebuie setaţi următorii parametri : . nu este afişat simbolul ţintei (de exemplu : ) ).2. ( După activarea funcţiei de Laser Vizibil. Chiar dacă măsurarea distanţei este anulată.

3) Apăsaţi tasta soft [AIM] .  Dacă simbolul “*” nu este afişat. este bine să verificaţi iniţial dacă prisma vizată reflectă suficient semnal astfel încât distanţa să poată fi măsurată. precizia măsurătorilor poate fi afectată. 2) Vizaţi corect ţinta. după ce aburiţi cu suflarea voastră obiectivul. 11.  Dacă timp de 2 minute nu se apasă nici o tastă. procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24.2.  Pentru ca distanţa să fie măsurată cu precizie. Apăsaţi [BEEP] pentru ca atunci când măsurarea distanţei e posibilă să se audă un ţiuit. apoi. Pentru a întrerupe ţiuitul.12-0404. 2002  Dacă obiectivul lunetei este murdar.  Dacă în timpul măsurării fără prismă a distanţei. asiguraţi-vă că aţi vizat corect centrul ţintei.  PROCEDURĂ 1) Alocaţi tasta soft [AIM] . apăsaţi tasta soft [DIST]. Cu cât dunga neagră este mai lungă.  Pentru a măsura distanţa. SOKKIA 31 TOPOTRADE SRL . apăsaţi tasta soft [OFF]. aparatul revine automat în modul de lucru MEAS. un obiect cu factor mare de reflecţie (metal sau o suprafaţă albă) este poziţionat între aparat şi punctul vizat. ştergeţi-l cu cârpa din dotare. va apare ecranul :  Distanţa poate fi măsurată atunci când cel puţin un sfert din linia a treia a ecranului este înnegrită şi când pe aceeaşi linie este afişat simbolul “*”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. verificaţi dacă prisma este vizată corect. De aceea mai întâi îndepărtaţi praful grunjos cu periuţa din dotare.1 VERIFICAREA SEMNALULUI REFLECTAT  Când distanţa ce trebuie măsurată este foarte mare. este posibil ca distanţa să nu fie măsurată. cu atât semnalul recepţionat este mai puternic.

după care SET va calcula şi va afişa valoarea medie a distanţei (S-A). în loc de distanţă şi unghiuri. SOKKIA 32 TOPOTRADE SRL . Dacă modul de măsurare este Fine “s”. constanta prismei.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. distanţa va fi măsurată continuu şi pentru a opri măsurătoarea va fi nevoie să apăsaţi tasta soft [STOP]. şi pe ecran vor fi afişate valorile măsurate : 3) Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea distanţei. distanţa va fi măsurată de atâtea ori cât a fost precizat (fiecare valoare măsurată fiind afişată : S-1. • Dacă modul de măsurare este Fine”r”.12-0404. corecţia atmosferică şi tipul ţintei). SET va măsura distanţa o singură dată. pe ecran sunt afişate setările pentru măsurarea distanţei (modul de măsurare a distanţei. pe ecran vor fi afişate cele trei tipuri de distanţă : S = distanţă înclinată. • Dacă modul de măsurare este FineAVG. S-2. 2) Pentru a iniţia măsurarea distanţei apăsaţi [DIST] de la pagina P1 a modului de lucru MEAS. Pentru a reveni la afişarea distanţei şi unghiurilor apăsaţi din nou [SHV].2 MĂSURAREA UNGHIURILOR ŞI DISTANŢEI Unghiurile orizontal şi vertical sunt măsurate în acelaşi timp cu distanţa. după care se va opri automat. 2002 11. • Distanţa şi unghiurile orizontal şi vertical măsurate ultima oară sunt păstrate în memorie până la oprirea aparatului şi pot fi oricând vizualizate (vezi mai jos). iar după măsurarea distanţei se va auzi un semnal sonor scurt. H = distanţă orizontală şi V = distanţă pe verticală. În timpul măsurării. .. până la S-9). • Prin apăsarea tastei soft [SHV].  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma..

După apăsarea tastei soft [RCL] apare un ecran pe care sunt afişate : distanţa înclinată.1 Setarea parametrilor aparatului (CNFG)” (CNFG  Comms setup). 2) Apăsaţi tasta soft [D-OUT] şi selectaţi “Dist data” => aparatul va efectua măsurătorile şi va transmite rezultatul către dispozitivul extern conectat (dispozitivul extern este în acest caz un calculator portabil). Procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24.2.).  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma.12-0404. dar ea nu este alocată. unghiul orizontal.4 MĂSURAREA DISTANŢEI ŞI TRANSMITEREA CĂTRE UN DISPOZITIV EXTERN Pentru ca datele măsurate să poată fi transmise către un dispozitiv extern trebuie ca mai întâi aparatul să fie conectat la acesta printr-un cablu serial compatibil RS232C (DOC26 sau DOC27) şi parametrii de comunicare să fie identic setaţi atât în aparat cât şi în dispozitivul extern. etc. Pentru procedura de alocare vezi subcapitolul 24. Pentru setarea parame-trilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul “24. SOKKIA 33 TOPOTRADE SRL .3 REAFIŞAREA ULTIMELOR VALORI MĂSURATE ([RCL]) Distanţa şi unghiurile orizontal şi vertical măsurate ultima oară sunt păstrate în memorie până la oprirea aparatului şi pot fi oricând vizualizate prin apăsarea tastei soft [RCL]. 2002 11.2. Pentru a putea utiliza tasta soft [RCL] aceasta trebuie mai întâi alocată. 11.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 3) Apăsaţi [STOP] pentru a opri transmiterea datelor şi a reveni în modul de lucru MEAS. unghiul vertical şi coordonatele calculate ale ultimului punct măsurat : Pentru a reveni la modul de lucru MEAS apăsaţi tasta {ESC}. Tasta soft ce trebuie utilizată în acest caz este [D-OUT]. Aici este explicată metoda prin care datele sunt măsurate şi apoi imediat transmise la dispozitivul extern conectat (laptop.

Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS. 2) Introduceţi în memorie înălţimea prismei (cu ajutorul tastei soft [HT] sau odată cu introducerea în memorie a coordonatelor punctului de staţie => vezi subcapitolul 12. 2002 11. h2 = SsinZ1 × ctgZ2 – ScosZ1  PROCEDURĂ : 1) Poziţionaţi prisma deasupra sau dedesubtul punctului inaccesibil (pe verticala acestuia).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. poduri. cum ar fi : cabluri electrice.12-0404.5 DETERMINAREA ÎNĂLŢIMII UNUI PUNCT INACCESIBIL ([REM]) • Această operaţie este utilizată pentru determinarea înălţimii unui punct în care prisma nu poate fi ţinută în mod direct. apoi selectaţi “REM”.1). 4) Vizaţi punctul inaccesibil. 5) Aparatul începe să calculeze şi afişează înălţimea “Ht” de la pământ la punctul inaccesibil vizat : SOKKIA 34 TOPOTRADE SRL . Vezi subcapitolul 24. Notă : Pentru a putea utiliza tasta soft [HT] aceasta trebuie mai întâi alocată. stâlpi etc.2 3) Vizaţi prisma şi măsuraţi distanţa apăsând tasta soft [DIST]. • Înălţimea punctului inaccesibil este determinată cu următoarea formulă : Ht = h1 + h2 .

1.000 înregistrări).1 INTRODUCEREA DATELOR DESPRE PUNCTUL DE STAŢIE • Înainte de măsurarea coordonatelor trebuie introduse în memoria de lucru coordonatele punctului de staţie. înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. zonă care se împarte în 2 subzone: una pentru înregistrarea datelor măsurate (JOB) şi a coordonatelor pentru punctele cunoscute (Known data). coordonatele punctelor vizate pentru retrointersecţie. există 2 zone principale de memorie : 1) memoria internă (10.  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi cu o ruletă înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. vezi subcapitolul 21. 2002 7) Pentru a încheia măsurătoarea şi a reveni la modul de lucru MEAS. 12. MĂSURAREA COORDONATELOR • Prin efectuarea acestei operaţii pot fi determinate coordonatele punctului observat în funcţie de coordonatele punctului de staţie. şi una pentru păstrarea celor mai utilizate coduri (Code). de înălţimea aparatului şi de înălţimea prismei anterior introduse în memoria de lucru. coordonatele punctului de trasat. va apare ecranul din dreapta : • Pentru a remăsura distanţa până la prismă. 2) Apăsaţi tasta soft [COORD]. 12. acestea pot fi preluate din memoria internă cu ajutorul tastei soft [READ]. înălţimea prismei. apăsaţi tasta {ESC}. 7th ed. poziţionată la pagina P1 a modului de lucru MEAS. înălţimea aparatului. • SET are mai multe memorii.Manual de utilizare Seria 30R 6) Pentru a opri măsurătoarea apăsaţi tasta soft [STOP]. Pentru procedura de selectare a fişierului curent. în fişierul curent. coordonatele punctului de orientare. • Datele despre punctul de staţie pot fi înregistrate şi în memoria internă. 2) memoria de lucru = zonă în care se introduc coordonatele punctului de staţie. în care se păstrează ultimele valori măsurate. va apare ecranul: SOKKIA 35 TOPOTRADE SRL . la pagina 66.12-0404. etc. vizaţi prisma şi apăsaţi tasta soft [OBS]. • La introducerea în memoria de lucru a coordonatelor .

: 1.000 0.200m READ REC EDIT OK SOKKIA 36 TOPOTRADE SRL .: 0.000m 1 2 3 4 Introduceţi valorile corespunzătoare pe liniile ecranului de mai sus. apăsaţi tasta {ESC}.000m READ REC EDIT OK Apăsaţi tasta soft [EDIT] => va apare ecranul : N0 : E0 : Z0 : 0. 2002 Coord. : 0.000 Inst. Orientation Observation EDM Notă: Acelaşi ecran ca în stânga apare şi dacă se apasă tasta soft [MENU] din modul de lucru MEAS.000 0.000   → coordonatele punctului de staţie  → înălţimea aparatului → înălţimea prismei ≡ înălţimea ţintei Inst.000m Tgt.000m Tgt.h.000 Z0 : 100.h. 3) Selectaţi “Stn.h. Notă: Pentru a anula o valoare în timpul tastării acesteia.h.000 Inst.000 E0 : 10. orientation” apoi selectaţi “Stn coordinate” => va apare ecranul: N0 : E0 : Z0 : 0.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404.: 0. Stn. după completarea valorii de pe fiecare linie apăsaţi tasta {Enter}. N0 : 370.000 0. : 0.h.000 0.: 1.h. apoi se selectează programul “Coordinate”.400m Tgt.

asiguraţi-vă că fişierul curent şi fişierul de control sunt corect selectate (pentru selectarea fişierului curent şi a fişierului de control." (punct) sunt stocate în memoria internă cu ajutorul programului “Key in coord” din meniul “Known data”. • tasta soft [REC] este pentru înregistrarea în memoria internă (în fişierul curent) a datelor despre punctul de staţie. va apare un ecran în care trebuie să introduceţi numărul punctului dorit. Astfel. apăsarea tastei { } sau { } are ca efect deplasarea barei cu câte o linie. iar dacă este afişată pe fond închis. În partea din stânga ecranului se poate vedea tipul înregistrărilor (Pt. vezi subcapitolul 21.12-0404. Stn Stn 11111111 1 12345679 1234 LAST SRCH Acest ecran afişează o listă de înregistrări din memoria internă (din fişierul curent şi din fişierul de control) care conţin coordonate. Notă: Tasta soft [↑↓ -P] modifică pasul de deplasare al barei de la o linie la alta. 2002 4) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru a încheia introducerea datelor despre punctul de staţie. iar cele din înregistrările de tip "Crd. 2 ↑↓-P TOP Punctele din înregistrările de tip "Pt. Pt. 2) Deplasaţi bara (cursorul vertical) pe punctul dorit utilizând tastele { } şi { } apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran vor fi afişate coordonatele şi numărul punctului preluat. Pentru explicaţii privind această operaţie vezi subcapitolul 20 • tasta soft [READ] este pentru preluarea din memoria internă a coordonatelor punctului de staţie (vezi mai jos explicaţiile)." (coordonate) şi "Stn. bara se va deplasa cu câte 5 linii (efect PageUp. • Tasta soft [LAST] este pentru deplasarea la ultimul punct din listă.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.  PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] ) • Înainte de a utiliza această funcţie. Crd." (punct de staţie) sunt puncte stocate în memoria internă cu programele din meniul REC. Crd. 1) Apăsaţi tasta soft [READ] => va apare ecranul : Pt. PageDown). sau Stn). dacă pe ecran tasta soft [↑↓ -P] este afişată pe fond deschis.. • Tasta soft [TOP] este pentru deplasarea la primul punct din listă. după care apăsaţi tasta {Enter} => => SET va căuta punctul specificat (căutarea poate dura dacă în memoria internă sunt multe date) SOKKIA 37 TOPOTRADE SRL .1). • Pentru a căuta un anumit punct folosiţi funcţia de căutare apăsând tasta soft [SRCH]. iar în partea din dreapta se văd numerele (numele) punctelor.

: Tgt. • Pentru a modifica coordonatele preluate. SOKKIA 38 TOPOTRADE SRL .12-0404. • Dacă în fişierul curent există mai multe puncte cu acelaşi număr. Inst.h. Prin vizarea punctului de orientare şi apăsarea unei taste soft.h.789 E0 : Pt. Modificarea lor nu afectează valorile deja stocate în memoria internă.634m 1.800m REC EDIT OK 7th ed. 12. După modificare. numărul punctului nu mai apare. Note : • Când se utilizează funcţia de căutare ([SRCH]). SET530R va calcula orientarea din coordonate şi o va introduce la cercul orizontal. Va apare ecranul de dinaintea intrării în programul “Stn coordinate“. SET îl va găsi doar pe ultimul (cel mai nou) dintre ele.Manual de utilizare Seria 30R şi dacă îl găseşte pe ecran vor fi afişate coordonatele şi numărul punctului : N0 : -1234567. 2002 3) Apăsaţi [OK]. : READ 56.789 101 1. SET caută mai întâi în fişierul curent şi apoi în fişierul de control (specificat la MEM → JOB → JOB selection → Coord search JOB).2 ORIENTAREA ÎN STAŢIE • După introducerea coordonatelor punctului de staţie. este posibilă introducerea coordonatelor punctului de orientare. apăsaţi tasta soft [EDIT].

o introduce la cercul orizontal şi revine la ecranul <Coord.12-0404.>. Orientation” . După ce introduceţi coordonatele punctului de orientare ( de la tastatură sau prin preluarea acestora din memoria internă cu ajutorul tastei soft [READ] ) apăsaţi tasta soft [OK] => pe ecran vor fi afişate coordonatele punctului de staţie .000 0. mai apăsaţi o dată tasta soft [OK] => va apare ecranul : 5) Vizaţi punctul de orientare.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : Coord. apoi apăsaţi tasta soft [YES] => SET calculează orientarea din coordonate .000 0. pe ecran va apare tasta soft [OK]). Orientation Observation EDM 1) Selectaţi “Stn. doar aşa. apoi selectaţi "Set h angle" => va apare ecranul : Set H angle H angle Back sight 7th ed. inclusiv pentru ZBS. chiar dacă nu introduceţi nici o valoare. SOKKIA 39 TOPOTRADE SRL .000 EDIT OK 3) Apăsaţi [EDIT] => va apare ecranul : 4) Introduceţi coordonatele (după introducerea fiecărei valori apăsaţi {Enter}. Stn. 2002 2) Selectaţi “Back sight” => va apare ecranul : Set H angle/BS NBS: EBS: ZBS: READ 0.

2). Nivelul de încărcare al bateriei este suficient 3. Stn. Orientation Observation EDM Acesta este ecranul care apare după parcurgerea etapelor descrise în subcapitolele 12.1 şi 12. Coord. Au fost parcurse etapele descrise în subcapitolele 12.1 şi 12. A fost setată corecţia atmosferică. a fost introdusă constanta prismei şi a fost selectată metoda de măsurare a distanţei 5.1. Prisma este ţinută corect pe punctul ce urmează a fi măsurat. Pentru explicaţii privind procedura de selectare a fişierului curent.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Formulele de calcul sunt următoarele : N1 = N0 + S× sinZ× cosθ E1 = E0 + S× sinZ× sinθ Z1 = Z0 + ih + S× cosZ − th . Parametri aparatului sunt setaţi conform condiţiilor de măsurare 4.2. la pagina 66. unde : N0. E0. 2002 12. în fişierul curent.3 MĂSURAREA COORDONATELOR TRIDIMENSIONALE • Coordonatele unui punct sunt determinate prin măsurarea unghiurilor şi a distanţei până la acesta.1 şi 12. a fost selectat tipul ţintei.12-0404. SOKKIA 40 TOPOTRADE SRL . Z0 = coordonatele punctului de staţie S = distanţa înclinată Z = unghiul zenital θ = orientarea (citirea de la cercul orizontal) ih = înălţimea aparatului th = înălţimea prismei • Datele măsurate pot fi înregistrate în memoria internă. vezi subcapitolul 21. Aparatul este corect pus în staţie (centrat şi calat) 2. Înainte de a începe măsurarea verificaţi dacă : 1.2 6. pe baza setărilor efectuate anterior ( subcapitolele 12. este vizat centrul prismei şi puterea semnalului reflectat e suficientă pentru măsurarea distanţei.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi ţinta din punctul de măsurat.

SOKKIA 41 TOPOTRADE SRL . să calculeze şi să afişeze coordonatele noului punct. 4) Pentru a ieşi din modul de măsurare a coordonatelor şi a reveni la ecranul <Coord> . În acest fel continuaţi până ce veţi termina de măsurat toate punctele.789 37°51'50"   → coordonatele punctului vizat  → unghi zenital → unghi orizontal REC E -1234567.12-0404. Modificările se vor reflecta în rezultatul viitoarelor măsurători. • Tasta soft [REC] este pentru a înregistra în memoria internă coordonatele afişate. Note : • Tasta soft [HT] permite modificarea înălţimii prismei şi a înălţimii aparatului. apăsaţi tasta {ESC}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. calculează coordonatele şi le afişează: N Z ZA 34567.789 HAR 120°37'52" OBS HT 3) Vizaţi prisma din următorul punct şi apăsaţi [OBS] pentru ca SET să măsoare distanţa. 2002 2) Selectaţi "Observation" => SET măsoară distanţa .123 12.

pentru punctul de staţie pot fi determinate toate cele trei coordonate (N0. pot fi verificate valorile reziduale pentru fiecare punct. în timp ce prin metoda “Retrointersecţia Cotei” se obţine cota Z0.1) . Valorile coordonatelor pentru punctele cunoscute se preiau din memoria internă. 2002 13. când se cer coordonatele punctelor cunoscute. • Valorile coordonatelor punctului de staţie calculate prin metoda “Retrointersecţia Coordonatelor” (N0. E0.12-0404. Z0) înlocuiesc valorile anterioare din memoria de lucru. RETROINTERSECŢIE • Retrointersecţia este utilizată pentru determinarea coordonatelor punctului de staţie (P0) prin observarea în tur de orizont a mai multor puncte de coordonate cunoscute (Pi). Yi. SOKKIA 42 TOPOTRADE SRL . acestea pot fi preluate din memoria internă (din fişierul curent sau din fişierul de control) cu ajutorul tastei soft [READ]. sau numai cota Z0 (prin metoda “Retrointersecţia Cotei” descrisă în subcapitolul 13. Z0) (prin metoda “Retrointersecţia Coordonatelor” descrisă în subcapitolul 13. După efectuarea calculelor. E0. iar valorile pentru N0 şi E0 rămân nemodificate. Z0) • Prin măsurarea punctelor cunoscute. Zi) Direcţie orizontală măsurată: Hi Unghi vertical măsurat: Vi Distanţă măsurată: Di Valori calculate Coordonate punct de staţie: (X0. Y0. dacă este necesar. Valori cunoscute sau măsurate Coordonate puncte cunoscute: (Xi.2).Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Întotdeauna efectuaţi măsurătorile pentru retrointersecţie în ordinea descrisă în acest manual ! • În timpul procedurii de retrointersecţie.

cu atât precizia de calcul a coordonatelor punctului de staţie este mai mare. • Pentru calculul coordonatelor punctului de staţie este utilizată metoda celor mai mici pătrate.1. Cu cât sunt observate mai multe puncte şi cu cât sunt măsurate mai multe distanţe.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.  subcapitolul 12. şi tot aşa pentru toate punctele cunoscute. apăsaţi direct tasta soft [MEAS] ! 3) Vizaţi primul punct cunoscut şi apăsaţi [ANGLE] dacă vreţi să măsuraţi doar unghiurile sau apăsaţi [DIST] pentru a măsura şi distanţa. este necesară observarea a cel puţin 3 puncte cunoscute. Înregistrarea se face în fişierul curent (pentru procedura de selectare a fişierului curent vezi subcapitolul 21). 1) când pot fi măsurate si distanţele.1 RETROINTERSECŢIA COORDONATELOR Prin măsurători sunt determinate coordonatele N. După introducerea coordonatelor pentru primul punct. • SET poate calcula coordonatele punctului de staţie prin observarea a 2 până la 10 puncte cunoscute. apoi selectaţi programul “Resection”. SOKKIA 43 TOPOTRADE SRL . După ce aţi introdus toate punctele cunoscute. 2002 • Este posibilă înregistrarea în memoria internă a coordonatelor punctelor cunoscute şi a coordona-telor calculate pentru punctul de staţie. secţiunea “Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” • Pentru a reveni la punctul anterior. • Pentru preluarea din memorie a coordonatelor punctelor cunoscute apăsaţi tasta soft [READ]. apăsaţi tasta {} pentru a trece la al doilea punct. este necesară observarea a cel puţin 2 puncte cunoscute 2) când distanţele nu pot fi măsurate. 13. 2) Selectaţi “NEZ” şi apăsaţi tasta soft [EDIT] pentru a introduce în memoria de lucru coordonatele punctelor cunoscute.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. E şi Z ale punctului de staţie. utilizaţi tasta {}.12-0404. rezultatele măsurătorii sunt afişate pe ecran.

apăsaţi tasta {ESC} şi treceţi direct la pasul 11). fără punctul specificat la pasul Rezultatul este afişat pe ecran. Dacă nu sunt probleme.12-0404. • Aici poate fi introdusă înălţimea prismei • Dacă s-a apăsat [ANGLE]. . deplasaţi bara pe acel punct şi apăsaţi tasta soft [BAD]. • Tasta soft [REC] este pentru înregistrarea în memoria internă (în fişierul curent) a coordonatelor calculate. • Apăsaţi tasta soft [RE-OBS] pentru a reobserva punctul specificat la pasul 8).Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma valorile afişate. Pentru amănunte vezi capitolul 20. 9) Apăsaţi [RE_CALC] pentru a se efectua din nou calculul. 6) După măsurarea ultimului punct cunoscut apăsaţi tasta soft [CALC] sau [YES] => SET va începe automat calculul. În stânga punctului va apare simbolul ‘*’. • Apăsaţi tasta soft [ADD] dacă există un punct cunoscut care nu a fost măsurat sau dacă doriţi să adăugaţi un punct cunoscut. 7th ed. reluaţi procedura începând cu pasul 3). 2002 (După măsurarea numărului minim de puncte necesare calculării coordonatelor punctului de staţie veţi observa că pe ultima linie a ecranului este afişată tasta soft [CALC]). 8) Dacă există probleme cu rezultatul şi bănuiţi că unul din punctele cunoscute ar putea fi greşit. 7) Apăsaţi tasta soft [RESULT] pentru a verifica rezultatul. Dacă rezultatul este corect. Pe ecran vor fi afişate coordonatelor punctului de staţie şi deviaţia standard. treceţi la pasul 10). În acest fel punctul nu va fi luat în seamă atunci când se reface calculul. va apare ecranul: SOKKIA 44 TOPOTRADE SRL un 8). Dacă apar din nou probleme cu rezultatul. Dacă la pasul 8) nu a fost specificat nici punct. care descrie precizia măsurătorilor. distanţa nu poate fi afişată 5) Repetaţi paşii 3) şi 4) pentru toate punctele cunoscute.

2 RETROINTERSECŢIA COTEI Prin măsurători este determinată doar cota Z a punctului de staţie. coordonatele calculate vor fi stocate în memoria de lucru pentru punctul de staţie. • Apăsaţi [YES] dacă doriţi ca SET să calculeze orientarea şi să o introducă la cercul orizontal (orientarea calculată va fi cea dintre coordonatele punctului de staţie şi ale primului punct cunoscut). 13. 2) Selectaţi “Elevation” şi apăsaţi tasta soft [EDIT] pentru a introduce în memoria de lucru cotele punctelor cunoscute. 2002 Programul “Start point” este pentru remăsurarea tuturor punctelor cunoscute. Rezultatul măsurătorii apare pe ecran. apoi selectaţi programul “Resection”. După ce aţi introdus toate punctele cunoscute.12-0404. iar programul “Last point” este pentru remăsurarea doar a ultimului punct cunoscut. 3) Vizaţi primul punct cunoscut şi apăsaţi [OBS] pentru a începe măsurătoarea. 10) Apăsaţi [OK] pentru a încheia retrointersecţia.2. • Apăsaţi [NO] pentru a reveni la modul de lucru MEAS fără ca SET să calculeze orientarea.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Procedura de alocare este explicată în subcapitolul 24. Notă : Programul pentru retrointersecţie (“Resection”) poate fi alocat şi ca tastă soft în modul de lucru MEAS. SOKKIA 45 TOPOTRADE SRL . apăsaţi direct tasta soft [MEAS] ! • Pentru a reveni la punctul anterior utilizaţi tasta {}. • Pot fi măsurate între 1 şi 10 puncte cunoscute. • Către punctele cunoscute trebuie măsurată distanţa. După introducerea cotelor primului punct apăsaţi tasta {} pentru a trece la al doilea punct.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.

Dacă apar din nou probleme cu rezultatul. Valoarea determinată a cotei (Z) se păstrează în memoria de lucru pentru coordonatele punctului de staţie. valorile N şi E rămân nemodificate.000 0. deplasaţi bara pe acel punct şi apăsaţi tasta soft [BAD]. 7) Apăsaţi tasta soft [RESULT] pentru a verifica rezultatul.0022m REC OK RESULT σZ 1st -0. 8) Dacă există probleme cu rezultatul şi bănuiţi că unul din punctele cunoscute ar putea fi greşit. În stânga punctului va apare simbolul ‘*’. fără punctul specificat la pasul 8).000 4th 0. reluaţi procedura începând cu pasul 3).003 3rd 0. 7th ed. veţi observa că pe ultima linie a ecranului este afişată tasta soft [CALC]). 6) După măsurarea ultimului punct cunoscut apăsaţi tasta soft [CALC] sau [YES] => SET530R va începe automat calculul.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatul măsurătorii către primul punct.12-0404. 10) Apăsaţi [OK] pentru a încheia procedura. repetaţi paşii 3) şi 4) pentru toate punctele cunoscute. Z σZ 10.002 BAD RE_CALC RE_OBS ADD 9) Apăsaţi [RE_CALC] pentru a se efectua din nou calculul. Dacă rezultatul este corect. SOKKIA 46 TOPOTRADE SRL . Rezultatul este afişat pe ecran. (După măsurarea numărului minim de puncte necesare calculării cotei punctului de staţie. care descrie precizia măsurătorii. În acest fel punctul nu va fi luat în seamă atunci când se reface calculul. Dacă nu sunt probleme cu rezultatul. treceţi la pasul 10).003 2nd -0. apăsaţi tasta {ESC} şi treceţi direct la pasul 10). 2002 5) Dacă măsuraţi două sau mai multe puncte cunoscute. Pe ecran vor fi afişate cota punctului de staţie şi deviaţia standard.

2002 Coordonatele NE sunt determinate utilizând ecuaţiile observaţiilor de unghi şi distanţă.12-0404.Manual de utilizare Seria 30R  Procesul de calcul al Retrointersecţiei 7th ed. Pentru coordonata Z se ia valoarea medie. iar coordonatele punctului de staţie sunt determinate utilizând metoda celor mai mici pătrate. SOKKIA 47 TOPOTRADE SRL .

Manual de utilizare Seria 30R  PRECAUŢII LA REALIZAREA RETROINTERSECŢIEI 7th ed. • În unele cazuri este imposibil calculul coordonatelor punctului de staţie dacă unghiurile dintre punctele cunoscute sunt prea mici : Trebuie de asemenea să fiţi atenţi. deoarece punctele pot fi foarte uşor situate pe un cerc. 3) Măsuraţi distanţa către cel puţin unul din punctele cunoscute . 2002 • Poziţionarea ideală a punctelor cunoscute faţă de punctul de staţie este următoarea : unde = punct de statie = punct cunoscut • Uneori calculul coordonatelor punctului de staţie este imposibil dacă punctul de staţie şi trei sau mai multe puncte cunoscute sunt situate pe un cerc : • Când punctele sunt situate pe un cerc luaţi una din următoarele măsuri : 1) Deplasaţi punctul de staţie cât mai aproape de centrul triunghiului .12-0404. SOKKIA 48 TOPOTRADE SRL . 2) Observaţi suplimentar unul sau mai multe puncte cunoscute care să nu se afle pe cerc .

14. SOKKIA 49 TOPOTRADE SRL . distanţa sau coordonatele punctului vizat.12-0404. Diferenţa de unghi orizontal şi diferenţa de distanţă este calculată cu următoarele formule: Diferenţa de unghi orizontal dHA = unghi orizontal proiectat ─ unghi orizontal măsurat Diferenţa de distanţă Sdist : S-O S = distanţa înclinată măsurată – distanţa înclinată proiectată Hdist : S-O H = distanţa orizontală măsurată – distanţa orizontală proiectată Vdist : S-O V = distanţa verticală măsurată – distanţa verticală proiectată • Datele proiectate (ce trebuie trasate) pot fi introduse în diverse moduri: distanţă înclinată. Valorile distanţelor înclinată.1 TRASAREA UNEI DISTANŢE • Un punct poate fi găsit pe baza unui unghi orizontal faţă de o direcţie de referinţă şi a distanţei faţă de punctul de staţie. 2002 14. • Există trei tipuri de măsurători pentru trasare : trasarea unei distanţe. • Diferenţele dintre valorile de trasare anterior introduse în aparat (valori proiectate) şi valorile măsurate pot apare pe ecran dacă se măsoară unghiul orizontal. trasarea coordonatelor şi trasarea înălţimii unui punct inaccesibil. orizontală şi verticală (S/H/V) sunt calculate utilizând coordonatele punctului de staţie. TRASĂRI • Trasarea este operaţia de materializare pe teren a punctelor proiectate. coordonatele de trasare. înălţimea aparatului şi înălţimea prismei. • În modurile de trasare distanţă înclinată. distanţă orizontală.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. distanţă verticală. distanţă orizontală. coordonate şi înălţime punct inaccesibil. coordonatele din memoria aparatului pot fi preluate şi utilizate ca coordonate de trasare. distanţă verticală şi coordonate.

300m 0°06'00" P1 S-O EDIT OK → distanţa de trasat (în acest caz. pentru a introduce valoarea 0 (zero) la cercul orizontal.12-0404.3 ) • Puteţi apăsa [READ] pentru a prelua din memoria internă coordonatele unui punct => distanţa şi unghiul de trasat sunt calculate din coordonate.000m 0°00'00" S-O EDIT P1 OK La fiecare apăsare a tastei soft [ S-O] pe ecran vor apare simbolurile • S-O S : trasarea distanţei înclinate • S-O H : trasarea distanţei orizontale • S-O V : trasarea distanţei verticale (= diferenţa de înălţime dintre centrul aparatului şi centrul prismei) • S-O Coord : trasarea coordonatelor ( vezi subcapitolul 14. : trasarea înălţimii unui punct inaccesibil ( vezi subcapitolul 14.1 Introducerea datelor despre punctul de staţie.300m 40°06'00" TOPOTRADE SRL P2 COORD . 3) Apăsaţi tasta soft [S-O] poziţionată la pagina P3 a modului MEAS => va apare ecranul : 4) Selectaţi "S-O data" => va apare ecranul: S-O Stn. 2002 2) Apăsaţi de două ori tasta soft [0SET] ( poziţionată la pagina P1 a modului de lucru MEAS ).2) • S-O Ht. distanţa orizontală) → unghiul de trasat = unghiul dintre direcţia de referinţă şi direcţia pe care se află punctul proiectat • Apăsarea tastei soft [COORD] de la pagina P2 vă permite să introduceţi coordonatele punctului de trasat SOKKIA 50 S-O H Hdist: H ang: 3. Procedura de preluare a coordonatelor din memoria internă ([READ])” 6) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi următoarele valori: S-O H Hdist: H ang: READ 3.  “12. Orientation S-O data Observation EDM 5) Apăsaţi tasta soft [ S-O] pentru a selecta tipul distanţei S-O S trasate : Sdist: H ang: READ 0.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi direcţia de referinţă. 7th ed.

8) Rotiţi aparatul până ce valoarea “dHA” de pe ecran devine 0 (zero). după care vizaţi centrul prismei. SOKKIA 51 TOPOTRADE SRL . Dacă diferenţa S-O H este pozitivă. • Dacă se apasă tasta soft [← →]. pe ecran va fi afişată valoarea “S-O H”. iar dacă este negativă atunci prisma trebuie îndepărtată de aparat. 2002 7) După tastarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}. S-O H ═ distanţa măsurată ─ distanţa proiectată 10) Deplasaţi prisma înainte şi înapoi până ce diferenţa de distanţă afişată pe ecran devine neglijabilă. 9) Apăsaţi [OBS] pentru măsurarea distanţei. La sfârşit apăsaţi tasta soft [OK].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. prisma trebuie apropiată de aparat. apoi poziţionaţi prisma pe direcţia găsită. • Dacă prisma se află foarte aproape faţă de punctul de trasat. Notă : Intrarea în programul de trasare se poate face şi dacă se apasă tasta soft [MENU] (de la pagina P2 a modului de lucru MEAS) şi apoi se selectează “S-O”. 11) Apăsaţi tasta{ESC} pentru a reveni la ecranul anterior. pe ecran vor fi afişate toate cele 4 săgeţi indicatoare. pe ecran vor apare nişte săgeţi care indică în ce direcţie trebuie mutată prisma pentru a ajunge în punctul de trasat.

52 SOKKIA TOPOTRADE SRL .1. 4) Selectati "S-O data". Punctul poate fi apoi trasat prin selectarea funcţiilor de trasare a direcţiei şi a distanţei orizontale.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [S-O] de la pagina P3 a modului de lucru S-O Stn. 2002 14. 3) Efectuaţi orientarea în staţie. SET calculează unghiul orizontal de trasare şi distanţa orizontală de trasare. aşa cum se explică în capitolul 12.12-0404. Notă : Tasta soft [EDIT] este pentru introducerea coordonatelor prin tastare. va apare ecranul : S-O data Observation EDM 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.1. Introduceţi coordonatele proiectate ale punctului de trasat. 5) Apăsaţi [EDIT]. Pentru explicaţii. aşa cum se explică în capitolul 12. Orientation MEAS.2. vezi subcapitolul 12. iar tasta soft [READ] este pentru preluarea acestora din memoria internă. păstrându-le şi pe acestea în memoria de lucru. apoi apăsaţi tasta soft [ S-O] până ce pe ecran apare <S-O Coord>.2 TRASAREA UNUI PUNCT DE COORDONATE CUNOSCUTE • Această operaţie este utilizată pentru materializarea pe teren a unor puncte proiectate faţă de punctul de staţie şi punctul de orientare.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • După introducerea în memoria de lucru a coordonatelor punctului ce trebuie trasat.

3) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. moment în care punctul inaccesibil de trasat se află la intersecţia dintre axa de vizare şi verticala locului din punctul în care a fost ţinută prisma. ( Vezi şi capitolul "11. : : Ridicaţi prisma Coborâţi prisma 7) Apăsaţi [OBS] pentru a începe trasarea punctului de coordonate cunoscute. apăsaţi tasta soft [OK].1. 14. adică în care nu se poate ţine prisma în mod direct.3 TRASAREA ÎNĂLŢIMII UNUI PUNCT INACCESIBIL • Este operaţia pentru găsirea unui punct inaccesibil. aşa cum se explică în capitolul 12.h) şi înălţimea prismei (Tgt.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.300m EDIT OK 8) După încheierea trasării apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul anterior. 2) Apăsaţi tasta soft [S-O] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. Determinarea înălţimii unui punct inaccesibil" ). 2002 6) Apăsaţi tasta soft [OK] => SET va calcula şi va afişa elementele de trasare (distanţa de trasat şi unghiul orizontal). 4) Selectaţi “S-O data” şi apăsaţi [ S-O] până ce pe ecran apare <S-O Ht.h).1}.5. introducând şi valorile pentru înălţimea aparatului (Inst. 7) Apăsaţi [REM] pentru începerea trasării.>.  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi înălţimea prismei (distanţa de la vârful jalonului până în centrul prismei) cu o ruletă apoi poziţionaţi prisma dedesubtul sau deasupra punctului inaccesibil ( pe verticala acestuia ).12-0404. 8) Apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul anterior. 5) Apăsaţi tasta soft [EDIT] şi introduceţi valoarea înălţimii punctului inaccesibil : 6) După introducerea valorii înălţimii. Height: S-O 3. SOKKIA 53 TOPOTRADE SRL . : : Rotiţi luneta către zenit Rotiţi luneta către nadir S-O Ht. Deplasaţi prisma pentru a găsi punctul de trasat {vezi paşii 9) şi 10) de la subcapitolul 14. Mişcaţi luneta în sus sau în jos până ce valoarea afişată pe prima linie a ecranului de mai jos devine 0 (zero).

mai întâi trebuie definită Linia de bază. Y) = Hdist’ / Hdist = factorul de scară Hdist’ = distanţa orizontală calculată din valorile măsurate Hdist = distanţa orizontală calculată din coordonatele introduse • Când nu se observă primul sau al doilea punct.1 DEFINIREA LINIEI DE BAZĂ Pentru a realiza măsurători de trasare a unui aliniament. 2002 15. SOKKIA 54 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. a tăia Fill = a umple. factorul de scară este setat la “1”. 1st Pt = primul punct 2nd Pt = al doilea punct Baseline = Linia de Bază Length = abscisă Offset = ordonată Grade = pantă Cut = a săpa. Scale (X.12-0404. TRASAREA UNUI ALINIAMENT Trasarea unui aliniament se utilizează pentru materializarea (găsirea) unui punct aflat la o distanţă dată faţă de o Linie de Bază şi pentru determinarea distanţei de la un punct măsurat la Linia de Bază. a completa 15. Valoarea factorului de scară este diferenţa dintre coordonatele introduse şi coordonatele măsurate. Linia de bază poate fi definită prin introducerea coordonatelor a două puncte. • Procedura de definire a Liniei de Bază este aceeaşi atât pentru măsurătorile de trasare a unui aliniament cât şi pentru operaţia de Proiecţie a unui punct descrisă în capitolul 16.

 Define 2nd Pt. 6) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi datele pentru al doilea punct.706 104. 5) Apăsaţi {} pentru a trece la al doilea punct.069 11. 3) Selectaţi “Define baseline”.  Define 2nd Pt.775 P2 MEAS 8) Apăsaţi [MEAS] pentru a putea măsura primul punct.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 7th ed. apoi apăsaţi [EDIT]. Orientation Define baseline Set-out line Define 1st Pt.069 11.122 1 2 3 4 4) Introduceţi coordonatele primului punct apoi apăsaţi {Enter}.706 104. treceţi direct la pasul 13). apoi selectaţi meniul “Set-out line”.088 12.1.1. • Tasta soft [READ] este pentru preluarea coordonatelor din memoria internă. 2002 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.12-0404.464 91.  subcapitolul 12.  Np: Ep: Zp: 113. Np: Ep: Zp: 112. Np: Ep: Zp: 112. => va apare ecranul : 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.775 P1 READ REC EDIT OK 7) Apăsaţi tasta {FUNC} => pe ultima linie a ecranului va apare tasta soft [MEAS] : • Când primul şi al doilea punct nu trebuie măsurate. explicaţiile din Procedura “ Preluarea coordonatelor din memoria internă ([READ])” Set-out line Stn. 55 SOKKIA TOPOTRADE SRL . aşa cum este descris în subcapitolul 12.

000091 ScaleY 1.12-0404.003m Hmeas 13. • Apăsaţi [Sy=1] pentru a seta la 1 valoarea pentru factorul de scară pe y. • Pentru a remăsura primul punct apăsaţi [NO]. Measure 1st Pt.Manual de utilizare Seria 30R 9) Vizaţi primul punct şi apăsaţi [OBS]. distanţa calculată din coordonatele introduse pentru cele două puncte (Hcalc) şi factorii de scară (ScaleX şi ScaleY).669 1:** % OK 13) Apăsaţi [OK] pentru a defini Linia de Bază => va apare ecranul <Set-out line>.088 12. 2002 12) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării celui de-al doilea punct => pe ecran sunt afişate : Azimuth 93°20’31” distanţa dintre cele două puncte măsurate (Hmeas). • Aici se poate introduce înălţimea prismei.004m ScaleX 1. 11) Vizaţi al doilea punct şi apăsaţi [OBS]. • Apăsaţi [1:**] pentru a schimba modul de afişare a pantei din procente în “1:**=cota:distanţa orizontală” Set-out line Point Line SOKKIA 56 TOPOTRADE SRL . N E Z OBS 113.000091 Sy=1 Sy=Sx EDIT OK Grade % -2. • Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.464 91.122 7th ed. Rezultatul măsurătorii este afişat pe ecran. Hcalc 13. 10) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării primului punct.

2002 15.2 TRASAREA UNUI PUNCT PE UN ALINIAMENT Măsurătorile pentru trasarea unui punct pe un aliniament se utilizează pentru a determina coordonatele unui punct prin introducerea abscisei şi ordonatei faţă de o Linie de Bază.024 REC S-O SOKKIA 57 TOPOTRADE SRL .  Subcapitolul 22.1 • Apăsaţi [ S-O] pentru a trasa ‘Punctul căutat’. Point Line 2) Apăsaţi [EDIT]. Set-out line N E Z 111.  Capitolul 14.  PROCEDURĂ : Set-out line 1) Selectaţi “Point” din ecranul <Set-out line>.796 94. Setaţi următoarele valori: (1) Length=abscisa=distanţa (în lungul Liniei de Bază) dintre “Primul punct” şi piciorul perpendicularei din “Punctul căutat” pe Linia de Bază Set-out line Length 3. • Înainte de trasarea unui punct pe un aliniament trebuie definită Linia de Bază.678 m Offset 1.12-0404. Valorile coordonatelor pentru ‘Punctul căutat’ sunt calculate şi afişate.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • [REC]: pentru înregistrarea valorilor coordonatelor.675 12. 4) Apăsaţi tasta {ESC}.456 m EDIT OK (2) Offset=ordonata=distanţa (cea mai scurtă) dintre “Punctul căutat” şi Linia de Bază 3) Apăsaţi [OK].

Set-out line Point Line 2) Apăsaţi [EDIT] şi introduceţi valoarea Offset • Offset = cu cât să fie deplasată Linia de Bază Valoare pozitivă => deplasare spre dreapta Valoare negativă => deplasare spre stânga • Când Linia de Bază nu trebuie deplasată.  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi “Line” din ecranul <Set-out line>. Apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea. • Înainte de verificarea unui punct faţă de un aliniament. 2002 15.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. treceţi direct la pasul 3). Rezultatul măsurării apare pe ecran. Linia de Bază poate fi translatată pe o direcţie orizontală (Offset).3 VERIFICAREA UNUI PUNCT FAŢĂ DE UN ALINIAMENT Prin măsurătoarea de verificare se determină la ce distanţă în plan orizontal se află punctul mă-surat faţă de Linia de Bază. Dacă este necesar. trebuie definită Linia de Bază. SOKKIA 58 TOPOTRADE SRL . 3) Vizaţi prisma şi apăsaţi [OBS].12-0404. şi ce diferenţă de nivel este între punctul măsurat şi Linia de Bază.

• “Fill” arată că punctul măsurat se află deasupra Liniei de Bază.  Capitolul 20. Pe ecran sunt afişate diferenţele dintre punctul măsurat şi Linia de Bază (vezi şi desenele de mai sus). • Apăsaţi [NO] pentru a măsura din nou punctul. 7th ed. SOKKIA 59 TOPOTRADE SRL .12-0404.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi [YES] pentru a utiliza rezultatele măsurării. • “Cut” arată că punctul măsurat se află sub Linia de Bază. • Tasta soft [REC] este pentru a înregistra rezultatul măsurătorii. 5) Vizaţi următorul punct şi apăsaţi [OBS] pentru a-l măsura. iar o valoare negativă arată că se află la stânga. 2002 • Length = distanţa în lungul Liniei de Bază dintre “Primul punct” şi punctul măsurat. • Offline : o valoare pozitivă arată că punctul este în dreapta Liniei de Bază.

centru si sfarsit.1 Definirea arcului Un arc poate fi definit introducand parametric acestuia: raza. aşa cum este descris în subcapitolul 12. .directie (spre dreapta sau spre stanga punctului de inceput) . 8) introduceti parametri curbei si apoi apasati Enter. Va apare ecranul <Set-out arc>.1.tangenta ! acesti parametri pot fi introdusi sau nu. in functie de coordonatele specificate in pasul 5.. 9) apasati [OK] in ecranul afisat la pasul 8.raza . apoi selectaţi meniul “Set-out line”. Cand apăsaţi [READ]. To: realizeaza un arc pana in punctul… To/Center: realizeaza un arc pana in punctul…. SOKKIA 60 TOPOTRADE SRL Set-out arc Stn.12-0404. etc PROCEDURA: 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.unghiul . TRASARE ARC 16. pe ecran va aparea [NEXT] 7) introduceti alti parametrii pentru arc. si cu centrul in….coarda . explicaţiile din Procedura “ Preluarea coordonatelor din memoria internă ([READ])” 4) Introduceţi coordonatele primului punct apoi apăsaţi [OK] 5) Apasati{}/{}pentru a selecta coordonatele apoi apasati [OK]. pentru a defini arcul.  subcapitolul 12. 2002 16. Center: introduce cordonatele centrului arcului Intersect: introduce punctul de intersectie Center/Intersect: introduce cordonatele centrului arcului si ale punctului de intersectie(intersectia tangentelor) 6) alegeti una din variantele de mai sus si apasati Enter Cand introduceti mai multe seturi de coordinate.1. Orientation Define arc Set-out arc .trecand prin punctual de intersectie (intersectia tangentelor)……. 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. • Tasta soft [READ] este pentru preluarea coordonatelor din memoria internă. coordonatele de inceput. unghi. 3) Selectaţi “Define arc”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. To/Intersect: realizeaza un arc pana in punctul….

 PROCEDURĂ : 1) Selectaţi “Set-out arc” din ecranul <Set-out arc>. E 94. Valorile coordonatelor pentru ‘Punctul căutat’ N 111.2 Trasarea unui arc 7th ed.675 Z 12.456 m (3) Offset=ordonata=distanţa (cea mai scurtă) dintre CHORD “Punctul căutat” şi arc . 2002 Măsurătorile pentru trasarea unui punct pe un arc se utilizează pentru a determina coordonatele unui punct prin introducerea lungimii arcului (sau coardei arcului) si a ordonatei arcului • Înainte de trasarea unui arc trebuie definit arcul.  Subcapitolul 25. Set-out arc Stn. 4) Apăsaţi tasta {ESC}.024 • [REC]: pentru înregistrarea valorilor coordonatelor.Orientation Define arc Set-out arc 2) Setaţi următoarele valori: (1) Arc: lungimea arcului dintre “Primul punct” pana la Set-out line “Punctul căutat” (1’) Chord=Coarda: lungimea cordei arcului dintre “Primul Arc : 20.12-0404.apasati [CHORD] pentru a putea introduce valori pentru coarda Set-out arc 3) Apăsaţi [OK].000m punct” pana la “Punctul căutat” Offset : 1.  Capitolul 14. OK S-O SOKKIA 61 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 16.796 sunt calculate şi afişate.1 REC • Apăsaţi [ S-O] pentru a trasa ‘Punctul căutat’.

apoi selectaţi “Point Projection” 2) Introduceţi coordonatele punctului de staţie.12-0404. 2002 17. trebuie definită Linia de Bază.1 Definirea Liniei de Bază • Procedura de Definire a Liniei de Bază este aceeaşi atât pentru măsurătorile de “Trasare a unui punct pe un aliniament” cât şi pentru cele de “Proiecţie a unui punct”. 17. 17.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi [MENU] de la pagina 2 a modului de lucru MEAS.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Pentru a înregistra coordonatele în memoria internă.514 Ep: 101. paşii de la 2) la 13). • Apăsaţi [OBS] pentru a măsura punctul de proiectat.2 Proiecţia unui punct Înainte de începerea proiecţiei unui punct. Punctul de proiectat poate fi măsurat sau introdus. Va apare ecranul <Point projection>. apoi definiţi Linia de Bază. Prin operaţia de “Proiecţie a unui punct” se determină abscisa şi ordonata Punctului proiectat faţă de o Linie de Bază şi coordonatele Punctului proiectat (Punctul proiectat = proiecţia pe Linia de Bază a Punctului de proiectat). PROIECŢIA UNUI PUNCT Proiecţia unui punct este utilizată pentru a proiecta un punct pe o Linie de Bază. apăsaţi tasta {FUNC}.152 READ OBS P1 OK TOPOTRADE SRL . apoi apăsaţi [REC].1.  Capitolul 25. 3) Apăsaţi [OK] pentru a defini Linia de Bază.  Capitolul 15.  Capitolul 17. Orientation Define baseline Point Projection 2) Selectaţi programul “Point Projection” pentru a fi afişat ecranul <Point projection>. 3) introduceţi coordonatele punctului de proiectat.1 Point Projection Stn.423 Zp: 12.1 62 SOKKIA Point projection Np: 103.  PROCEDURĂ : 1) Definiţi Linia de Bază.

321m XYZ REC S-O SOKKIA 63 TOPOTRADE SRL .879m Offset 9. • Offset=distanţa de la ‘Punctul de proiectat’ la ‘Punctul proiectat’ (Vezi desenul).12-0404. 2002 4) Apăsaţi [OK]. • d. 5) Apăsaţi [ESC].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Continuaţi măsurătorile (repetaţi începând cu pasul 3) ).Elev=diferenţa de nivel dintre Linia de Bază şi Punctul proiectat.  Capitolul 25. • Apăsaţi [XYZ] pentru ca pe ecran să fie afişate coordonatele Punctului proiectat • Apăsaţi [OFFSET] pentru ca pe ecran să fie afişate valorile Length şi Offset • Apăsaţi [REC] pentru a înregistra în memorie coordonatele Punctului proiectat.340m d. Pe ecran sunt afişate următoarele valori: • Length=distanţa în lungul Liniei de Bază de la ‘Primul punct’ la ‘Punctul proiectat’.Elev 0. Point projection Length 10.1 • Apăsaţi [ S-O] pentru a trece la măsurătorile pentru trasarea Punctului proiectat  Capitolul 14.

in cea de-a doua pagina a modului de lucru Meas. apasati [MENU]. 5. poate fi gasit specificand lungimea si azimutul.1” 3. 2002 18. pe ecran este afisata [COORD]. introduceti coordonatele primului punct si apasati [NEXT] . apasati Escape.) SOKKIA 64 TOPOTRADE SRL . apoi apasati “Intersection” 2.cand cursorul este pozitionat pe “Azmth1” sau “Azmth2”. Apasati [COORD] pentru a introduce azimutul pentru fiecare punct. introduceti valorile pentru cel de-al doilea punct si apasati [OK] 4. introduceti azimutul (sau distanta orizontala) primului si celui de-al doilea punct.12-0404.[REC] inregistreaza valorile coordonatelor ca fiind puncte cunoscute “25. PROCEDURA 1. apasati [OK]. . Coordonatele punctului de intersectie sunt calculate si afisate 6. INTERSECTII Punctul de intersectie dintre doua puncte de referinta. Continuati masuratoarea (repetand pasii incepand cu pasul 2.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.1” . coordonatele inregistrate pot fi vizualizate si utilizate “12.cand [READ] este apasata.nu este necesar sa introduceti aceste valori .

cand apasati [OK] la pasul 4. apasand Escape.introduceti azimutul atunci cand nu exista coordonate inregistrate pentru viza din spate a ultimului punct. CALCULUL DRUMUIRII Masurarea unei drumuiri incepe cu masurarea vizei in fata si in spatele punctului de statie.aceasta cautare poate fi oprita. apoi introduceti valoarea.6) 2. 5.pentru folosirea tastelor soft din acest ecran. apasati [MENU]. – daca nu exista coordonate salvate pentru viza din spate. Apasati OK pentru a trece la pasul 4 4. si apasati Enter – daca exista coordonate salvate pentru viza din spate. daca doriti.cand [LIST] este apasat. . . Daca apasati Escape. Procesul se repeat pe lungimea drumuirii. va aparea o lista cu statiile salvate in job-ul current. sau daca exista mai multe vize inainte pentru un sigur punct.1 . 23. apoi selectati “Traverse”. Punctele din pasul 1 vor fi afisate in ordinea in care ele au fost masurate. In pagina a doua a modului de lucru MEAS. instrumentul va cauta ruta drumuirii. Din acest punct se masoara viza in spate si cea din fata. introduceti manual aceste valori. intruceti numele vizei din spate pentru primul punct de statie .12. 3. . Inainte de a incepe calculul drumuirii. Din aceasta lista pot fi folosite statiile. apasati { } pentru a muta cursorul pe “Azmth”. Introduceti numele primului punct si apasati Enter . cautarea rutei drumuirii se opreste automat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. va fi afisat azimutul. 23. Apasati [LIST] si selectati ce viza inainte va fi folosita ca urmatorul punct.12-0404. PROCEDURA: 1. ruta drumuirii poate fi calculate utilizand doar punctele pana cand a fost interrupt procesul de cautare.4. SOKKIA 65 TOPOTRADE SRL . vezi cap. Aceasta functie se foloseste pentru a calcula coordonatele drumuirii. si apasati Enter . apasati [OK] pentru a confirma ruta drumuirii 7. introduceti aceste valori manual pentru a fi afisat azimutul – pentru a introduce azimutul fara a introduce coordonatele vizei din spate. Apoi instrumentul se muta in punctul de viza in fata iar punctul de statie devine viza in spate.daca nu exista coordonate salvate pentru punctul de statie dorit.cand este gasit un punct al drumuirii cu coordonatele unui punct cunoscut inregistrat. introduceti numele vizei din spate pentru ultimul punct de statie. masurati punctele drumuirii si inregistrati datele (cap. 2002 19. 6.

North: inchiderea pe distanta data in coordonate x d. . Apasati [ADJUST] pentru a incepe calculul drumuirii prin metoda unghiurilor selectata in pasul 8. 2002 8. instrumentul va afisa precizia drumuirii d.3) .East: inchiderea pe distanta data in coordonate y d.apasati [OPTION] pentru a selecta metoda prin care se va face calculul drumuirii: coordonate. apasati [ADJUST] pentru a incepe calculul drumuirii prin celelate doua metode. atunci calculul drumuirii se va face prin celelalte doua metode. Nota: .calculul drumuirii se poate face si cu ajutorul functiei [TRAVER]. 10.Dist: inchiderea pe distanta orizontala precision: precizia drumuirii in raport cu distanta orizontala parcursa si inchiderea pe distanta d. unghiuri si inaltimi 9.rezultatele datele calculului drumuirii vor fi salvate in job-ul current ca Note. atunci cand este apasat [OK] in pasul 7.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404..daca parametrul “None“ este selectat in metoda unghiurilor. Toate datele calculate vor fi salvate in jobul current iar calculul drumuirii se va termina. Dupa ce ati confirmat rezultatele.Ang: eroarea inchiderii pe orientare d. SOKKIA 66 TOPOTRADE SRL .Elev: inchiderea pe distanta data in coordonate z . prima oara calculul drumuirii se va face prin metaoda unghiurilor. in cazul in care aceasta este alocata in modul de lucru Meas (vezi cap.29.

• Când punctul excentric este situat în faţa sau în spatele punctului ţintă. SOKKIA 67 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. • Punctul ţintă poate fi determinat în trei feluri. explicate mai jos : 1) Prin măsurarea cu ruleta a distanţei dintre punctul ţintă şi punctul excentric • Când punctul excentric este situat în stânga sau în dreapta punctului ţintă. MĂSURĂTORI CU EXCENTRICITATE • Măsurătorile cu excentricitate sunt realizate în scopul determinării punctelor în care prisma nu poate fi ţinută în mod direct sau a punctelor ce nu pot fi vizate. • Este posibil să determinaţi distanţa şi unghiul către un punct pe care doriţi să-l măsuraţi (punctul ţintă) prin ţinerea prismei într-un punct (punctul excentric) situat la mică distanţă de punctul ţintă şi prin măsurarea distanţei către punctul excentric. trebuie ca unghiul format de liniile ce unesc punctul excentric cu punctul ţintă şi cu punctul de staţie să fie de aproximativ 90°. 2002 20. 2) Prin vizarea punctului ţintă • Punctul excentric trebuie să fie situat cât mai aproape de punctul ţintă astfel încât distanţa de la punctul de staţie la punctul excentric să fie egală cu distanţa de la punctul de staţie la punctul ţintă. el trebuie să se afle pe linia ce uneşte punctul ţintă cu punctul de staţie.12-0404.

după care selectaţi opţiunea potrivită pentru ‘Direc. 3) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS 4) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. aşa cum se explică în capitolul 12.’ (poziţia punctului excentric faţă de punctul ţintă) (vezi mai jos). apoi ţineţi prisma în punctul excentric. 2002 • Linia ce uneşte punctele excentrice A şi B trebuie să treacă şi prin punctul ţintă. el trebuie să se afle pe linia ce uneşte punctul ţintă cu punctul de staţie. trebuie ca unghiul format de liniile ce unesc punctul excentric cu punctul ţintă şi cu punctul de staţie să fie de aproximativ 90°.  PROCEDURĂ : 1) Alegeţi punctul excentric în apropiere de punctul ţintă şi măsuraţi distanţa dintre ele. • Când punctul excentric este situat în faţa sau în spatele punctului ţintă.1.12-0404. • Aveţi grijă să ţineţi prisma astfel încât cota din punctul excentric să fie egală cu cota din punctul ţintă. Se măsoară punctele excentrice. 20. 5) Selectaţi "Offset/Dist" apoi apăsaţi tasta soft [EDIT] şi introduceţi valoarea pentru ‘Dist’ (distanţa dintre punctul excentric şi punctul ţintă). După ce distanţa e măsurată apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea.Manual de utilizare Seria 30R 3) Prin măsurarea distanţei dintre punctul ţintă şi două puncte excentrice 7th ed. 2) Vizaţi prisma ţinută în punctul excentric apoi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa. iar distanţa dintre punctul B şi punctul ţintă trebuie măsurată cu ruleta.1 MĂSURĂTOARE EXCENTRICĂ CU O DISTANŢĂ • Când punctul excentric este situat în stânga sau în dreapta punctului ţintă. SOKKIA 68 TOPOTRADE SRL .

există 4 opţiuni : → : punctul excentric este în dreapta punctului ţintă ← : punctul excentric este în stânga punctului ţintă ↑ : punctul excentric este în spatele punctului ţintă ↓ : punctul excentric este în faţa punctului ţintă • Tasta soft [OBS] este pentru reobservarea punctului excentric. • Pentru a calcula şi a afişa coordonatele punctului ţintă apăsaţi [XYZ]. • Pentru a renunţa la valorile calculate şi a reveni la ecranul anterior apăsaţi [NO]. 6) Apăsaţi tasta soft [OK] => SET calculează şi afişează distanţa şi unghiul către punctul ţintă : Offset/Dist S ZA HAR REC 34. unghiul vertical şi unghiul orizontal către  punctul excentric → distanţa dintre punctul excentric şi punctul ţintă → poziţia punctului excentric faţă de punctul ţintă Direc. apăsaţi tasta soft [REC] ( pentru amănunte vezi capitolul 20). unghiul vertical şi unghiul orizontal către  punctul ţintă 7) Pentru a confirma valorile calculate (ceea ce înseamnă că acestea vor fi reţinute în memoria de lucru) şi a reveni la ecranul anterior. SOKKIA 69 TOPOTRADE SRL .770m 80°30'10" 120°10'00" m EDIT OK   → distanţa înclinată. 2002 S ZA HAR Dist: 2 34. apăsaţi tasta soft [YES].980m 80°30'10" 125°30'20" XYZ NO YES   → distanţa înclinată.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.:→ OBS • Selectarea poziţiei punctului excentric faţă de punctul ţintă se face cu ajutorul tastei { } sau { }.12-0404. • Pentru a înregistra în memoria internă (în fişierul curent) rezultatele măsurătorii.

2002 20.  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma ţinută în punctul excentric şi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa. 3) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.2 MĂSURAREA CU EXCENTRICITATE UNGHIULARĂ • Punctul excentric trebuie să fie situat cât mai aproape de punctul ţintă astfel încât distanţa de la punctul de staţie la punctul excentric să fie egală cu distanţa de la punctul de staţie la punctul ţintă. 5) Selectaţi "Offset/Angle". • Aveţi grijă să ţineţi prisma astfel încât cota din punctul excentric să fie egală cu cota din punctul ţintă.1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 70 TOPOTRADE SRL . fi 7) Pentru a confirma valorile afişate (ceea ce înseamnă că acestea vor fi reţinute în memoria de lucru) şi a reveni la ecranul anterior. apăsaţi tasta soft [YES]. 4) Introduceţi coordonatele punctului de staţie aşa cum se explică în capitolul 12.. 2) După măsurarea distanţei apăsaţi tasta soft [STOP] pentru a opri măsurarea => pe ecran vor fi afişate distanţa înclinată (S). 6) Vizaţi punctul ţintă apoi apăsaţi tasta soft [OK] => pe ecran vor afişate distanţa şi unghiurile către punctul ţintă. unghiul vertical (ZA) şi unghiul orizontal (HAR) către punctul excentric.12-0404.

apoi apăsaţi [OBS] => SET începe să măsoare distanţa. după încheierea măsurării distanţei apăsaţi tasta soft [YES].12-0404.1. 4) Selectaţi "Offset/2D". 2RT500-K. iar constanta prismei introdusă în aparat trebuie să fie 0 (zero). • Puteţi uşura operaţiile de măsurare dacă utilizaţi sistemul special de 2 prisme.1. Observaţi prisma A şi prisma B.  Subcap. Acesta este un accesoriu opţional şi constă dintr-un jalon pe care sunt montate două ţinte reflectorizante.3 MĂSURĂTOARE EXCENTRICĂ CU DOUĂ DISTANŢE • Ţineţi două prisme (A şi B) în două puncte excentrice situate pe o linie care să treacă şi prin punctul ţintă. În acest fel aparatul poate calcula distanţa şi unghiurile către punctul ţintă. aşa cum se explică în capitolul 12. coliniare cu punctul ţintă. apoi introduceţi distanţa de la prisma B la punctul ţintă. 2) Apăsaţi tasta soft [OFFSET] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. 2002 20.  PROCEDURĂ : 1) Stabiliţi punctele excentrice A şi B. 24. procedura “Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM])”. 5) Vizaţi prisma din punctul A . tipul ţintei selectat trebuie să fie “Sheet”. 3) Introduceţi coordonatele punctului de staţie. Când utilizaţi sistemul 2RT500-K. Va apare ecranul : SOKKIA 71 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.

în locul coordonatelor vor fi afişate observaţiile către punctul ţintă (S. SOKKIA 72 TOPOTRADE SRL .12-0404. ZA şi HAR). 8) Apăsaţi tasta soft [YES] • Pentru a renunţa la valorile calculate şi a observa din nou prisma A. pe ecran. Procedura de înregistrare este prezentată în capitolul 20.Manual de utilizare Seria 30R Observe 2nd o/s ZA 73°18’00” HAR 250°12’00” OBS 7th ed. • Pentru a înregistra în memoria internă valorile calculate apăsaţi [REC]. 2002 6) Vizaţi prisma din punctul B şi apăsaţi [OBS] => SET măsoară şi afişează coordonatelele. 7) Introduceţi valoarea distanţei de la punctul excentric B la punctul ţintă şi apăsaţi tasta {Enter} => => SET va calcula şi va afişa coordonatele punctului ţintă. apăsaţi tasta soft [NO]. Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma valorile afişate. • Dacă se apasă tasta soft [HVD].

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 73 TOPOTRADE SRL . fără a fi nevoie de schimbarea punctului de staţie. MĂSURAREA DISTANŢEI DINTRE DOUĂ PUNCTE-PRISMĂ Notă: Punct-prismă = punct în care se ţine prisma pentru măsurarea distanţei • Această operaţie se efectuează pentru a determina distanţa înclinată. • Dacă înălţimea prismei este aceeaşi în ambele puncte. distanţa pe verticală dintre 2 puncte-prismă va reprezenta în acelaşi timp şi diferenţa de nivel dintre cele două puncte. distanţa orizontală şi distanţa pe verticală dintre un punct considerat ca referinţă (punct de start) şi un alt punct.12-0404. 2002 21.

012m MOVE S/% OBS Valorile afişate au următoarele semnificaţii : S = distanţa înclinată dintre punctul de start şi punctul Pct. utilizând aceeaşi procedură puteţi determina distanţele (S.3. • [OBS] : pentru reobservarea punctului de start • [MOVE] : pentru modificarea punctului de start (vezi 18. 2002 21. După încheierea măsurătorii va apare ecranul : MLM S H V 20. SOKKIA 74 TOPOTRADE SRL . distanţa orizontală şi distanţa verticală între punctul de start şi punctul Pct.757m 20.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. După măsurarea distanţei apăsaţi [STOP] pentru a opri măsurarea. H şi V) dintre punctul de start şi orice alt punct.1 MĂSURAREA DISTANŢEI ÎNTRE DOUĂ SAU MAI MULTE PUNCTEPRISMĂ  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma din punctul de start şi apoi apăsaţi [DIST] pentru a măsura distanţa.3) apoi apăsaţi tasta soft [MLM] => aparatul măsoară distanţa.2 V = distanţa verticală dintre punctul de start şi punctul Pct.12-0404. În continuare.2) apoi apăsaţi tasta soft [MLM] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => SET începe măsurarea distanţei.2 H = distanţa orizontală dintre punctul de start şi punctul Pct.345m 1.2) • [S/%] : pentru afişarea pantei în loc de distanţa înclinată şi invers (acţionează ca un întrerupător) 4) Pentru a ieşi din acest mod de lucru apăsaţi tasta <ESC>. iar după încheierea măsurătorii pe ecran vor fi afişate : distanţa înclinată.2 MLM 3) Vizaţi un alt punct (Pct. 2) Vizaţi al doilea punct (Pct.

3. 2002 21.2 va fi noul punct de start. vizaţi punctul Pct.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404.  PROCEDURĂ : 1) Urmaţi paşii 1) şi 2) ai procedurii prezentate mai sus (în subcapitolul 18.2 SCHIMBAREA PUNCTULUI DE START • Este posibil ca ultimul punct observat să devină noul punct de start. SOKKIA 75 TOPOTRADE SRL .3 apoi apăsaţi tasta soft [MLM]. de exemplu.1) 2) Apăsaţi tasta soft [MOVE] apoi apăsaţi tasta soft [YES] => în acest fel punctul Pct. Pentru a determina cele 3 distanţe dintre noul punct de start şi. punctul Pct.

SOKKIA 76 TOPOTRADE SRL . apoi calculează şi afişează coordonatele : 3) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru a confirma măsurătoarea. • Calculul ariei se face pe baza coordonatelor punctelor de pe contur. apoi selectaţi programul “Area calculation”. 1 este acelaşi lucru. 3. 2002 22. 2. CALCULUL ARIEI UNEI SUPRAFEŢE • Puteţi calcula aria unei suprafeţe determinată de cel puţin 3 sau cel mult 30 puncte pe contur. dacă punctele sunt specificate în ordinea 1. 2. De exemplu.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. 4.  PROCEDURĂ : A. prin măsurarea directă a punctelor pe teren B. obţinute prin una din următoarele metode : A.12-0404. nu însă şi dacă ele sunt specificate în ordinea 1. 5. 4. în sens orar sau în sens trigonometric. Calcul prin măsurarea directă a punctelor pe teren 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. apoi apăsaţi [OBS] => SET măsoară distanţa şi unghiurile. 2. 4. 2) Vizaţi primul punct şi apăsaţi tasta soft [MEAS]. 3. 3. 5 sau 5. prin preluarea coordonatelor din memoria internă • Punctele de pe contur trebuie specificate în ordine.

5) După ce din memoria internă au fost preluate toate punctele. apăsaţi [OK].2. apăsaţi tasta soft [CALC] => pe ecran va apare aria calculată : 6) Pentru a ieşi din programul de calcul arii şi a reveni în modul de lucru MEAS. dar ea nu este alocată încă în modul de lucru MEAS. Calcul prin preluarea coordonatelor din memoria internă  “ PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” explicată în subcapitolul 12.  PROCEDURĂ : B. apoi selectaţi programul “Area calculation”.12-0404. de SOKKIA 77 TOPOTRADE SRL . în sens orar sau în sens trigonometric. apăsaţi [OK]. 7th ed. 2002 • Punctele de pe contur trebuie specificate în ordine. 2) Apăsaţi tasta soft [READ] pentru a prelua coordonatele primului punct din memoria internă : 01: Pt_01 02: 03: 04: 05: READ MEAS 3) Deplasaţi bara pe punctul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter}.1.Manual de utilizare Seria 30R 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) şi pentru celelalte puncte de pe contur. 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) şi pentru celelalte puncte de pe contur. Notă : Pentru a intra în programul de calcul arii există şi tasta soft [AREA]. 5) După ce au fost măsurate toate punctele. apăsaţi tasta soft [CALC] => pe ecran va apare aria calculată : 6) Pentru a ieşi din programul de calcul arii şi a reveni în modul lucru MEAS. 1) Apăsaţi tasta soft [MENU] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS. Operaţiunea de alocare este explicată în subcapitolul 24.

SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER” SOKKIA 78 TOPOTRADE SRL . coordonate. apăsaţi tasta {ESC}. în timp ce vă aflaţi în modul de lucru MEAS.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. unghiuri + distanţă. 21. 22 şi 23 sunt explicate operaţiile prin care poate fi administrată memoria internă a aparatului.  “21. Pentru asta există două moduri de lucru : MEM şi REC. apoi apăsaţi tasta soft [MEM] => va apare ecranul : Memory JOB Known data Code • Pentru a intra în modul de lucru REC apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => pe ecran vor apare următoarele programe : REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data Note View • Modul de lucru MEM este pentru administrarea memoriei interne. • Pentru a intra în modul de lucru MEM. 2002 EXPLICAŢIE SUPLIMENTARĂ LUCRUL CU MEMORIA INTERNĂ ŞI CU LISTA DE CODURI • În capitolele 20. unghiuri + distanţă + coordonate). • Întreaga memorie a aparatului se împarte în 2 părţi : 1) Memoria de lucru MEAS 2) Memoria internă  MEM • Memoria internă este formată din 2 subzone : a) subzona (formată din 10 fişiere predefinite) pentru înregistrarea : * datelor măsurate : MEM → ‘JOB’ * punctelor cunoscute : MEM → ‘Known data’ b) lista de coduri (în care pot fi introduse maxim 40 coduri) : MEM → ‘Code’ • Memoria internă are o capacitate de 10. • Modul de lucru REC este pentru înregistrarea în fişierul curent a datelor măsurate (doar unghiuri.12-0404.000 de înregistrări.

Pt. SET verifică dacă în memorie există un alt punct cu acelaşi număr (nume). Operaţia de selectare a fişierului curent este explicată în subcapitolul 21.739 0. caz în care pe ecran apare mesajul : N E Z 5.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Apăsaţi [NO] pentru a redenumi punctul. dacă (din greşeală) apăsaţi cumva [YES]. 2002 23. PNT-001 Notă : Ecranul de mai sus apare chiar şi atunci când vizaţi un punct care anterior a fost înregistrat ca punct de staţie (STN). a distanţei şi a coordonatelor → Înregistrarea notelor → Vizualizarea datelor înregistrate SOKKIA 79 TOPOTRADE SRL .544 -0. vechea înregistrare (de tip STN) se va şterge. Apăsaţi [ADD] pentru ca în fişierul curent să fie stocată o nouă înregistrare cu acelaşi număr (nume). ÎNREGISTRAREA DATELOR (Modul de lucru REC) • Datele măsurate se înregistrează în memoria internă.245 Overwrite ? ADD NO YES !!! IMPORTANT !!! Apăsaţi [YES] pentru a înlocui vechiul punct.1. • Pentru a intra în modul de lucru REC apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul : REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data Note View → Înregistrarea datelor despre punctul de staţie → Înregistrarea unghiurilor → Înregistrarea unghiurilor şi distanţei → Înregistrarea coordonatelor → Înregistrarea unghiurilor. Aveţi deci grijă ce tastă soft apăsaţi atunci când apare ecranul de mai sus. • La înregistrarea unui punct. în fişierul curent. În acest caz.12-0404.

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

23.1

ÎNREGISTRAREA DATELOR DESPRE PUNCTUL DE STAŢIE (STN DATA)

• Înregistrarea (de tip STN) care rezultă ocupă spaţiu în memorie cât două înregistrări. • Datele care se înregistrează sunt : coordonatele punctului de staţie, numărul punctului, înălţimea aparatului, codul punctului, numele operatorului, data, ora, vremea, vântul, temperatura, presiunea şi corecţia atmosferică. • Se recomandă înregistrarea în fişierul curent a datelor despre punctul de staţie înainte de a efectua măsurători şi a înregistra observaţii. Dacă nu se înregistrează datele despre punctul de staţie, va fi considerat ca punct de staţie înregistrarea STN anterioară.  PROCEDURĂ :
REC Stn data Angle data Dist data Coord data Dist+Coord data

1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul : 2) Selectaţi "Stn data". • Apăsaţi [READ] pentru a prelua din memoria internă coordonatele punctului de staţie.  subcapitolul 12.1. 3) Apăsaţi tasta soft [EDIT] şi completaţi câmpurile ce apar pe ecran cu valorile corespunzătoare, astfel : coordonatele punctului de staţie : numărul punctului : înălţimea aparatului : codul punctului : numele operatorului : data : ora : vremea : vântul : temperatura : presiunea : corecţia atmosferică : SOKKIA (N0, E0, Z0) (Pt.) (Inst.h) (Code) (Operator) (Date) (Time) (Weath) (Wind) (Temp) (Press) (ppm) 80

“ PROCEDURĂ: Preluarea coordonatelor din memoria internă ( [READ] )” explicată în

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

 Câmpurile de pe ecranele de mai sus sunt de trei feluri : numerice, alfanumerice şi cu opţiuni. • câmpurile numerice sunt : N0, E0, Z0, Inst.h., Date, Time, Temp, Press şi ppm. Acestea trebuie completate cu valori numerice corespunzătoare. • câmpurile alfanumerice sunt : Pt., Code şi Operator. Acestea pot fi completate cu litere şi/sau cifre. • câmpurile cu opţiuni sunt : Weath. şi Wind. Fiecare dintre acestea are mai multe opţiuni prestabilite, după cum urmează : Weath : Fine, Cloudy, Light rain, Rain, Snow ( în traducere : cer senin, noros, ploaie uşoară, ploaie, ninsoare ) Wind : Calm , Gentle , Light , Strong , Very strong ( în traducere : calm , uşor , moderat , puternic , foarte puternic )  Modificarea opţiunilor pentru câmpurile cu opţiuni se face astfel : deplasaţi bara pe linia cu câmpul căruia doriţi să-i schimbaţi opţiunea apoi selectaţi opţiunea dorită prin apăsarea tastei { } sau { }. Notă : Când bara se află pe linia câmpului Code, pe ecran apar tastele [ ↑ ] şi [ ↓ ] cu ajutorul cărora codul poate fi preluat din lista de coduri. 4) După completarea valorilor şi selectarea opţiunilor pentru toate câmpurile apăsaţi tasta soft [OK]. 5) Pentru a ieşi din modul de lucru REC apăsaţi succesiv tasta {ESC}. Note: • SET incrementează automat ultimul număr de punct introdus, cu 1. • Numărul maxim de caractere pentru numele punctului = 14 (alfanumeric) • Numărul maxim de caractere pentru codul punctului = 16 (alfanumeric)

SOKKIA

81

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

23.2 INREGISTRAREA PUNCTULUI DIN SPATE (BACK SIGHT POINT)
Punctul din spate poate fi stocat in job-ul current. PROCEDURA pentru introducerea azimutului: 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>. 2) Selectaţi "Back sight data". 3) Selectati “Angle”. Valorile unghiului sunt afisate in timp real. 4) Introduceti azimutul. 5) Vizaţi punctul dorit, apasati [REC] in pasul 3, si setati urmatorii parametrii: - cod - inaltimea prismei - nr. Punct 6) Verificati datele introduse pentru a putea inregistra punctul din spate. Apasati <REC> pentru inregistrare. PROCEDURA pentru calcularea azimutului dupa coordonate: 1. apasati [REC] in pagina a treia a modului de lucru Meas, pentru a fi afisata functia <REC> 2. selectati “Back sight data” 3. select “Coord” 4. Introduceti coordonatele punctului din spate. - cand doriti sa cititi si sa folositi coordonatele din memorie, apasati [READ] (vezi 12.1) 5. apasati [OK] in pasul 3. Valorile unghiului sunt afisate in timp real. Valoarea azimutului este deasemenea afisata. 6. vizati punctul din spate, apasati [REC], in pasul 4, si setati urmatorii parametri: - codul - inaltimea prismei - nr.punct 7. Verificati datele introduse pentru a putea inregistra punctul din spate. Apasati <REC> pentru inregistrare.

SOKKIA

82

TOPOTRADE SRL

Vizarea punctului se face după ce se intră în modul de lucru REC.numărul punctului (Pt. Notă : Unghiul zenital şi unghiul orizontal sunt valorile citirilor de la cercul vertical şi cercul orizontal din momentul apăsării tastei soft [REC]. Notă : În momentul când bara se află pe linia cu codul punctului. prin apăsarea lor. numărul punctului. 3) Apăsaţi tasta soft [REC]. Toate acestea ocupă o înregistrare. (Citirile de la cercul vertical şi cercul orizontal sunt afişate în timp real). pe ecran vor fi afişate succesiv codurile existente în lista de coduri. Acestea ajută la preluarea codului dorit din lista de coduri.h) .înălţimea prismei (Tgt.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. pe ultima linie a ecranului vor mai apare tastele soft [ ↑ ] şi [ ↓ ]. SOKKIA 83 TOPOTRADE SRL .12-0404. • Este utilă măsurarea unghiurilor şi înregistrarea automată a acestora cu ajutorul tastei soft [AUTO]. codul punctului şi înălţimea prismei. unghiul orizontal. apoi apăsaţi tasta soft [EDIT]. Introduceţi următoarele valori : . 2) Selectaţi "Angle data" şi vizaţi punctul dorit. 2002 23.3 ÎNREGISTRAREA UNGHIURILOR (ANGLE DATA) • Este posibilă înregistrarea în memoria internă numai a unghiurilor către un punct.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>.) . • Datele care se înregistrează sunt : unghiul zenital.codul punctului (Code) După completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}.

După această operaţie va apare ecranul de dinaintea apăsării tastei soft [AUTO]. iar codul punctului şi înălţimea prismei vor fi păstrate aceleaşi. 7th ed.Manual de utilizare Seria 30R 4) Apăsaţi tasta soft [OK] => datele afişate pe ecranul de mai sus sunt stocate în memoria internă (într-o înregistrare de tip ‘Ang. fără să mai apăsaţi vreo altă tastă.’ în cadrul fişierului curent) . În acest caz. numărul punctului va fi automat crescut cu valoarea 1. vizaţi punctul respectiv şi apoi efectuaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. 6) Pentru a încheia înregistrarea unghiurilor şi a reveni la ecranul <REC>. vizaţi punctul respectiv şi apăsaţi apoi tasta soft [AUTO] => aparatul va prelua citirile de la cele două cercuri (vertical şi orizontal) şi le va înregistra automat în memoria internă. 2002 Notă : Dacă doriţi să observaţi un punct. SOKKIA 84 TOPOTRADE SRL . 5) Pentru a observa un alt punct.12-0404. apăsaţi tasta {ESC}. iar valorile măsurate să se înregistreze în memorie în mod automat. faţă de punctul înregistrat anterior.

12-0404.: Pt.001 SOKKIA 85 TOPOTRADE SRL .  PROCEDURĂ : 1) Măsuraţi distanţa apăsând tasta soft [DIST]. 4) După completarea tuturor valorilor apăsaţi tasta soft [OK]. unghiul vertical. codul.456m 80°30'15" 120°10'00" DIST OFFSET În acest moment valorile măsurate au fost înregistrate în memoria internă (în fişierul curent) şi se poate observa că tasta soft [REC] nu mai este afişată pe ecran. 2002 23.Tgt. 2) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.4 ÎNREGISTRAREA UNGHIURILOR SI DISTANTEI (DISTA DATA) • Este foarte utilă tasta soft [AUTO].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. şi înălţimea prismei. unghiul orizontal. a cărei apăsare are ca efect atât efectuarea măsurătorii cât şi înregistrarea rezultatelor acesteia. • Datele care se înregistrează în memorie sunt : distanţa înclinată. pe ecran vor fi afişate succesiv codurile existente în lista de coduri. prin apăsarea lor. Completaţi câmpurile apărute pe ecran cu valorile corespunzătoare (după completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}): . pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi valori măsurate. pe ultima linie a ecranului vor mai apare tastele soft [ ↑ ] şi [ ↓ ]. Acestea ajută la preluarea codului dorit din lista de coduri. Pt.Code = codul punctului (maxim 16 caractere) Notă : În momentul când bara se află pe linia cu codul punctului. 3) Apăsaţi tasta soft [REC] .Pt = numărul (numele) punctului (maxim 14 caractere) . apoi apăsaţi tasta soft [EDIT]. Toate acestea ocupă o înregistrare. numărul punctului. REC/Dist rec 2922 S ZA HAR AUTO 123. apoi selectaţi "Dist data" => pe ecran vor apare rezultatele măsurătorilor ( ecranul <REC/Dist> ).h = înălţimea prismei .

Ea va fi reafişată după efectuarea unei noi măsurători. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi date. faţă de punctul înregistrat anterior. tasta soft [REC] nu va mai fi afişată pe ecran. iar codul punctului şi înălţimea prismei vor fi păstrate aceleaşi. apoi urmaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. • După ce datele au fost înregistrate. 6) Pentru a încheia înregistrarea unghiurilor+distanţei şi a reveni la ecranul <REC>. Ea va fi reafişată după efectuarea unei noi măsurători. SOKKIA 86 TOPOTRADE SRL . În acest caz. pentru a evita înregistrarea de două ori a aceloraşi date. numărul punctului va fi automat crescut cu valoarea 1.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. tasta soft [REC] nu va mai fi afişată pe ecran. • Tasta soft [AUTO] poate fi utilizată pentru măsurarea distanţei şi înregistrarea automată a valorilor măsurate. apăsaţi {ESC}.12-0404. punctul suprascris este şters din memorie. 2002 5) Dacă doriţi să măsuraţi o altă distanţă şi să înregistraţi valorile măsurate apăsaţi tasta soft [DIST]. • Când datele unui punct cu acelaşi număr sunt suprascrise ( “Overwrite ? → [YES]” ) . • Tasta soft [OFFSET] este pentru efectuarea măsurătorilor cu excentricitate (vezi capitolul 17). • După ce datele au fost înregistrate.

apoi apăsaţi tasta soft [EDIT] => va apare ecranul : Introduceţi următoarele valori : . SOKKIA 87 TOPOTRADE SRL . vizaţi prisma şi apăsaţi tasta soft [OBS]. efectuaţi paşii 3) şi 4) de mai sus. codul punctului şi înălţimea prismei. 5) Pentru a măsura coordonatele unui alt punct. pentru a înregistra valorile acestora. 4) Verificaţi dacă datele introduse sunt corecte. După măsurarea coordonatelor. apoi apăsaţi tasta soft [OK].12-0404.numărul punctului (Pt.) .codul punctului (Code) După completarea fiecărei valori apăsaţi tasta {Enter}. numărul punctului. 6) Pentru a ieşi din modul de lucru REC . 2002 23. apoi selectaţi "Coord data" => va apare ecranul : 3) Apăsaţi tasta soft [REC].  PROCEDURĂ : 1) Vizaţi prisma şi măsuraţi coordonatele conform explicaţiilor din capitolul 12.h) . apăsaţi succesiv tasta {ESC}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.5 ÎNREGISTRAREA COORDONATELOR (COORD DATA) • Datele care se înregistrează în fişierul curent sunt : valorile coordonatelor.înălţimea prismei (Tgt. 2) După măsurarea coordonatelor apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS.

Ambele înregistrări primesc acelaşi număr (nume). 6) Pentru a încheia măsurătoarea şi a reveni la ecranul <REC>. • Observaţiile măsurate sunt stocate într-o înregistrare de tip ‘Dist’.12-0404. 2) Selectaţi “Dist + Coord data” => va apare ecranul : 3) Vizaţi punctul şi apăsaţi [OBS] pentru a măsura distanţa.’.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS => va apare ecranul <REC>.) Înălţimea prismei (Tgt.’. SOKKIA 88 TOPOTRADE SRL . 2002 23.6 ÎNREGISTRAREA OBSERVAŢIILOR ŞI A COORDONATELOR (DIST + COORD DATA) În fişierul curent pot fi stocate simultan observaţiile măsurate şi coordonatele calculate.h) Codul punctului (Code) 5) Verificaţi datele introduse. 4) După măsurarea distanţei apăsaţi [REC] apoi [EDIT]. apoi apăsaţi [OK].Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. iar coordonatele calculate sunt stocate într-o înregistrare de tip ‘Crd. • Ordinea în care sunt stocate cele două înregistrări : întâi cea de tip ‘Dist’ şi apoi cea de tip ‘Crd. Introduceţi următoarele valori: numărul punctului (Pt. apăsaţi tasta {ESC}.

O astfel de înregistrare poate fi formată din maxim 60 caractere alfanumerice.7 ÎNREGISTRAREA NOTELOR (NOTE) • Este posibilă stocarea în fişierul curent a înregistrărilor de tip "Note". apoi apăsaţi tasta soft [OK] => SET va înregistra nota introdusă şi va reveni la ecranul <REC>.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS . 2002 23. SOKKIA 89 TOPOTRADE SRL . apoi selectaţi "Note" 2) Apăsaţi tasta soft [EDIT]. după care puteţi introduce maxim 60 caractere : 3) Introduceţi orice caractere doriţi.12-0404.

• Nu pot fi vizualizate coordonatele punctelor transmise de la calculator în memoria aparatului.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.  PROCEDURĂ : 1) Apăsaţi tasta soft [REC] de la pagina P3 a modului de lucru MEAS. apoi selectaţi “View" pentru ca SET să afişeze lista cu înregistrările stocate în fişierul curent. Căutarea înregistrărilor de tip "Note" nu este însă posibilă. apăsaţi din nou tasta {ESC}. 2) Deplasaţi bara pe înregistrarea a cărui conţinut doriţi să-l vizualizaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => => va fi afişat întreg conţinutul acelei înregistrări : • { } sau { } : pentru deplasarea barei (bara = cursorul vertical) • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei cu ajutorul tastelor { } şi { } -P] .când [↑↓ apare pe fond deschis. 2002 23.12-0404. Pentru a reveni la ecranul <REC>.8 VIZUALIZAREA DATELOR DIN FISIERUL CURENT (VIEW) • Este posibilă afişarea datelor înregistrate în fişierul curent. • Este posibilă căutarea după numărul punctului a unei anumite înregistrări din fişierul curent. SOKKIA 90 TOPOTRADE SRL . bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă • [SRCH] : pentru căutarea după numărul punctului a unei anumite înregistrări [NEXT] : afişează întreg conţinutul următoarei înregistrări [PREV] : afişează întreg conţinutul anterioarei înregistrări 3) Pentru a reveni la ecranul anterior (în care pe fiecare linie era afişată câte o înregistrare) apăsaţi tasta {ESC}.când [↑↓ apare pe fond închis. bara se va deplasa cu câte o linie -P] .

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 91 TOPOTRADE SRL . SET găseşte doar ultimul punct înregistrat.12-0404. 2002 Notă : Dacă în fişierul curent există două sau mai multe puncte cu acelaşi număr. când se foloseşte funcţia [SRCH].

apoi se apasă tasta soft [MEM] => va apare ecranul : Memory Când apare acest ecran se spune că aparatul se află în modul de lucru MEM ! JOB Known data Code 24. Se poate edita factorul de scară doar pentru fişierul curent.. Numele lor poate fi însă modificat.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. . . putându-le da nume prin care să fie uşor de recunoscut.12-0404. • Factorul de scară (Scale Factor) poate fi introdus pentru fiecare fişier. Dacă pentru Factorul de scară s-a introdus o valoare diferită de 1. Factor de scară = valoarea cu care SET înmulţeşte distanţa orizontală calculată din măsurători pentru a obţine distanţa orizontală corectată: Distanţa orizontală corectată (Hc) = Distanţa orizontală (H) x Factorul de scară (SF) Notă: Dacă factorul de scară are valoarea “1. SELECTAREA / ŞTERGEREA UNUI FIŞIER • Modul de lucru MEM este pentru administrarea memoriei interne. • În modul de lucru MEM se ajunge dacă din modul de lucru MEAS se apasă tasta {ESC}. SET calculează distanţa redusă şi coordonatele unui punct utilizând distanţa înclinată măsurată.00000000”. • Există 10 fişiere predefinite. care au numele iniţial : JOB01. distanţa orizontală nu este corectată.  Scale factor (SF) = Factor de scară. JOB02. atunci când se lucrează în modul de lucru REC. JOB10. Înainte de începerea măsurătorilor ar trebui deci să selectaţi fişierul curent.  Current JOB = Fişierul curent = fişierul în care se înregistrează datele măsurate. în care să se înregistreze datele măsurate. 2002 24.1 SELECTAREA FIŞIERULUI CURENT ŞI A FIŞIERULUI DE CONTROL • Înregistrarea datelor măsurate se face în fişierul curent. SOKKIA 92 TOPOTRADE SRL . atunci aplicarea corecţiei de scară are loc când se calculează aceste valori.  Coordinate Search JOB = Fişierul de control = fişierul din care se pot prelua coordonate cu ajutorul funcţiei [READ]..

F. • Simbolul ‘*’ arată că respectivul fişier nu a fost încă transmis spre un calculator. Apăsaţi apoi din nou tasta {Enter}. 3) Apăsaţi [LIST] => va apare ecranul: • Pe coloana din stânga ecranului sunt trecute numele fişierelor. 5) Apăsaţi [S.]. 7) Deplasaţi bara pe opţiunea “Coord search JOB”. Va apare din nou ecranul <JOB selection>. 7th ed. 2002 iar 4) Deplasaţi bara pe fişierul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter} => fişierul astfel selectat devine noul fişier curent. apoi apăsaţi [LIST]. 6) Apăsaţi [OK]. 2) Selectaţi "JOB selection". JOB1 S. valorile de pe coloana din dreapta reprezintă numărul de înregistrări din fiecare fişier. SOKKIA 93 TOPOTRADE SRL .12-0404. iar SET revine la ecranul <JOB>.00000000 EDIT OK Introduceţi factorul de scară pentru fişierul current. • Pentru deplasarea barei de la un fişier la altul folosiţi tastele { } sau { }.Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. se poate face şi apasând tasta { } sau tasta { }. Va apare ecranul : Notă: selectarea fişierului curent sau a fişierului de control atunci când apare acest ecran.=1. apoi apăsaţi [EDIT]. 8) Deplasaţi bara pe fişierul dorit apoi apăsaţi tasta {Enter} => fişierul astfel selectat devine noul fişier de control.F.

2 ŞTERGEREA UNUI FIŞIER • De fapt se şterge nu fişierul. JOB02. 7th ed. • Nu este posibilă ştergerea datelor dintr-un fişier dacă acestea nu au fost transferate mai întâi către un calculator. etc. 24. c) selectaţi “JOB name edit”. introduceţi noul nume al fişierului apoi apăsaţi tasta {Enter} => SET revine la ecranul <JOB>. în dreptul acestui fişier va apare simbolul " * ".12-0404. • După ştergerea datelor dintr-un fişier.Manual de utilizare Seria 30R PROCEDURĂ : Modificarea numelui fişierului curent a) selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "JOB deletion" => va apare ecranul :  Numărul de pe coloana din dreapta reprezintă numărul de înregistrări din fiecare fişier. 3) Deplasaţi bara pe fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => => va apare ecranul : JOB03 deletion Confirm ? NO YES 4) Apăsaţi [YES] => datele din fişierul selectat sunt şterse şi SET revine la ecranul anterior. Pentru explicaţii privind realizarea transferului vezi capitolul 23. ci datele conţinute în acel fişier. acel fişier va reveni la numele iniţial (JOB01.).  PROCEDURĂ : 1) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM . Dacă datele dintr-un fişier nu au fost transferate la calculator. SOKKIA 94 TOPOTRADE SRL . 2002 b) asiguraţi-vă că aţi selectat ca fişier curent acel fişier căruia doriţi să-i modificaţi numele.

2002 25. puncte de orientare. iar SET revine la ecranul de la pasul 2).  PROCEDURĂ : A. 2) Selectaţi "Key in coord" apoi introduceţi coordonatele şi numărul punctului : 3) După introducerea datelor apăsaţi tasta {Enter} => => valorile introduse vor fi stocate în fişierul curent. • Când datele sunt înregistrate prin transfer de la calculator.1 ÎNREGISTRAREA/ŞTERGEREA COORDONATELOR • Este posibilă înregistrarea în memorie a coordonatelor punctelor cunoscute. Operaţia se poate efectua înaintea începerii unei lucrări. puncte cunoscute în retrointersecţie sau puncte de trasat. • Coordonatele se înregistrează în memoria internă. apăsaţi tasta {ESC}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. (Vezi "Preluarea din memoria internă a coordonatelor" în subcapitolul 12. în fişierul curent. 5) După ce aţi înregistrat toate punctele cunoscute.1).12-0404. SOKKIA 95 TOPOTRADE SRL . Înregistrarea prin introducerea de la tastatură 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. • Există 2 metode de înregistrare : cu ajutorul tastelor (A) sau prin transfer de la calculator (B). 4) În acest moment puteţi tasta alte valori pentru coordonate şi numărul punctului. COORDONATE ŞI CODURI 25. SET nu verifică dacă există puncte cu acelaşi număr. iar pe teren coordonatele pot fi utilizate pentru puncte de staţie. Coordonatele pot fi apoi preluate în memoria de lucru cu ajutorul tastei soft [READ].

apoi (presupunând că datele au fost deja introduse pe calculator) se transmit datele din calculator spre aparat. moment în care pe ecranul din stânga va apare mesajul "Receiving" şi numărul de înregistrări transferate.) trebuie să aibă aceleaşi valori atât în SET cât şi în programul de pe calculator.1.12-0404. Înregistrarea prin transfer de la calculator • Transferul se face cu ajutorul programului SOKKIA ProLink. Pentru setarea parametrilor de comunicare ai aparatului vezi subcapitolul 24. program ce va fi instalat şi explicat în perioada de instruire. Data bit. iar SET reveni la ecranul iniţial. ceea ce înseamnă că trebuie să iniţiaţi transferul de la calculator.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. va SOKKIA 96 TOPOTRADE SRL . Parity. 2) Selectaţi "Comms input" => va apare ecranul <Comms input>. 2002 B. aparatul se conectează cu calculatorul (prin intermediul cablului ce se livrează odată cu aparatul). etc. Stop bit. • Parametri de comunicare (Baud rate. secţiunea “Comms setup”  PROCEDURĂ (pregătirea aparatului pentru a putea recepţiona date) : 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM.  PROCEDURĂ : Ştergerea tuturor înregistrărilor deodată (iniţializare) 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. • În principiu. 2) Selectaţi "Clear" apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : 3) Apăsaţi tasta soft [YES] pentru a confirma ştergerea => toate punctele cunoscute din fişierul curent sunt şterse. se porneşte şi se pregăteşte aparatul pentru a putea recepţiona date. După încheierea transferului automat SET revine la ecranul iniţial. În acest moment aparatul este pregătit să recepţioneze date. ► Ştergerea din memorie a punctelor cunoscute • Există 2 metode de ştergere a înregistrărilor din fişierul curent : ştergerea tuturor înregistrărilor deodată şi ştergerea câte unei înregistrări.

când [↑↓ apare pe fond deschis. • { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei (la apăsarea tastelor { } sau { }) -P] . bara se va deplasa cu câte o linie -P] .când [↑↓ apare pe fond închis. bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă • [SRCH] : pentru căutarea unui anumit punct din listă (vezi mai jos) 3) Selectaţi punctul pe care vreţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : 4) Apăsaţi [DEL] pentru ca punctul selectat să fie şters. 2002 2) Selectaţi "Deletion" pentru a fi afişată lista cu puncte cunoscute din fişierul curent: Notă : Tasta soft [SRCH] este pentru căutarea unui anumit punct pe care vreţi să-l ştergeţi (vezi mai jos explicaţiile). 5) După ştergere apăsaţi tasta {ESC} pentru a reveni la ecranul iniţial (<Known data>). 7th ed.12-0404. SOKKIA 97 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R  PROCEDURĂ : Ştergerea câte unei înregistrări 1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM .

Manual de utilizare Seria 30R  EXPLICAŢII : Căutarea unui anumit punct 1) Apăsaţi tasta soft [SRCH] => va apare ecranul :

7th ed.12-0404, 2002

2) Tastaţi numărul (numele) punctului pe care doriţi ca SET să-l caute în vederea ştergerii, apoi apăsaţi tasta {Enter}. Dacă punctul menţionat nu există în listă, pe linia a 5-a a ecranului va apare mesajul "Not found", iar dacă există, va apare ecranul de la pasul 3) al procedurii de ştergere a câte unei înregistrări. 3) Apăsaţi [DEL] pentru a confirma ştergerea punctului găsit.

25.2 VIZUALIZAREA PUNCTELOR CUNOSCUTE
1) Selectaţi "Known data" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "View" => va apare ecranul :

Notă : Tastele soft de pe acest ecran sunt explicate în subcapito-lul anterior (vezi pagina 70). 3) Selectaţi punctul pe care doriţi să-l vizualizaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul :

• [NEXT] : pentru afişarea coordonatelor următorului punct • [PREV] : pentru afişarea coordonatelor punctului anterior 4) Pentru a reveni la ecranul de la pasul 2) apăsaţi tasta {ESC}, iar pentru a ieşi şi din lista cu puncte mai apăsaţi încă o dată tasta {ESC}.

SOKKIA

98

TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

25.3 ÎNREGISTRAREA/ŞTERGEREA CODURILOR
• Este posibilă introducerea în memoria aparatului (într-o zonă specială numită "lista de coduri") a maxim 40 de coduri. • În timpul efectuării pe teren a măsurătorilor, când fiecărui punct observat i se poate atribui un cod, acesta poate fi introdus direct de la tastatură sau poate fi preluat din lista de coduri. ► Introducere coduri 1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Key in code". Introduceţi codul şi apăsaţi tasta {Enter} => codul este stocat în lista de coduri

Notă : Un cod poate fi alcătuit din maxim 16 caractere alfanumerice. ► Ştergere coduri 1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Deletion" => va apare un ecran asemănător cu cel de mai jos :

3) Deplasaţi bara pe codul pe care doriţi să-l ştergeţi apoi apăsaţi tasta soft [DEL] pentru a-l şterge. • { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei atunci când se apasă { } sau { } -P] - când [↑↓ apare pe fond deschis, bara se va deplasa cu câte o linie -P] - când [↑↓ apare pe fond închis, bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe prima linie din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultima linie din listă SOKKIA 99 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

4) După ce aţi şters ce coduri aţi dorit, pentru a reveni la ecranul iniţial, apăsaţi tasta {ESC}. Notă : Pentru a şterge toate codurile din listă, la pasul 2) selectaţi “Clear” apoi apăsaţi [YES].

25.4 VIZUALIZAREA CODURILOR DIN LISTĂ
1) Selectaţi "Code" din modul de lucru MEM. 2) Selectaţi "Code view" şi pe ecran vor fi afişate codurile din lista de coduri :

• { } sau { } : pentru deplasarea barei • [↑↓ : pentru modificarea pasului de deplasare a barei atunci când se apasă { } sau { } -P] - când [↑↓ apare pe fond deschis, bara se va deplasa cu câte o linie -P] - când [↑↓ apare pe fond închis, bara se va deplasa cu câte 5 linii -P] • [TOP] : pentru deplasarea barei pe primul cod din listă • [LAST] : pentru deplasarea barei pe ultimul cod din listă

3) Pentru a ieşi din modul de vizualizare a listei de coduri apăsaţi tasta {ESC}.

SOKKIA

100

TOPOTRADE SRL

12-0404. După ce toate datele au fost transmise la calculator. • Procedura explicată mai jos trebuie efectuată după conectarea aparatului la calculator şi după ce programul de pe calculator este pregătit pentru a recepţiona date !  PROCEDURĂ : Transferul datelor la calculator 1) Conectaţi aparatul la calculator şi pregătiţi calculatorul pentru a putea receţiona date.2. pagina 66. Pentru a putea şterge un fişier din memoria aparatului vezi subcapitolul 21. SET revine la ecranul de la pasul 3). 3) Selectaţi "Comms output" => pe ecran va apare lista fişierelor : 4) Deplasaţi bara pe fişierul pe care doriţi să-l transferaţi apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran. În acest fel puteţi selecta câte fişiere doriţi. • Transferul unui fişier constă practic în copierea acelui fişier din memoria aparatului în memoria calculatorului. Notă : Dacă pe ecran. • Datele care se transferă sunt : valori măsurate. 5) După ce aţi selectat fişierul (fişierele) pe care doriţi să-l transferaţi la calculator. TRANSFERUL DATELOR LA CALCULATOR • Este posibil transferul datelor din memoria internă a aparatului către calculator. • Punctele cunoscute înregistrate prin transfer de la calculator nu pot fi transferate înapoi la calculator. 2002 26. puncte cunoscute. în dreptul acelui fişier va apare “Out”. în dreptul unui fişier apare simbolul’*’. apăsaţi [OK] => => va apare ecranul : 6) Selectaţi “SDR” apoi apăsaţi tasta {Enter} => începe transferul datelor. 2) Selectaţi "JOB" din modul de lucru MEM. note şi coordonate. înseamnă că acel fişier încă nu a fost transferat la calculator. date despre punctul de staţie.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SOKKIA 101 TOPOTRADE SRL .

parametrii vor fi afişaţi pe două ecrane : 1 → modul de măsurare a distanţei 2 → tipul ţintei 3 → constanta prismei 4 → temperatura 5 → presiunea 6 → corecţia atmosferică • valoarea corecţiei atmosferice este calculată automat după introducerea valorilor pentru temperatură şi presiune. 2 (tipul ţintei) : .1 SETAREA PARAMETRILOR APARATULUI (CNFG)  Opţiunile parametrilor în dreptul cărora apare simbolul (*) = setări din fabrică. MODIFICAREA PARAMETRILOR 28. în loc de "SDR" trebuie selectat "Printed output". Este posibil să introduceţi direct o anumită valoare pentru corecţia atmosferică. Conectarea trebuie făcută când atât aparatul cât şi imprimanta sunt oprite. • parametrii 1 şi 2 au opţiuni prestabilite (spre deosebire de ceilalţi parametri ale căror valori trebuie introduse cu ajutorul tastelor numerice).Prism (*) = prismă . • Conectarea la imprimantă se face cu un cablu de tip DOC46 care nu este inclus în configuraţia standard a aparatului.None = fără prismă (suprafaţă oarecare) SOKKIA 102 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. singura deosebire fiind că la pasul 6).Sheet = ţintă reflectorizantă specială .  PROCEDURĂ : Setarea parametrilor referitori la măsurarea distanţei ([EDM]) Apăsaţi tasta soft [EDM] de la pagina P2 a modului de lucru MEAS.12-0404. • Procedura de transfer a datelor către o imprimantă este aceeaşi ca şi către un calculator. 2002 Notă : Este posibilă transmiterea către o imprimantă paralelă a datelor dintr-un fişier. tasta soft [0ppm] este pentru setarea la zero a valorii corecţiei atmosferice. 28. deci trebuie comandat separat.  Opţiuni posibile pentru parametrul nr. Selectarea opţiunilor se face cu ajutorul tastelor { } şi { }.

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.Fine "r" (*) : măsurare de precizie. Constanta prismei • Fiecare tip de prismă are o anumită constantă . 2002 Notă : După selectarea opţiunii pentru parametrul nr. • Prin introducerea valorilor temperaturii şi presiunii. 5 şi 6: PC (constanta prismei) : Temp.  Opţiuni posibile pentru parametrul nr.499 > 499 { 0 (*) } După ce introduceţi valorile şi selectaţi opţiunile corecte. repetată ( pentru oprire trebuie apăsat [STOP] ) .Tracking : măsurare de precizie.30 > 60°C { 15 (*) }  Valori minime şi maxime ce pot fi introduse pentru parametrii 3. valoarea corecţiei este calculată şi păstrată în memoria de lucru a aparatului. 4. Este însă posibil să introduceţi orice valoare. EXPLICAŢII : A. Corecţia atmosferică • Aplicarea corecţiei atmosferice este necesară pentru măsurarea cu precizie a distanţei. automat valoarea constantei prismei este setată pe o valoare implicită. după care se afişează media . în timp ce vă aflaţi pe parametrul "ppm". Această valoare este 0 pentru opţiunile ‘Sheet’ sau ‘None’. 2904 × P hPa ( ) 1 + 0. • Prismele SOKKIA pot avea constanta –30 sau 0. apăsaţi tasta {Enter} => aparatul va reveni în modul de lucru MEAS. şi -30 pentru opţiunea ‘Prism’. o singură dată : măsurare de urmărire . (temperatura) : Press. (presiune atmosferică) : 375 > 1050 mmHg { 760 (*) } ppm (corecţia atmosferică) : . • SET este proiectat astfel încât factorul de corecţie are valoarea 0 ppm pentru o temperatură de +15°C (+59°F) şi o presiune atmosferică de 1013 hPa (760 mmHg).12-0404. Setaţi constanta prismei la valoarea pe care o au prismele utilizate de d-voastră. setaţi la 0 (zero) valoarea ei. 1 (modul de măsurare a distanţei): . 0. Formula utilizată este următoarea : ppm = 27896 − . deoarece viteza de deplasare în aer a luminii este afectată de temperatura şi presiunea atmosferică.99 > 99 { -30 (*) } . SOKKIA 103 TOPOTRADE SRL .2 şi apăsarea tastei {Enter} sau { }. 003661× T  C) ( Dacă nu este necesară aplicarea corecţiei atmosferice.Fine AVG "n=x" : măsurare de precizie de x ori.Fine "s" . B.

 PROCEDURĂ : Setarea parametrilor aparatului ([CNFG]) • Opţiunile parametrilor rămân aceleaşi până la o nouă modificare.crn : Yes C&R crn : No V manual : No V.obs : Zenith Ang. Condition (condiţii de măsurare) Dist mode: Sdist Tilt crn : Yes(H.JOB01 MEAS MEM CNFG Notă : Când apare ecranul din stânga se cheamă că aparatul se află în modul de lucru Status.V) coll.reso : 5” Coord. Apăsaţi apoi tasta soft [CNFG] => va apare ecranul : Config Obs. condition Instr.Manual de utilizare Seria 30R Pentru detalii. ► Obs. : N-E-Z SOKKIA 104 TOPOTRADE SRL .139-00-01 139-88-50 Job.12-0404.config Instr. 2002 În timp ce vă aflaţi în modul de lucru MEAS apăsaţi tasta {ESC} => va apare ecranul : SET530R No. SC TOPOTRADE SRL. de remarcat că pe linia a 5-a este afişat fişierul curent. adresaţi-vă reprezentantului SOKKIA. 7th ed.const Comms setup Unit Key function Când apare ecranul din stânga se cheamă că aparatul se află în modul de lucru CNFG. 050621 Ver.

15 sau 30 minute nu are loc Da nu Vezi mai jos EDM ALC = parametru pentru setarea cantităţii de lumină receptate de dispozitivul de măsurare a distanţei > CNFG → Instr.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. 10. România) se aplică Explicaţii vezi capitolul 30 originea la zenit originea la orizont originea la orizont 1 gon = 1G00C00CC 0.2 mgon = 2CC pentru sistemul Gauss pentru Stereo ‘70 ► Instr.Config (parametri de control hardware) Power off Reticle lev Contrast Resume EDM ALC : : : : : 30min 3 10 Off Hold Parametru Power off Semnificaţie Oprirea automată a aparatului Reticle lev Contrast Resume EDM ALC Opţiuni 5min.obs Semnificaţie indexarea manuală a cercului vertical formatul unghiului vertical Ang. 10 min. 15min.2 mgon) (*) 5” (1 mgon) E-N-Z N-E-Z (*) Explicaţii distanţă înclinată distanţă orizontală distanţă verticală se aplică ambelor unghiuri se aplică unghiului vertical nu se aplică se aplică nu se aplică nu se aplică se aplică (pt.142 K=0. Config → EDM ALC (opţiuni: “Free” sau “Hold”) SOKKIA 105 TOPOTRADE SRL . rezoluţie unghiuri format coordonate Opţiuni Sdist (*) Hdist Vdist Yes (H.20 Opţiuni No (*) Yes Zenith (*) Vertical Vert +/–90 1” (0. 2002 Parametru Dist mode Semnificaţie tipul distanţei afişate iniţial Tilt crn. Coll. reso Coord. 30min (*) No Nivel iluminare reticul De la 0 la 5 (3*) Contrastul ecranului de la 1 la 15 (10*) Revenirea la acelaşi ecran după On repornirea aparatului Off (*) Reglaj putere semnal reflectat Hold (*) Free Explicaţii după 5. corecţia de înclinare a axei principale a aparatului faţă de verticala locului corecţia de colimaţie corecţia de refracţie curbură şi Parametru V manual V. crn C&R crn. V) (*) Yes (V) No Yes (*) No No (*) K=0.

chiar dacă acesta este întrerupt de un obstacol şi apare mesajul “Signal off”.12-0404. de biţi transferaţi Paritate Nr. Această opţiune e bine să fie utilizată când prisma se mişcă în timpul măsurătorii continue a distanţei. În acest fel se stabilizează fascicolul de lumină reflectat de prismă. 4800bps . dispozitivul de măsurare a distanţei poate imediat recunoaşte poziţia prismei. va dura ceva mai mult până ce cantitatea de lumină să fie din nou reglată şi valoarea măsurată să fie afişată. 2002 • “Free”: cantitatea de lumină receptată este reglată automat în funcţie de distanţa dintre aparat şi prismă. 2400bps . • “Hold”: cantitatea de lumină receptată rămâne constantă până la încheierea măsurătorii continue. 38400bps 8 * 7 Not set * Even Odd 1 * 2 No * Yes Yes * No SOKKIA 106 TOPOTRADE SRL . biţi de stop Suma de verificare Protocol Opţiuni ( * : setări fabrică) 1200bps * . 9600bps . 19200bps . după dispariţia obstacolului. După stabilizarea fascicolului de lumină. Dacă în timpul măsurătorii continue a distanţei un obstacol întrerupe fascicolul de lumină şi apare mesajul de eroare “Signal off”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. ► Comms setup (parametri de comunicare cu calculatorul) • Opţiunile din aparat trebuie să fie aceleaşi cu cele din calculator ! Parametru Baud rate Data bits Parity Stop bit Check sum Xon / Xoff Semnificaţie Viteza de transfer Nr.

operaţie pe care o vom denumi "Alocarea funcţiilor". e posibilă alocarea oricărei funcţii în orice poziţie. variantă ce devine automat "varianta curentă". În urma operaţiei de alocare va rezulta o "variantă de poziţionare" a funcţiilor în pagină. fiecare pagină cuprinzând câte 4 funcţii (sau taste soft).Manual de utilizare Seria 30R ► Unit (unităţi de măsură) 7th ed. În urma înregistrării în una din cele două memorii. În afară de cele două memorii în care poate fi păstrată câte o "variantă utilizator". 2002 Parametru Temp. Astfel. Aceasta poate sau nu să fie salvată. SOKKIA 107 TOPOTRADE SRL . "varianta curentă" devine "variantă utilizator". variantă descrisă în capitolul 3 şi care a fost explicată pe tot parcursul acestui manual.2 ALOCAREA FUNCŢIILOR • Modul de lucru MEAS este alcătuit din 3 pagini. Este posibilă schimbarea poziţiilor funcţiilor în pagină. la orice pagină a modului de lucru MEAS. dar în care există o variantă de poziţionare numită "varianta implicită" (Default).4 mm grade sexagesimale grade centezimale miimi (360° = 6400 mil) metri picioare 28. Press. prin înregistrarea ei în una din cele două memorii disponibile în acest scop (User's 1 şi User's 2).12-0404. mai există o memorie în care nu se poate înregistra nimic. devenind astfel "variantă curentă". Semnificaţie temperatură presiune Angle unghiuri Dist distanţe Opţiuni °C * °F hPa * mmHg inchHg degree * gon mil m * feet Explicaţii grade Celsius grade Fahrenheit hidroPascali milimetri coloană de mercur 1 inch = 25. Atât această "variantă implicită" cât şi oricare din cele două "variante utilizator" poate fi încărcată în memoria de lucru a aparatului.

explicată în acest manual.intră în modul de lucru pentru calulul ariei unei suprafeţe .afişează valorile măsurate ultima oară . 2002 • Mai jos sunt prezentate funcţiile care pot fi alocate în paginile modului de lucru MEAS : [DIST] [ SHV] [0SET] [COORD] [REP] [MLM] [S-O] [OFFSET] [REC] [EDM] [H.schimbă unitatea de măsură din metri în picioare (feet) .afişează unghiurile de decalare .introduce o anumită valoare la cercul orizontal .12-0404.introduce valoarea 0 (zero) la cercul orizontal .pentru măsurători cu excentricitate .afişează submeniu cu programe pentru orientarea în staţie şi măsurarea coordonatelor .afişează submeniu cu programe pentru trasări .porneşte măsurarea pentru determinarea distanţei dintre 2 puncte-prismă .face trecerea de la afişarea unghiului zenital la afişarea pantei axei de vizare în % .afişează meniul principal (cu programe pentru măsurători) .spaţiu liber (nici o funcţie) • Varianta de poziţionare curentă la ieşirea din fabrică este "varianta implicită".ANG] [EDM] [MLM] [OFFSET] [REC] [S-O] 108 SOKKIA TOPOTRADE SRL .modifică tipul distanţei afişate .afişează parametrii referitori la măsurarea distanţei .porneşte măsurarea distanţei .trasarea punctelor pe un aliniament .proiecţia unui punct pe un aliniament .afişează submeniu cu programe pentru înregistrarea în memorie a datelor măsurate .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.pentru determinarea înălţimii punctelor inaccesibile .schimbă sensul pozitiv de înregistrare la cercul orizontal (dreapta/stânga) .transferă valorile măsurate la un calculator .intră în procedura de măsurare prin repetiţie a unui unghi .introducere înălţime aparat şi înălţime prismă .ANG] [TILT] [MENU] [REM] [RESEC] [R/L] [ZA/%] [HOLD] [RCL] [D-OUT] [AIM] [AREA] [F/M] [HT] [S-O LINE] [P-PROJ] [---] . aceasta este : Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 [DIST] [ SHV] [0SET] [COORD] [MENU] [TILT] [H.pentru blocarea/deblocarea înregistrării la cercul orizontal .intră în modul de lucru pentru retrointersecţie .verifică puterea semnalului reflectat .

[DIST] [DIST] [ SHV] [ SHV] ........ Exemplul 1 : P1 P2 Exemplul 2 : P1 Exemplul 3 : P1 [DIST] [ SHV] [---] [---] ...... 2002 • Prin operaţia de “alocare” oricare din funcţiile de mai sus poate fi poziţionată în orice loc.....ANG] [EDM] ► Alocarea funcţiilor 1) Selectaţi programul "Key function" din modul de lucru CNFG => va apare ecranul : Key function Define Registration Recall → Alocare → Înregistrarea variantei de poziţionare curente → Rechemarea unei variante de poziţionare Selectaţi "Define" apoi apăsaţi tasta {Enter} => pe ecran vor apare funcţiile alocate în varianta de poziţionare curentă : 2) Cu ajutorul tastei { } sau { } deplasaţi cursorul pe poziţia în care vreţi să alocaţi o anume funcţie (cursorul clipeşte). 3) Apăsaţi succesiv tasta { } (sau { }) până ce pe respectiva poziţie apare funcţia dorită...... sau aceeaşi funcţie poate fi alocată de mai multe ori pe aceeaşi pagină (exemplul 2)..ANG] [EDM] [DIST] [ SHV] [H.........12-0404.... sau o funcţie poate fi alocată o singură dată (exemplul 3)...... 4) Repetaţi paşii 2) şi 3) de câte ori este necesar..... 5) Apăsaţi tasta soft [OK] pentru ca noua variantă de poziţionare să devină "varianta curentă"...Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.. SOKKIA 109 TOPOTRADE SRL .... În urma acestei operaţii rezultă o variantă de poziţionare care automat devine "variantă curentă" şi care rămâne nemodificată (chiar dacă aparatul este oprit) până la efectuarea unei noi operaţii de alocare sau până la operaţia de "Rechemare a unei variante de poziţionare" descrisă mai jos în acest subcapitol..................... [DIST] [ SHV] [H........ la orice pagină a modului de lucru MEAS. • Este posibilă alocarea aceloraşi funcţii pe fiecare pagină (exemplul 1)..

varianta de poziţionare aflată în memoria respectivă se va şterge.12-0404. Ecranul din stânga confirmă că varianta de poziţionare curentă a fost înregistrată în prima "memorie utilizator" (User's 1). 2) Selectaţi "Recall" => va apare ecranul : Key function User's 1 User's 2 Default → varianta utilizator 1 → varianta utilizator 2 → varianta implicită Selectaţi una din cele trei variante de pe ecranul de mai sus apoi apăsaţi tasta {Enter} => varianta selectată va deveni curentă. Selectaţi "User's 1" sau "User's 2" 4) Apăsaţi tasta {Enter} => varianta de poziţionare curentă se înregistrează în “memoria utilizator“ selectată. 1) Selectaţi "Key function" din modul de lucru CNFG. ► Rechemarea unei variante de poziţionare • Prin această operaţie se face ca una din variantele de poziţionare dintre cele trei aflate în memorie (două variante utilizator şi varianta implicită) să devină variantă curentă. locul ei fiind luat de noua variantă de poziţionare. care în acest fel se poate pierde dacă nu se află deja înregistrată într-una din cele două memorii utilizator.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Notă : Prin înregistrarea variantei curente de poziţionare într-una din cele două memorii utilizator. luând locul anterioarei vari-ante curente. SOKKIA 110 TOPOTRADE SRL . 3) Selectaţi "Registration" apoi apăsaţi tasta {Enter} => va apare ecranul : Key function User's 1 User's 2 Pe ecranul din stânga apar numele celor două "memorii utilizator" în care se poate înregistra varianta de poziţionare curentă. 2) Selectaţi "Key function" din modul de lucru. 2002 ► Înregistrarea variantei de poziţionare curente 1) Efectuaţi procedura de alocare descrisă mai sus.

3) Aparatul porneşte. pe ecran este afişat mesajul “Default set”. ceea ce înseamnă că toate datele din memoria aparatului s-au şters.  PROCEDURĂ : 1) Opriţi aparatul. 2) Se ţine apăsate tastele {F4} şi {BS}. ► Iniţializarea memoriei • Prin această operaţie toate datele din memoria aparatului se şterg !!! • Datele care se şterg : . apoi se apasă tasta {ON}.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. condition ) Parametri de comunicare cu calculatorul ( CNFG → 4. 3) Aparatul porneşte.1).punctele cunoscute . Comms setup ) Unităţi de măsură ( CNFG → 5.3 SETAREA OPŢIUNILOR TUTUROR PARAMETRILOR PE VALORILE IMPLICITE • Prin această opţiune se setează opţiunile implicite pentru următorii parametri: Condiţii de măsurare ( CNFG → 1. SOKKIA 111 TOPOTRADE SRL . 2002 28.lista de coduri . 2) Se ţin apăsate tastele {F1}. pe ecran este afişat mesajul “Clearing memory”. Unit ) Parametri referitori la măsurarea distanţei ( MEAS → EDM ) Varianta de Poziţionare a tastelor soft În acest caz va fi selectată varianta de poziţionare implicită (cea explicată în acest manual).datele măsurate înregistrate în fişiere . apoi se apasă şi tasta {ON}.12-0404.toate datele din memoria de lucru 1) Opriţi aparatul. Obs. {F3} şi {BS}. ceea ce înseamnă că opţiunile tuturor parametrilor au fost setate pe valorile lor implicite (vezi subcapitolul 24.

selectati „Comms setup” din modul de lucru Config. . 2. . Selectati o adresa din lista cu dispozitive descoperite si apasati OK. selectati „My device info”. Caracterele vor fi afisate sub forma de stelute „****”. Optiunea „BD ADDR” pentru statia totala trebuie inregistrata in dispozitivul Bluetooth. . Selectati unul dintre dispozitive si apasati EDIT pentru a actualiza informatia. selectati „Link device list” 4.pot fi introduse 12 caractere hexazecimale.cand Wireless este setat Yes. optiunea Link nu mai trebuie setata. Apasati [PREV]/[NEXT] pentru a afisa detaliile pentru urmatorul sau anteriorul dispozitiv. . SOKKIA 112 TOPOTRADE SRL . pentru optiunea „Link”se selecteaza cu ajutorul sagetilor stanga/dreapta. 3. introduceti aceeasi parola ca si pentru dispozitiv Bluetooth. pentru optiunea Authentication selectati Yes sau No 7. Informatiile despre Bluetooth pentru statia totala vor fi afisate.cand optiunea Mode este setata pe Slave.selectati un dispozitiv si apasati Enter pentru a vizualiza detaliile. pentru optiunea Passkey. selectati „Comms setup” din modul de lucru Config. .apasati DEL pentru a sterge informatiile depre dispozitivul respectiv 5. procedura de interogare se va anula) PROCEDURA Afisarea informatiilor despre Bluetooth pentru statia totala 1. setati optiunea Wireless pe Yes 3. unul din dispozitivele inregistrate in statia totala. setati „Wireless” pe optiunea Yes. inregistrati dispozitivele Bluetooth. PROCEDURA Inregistrarea dispozitivelor Bluetooth 1.1 Setari necesare pentru comunicarea prin Bluetooth PROCEDURA setari de baza: 1.12-0404. Comunicare wireless prin Bluetooth 29. selectati „Comms setup” in modul de lucru Config 2. 2.chiar daca optiunea Authentication este setata pe No.pot fi introduse pana la 16 caractere numerice. 6. optiunea Xon/Xoff nu va fi afisat. (Daca SET-ul nu poate gasi nici un dispozitiv in max 30 de sec.apasand [INQ] puteti interoga dispozitivele din apropiere si sa le inregistrati adresele. . introduceti in optiunea „Name” (numele dispozitivului) si in optiunea „BD ADDR” (adresa) si apasati [REG]. Nota: . pentru optiunea „Mode” trebuie sa alegeti intre Slave si Master in functie de dispozitivul de comunicare. (vezi Procedura inregistrarii dispozitivelor bluetooth). 3. setati Wireless pe Yes. . 2002 29. vi se va cere parola cand un dispozitiv Bluetooth este folosit. Setarea din fabrica este „0123”. 5. Adresele vor fi afisate in „BD ADDR”.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Este recomandat ca si celelalte setari de comunicare sa fie aceleasi cu cele din dispozitivul Bluetooth. selectati „Bluetooth setup” 4.

PROCEDURA masuratori folosind controller: 1.pentru a initia comunicarea de la dispozitiv setati statia totala pe „Slave” iar dispozitivul pe „Master”. Va fi activat modulul Bluetooth din statia totala si conexiunea incepe. SOKKIA 113 TOPOTRADE SRL .sunet lung: interogare completa 29. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.engleza de la pag.1).sunet scurt : initierea conexiunii/asteptare . 2002 29.180) . (vezi a doua imagine din manualul in lb. Incepeti masuratoarea utilizand dispozitivul Bluetooth (de exemplu controller-ul).Iconita Blutooth indica statut-ul comunicarii.2 Stabilirea conexiunii dintre SET si dispozitivul Bluetooth PROCEDURA: 1. Semnale sonore: (in timpul conectarii/deconectarii): .1) 2.12-0404. Masuratorile vor fi afisate in modul de lucru Meas.engleza de la pag.4 Inregistrarea/Transferul datelor utilizand comunicarea prin Bluetooth Este posibil sa setati un computer ca fiind dispozitiv de comunicare si sa transferati datele job-ului prin conexiune wireless. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas (vezi 30. completati setarile necesare pentru comunicarea Bluetooth (vezi 30. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.2) 3. PROCEDURA introducerea coordonatelor cunoscute de la un instrument extern: 1. controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas.(vezi prima imagine din manualul in lb.2) 3. 29. verificati statut-ul conexiunii curente.doua sunete lungi : conexiune esuata (atunci cand interogati dispozitivele Bluetooth) . (vezi 25. verificati statut-ul conexiunii curente.1) . Apasati pe butonul din dreapta jos a ecranului din a 4a pagina a modului de lucru Meas.Cu ajutorul butonului din dreapta jos a ecranului din a 4a pagina a modului de lucru Meas.sunet lung : stabilirea conexiunii . .(vezi a doua imagine din manualul in lb. 2. Coordonatele vor fi introduse din instrumentul extern.180).1) 2.engleza de la pag.sunet scurt : a fost gasit un nou dispozitiv . inregistrati datele punctelor cunoscute in modul de lucru Memory. (vezi 30.doua sunete scurte : conexiune anulata .180) pentru a opri comunicarea cu dispozitivul Bluetooth.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.3 Masuratori folosind comunicare prin Bluetooth Pentru comunicarea wireless pot fi folosite si controller-ele.

(vezi 26) Va incepe transferul datelor. PROCEDURA transferul datelor job-ului catre un computer-ul principal 1.12-0404.Dupa ce s-a stabilit conexiunea. datelor vor fi introduse.1) 2. verificati statut-ul conexiunii curente.2) 3. completati setarile necesare pentru comunicarea prin bluetooth (vezi 30.In cazul in care nu s-a stabilit conexiunea.In cazul in care nu s-a stabilit conexiunea. pe ecran apare prima imagine de la pagina 184 din manualul in lb engleza. 2002 .Dupa ce s-a stabilit conexiunea. . pe ecran apare prima imagine de la pagina 183 din manualul in lb engleza.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. datelor vor fi introduse. transferati datele job-ului din modul Memoy. SOKKIA 114 TOPOTRADE SRL . . controland iconita Bluetooth din ecranul modului de lucru Meas (vezi 30. .

Efectuaţi încă o dată transferul. Communication error : În timpul transferului dintre SET şi calculator a apărut o eroare. Can’t move dir : a aparut o eroare in timp ce incercati sa mutati un director pe server-ul FTP Checksum error : În timpul transferului dintre SET şi calculator a apărut o eroare. MESAJE DE ATENŢIONARE ŞI MESAJE DE EROARE • Dacă un mesaj de eroare persistă sau dacă este afişat un mesaj care nu este explicat în acest capitol. contactaţi reprezentantul SOKKIA . Delete mail err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa stergeti un e-mail primit. SOKKIA 115 TOPOTRADE SRL . File name full : numele fisierului nu mai poate fi folosit. In setarile de codare ale soft-ului de transmitere/primire a e-mail-urilor trebuie setat HEXBIN. Attached file err : extensia fisierului selectat nu este „. măriţi numărul de prisme. 2002 30. FTPfile open err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa deschideti un fisier din server-ul FTP FTP receive err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa cititi un fisier din server-ul FTP FTP send err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa scrieti intr-un fisier din server-ul FTP FTPsvr con err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa va conectati la server-ul FTP. Invalid baseline : Linia de Bază nu a fost corect definită Job data err: datele job-ului nu pot fi citite datorita unei erori interne de procesare. Luaţi în considerare un alt punct cunoscut ale cărui coordonate să nu coincidă. sau.sdr” Bad condition : semnalul reflectat receptat este prea slab pentru ca distanţa să poată fi măsurată. Calculation error : există deja coordonate identice cu cele ale punctului cunoscut vizat în timpul retrointersecţiei. Contactaţi reprezentantul SOKKIA. când utilizaţi o prismă. File not exist : fisierul nu exista in director Flash write error! / Flash mount error! / FlashMem err : este imposibilă preluarea datelor din memorie. Verificati setarile server-ului FTP FTPsvr search err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa obtineti o lista cu fisierele din server-ul FTP Incorrect password : nu ati introdus corect parola.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. SC TOPOTRADE SRL BUCUREŞTI. Vizaţi din nou punctul. Encode err : nu este folosit un program de codare corect.12-0404. SC TOPOTRADE SRL. Verificaţi parametri de comunicare dintre aparat şi calculator.

999m. Acest mesaj nu va apare dacă opţiunea aleasă pentru parametrul "Tilt crn" este "No". al doilea punct nu a fost corect măsurat. • În timpul determinării înălţimii unui punct inaccesibil. ori fişierul curent este prea mare. punctul de start nu a fost corect măsurat. Out of range : aparatul este decalat cu mai mult de 3'. Memory is full : memoria este plină. Verificati ca e-mail-ul transmis sa aiba introdus un subiect la „Subject” Mail search err : lista cu e-mail-uri nu a putut fi obtinuta datorita unei erori din timpul transmiterii. au fost introduse doua parole diferite acolo unde vi se cere sa introduceti aceeasi parola de doua ori. 2002 Mail not exist : nu exista un e-mail pentru statia totala.12-0404. Need prism obs : în timpul determinării înălţimii unui punct inaccesibil. Efectuaţi din nou observaţiile.Manual de utilizare Seria 30R Job record full : nu mai exista spatiu in job pentru a putea introduce si alte date Line not terminated : eroare data de formatul datelor job-ului 7th ed. Vizaţi ţinta corect şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. căutarea s-a oprit deoarece ori punctul nu a fost găsit. ori unghiul vertical a depăşit (faţă de orizont) valoarea de ±89°. ţinta nu a fost corect observată. Need offset pt. Mai incercati inca o data. Vizaţi din nou al doilea punct şi apăsaţi tasta soft [MLM] pentru a relua măsurarea lui. POPsvr con err : conectare esuata la server-ul POP. New password diff : in timpul setarii noii parole. ori distanţa măsurată este mai mare decât 9999. Need 1st obs : în timpul determinării distanţei dintre două prisme.000 %. Need 2nd obs : în timpul determinării distanţei dintre două prisme. Introduceti aceeasi parola de doua ori No attached file : nu este atasat nici un fisier la e-mail-ul selectat No data : În timpul căutării unui punct. Out of value • În timpul afişării pantei a fost depăşită limita de afişare de ± 1. Alegeţi punctul de staţie la o distanţă convenabilă faţă de punctul inaccesibil. No file : pe card nu exista fisier pentru incarcarea punctelor cunoscute sau afisarea datelor No solution : nu există soluţie în calculul prin retrointersecţie a coordonatelor punctului de staţie. Vizaţi punctul excentric şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. Înregistrarea datelor nu mai este posibilă decât după ştergerea din zona cu fişiere sau din zona pentru perechi de coordonate a datelor care nu mai sunt necesare. : observarea punctului excentric în timpul măsurătorii cu excentricitate nu a fost efectuată corect. SOKKIA 116 TOPOTRADE SRL . Verificati daca telefonul sau cablul sunt corect conectate si daca au fost introduse corect numele de logare=name login si parola. Vizaţi din nou punctul de start şi apăsaţi tasta soft [OBS] pentru a relua măsurarea lui. Verificati setarile pentru server-ul POP PPP err : a aparut o eroare in timp ce incercati sa va conectati. • Valorile coordonatelor punctului de staţie calculate prin retrointersecţie sunt prea mari.

Dacă Soarele e prea puternic. SMTPsvr con err: conexiune esuata la server-ul SMTP. Recomandarea este să nu efectuaţi măsurători în timp ce la aparat este conectat un cablu de transfer. Rcv mail err : a aparut o eroare in timp ce primeati un e-mail Same coordinates : În programul de trasare a punctelor pe un aliniament. Rearanjati prisma sau folositi mai multe prisme pentru a creste eficacitatea Timeout (in timpul conexiunii SFX) : procedura nu a fost terminata in timpul specificata. reluaţi măsurarea sau. Efectuaţi iniţializarea parametrilor (vezi subcapitolul 22. Ori ţinta nu este vizată corect. ceea ce inseamna ca nu se poate efectua calculul. SC TOPOTRADE SRL. SDR format err: fisierul nu are extensia sdr. de aceea a fost intrerupta fortat. Time out (in timpul masuratorilor) : conditii nefavorabile pentru masuratoare. Too short Dacă efectuaţi măsurători în timp ce la aparat este conectat un cablu de transfer.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Masuratoarea nu a putut fi facuta in timpul specificat. creşteţi numărul prismelor. pentru a putea fi şters. Verificati fisierul Send mail err: a aparut o eroare in timp ce incercati sa transmiteti un e-mail Signal off : nu există semnal pentru ca distanţa să poată fi măsurată. s-a incercat inchiderea drumuirii pe un punct de drumuire altul decat cel de start.1’ (primul punct) şi ‘Pt.2’ (al doilea punct). dacă utilizaţi o prismă. trebuie mai întâi transferat la calculator sau la imprimantă. Dacă acest mesaj apare frecvent contactaţi reprezentantul SOKKIA . sau introdus aceleaşi valori pentru punctul ‘Pt. Acest lucru este normal. Introduceti coordonate pentru punctul de statie Temp Rnge OUT : temperatura aparatului a depăşit valoarea admisă. iar aparatul nu păţeşte nimic deosebit. la definirea Liniei de Bază . ori între aparat şi ţintă s-a interpus ceva care blochează semnalul. selectati urmatorul punct la drumuirii pentru a continua cautarea sau puteti specifica exact punctul de inceput pentru a va putea inchide. Verificati setarile server-ului SMTP Station coord is null: punctul de statie este ssetat pe „Null”. Vizaţi din nou ţinta. pe ecran apare simbolul de mai sus. iar măsurătoarea nu se poate desfăşura corect.4. nu are coordonate. se aude un ţiuit. Pt already on route : in timpul cautarii automate a rutei. se recomandă protejarea aparatului cu o umbrelă. şi măsurătorile nu se pot efectua cu precizie.12-0404. Apasati orice tasta pentru a va reintoarce la ultimul punct gasit in aceasta cautare. SOKKIA 117 TOPOTRADE SRL . Sau altfel. pagina 73). RAM cleared : e posibilă existenţa unor neconcordanţe în setările aparatului. 2002 Print or send first : fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi.

ECHIPAMENTUL STANDARD ŞI ACCESORII OPŢIONALE Vezi manualul de utilizare în limba engleză la pagina 202. 2002 31. la pagina 185. 32. SOKKIA 118 TOPOTRADE SRL .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.12-0404. VERIFICĂRI ŞI RECTIFICĂRI Vezi manualul de utilizare în limba engleză.

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

33. CARACTERISTICI (vezi şi manualul în limba engleză)
Luneta
Lungime : 171mm Deschidere : 45mm (EDM: 48mm) Mărire : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3 : 30x SET630R : 26x Imagine : Dreaptă Putere de rezoluţie : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3 : 2.5” SET630R : 3,5” Câmp vizual : 1°30' Focusare minimă : 1,3m Şurubul de focusare : o singură viteză Iluminare reticul : 5 nivele de iluminare Encoder absolut ptr cercul orizontal si vertical Sexagesimal / Centezimal / Mil (selectabil prin parametri) 1" (0,2 mgon/0,005 mil) / 5" (1 mgon / 0,02 mil), selectabil (Conform ISO 12857-2 (1997)) 2”(0.0006gon/0.010mil) 3"(0.0010gon/0.015mil) (când rezoluţia = 1") 5" (0.0015gon/0.02mil) 6" (0.0019gon/0.025mil) Poate fi activat sau nu : ON (V & H/V)/OFF Senzor lichid bidirecţional ± 3' Dreapta/stânga (selectabil) Originea la zenit sau la orizont, selectabil sistem fază-contrast coaxial Diodă laser roşie 690nm class 3R (IEC60825-1 Amd.2:2001/FDA CDRH 21CFR) Domeniul de măsurare : (vreme însorită, vizibilitate bună) ţinte reflectorizante RS90N-K : între 1.3 şi 500 m ţinte reflectorizante RS50N-K : între 1.3 şi 300 m ţinte reflectorizante RS10N-K : între 1.3 şi 100 m prismă compactă CP01 : între 1,3 şi 800 m miniprismă OR1PA : între 1,3 şi 500 m prismă standard AP× 1 : SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: între 1,3 şi 4.000 m SET630R: între 1,3 şi 3.000 m prismă standard AP× 3 : SOKKIA 119 TOPOTRADE SRL

Măsurarea unghiurilor
Metoda folosita: Unităţi de măsură: Rezoluţie: Precizie: SET230R/R3: SET330R/R3: SET530R/R3: SET630R: Compensator automat: Tip: Domeniu: Mod de măsurare: Cerc orizontal: Cerc vertical:

Măsurarea distanţelor
Metoda de măsurare : Sursa de semnal : Set230R/330R/530R/630R: class 2 Set230R3/330R3/530R3:

Manual de utilizare Seria 30R

7th ed.12-0404, 2002

SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: până la 5.000 m SET630R: până la 4.000 m fără prismă * : SET230R/330R/530R: intre 0,3 şi 150 m SET230R3/330R3/530R3: intre 0.3 si 350 m SET630R: intre 0.3 si 100 m * : valori valabile când se măsoară pe faţa albă a unei cartele “Kodak Gray Card” sau pe o suprafaţă cu factor de reflecţie asemănător. Când se măsoară distanţe fără prismă, domeniul de măsurare şi precizia sunt influenţate de factorul de reflecţie al suprafeţelor vizate. Rezoluţie afişare: Măsurare fină : 1 mm Măsurare prin urmărire : 10 mm Valoare maxim afişată : prismă / ţintă reflectorizantă : 9599,999 m fără prismă : 599,999 m Unitaţi de măsură : m / ft / inch (selectabil) Precizie: Măsurare fină : cu prismă: ± (2 + 2 ppm × D) mm cu ţinte reflectorizante: ± (3 + 2 ppm × D) mm fără prismă: ± (3 + 2 ppm × D) mm Mod de măsurare: fină (o dată/repetat/medie) sau prin urmărire (selectabil) Timp de măsurare: Măsurare fină : 2,6 sec. + la fiecare 1,3 secunde Măsurare prin urmărire : 1,6 sec. + la fiecare 0,3 secunde Corecţie atmosferică: Temperatură : − ÷ 60 °C 30 Presiune : 375 ÷ 1050 mmHg Constanta prismei: − 99 ÷ 99 mm (în paşi de 1 mm) Corecţia de curbură şi refracţie : No/Yes K = 0,14 sau K = 0,20 (selectabil)

Alimentare
Baterie: acumulator Li-ion, BDC46A Indicator stare 4 nivele Durata de funcţionare: Măsurare distanţă şi unghiuri (masurare fina la fiecare 30sec): Set230R/330R/530R/630R: aprox. 6 ore Set230R3/330R3/530R3: aprox. 5.5 ore Durata de încărcare la 25°C : aprox.2 ore (pentru încărcătorul CDC61/62/64) BDC46A Voltaj : 7,2 V Capacitate : 1800 mAh Temperatură stocare : între -20 şi 35°C CDC61/62/64 Voltaj intrare : între 110 şi 240 V ; frecvenţa : 50/60 Hz Temperatura de încărcare : între 0°C şi 45°C Temperatură stocare : între -20 şi 65°C

Caracteristici generale
Display : display grafic LCD , 192 dots X 80 dots SET230R/R3/330R/R3/530R/R3: 2 ecrane SET630R: 1 ecran Tastatura: 15 taste Memorie: 10.000 puncte Transfer date: Port serial asincron compatibil RS232C, până la 38.400 bps Compatibil Centronics (cu cablul DOC46), cu funcţie de emulare pentru imprimantă ESC/PTM Sensibilitate nivelă torică: SET230R/R3: 20” / 2mm SOKKIA 120 TOPOTRADE SRL

Manual de utilizare Seria 30R SET330R/R3/530R/R3: 30" / 2 mm SET630: 40" / 2 mm Sensibilitate nivelă sferică : 10’/2 mm Dispozitiv centrare optică : Imagine : dreaptă Mărire : 3X Focusare minimă : 0,3 m Suruburi pentru miscare orzontala si verticala: Set 230R/R3: Set 330R/R3/530R/R3/630R: Temperatura de lucru: Temperatura de stocare : Rezistenţa la praf şi apă : Înălţime : Greutate : 2 viteze 1 viteza Între − şi 50°C 20 între − şi 70°C 30 IP66 (IEC 60529 : 1989) 236 mm cu tot cu ambază Set230R/R3/330R/R3/530R/R3: Set630R:

7th ed.12-0404, 2002

5,4 kg (cu mâner şi baterie) 5.3 kg

33. REGLEMENTĂRI
Vezi manualul de utilizare în limba engleză la pagina 213.

35. EXPLICAŢII
35.1 INDEXAREA CERCULUI VERTICAL PRIN VIZAREA UNUI PUNCT ÎN AMBELE
POZIŢII ALE LUNETEI • Prin această metodă se elimină eventuala eroare de index a cercului vertical în cazul în care aveţi de efectuat măsurători unghiulare de precizie ridicată. • Indexarea cercului vertical se efectuează ori de câte ori se porneşte aparatul. • Pentru parametrul "V manual" ([CNFG] → Obs.condition) alegeţi opţiunea "Yes" (vezi capitolul 24.1).  PROCEDURĂ :

1) În ecranul Status, apăsaţi [CNFG], apoi selectaţi “Obs.condition” şi setaţi opţiunea “Yes” pentru parametrul “V manual”. 2) Reveniţi în modul de lucru MEAS prin apăsarea tastei soft [MEAS] din modul de lucru Status => va apare ecranul : 0SET Take F1 ZA HAR V1 0°00'00" OK SOKKIA 121 TOPOTRADE SRL

eroarea de colimaţie a cercului vertical a fost eliminată. apoi apăsaţi tasta soft [OK] => va apare ecranul : 0SET Take F2 ZA HAR V2 0°00'00" OK 5) Vizaţi acelaşi punct şi în poziţia a II-a a lunetei şi apăsaţi tasta soft [OK] => va apare ecranul modului de lucru MEAS : Meas PC -30 ppm 0 3 În acest moment procedura s-a încheiat şi dacă aţi vizat cu precizie ⊥ P1 punctul în ambele poziţii ale lunetei.Manual de utilizare Seria 30R 3) Calaţi aparatul cu mare atenţie. la repornirea aparatului procedura trebuie efectuată din nou. în poziţia I a lunetei.12-0404. 7th ed. ZA 78°45'59" HAR 120°31'31" DIST SHV 0SET COORD Notă : Dacă aparatul este oprit. 2002 4) Vizaţi cu precizie. SOKKIA 122 TOPOTRADE SRL . un punct bine vizibil situat pe direcţie orizontală la aproximativ 30 metri.

pentru conectare. aveti nevoie de: . Ex. introduceti parola si apoi apasati Enter. ca atasamente ale unui e-mail. Detaliile de accesare sunt furnizate de serviciul de furnizare internet. iar Statia totala trebuie configurata dupa acesti parametri.1: Datele pot fi transmise catre computer prin e-mail.3: Datele masurate pot fi transmise imediat la birou pentru prelucrare. recomandata). necesar pentru conectarea Statiei la mobil .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Daca este parolat. conectandu-se la un server FTP sau de a transfera datele de la instrumentul de masurat la computer. astfel nu este nevoie sa va intoarceti la birou pentru a descarca statia. A.3 Conectarea si iesirea din programul SFX PROCEDURA pentru conectare: 1. A. Apasati Escape in mod repetat pentru a va reintoarce in modul de lucru Memory. va rugam sa consulati agentul Sokkia pentru a verifia compatibilitatea. Ex. apasati Enter. Daca nu este parolat (setare din fabrica.mobil cu modem integrat . Ex. Toate datele necesare masuratorilor pot fi transferate catre statia totala.2: Datele necesare masuratorilor pot fi transferate prin e-mail astfel nu este nevoie sa transferati date de la calculator la statia totala inainte de a pleca in teren. la locul masuratorii. permitandu-I utilizatorului de a verifica masuratorile fara a pleca din teren. !!! Sokkia nu garanteaza ca toate mobilele cu modem integrat sunt compatibile cu sistemul SFX.1 Accesorii necesare Pentru a folosi programul SFX Dial-up.cabul de transfer: accesoriu optional. selectati Dial-up din modul de lucru Memory 2.12-0404. 2002 A. Apasati Escape pentru a va reintoarce in modul de lucru Memory PROCEDURA pentru iesire din program: 1. se pot transfera coordonatele la o statie totala si adaugate intr-un Job.4: Coordonatele pot fi transmise intre statiile totale folosind functia SFX. SOKKIA 123 TOPOTRADE SRL . in timpul masuratorilor. TRANSFERUL DATELOR CU AJUTORUL FUNCTIEI SFX Programul SFX Dial-up permite conectarea statiei totale la un mobil pentru transferul datelor.serviciu de furnizare internet: necesar pentru trimitere/primire e-mail-uri. 3. Ex.2 Conectarea echipamentului vezi figura de la pag. Astfel.135 din manualul in limba engleza A. De aceea .

Pot fi inregistrate max.de telefon (inclusiv prefixul tarii).PPP login* = introduceti numele pentru conectare PPP . A.3 nr de tel.0. introduceti noii parametri pentru setarea respectiva si apasati Enter 3.Mail address* = introduceti adresa de e-mail alocata instrumentului. Nota: Parametrii marcati cu * trebuie completati cu informatiile de la furnizorul de internet: . SOKKIA 124 TOPOTRADE SRL . programul nu are nici o parola la iesirea din fabrica. introduceti „0. Pentru a sterge e-mail-ul selectati N. Astfel.4 Introducerea unei parole pentru programul SFX PROCEDURA: 1. .” . DNS2* = introduceti adresele DNS1 si DNS2 pentru server-ul DNS. apasati [ISP] pentru a afisa setarile serviciului de furnizare internet.STMP auth* . si apasati Enter. lasati spatiu liber si apasati Enter.Timeout = setati timpul max de conectare la server (in secunde) . introduceti parola curenta si apasati Enter. PROCEDURA: 1. Cand folositi o adresa automata data de server introduceti „0.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Daca nu este folosit nici un server DNS.Leave on server = pentru a pastra e-mail-ul in server. apasati [NEW] cand cursorul se afla pe Dial-up 2. .”. Implicit.Phone* = introduceti nr.0. 2002 A. va aparea functia Dial-up.32 de carcatere alfanumerice) si apasati Enter. 3.IP address* = introduceti adresa IP daca aceasta este alocata.0. Dupa ce a fost introdusa noua parola. 2.POP password* = introduceti parola server-ului POP . apasati Escape pentru a iesi din ecranul cu setari si pentru a va reintoarce la functia Dial-up. .POP login* = introduceti numele pentru conectare la server-ul POP .POP server* = introduceti numele server-ului POP .0. dupa ce ati introdus parola.PPP password* = introduceti parola pentru conectare PPP .DNS1.SMTP serv* = numele server-ului SMTP .5 Inregistrarea informatiilor serviciului de furnizare internet Pentru a transmite e-mail-uri trebuie sa inregistrati in statie informatiile date de serviciul de furnizare internet.12-0404. folositi sagetile sus/jos pentru a ajunge la setarea ce trebuie modificata. selectati Y.0. Introduceti noua parola (max.0.

DNS2* = introduceti adresele DNS1 si DNS2 pentru server-ul DNS. apasati [ADR] pentru a va afisa adresele de e-mail inregistrate. .PPP login* = introduceti numele pentru conectare PPP . introduceti noii parametri pentru setarea respectiva si apasati Enter 3.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.FTP password* = introduceti parola pentru server-ul FTP . Dupa ce ati introdus parola.0.de telefon (inclusiv prefixul tarii).DNS1.FTP server address* = introduceti o adresa aaa@bbb. Cand folositi protocolul DHCP introduceti „0.Name* = introduceti numele server-ului . 3.jp la fel ca adresa server-ului FTP . Folositi tastele sus/jos pentru a slelecta adresa de e-mail dorita. PROCEDURA: 1.12-0404. Apasati Escape pentru a va reintoarce la pasul 1.0. folositi sagetile sus/jos pentru a ajunge la setarea ce trebuie modificata. apasati [FTP] pentru a va afisa informatiile furnizorului. 2. Pot fi inregistrati max 3 server-e. si apasati Enter.3 nr de tel.PPP password* = introduceti parola pentru conectare PPP .IP address* = introduceti adresa IP daca aceasta este alocata.Timeout = setati timpul max de conectare la server (in secunde) A.co.FTP login* = introduceti numele server-ului FTP . introduceti „0. apasati Escape pentru a iesi din ecranul cu setari si pentru a va reintoarce la ecranul de la pasul 1. SOKKIA 125 TOPOTRADE SRL .”.Phone* = introduceti nr.” .Toate setarile vor fi salvate dupa ce utilizatorul iese din program. . dupa ce ati introdus parola. 2. Pot fi inregistrate max. SFX va functiona cu aceste noi setari dupa ce programul este inchis si reboot-at. pentru a putea folosi functia FTP.6 Inregistrarea informatiilor pentru server-ul FTP Informatiile despre server-ul FTP trebuiesc inregistrate in Statia totala. Nota: Parametrii marcati cu * trebuieobtinuti de la administratorul de sistem: .0.0. Introduceti adresa de e-mail dorita si apasati Enter. Daca nu este folosit nici un server DNS.0. Nota: Salvarea setarilor .0. 2002 A.7 Inregistrarea adresei de e-mail PROCEDURA: 1.

vor fi afisate numele job-urilor si numarul de inregistrari transmise cu succes. Pot fi selectate mai multe adrese de destinatie. SFX se deconecteaza de la internet si revine la ecranul <Dial-up>. dupa ce ati introdus parola. .Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.9 Primirea e-mail-urilor din computer in statia totala PROCEDURA: 1. Selectati adresa de e-mail de destinatie si apasati Enter.dupa ce conexiunea a fost stabilita. . pasati [OK]. A. 2002 A. selectati un e-mail pentru a-l citi si apasati [OK].8 Trimiterea unui e-mail din statia totala in computer Datele job-ului pot fi transmise din instrument ca atasamente ale unui e-mail.11) PROCEDURA: 1.Daca apasati OFF in timpul transmisiei. pe ecran va aparea <Send mail (Online)>. legatura se va intrrupe SOKKIA 126 TOPOTRADE SRL . In timpul transmisiei fisierului de coordonate atasat email-ului respectiv. 2.12-0404.cand se stabileste conexiunea. (vezi si 27. In timpul transmiterii. 4. pe ecran va fi afisat numele fisierului si numarul de coordonate continut in fisier.vor fi trimise cate un job per e-mail Daca toate job-urile selectate sunt transmise cu succes. 5.Cand transmisia se sfarseste.” . SFX va cauta automat in server toate e-mail-urile statiei totale.. legatura se va intrerupe. 3. Dupa ce ati introdus parola. Selectati nr. selectati „Send mail”. Folositi sagetile sus/jos pentru a selecta job-ul ce doriti sa-l transmiteti. Va incepe procesul de transmitere. si apasati Enter. Va fi afisat „OUT”. !!! Daca apasati OFF in timpul transmisiei. pe ecran va fi afisat <Receive mail (Online)>. Apoi apasati [OK]. SFX se deconecteaza de la internet si se intoarce la ecranul Dial-up. Dupa ce ati selectat joburile care doriti sa fie transferate. 2. daca doriti sa nu mai trimiteti job-ul respectiv.. Va fi afisata o lista cu toate e-mail-urile primite cu tipul de date respective.de telefon.pe ecran va aparea mesajul „PPP connecting” . 3. Apasati Enter din nou. . Pe ecran va aparea mesajul „connecting. selectati „receive mail” . Va fi afisat „OUT”.

!!! daca in timpul transmisiei . In timpul transmisiei . SFX se deconecteaza de la internet si se reintoarce la <Dial-up>. 4.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. In timpul transmisiei. Cand conexiunea a fost stabilita pe ecran va aparea <FTP server (Online)>. SFX va cauta automat prin server toate datele necesare pentru instrument. 3. introduceti in linia de subiect „SDR>” urmat de un titlu dat de utilizator.pentru ca statia totala sa distinga e-mail-urile primite. pe ecran vor aparea numele job-ului si numarul de inregistrari transmise in acel moment. Selectati „send SDR job” si apasati {Enter}.Chair daca la un sigur e-mail sunt atasate mai multe fisiere. dupa ce ati introdus parola. Pe ecran va aparea „PPP connecting”. 3. Compuneti un e-mail cu adresa spre e-mail-ul destinat pentru statia totala. Pe ecran va aparea „PPP connecting”. SOKKIA 127 TOPOTRADE SRL . procedura de transmitere se intrerupe.12-0404. dupa ce ati introdus parola. selectati fisierul care contine datele cautate de dvs si apasati Enter.sdr”. . pe ecran va aparea numele fisierului si numarul de coordonate continut de acesta. 4. Procesul de transmitere incepe. PROCEDURA de primire a unui fisier: 1. apasati OK.Textul introdus in mesaj nu va fi afisat in statia totala. Cand toate job-urile au fost transmise. . 2002 A. Cand conexiunea a fost stabilita pe ecran va aparea <FTP server (Online)>. . apasati OFF. selectati server-ul necesar din <Select FTP server> si apasati Enter. A. Va fi afisata o lista cu toate tipurile de date. . Pe ecran apare mesajul „OUT”. Selectati „receive file” si apasati {Enter}. Vezi exemplul de la pagina 149. !!! daca in timpul transmisiei .11 Trimiterea unui e-mail din computer in Statia totala Metoda de transmitere a unui e-mail din computer la statia totala este aceeasi cu cea de transmitere a unui e-mail normal. Extensia pentru fisierele atasate trebuie sa fie „. procedura de transmitere se intrerupe.10 Conectarea server-ului FTP PROCEDURA de transmitere a unui fisier: 1. Dupa ce ati selectat job-urile ce vor fi transmise. selectati „FTP connect” 2. Cand toate fisierele au fost transmise. folositi sagetile sus/jos pentru a selecta job-ul ce va fi transmis si apasati {Enter}. SFX se deconecteaza de la internet si se reintoarce la <Dial-up>. statia totala nu poate primi decat primul atasament. selectati server-ul necesar din <Select FTP server> si apasati Enter.Coordonatele vor fi transmise in formatul SDR ca atasamente. selectati „FTP connect” 2. apasati OFF.

Pentru alte detalii. Stergerea memoriei va avea ca efect stergerea tuturor datelor. desi a fost atasat un fisier.sdr”.12-0404. (vezi paginile 152. Cand comunicarea se face in zone acoperite. Subiectul va avea forma „SDR>JOB.No”. instrumentul se va stinge dar va fi inca conectat la internet.12 Primirea unui e-mail din Statia totala in computer Metoda de primire a unui e-mail din statia totala in computer este aceeasi cu cea de primire a unui e-mail normal. Setarile e-mail-ului Anumite setari ale e-mail-ului pot fi cauza esuarii conexiunii. Daca e necesar transmiteti e-mail-ul din nou. Orice data importanta ar trebui transferata intr-un computer inainte de a sterge memoria. intensitatea campului radio este slaba iar conexiunea este instabila.13 Mesaje de eroare Uitarea parolei Stergeti memoria. In cazul in care e-mail-ul nu a fost transmis corect transmis. 153 din manualul in limba engleza). Daca apare mesajul „No attachment” (nici un atasament). Intrebati operatorul de telefonie mobila privind zonele de acoperire. A. stergeti parola si puneti o noua parola. 2002 A. iar numele fisierului atasat va avea forma „JOBname. Daca bateria se goleste in timpul comunicarii.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Inainte de a inlocui bateria deconectati-va de la internet. Conexiune esuata Receptionarea mobilului Comunicarea este posibila in cazul in care indicatorul antenei mobilului indica 3 linii. Verificati energia bateriilor inainte de a incepe procedura de comunicare. Pierderea energiei in timpul comunicarii O baterie goala nu poate fi inlocuita in timpul comunicarii. consultati manualul de utilizare a mobilului. scrieti un mesaj in sectiunea de compunere a e-mail-ului. SOKKIA 128 TOPOTRADE SRL .

card-ul nu poate fi formatat.2 Introducerea si scoaterea card-ului CF !!! nu indepartati card-ul in timpul procedurii de citire/scriere a datelor. B.156 din manualul in limba engleza) 1. PROCEDURA de scoatere a card-ului din statia totala: (vezi pagina 156 din manualul in lb engleza) 1.nu indepartati card-ul in timpul procedurii de citire/scriere a datelor.fisierele care nu au extensia . dar nu pot fi vizualizate in statie. Doar clientii care au cumparat SCRC3 sunt nevoiti sa citeasca acest capitol. .SDR si . nu poate fi folosit acelasi nume pentru a inlocui un fisier existent. .in cazul in care card-ul a intrat in contact cu apa. 2. B.Slot-ul card-ului de pe statia totala este in conformitate cu regulile IPX6 de a rezista la apa.cand pe card sunt stocate fisiere read-only.nu scoateti bateria sau nu intrerupeti energia in timpul procedurii de citire/scriere a datelor. . .1 Precautii . 3. Modul de lucru cu un card Cardul (SCRC3) este un accesoriu optional.statia totala poate citi si scrie date intr-un fisier text compatibil MS-DOS cu extensia . .apasati butonul pentru indepartarea card-ului SOKKIA 129 TOPOTRADE SRL . 2002 B. stergeti-l inainte de a-l introduce in statia totala.12-0404. Rezistenta la apa .SDR si . introduceti card-ul in locas pana cand se aude un clic. . inchideti capacul. Se pot pierde datele stocate pe card sau din statia totala. PROCEDURA de introducere a card-ului: (vezi paginia 155.diagrama de la pagina 154 din manualul in limba engleza descrie operatille ce trebuiesc facute pentru a putea lucra in modul de lucru Card. apasati pe butonul de pe capacul card-ului (pozitionat pe o parte a statiei totale).CRD pot fi salvate pe card. Se pot pierde datele stocate in memorie. . atunci cand slot-ul este acoperit.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed.CDR. datele fisierului no pot fi editate sau sterse.Sokkia este compatibila cu card-urile CF de maxim 64 MB.

Apasati Escape. Pot fi selectate mai multe job-uri. selectati „load known Pt” din modul de lucru Card.4 Citirea punctelor cunoscute de pe card Selectand „Load known Pt. 3. pe ecran vor aparea informatii despre fisiere. Vor fi afisate detalii despre fisier.datele sunt salvate pe card cu extensia . 4. De asemenea. se pot salva pe card mai multe job-uri intr-un singur fisier.de fisiere ce sunt create.SDR si . si fisierele por fi sterse. selectati „File Status” si din lista cu fisiere. punctele de statie si notele stocate intr-un job al statiei totale pot fi salvate pe card. B. B. Pe ecran in dreapta job-ului selectat va aparea mesajul „Out”.CRD pot fi citite in statia totala. Daca apasati Escape procedura de inregistrare se anuleaza. Din lista cu fisiere stocate pe card. selectati un fisier pentru a-l edita. apasati OK. punctele cunoscute stocate pe card pot fi citite in job-ul curent.3 Socarea job-ului cu date pe card-ul CF Datele masurate (distanta. selectati fisierul ce va fi citit si apasati Enter. si apasati OK 3.5 Afisarea si editarea fisierelor pe Card Daca selectati „File Status”. PROCEDURA: 1. .100 de puncte ocupa aprox 8KB pe card. Insa. 3.Introduceti numele fisierului. 2002 B. 2. selectati „File Status” in modul de lucru Card.Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. PROCEDURA editarea numelui fisierului: 1. pentru a anula procedura de citire.pe un card de 8MB pot fi stocate maxim 72 000 de puncte (un singur fisier poate contine pana la 10000 de puncte).CRD . numele fisierelor pot fi editate. 5. puncte cunoscute introduse in statia totala. apasati OK pentru a salva job-ul pe card. Apasati Enter. PROCEDURA afisarea informatiilor despre fisiere: 1. selectati un fisier si apasati Enter. coordonate). PROCEDURA: 1. apasati Yes pentru a citi fisierul. unghi. 130 SOKKIA TOPOTRADE SRL . Apasati Escape pentru a va reintoarce la lista. selectati „save data” in modul de lucru Card. 2. din lista de job-uri. verificati numele job-ului. 4. .12-0404. numarul punctelor care pot fi salvate nu este fix si depinde de nr.”. Dupa ce ati salvat un job. dupa ce ati selectat job-ul (urile). va aparea ecranul cu lista job-urilor. 2. Vor fi afisate detalii despre fisier. din lista de fisiere afisata pe ecran. selectati job-ul ce va fi salvat pe card si apasati Enter. Doar datele inregistrate in fisiere cu extensia .

Manual de utilizare Seria 30R 7th ed. Vor fi afisate detalii despre fisier. SOKKIA 131 TOPOTRADE SRL . selectati un fisier pentru a-l sterge. 2. 2002 2. si va aparea ecranul cu lista de fisiere ramase. Noul nume al fisierului va aparea pe ecran.6 Formatarea card-ului Formatarea card-ului consta in stergerea tuturor fisierelor. 2. Apasati [DEL]. selectati „Format” din modul Card. PROCEDURA: 1. incluzand fisierele cu alta extensie decat . selectati „File Status” si din lista cu fisiere. Apasati Enter pentru a accepta numele nou. Apasati [EDIT] si introduceti un nou nume de fisier. PROCEDURA stergerea unui fisier: 1. apasati Yes pentru a formata card-ul. B.CRD.12-0404. Apasati [YES]. Fisierul este sters.SDR si .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful