Tajuk Puisi : Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman

Maksud Rangkap 1 Terdapat sebuah negeri yang dikenali sebagai Deli Tua,kerajaannya amat kuat mahupun kukuh dengan kotanya dipenuhi orang ramai. Kemasyuran kerajaan tersebut tiada tandingan. Rangkap 2 Raja tersebut dikurniai tiga orang anak. Anaknya yang pertama ialah seorang putera, manakala anak kedua pula merupakan seorang puteri yang sangat cantik. Rangkap 3 Anaknya yang ketiga merupakan seorang putera yang memiliki rupa paras yang cukup tampan serta amat dikasihi oleh rakyat jelata Rangkap 4 Baginda sultan yang telah kematian isterinya masih belum berkahwin kerana tiada berkenan di hati. Rangkap 5 Dengan kehendak tuhan setelah beberapa lama baginda Sultan memerintah, baginda mula jatuh sakit. Rangkap 6 Kesakitan yang dialami oleh baginda amatlah kritikal sehingga tubuh badannya menjadi kurus. Walaupun baginda cuba dirawat oleh beberapa orang tabib namun tahap kesihatannya semakin kritikal Rangkap 7 Tabib bersungguh-sungguh mengubati baginda Sultan, namun penyakitnya tidak dapat dirawat juga. Rangkap 8 Usaha tabib tersebut menunjukkan tiada kesan lagi kerana sultan semakin nazak.

Persoalan kebesaran dan keagungan seseorang raja yang tiada bandingannya. 2. Gaya Bahasa 1. Personifikasi.baqa. Hiperbola. Tema Bertemakan hari-hari terakhir seorang raja sebelum menemui ajal. Bahasa pinjaman(Arab). Rima akhirnya ialah aaaa. Setiap baris mempunyai tiga hingga enam patah kata 4. Sinkope-tak 6.badannya kurus tinggallah tulang .takhta dan raja 5. Persoalan 1. Bentuk 1. Bahasa Istana –baginda. Persoalan ketentuan Ilahi berkaitan ajal maut. 5. Setiap baris terdiri daripada lapan hingga dua belas suku kata.gering. Rangkap 10 Sultan mangkat dengan meninggalkan takhta kebesaran serta harta dunia kepada penggantinya. 3. Persoalan kesungguhan mengubati penyakit. Setiap rangkap mempunyai empat baris 3.mangkat. rahmatullah 4. Terdiri daripada 10 rangkap 2.Rangkap 9 Sultan terpaksa menempuhi kesakitan setiap saat ketika itu sehinggalah baginda mangkat. Imej alam – batu 2.Penyakit menggoda 3.

Nyatakan 3 unsur bahasa istana yang terdapat dalam puisi ini.Unsur bunyi 1. Kita haruslah tabah berhadapan dengan dugaan seperti sultan tabah ketika menempuh saat-saat kematian. 2. Nilai kegigihan – Tabib gigih berusaha mengubati penyakit sultan 2. Kita haruslah gigih dalam melaksanakan sesuatu seperti tabib gigih mengubati penyakit sultan. Aliterasi – pengulangan konsonan ”n” – Baginda gering bukan kepalang Nilai 1. Nilai bertanggungjawab – Sultan bertanggungjawab akan pemerintahannya sehingga berjaya menawan hati rakyat 3. 1. Asonansi – pengulangan vokal ’a’ – Pasarnya ramai bukan suatu 2. Latihan Baca pantun di bawah ini dengan teliti. Kotanya kukuh berpagar batu merujuk kepada _________________ 2. kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Jawapan . Nilai ketabahan – Ketabahan Sultan ketika menanti saat-saat maut Pengajaran 1. Kita perlulah bertanggungjawab akan amanah seperti Sultan yang bertanggungjawab dalam pemerintahannya 3.

1. dan mangkat . Kerajaannya amat kuah dan kukuh 2. gering. Baginda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful