FIŞĂ DE LUCRU

1. Localizaţi pe desen, în dreptul săgeţilor, părţile
stejarului.
2. Rădăcina stejarului este........................
3. Fructul stejarului se numeşte.....................................

4. Plantele declarate monumente ale naturii sunt:
a) colecţionate pentru ierbar;
b) culese pentru frumuseţea lor;
c) ocrotite de lege.
5. „Plămânul verde”al Pământului este:
a) marea;
b) pădurea;
c) omul.
6. Din următoarea enumerare separă prietenii naturii de duşmanii ei:
topor, foc, resturi de alimente, hârtii, coş de gunoi, cuţit, flori, greblă, păsărele.
Prietenii
naturii:.....................................................................................................
.................................................................................................................
Duşmanii
naturii:...................................................................................................
…………………………………………………………………………
7. Completează spaţiile libere:
Nu ne jucăm cu.........................................................în pădure.
După picnic pădurea trebuie să rămână ...................................
Nu tragem cu praştia în.......................................................
Nu aruncăm...............................................................pe stradă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful