Sektor perikanan. Perikanan pingir Pantai. 1.

Konsep: Dijalankan di laut cetek, kurang 32 km dari pinggir laut dan kedalaman air kurang 180 meter. Seperti laut China Selatan, laut sulu, selat Melaka dan selat tebrau. Ciri-ciri: a. Teknologi atau peralatan yang digunakan : Tradisonal seperti bubu, pompang, pukat tarik, pukat tunda, bitol, pancing dan kelong b. Jenis tangkapan : tenggiri, parang, bawal, bilis, udang dan lain-lain. c. Skala pengeluaran : kecil dan sedikit. Lebihan dijual atau ditukar dengan barangan lain. d. Modal : Miskin , bergantung kepada orang tengah atau pinjaman dan bantuan subsidi dari kerajaan. Biasanya melibatkan keluarga dan saudara mara. e. Penggunaan orang tengah : memasarkan hasil dan modal f. Dilakukan secara berulang alik (harian) g. Hasil tangkapan rendah

2. Faktor yang mempengaruhi aktivti perikanan a. Keadaan fizikal kawasan tersebut b. habitat ikan c. permintaan ikan d. sumber pendapatan negara e. pekerjaan tradisonal penduduk f. polisi dan galakan kerajaan g. kekurangan bekalan dan sumber protein haiwan h. perubahan cita rasa. 3. Masalah yang dihadapi dalam memajukan aktiviti perikanan a. masalah kekurangan modal, teknologi dan kepakaran b. masalah kemunduran dalam kajian dan penyelidikan berkaitan dengan akitiviti perikanan pinggir pantai dan ekosistem pantai c. masalah kerjasama antarabangsa/antara negara , sempadan perairan dan ancaman keselamatan ± mematuhi perjanjian dan pencerobohan dan kegiatan perlanunan. d. kerosakan kawasan pemeliharaan akibat aktiviti pembangunan dikawasan pinggir pantai seperti pelancongan, prlombongan. Ini akan mengurankan hasil tangkapan e. penangkapan ikan berlebihan ± kehadiran pukat harimau, pukat cerut. Ini akan memupuskan sumber. f. masalah cuaca, ancaman musim tengkujuh, dan muara sungai yang semakin cetek terutama selepas banjir. g. masalah orang tengah : beli degan harga yang murah ( cekik darah) h. tenaga kerja i. pemasaran

4. Langkah mengatasi a. memberikan bantuan/ kemudahan dari segi kewangan, peralatan, latihan dan perkhidmatan nasihat dan bimbingan. b. memajukan teknologi, kepakaran dan penyelidikan dalam negeri termasuk kerjasama dan usaha sama dengan negara-negara terpilih maju c. mempertingkat kerjasama antara negara /antara bangsa dari segi kawalan keselamatan, perundangan, zon / sempadan perairan dll d. Pemuliharaan kawasan ±kawasan pembiakan ikan ± di pulau-pulau, pinggir pantai, kawasan karang, tukun tiruan. e. Penguatkuasaaan undang-undang iaitu larangan terhadap kawasan tertentu dan alat-alat yang tertentu. f. Memajukan aktiviti hiliran termasuk pemasaran

meningkatan pendapatan nelayan .Pencerobohan nelayan asing .pencemaran dari kilang memproses ikan .memberi peluang kepada penduduk pantai .memusnahkan kawasan terumbu karang . Penggunaan peralatan moden seperti kapal-kapal . Masalah yang ditimbulkan oleh Perikanan laut Dalam . . Pekerja yang terlatih dan secara khusus c.menyebabkan ikan mengalami kepupusan .Bersaing dengan nelayan asing di perairan antara bangsa.bekalan pelbagai jenis ikan yang banyak dipasaran .Meningkatkan pendapatan ekonomi negara. tenggiri. Kesan Perikanan Pinggir Laut .Pencemaran laut oleh tumpahan laut . a. Modal : besar dan dimiliki oleh syarikat swasta atau koperasi nelayan. Faktor yang menggalakan kegiatan perikanan laut dalam .kepupusan ikan paus .Masalah perlanunan 4. bayaran upah dan sebagainya. 2. .5. tangkapan ikan sejenis seperti ikan tuna. Masalah yang dihadapi oleh Perikanan Laut Dalam . Kesan perikanan laut dalam . Berat kapal melebihi 200 tan. Kadang ±kadang tangkapan ikan secara khusus saja seperti tuna atau paus d. Modal besar untuk membeli bot kuasa tinggi. bilik pendingin beku. bilik memproses dan pelbagai kemudahan lain seperti penggunaan radar bagi mengesan kumpulan ikan dan lain-lain. . Nelayan tinggal lama dilaut sekurang-kurangnya 1bulan f. 3.teknologi moden .Lebihan tangkapan ± sumber laut akan berkurangan .pencemaran sumber / alam 5. bawal. b.modal .Kegiatan perikanan yang dilakukan secara besar-besaran yang melibatkan kawasan laut yang lebih jauh yang melibatkan perairan antarabangsa seperti Lautan Pasifik. Ciri-ciri.melibatkan kawasan perikanan antarabangsa iaitu di kawasan Zon Ekonomi Eklusiff. merah dan lalin-lain.tenaga buruh yang mahir .Kerosakan keseombanga laut .Pencerobohan kawasan tangkapan pinggir pantai .mengalakan akuakultur ikan Perikanan Laut Dalam 1. Skala pengeluaran : banyak dan besar-besaran untuk tujuan eksport ke luar negara dan digunakan dalam industri pengetian khusu ikan sardin e.menggugat ekologi laut ± mengurangkan bekalan laut. Hasil tangkapan : untuk tujuan eksport.Bekalan ikan semakin berkurangan . Lautan Atlantik dan Lautan Hindi. menjejaska rantaian makanan laut . pukat moden seperti tunda.Mengekploitasi sumber laut dalam yang banyak . sistem komunikasi.konflik dengan nelayan pinggir pantai .memelihara sumber perikanan pingir pantai dari pupus .pencerobohan nelayan asing ke kawasan Zon Ekonomi Eklusif . Konsep .Jarak lebih 32 km dan kedalaman melebihi 180 meter .

pasaran dalam dan luar negara ii. teknologi pengawetan dan pembungkusan untuk menjamin kesegaran terutamannya untuk pasaran eksport h. kepelbagaiaan ekonomi dalam ekonomi sektor pertanian iaitu ternakan akuakultur dan marinkultur ii. Jenis yang dipelihara seperti Kap Cina. serta pertambahan penduduk yang pesat ii. air. paya. tangkapan yang berlebihan. Permintaan agak terhad kerana ikan berbau dan kurang digemari ramai. c.Perikanan Akuakultur 1. Kesan pengganda : memberikan kesan penganda kepada sektor lain seperti IKS iaitu makanan berasaskan ikan. pertambahan penduduk yang pesat. Jenis ternakan ikan ialah udang./ kepupusan atau akibat kerosakan kawasan habitat ikan. tasik. bekas lombong. Kegiatan ini dijalankan secara (manipulasi yang disengajakan) ke atas kadar tumbesaran. harga yang kompetetif iii. Akuakultur meliputi penternakan ikan air tawar dan ikan air payau. keli. Kepentingan Akuakultur kepada pembangunan negara (STPM 2009) a. pilihan/memenuhi cita rasa . memanfaatkan sumber yang ada seperti kolam/tasik. ketam dll serta perkembangan industri yang berkaitan dengan akuapelancongan e. Meningkatkan pembangunan: infrastruktur seperti elektrik. Hasil yang diternak dijual dipasaran tempatan dan sebahagian di eksport ke singapura. Meningkatkan kadar KDNK negara : pengeksportan hasil akuakultur negara seperti udang harimau dll. kolam dan muara sungai. 2. Ciri-ciri: a. teknologi pembiakbakaan dan pemakanan ternakan akuakultuuuur berkembang pesat ii. diusahakan secara individu secara kecil-kecilan dan juga dengan bantuan pihak LKIM b. Thailand dan lain-lain d. sungai dan muara sebagai sumber pendapatan. jalan raya dll serta membanggunkan kawasan terbiar seperti bekas lombong. bekalan ikan tidak terganggu mengikut musim seperti musim tengkujuh dapat ditampung oleh sumber akuakultur g. haruan dan lain-lain c. Akuakultur dijalankan di sungai. Mengurangan kebergantungan kepada sumber laut sahaja : i. memperkembangkan teknologi dan R&D : i. Konsep: Akakultur ialah usaha manusia melalui pembekalan tenaga dan buruh bagi memperbaikik penghasilan organisma kuatik yang berguna. mewujudkan pelbagai ekonomi dan memanfaatkan sumber terbiar i. tanah terbiar dan lain-lain f. ikan. udang. bekas lombong. tasik. Di Malaysia. sumber perikanan laut semakin berkurangan akibat pencemaran laut . bekalan laut idak mencukupi dan bergantung kepada sumber akuakultur iii. Pasaran dan permintaan yang tinggi i. kematian dan pembiakan organisma tersebut. Sumber protin : sumber protin tambahan penduduk selain hasil laut d. tiram dan kerang. i. sawah padi. tongsan. teknologi kawalan air dan rawatan air kolam/sangkar/takungan iii. tilapia. memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk : meningkatkan taraf hidup dan mengurangkan kadar pengangguran b. sawah padi terbiar.

reput insang. a. tasik dan bekas lombong d. Sumber protin b. teknologi dan kepakaran di kalangan pendudk di Malaysia h. Masalah ancaman fizikal : banjir. serangan virus. masalah pencemaran : masalah pencemaran air akibat sisa toksik merbahaya menyebabkan ternakan mati terutama sungai c. biawak iii. Masalah pasaran : masalah pasaran yang masih terhad samada pasaran tempatan atau antara bangsa e. angin kencang. sukar mendapat pinjaman/kekurangan bantuan b. Menggalakan R&D h.3. penyakit ikan. Memberikan kesan penganda berasaskan perikanan g. g. Masalah dalam memajukan akuakultur a. tiada bekalan buruh dan terpaksa diimport iii. berkudis ii. rintik putih. Meningkatkan pendapatan individu f. kekurangan tenaga kerja : i. ancaman musuh :memerang . Bahan mentah industri d. buruh tidak mahir Kepentingan Kegiatan perikanan di Malaysia. kekurangan tenaga kerja berminat ii. burung hantu. pH air. Menyediakan Peluang pekerjaan c. Meningkatkan Pendapatan negara e. Maslah teknologi/penyakit/R&D /serangan musuh: i. kemasinan air. Masalah kkurang penyelidikan : masalah kemunduran/kekurangan dalam kajian dan penyelidikan akuakultur f. masalah modal : kemiskinan/tiada hubungan. ribut laut. Menggalakan perkembangan teknologi . kemarau. masalah kekurangan tempat : masalah kawasan penternakan yang menghadapi persaingan dengan sektor ekonomi yang lain & ketiadaan tempat yang sesuai seprti paya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful