MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :…………………………………………………………….

KELAS :……………..

B3D2E1 (

Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat)
: CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

ARAHAN 1.

Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat. _________________

2.

Bundarkan terdekat

dan

tuliskan

jawapan

kepada

puluh

yang

a.

264 _________

b.

266 ________

3. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul 637 Bundarkan kepada puluh yang terdekat : 630 640 647

4. Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di dalam kotak

725

720

730

4.

Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423. Warnakan jawapan anda.

415

420

425

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful