MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :…………………………………………………………….

dan penyebutnya hingga 10.

KELAS :……………..

KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan

Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah. Gambar pecahan Contoh:

2 6

1.

2.

3.

4.

5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.

3 4

1 3

6 7

2 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful