Tajuk B3D5E2

: Masa dan Waktu : Menghubungkait waktu: hari dengan jam dan jam dengan

minit (m/s 13) Nama Murid Kelas : __________________________ : __________________________ Tarikh :

________________

Arahan: selesaikan soalan dibawah.

1. Isi tempat kosong

60 minit

=

jam

1 jam

=

minit

1 hari

=

jam

2. Suaikan

2 hari

3 jam

5 jam

48 jam

180 minit

300 minit

3. Isikan tempat kosong

minit selepas

4.

Lukis jarum jam dan lengkapkan petak kosong

5. Waktu sekarang ialah

a)

1 jam kemudian

b) 60 minit sebelum

:

:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful