MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :…………………………………………………………….

B1D1E1
Menamakan nombor bulat sehingga 1000 dan membilang secara, satu-satu, dua-dua, limalima, sepuluh-sepuluh, seratus-seratus

KELAS :……………..

(nota: Murid membilang secara lisan,Tandakan menguasai.)

bagi murid yang

1

Sebutkan nombor-nombor di bawah.

620

630

640

650

2

Namakan nombor-nombor berikut.

100

200

300

400

3

Bilang satu-satu dari 50 hingga 60.

4 5

Bilang lima-lima dari 50 hingga 100 . Bilang seratus-seratus dari 300 hingga 1000.

B1D2E1 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan symbol.

1. Warnakan petak kosong bagi unit yang digunakan untuk mengukur ketinggian.

kg

cm

ml

2 Warnakan petak kosong bagi unit yang digunakan untuk menimbang berat sesuatu objek.

kg

cm

ml

3 Warnakan cecair.

petak kosong bagi unit yang digunakan untuk mengukur isipadu

kg

cm

ml

4 Unit manakah yang terdapat pada sebatang pembaris? Tandakan () pada petak di bawah.

cm

ml

kg

5

Unit manakah yang terdapat pada alat timbangan di bawah?

cm

ml

kg

B1D3E1 Mengenal simbol (×), (÷) dan (=) (Nota untuk guru: sila gunakan senarai semak untuk mencatat keputusan pentaksiran)

1

“Tunjukkan simbol sama dengan”.

2 “Tunjukkan simbol darab”. 3 “Tunjukkan simbol bahagi”.

×

÷

=

B1D4E1 Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100

1

“Pilih bentuk wang kertas RM50”.Tandakan ().

2

“Pilih nombor yang terdapat pada wang kertas seratus ringgit”.Warnakan.

10
3

50

100

“Pilih nombor yang terdapat pada wang kertas lima puluh ringgit”.Warnakan.

10
4

50

100

Apakah warna bagi wang kertas seratus ringgit?Tandakan () biru ungu hijau

5

Objek apakah yang terdapat pada wang kertas RM50? Tandakan () pokok kelapa Bangunan KLCC Pelantar carigali minyak

B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D

Lengkapkan jadual di bawah: Bilangan Permukaan Melengkung

Bentuk 3D

Bilangan Permukaan Rata

Bilangan Sisi

Bilangan Bucu

B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D.

Lengkapkan jadual di bawah. Bentuk 2D Bilangan Sisi Rata Bilangan Sisi Melengkung Bilangan Bucu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful