You are on page 1of 9

NAMA MURID KELAS

Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 1.3.1 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D1 Perubahan diri

B2D1E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri sendiri sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat

Perubahan yang berlaku pada manusia sejak dilahirkan Perhatikan situasi dua gambar dibawah dan jawab soalan. Gambar A Gambar B

1. Adakah gambar ini serupa?

2. Mengapa gambar ini tidak serupa?

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.3 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D2 Tumbesaran haiwan

B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz

Perubahan Yang Berlaku Pada Haiwan Sejak Dilahirkan Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan yang betul bermula dari sejak dilahirkan.

2
MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.3 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D2 Tumbesaran haiwan

B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz

Perubahan Yang Berlaku Pada Haiwan Sejak Dilahirkan Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan yang betul bermula dari sejak dilahirkan.

1.

2.

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.3 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D2 Tumbesaran haiwan

B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz

Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan A. Padankan perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan. 1.

2.

3.

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.3 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D2 Tumbesaran haiwan

B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz

B. Nomborkan perubahan yang berlaku pada rama-rama dan katak sejak kelahiran 1.

2.

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.4 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D2 Tumbesaran haiwan

B2D2E2 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya

Anak haiwan yang menyerupai ibunya dan tidak menyerupai ibunya Padankan gambar anak haiwan berikut dengan ibunya. 1. .

2.

3.

4.

5.

6.

MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.4.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D3 Cara haiwan bergerak

B2D3E1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat

Cara Haiwan Bergerak Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. berjalan berlari 1. berenang merangkak terbang 3. merayap melompat

mengengsot 2.

menjalar

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7
MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 5.1.1 Deskriptor Evidens

Teknologi dan kehidupan lestari

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D4 Komponen set binaan

B2D4E1 Menterjemahkan manual

Menterjemahkan manual

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 5.1.2 Deskriptor Evidens

Teknologi dan kehidupan lestari

Memahami perkaraperkara asas dalam sains dan teknologi

B2D4 Komponen set binaan

B2D4E2 Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar

Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar