Tema Sains hayat

Band 5

Standard Prestasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajaran 1.1.4

Deskriptor 1

Evidens 1

Kepentingan Makanan Kepada Manusia Arahan: Isikan tempat kosong.

Nyatakan apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam hidangan sepinggan mee goreng: Contoh:….mee kuning i. ii. iii. iv. …………………………… …………………………… ......................................... .........................................

Kepelbagaian jenis makanan ini dapat memberi ……………………., membantu……………………… dan membantu menjaga ………………… tubuh badan manusia.

1

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia

Standard Deskriptor Evidens Pembelajaran 1.1.4 1 1

5

Kepentingan Makanan Kepada Manusia Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan. Nyatakan kepentingannya kepada manusia
Nama makanan : ___________________________________________ Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________ Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________ Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________ Kepentingan : _____________________________________________

Nama makanan : ___________________________________________ Kepentingan : _____________________________________________

2

Tema Sains Hayat

Band

5

Standard Prestasi Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan

Standard Pembelajaran 2.1.2

Deskriptor

Evidens

2

1

Keperluan asas haiwan dan kepentingannya Nyatakan keperluan asas haiwan dan kepentingannya.Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan .

Bil. 1 2 3 4

Keperluan Asas Haiwan

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Haiwan

3

Tema

Band

Standard Prestasi Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

5

2.3.5

3

1

Tumbesaran Haiwan ARAHAN: 1. Masukkan telur- telur katak ke dalam bekas berisi air kolam. 2. Perhatikan perubahan fizikal yang berlaku kepada telur-telur tersebut sehingga ia menetas dan berubah menjadi katak dewasa. 3. Lakar/ Lukiskan perubahan fizikal yang dapat kamu perhatikan dalam jadual yang disediakan.

MINGGU

PEMERHATIAN

1

2

4

3

4

5

5

Berdasarkan pemerhatian yang kamu buat, lengkapkan kitar hidup katak di bawah.

6

Tema

Band

Standard Prestasi Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

5

2.3.5

3

1

Tumbesaran Haiwan Berikut adalah beberapa keping gambar dalam fasa hidup rama-rama.

7

Tema

Band

Standard Prestasi Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

5

2.3.5

3

1

Potong dan lekatkan gambar untuk melengkapkan kitaran hidup di bawah.

8

Tema Sains Hayat

Band 5

Standard Prestasi Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajaran 2.4.3

Deskriptor 4

Evidens 1

Pergerakan haiwan Rajah di bawah menunjukkan seekor harimau mengejar rusa.

1. Apakah yang akan berlaku kepada rusa tersebut?

2. Mengapakah rusa tersebut perlu bergerak? ____________________________________________________________ 3. Apakah yang akan berlaku sekiranya rusa tersebut tidak bergerak? ____________________________________________________________

9

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentukkonsepsains

Standard Deskriptor Evidens Pembelajaran 2.4.3 4 1

5

PergerakanHaiwan

10

Nyatakan kepentingan pergerakan haiwan berdasarkan gambar di atas. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________  Nomborkan gambar dan beri penerangan bagi setiap gambar.( lebih sesuai )

11

Tema

Band

Standard Prestasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains.

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

5

3.1.2

5

1

Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan. ARAHAN. Plastik lutsinar

Pasu A

Kotak Pasu B

1. Labelkan dua anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu B seperti dalam gambarajah di atas. ( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz ) 2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah. 3. Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiram dengan air. 4. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik darjah. 5. Rekod pemerhatian kamu dalam jadual di bawah setiap hari sepanjang satu minggu. Keadaan anak pokok keembung Hari Pasu A Pasu B 1 2 3 4 5 6 7

12

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah : 1. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok dalam pasu A selepas seminggu ? Mengapa ? Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia mendapat ________________, ____________________ , dan

_________________ yang cukup.

2. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok keembung dalam pasu B selepas seminggu? Mengapa ? Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

____________________________ yang cukup.

3. Lengkapkan kesimpulan di bawah. Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________, ___________________, mencukupi. dan ________________________________ yang

13

Tema Sains Hayat

Band 5

Standard Prestasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains.

Standard Pembelajaran 3.1.2

Deskriptor 5

Evidens 1

Kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan. ARAHAN.

Plastik lutsinar

Pasu A

Kotak Pasu B

1. Labelkan dua buah pasu anak pokok keembung dengan Pasu A dan Pasu B seperti dalam gambarajah di atas. ( Nota : Guru sediakan dua anak pokok keembung yang sama tinggi dan saiz ) 2. Siram pasu A setiap hari selama seminggu dan letakkan di luar bilik darjah. Bungkus pasu B dengan plastik lutsinar dan iikat hujungnya, tanpa disiram dengan air. 3. Masukkan pasu B ke dalam kotak bertutup rapat dan letakkan dalam bilik darjah. 4. Perhatikan apa yang berlaku kepada anak pokok keembung selepas satu minggu. Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah : 1. Lukiskan keadaan anak pokok keembung dalam pasu A selepas seminggu.

Pasu A

14

Anak pokok keembung dalam pasu A _____________________ kerana ia mendapat ________________, ____________________ , dan

_________________________ yang cukup.

Pasu B

Anak pokok keembung dalam pasu B _____________________ kerana ia tidak mendapat ________________, ____________________ , dan

____________________________ yang cukup.

2. Lengkapkan kesimpulan di bawah. Tumbuhan akan ____________________ jika mendapat ________________, ___________________, mencukupi. dan ________________________________ yang

15

Tema Sains Hayat

Band

Standard Prestasi Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya Matahari kepada tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.

Standard Pembelajaran 3.1.2

Deskriptor

Evidens

5

5

1

Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya Matahari kepada tumbuhan. Apakah yang terjadi kepada tumbuhan dibawah? Lukiskan pemerhatian kamu selepas 5 hari. Hari 1 Hari 5

Plastik bag lutsinar

Melalui pemerhatian kamu selepas 5 hari, jelaskan mengapa tumbuhan di atas layu/ mati? Tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya Matahatari untuk ___________________.

16

Tema

Band

Standard Prestasi Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

5

3.3.1

6

1

Tumbesaran Tumbuhan ARAHAN : 1. Tanam biji benih keembung di dalam pasu yang disediakan. 2. Siram dan letakkan pasu di tempat yang sesuai. 3. Rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah.

Minggu 1 2 3 4 5 6

Ketinggian Pokok *

Bilangan Daun

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah 1. Ketinggian pokok keembung semakin _______________________________. 2. Bilangan daun pokok keembung semakin ___________________________. 3. Pokok keembung mengalami proses ________________________________.

17

* Untuk mengukur ketinggian pokok, boleh gunakan sebarang ukuran yang sesuai. Contohnya benang, batang mancis dan sebagainya. Tema Band Standard Prestasi Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens

Sains Hayat

5

3.3.1

6

1

Tumbesaran Tumbuhan Rajah menunjukkan pemerhatian terhadap anak pokok keembung selama tiga minggu Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawab soalan di bawah :

1. Ketinggian pokok keembung semakin ________________________________

2. Bilangan daun pokok keembung semakin ____________________________

3. Pokok keembung mengalami proses _________________________________

18

Tema

Band

Standard Prestasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemairan untuk membentuk konsep Sains

Standard Deskriptor Evidens Pembelajaran

Sains Fizikal

5

4.1.4

7

1

Aktiviti : Murid menjawab soalan secara lisan.

Soalan :

1. Apakah kegunaan cahaya dari lampu suluh atau lampu di rumah kepada kita ?

2. Apakah kepentingan cahaya matahari kepada manusia?

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful