Deşeuri din construcţii şi demolări

Judith Oliva
Federal Environment Agency

14.10.2008 | Folie 1

Definiţie şi origine Compoziţie Legislaţie Prevenţie Valorificare şi eliminare Instalaţii de tratare
14.10.2008 | Folie 2

Definiţie şi origine
Deşeurile din construcţii şi demolări sunt compuse din următoarele:
Deşeuri minerale Deşeuri din construcţia de drumuri Azbesto-ciment şi praf de azbesto-ciment Deşeuri de beton Balast feroviar

Deşeurile provin din:

Cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări generate depinde de evoluţia din domeniul ingineriei civile şi construcţiilor din Austria. Deşeurile generate variază astfel de la un an la altul şi sunt dificile predicţiile.
14.10.2008 | Folie 3

Construcţii de locuinţe şi construcţii industriale Lucrări la drumuri şi poduri Demolări de construcţii Balast feroviar provine de la scoaterea şinelor

Compoziţie
Elementele principale din compoziţia deşeurilor din construcţii şi demolări sunt ilustrare mai jos:

14.10.2008 | Folie 4

Deşeu de şantier

Source: Firma Plattner

14.10.2008 | Folie 5

Deşeu de şantier

14.10.2008 | Folie 6

Deşeuri din construcţia de drumuri

Source: Firma Plattner & Co

14.10.2008 | Folie 7

Deşeu de beton

Source: Defeser Recycling & Entsorgung Pill

14.10.2008 | Folie 8

Exemple de costuri de tratare
Euro pe Tonă incl. taxa Material excavat 4,2 Beton cu fier 8,5 Beton fără fier 4,5 Deşeuri din construcţia de drumuri 4 100 % deşeuri minerale 8,8 90 % deşeuri minerale 14,5 75 % deşeuri minerale 40 Lemn netratat 36 Lemn tratat 70
14.10.2008 | Folie 9

Legislaţie
Legea Gestiunii deşeurilor BGBl. Nr. 102/2002 Baza pentru o gestiune a deşeurilor sustenabilă in Austria Definiţia şi descrierea fluxurilor, a instalaţiilor de tratare şi a procesului de tratare Obligaţia colectării, transportării şi tratării Reciclarea deşeurilor din demolări

14.10.2008 | Folie 10

Legislaţie
Ordonanţa privind Depozitele de Deşeuri, Monitorul Federal Oficial No. 164/ 1996(DepVo) (Directiva Consiliului 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor) Echipament tehnic pentru diferite tipuri de depozitare ex. sol excavat, deşeu rezidual din demolări şi construcţii Interdicţia depozitării la rampă a deşeurilor organice (TOC ban) limita pentru TOC (Carbon Organic Total) de max 5 % pe volum.
14.10.2008 | Folie 11

Legislaţie
Ordonanţa privind instalaţiile mobile de tratare BGBl. Nr. 472/200218 “Ordonanţa privind Separarea Materialelor Generate prin Construcţii” (Monitorul Federal Oficial No. 259/1991) intrat in vigoare la 1 ian. 1993 cere ca grupuri de materiale (deşeuri minerale, sol excavat, beton, asfalt spart, lemn, metal şi plastic) trebuie separate dacă se depăşesc anumite valori limită De la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe reciclarea a crescut de la 15 % (1985) la mai mult de 70 % în prezent.
14.10.2008 | Folie 12

Preventie
La toate nivele ciclului de viaţă (de la faza de planificare – autorizaţia de construcţie, la faza de construcţie şi folosinţă la cea de demolare sau adaptare) Recuperarea optimă a deşeului generat Pentru o recuperare reuşită a deşeurilor inevitabile este necesară colectarea separată.
14.10.2008 | Folie 13

Prevenţie

Multele posibilităţi de prevenire a deşeurilor şi valorificării lor în sectorul de construcţii pot fi rezumate în următoarele strategii:

Reducerea deşeurilor generate în procesul de construcţie Utilizarea eficientă a construcţiei Demolare selectivă Colectare omogenă a deşeurilor din construcţii Recuperarea la calitate înaltă

14.10.2008 | Folie 14

Recuperare şi Eliminare
Colectarea selectivă! Ordonanţa privind Separarea Deşeului Generat prin Construcţie (Monitorul Federal Oficial No. 259/1991) descrie separarea grupurilor de deşeuri drept funcţie a valorilor prag Asociaţia Austriacă pentru Reciclarea Materialelor de Construcţii a elaborat o serie de ghiduri ce conţin criteriile calitative şi valori limită pentru diferite materiale de construcţie reciclate.

14.10.2008 | Folie 15

Reciclare - Tratare
Concasoare şi site sunt folosite pentru a prelucra deşeul mineral (zidărie, deşeu de beton, ciment) şi deşeul de asfalt în materie primă ce poate fi utilizată drept agregat pentru material pentru fundaţii sau încărcare. Pentru procesarea deşeurilor există în prezent 293 de instalaţii autorizate cu o capacitate min. de aprox. 5.5 milioane tone.

14.10.2008 | Folie 16

14.10.2008 | Folie 17

Treatment plans

Instalaţii mobile şi staţionare de tratare a deşeurilor din construcţii şi demolări

14.10.2008 | Folie 18

Instalaţii mobile
Avantaje
Mai puţin de transportat Nu este nevoie de proprietate pe teren Flexibilitate şi mobilitate mare Asamblat în locaţie

Dezavantaje
Se poate utiliza doar pentru un produs Nu are cântar Costuri şi timp investit în tratarea propriu-zisă Zgomot, praf
14.10.2008 | Folie 19

Instalaţie de tratare mobilă

14.10.2008 | Folie 20

Exemplu de echipament mobil

Descriere 1 bară de încărcare (oţel) 2 canelură (oţel) 3 saşiu 4 presă de fărâmiţare 5 bandă automată de ieşire 6 agregat
14.10.2008 | Folie 21

Instalaţie de tratare mobilă

Source: Österreichischer Baustoff-Recycling-Verband

14.10.2008 | Folie 22

Instalaţie de tratare mobilă

Source: Österreichischer Baustoff-Recycling-Verband
14.10.2008 | Folie 23

Instalaţii de tratare staţionare
Avantaje
Concept flexibil – uşor adaptabil în funcţie de material Depozitare temporară Fără poluare fonică

Dezavantaje
Livrare cu vehicule Costuri investiţionale în teren Autorizaţii speciale
14.10.2008 | Folie 24

Instalaţii de tratare staţionare

14.10.2008 | Folie 25

Instalaţii de tratare staţionare

14.10.2008 | Folie 26

Instalaţii de tratare staţionare

14.10.2008 | Folie 27

Ghiduri
Ghidurile Asociaţiei Austriece pentru Reciclarea materialelor din construcţii şi demolări conţin
Descriere detaliată a reciclării în ce priveşte cerinţele, Domenii de aplicaţie Calităţile produselor reciclate.

Utilizarea de produse de calitate este un criteriu esenţial pentru o reprocesare de calitate Comparaţiile de preţ şi calculele au fost realizate de instalaţiile de reciclare Capacitate operaţională şi calitatea produsului reprezintă factori economici importanţi pentru instalaţia de tratare.
14.10.2008 | Folie 28

Semnul indicativ pentru certificarea reciclării

14.10.2008 | Folie 29

Ghiduri

Source: Österreichischer Recycling-Verband

14.10.2008 | Folie 30

Exemplu – granule de asfalt

Source: Österreichischer Baustoffverband
14.10.2008 | Folie 31

granule de asfalt

Source: Österreichischer Baustoffverband
14.10.2008 | Folie 32

Granule de beton

Source: Österreichischer Baustoffverband
14.10.2008 | Folie 33

Granule de cărămidă

Source: Österreichischer Baustoffverband

14.10.2008 | Folie 34

Granule mixte

Source: Österreichischer Baustoffverband
14.10.2008 | Folie 35

Nisip de cărămidă

Source: Österreichischer Baustoffverband
14.10.2008 | Folie 36

Date de contact Austria
Firma ÖKOTECHNA www.oekotechna.at Ing. Günter Gretzmacher (leader) guenter.gretzmacher@oeko techna Österreichischer BaustoffrecyclingVerband Hr. Car (leader) www.brv@brv.at
14.10.2008 | Folie 37

Mulţumim pentru atenţie!
Judith Oliva

14.10.2008 | Folie 38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful