LUCRARE SEMESTRIAL LA LIMBA

I LITERATURA ROMÂN

CLASA A V-A, SEMESTRUL I

1. a) b) c)

În propozi ia Am plecat la arat. verbul subliniat este: la modul indicativ la modul supin la modul participiu 0,5p

2. Modul conjunctiv i condi ional-optativ au forme pentru timpurile: a) prezent i imperfect b) perfect compus i viitor c) prezent i perfect 0,5p 3. Identifica i verbele din urm torul text i preciza i modul, timpul, persoana i num rul fiec ruia: ´ Corabia sosi cu semne de mare grab . Ancorase în larg i trimise dou b rci s încarce bl nurile vân torilor. Fram privea i în elegea.´ (Cezar Petrescu ± ´Fram, ursul polar´) 2,5p 4. Da i exemple de un cuvânt care s con in : a) un grup de sunete format dintr-o vocal i o semivocal aflate într-o singur silab ; b) de un cuvânt care s con in un grup de sunete format dintr-o vocal i dou semivocale aflate într-o singur silab ; c) de un cuvânt care s con in un grup de sunete format din dou vocale al turate aflate în silabe diferite. 1p 5. Da i exemple de un cuvânt: a) derivat cu prefix; b) derivat cu sufix; c) derivat i cu prefix i cu sufix. 1p 6. Forma i familia lexical a cuvântului român. 0,5p 7. Scrie i un vers, care s con in un epitet, din poezia ´Fiind b iet p duri cutreieram´ de Mihai Eminescu. 0,5p 8. Alc tui i planul de idei din opera epic ´Când st pânul nu-i acas ´ de Emil Gârleanu. 2,5p Se acord 1punct din oficiu.

5p 10. iei.5p 9. 0. Da i exemple. . 0.?´ (I. lene . ei. b) triftongii: iei. i voi muri dorind S -l v d o dat -n fa .LUCRARE SEMESTRIAL LA LIMBA I LITERATURA ROMÂN CLASA A VI-A.perfect simplu(persoana I). conjunctiv(persoana a II-a). G si i sinonime pentru urm toarele cuvinte: vast. dezr d cinat. 0. cuprins. .. num rul i func ia sintactic a acestora: a) ´ Dar n-a fost el!. ´Puiul´) Se acord 1punct din oficiu.imperfect(persoana a II-a).. Analiza i verbele din textele de mai jos.5p 6. Alc tui i planul simplu de idei al fragmentului din ´Amintiri din copil rie´ de Ion Creang . gerunziu. 0. c) hiatul: oe. Alc tui i câmpul lexical al obiectelor de îmbr c minte. r d cinu . înr d cinat. i care au sensuri diferite. conjugarea.5p 7. 0. infinitiv. timpurile i persoanele precizate în dreptul fiec ruia: a pre ui : gerunziu. participiu. participiu. S -l v d venind. dar au sensuri diferite? Da i exemple. perfect simplu(persoana I). a agrea : infinitiv.5p 2. cu doua linii prefixele i cu trei linii sufixele urm toarelor cuvinte: r d cinos. ager i mare. 2p i eu s -mi ar i cet i mari. a înr d cina. Scrie i verbele de mai jos la modurile. supin. G si i antonime pentru urm toarele cuvinte: team .5p 5. indicativ. ua. Sublinia i cu o linie r d cina. Preciza i i modul de expunere predominant în aceast oper epic . SEMESTRUL I 1. 1p 3.5p 8. Cum se numesc cuvintele care se pronun la fel.´ (George Co buc ´Mama´) b) ´Nu e a a c-o s merg 2. indicativ: .mai mult ca perfect ( persoana a II-a). Br tescu ± Voine ti. Da i exemple de cuvinte care s con in : a) diftongii: ie. indicând modul. persoana. 0.5p 4. E dus. timpul. A mai tr i o via . Al.. 0.. . Cum se numesc cuvintele care difer ca form (de obicei printr-un singur sunet) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful