7. Conceptul diagnosticarii.

de

diagnosticare

si

tipologia

Una din expresiile cele mai pregnante ale scientizarii managementului o constituie utilizarea de o maniera sistemica a metodei diagnosticarii. Incorporarea metodei diagnosticarii in arsenalul folosit cotidian de catre conducatori, constituie un argument de prim ordin al trecerii de la faza empirica a managementului, la faza stiintifica, de neanlocuit in conditiile trecerii la o economie, bazata pe concurenta si rentabilitate. Cuvantul "diagnostic" este de origine greaca si inseamna "apt de a discerne". Preluat din medicina umana in management, diagnosticul sugereaza necesitatea consultarii periodice a organizatiei pentru a-i identifica starea de sanatate, vigoarea si capacitatea de a se adapta unor schimbari previzibile ale mediului. Spre deosebire insa de diagnosticul medical, diagnosticul managerial nu se limiteaza doar la cercetarea simptomelor manifestate de pacient si a cauzelor care le genereaza, ci, prescrie si tratamentul adecvat. Sub forma actuala analiza diagnostic strategica s-a nascut in anii '60 in SUA odata cu aparitia lucrarii Business Policy, lucrare elaborata de un grup de profesori universitari de la Harvard Business School. Aceasta metoda s-a numit metoda LCAG dupa initialele numelor celor patru profesori. In prezent aceasta metoda este cunoscuta sub numele de grila de diagnostic a Scolii Harvard. Analiza diagnostic reprezinta o investigare larga a principalelor aspecte economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ale firmei. Ea se efectueaza in scopul evidentierii punctelor forte si punctelor slabe ale activitatii interne ale organizatiei, precum si a oportunitatilor si pericolelor mediului ambiant extern care favorizeaza sau ameninta dezvoltarea acesteia, precum si cauzele care le-au generat. Metoda se concretizeaza in recomandari cu caracter de dezvoltare (pentru valorificarea punctelor forte si a oportunitatilor)

sau corectiv (pentru eliminarea sau atenuarea punctelor slabe si a pericolelor). care cuprinde totalitatea componentelor sociale. structurii. Analiza macromediului reprezinta procesul scanarii si monitorizarii mediului in vederea identificarii atat a tendintelor pozitive prezente si viitoare (adica a oportunitatilor). D. tehnologice. a obiectivelor intreprinderii. Analiza competentei firmei care are ca scop evidentierea fortelor si slabiciunilor. . analiza diagnostic strategica este un proces structurat in patru etape: A. analistul cerceteaza situatia curenta a companiei. nivelurilor de performanta pe care intreprinderea trebuie sa le realizeze. C. culturii organizationale. sistemelor. de mediu si politice (legale). clientii. In mod concret. care constituie. Micromediul firmei constituie o fateta la fel de importanta a analizei. studiaza costurile. forta de munca si componentele internationale. economice. Sistemul de valori al managementului firmei care presupune analiza misiunii intreprinderii. abilitatilor. Analistul evalueaza micromediul pentru a intelege mai bine situatia interna a companiei. Analiza mediului extern care are ca scop evidentierea oportunitatilor si restrictiilor pe care mediul extern le ofera firmei. cat si a tendintelor negative (adica a amentarilor) care pot influenta abilitatea firmei de a-si atinge scopurile. macromediul unei firme poate fi impartit in doua segmente sau nivele principale: mediul operational sau de sarcini. resursele si potentialul precum si problemele de organizare interna. in care este situata industria si organizatia. o industrie cum ar fi furnizorii. Ca atare. concurenta. in general. B. Analiza se compune in mod tipic dintr-o componenta externa (macromediul) si una interna (micromediul). stilului si personalului. Analiza micromediului inseamna studierea strategiei organizatiei. Din punct de vedere al anlizei. Strategii (Analiza SWOT si Modelul Porter). valorilor comune. si mediul general.

• Introducerea şi menţinerea de proceduri de măsurare şi verificare periodică a performanţelor sistemului de securitate şi sănătate în muncă. • Determinarea condiţiilor legale şi altor condiţii specifice organizaţiei. cum ar fi analiza PEST si modelul lui PORTER. Metoda ii ajuta pe specialisti (marketeri) sa se concentreze asupra aspectelor relevante. stabilirea de măsuri în caz de urgenţă. reevaluarea sistemului şi îmbunătăţirea continuă a acestuia. precum şi de îmbunătăţire continuă a performanţelor în acest domeniu. fiind considerata prima etapa a planificarii strategice. • Monitorizarea periodică prin sistemul de audit intern al organizaţiei. accidentelor şi riscurilor la locul de muncă al salariaţilor. • Controlul proceselor şi activităţilor care implică riscuri. 8. • Introducerea şi menţinerea de procedee pentru cercetarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. • Limitarea incidentelor şi accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a organizaţiei. • Asigurarea controlului organizaţiei asupra pericolelor. conştientizarea şi creşterea competenţei personalului. Prin implementarea şi menţinerea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă se obţin urmatoarele avantaje: • Realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi/sau reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională.Analiza SWOT sau (TOWS) reprezinta o metoda de audit a organizatiei si a mediului acesteia. • Informarea. Odata identificate. • Introducerea si mentinerea unor programe pentru realizarea obiectivelor • Definirea documentarea şi transmiterea sarcinilor. implicarea şi consultarea personalului în acest domeniu. • Introducerea şi menţinerea de proceduri pentru determinarea pericolelor. • Efectuarea analizei sistemului de catre specialiştii noştrii. • Introducerea şi menţinerea de procedee pentru controlul înregistrărilor. precum şi stabilirea acţiunilor corective şi preventive. • Stabilirea obiectivelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. • Includerea în politica de securitate şi sănătate în muncă a organizaţiei a unui angajament faţă de atingerea obiectivelor de securitate şi sănătate ocupaţională. referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Poate fi 19319m1221t folosita impreuna cu alte metode de audit si analiza. • Alcătuirea unei documentaţii adecvate a sistemului. pentru fiecare nivel al organizaţiei. instituirea mijloacelor de control şi verificare a sistemului de management pentru securitatea şi sănătatea în muncă. • Introducerea şi menţinerea de planuri şi proceduri pentru identificarea surselor potenţiale de accidente sau îmbolnăviri profesionale. • Instruirea. • Controlul documentelor şi al datelor. Implementarea unui sistem specializat de management • Implementarea şi menţinerea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. responsabilităţilor şi competenţelor personalului pentru realizarea programelor stabilite. evaluarea riscurilor şi pentru implementarea măsurilor necesare de supraveghere. acestea se transforma in obiective de marketing. precum .

• Organizarea eficientă a activităţilor la locul de muncă. • Îmbunătăţirea performanţelor individuale ale salariaţilor. • Creşterea conştientizării personalului cu privire la importanţa siguranţei la locul de muncă şi a propriei sănătăţi fizice şi mentale. • Îmbunătăţirea imaginii comerciale. • Proceduri administrative sau operaţionale – documente elaborate pentru ţinerea sub control a activităţilor cu impact asupra sănătăţii şi securităţii în muncă. care descrie elementele propriului sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. . • Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă – documente elaborate în baza procedurilor tehnice de execuţie şi a legislaţiei în vigoare.şi plata de compensaţii sau taxe suplimentare. a marketingului şi a competivităţii în cazul în care conducerea organizaţiei va opta pentru certificarea sistemului de management implementat. • Creşterea motivării personalului şi a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătăţire continuă şi de reducere a riscurilor la locurile de muncă.documente elaborate în baza instrucţiunilor de lucru şi a condiţiilor specifice de executie. şi anume: • Manualul de Securitate şi Sănătate în Muncă – document rezumativ care prezintă politica şi obiectivele organizaţiei referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. • Proceduri de sistem – documente care detaliază fiecare cerinţă a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. • Instrucţiuni specifice de Securitate şi Sănătate în Muncă . Personalul specializat din cadrul organizaţiei noastre elaborează documentele necesare implementării sistemului de management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a salariaţilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful