You are on page 1of 16

www.wunan.com.

tw
(02)2705-5066

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066


5050

50

50

50

50

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066


50

8850

shi

shi

1.

sea
shi

seesaw
shi so

1250

2.

il

8050

i e

i tsu

e
e

Ae

Ae


air
e a


3.


error
e ra


www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

111

mo
mo

mo

4.
50

model
mo de ru

memo
me mo

Part 2107

5.

me

me


mail
me ru


Mexico

me ki shi ko

138Part 4100

10


1.

50

me

ko n ni chi wa

wa

2.

o ha yo

go za i ma su

6. 1 0 0

3.

ko n ba n wa

wa

4.

100


do zo


5.

a ri ga to go za i ma su

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066


(2)
(3)

Part 1
015002

5004
5006
5007
025009
0355
0459

Part 2
055064

5065
5066
5068
065070
07116
08120

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Part 3
09126
09128
09130

Part 4 100
10

134

11

12

137

140

13

14

15()

16()

17()

18

19

20

21

142

144
()147
()150
()152
154

156

158

160

22

162

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

PART 1

50
50
50
50
50

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

2Part 1

50
50+

aiueo
kstnhmyrw

shichitsufuo

ka

sa

ta

na

ha

ma

ki

shi

chi

ni

hi

mi

ku

su

tsu

nu

fu

mu

ke

se

te

ne

he

me

ko

so

to

no

ho

mo

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

01

Part 1 3

y
r
w

ya

ra

wa

ri

yu

ru

re

yo

ro

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Part 1 9

50

aa

02

+ a

a i

a u


www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

10Part 1

il

i e

i tsu


www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

134Part 4100

10


1.

ko n ni chi wa

wa

2.

o ha yo

go za i ma su

3.


ko n ba n wa

wa

4.


do zo


5.

a ri ga to go za i ma su

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Part 4100135


6.

su mi ma se n

7.


go me n na sa


8.

sa yo na ra


9.

so re

ja

ja

10.


ma ta
a shi ta

11.


o ge n ki de su ka

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

136Part 4100

12.


shi tsu re shi ma su

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

50 .-.--,2011.09

ISBN 978-986-121-673-7
1.2.3.
803.1134

100005206

3AD6

!50
(364.1)106 3 3 9 4
(02)2705-5066(02)2706-6100
http://www.wunan.com.tw
shuchuanshuchuan.com.tw
0 1 3 0 3 8 5 3

/6
(04)2223-0891(04)2223-3549
/290
(07)2358-702 (07)2350-236

(02)2695-4083
1692 7 8

2 0 1 1 9
2 0 0

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066