CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3 Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 - 14 Tel.:0725.

126.100 , Fax: 0725.126.101 E-mail: dgaspc_sec3@yahoo.com Operator de date cu caracter personal 13389

1. Identificarea institutiei gazda si a Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului sector 3 Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3, Bucuresti Coordonatele serviciului: Sef serviciu – Psih. Simona Trandafir Telefon: 021.341.07.10, tasta 1, tasta 1 E-mail: prusector3@yahoo.com Parter, camera 17 Descrierea serviciului: Serviciul Prevenire, Consiliere si Sprijin pentru Copil si Familie, Componenta Plasament in Regim de Urgenta, Copiii Strazii este un serviciu aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 3 si are ca obiectiv principal prevenirea separarii copilului de familia sa si sustinerea cresterii acestuia in mediul familial; de asemenea, serviciul se ocupa si de identificarea copiilor care practica cersetoria, care sunt exploatati prin munca sau sunt victime ale diferitelor forme de abuz, prin existenta telefonului de sesizari care functioneaza de luni pana joi, orele 08-19 si vineri orele 08-16. Toate serviciile sunt oferite persoanelor care au domiciliul legal pe raza sectorului 3. Beneficiari: Beneficiarii carora se adreseaza serviciul sunt: - copii din familii monoparentale sau dezorganizate; - copii ale caror familii se confrunta cu dificultati financiare si sociale si nu pot asigura copilului un minim de trai; - copii ale caror drepturi sunt incalcate (dreptul la educatie, dreptul la sanatate, dreptul la identitate, dreptul de a mentine relatii personale cu parintii ori familia extinsa); - copii lipsiti de ocrotirea si ingrijirea parinteasca si/sau abandonati in unitati sanitare sau alte locatii de pe raza sectorului 3; - copii victime ale diferitelor forme de abuz, exploatare sau neglijare; - copii ai caror parinti/parinte/reprezentant legal este/sunt plecati la munca in strainatate; - mame cu copii in varsta de pana la 2 ani aflate in risc de a abandona copilul; - copii aflati in abandon scolar datorita imposibilitatii parintilor de a-i supraveghea;

Nr. atat prin telefonul de sesizari cat si prin efectuarea raziilor periodice. sustinerea mamelor cu copii in varsta de pana la 2 ani. 84. apa/intretinere). 87. fara venituri sau cu venituri insuficiente. Gen. Sc. Gen. interventia si monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate. sunt urmatoarele: 1. exploatarii prin munca sau neglijarii. Nr. Gen. 76/30.30 si joi 08-16. gaze. pe o perioada de 4 luni si este acordat in baza HCL nr. Sc. Consiliere si Sprijin pentru Copil si Familie. componenta a Complexlui de Servicii pentru Mama si Copil.2009. analizarea situatiei si intocmirea dosarelor pentru admisia in centrele de zi din cadrul scolilor de pe raza sectorului 3. realizate impreuna cu Politia sector 3. Nr. Pentru a beneficia de acest sprijin este necesar ca familia sa se incadreze in baremul de 220 lei/luna/membru de familie.16. dupa ce se scade din venitul total al familiei suma necesara platii utilitatilor (lumina. Nr. programul consta in acordarea sumei de 97 lei/luna/copil. Sc. conform Ordinului emis de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului nr. 95. Nr. Sc. 94. Copiii Strazii in vederea atingerii obiectivelor propuse. respectiv Sc. Gen. care se confrunta cu lipsa spatiului de locuit si a resurselor financiare necesare asigurarii unui trai decent pentru copil. 5. 92. 6. Andrei”. Sc. prin cazarea in cadrul Centrului Maternal “Sf. acordarea de prestatii financiare exceptionale pentru familiile care se confrunta cu o situatie financiara precara. intentia de a pleca cu contract de munca in strainatate. Gen.30. Componenta Plasament in Regim de Urgenta. eliberarea dovezilor prin care se certifica faptul ca parintele/parintii copilului a notificat DGASPC sector 3. 219/15. Sc.2006. Nr. analizarea situatiei si intocmirea dosarelor pentru admisia in cadrul centrului de Zi “Licurici” a copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani din familii aflate in dificultate cu domiciliul legal pe raza sectorului 3. identificarea copiilor victime ale abuzului. Gen. 2. Sc. identificarea. 4. Nr. beneficiarii sunt copiii care provin din familii monoparentale. acordarea de sprijin in efectuarea temelor. Gen. 116 si din cadrul Liceului Bilingv “Decebal”. Nr. 112. 54.Activitatile desfasurate de catre serviciul Prevenire. 2 .06. Sc. consiliere psihologica si sociala si supraveghere dupa finalizarea orelor de curs pana la ora 17. Program de lucru pentru intocmirea dosarelor: marti 08. Nr. 3. venind astfel in sprijinul acestora prin asigurarea hranei.80. Gen.06. Gen.

la cererea parintilor pentru probleme precum risc de abandon scolar.Ordinul nr.2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor 3 . ingrijirea si educarea copiilor.7. Andrei”. prin admisia acestora in cadrul centrului de Zi “Sf. . etc 11.2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti sau pediatrie.Hotararea nr.Ordinul 101/ 15.04. hrana si sprijin in efectuarea temelor. consilierea si sprijinirea acestora pentru inregistrarea nasterii copilului. identificarea mamelor aflate in risc de parasire a nou-nascutului si acompanirea. conflicte intrafamiliale. . 8. . 12. realizarea de intalniri de mediere pentru gestionarea conflictelor cu privire la cresterea. . pentru parintii aflati in divort sau separati in fapt. . pentru copiii care prezinta tulburari de comportament.03. 219/15. activitati recreative si educative. nerespectarea autoritatii parentale.2006 privind activitatile de identificare. activitati permanente de promovare si respectare a drepturilor copilului conform legislatiei in vigoare.Ordinul 132 / 07. 1769/ 21.10.2005 pentru aprobarea Standardelor Minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii. 10. in vederea promovarii dreptului copilului de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii si familia extinsa.07.Ordinul 276/ 04. acordarea de asistenta psihologica pentru copiii din comunitatea sectorului 3. Legislatie: .Legea 272/2004 privind Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului. in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa. 9. consilierea psiho-sociala a familiei.06. sprijinirea parintilor care beneficiaza sau sunt in cautarea unui loc de munca pentru a asigura copiilor cu varsta cuprinsa intre 1-3 ani conditii de trai si se afla in imposibilitatea de a-i supraveghea pe perioada zilei. intocmirea dosarelor pentru admisia in Centrul de Zi din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul Delincvent.2006 privind aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul maternal si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde. prezentarea serviciilor sociale de care pot beneficia din partea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 3. componenta a Complexlui de Servicii pentru Mama si Copil. acestia pot beneficia de consiliere psihologica si juridica. interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful