PRAVILNIK

O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 i 3/2010)
Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Član 2 Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: 1) profesor razredne nastave; 2) nastavnik razredne nastave; 3) profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom; 4) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi iz stranog jezika kao obaveznog predmeta u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to: 1) profesor odgovarajućeg stranog jezika; 2) profesor razredne nastave; 3) diplomirani filolog; 4) diplomirani školski pedagog ili školski psiholog; 5) diplomirani pedagog ili diplomirani psiholog; 6) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika, u skladu sa čl. 145. i 146. Zakona o osnovnoj školi; 7) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika sa položenim stručnim ispitom po propisima iz oblasti obrazovanja ili licencom za nastavnika; 8) nastavnik razredne nastave;

12) diplomirani bibliotekar . 5) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima. Lica iz stava 2. Član 3 Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice sa visokom stručnom spremom. 9) i 12) ovog člana treba da poseduju znanje jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira). Lica iz stava 2. 3) profesor srpske književnosti i jezika. nastavnik razredne nastave. . 6) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima. 4). i to: 1. Prednost za izvođenje nastave iz stranog jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz stava 2. ili međunarodno priznatom ispravom za nivo znanja jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 Zajedničkog evropskog okvira). profesor u predmetnoj nastavi i nastavnik u predmetnoj nastavi sa položenim ispitom B2. 11) profesor razredne nastave. a čiju valjanost utvrđuje Ministarstvo prosvete i sporta. tač. tačka 3) ovog člana u obavezi je da položi ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije. Srpski jezik: 1) profesor srpskog jezika i književnosti.Evropski sistem prenosa bodova) i koji poseduje uverenje kojim dokazuje savladanost programa modula i položen ispit. Nivo znanja B2 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekoj od filoloških katedri univerziteta u Srbiji. 3). kao i metodike nastave. 8). koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB .9) lice koje ispunjava uslove za nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi. 2). kao i metodike nastave. Lice iz stava 2. 4) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću. 10) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu. 5). odnosno druge organizacije koju ovlasti Ministarstvo prosvete i sporta. profesor razredne nastave.informatičar. ovog člana treba da savladaju i obuku za nastavu stranog jezika na ranom uzrastu u trajanju od 25 sati u organizaciji Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Centar za profesionalni razvoj. koji odgovara nivou C1 Zajedničkog evropskog okvira. 2) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom. odnosno nastavnik odgovarajućeg stranog jezika. a koje je na osnovnim studijama položilo ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije. ovog člana imaju profesor.

odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku. 11) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima. . đ) slovački jezik .profesor. 15) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik.profesor. d) rumunski jezik . b) bugarski jezik . 13) profesor.7) profesor. 9) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike. odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost.profesor ruskog ili srpskohrvatskog jezika i književnosti uz uslov da mu je znanje rusinskog jezika provereno na fakultetu. Jezici narodnosti: a) albanski jezik . odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost. odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost.profesor. 2. 14) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom. 12) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom. 10) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima. v) mađarski jezik .profesor rusinskog jezika i književnosti. odnosno diplomirani filolog za mađarski jezik i književnost.profesor. g) rusinski jezik . 16) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost. 8) profesor. odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik. 17) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine. odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost. odnosno diplomirani filolog za albanski jezik i književnost.

akademski vajar . odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost.profesor.profesor. 3.akademski grafičar .likovni pedagog.profesor. (Brisano) 5. b) italijanski jezik . . . .. Strani jezici: a) engleski jezik . v) nemački jezik . e) turski jezik . g) ruski jezik . odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost. odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost.diplomirani filolog orijentalne filologije.profesor.diplomirani filolog za turski jezik i književnost sa orijentalnom filologijom.akademski slikar .profesor. odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost.profesor. Likovna kultura: .likovni pedagog. odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost. .diplomirani slikar. 4.profesor.profesor španskoj jezika i hispanskih književnosti. .profesor. .likovni pedagog. đ) španski jezik . odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost. odnosno diplomirani filolog za turski jezik i književnost. . d) francuski jezik . odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost.

dirigent. .diplomirani grafički dizajner .diplomirani grafički dizajner.diplomirani umetnik fotografije . .diplomirani grafičar . Muzička kultura: .profesor likovne kulture. . .diplomirani grafičar.profesor. .diplomirani slikar zidnog slikarstva. . . . 6. .profesor likovne kulture.nastavnik likovne umetnosti. .profesor. . .diplomirani umetnik novih likovnih medija . .diplomirani vajar.diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture. .diplomirani vajar .diplomirani slikar ..profesor likovnih umetnosti.profesor likovne kulture.lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti.akademski muzičar. . .diplomirani slikar . .diplomirani vajar .diplomirani grafičar . .profesor likovne kulture.muzički pedagog.diplomirani muzički pedagog. .profesor likovne kulture. .diplomirani kompozitor.diplomirani muzičar .profesor. . .diplomirani muzičar . .lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti.profesor likovne kulture.diplomirani muzičar .kompozitor.

. . .diplomirani muzičar . ..diplomirani muzikolog.diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture.diplomirani muzičar-oboista. .diplomirani muzičar-klarinetista. .diplomirani muzičar .diplomirani muzičar-violinista.diplomirani muzičar-kontrabasista. . .akordeonista.gitarista. .diplomirani muzičar-hornista. .solo pevač.nastavnik muzičke kulture. .diplomirani muzičar .diplomirani muzičar-violončelista.diplomirani muzičar-violista.diplomirani muzičar-trubač.diplomirani muzičar-perkusionista.diplomirani muzičar-flautista. .diplomirani muzičar-harfista. .diplomirani etnomuzikolog. . . . . . .diplomirani muzičar-trombonista.diplomirani muzičar-pijanista. .diplomirani muzičar-fagotista. . . .diplomirani muzičar-čembalista. . .diplomirani muzičar-orguljaš.diplomirani dirigent.muzikolog.diplomirani muzičar .

profesor geografije i istorije. 8.. . . . .diplomirani muzičar . . .profesor fizike i matematike.diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku.profesor fizike.diplomirani astrofizičar.diplomirani istoričar. .diplomirani geograf. Geografija: .diplomirani fizičar za primenjenu fiziku. 9.profesor fizike i hemije. . .profesor fizike i osnove tehnike.profesor istorije. .diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike.profesor fizike i hemije za osnovnu školu. .diplomirani fizičar. .profesor crkvene muzike i pojanja.diplomirani geograf . .profesor istorije i geografije. . Fizika: .profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu. 7. .diplomirani muzičar-tubista.profesor geografije.diplomirani pedagog za fiziku i hemiju. Istorija: . . . .prostorni planer.saksofonista. .

diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO.diplomirani matematičar za matematiku ekonomije.diplomirani biolog.diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene.astronom. smer astrofizika. . . .profesor informatike .diplomirani matematičar .diplomirani fizičar za opštu fiziku.matematike. .diplomirani matematičar . . Matematika: . . .profesor matematike. . .diplomirani matematičar. .profesor biologije i hemije. .informatičar. Biologija: . .profesor biologije. 10. .diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu..diplomirani matematičar .primenjena matematika. .profesor matematike i računarstva.diplomirani molekularni biolog i fiziolog. . . .diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku.profesor fizike za srednju školu.diplomirani astronom. 11.diplomirani informatičar. . . .diplomirani profesor fizike i hemije za osnovnu školu.diplomirani fizičar istraživač. .diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku.

profesor biologije i hemije.diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje. 12.profesor osnova tehnike i proizvodnje. .diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike.profesor hemije. . . .diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj.profesor tehničkog obrazovanja.diplomirani hemičar opšte hemije.diplomirani profesor biologije i hemije.smer hemijsko inženjerstvo. . . . .profesor hemije i biologije. Hemija: . . . . .smer zaštite životne sredine. .diplomirani hemičar.profesor tehnike i informatike.. Tehničko obrazovanje: .profesor tehničkog obrazovanja i fizike.diplomirani fizikohemičar.profesor fizike i osnova tehnike.profesor hemije.diplomirani profesor biologije i hemije.diplomirani hemičar .diplomirani hemičar . .profesor hemije i fizike.diplomirani biolog .diplomirani biolog .ekolog. . . .profesor politehnike. . .profesor fizike i hemije za osnovnu školu. . . 13.

profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja. .profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja. . . .profesor tehnike i mašinstva.profesor tehnike.inženjer za preradu drveta. . . . . . .profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja.profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja. .profesor elektrotehnike.profesor tehničkog obrazovanja i hemije.profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar.profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu.diplomirani pedagog fizičke kulture. .profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja.profesor tehnike i medijatekarstva.profesor tehnike i grafičkih komunikacija.. .profesor fizičke kulture. . . . .diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu. . .profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva.diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO. . Fizičko vaspitanje: . .profesor fizičkog vaspitanja. 14. .profesor informatike i tehničkog obrazovanja.profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja. .profesor politehničkog obrazovanja.profesor mašinstva.

profesor politehničkog obrazovanja. .profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja. . . . . 15. .profesor informatike i tehničkog obrazovanja.profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva.diplomirani trener sa naznakom sportske grane. Tehničko i informatičko obrazovanje u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja: . .profesor fizike i osnova tehnike.diplomirani kineziterapeut.profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu.profesor fizičkog vaspitanja . . . .. .diplomirani organizator sportske rekreacije.profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja. .profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja.profesor elektrotehnike.profesor tehnike i mašinstva. .profesor tehnike i grafičkih komunikacija.profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja.profesor tehnike i informatike.profesor mašinstva. .diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu. .profesor tehničkog obrazovanja i hemije.diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje. . . . . . .profesor tehničkog obrazovanja.profesor tehničkog obrazovanja i fizike.profesor fizičkog vaspitanja . .profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja. .profesor tehnike.profesor fizičkog vaspitanja .

Član 5 Poslove stručnog saradnika mogu da obavljaju: 1. a u skladu sa školskim programom i opštim aktom škole.profesor osnova tehnike i proizvodnje. ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara. Član 4 Poslove kojima se ostvaruju sadržaji obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku od prvog do četvrtog razreda može da obavlja lice koje ispunjava uslove utvrđene u članu 2. . ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu.profesor pedagogije. . Član 3a Nastavu iz fakultativnih nastavnih predmeta mogu da izvode lica iz čl.diplomirani školski pedagog-psiholog.opšti smer ili smer školske pedagogije. ovog pravilnika. Školski psiholog: . .diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike. . ovog pravilnika za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi.profesor psihologije.profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja. 2. . . i 3.diplomirani psiholog .profesor tehnike i medijatekarstva.profesor politehnike. . Školski pedagog: . zavisno od vrste fakultativnog predmeta. Nastavu iz predmeta određenih u stavu 1. . .profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar.diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje. .diplomirani pedagog .opšti smer ili smer školske psihologije. .diplomirani pedagog.. 2.

diplomirani andragog. odnosno diplomirani defektolog za rad sa telesno invalidnim licima.profesor andragogije.socijalni radnik. Tiflolog: . 5. odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha. Surdopedagog: . Socijalni radnik: . 8. 6.diplomirani psiholog. . .profesor.diplomirani školsko-klinički psiholog.. odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog vida. 4.oligofrenolog. 3.diplomirani defektolog .profesor. . . Oligofrenopedagog: . Logoped: . odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u govoru. 7. Specijalni pedagog: . .diplomirani školski psiholog-pedagog.profesor.diplomirani sociolog.diplomirani specijalni pedagog.profesor.diplomirani defektolog-tiflolog. . Somatoped: .diplomirani defektolog-logoped. Zdravstveni radnik: . Andragog: . odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno ometenom u razvoju. 11.profesor. 10. . .diplomirani defektolog-surdoaudiolog. 9.

.za elektroniku.Prosvetni glasnik". ministar prosvete. 13. broj 4/90 i "Službeni glasnik RS . ovog pravilnika. . .smer za bibliotekarstvo.profesor. . odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik. odnosno diplomirani filolog za opštu književnost sa teorijom književnosti. odnosno diplomirani filolog jezika i književnosti.diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme.profesor. broj 1/91). . .inženjer elektrotehnike . po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg fakulteta ili više škole. odnosno književnosti i jezika . utvrđuje da li je njena vrsta odgovarajuća za nastavnika.. . .profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću. 2.doktor stomatologije.diplomirani bibliotekar . a njena vrsta ne odgovara vrsti propisanoj ovim pravilnikom. . .profesor. 12.Prosvetni glasnik".profesor jezika i književnosti.profesor.informatičar. odnosno diplomirani filolog književnosti i jezika.profesor razredne nastave. stručnog saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.profesor. Član 6 Kad je stručna sprema stečena u otcepljenoj bivšoj republici SFRJ. Bibliotekar: . . Član 7 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik SR Srbije . odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost. . . Medijatekar: .profesor srpskog jezika i književnosti. i 3.viša medicinska sestra.profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti. .lice iz čl.doktor medicine. .

.Član 8 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".