KABANATA I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Introduksyon

Maraming tao ang nag-hahangad maka punta ng ibang bansa at mamuhay ng sagana, masasabing isa sa paraan upang makamit ito (na pinaniniwalaan ng mga Pilipino.) Likas na sa mga Pilipino ang pagiging maaruga sa pamilya at pati na rin sa kapwa. Kaya ng mag-simula ang kursong narsing sa Pilipinas dali-dali naman itong sinunggaban ng ating mga kababayan. Sa una ay sapat lamang ang mga nars na nailalabas ng Pilipinas taon-taon, ngunit ng lumaon masyado ng naging sobrang dami ng mga nars na nagtapos, naka-pasa at nag nanais na maka-punta sa ibang bansa na Pilipino. Nilalaman ng napapanahong papel na ito ang ilan sa mga bagay na kinakaharap na problema ngayon ng mga bagong henerasyon na nars. Hindi lamang suliranin ang nais ipag-bigay alam ng mga mananaliksik kundi pati na rin ang ilang mga kaalaman upang matulungan ang mga mag-aaral sa kolehiyo na kumukuha nito pati na rin ang ilang mga hiskul na nag-babalak kumuha ng kursong ito.

Laayunin ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay may layuning maglahad at talakayin ang mga karanasan, problema at mga nasasangkot sa isyu ukol sa mga nars sa henerasyon na ito. Nais nitong bigyang silip ang tunay na sitwasyon ng mga nars sa panahong ito; ang mga problemang kanilang hinaharap at kung paano ito makaaapekto sa kanilang kinabukasan. Tinatalaky ang isyu ukol sa kakulangan ng mga nars sa bansa at sa iba pang panig ng mundo, ang kakulangan sa trabahong ninanais at ang mga problemang kaugnay nito. Hangad din nito na masuporatahan ang mga impormasyong nalikom sa pananaliksik at mapataas ang antas ng kaalaman ng masa ukol sa kanilang tunay na estado. Ang lahat ng ito ay upang mabigyang linaw, ams pahalagahan, at mas maintindihan ng karamihan ang tunay na kalagayan ng mga nars sa ating panahon.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Binuo ang napapanahong papel o pananaliksik na ito upang magbigay impormasyon sa tao o mambabasa kung anu-ano ang mga hinaharap na problema o suliranin ng mga nars at sa magiging nars palamang.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Saklaw ng pag-aaral na ito ang lahat ng isyu at problema na konektado sa kursong narsing at paanong nakaapekto sa mga kumukuha nito ang bawat suliranin. Isa na rito ang mga isyu na lumalabas sa telebisyon, radyo ay dyaryo na sobra-sobra na ang mga nars sa mundo, na maari naming patunayan n gaming pananaliksik na ito ay pawang katotohanan lamang.

Nais iparating ng grupo sa mga mamababasa kung anu-ano ang mga ito upang maiwasan at hindi par i-diskrimina ang kursong narsing.

Depinisyon ng Terminolohiya

Upang mapadali ang pag-basa at pag-intindi sa pamanahong papel na ito, narito ang ilang mga kahulugan ng mga piling salita: Ang narsing ay larangan ng pag-aaral at paglilingkod bilang isang nars ay dakubhasang tagapagalaga (o tagapangalaga) ng may sakit. Isa itong trabaho at propesyong nakatuon sa pagtulong sa mga indibidwal, mga mag-anak, at mga pamayanan upang makamit, mapanatili, at mapanumbalik ang mataas na antas ng kalusugan. Ang narsing board exam ay kinukuha sa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful