PROIECT TEMATIC

IN ASTEPTAREA SARBATORILOR DE IARNA

TEMA ANUALA:CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM? Nivelul I

Educatoare:PANICI LUCICA CIORECAN FLOAREA Grupa: mica B

,,Cizmulitele lui Mos Nicolae¶¶

,,Bradulet, bradut dragut´

SARBATORILE DE IARNA ,,Vine , vine Mos Craciun!´

precum i despre tehnici de lucru necesare prelucr rii acestora în scopul realiz rii unor produse simple s . precum i stimularea curiozit ii pentru investigarea acestuia Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice s cunoasc unele elemente componente ale lumii înconjur toare (obiecte. atât în calitate de vorbitor. fenomene ale naturii). lexical. activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical DS : Dezvoltarea capacit ii de cunoa tere i în elegere a mediului înconjur tor. de în elegere i utilizare corect a semnifica iilor structurilor verbale orale Educarea unei exprim ri verbale corecte din punct de vedere fonetic. precum i interdependen a dintre ele s comunice impresii.OBIECTIVE CADRU DLC : Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral . cât i în calitate de auditor s audieze cu aten ie un text in versuri.i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului în care tr ie te (familie.clar si expresiv s . idei pe baza observ rilor efectuate s aplice norme de comportare specifice asigur rii s n t ii i protec iei omului i naturii sa efectueze operatii cu grupele de obiecte constituite in functie de diferite criterii date ori gasite de el insusi DOS : Educarea tr s turilor pozitive de voin i caracter i formarea unei atitudini pozitive fa de sine i fa de ceilalti Cunoasterea si respectarea normelor de comportare in societate. fiin a uman ca parte integrant a mediului. inclusiv la activit ile de joc. gr dini .sa retina versurile si sa recite corect.educarea abilitatilor de a intra in relatie cu ceilalti Îmbog irea cuno tin elor despre materiale i caracteristicile lor.i îmbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei. sintactic OBIECTIVE DE REFERINTA VIZATE s participe la activit ile de grup. grupul de joac ) s aprecieze în situa ii concrete unele comportamente i atitudini în raport cu norme prestabilite i cunoscute s cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice s sesizeze modific rile materialelor în urma prelucr rii lor .

 s ob in efecte plastice. durata. distanta. de competi ie. pictur .localizare) s manifeste în timpul activit ii atitudini de cooperare. spirit de echip . s cunoasc i s aplice reguli de utilizare a acestora s descopere lumea înconjur toare cu ajutorul auzului s diferen ieze auditiv în l imea sunetelor muzicale s cânte acompania i de educatoare DPM : Formarea i dezvoltarea deprinderilor motrice de baz i utilitar-aplicative Formarea deprinderilor igienico-sanitare pentru mentinerea starii de sanatate sa ±si formeze o tinuta corporala corecta 9in pozitia stand.modelaj Formarea capacit ii de receptare a lumii sonore i a muzicii Formarea capacit ilor de exprimare prin muzic s redea teme plastice specifice desenului. picturi. s exerseze deprinderile tehnice modelajului în redarea unor teme plastice specifice s cunoasc i s diferen ieze materiale i instrumente de lucru. modelaje Stimularea expresivit ii i a creativit ii prin desen.DEC : Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene. fair-play . forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii. sezand.in deplasare) sa perceapa componentele spatio-temporale (ritm.

 plastilin . lipici. de buc t rie. aparat foto. pensule. problematizarea brainstorming-ul explozia stelar DE TIMP 3s pt mâni BIBLIOGRAFIE: . exercitiul.2008 . PROCEDURALE      conversatia.. creioane colorate. acuarele.. explicatia. observa ia. carti ilustrate. pliante. aduse de copii. fi e. brad artificial. experimentul. jocul. cd-uri. be i oare. plan e. . hârtie colorat . ornamente. povestirea. etc. jetoane. casetofon.Curriculum pentru invatamantul prescolar. demonstratia.. plan ete.Activitatea integrata din gradinita¶¶DPH..alte materiale necesare puse la dispozi ie de p rin i.-2008 Filofteia Grama si colab.RESURSE UMANE educatoar ele pre colarii grupei mici p rin i bunici Mo Cr ciun MATERIALE culegeri de cântece. reviste. truse de construc ii.

Cuburi. cu scene referitoare la s rb torile de iarn . Jetoane. acuarele. pensule. Ma ini. TIIN Ramuri de brad.CENTRE DE INTERES DESCHISE I MATERIALE PUSE LA DISPOZI IA COPIILOR BIBLIOTEC Reviste. cur enie. Fi e. petrecerea timpului liber). Caiete de desen. Plan e. Machete. c r i cu imagini. plicuri. unelte. lipici. brad artificial. . P pu i   CONSTRUC II Lego. plastilina. plan ete. coli de carton colorate . Personaje în miniatur . utilaje. Fi e adecvate temei. Felicit ri. coli de scris. Spray pentru geamuri JOC DE ROL ³C su a papusii´ utilat corespunz tor (g tit.etc. conuri de brad. ART Creioane negre si colorate. nur.

. Cine este Mos Nicolae ? Ce s rb torim la Cr ciun ? Care sunt ur rile pe care i le adreseaz oamenii de Cr ciun i Anul Nou? De ce se împodobe te bradul i nu alt copac? Care este povestea bradului? Cum s rb torim Cr ciunul? Care sunt podoabele pentru brad..... dar i pentru cas în zilele de s rb toare i cum se confec ioneaz ? Unde este casa lui Mo Cr ciun ? . fructe. To i copiii cumin i primesc daruri de la Mo Cr ciun Mo Nicolae las i o nuielu pentru copiii care nu sunt cumin i Se colind i primesc dulciuri..INVENTAR DE PROBLEME CE TIM . bani De Cr ciun se împodobe te bradul Vine Mo Cr ciun i to i primesc daruri CE NU TIM I VREM S AFL M....

.mosi craciuni. obiecte de decor:reni.Dragi p rin i. imagini de iarna. V rugam sã ne sprijini i cu diverse materiale specifice temei mai sus men ionate (conuri i ramuri de brad.fulgi.braduleti..Bradulet. V mul umim! .Ghetutele lui Mos Nicolae·· 2. v rog s discuta i cu copiii dumneavoastr evenimente i aspecte care au legatur cu acest subiect.. vine Mos Craciun·· În acest scop.etc). Cu ocazia s rb torilor de iarnã ce se apropie vom desf ura proiectul tematic ´ IN ASTEPTAREA S RB TORILE DE IARN µ. 1. bradut dragut··(obiceiuri strabune) 3.reviste. 5 decembrie 2011 i pân în 23 decembrie 2011 (3 s pt mâni).Vine.carti.. În aceast perioad vom parcurge activit i referitoare la datinile i obiceiurile str bune din preajma Cr ciunului...începând de luni.

deruleaza proiectul .In acest sens.SCRISOARE DE INTENTIE ADRESATA PREOTULUI Stimate parinte. Copiii grupei mici B de la Gradinita PP Nr 32. la Mos Nicolae si semnificatia Craciunului.Ei vor sa afle mai multe lucruri referitoare la sarbatorile de iarna. Va multumim! Gupa mica B . din Timisoara.In asteptarea sarbatorilor de iarna¶¶. va invitam pe d-voastra sa le oferiti informatii..

Ce s rb torim la Cr ciun?´ -...Afar ninge linistit´ ...Cum ne primim musafirii?´ -..micul dejun.INVENTARUL DE ACTIVITATI Rutine : Primirea copiilor..somnul sau perioada de relaxare.Bat din palme´ ..Hai s zicem una´ .. trei ± ne mi c m la fel ca ei´ .Unu.. doi.Ce tiu eu despre Mo Nicolae?´ -.Ce mi-a dori eu?¶¶ -.plecarea copiilor Întâlnirea de diminea : -. pranzul..Am cunoscut un or el´ . tiu s m comport civilizat´ Momentul de mi care: Dansul fulgilor de nea Dansul pinguinilor Dansul spiridu ilor Drag mi-e jocul românesc Nuielu a i ghetu ele Tranzi ii: .Unde o s -mi petrec Cr ciunul?´ -..

.observare..lipire ADE: Activitate integrat : DS+DEC ± Sfântul Nicolae DS: ³Legenda lui Mos Nicolae´ ± lectura educatoarei DEC: ³ Batul lui Mos Nicolae´ ± modelaj ADP: ID -³Daruri i daruri´. ³ Imi place s d ruiesc!´ ± deprinderea de a fi atent la nevoile celorlal i. tiin : ³Mai cunoa tem i al i sfin i?´.deprinderea de a. citire imagini.09.. tranzi ii: ³Plimb ghetu a´joc distractiv ALA: Bibliotec : ³Scrisoare pentru Mo Nicolae¶¶-discutii. ³Detectivii lui Mo Nicolae´ ± joc distractiv ADE DLC: ³Mo Nicolae a fost i la mine´ ± povestire creat de copii dupa imagini ADP: ID . Joc de rol: ³Am venit la colindat!´ DPM: ³Cine ajunge la ghetu ?´ ± s ritura în în l ime pentru atingerea unui obiect suspendat ADP: ID .12 2011 09.´.memorizare ± DOS: .deprinderea de a împ rt i bucuria cu ceilal i.modelaj.joc didactic ± Joc de mi care : ³Hai la joac afar !´ 06.DS(A. Art : ³Daruri pentru cei dragi´.³Ghetu a lui Mo Nicolae´. mo ul bota s n-o lase!´.12 2011 y y y y ACTIVITATE METODIC : Preg tirea materialelor pentru activit ile de înv are planificate Proiectarea activit ilor pentru s pt mâna viitoare Intocmirea de proiecte didactice Participarea la comisia metodica ..Cizmulita¶¶-lipire ADP: ID .³Am f cut o fapt bun ´.P) DOS: ³Mos Nicolae´. ³Sorcova´ ± memorizare.i între ine obiectele personale. Art : ³Vremea colindelor´ ± audi ie ADE: Activitate integrat : ³Mos Nicolae´.12. 2011: .³Ce mi-a adus mo ul?´.i prietenul´.S PT MÂNA 05.joc de socializare ALA: Bibliotec : ³Plugu orul´. mai multe cizmulite´.12 2011 08. ³Atinge.12 2011 ACTIVITATI DE INVATARE (tura I) ADP: ID . ³Fac ghetu ele lucioase. ed.´S înv m de la Mo Nicolae!´ ± deprinderea de a oferi mici daruri..M)+DOS(A.12.12 2011 07. ³S rut mâna gazd aleas !´ ± deprinderea de a utiliza formule de polite e ALA: Art : ³Iarna a sosit în zori´ ± înv are cântec. Joc de rol: ³A a-i datina la noi!´. tiin : datini i obiceiuri de iarn discu ii libere. ³Ce mi-a pus mo ul în ghete?´. Art : ³Fulgi de nea´. Art : ³Color m clopo ei´. duc copii-n palme stele´ ALA: Bibliotec : ³ Mo Nicolae si copiii´. Construc ii: ³Pe uli ele satului´ ADE DS: : ³O cizmulita . tranzi ii: ³Plimb toiagul mo ului´ ALA: Bibliotec :´Biblia copiilor´ ± lect.³Din b trâni se poveste te.Cizmulitele lui Mos Nicolae!´ Data 05. tranzi ii: ³ Pe podele de nuiele. tiin : ³Afar ninge lini tit´.

³Îngera i´. Art : ³Împodobim capra´ ± desen decorativ.. Joc de mi care : Drag mi-e jocul românesc ALA: Bibliotec :³Mo Nicolae´ ± repetare.i între ine obiectele personale. ³Sorcova´ ± repetare.12 2010 07. Construc ii: ³Steaua´ cu material la alegere ADE: DPM: ³ Cine sare mai mult?´ ± concurs ADP: ³Sunt politicos!´ ± deprinderea de a utiliza formulele de polite e ALA: Art : ³Iarna a sosit în zori ³ ± repetare cântec.. ³Mo ul pune in ghetute.bucuria de a împ rt i bucuria al turi de ceilal i.12 2010 .´ ± joc de miscare DS: ³Legenda lui Mos Nicolae´ ± lectura educatoarei DEC: ³ Batul lui Mos Nicolae´ ± modelaj ADP: Singurel m îngijesc!.joc didactic ± 06. ALA: Art : ³Fulgi de nea´ ± . joc de mas : ³O stea a r s rit!´ ± puzzle DLC: ³Mo Nicolae a fost i la mine´ ± povestire creat de copii dupa imagini ADP: ³Singurel m îngrijesc´. ³Sunt ordonat!´ ALA: Bibliotec : ³Plugu orul´.Cizmulita¶¶-lipire ADP: ³Suntem darnici´ ± deprinderea de a oferi mici daruri Joc de mi care : dansul fulgilor de nea ALA: Art : ³Icoane cu sfin i´ ± colorare. Art : audi ie colinde.DATA 05..12 2010 08. mai multe cizmulite´. ³M bucur al turi de tine!´.memorizare ± DOS: . Construc ii: ³S niu e´ ADE: DS : ³O cizmulita . Construc ii:´ Gheata lui mo Nicolae´ ± cu materiale din natur DOS: ³Mos Nicolae´.colorare.12 2010 ACTIVITATI DE INVATARE (tura II) ADP: ³ Fac ghetu ele lucioase´ ± deprinderea de a.12 2010 09.

-joc didactic DOS:.2011: BRADUL´ DATA 12.VINE MOS CRACIUN!. Art : ³Globule e pentru bradul de cr ciun´ ± colorare. joc de rol: ³Am plecat s colind m´ ADE: DLC: ³Sa impodobim bradul ³ ± joc didactic ALA: ³Prindem fulgii de z pad ´ ± joc de mi care ADP: ID ± ³In jurul bradului-dorinte´.. prezen a. joc de masa: ³Sortam conuri de brad dupa marime´ ADE: DPM: ³ Mers si pasire peste obstacole´ ± Jc:..globule e. calendarul naturii.. ne preg tim pentru activit i ALA: Art : model m nuci.12 2011 ³TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN- 13.Trecem peste nameti ALA: Repetare pentru serbare 14.. calendarul naturii.SAPTAMANA : 12.Bradule.12 ± 16. Construc ii: ³Ora ul meu e-n s rb toare´...-deprinderea de a indragi natura ALA: Bibliotec : ³Decoreaz bradul´. DOS: .bradut dragut´. îngera i´-lipire ALA: ³Atinge clopo elul!´ ± joc distractiv ADP: ID ± ³Iata vin colindatori!´. prezen a. stiint : ³Mirosim cetina de brad´ ±joc senzorial ADE: Activitate integrat DEC+DOS ± ³ Datini i obiceiuri de Cr ciun´ DEC: ³Mo Cr ciun´-cantec predare Joc cu text si cant ..mai multe globuri..Falnic ca bradul-deprinderea de a adopta o pozitie statica corecta ALA: Bibliotec : citim imagini ³Legenda bradului´.ce mai faci. .12 2011 15.. ninge´ ± joc cu text i cânt ADP: ID ± ³Bradul de Craciun´.12. calendarul naturii.Bradul.dragutule?. prezen a.-pictura ALA: ³Ninge.2011 . .Asculta si canta ca mine.12 2011 16. joc de mas : ³sorteaz globule ele´ ADE Activitate integrata:DS+DOS DS:.. Art : ³Coloreaz imaginea!´ ADE DS : ³Bradul´ ± observare ALA: ³Colinde..Bradul il impodobesc de Craciun ma pregatesc-deprinderea de a pregati evenimente ALA: Bibliotec : citire de imagini cu datini i obiceiuri de Cr ciun. Falnic ca bradul ALA: Construc ii: ³Suport pentru brad´.Un glob. Salutul. calendarul naturii. joc de rol: preg tim col cei pentru colind tori.. colinde´ (CD) ±activitate recreativ ADP: ID ± ³Bradul si prietenii lui´.12 2011 ACTIVITATI DE INVATARE (tura I) ADP: ID ± ³Bradulet. mere i covrigei pentru colind tori.VINE.bradutule. calendarul naturii. tiin : ³Vesnic verde´.12 2011 SAPTAMANA:19-23 12. joc de mas : ³Alege i grupeaz !´. prezen a.

joc de rol: preg tim col cei pentru colind tori. Art : ³Bradul de Cr ciun´ ± desen ADE: Activitate integrat DLC+DS ± ³ Datini i obiceiuri de Cr ciun´ DLC: ³De vorb cu mo Cr ciun´ DS: ³Num r globule e. joc de mas : ³Alege i grupeaz !´. op ional: dans modern ALA: Construc ii: ³Sania lui Mo Cr ciun´. ninge´ ± joc cu text i cânt ADP: ID ± ³Ora ul în s rb toare´. joc de rol: ³Preg tim masa de Cr ciun´ ADE: Activitate integrat : DS+DPM DS: ³Datini de Anul Nou´ ± vizionare DVD DPM: ³ Dansul caprei´ ± exerci ii fizice ALA: ³C lu arii´ ± joc de mi care y y ACTIVITATE METODIC : Preg tirea materialelor pentru activit ile de înv are planificate. prezen a. Construc ii: ³Ora ul meu e-n s rb toare´. îngera i´ ALA: ³Atinge clopo elul!´ ± joc distractiv ADP: ID ± ³Drag Mo Cr ciun mult te-am a teptat!´. tiin : ³De ce vine Mo Cr ciun?´.12 2011 ACTIVITATI DE INVATARE (tura I) ADP: ID ± ³În a teptarea lui Mo Cr ciun´. prezen a. ne preg tim pentru activit i ALA: Art : model m nuci. colinde´ (CD) ±activitate recreativ ADP: ID ± ³Dac ai fost cuminte Mo Cr ciun te r spl te te!´.12 2011 13. ne preg tim de activit i. calendarul naturii.12 2011 15. Ne preg tim pentru activit i ALA: Bibliotec : citim imagini ³Legenda lui Mo Cr ciun´. Art : ³Globule e pentru bradul de cr ciun´ ± dactilopictur .DATA 12. ne preg tim pentru activit i ALA: Bibliotec : ³Decoreaz felicitarea de Cr ciun´. calendarul naturii. prezen a. Salutul.12 2011 14. Impodobirea bradului împreun cu copiii. Andersen ± lectura educatoarei ALA: ³Ninge. calendarul naturii. calendarul naturii. prezen a. mere i covrigei pentru colind tori. calendarul naturii. Art : ³Coloreaz imaginea!´ ADE: Activitate integrat : DS+DEC DS : ³Na terea lui Isus Hristos´ ± observare DEC: ³Ast zi s-a n scut Hristos´ ± cântec ALA: ³Colinde. .12 2011 16. joc de mas : ³sorteaz globule ele´ ADE: Activitate integrat ± DOS+DLC DOS: Confec ionare de cadouri pentru copiii nevoia i DLC: ³Feti a cu chibrituri´ de C. ne preg tim pentru activit i ALA: Bibliotec : citire de imagini cu datini i obiceiuri de Cr ciun. joc de rol: ³Am plecat s colind m´ ADE: Activitate integrat ± DLC+DS DLC: ³Mo Cr ciun ³ de O. Cazimir ± memorizare DS: ³Num r globule ele pentru brad´ ± joc didactic ALA: ³Prindem fulgii de z pad ´ ± joc de mi care ADP: ID ± ³Din inim facem daruri pentru cei s rmani´.

Joc de rol: ³A tept m pe Mo Cr ciun!´.12. tiin : num r m oameni de z pad ± joc exerci iu. op ional : limba englez ALA: Joc de rol: ³Noi umbl m i colind m´. Joc de rol: ³De-a serbarea´. vizion m poveste cu tem religioas despre na terea lui Isus Hristos 14.12 2010 y y ACTIVITATE METODIC : Preg tirea materialelor pentru activit ile de înv are planificate. Din b tr ni se poveste te. Proiectarea activit ilor pentru s pt mâna viitoare. colinde´ ± repetare colinde ADP: Singurel m îngrijesc.12 2010 15. nv s fiu politicos´ ± deprinderea de a saluta.. Construc ii: ³Castelul lui Mo Cr ciun´ ADE: DLC: ³La urat´ de I.12 2010 17.c ntec ADP: M relaxez. tiin : ³Cine este Mo Cr ciun?´ ADE: DLC: ³Cr ciunul i în alte ri´ ± convorbire DEC: ³Colinde. ALA: Bibliotec : ³Fundi a pentru cadou´ ± exerci iu grafic.. . clopo ei. veseli clopo ei´ . Joc de rol: ³Ne preg tim pentru Revelion!´ ADE: DEC: C ntece de iarn ± repetare.SAPTAMANA : 13. Sunt ascult tor pentru ca Mo Cr ciun s îmi ofere un cadou ALA: Art : finalizarea lucr rilor. Bibliotec : ³Spun mo ului o poezie´. ³Din an în an sosesc mereu la geam cu mo ajun.Creang ± dramatizare DEC: ³Clopo ei..2010: ³A TEPTÂNDU-L PE MO CR CIUN´ DATA 13.´ ALA: Art : ³Sorcova´ ± modelaj.. Bibliotec : citim imagini de Cr ciun ADE: DLC: ³Tr istu a lui Mo Cr ciun´ ± joc didactic DOS: ³Ornamente pentru brad´ ± confec ionare ADP: M relaxez.12 ± 17. optional: limba englez ALA: Art : ³Coloreaz imaginea!´. Art : ³Daruri pentru cei dragi!´ ADE: Completarea cadourilor preg tite de diminea ADP: Singurel m îngrijesc.12 2010 ACTIVITATI DE INVATARE (tura II) ADP: ³De i sunt mic.12 2010 16.

³La mul i ani cu s n tate!´ ± deprinderea de a face ur ri ALA: Bibliotec : ³Colindat-am colindat!´.12 ADP: Singurel m îngrijesc. Construc ii: ³S la ul Domnului´ ± cu materiale la alegere .S PT M NA 20.2010 : ³ NOI AM FOST LA COLINDAT´ DATA ACTIVITATI DE INVATARE (tura II) 20. prezen a. Proiectarea activit ilor pentru s pt mâna viitoare.12. plec m la colindat´ ADE: Activitate integrat DS+DOS ± ³Colinde. calendarul naturii.12. optional: dans modern ALA: Joc de rol: ³La colindat´. S PT M NA 20. Construc ii: stea din lego.12 ± 21.12 2010 ACTIVITATI DE INVATARE (turaI) ADP: ID: ³La cump na dintre ani´. Salutul. calendarul naturii. Art : ³Sorcova´ ± desen în contur. joc de mi care: ³Atinge clopo elul´ ADE : Activitate integrat : DS+DEC ± ³Daca-i fost la colindat c te nuci ai adunat?´ DS: exerci ii cu material individual DEC: desen i modelaj 21. audi ie.12. joc de mi care: ³ n coloan c te unul. DS: ³Ei colind a a«´ ± lectura educatoarei . Joc de rol : ³Suntem colind tori´ ADE: ³Colinde de pretutindeni´ ± convorbire. colinde´ DS: lectura dupa imagini DOS: convorbire ADP: ID ± ³Tu ai fost cu colindul?´. 2010 y y ACTIVITATE METODIC : Preg tirea materialelor pentru activit ile de înv are planificate. Art : ³Florile sorcovei´ ± confec ionare.2010 : ³ NOI AM FOST LA COLINDAT´ DATA 20. op ional : limba englez 2010 ALA: Art : Colinde ± audi ie.recit ri de colinde. tiin : ³Fiecare colind are vremea lui´ ± discu ii libere.12 ± 21.

³Vom fi o echip !´ ± deprinderea de a colabora. tiin : ³Ajut colind torul s g sesc drumul înapoi spre cas ´ . una ie´ ± joc distractiv ALA: Bibliotec : ³Biciul colind torului´ ± exerci ii grafice. Singurel m îngrijesc ALA: Art : ³ Confec ion m sorcove´.12 2010 ADP: ³Suntem buni i ascult tori´. lipire DS: compunerea i decompunerea num rului 6 ± exercitii cu material individual ADP: ³ i la anul colind m!´. Art : ³Tr istu a de colind tor ³ ± confec ionare. ³Capra´.12 2011 ACTIVITATI DE INVATARE (tura I) ADP: ID ± ³ nt mpl ri hazlii de la colindat´.21. ³Te rog frumos. Joc de mi care : ³Ghice te unde-i traista?´ ADE: Activitate integrat ± DLC+DEC: ³Colindi a nu-i prea mult s tr iasc cineascult ´ DLC: repetare poezii DEC: colinde ± interpretare muzical ADP: ³ i bunicii au fost la colindat´.2011 : ³PRIMI I COLINDA NOASTR ´ DATA 05. Art : audi ie colinde dinn diferite ri. calendarul naturii.01.labirint. bunicule´ ± formule de polite e. op ional : dans modern ALA: Construc ii: ³Case cu garduri´. Art : ³Steaua´. colinde´ ± memorizare. prezen a. tranzi ii: ³Una mie. joc de mi care : ³Colind torul r t cit´ ADE: Activitate integrat : DOS+DS: ³Cu aten ie le-am ornat c nd am fost la colindat´ DOS: confec ie. ³Musafir de s rb tori´. calendarul naturii. Bibliotec : décor m tr istu e cu semne grafice.12 2011 07. Bibliotec : ³Colinde. joc de mi care: ³Primi i plugu orul?´ ALA: Joc de rol: ³A a-i datina la noi!´. ³sorcova´ ± repetare ADE: DS: ³ Am prmit multe/ pu ine nuci´ DEC: ³Model m covrigi´ S PT M NA 05. calendarul naturii.deprinderea de a te comporta civilizat în vizit .12 2011 .01 ± 07. tiin : ³Al c telea covrig de pe sfoar «´ ± fi e ADE: Activitate integrat : DLC+DPM ± ³Pe urmele colind torilor´ DLC: poveste creat cu început dat DPM: traseu aplicativ 06.

01 2011 ETAPA FINAL A PROIECTULUI (evaluarea derul rii proiectului i a produselor rezultate. calendarul naturii. joc de mas : labirint. formularea concluziilor) organizarea unei expozi ii cu lucr rile copiilor realizate pe parcursul proiectului. singurel m îngrijesc ALA: Construc ii : ³Biciul´ cu materiale la alegere. confec ionarea unui album cu lucr ri i poze. serbarea ³Mo Cr ciun.01 ± 07.01 2011 ADP: ³Trei cuvinte magice´ ± te rog frumos.bine-ai venit!´.2011 : ³PRIMI I COLINDA NOASTR ´ DATA ACTIVITATI DE INVATARE (tura II) 05. Bibliotec : ³Tr istu a colind torului´ ± terminarea lucr rilor. . vizionare DVD cu obiceiuri de s rb tori. ADE: DLC +DEC ± ³Concursul colind torilor´ ± recitare de poezii i interpretare de colinde 06. tiin : fi e ADE: DLC: ³Micul colind tor´ ± poveste creat 07.S PT M NA 05.01. ³ tiu s -mi ajut colegul´ ALA: Joc de rol: ³Plugu orul´ ± s mergem la colindat.01 ADP: ³Sunt politicos!´. op ional : limba englez 2011 ALA: Art : ³Steaua´ ± terminarea lucr rilor. Art : ³Ceata de colind tori´ ± desen ADE: DOS: ³Orn m steaua´ ± terminarea lucr rilor DS: ³Num r m ornamentele´ ADP: Singurel m îngrijesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful