SULIT

*
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS (Tiga jam) PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

940/2

STPM 2008

SEJARAH

KERTAS 2

(SEJARAH MALAYSIA, ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN, DAN ASIA TIMUR, 1800-1963)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008

ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B.

________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada 2 halaman bercetak. © Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2008

SULIT* 2 Bahagian A Jawab dua soalan sahaja 1. Bincangkan pengaruh Islam dalam sosial dan ekonomi masyarakat Melayu sebelum campur tangan British.

2. Huraikan tahap-tahap perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara dari tahun 1897 hingga tahun 1909. 3. Jelaskan sebab-sebab tercetusnya penentangan terhadap British di Kelantan dan Terengganu pada awal abad ke-20

4. Sejauh manakah faktor-faktor luaran menyumbangkan kepada kebangkitan semangat nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. 5. Terangkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh British untuk menangani pemberontakan komunis di Tanah Melayu dari tahun 1948 hingga tahun 1960.

6. Bincangkan ciri-ciri demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia antara tahun 1957 hingga tahun 1963. Bahagian B Jawab dua soalan sahaja 7. Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat di China dan India sebelum kedatangan Barat. 8. Bincangkan dasar pengilhakan kuasa Barat di India dan Indochina pada abad ke-19 9. Bincangkan kesan-kesan kedatangan imigran Cina ke Thailand dan imigran India ke Myanmar ( Burma ) sehingga awal abad ke-20 10. Bincangkan peranan golongan agama dalan gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar ( Burma ) sehingga Perang Dunia Kedua. 11. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Revolusi China 1911 dan Revolusi Thai 1932. 12. Bandingkan sumbangan Jose Rizal di Filipina dan Sukarno di Indonesia dalam membangkitkan semangat nasionalisme di negara masing-masing. 940/2 Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful