Rangka pengajaran bagi empat unit pengajaran dan hasil pembelajaran Rangka Unit Pengajaran

a) Unit Bagi Sesi 1

Hari:Rabu Tahun: 4 Firdaus Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Rukun-Rukun Solat Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat :

Tarikh: 13 April 2011 BilanganPelajar:30 Orang

1. Menyatakan pengertian solat dan rukun solat dengan betul. 2. Menyenaraikan.menyenaraikan rukun solat mengikut urutan dengan betul. 3. Mengklafikasikan rukun-rukun solat mengikut bahagiannya.

Kaedah Pembelajaran: Pembelajaran Masteri, Pembelajaran Kooperatif dan Pembelajaran Kontekstual Alat Bantu Mengajar: MS PowerPoint, , buku teks, kertas mahjong, pen marker Nilai KBKK : Kerjasama : Berfikir kritis dan kreatif

Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kontekstual. Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran Masteri. 3. . pen marker. papan putih. berkeyakinan tinggi dan . 2. Alat Bantu Mengajar : MS PowerPoint. pelajar dapat : Tarikh: 20 April 2011 Bilangan Pelajar: 30 Orang 1.gambar. Nilai KBKK : Bersyukur. memberi perhatian : Berfikir kritis dan kreatif .. buku teks. . Membezakan syarat wajib dan syarat sah solat.20 b) Unit Bagi Sesi 2 Hari: Rabu Tahun : 4 Firdaus Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Syarat Wajib Solat Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajaran.carta . Menyenaraikan empat syarat wajib solat dengan betul. Menulis syarat wajib solat dengan betul.

Menerangkan syarat sah solat dengan betul. 2. : Berfikir kritis dan kreatif . Menyebut syarat sah solat dengan betul. menghargai . Membezakan syarat sah solat dengan syarat wajib solat. pelajar dapat : Tarikh: 27 April 2011 Bilangan Pelajar: 30 Orang 1. 3.berdisiplin dan bersih. : Bersyukur.21 c) Unit Bagi sesi 3 Hari: Rabu Tahun: 4 Firdaus Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Syarat-Syarat Sah Solat. gambar.kad imbasan.carta. jam.. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran. Pembelajaran Kooperatif dan Pembelajaran Kontekstual Alat Bantu Mengajar Nilai KBKK : MS PowerPoint. . Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran Masteri.

buku teks. . buku rujukan.22 d) Unit Bagi Sesi 4 Hari: Rabu Tahun: 4 Firdaus Orang Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Kesan-kesan Solat Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran. bersyukur : Berfikir kritis dan kreatif Pembelajaran Kooperatif dan . Menerangkan kesan solat terhadap individu dan masyarakat. Menganalisis kesan solat dan menghubungkaitkan dengan gejala sosial masa kini. 2. lembaran kerja. gambarajah. 3. Menyebut hikmah solat dengan betul. kertas majong Nilai KBKK : Kerjasama. pelajar dapat : Tarikh: 27 April 2011 Bilangan Pelajar: 30 1. Pembelajaran Kontekstual Alat Bantu Mengajar: Video klip. Kaedah Pembelajaran: Pembelajaran Masteri.

23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful