You are on page 1of 2

O nas

Gerry Harvey je podjetnik, eden od najbolj znanih trgovcev na drobno v Avstraliji, druinski lovek, vzreditelj rasnih konj in predsednik maloprodajne verige Harvey Norman. Kot podjetnik, je Gerry Harvey dosegel uspeh ne le enkrat, ampak dvakrat. S poslovnim partnerjem Ianom Normanom je leta 1961 vzpostavil verigo trgovin Norman Ross, ki je do leta 1982, tela 42 trgovin v New South Walesu in Queenslandu. Leta 1982 sta Gerry in Ian Norman verigo Norman Ross prodala. Oktobra leta 1982 sta Gerry in Ian zaela z eno Harvey Norman trgovino v Auburnu, Sydney. V naslednjih petih letih je Gerry raziril poslovanje na skupaj 13 trgovin po celem Novem Junem Walesu. Podjetje se je leta 1987 preoblikovalo v delniko drubo, kar je bila odlina odskona deska za e vejo rast. Harvey Norman svoj izjemen uspeh v zadnjih 27 letih pripisuje uspeni integrirani trgovini in svojem franiznem in premoenjskem sistemu. 31. decembra 2009 je 195 franiznih kompleksov v celotni Avstraliji trgovalo pod tremi blagovnimi znamkami: Harvey Norman (166 kompleksov), Domayne (15 komplekse) in Joyce Mayne (14 kompleksov). V zadnjih nekaj letih se je razirila tudi maloprodaja na mednarodnem triu, tako da ima sedaj Harvey Norman 70 lastnih trgovin, ki se nahajajo na Novi Zelandiji (31 trgovin), na Irskem (16 trgovin), v Singapurju (14 trgovin ), v Maleziji (6 trgovin) in v Sloveniji (4 trgovine). Gerry ima osebno v lasti okoli 30 odstotkov podjetja Harvey Norman Holdings Ltd in njegova genialnost pri maloprodaji je postavila temelje in kulturo, ki sedaj ene podjetje naprej. Gerryjev uspeh temelji predvsem na prav posebni zmonosti prepoznavanja pravih potencialov. Dobro razume trne trende, ima obutek za as in poslovni ut, da se lahko uspeno in pravoasno odzove na razmere na trgu. Eden izmed trendov, ki ga je Gerry odlino in pravoasno zaznal, je trie raunalnikov za domao rabo. Raunalniki fenomen je bil prepoznan leta 1987 kot del prodaje elektrinih aparatov in danes skupaj s komunikacijami predstavlja skoraj 30 odstotkov maloprodajnih poslov Harvey Norman franiz in so postali loena kategorija. e citiramo Gerryja: "Nikoli me ni bilo strah, poskusiti nekaj novega." To je poklon Gerryjevem podjetnikem duhu, ki je vir dobrih idej in prostora za rast. e ideja kae potencial in je sposobna finanno pokriti svojo pot, bo on zagotovil sredstva za to, da vzcveti. Na podoben nain preskrbi tudi svoje osebje. Zagotovi jim delovna sredstva in potrebne vire ter jim ree: "Zdaj pa na delo." Ko pa zaposleni potrebujejo nasvet ali elijo le malce poklepetati, je povsem obiajno, da potrkajo na njegova vrata in vpraajo: "Ali imate minuto?" Zavrne jih redko. Gerry je kljub svojemu ogromnemu uspehu e vedno dostopen in skromen. Harvey Norman Podjetje Harvey Norman Holdings Limited je javno podjetje, ki kotira na avstralski borzi in igar primarne aktivnosti so franizing, maloprodaja in nepreminine. Avstralski franizni sistem Harvey Norman deluje preteno v franiznem sistemu v Avstraliji, ki avstralskim potronikom pravoasno in dosledno zagotavlja iroko paleto izdelkov vrhunske tehnologije in v svoji kategoriji zaseda vodilni poloaj na trgu. Harvey Norman Holdings Limited dovoljuje svojim franizam neodvisno delovanje pod tremi glavnimi blagovnimi znamkami: Harvey Norman, Domayne in Joyce Mayne. Franize prodajajo izdelke iz naslednjih kategorij: elektrine naprave, pohitvo, raunalnitvo, spalnice in posteljnina, mali gospodinjski aparati, preproge in talne obloge. Do decembra 2009, je bilo v Avstraliji ustanovljenih 635 Harvey Norman, Domayne in Joyce Mayne franiz. Harvey Norman: Blagovna znamka Harvey Norman je s 166 franiznimi kompleksi po vsej Avstraliji ikona maloprodaje na celotnem lokalnem trgu. Zdrueno podjetje ima zmogljivost in sposobnost, da lahko izkoristi trne prilonosti z uporabo skupnih finannih vzvodov. Nae blagovne znamke so vodilne na trgu v segmentu avdio - videa ter tehnologije na splono. Domayne: Trgovska veriga Domayne je bila ustanovljena maja leta 1999 in ima trenutno 11 trgovin v Novem Junem Walesu , 1 trgovino v Teritoriju avstralskega glavnega mesta (Canberra), 2 trgovini v Queenslandu in 1 trgovino v Victoriji. Domayne ponuja sodobno paleto izdelkov, pohitva, posteljnine ter raunalnikih in elektro naprav. Joyce Mayne: Blagovna znamka je bila pridobljena v juliju leta 1998 s 7 trgovinami, od katerih je bilo maja leta 1999 est spremenjenih v Domayne. Trenutno obstaja 14 Joyce Mayne trgovin, 10 v Novem Junem Walesu in 4 v Queenslandu. Prilastitev 16 nekdanjih Retravision trgovin, ki so postale Harvey Norman ali Joyce Mayne franizne trgovine, je bistveno poveala prevlado Harvey Norman in Joyce Mayne blagovnih znamk v celotnem Novem Junem Walesu. Zdrueno podjetje aktivno ie dodatna kljuna zemljia za iritev Joyce Mayne blagovne znamke v druge regije. Prekomorski trgi Na prekomorskih trgih Harvey Norman Holdings Limited nastopa drugae, saj je avstralski franizni sistem zamenjalo popolno lastnitvo in vodenje trgovin pod blagovno znamko Harvey Norman. Nova Zelandija

Prva trgovina v popolni lasti je zaela na Novi Zelandiji trgovati v juliju leta 1997, 31. decembra 2009 pa je imel Harvey Norman v lasti e 27 trgovin. Harvey Norman se trudi uveljaviti prevladujoi poloaj svoje blagovne znamke na Novi Zelandiji in nadaljuje z zajemanjem trnega delea. Blagovna znamka Norman Ross se je na trgu Nove Zelandije pojavila kot diskontni trgovec elektrinih in raunalnikih proizvodov in na dan 31. decembra 2009 obsega e 4 trgovine. Prihodki od prodaje so v drugi polovici leta 2009 znaali 355.41 milijona dolarjev, kar predstavlja priblino 46,1% vseh prihodkov od prodaje. Irska Uprava je preuevala monosti odprtja trgovin v Veliki Britaniji ali na Irskem. Po posvetu z dobavitelji in oceni razlinih lanov uprave, je bilo odloeno, da se bodo prve trgovine zaele odpirati na Irskem. Prvo je bila odprta v Dublinu, v predmestju Swords, avgusta leta 2003. 31. decembra 2009 imamo na Irskem e 16 trgovin. Pertama/Singapur Zdrueno podjetje ima kontrolni dele v Pertama Holdings Limited, Singapur, ki kotira na singapurki borzi. Glavne dejavnosti so maloprodaja, veleprodaja ter izvoz pohitva in elektrine opreme v Singapurju in Maleziji. Skupno podjetje z imenom Harvey Norman Ossia (ASIA) Pte Limited ima v lasti priblino 50,2% singapurkega javnega podjetja znanega kot Pertama Holdings Limited ("Pertama"). Herinsko podjetje Harvey Norman Holdings Limited ima v lasti 60% skupnega podjetja in neposredno razpolaga s priblino 10,49% delnic Pertama. Zato ima Harvey Norman Holdings Limited dejansko v lasti priblino 40,61% vseh Pertama delnic in dri prevlado pri azijski maloprodaji, ker veinska uprava zastopa in nadzoruje finanno in poslovno politiko podjetja. Pertama, ki trguje kot Harvey Norman, upravlja s 14 maloprodajnimi mesti v Singapurju in 6 trgovinami na drobno v Maleziji. Harvey Norman je prvo trgovino odprl v nakupovalnem centru Millenia Walk v Singapurju 1. maja 2001. Za to 7.500 m2 veliko Harvey Norman trgovino so se odloili po obsenem iskanju primernega prostora za prodajo. Ta trgovina je postala vzorni model za vse prihodnje trgovine vejega formata v Aziji. Pertama nartuje iritev poslovanja v Maleziji in se je opredelila glede stratekih prilonosti za rast. Trni dele Pertame v Maleziji hitro naraa tudi z odprtjem 5 prodajaln v zadnjih 2 letih. Slovenija Prilonost za odprtje trgovine v glavnem mestu Slovenije (Ljubljani) je prila leta 1999. Ljubljana ima 360.000 prebivalcev, skupno tevilo prebivalcev Slovenije pa znaa 2,2 milijona. Prva slovenska trgovina je zaela trgovati v Ljubljani v septembru leta 2002. Drugo trgovino v Kopru smo odprli septembra leta 2006. Avgusta leta 2009 pa smo odprli e tretjo trgovino v Celju, oktobra leta 2010 pa e v Novem mestu. Oktobra leta 2011 nartujemo e odprtje 5 trgovine, in sicer v Mariboru. Portfelj nepreminin Harvey Normana sestavljajo: 73 kompleksov v lasti Harvey Normana, Domayna in Joyce Mayna v Avstraliji. 16 lastnikih Harvey Norman trgovin na Novi Zelandiji in 4 v Sloveniji. Poslovna zgradba v Singapurju in poslopje v ulici Bencoolen v Singapurju. Nepreminine, ki izhajajo iz dogovorov o skupnih vlaganjih ter zemljia in stavbe v lasti zdruenega podjetja v Avstraliji, ki so namenjene pozidavi ali ponovni prodaji z dobikom. Skupna vrednost nepreminin Harvey Normana na dan 31. december 2009 je 1.3 milijarde evrov. Finanni podatki Prihodek od prodaje franiznih trgovin Harvey Norman, Domayne in Joyce Mayne na dan 30. junij 2010 znaa 4.5 milijarde evrov. Dodatne informacije: Harvey Norman sta oktobra 1982 ustanovila Gerry Harvey in Ian Norman Harvey Norman od oktobra 1982 kotira na avstralski borzi Zaposleni priblino 700 zaposlenih v upravi v Homebushu Zaposleni - avstralske franizne enote okoli 11.000 zaposlenih

Ljubljana Letalika c. 3D 1000 Ljubljana tel.: 01/585 50 00

Koper Ankaranska c. 3C 6000 Koper tel.: 05/610 01 00

Celje Kidrieva ul. 26A 3000 Celje tel.: 03/425 00 50

Novo mesto Ljubljanska cesta 95 8000 Novo mesto tel.: 07/309 99 20

Maribor Bohova 1a 2311 Hoe tel.: 02 / 300 48 50

Copyright Harvey Norman Vse pravice pridrane.

www: editor