You are on page 1of 14

Mt 6:16-18

Grg szveg 6:16 Otan de; nhsteuvhte, mh; givnesqe wJ" oiJ uJpokritai; skuqrwpoiv, ajfanivzousin ga;r ta; provswpa aujtwn oJvpw" fanwsin toi" ajnqrwvpoi" nhsteuvonte: ajmh;n levgw uJmin, ajpevcousin to;n misqo;n aujtwn. nhsteuvhte givnesqe skuqrwpoiv nhsteouvw givnomai act pres conj pl 2 hezik, bjtl

med pres imperat ltrejn, keletkezik; lesz, szletik pl 2 komor, mogorva, bartsgtalan, bs, szomor lthatatlann, felismerhetetlenn tesz; jsz. 1. eltorzt; megsemmist, semmiv tesz arc, tekintet, brzat, kp, arcmozdulat, arcvonsok, kls megjelens; larc, lrva, szerep azrt, hogy

skuqrwpov, hv, ovn masc pl nom act pres ind pl 3

ajfanivzousin ajfanivzw

tav provswpa tov provswpon, ou neut pl nom-acc

oJvpw fanwsin faivnw

pass aor conj pl 3 (meg)lttat, mutat; megmutat, nyilvnvalv tesz; pass: megmutatkozik; vilgoss lesz; fnylik, ragyog, tndklik; megjelenik, vmilyennek mutatkozik, feltnik, ltszik; megnyilvnul act pres part hezik, bjtl masc pl nom act pres ind pl 3 megvan vkinek vmije; tvoltart; tartzkodik; jsz. 1. vki vmit megkapott, elnyert, megvan neki, tvett anyagi, pnzbeli trts; fizets, br; jutalom; bntets

nhsteuvonte nhsteouvw ajpevxousin ajpevcw

tovn misqovn

oJ misqov, ou

masc sg acc

Amikor pedig bjtltk, ne legyetek olyanok, mint a mogorva kpmutatk, akik eltorztjk az arcukat azrt, hogy az embereknek mutogassk bjtjket. Bizony mondom nektek megkapjk jutalmukat. 6:17 su; de; nhsteuvwn ajvleiyaiv sou th;n kefalh;n kai; to; provswpovn sou nivyai, nhsteuvwn nhsteuvw act pres part hezik, bjtl masc sg nom ajleyaiv nivyai ajleivfw nivptw med aor imperat ken, megken sg 2 med aor imperat (meg)mos, lemos, megtisztt; megtisztt, tisztogat = kiengesztel, mosakszik, megmosdik, megsg 2 frdik

Te pedig amikor bjtlsz kend meg a fejedet s az arcodat mosd meg,

Gyl, 2012. janur 18., szerda

1/14

Mt 6:16-18
6:18 oJvpw" mh; fanh/" toi" ajnqrwvpoi" nhsteuvwn ajlla; tw/ patriv sou tw/ ejn tw/ krufaivw/: kai; oJ pathvr sou oJ blevpwn ejn tw/ krufaivw/ ajpodwvsei soi. fanh/ faivnw pass aor conj (meg)lttat, mutat; megmutat, nyilvnvalv tesz; pass: megmutatkozik; sg 2 vilgoss lesz; fnylik, ragyog, tndklik; megjelenik, vmilyennek mutatkozik, feltnik, ltszik; megnyilvnul neut sg dat rejtett, titkos, rejtek-

tw/ krufaivw/

krufaio, a, on

azrt, hogy ne az emberek lssk a bjtlst, hanem Atyd titokban s Atyd, aki lt tged titokban fog megfizetni neked.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

2/14

Mt 6:16-18
Kereszthivatkozsok1 6:16 zs 58:6-8 Ilyen az a bjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkt gytri? Ha lehajtja fejt, mint a kka, zskba ltzik, s hamut szr maga al, azt nevezed bjtnek, s az R kedves napjnak? Nekem az olyan bjt tetszik, amikor leoldod a bnsen flrakott bilincseket, kibontod a jrom kteleit, szabadon bocstod az elnyomottakat, s sszetrsz minden jrmot! Oszd meg kenyeredet az hezvel, vidd be hzadba a szegny bujdoskat, ha meztelent ltsz, ruhzd fel, s ne zrkzz el testvred ell! Akkor eljn vilgossgod, mint a hajnalhasads, s hamar beheged a sebed. Igazsgod jr eltted, s az R dicssge lesz mgtted. pedig gy szlt hozzjuk: Mirl beszlgettek egymssal tkzben? Erre szomoran meglltak. Mindent csak azrt tesznek, hogy feltnjenek az embereknek: megszlestik imaszjaikat, s megnagyobbtjk ruhjuk bojtjait; Ekkor flkelt Dvid a fldrl, megfrdtt, megkente magt, ruht vltott, majd bement az R hzba, s leborult. Azutn hazament, s krte, hogy tegyenek elje telt, s evett. Ruhd legyen mindig fehr, s fejedrl ne hinyozzk az olaj! hogy adakozsod titokban trtnjk; a te Atyd pedig, aki ltja, ami titokban trtnik, megfizet neked.

Lk 24:17 Mt 23:5 6:17 2Sm 12:20

Prd 9:8 6:18 Mt 6:4

Nestle-Aland

Gyl, 2012. janur 18., szerda

3/14

Mt 6:16-18
Louis A. Barbieri, Jr.: Mt evangliuma; A Biblia ismerete VI., KIA, Bp. 1997. 6:16-18 A farizeusok szerettek bjtlni, hogy msok ezt ltva lelki embereknek tartsk ket. A bjtls a test megtagadst hangslyozta, de a farizeusok a testket dicstettk azzal, hogy felhvtk a figyelmet nmagukra. William MacDonald: jszvetsgi kommentr I. Evangliumi Kiad, Bp. 1999. M) Jzus tantja, hogyan kell bjtlni (6:16-18)2 6:16 Jzus szerint nevetsges ezltal szentnek ltszani. 6:17-18 A fej megkense s az arc megmossa szksges volt a norml megjelenshez. Elg, hogy az Atya tudja. BJTLS A bjt tartzkods a fizikai tvgy kielgtstl! Az jszvetsgben ssze van kapcsolva a gysszal3 s imdsggal4. A bjtls a megvlts szempontjbl nem rdem; nem is ad a keresztynnek Isten eltti klnleges helyzetet. Az jszvetsg nem parancsolja, de btortja a bjtlst a jutalom gretvel. Segthet valakit az imdkoz letben a tompasg s lmossg eltvoltsval. rtkes a vlsgok idejn, amikor meg szeretn valaki ismerni Isten akaratt. Hasznos az nfegyelem elmozdtsra. Elveszti rtkt, ha kvlrl erltetik, vagy helytelen indtkbl vgzik. Klvin Jnos magyarzata Mt, Mrk s Lukcs sszhangba hozott evangliumhoz, Kolozsvr, 1939. Ama parancs, hogy kenjk meg a fejket s mossk meg az arcukat, tlzs: mert Krisztus nem gy tart vissza bennnket a kpmutats egyik nemtl, hogy a msikba belezzn. Nem azt parancsolja teht, hogy utnozzuk a fnyzst, nem is gy buzdt bennnket a tpllkozsban val mrtkletessgre, hogy a kenekedsben s a ruhzatban val gynyrsget megengedje, hanem hogy semmit se vltoztassunk szokott letmdunkon. A bjt pedig nmagban vve kzmbs cselekedet s nem azok kzl val, melyeket Isten megkvn s helyesel, amink pl. az alamizsnk. Csak annyiban tetszik a bjt Istennek, amennyiben ms clt szolgl: pl. hogy gyakoroljon bennnket az nmegtartztatsra, hogy megfkezze a test zaboltlansgt, hogy az imdsgban val buzgalomra indtson, hogy bizonytka legyen bnbnatunknak, valahnyszor az r tlete szorongat bennnket.

2 3

IV. A kirlysg alkotmnya (5-7. fej.) Mt 9:14-15 Akkor odamentek hozz Jnos tantvnyai, s megkrdeztk: Mirt van az, hogy mi s a farizeusok sokat bjtlnk, a te tantvnyaid pedig nem bjtlnek? Jzus ezt mondta nekik: Gyszolhat-e a nsznp, amg velk van a vlegny? De jnnek olyan napok, amikor elvtetik tlk a vlegny, s akkor bjtlni fognak. Lk 2:37 s mr nyolcvanngy ve zvegyasszony volt. Nem tvozott el a templombl, mert bjtlssel s imdkozssal szolglt jjel s nappal.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

4/14

Mt 6:16-18
John Stott: A Hegyi Beszd, Harmad, Budapest, 1993. 3. A keresztyn bjtls (6:16-18)5 A farizeusok ktszer egy hten 6, htfn s cstrtkn bjtltek. Keresztel Jnos tantvnyaival egytt szintn rendszeresen, st gyakran bjtlt. Jzus tantvnyai ellenben nem bjtltek7. Hogyan lehetsges akkor, hogy a Hegyi beszdnek ennek a rszben Jzus nemcsak elvrta tantvnyaitl, hogy bjtljenek, hanem mg utastsokat is adott nekik arra vonatkozlag, hogyan tegyk? A Biblinak ezt a rszt rendszerint figyelmen kvl hagyjk. Gyantom, sokan gy ljk meg keresztyn hitnket, mintha ezeket a sorokat kitptk volna a Szentrsbl. A legtbb keresztyn nagy hangslyt helyez a mindennapi imdkozsra s az ldozatos adakozsra, ugyanakkor a bjtnek csak kevesen tulajdontanak jelentsget. Klnsen az evangliumi keresztynek, akik a szv s a llek befel fordul vallst tartjk a legfontosabbnak, nehezen egyeznek ki egy olyan klsdleges, testi gyakorlattal, mint a bjt. Vajon nem egy szvetsgi gyakorlat ez, krdezik, amelyet Mzes az engesztels napjra elrendelt, s amelyet ugyan a babiloni fogsgbl val visszatrs utn ms napokra is kiterjesztettek, de Krisztus immr eltrlt? Vajon a bjtls nem rmai katolikus szoks, minthogy a kzpkori egyhz fejlesztette ki az nnepnapok s a bjti napok rszletes naptrt? Vajon nem ktdik-e ez a mise s az ldozs eltti bjt babons szemllethez? Minden krdsre igennel vlaszolhatunk. Azonban knny szelektv mdon hasznlni ismereteinket a Biblirl s az egyhztrtnetrl. me nhny ms tny, amely egyenslyt teremt: Jzus, Urunk s Mesternk maga is negyven napig bjtlt a pusztban; az emberek krdsre pedig azt felelte: amikor elvtetik tlk a vlegny, akkor bjtlni fognak (ti. az tantvnyai) (Mt 9:15)8. A Hegyi beszdben eleve felttelezte, hogy bjtlni fogunk, s azt mondta el, hogyan tegyk ezt. Az Apostolok Cselekedeteiben s az jszvetsgi levelekben szmos utalst tallunk arra, hogy az apostolok bjtltek. Kvetkezskppen nem tekinthetjk a bjtt olyan szvetsgi gyakorlatnak, amelyet az jszvetsg eltrlt, sem pedig olyan katolikus szoksnak, amelyet a protestnsok elutastanak. De mit is rtnk a bjtls alatt? Szigoran vve mindennem teltl val tartzkodst. Az rsban szerepl bjtls az nmegtagads s az nfegyelmezs klnbz formihoz kapcsoldik. A bjt s az Isten eltt val megalzkods gyakorlatilag azonos fogalmak9. Nemegyszer a mlt bnei miatti vezeklst fejezte ki10.

5 6 7

8 9

A keresztyn valls nem kpmutat, hanem szinte (Mt 6:1-6.16-18) Lk 18:12 Bjtlk ktszer egy hten, tizedet adok mindenbl, amit szerzek. Mt 9:14 Akkor odamentek hozz Jnos tantvnyai, s megkrdeztk: Mirt van az, hogy mi s a farizeusok sokat bjtlnk, a te tantvnyaid pedig nem bjtlnek? Lk 5:33 k pedig ezt mondtk neki: Jnos tantvnyai gyakran bjtlnek s imdkoznak, ugyangy a farizeusok tantvnyai is; a tieid pedig esznek s isznak. Mt 9:15 Jzus ezt mondta nekik: Gyszolhat-e a nsznp, amg velk van a vlegny? De jnnek olyan napok, amikor elvtetik tlk a vlegny, s akkor bjtlni fognak. pldul Zsolt 35:13 Pedig ha k betegek voltak, n zskruht ltttem, bjttel gytrtem magamat, jra meg jra szvbl imdkoztam. zs 58:3.5 Mirt bjtlnk - mondjk -, ha te nem ltod meg, mirt gytrjk magunkat, ha nem akarsz tudni rla? De hiszen ti a bjti napokon is megtalljtok kedvtelseteket, mert robotosaitokat hajszoljtok. Ilyen az a bjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkt gytri? Ha lehajtja fejt, mint a kka, zskba l tzik, s hamut szr maga al, azt nevezed bjtnek, s az R kedves napjnak?

Gyl, 2012. janur 18., szerda

5/14

Mt 6:16-18
Eljvend irgalmba vetett bizalmunk miatt is kell megalznunk magunkat Isten eltt. A bjt azonban nem szksgszer velejrja az imdsgnak. Sokkal inkbb alkalmi s klnleges esemny. Amikor szksgt rezzk, hogy Isten el jruljunk valamifle klnleges vezetsrt vagy ldsrt, akkor elfordulunk az teltl s minden olyan dologtl, ami elvonja figyelmnket 11 Nyilvnval, hogy egy rendkvli vllalkozs rendkvli imdsgot ignyel, s a rendkvli imdsg magban foglalhatja a bjtlst. Az hsg az egyik legalapvetbb emberi kvnsg, a falnksg pedig az egyik legalapvetbb emberi bn. rtelmetlen nuralomrl beszlni a test rendszablyozsa nlkl; ez pedig nfegyelem hjn lehetetlen. Pl az atltt hozza fel pldnak12. . Ez nem mazochizmus, nem is hamis aszkzis , de nem is a farizeusok rdemszerzsi ksrlete a templomban 13. Pl minden ilyen nzetet elutastott volna, s neknk is kvetnnk kell pldjt. Semmi okunk sincs arra, hogy bntessk testnket (mivel Isten teremtmnye), de meg kell fegyelmeznnk, hogy engedelmeskedjen neknk. A bjt (nkntes tartzkods az teltl) az nuralom fejlesztsnek az egyik mdja.

10 Neh 9:1-2 Ennek a hnapnak huszonnegyedik napjn sszegyltek Izrel fiai, s bjtltek, zskba ltztek, s port hintettek magukra. Az Izrel utdai kzl valk elklnltek minden idegentl, azutn elllva vallst tettek vtkeikrl s seik bneirl. Jn 3:5 Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bjtt hirdettek, s zskruht lttt a vros apraja-nagyja. Dn 9:2-3 az uralkodsnak els vben n, Dniel, megrtettem az rsokbl, hogy mit jelent azoknak az veknek a szma, amelyekrl az R igje szlt Jeremis prftnak, hogy hetven vnek kell eltelnie a rombadlt Jeruzslem fltt. Az ristenhez fordultam, hozz folyamodtam imdsggal s knyrgssel, bjtlve zskruhban s hamuban. Dn 10:2-3 Azokban a napokban n, Dniel, gyszoltam hrom egsz hten t. zletes telt nem ettem, hst s bort nem vettem a szmba, olajjal sem kentem meg magamat, mg el nem telt a hrom ht. ApCsel 9:9 s ott hrom napig nem ltott, nem evett, s nem ivott. 11 2Mz 24:18 Mzes azonban bement a felh kzepbe, egszen flment a hegyre, s ott maradt Mzes a hegyen negyven nap s negyven jjel. 2Krn 20:3 megijedt Jsft, az URat kezdte keresni, s bjtt hirdetett egsz Jdban. Eszt 4:16 Menj, s gyjts ssze minden zsidt, aki csak Ssnban tallhat, s bjtljetek rtem! Ne egyetek, s ne igyatok hrom napig se jjel, se nappal! n is ugyangy bjtlk szolglimmal, aztn bemegyek a kirlyhoz a trvny ellenre is. Ha elveszek, ht vesszek el! Ezsd 8:21 Ekkor bjtt hirdettem ott az Ahav-foly mellett, hogy megalzzuk magunkat Istennk eltt, s j utat krjnk tle magunknak, hozztartozinknak s minden jszgunknak. Mt 4:1-2 Akkor elvitte Jzust a Llek a pusztba, hogy megksrtse az rdg. Miutn negyven nap s negyven jjel bjtlt, vgl meghezett. ApCsel 13:1-3 Antikhiban, az ottani gylekezetben volt nhny prfta s tant: Barnabs s Simeon, akit Nigernek is hvtak, cirnei Lucius s Manan, aki Herdes negyedes fejedelemmel egytt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az rnak szolgltak s bjtltek, ezt mondta a Szentllek: Vlassz tok ki nekem Barnabst s Sault arra a munkra, amelyre elhvtam ket. Akkor bjtls, imdko zs s kzrttel utn elbocstottk ket. ApCsel 14:23 Miutn pedig gylekezetenknt elljrkat vlasztottak nekik, bjtlve s imdkozva az rnak ajnlottk ket, akiben hittek. 12 1Kor 9:24-27 Nem tudjtok-e, hogy akik versenyplyn futnak, mindnyjan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydjat? gy fussatok, hogy elnyerjtek. Aki pedig versenyben vesz rszt, mindenben nmegtartoztat: azok azrt, hogy elhervad koszort nyerjenek, mi pedig azrt, hogy hervadhatatlant. n teht gy futok, mint aki eltt nem bizonytalan a cl, gy klzk, mint aki nem a levegbe vg, hanem megsanyargatom s szolgv teszem a testemet, hogy amg msoknak prdiklok, magam ne legyek alkalmatlann a kzdelemre. 13 Lk 18:12 5. sz.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

6/14

Mt 6:16-18
Amikor sajt elhatrozsunkbl nlklznk, hogy megosszuk azt, amit megennnk a rosszul tplltakkal. Jb is elmondhatta, hogy nem egymaga ette meg a kenyert, hanem megosztotta az zvegyekkel s az rvkkal 14. Ezzel szemben Isten zsais ltal ppen azrt tlte el Jeruzslem lakit, mert a maguk kedvtelst kerestk, s mg a bjti napokon is robotosaikat hajszoltk. Az vallsossgukban nem volt helye sem az igazsgossgnak, sem az irgalomnak. Ezrt Isten gy szlt: Nekem az olyan bjt tetszik, amikor leoldod a bnsen flrakott bilincseket szabadon bocstod az elnyomottakat Oszd meg kenyeredet az hezvel, vidd be hzadba a szegny bjdoskat15 Jzus is hasonlra utalt a mindennap fnyes lakomt rendez gazdag ember s a kapujban fekv koldus pldzatval, aki az asztalrl lehull morzskkal szeretett volna jllakni16. A tizenhatodik szzadi Angliban bizonyos napokon llami rendelkezs tiltotta a hsevst, s helyette elrendelte a hal fogyasztst, hogy tmogassk a tengerparti halszfalukat, s ezltal cskkentsk az lelmiszerrakat, s gy biztostsk a szegnyek jobb elltst. Manapsg a fejld orszgok hez milliit nap mint nap lthatjuk a televzi kpernyjn. Alkalmanknt rendszeresen tarthatnnk hkoppot, vagy hetente egyszer-ktszer kihagyhatnnk egy tkezst, s mindenkpp el kellene kerlnnk, hogy tltplltak legynk A bjtnek mindezek a formi, minthogy a szegnyekkel val szolidaritsunkat fejezik ki, kedvesek Isten eltt. A Bibliban kivl indokokat tallunk a bjtlsre. Brmely okbl tesszk is, Jzus biztos volt benne, hogy a bjtnek helye van hv letnkben. Csupn arra intett, hogy bjtlsnkkel ne vonjuk magunkra msok figyelmt kpmutatk mdjra. Az eltorzt-nak fordtott ige sz szerint azt jelenti: eltntetni, s ezltal lthatatlann vagy felismerhetetlenn tenni valamit. Mindezt azrt tettk, hogy mindenki lssa s tudomst szerezzen bjtlskrl. Egyetlen jutalmuk a kznsg csodlata volt. Jzus semmi rendkvlit nem javasolt. Nem kvnta, hogy klnsen vidmnak tettessk magukat. Klvin tallan llaptja meg: Krisztus nem gy tart vissza bennnket a kpmutats egyik nemtl, hogy a msikba belezzn. A bjti napokon is a szoksosnak megfelelen kell cselekednik, nehogy brki is megsejtse, hogy bjtlnek. A bjtls clja nem az, hogy reklmozzuk, hanem hogy fegyelmezzk magunkat. Nem az, hogy elnyerjk msok elismerst, hanem hogy kifejezzk alzatunkat s a nlklzk irnt rzett aggodalmunkat Isten eltt. Ha elrjk ezeket a clokat, az ppen elegend jutalom. Jzus a farizeusi s a keresztyn vallsgyakorlatot lltotta szembe egymssal. A farizeusok vallsgyakorlsa tntet, a hisg s az emberek eltti becsvgy vezrli. A keresztynek ellenben rejtett s alzatos. Hogy mlyebben megrtsk ezt a vlasztsi lehetsget, nzzk meg mindkt forma indtkait s kvetkezmnyeit. A kpmutat vallsoskods azrt termszetellenes, mert rombol hatsa van. Lthattuk, hogy az imdsg, az adakozs s a bjt a maga nemben igaz s hiteles. Imdkozni nem ms, mint Istent keresni, adni annyi, mint msokat szolglni, a bjtls pedig nmagunk fegyelmezsre val. A kpmutats ppen azrt rombol hats, mert megrontja ezeknek a gyakorlatoknak a hitelessgt, s egyfajta magamutogatss vltoztatja ket.

14 Jb 31:16-17 Ha megtagadtam a nincstelenek kvnsgt, s az zvegy szemeit epedni engedtem, ha falatomat egymagam ettem meg, s az rva nem evett belle, 15 zs 58:1-2 16 Lk 16:19-31

Gyl, 2012. janur 18., szerda

7/14

Mt 6:16-18
A kpmutat mgsem az emberek, hanem nmaga rabja. Vgl is az egyedli ok, ami miatt az embereknek tetszeni akarunk az, hogy nmagunk eltt tetszeleghessnk17. Nem tehetnk, mondhatunk, gondolhatunk valamit anlkl, hogy ne lennnek jelen nzk Mg ha nincs is ember a kzelnkben, Isten akkor is figyel bennnket. Nem mint egy mennyei rendr, aki csak az alkalmat lesi, hogy rajtakapjon, hanem mint szeret Atynk, aki szntelenl keresi a lehetsget, hogy megldhasson. A krds csupn az, hogy melyik szemll szmt neknk tbbet, a fldi vagy a mennyei, az emberek vagy az Isten. A kpmutatk azrt vgzik szertartsaikat, hogy lssk ket az emberek. Grg megfelelje: qeaqhnai18, ami annyit jelent, hogy sznieladst tartani. Az vallsossguk nem ms, mint nyilvnos ltvnyossg. Az igazi keresztyn is tudatban van annak, hogy figyelik, m az kznsge Isten. Az emberi kznsget knnyen tverhetjk, elhitethetjk sznjtszsunkat. Bolondthatjuk ket azzal, hogy adakozsunk, imdsgunk, bjtlsnk szinte, pedig valjban csak sznjtk. Istenbl azonban nem zhetnk gnyt, nem csaphatjuk be, mert a szvnkbe lt. ppen ezrt mindaz, ami a ltvny kedvrt trtnik, elkerlhetetlenl veszt rtkbl; s mindaz, ami Isten szne eltt jtszdik, ugyanolyan bizonyossggal megnemesedik. Hallgatsgunk kivlasztsnl teht nagyon elvigyzatosnak kell lennnk Ha az emberi nzsereget tbbre becsljk, elveszthetjk keresztyn tisztessgnket. Bonhoeffert: Mg ennl is veszlyesebb, ha n magam vlok a sajt ima-eladsom szemlljv Akr egyedl a szobm rejtekn is kivl msort adhatok el magamnak. Ezrt van szksg arra, hogy Istent vlasszuk kznsgnknek Amint annak idejn Jzus figyelte, hogyan dobjk az emberek pnzket a templom perselybe 19, Isten is gy figyel bennnket adakozs kzben. Ha titokban imdkozunk s bjtlnk, jelen van rejtett zugainkban. Isten gylli a kpmutatst, de szereti az szintesget. Adakozsunk, imdsgunk s bjtnk teht csak akkor lehet szinte, ha Isten jelenltnek tudatban trtnik.

17 Dr. Lloyd Jones 18 l. Mt 6:1 Vigyzzatok: a kegyessgeteket ne az emberek eltt gyakoroljtok, hogy lssanak titeket, mert gy nem kaptok jutalmat mennyei Atytoktl. 19 Mk 12:41-42 Amikor Jzus lelt a templomi persellyel szemben, nzte, hogyan dobja a pnzt a sokasg a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegny zvegyasszony pedig odamenve beledobott kt fillrt, azaz egy krajcrt.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

8/14

Mt 6:16-18
Dietrich Bonhoeffer: Kvets, Evanglikus Sajtosztly, Budapest, 1996. ELREJTVE GYAKOROLT KEGYESSG20 Jzus termszetes dolognak tartja, hogy a kvetk megtartjk a bjtls kegyes szokst. A kvetk lethez hozztartozik az nmegtartztats szigor gyakorlsa. Az ilyen gyakorlatok egyetlen clja az, hogy a kvet nagyobb kszsggel s rmmel lsson hozz a neki parancsolt t s cselekedet megttelhez. Ezek fegyelmezik meg a magt a szolglatba lltani nem hagy nz s rest akaratot, alzzk s bntetik meg a testet. Az nmegtartztats gyakorlsban vlik rezhetv keresztyn letem elidegenedse a vilgtl. Nehezen kszl fel Krisztus szolglatra az olyan let, amely teljesen nmegtartztat gyakorlatok nlkl marad, amely prtfogolja a test minden kvnsgt, amg azok a iustitia civilis (polgri igazsgossg) szerint megengedettek. A jllakott test nem szvesen imdkozik, s nem alkalmazkodik a lemondssal teli szolglathoz. Ezrt a tantvny letnek szksge van a szigor, kls fegyelemre. Nem mintha a test akaratt csak ezzel lehetne megtrni, vagy mintha az ember naponknti meghalsa esetleg valami ms s nem a Jzusba vetett hit ltal trtnne. Ellenben ppen a hv, a kvet akinek akarata megtrt, aki rgi embert illeten Jzus Krisztusban meghalt, ismeri teste lzadst s naponknti bszkesgt. Ismeri annak restsgt s zaboltlansgt, s tudja, hogy az a gg forrsa, amelyet meg kell fegyelmezni. Ez a fegyelmezs napi s rendkvli gyakorlsval trtnik. A tantvnyra rvnyes, hogy a llek ksz, de a test ertlen. Ezrt: legyetek berek s imdkozzatok!21 A llek felismeri a kvets tjt, s ksz jrni rajta, de a test tl flnk, az t fradsgos, tl bizonytalan, tl nehz neki. A llek igenli Jzusnak az ellensg szeretetre szlt felttlen parancst, de a test s vr tl ers, gyhogy az nem vlik cselekedett. gy a testnek a naponknti s rendkvli gyakorlatban, fegyelmezsben kell megtapasztalnia, hogy nincs nll joga. Ehhez segt az imdsg napi, rendszeres gyakorlsa gy, ahogy az Isten igje fltti napi elmlkeds is, ehhez segt a testi fegyelem s nmegtartztats mindenfle gyakorlsa. Kezdetben frontlisan rkezik a test rszrl a naponknti megalztatssal szembeni ellenlls, ksbb a llek szava mg rejtve, azaz az evangliumi szabadsg nevben. Ahol a trvnyesked knyszert, nknzst s sanyargatst megszntet evangliumi szabadsgot alapjaiban jtsszk ki a fegyelem, a gyakorlat s lemonds helyes evangliumi hasznlatval szemben, ahol az imban, az ige hasznlatban, a testi letben, a keresztyn szabadsg nevben igazoljk a fegyelmezetlensget s rendezetlensget, ott nyilvnval Jzus szavnak elutastsa. Teljesen res az az ellenvets, hogy a keresztynnek a lemondshoz forduls helyett a hitben s igben kell oltalmt keresnie22. Mi a hitben folytatott let, ha nem a llek vgtelenl sokfle harca a testtel szemben? Hogyan akar valaki hitben lni, akit az imdsg restt tesz, aki meggyllte az rs szavt, akinek Istenbe vetett rmt alvs, tkezs s nemi vgy jra meg jra elrabolja?

20 A Hegyi Beszd (magyarzat) Mt 6 Mirt van elrejtve a keresztyn let? 21 v. Ef 6:18 Minden imdsgotokban s knyrgsetekben imdkozzatok mindenkor a Llek ltal. ppen azrt legyetek berek, teljes llhatatossggal knyrgve az sszes szentekrt; 22 Lk 2:37 s mr nyolcvanngy ve zvegyasszony volt. Nem tvozott el a templombl, mert bjtlssel s imdkozssal szolglt jjel s nappal. Lk 4:2 negyven napon t, mikzben ksrtette az rdg. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmltak, meghezett. Mk 9:29 pedig ezt mondta nekik: Ez a fajta semmivel sem zhet ki, csak imdsggal. v. Mt 17:21 Ez a fajta pedig nem tvozik el, csak imdsgra s bjtlsre. 1Kor 7:5 Ne fossztok meg egymst magatoktl, legfeljebb kzs megegyezssel egy idre, hogy szabadd legyetek az imdkozsra, de azutn legyetek ismt egytt, nehogy megksrtsen a Stn titeket azltal, hogy kptelenek vagytok magatokon uralkodni.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

9/14

Mt 6:16-18
Az nmegtartztats nknt vllalt szenveds (passi activa, cselekv szenveds), nem pedig passi passiva (ttlen szenveds) Kend meg a fejedet, s mosd meg az arcodat - Az ilyen elrejtettsg egyszer nyilvnvalv lesz, de egyedl Isten s sohasem nmaga ltal.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

10/14

Mt 6:16-18
Kiss Sndor: A Hegyi Beszd magyarzata, Ppa, 1939. d) A bjtrl (6:16-18)23 A zsid felfogs a jtkonysg s az ima mellett a bjtben ltta az ember Isten irn ti szeretetnek legfbb bizonysgt. Ebben a szakaszban Jzus ppen a bjttel kapcsolatban mutatja meg, mennyire ms az teljesebb igazsga, mint a farizeusok. Az emberek figyelmt sikerlt magukra vonni, rjk be ezzel. A bjt Izraelben eredetileg a bn miatti szomorsgnak volt a jele. Ezrt, hogy a bjttel a srs s az imdsg a legszorosabban sszefggtt 24. A trvny venknt mindssze egyszer, a nagy engesztelsi nnep napjn rt el bjtt 25 A nyilvnos, hivatalos bjtktl eltekintve is, Izrelben szinte ltalnos volt a bjt.

Jonathn bjtl atyjnak, Saulnak Dvid ellen irnyul bosszterve miatt26 Dvid bjtl, hogy ez ltal megakadlyozza Uris felesgtl szletett fia hallt27 Ahb zskba ltzik s bjtl Nbtnak a meggyilkolsa miatt28 Ezsdrs bjtl honfitrsainak a vtkei miatt29 Mordokaj zskban s hamuban bjtl, hogy ez ltal elhrtsa a zsidkra vr szerencstlensget30.

Ha ezekhez hozzvesszk mg azt, hogy fenyeget ellensg, termszeti katasztrfk, valamint slyos bn elkvetse utn szintn bjtltek 31, akkor nem lesz nehz beltnunk, mekkora szerepe volt a bjtnek Izrel letben.

23 C) A Hegyi Beszd magyarzata II. A parancsolatok (5:13-7:27) 3. Krisztus tantvnyai s a vallserklcsi let 24 1Sm 20:34 Ezutn flkelt Jntn az asztaltl izz haraggal. Nem evett semmit az jhold m sodik napjn, mert bnkdott Dvid miatt, akit gyalzott az apja. Zak 7:5 Mondd ezt az orszg egsz npnek s a papoknak: Amikor bjtltetek s gyszoltatok az elmlt hetven v alatt, az tdik s a hetedik hnapban, az n kedvemrt tartottatok-e bjtt? Zsolt 35:13 Pedig ha k betegek voltak, n zskruht ltttem, bjttel gytrtem magamat, jra meg jra szvbl imdkoz tam. 25 3Mz 16:29 rk rendelkezs legyen ez nlatok: a hetedik hnap tizedikn tartztasstok meg magatokat, ne vgezzetek semmifle munkt, sem a bennszltt, sem a kztetek tartzkod jve vny. 3Mz 23:27 Ugyanennek a hetedik hnapnak a tizedike az engesztels napja. Szent szszegylekezsetek legyen, tartztasstok meg magatokat, s mutassatok be tzldozatot az R nak. 26 ld. 11. sz. 27 2Sm 12:16 Dvid knyrgtt Istenhez a gyermekrt; bjtt tartott Dvid, s amikor bement, a fldn fekve tlttte az jszakt. 28 1Kir 21:27 Amikor Ahb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruhjt, a testre zskruht lttt, bjtlt, zskruhban is hlt, s csndesen jrt-kelt. 29 Ezsd 10:6 Akkor flkelt Ezsdrs az Isten hza ell, s elment Jehhnnnak, Eljsib finak a kamrjba. Bement oda, de sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyszolt a fogsg bl hazatrtek htlensge miatt. 30 Eszt 4 31 Jel 1:14 Tartsatok szent bjtt, hirdesstek ki, hogy nnep lesz! Gyjtstek ssze a vneket, az orszg minden lakjt Isteneteknek, az Rnak a hzba, s kiltsatok az Rhoz! Jel 2:15 Fjjtok meg a krtt a Sionon! Tartsatok szent bjtt, hirdesstek ki, hogy nnep lesz. 2Krn 20:3 megijedt Jsft, az URat kezdte keresni, s bjtt hirdetett egsz Jdban. Br 20:26 Ekkor elvonultak Izrel fiai mindnyjan, az egsz np; elmentek Btelbe, s ott ltek srva az R szne eltt. Bjtltek azon a napon egsz estig, s gldozatokat meg bkeldozatokat mutattak be az R szne eltt.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

11/14

Mt 6:16-18
Jzus korban a ktelez bjtk mr nem voltak rvnyben, annl jobban elterjedtek azonban a magn bjtk, fleg a farizeusok kztt. Egyesek hetente ktszer: cstrtkn s htfn bjtltek, annak emlkre, hogy Mzes ezen a napon ment fel a Sinaira, illetleg jtt le onnan. Abban a meggyzdsben ltek, hogy ez ltal olyan rdemet szereznek maguknak, amelynek a birtokban Isten biztosan meghallgatja ket, st hittk, hogy mg Isten tlett is befolysolhatjk ltala. mlt arra, hogy kegyesnek, st: szentnek nevezzk. Jzus, mg tantvnyaival egytt van, nem is kvnja tlk, magt a bjtt egy szval sem tiltja el, nem is helytelenti, st a 16. vers kezd szavai: amikor pedig bjtltk egyenesen arra engednek kvetkeztetni, hogy a tantvnyok is megtartjk a bjtt. Nem is arrl beszl Jzus, hogy bjtlnik kell, hanem arrl, hogy ezt hogyan tegyk. Kvetelmnye itt is ugyanaz, mint volt a jtkonysggal s imdsggal kapcsolatban: tartstok titokban, kegyessgetekkel ne akarjatok feltnst kelteni. ppen ezrt, amikor a tantvnyok bjtlnek, nem jrnak komor brzattal, Luther szerint: keser nzssel, hanem bjtlskrl egyedl Isten tud. Ahelyett, hogy fjdalmas arccal jrnnak, inkbb rvendez arckifejezs mg rejtik bnbnatukat, hogy gy elkerljk a vele krkeds veszedelmt. Jzus tantsnak a lnyege teht itt is abban van, hogy 1. 2. sztrombolja azt a farizeusi felfogst, amely szerint a bjt ltal az ember rdemeket szerezhet magnak s azltal, hogy a bjtlt Isten szne el lltja, az igazi bjtnek, a helyes bnbnatnak olyan mlysget klcsnz, amely csupn Isten s ember egymskzti viszonyban tartja meg jelentsgt; mihelyt msok szemlletnek vlik trgyv, azonnal elveszti rtkt.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

12/14

Mt 6:16-18
Karcsony Sndor: A Hegyi beszd, Reformtus Sajtosztly, Budapest, 1991. A KRISZTUS RENDELTE BJT A bjt fogalma a mi elmnkben vgzetesen sszeforrott ms fogalmakkal. Ma mr, ha felidzzk, ilyenek jrnak vele, mint koplalni, elertlenedni, megvonni valamit magunktl, ldozatot hozni, lemondani; knyszeredett, aszkta arcot vgni, bs mosollyal a szjak szegletn. A hegyi beszdben azt mondja Jzus, hogy mindezekhez a bjtnek egy szikrnyi kis kze sincs. Valami egszen ms a bjt. Ha mr okvetlen hasonltani akarjuk valamihez, a bjt pillanata ahhoz a pillanathoz hasonlt, mikor a mind ez idig mankn jr elhajtja botjait. Eldobja, mert feleslegesek, nincs rjuk szksge tbb, meg tud mr llani, jrni tud mr a maga lbn is. A botok megbjtlse nem koplals. Nem megszklse valaminek, hanem j lehetsg. j gazdagsg, ami eddig nem volt, ezutn meg lesz. Nem ertleneds, hanem erre kaps. Nem ldozathozatal, hanem megajndkozottsg. Mindenekfelett pedig nem hromnapos ess id szomorsga, hanem hegyen-vlgyn lakodalom vigassga. Ezrt az nneprt, rmrt, meggazdagodsrt kell megkennnk a fejnket, s megmosdanunk. Aki bjtlni ksz s kpes, az potensebb valaki, mint amilyen eddig volt. Eddigi letnek a nygei kzl elhajtott magtl egy j csom haszontalansgot, amelyek nlkl eddig mozdulni sem tudott volna. A bjt nem egyb, mint els boldog megtapasztalsa annak, hogy gy is lehet, gy is tudunk, gy is sikerl. De nemcsak kls segtsgek levetkzse a bjt, hanem egyben bels erink jelentkezse is. Nemcsak azt jelenti, hogy nem szorultam kls megsegtsre, hanem azt is, hogy sajt magamtl mg taln sokkal tbb is telik, s jobb eredmny vrhat, mint eddig. Ez azonban csak egykppen lehet. Ha megreztem, hogy magam ereje egyltalban nincs. Hogy az igazi magam ereje a magam ertlensge s tehetetlen volta. Ekkor ugyanis, ramolni s radni kezd belm s rajtam keresztl titokzatosan, de gazdagon s kimerthetetlenl a Szent Llek ereje. Az egyetlen er, amelynek senki s semmi tbb ellene nem llhat. Ezt az ert nem rezte a Gonosz Llek a tantvnyokban, mikor a gyermeket meg akartk gygytani, de sikertelen maradt minden fradozsuk. Errl az errl mondta azt az r, hogy ez szksges az ilyen munkhoz, mert a Gonosz Lleknek egy bizonyos fajtja nem zhet ki egybkppen, mint imdkozssal s bjtlssel. Az a keresztyn, aki nem bjtl, gy ll a Gonosszal szemben, mintha megktzve llana ki birokra vle. Ezer s ezer szllal ktz meg minket jra s jra a vilg. Bjtlni azt jelenti: rezni, hogy ezek a szlak elszakadtak. A Krisztussal egyest kldkzsinr ktelke pedig srtetlenl megvan, s tpll gazdagon. Szabadok s ersek vagyunk!

Gyl, 2012. janur 18., szerda

13/14

Mt 6:16-18
Gondolatok 6:16 eltorztjk arcukat, hogy ltszdjanak : rdekes nyelvi jtk. Az eltorztjk kifejezs alapjelentse szerint valamit lthatatlann tesz. Lthatatlann teszi az arct. Vagyis az igazi njt, hogy valami mst mutasson helyette. Tudja njnek a szgyenletes llapott, de nem vltoztat az njn, csak lthatatlann teszi valami szebbnek gondolt lcval32.

32 2010. jnius 17.

Gyl, 2012. janur 18., szerda

14/14