TIPOLOGIA ITEMILOR ÎN PROBELE DE EVALUARE SCRISĂ

CATEGORI I Tipuri de itemi

ITEMI OBIECTIVI Itemi cu alegere duală Itemi cu alegere multiplă Itemi de tip pereche

ITEMI SEMIOBIECTIVI Itemi cu răspuns scurt Itemi de completare Întrebări structurate

ITEMI SUBIECTIVI Rezolvare de probleme Eseu structurat Eseu liber (nestructurat)

I. Itemi obiectivi - solicită din partea elevului evaluat selectarea răspunsului corect sau uneori, a celui mai bun răspuns, dintr-o serie de variante existente şi oferite. 1. Itemi cu alegere duală - elevul evaluat este solicitat să selecteze un răspuns corect din două răspunsuri posibile oferite. Ex.1: Istorie Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Dacă apreciaţi că un enunţ este adevărat, încercuiţi litera A, iar dacă este fals, încercuiţi litera F.

 Reforma religioasă a început în sec. al XVII-lea, în Franţa.
 Primul zărboi mondial s-a desfăşurat între anii 1914 - 1918.

A A

F F

 Planul Marshal propunea tuturor ţărilor din Europa sprijin economic A F
Ex.2: Limba şi literatura română • • substantin A Ion Creangă a trăit între anii 1837 - 1889 F Liviu Rebreanu este autorul romanului A F

Atributul este partea de vorbire care determină un


Ex.3: Fizică • •

Ion

A

F

Temperaturile scăzute încetinesc circuitul apei în natură. dată de relaţia R = I/U.

A

F

Expresia corectă a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este

Ex.4: Geografie • Delta Dunării s-a format datorită mareelor A F

c) SE.1: Limba şi literatura română A F  Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.2: Istorie • Încercuiţi litera corespunzătoare definiţiei corecte a termenului răzeş: a) ţăran liber în Transilvania. b) ţăran liber în Moldova c) ţăran liber în Ţara Românească • Termenul care denumeşte ţăranii liberi în Moldova medievală este: a) jeleri. de Ion Creangă în care apar a) elemente de jargon. c) forme regionale cuvinte cum ar fi: aceste. iar restul numiţi distractori.4: Fizică  Unitatea de măsură în S. Ex. Ex. în care este formulată sarcina şi un număr de variante. reprezentând parte introductivă a itemului. d) supin enunţul „Fetele de măritat priveau hora de pe margini”. Cuvintele menţionate sunt: d) termeni argotici Ex. b) moşneni. N şi a a) NE. oraşul Iaşi este situat în partea de: 2 .solicită elevului alegerea răspunsului corect sau a celui mai bun răspuns dintr-un număr de variante construite deja.sunt construiţi dintr-o premisă. b) forme literare. ie. situat la intersecţia paralelei de 460 lat.• Vârful Moldoveanu este cel mai înalt vârf muntos din României A F Carpaţii Ex. saiu. răspunsuri posibile.I. Verbul subliniat. Itemi cu alegere multiplă . din a) conjunctiv. d) megieşi Ex. E. dintre care unul corect. d) SV meridianului de 250 long. pentru momentul forţei este: b) NV. este la modul:  Se dă un fragment din Amintiri din copilărie. c) răzeşi.5: Biologie • Celulele gliale au rol în proficitatea muşchilor deoarece fac legătura între neuroni şi vasele capilare 2.3: Geografie  Faţă de centrul ţării. b) imperativ. c) participiu. .

... o parte de vorbire declinabilă Ex.1 atributivă .... de regulă scurt......... M 3..... un verb tranzitiv f........ Ex..... Ex.1 Victoria în bătălia de la Actium ........ Octavian e.. Pompei f.. care va permite din partea profesorului formularea unei judecăţi de valoare privind corectitudinea răspunsului oferit de subiect. litera corespunzătoare personalităţii politice din coloana B A ..... Marc Antoniu d......3 predicativă .sunt formaţi din două liste şi instrucţiuni care precizează modul în care se va realiza asocierea elementelor acestora şi modul de înregistrare........ d) N .. de fapt. un item cu alegere multiplă..... Caesar b... un adverb predicativ c..4 Victoria în bătălia de la Zama II.. M.......... Itemi cu răspuns scurt ... Limbă şi literatură română • Scrie în spaţiu punctat din faţa fiecărei propoziţii subordonate din coloana A..... c) J..2 Victoria în bătălia de la Pharsalos ....... Itemi semiobiectivi 1..solicită din partea elevului „producerea” unui răspuns...............a) W .. b) kg ............ litera corespunzătoare elementului său regent.......... un verb intranzitiv e. din coloana B B A .................................. fiecare dintre premise împreună cu setul răspunsurilor constituind..... un adjectiv b...........2 completivă directă ................3 Victoria împotriva sclavilor conduşi de Spartacus ....2.........4 subiectivă a...... Itemi de asociere(de tip pereche) .... Istorie • Scrieţi în spaţiul punctat din faţa fiecărui eveniment istoric din coloana A.1: Matematică • Scrie în spaţiul punctat de mai jos rezultatul efectuării următoarelor operaţii: a.......reprezintă un caz particular de itemi cu alegere multiplă (în care mai mulţi itemi împart un set comun de variante).. un verb copulativ d. Scipio Africanul B 3 .. ... m/s2.1..... Crassus c.

..şi ..... întrebările structurate pornesc în general de la un material stimul (care poate fi reprezentat de diferite texte.......sunt sarcini formulate din mai multe subîntrebări. c) numiţi un alt popor care a adoptat creştinismul..25 =.......întrebările structurate acoperă spaţiul liber aflat între tehnicile de evaluare cu răspuns liber şi cele cu răspuns limitat impuse de itemii obiectivi.. ... b) 78 .............. Ex.a) 56 + 43 =.... prin difuzarea în masa locuitorilor. Itemi de completare Ex.... alte eventuale date suplimentare şi un alt set de subîntrebări.. răspundeţi următoarelor cerinţe: a) transcrieţi modul de adoptare treptată a creştinismului de către daco – romani..... =. diagrame.............. Ex....2: Limba şi literatura română • Completează spaţiul punctat cu informaţia corectă În propoziţi: Ţie ţi-a fost dată această carte.în elaborare...... de tip obiectiv sau semiobiectiv legate între ele printr-un element comun..... grafice..... 4 ......) urmat de un set de subântrebări.. ...3: Geografie • Cel mai lung râu care curge integral pe teritoriul ţării noastre este râul ........... Giurescu).. 3.... nicidecum printr-o hotărâre a unei autorităţi centrale ca şi în alte părţi (Dinu C.. date............ c) 24 x 12 2. Ex...... verbul cu funcţia sintactică de predicat este la diateza... hărţi etc.......1: Istorie • Citiţi cu atenţie textul de mai jos: Creştinismul daco-romanilor ca şi limba lor este de caracter latib şi adoptarea lui a avut loc treptat....... Pornind de la acest text..1: Istorie • Completaţi spaţiul punctat cu informaţia corectă: Ştefan cel Mare a domnit între anii..... b) menţionaţi o dovadă a răspândirii creştinismului în limba latină.. Întrebări structurate .

Rezolvare de probleme Ex. Traduc întotdeauna. Itemi subiectivi . 1.elevul va decide singur care sunt elementele pe care le va include în răspunsul său. un motiv pentru care răspândirea creştinismului în nordul Dunării nu a fost impusă de o autoritate centrală. e) Explică. valoarea expresivă a cuvântului cântec. în limba ei. c) Precizează tipul de vers folosit de Lucian Blaga. Numai stihul are un temei să se-mplinească şi să fie floare. în maximum 10 rânduri. . Ex. răspunde următoarelor cerinţe: a) Transcrie din text două sinonime. ce consistenţă va avea acest răspuns (în unele cazuri). îngânat suav.motivaţia • Răspundeţi la următoarele întrebări: Când învăţ la psihologie. Aşa găsesc că e cu cale.Stihuitorul) Pornind de la acest text. a verbului a tălmăci.Traduc în limba românească un cântec pe care inima mea mi-l spune. d) Scrie o personificare din textul dat. III. tema Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii . (Lucian Blaga . b) Precizează semnificaţia.2: Limba şi literatura română • Citeşte cu atenţie textul de mai jos: Chiar şi atunci când scriu versuri originale nu fac decât să tălmăcesc. din text. de ce învăţ? Când nu învăţ la psihologie. de ce nu învăţ? a) grupaţi răspunsurile la cele două întrebări conform formei de motivaţie în 5 .sunt situaţi la polul opus itemilor obiectivi din punctul de vedere al obiectivităţii în corectare şi notare. f) Menţionează două argumente care fac posibilă integrarea acestui text în creaţia lirică.d) explicaţi. în maximum cinci rânduri.1: Psihologie.

1: Geografie • Explicaţi repartiţia precipitaţiilor medii anuale pe întinderea teritoriului României. Comparaţia cu mai mult de două personaje din roman este apreciată cu până la 4 puncte în plus la nota finală (câte două puncte pentru fiecare personaj). 3. stabilind asemănări şi deosebiri.argumentarea. Ex. . 6 . Ex. Ordinea integrării cerinţelor în cuprinsul eseului este la alegere. veţi avea în vedere următoarele aspecte: . c) formulaţi două soluţii posibile pentru asigurarea suportului motivaţional adecvat şi creşterea performanţei în învăţare. Otiliei. • Realizaţi o sinteză. Eseu liber (nestructurat) Ex. al din romanul Enigma În realizarea lucrării.identificarea tipului uman reprezentat de Costache Giurgiuveanu. .1: Limba şi literatura română • Scrieţi o compunere/eseu.2: Istorie • Comparaţi regimurile totalitare din perioada interbelică. b) identificaţi forma de motivaţie dominantă.prezentarea raporturilor dintre două dintre personajele romanului. prin care să înfăţişaţi statutul social şi psihologic personajului Costache Giurgiuveanu. pornind de la întâmplări şi situaţii selectate din cuprinsul romanului. Itemi tip eseu structurat Ex. Costache Giurgiuveanu şi cel puţin Atenţie! Se recomandă ca eseul să nu depăşească 2-3 pagini.care se încadrează fiecare. a tipologiei identificate.3: Limba şi literatura română • Realizaţi o sinteză în care să prezentaţi principalele formule estetice prezentate în romanul românesc din perioada interbelică. .prezentarea pe scurt a formulei estetice folosite de romancier în construcţia personajelor. de George Călinescu. în care să prezentaţi influenţa ideilor iluministe asupra societăţii moderne. 2.

(George Călinescu). moartea.• Argumentaţi acordul sau dezacordul în raport cu următoarea afirmaţie:Ion este opera unui poet epic care cântă cu solemnitate condiţiile generale ale vieţii. natura. 7 . naşterea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful