FIKSNI I VARIJABILNI TROŠKOVI

Seminarski rad iz Teorije troškova

500 2 . Zagreb 1992. Profitabilna su preduzeća vrlo svjesna te jednostavne činjenice kad postavljaju svoje ciljeve proizvodnje i prodaje. preduzeća moraju plaćati za svoje utroške: čelik. Philip Kotler. uključujući i pravedan povrat za uloženi trud i rizik. Spretna preduzeća takođe posvećuju veliku važnost svojim troškovima kad donose svoje poslovne odluke. distribucije i prodaje proizvoda. troškovi za njom idu blizu poput sjenke.. često može odvesti u stečaj preduzeće koje brzo raste. troškovi su u novcu izražena količina utrošene: a. Frank Knight. Zagreb 1997. Međutim.) b. 107 Upravljanje marketingom. koja proizvodi najviše uz najniže troškove. Risk Uncertainty and Profit 1921. željezo. Troškovi preduzeća međutim određuju najnižu cijenu. povećavajući troškove znatno brže od prihoda. telefone. str.) c. sekretarice. Samuelson. Suviše velika proizvodnja može biti isto tako opasna kao isuviše mala. Da li je jeftinije unajmiti novog radnika ili plaćati prekovremeni rad? Sagraditi novu tvornicu ili proširiti staru? Preduzeća žele izabrati onu metodu proizvodnje koja je efikasna. uloga troškova dostiže znatno iznad uticaja na nivo proizvodnje. Paul A. svjetlo i olovke. Preduzeće će nastojati odrediti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje..) radne snage sredstava za rad troškova predmeta rada. str.UVOD Troškovi samo izržavaju konkurencijske skolonosti. Svugdje gdje postoji proizvodnja. računare.2 1 2 Ekonomija. Poznavanje troškova je osnova svakog ekonomskog odlučivanja. Pod troškom se po definiciji podrazumijeva novčana vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije tokom vremena.1 Potražnja određuje najviši nivo cijene koju preduzeće može zaračunati za svoj proizvod. jer svaka marka nepotrebnih troškova smanjuje profite preduzeća za istu marku. Istorija pokazuje da prekomjerno širenje. U svijetu oskudnosti. S obzirom da se vrijednost troškova izražava cijenom.

jer svaka dodatni trošak smanjuje profit. Da bi jedno preduzeće povećalo profit ono mora da izabere najpovoljniji nivo outputa. Troškovi su suština svih poslovnih odluka. Upravo su troškovi ti koji registruju i utiču na konkurenciju. Podjela troškova na fiksne i varijabilne se odnosi na stepen iskroištenja kapaciteta i vrijedi samo u kratokom roku. Kao primjer se mogu navesti plate menadžera i troškovi njihovog osoblja u kancelarijama. Isto tako. Iz tog razloga preduzeća moraju pažljivo da prate troškove. konstantni su. menadžeri preduzeća moraju biti sigurni da plaćaju najmanji mogući iznos za neophodne materijale. Kratki rok je kraći u privrednim granama u kojima je mala količina fiksnih ulaza ili ako se oni mogu lako zamijeniti. • 3 . • plate administrativnog osoblja. dok su u dugom roku svi troškovi varijabilni. Npr. FIKSNI TROŠKOVI Fiksni troškovi su oni troškovi koje preduzeće snosi dok posluje bez obzira na obim proizvodnje tj.) apsolutno fiksne troškove i relativno fiksne troškove Apsolutno fiksni troškovi nastaju zbog samog postojanja preduzeća. Iz tog razloga analizu troškova ću započeti sa definisanjem fiksnih i varijabilnih troškova. • troškove za amortizaciju i popravke zgrade. odnosno bez obzira da li preduzeće radi ili ne. Kada je proizvodnja 0 oni i tada postoje.Troškovi se mogu grupisati prema različitim karakteristikama ali s obzirom na vrijeme troškovi mogu biti kratkoročni i dugoročni.) b. Apsolutno fiksni troškovi obuhvataju: amortizacija obračunata po vremenskom sistemu. Fiksni troškovi se dijele na: a. u tekstilnoj industriji kratki rok se izražava u mjesecima a u industriji čelika godinama. da koriste najsavremeniju tehniku i da imaju najniže troškove rada a sve u cilju postizanja najnižih troškova i time povećanju profita.

• troškovi održavanja i amortizaciju(ako postoji) zemljišta.članarine.) ukupni apsolutno fiksni troškovi prosječni apsolutno fiksni troškovi T UKUPNI APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI 100 T 0 100 200 300 Q Ukupni apsolutno fiksni troškovi uslovljeni su kapacitetom proizvodne opreme preduzeća tako da njihova uspostavljena veličina ostaje nepromijenjena kada se obim proizvodnje kreće u okviru datog kapaciteta. • stalni doprinosi.troškovi administracije.• troškovi osiguranja osnovnih sredstava. 4 .) b. • troškovi materijala i rada u pripremi buduće proizvodnje Apsolutno fiksni troškovi mogu biti: a.

korištenje kapaciteta trebalo bi biti što niže. Zadatak 1 Na osnovu podataka iz tabele izračunati i grafički predstaviti ukupne fiksne troškove (Tf) i fiksne troškove po jedinici proizvoda (Tf/q).T PROSJEČNI APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI 0 100 200 300 Q Ponašanje fiksnih troškova po jedinici proizvoda u funkciji dinamike obima proizvodnje ima karakteristike degresivne hiperbole. Na sljedećem zadatku možemo i praktično vidjeti kako se izračunavaju ukupni fiksni troškovi i troškovi po jedinici vremena. 5 . što znači da ukoliko su fiksni troškovi visoki.

PROIZ.OBIM KORIŠTENJE PROIZVODNJE KAPACITETA UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI Tf FIKSNI TROŠKOVI PO JED.3% 25% 20% GRAFIČKI PRIKAZ UKUPNIH FIKSNIH TROŠKOVA Tq 8000Tq 600040002000- 20% 40% 60% 80% Q 6 . Tf/q q 0 10 20 30 40 50 % STOPA DEGRESIJEOPADANJE TROŠKOVA % 0 20 40 60 80 100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 600 300 200 150 120 50% 33.

nakon čega dobijaju varijabilni karakter Obuhvataju: • • • • Troškove materijala na organizacionim radnim mjestima.. 7 . Troškovi rada tehničke kontrole. Troškovi rada posrednih rukovodilaca proizvodnje.GRAFIČKI PRIKAZ FIKSNIH TROŠKOVA PO JEDINICI PROIZVODA (Tf/q) Tf/q 600 degresivna hiperbola 300 200 150 10 20 30 40 100% Q – obim proizvodnje RELATIVNO FIKSNI TROŠKOVI Relativno fiksni troškovi su fiksni u određenim intervalima obima proizvodnje (zone obima proizvodnje). Troškovi rada na organizacionim radnim mjestima pripremne i završne faze..

PO JED.PROIZ. FIKSNI STOPA TROŠKOVI POVEĆ. OBIM PROIZVODNJE q UKUPNI RELATIVNO FIKSNI TR.1% 25. Ponašanje relativno fiksnih troškova se najbolje uočava iz grafičkog prikaza.Nastajanje i kretanje relativno fiksnih troškova je u funkciji organizacione struktrure korišćenja kapaciteta.5 50% 12. REL.5 234 293 234.I SMANJ. Zadatak 2 Na osnovu podataka iz tabele izračunati relativno – fiksne troškove po jedinici proizvoda i grafički predstaviti ukupne relativno fiksne troškove (Tr) i relativno fiksne troškove po jedinici (Tr/q).2% 20% Grafički prikaz razvoja relativno fiksnih troškova (Tr) 8 .5% 33.FIKSNIH TROŠKOVA Tr/q % 200 400 401 600 800 801 1000 150000 150000 187500 187500 187500 234375 234375 750 375 468 313. Tr RELAT.5% 25.

T (u hiljadama) 300 250 200 150 100 200 400 600 800 1000 Q Grafički prikaz razvoja relativno fiksnih troškova po jedinici 800 700 600 500 400 300 200 100 200 400 600 800 1000 VARIJABILNI TROŠKOVI 9 .

000 km i želi da odredi bruto dobit koja će se determinisati po završetku narudžbe. Dok fiksni troškovi ostaju konstantni u odnosu na proizvodnju.000 km kašika po ukupnoj prodajnoj cijeni od 5. varijabilni troškovi su u direktnoj funkciji sa obimom proizvodnje povećavajući se.000 kašika) sa troškom radne snage.50.000 Trošak sirovine. pakovanje i rad radnika uključenih u proces proizvodnje u kompaniji.000 km).10. Koristeći formulu možemo izračunati da je varijabilni trošak XYZ kompanije: 5.3. bilo da se proizvodnja povećava ili smanjuje.000 km/100.000 km Trošak radne snage .000 km Iz ovoga vidimo da kompanija može očekivati razumnu zaradu od 2. Formula za izračunavanje ukupnih varijabilnih troškova je: UVT = Ukupna količina proizvoda * Varijabilni trošak po jedinici proizvoda Primjer Kompanija XYZ je primila narudžbu za 5.000 km Iz ovih informacija mi možemo zaključiti da svaka kašika košta 10 feninga (10.10 km + 0.000 kašika) kao sirovina i 50 feninga (50.000 km . Godišnja proizvodnja kašika.000 km/100. Prvo mora da se odredi varijabilni trošak po kašiki.Varijabilni troškovi kompanije su u direktnoj proporciji sa količinom proizvodnje.50 km) = 3. Razmotrimo još jedan primjer troškova za proizvodnju Laguna vozila iz kompanije Renault: 10 .000 km bruto dobiti iz ove narudžbe (5. Primjeri najčešćih varijabilnih troškova se odnose na sirovine.000 * (0.100.

4th Edition. Ovo je jedan od primjera varijabilnog troška. by Colin Drury. troška koji se mijenja u odnosu na ukupan broj proizvedenih vozila. U situaciji kada izbrojite 51 gosta.Ako Renault kupi volane po cijeni od €600 za svako vozilo Laguna. Međutim. Ovakve situacije su veoma česte u avio kompanijama. Jedan od primjera koji se često koristi je hotel sa 100 soba. Kako god se prodaja povećava tako se mora povećavati i broj proizvedenih proizvoda. Thomson Business Press 11 . tada će ukupni troškak za volane iznositi €600 puta broj proizvedenih vozila. U ovom slučaju korisno je primiti još gostiju čak i po nižim cijenama. Dok fiksni troškovi kao što su najamnina ili plate generalno ne utiču na nivo proizvodnje. veoma je važno da zapamtimo da se prihodi povećavaju brže od troškova. U ovakvim slučajevima dolazi do situacije gdje hoteli nude popuste za dodatne goste. Razumijevanje troškova je zato važno da bi se donosile prave odluke u cilju stvaranje profita. restoranima i bilo kojima firmama koje se bave sličnim uslužnim djelatnostima gdje postoji veliki broj varijabilnih troškova.3 Zašto su važni varijabilni troškovi Cilj svakog biznisa je da se napravi profit bilo da se radi o pružanju usluga ili proizvodnji proizvoda. Na bazi toga za povećavnje prihoda moraju i troškovi isto tako da se povećavaju. 3 Management and Cost Accounting. varijabilni troškovi su u uzajamnoj vezi sa brojem proizvedenih proizvoda. Varijabilni troškovi se razlikuju od indistrije do industrije ali poređenje u okviru jedne industrije je najčešće veoma značajno. da povećavanje troškova nije obavezno i loš znak. što nam ukazuje na činjenicu i da se varijabilni troškovi moraju povećavati. Varijabilni troškovi u praksi Jedan od osnovnih komcepata za razumijevanje upravaljanja u biznisu je razumijevanje fiksnih i varijabilnih troškova i kako oni mogu biti praktično primjenjeni. postoje dodatni troškovi u komparativnom smislu za 60 gostiju. Kada analiziramo izvještaj o prihodu jedne kompanije trebalo bi da zapamtimo.

mada mogu da se promijene nakon određenog vremena. kao npr. Broadbent & J. Ako se obim smanjuje onda je bolje da se fiksni troškovi pretvore u variajabilne. Isto tako fiksni troškovi ne variraju sa promjenama u proizvodnji ili obimu prodaje. možda bi koristilo donijeti odluku da se kupi nekoliko mašina za veš. Npr. usluge. Butterworth-Heinemann. Kao rezultat fiksni troškovi se ponekad zovu i periodični troškovi. nabavka kancelarijskog pribora. ako se aktivnosti u fabrici povećaju a samim tim i broj zaposlenih biće neophodno zaposliti još jednog supervizora što će svakako povećati troškove superviziranja u fabrici. troškovi najma. pakovanje. Međutim. Fiksni troškovi su oni što ne variraju u proizvodnji ili utiču na prodaju. reklamiranje itd. Snabdijevanje soba je standardni varijabilni trošak. Još jedan od primjera varijabilnog troška je supervizor u fabrici. Snabdijevanje soba se direktno odnosi na broj soba koje treba da se popune. UK. Za bolje razumijevanje razlike između fiksnih i varijabilnih troškova uzećemo kao primjer upravo isti hotel. slanje pošte itd. inventar.Varijabilni troškovi su ukupni troškovi kako se obim proizvodnje mijenja. Cullen. Kako posao raste.4 Pretvaranje varijabilnih u fiksne troškove Kada je posao u porastu veoma često je bolje pretvoriti varijabilne troškove u fiksne.97 12 . Troškovi identifikovani kao fiksni su oni koji se ne mijenjaju kada se mijenja obim proizvodnje. Sve do jednog nivoa rad supervizora je opravdan. M. Varijabilni troškovi su oni koji direktno i proporcionalno odgovaraju za promjene u aktivnostima i obim kao što su sirovine. održavanje opreme. Neki fiksni troškovi su nastali po nahođeju menažmenta u kompaniji kao što je 4 Managing financial resources. u toku noćne smjene na recepciji će biti jedna osoba bez obzira da li će se pojaviti jedan gost ili njih 100. Fiksni i varijabilni troškovi su dvije osnovne komponente u ukupnih režija kompanije. osiguranje. str. Manji hotel možda plaća za uslugu pranja veša nekom isporučitelju tih usluga određenu sumu novca. Ako hotel ima 50 gostiju biće iskorišteno 50 sapuna a ako ih je 60 tada će 60 sapuna biti iskorišteno.

dok drugi to nisu.000 KM i samo proizvede jedan bicikl. Berberović i Dr J. str. Neki izdaci mogu imati i fiksne i varijabilne elemente. Banja Luka. Ukupni troškovi kompanije su kombinacija fiksnih i varijabilnih troškova. ukupni varijabilni troškovi će biti 200 KM samo ako je jedan bicikl proizveden i 2000 KM ako se proizved 10 bicikla. tada će cijelih 1000 KM fiksnih troškova morati da se primjeni na taj bicikl.136 13 . Važno je zapamtiti da će svi javni fiksni troškovi pojaviti čak iako proizvodnja ili obim prodaje padne na nulu. Jovičić. Ukupni varijabilni troškovi rastu srazmjerno povećanju obima proizvodnje dok varijabilni trošak po jedinici proizvoda ostaje nepromijenjen.Ako firma koja proizvodi bicikle proizvede 10 bicikla njeni ukupni troškovi će biti 1000 KM fiksnih plus 2000 KM varijabilnih troškova što daj ukupno 3000 KM ili 300 KM po jedinici proizvoda. Npr. Varijabilni troškovi se ponašaju drugačije. mogu se definisati kao: ♦ Degresija troškova ♦ Progresija troškova ♦ Remanentnost troškova5 5 Teorija i metodologija troškova. Npr. Zatim proizvodnja i obim prodaje su osnovni faktori koi određuju nivo varijabilnih troškova koji se pojavljuju u kompaniji kao i činjenica da ovi troškovi variraju u odnosu na druge faktore kao što je promjena cijene dobavljača ili sezonske promotivne aktivnosti.promocija i reklama. ako se u proizvodnji bicikla pojavi varijabilni trošak od 200 KM po jedinici proizvoda. ako proizvodnja bicikla ima ukupne fiksne troškove 1. Podjela varijabilnih troškova Specifične pojave u ponašanju ukupnih troškova pri promjenama stepena korištenja kapaciteta. U svakom slučaju varijabilni troškovi po jedinici proizvoda će biti 200 KM i za jedan i za 10 bicikla. Ukupni fiksni troškovi ostaju nepromijenjeni kada se obim povećava dok fiksni troškovi po jedinici padaju. Sa druge strane ako se u istom poslu proizvede 10 bicikla tada će fiksni troškovi po jedinici proizvoda biti umanjeni za 100 KM. Dr Š. Npr. Važno je da se razumije ponašanje različitih tipova troškova kada se proizvodnja ili obim prodaje povećava. kompanija treba da plati prodavcu mjesečnu platu (što je fiksni trošak) plus procenat na svaki prodati proizvod na određenom nivou (što je varijabilni trošak).

grijanja i sl. Pojavljuju se kod preduzeća koja imaju intenzivna sredstva za rad kao npr. električne centrale. troškovi rasvjete. Grafički prikaz ukupnih progresivnih varijabilnih troškova Grafički prikaz progresivnih VT po jedinici proizvoda 14 . rafinerije itd. obično se razvrstavaju u pogonsku ili upravno-prodajnu režiju (kao na pr. Troškovi koji pokazuju degresivne karakteristike. plinare. ogrjev. Grafički prikaz degresivnih varijabilnih troškova Progresivni troškovi Progresivni troškovi su takvi troškovi gdje troškovi rastu brže od obima proizvodnje.Degresivni troškovi Degresivni troškovi su takvi troškovi koji rastu sporije od obima proizvodnje. pomoćni materijal). Progresija varijabilnih troškova uvijek se javlja kao znak nenormalnih pojava u procesu proizvodnje. Tipičan primjer progresivnih troškova nastaje uvođenje prekovremenog ili noćnog rada kada primjetno rastu lični dohoci .

radnici (preusmjerenje na drugi posao. krediti i sl. kapaciteta Prvobitni kapacitet kapaciteta Zaključak Preduzeća treba da obrate veliku pažnju na svoje troškove kada donose poslovne odluke. edukacija i sl) mašine. To bi trebao biti prvi korak u svakom promišljanju o upravljanju troškovima u organizaciji. Osnovni uzrok ovom zaostajanju ukupnih troškova su relativno fiksni troškovi koji su neotklonjivi. Troškovi U vrijeme korištenje novog kapaciteta Poslije korištenja novog kapac. Upravljanje troškovima ne znači "štednju" u njezinom primitivnom obliku već poseban način upravljanja organizacijom i vođenja 15 . Da bi se realno moglo očekivati bilo kakav pozitivan rezultat procesa upravljanja troškovima organizacije potrebno je detaljno poznavati postojeću strukturu ukupnih troškova organizacije.Remanentnost troškova Remanentnost troškova se javlja prilikom smanjivanja stepena korištenja kapaciteta.Upravljati troškovima moguće je na razne načine i primjenom raznih modela. Npr. Kada se obim proizvodnje smanjuje iznos ukupnih troškova u svom opadanju zaostaje za obimom.

Zagreb 1992. str. 500 16 .. Troškovima se najučinkovitije upravlja kroz upravljanje poslovnim procesima. IZVORI Ekonomija.poslovanja koji najveću važnost u postizanju organizacijskih ciljeva poklanja optimizaciji troškova. Zagreb 1997. Optimizacija troškova je proces uravnoteženja količine utrošaka resursa u procesu ostvarenja koji osiguravaju postizanje nivoa kvalitete učinaka koja znači ispunjenje zahtjeva kupca/korisnika. Cilj svakog preduzeća je odrediti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje. Samuelson. Veoma je važno za male proizvođače tj. vlasnike malih biznisa da razumiju kako se ponašaju različiti troškovi na promjene proizvedenih roba ili usluga. Paul A. distribucije i prodaje proizvoda uključujući i povrat za uloženi trud i rizik. Potražnja određuje najviši nivo cijene koju preduzeće može zaračunati za svoj proizvod.. Upravljanje troškovima složen je proces koji zahtijeva primjenu savremenih metoda. Philip Kotler. Troškovi preduzeća određuju najnižu cijenu. 107 2 Upravljanje marketingom. To je naročito važno u tržišno orijentisanim privredama u kojima se poslovni rezultat ostvaren na kraju obračunskog razdoblja smatra značajnim i objektivnim mjerilom uspješnosti menadžmenta organizacije. Presjek troškova koji su u podlozi kompanije određuju rentabilan nivo cijene za svoje proizvode ili usluge. Mali biznisi mogu koristiti znanja o fiksnim i varijabilnim troškovima da odrede tačku pokrića i u kreiranju odluka koje se odnose na formiranje cijena proizvoda i usluga. a može se tumačiti kao: maksimalizacija količine kvalitetnih učinaka uz minimalizaciju ukupnih troškova. str.

M. UK. Cullen. Broadbent & J.3 Management and Cost Accounting. Dr Š.136 5 17 . str. Banja Luka. str. Berberović i Dr J. 4th Edition.97 Teorija i metodologija troškova. by Colin Drury. ButterworthHeinemann. Thomson Business Press 4 Managing financial resources. Jovičić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful