TAHUN

4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 08 FEBRUARI 2010 (ISNIN) MASA TEMA : 0810 ± 0910 (60 MINIT) : SEKOLAHKU BERJASA

TAJUK : SEKOLAHKU
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1

JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG

dan nada yang sesuai. Fokus Sampingan 1.ungkapan.1 : Membina dan menulis perkataan. Aras 1(i) : Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. 8. sebutan.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid : 08 Februari (Isnin) : 0810 ± 0910 (60 minit) : Tahun 4 Biru : Sekolahku Berjasa : Sekolahku : 32 orang Fokus Utama 5. 2 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . ayat. Aras 1 (i) : Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. intonasi.2 : Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid-murid tahu mengenai persekitaran sekolah.1 : Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 1(i) : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. ii) Murid-murid telah menguasai kemahiran menulis dan kemahiran membaca peringkat awal.

mengenang jasa. bekerjasama : : Interpersonal. Intrapersonal. Verbal linguistik. Kemahiran Bernilai Tambah i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran berfikir iii) Belajar Cara Belajar Isi Pelajaran : i) Berbual mengenai situasi di sekolah ii) Petikan teks ´Sekolahku´. : : Pendidikan Moral : Mendengar nasihat. rajin. patah riuk. hormat menghormati.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Berbual mengenai tiga daripada lima situasi di sekolah berdasarkan paparan kad gambar dan perkataan yang diberikan. luput. spatial : Menceritakan semula dan menjana idea : Bacaan mentalis. iii) Menulis tiga daripada enam ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan dalam lembaran kerja. ii) Membaca lancar tiga daripada enam perenggan petikan ³Sekolahku´ dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan lembaran petikan yang diberikan. muzik. naturalis. Sistem Bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni : : Ayat Tunggal : syarikat. bacaan mekanis dan bacaan secara individu. iii) Tatabahasa ± Ayat Tunggal iv) Kosa kata 3 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Kinestetik. idola dan berdedikasi. kebersihan.

Kad manila iv. Kad gambar vi. Petikan teks ii. Kertas kosong viii. Kad perkataan v. Set kad sorong tarik vii. LCD projektor & Laptop 4 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . Video klip iii.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Bahan Sumber Mengajar i.

Kad Perkataan Teknik: .TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Langkah / Masa Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Klip Video ³Sekolahku´ Contoh Soalan : 1.Klip Video .Verbal linguistik . di manakah situasi ini berlaku? - Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menunjukkan klip video mengenai persekitaran sekolah Murid bersoal jawab dengan guru mengenai paparan klip video yang dipaparkan.Berpusatkan murid BSM . Pada pendapat anda. Apakah yang telah anda perhatikan di dalam paparan klip video tadi? 2. Murid digalakkan berbual dengan rakan berdasarkan situasi yang ditunjukkan dalam klip video Guru memaparkan kad perkataan ³ Sekolahku´ dan mengaitkan dengan isi pelajaran.1 Aras : 1(i) - 5 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .Soal jawab Penilaian HP 1. Catatan TKP .Interpersonal Strategi .

Guru juga memaparkan kata kunci bagi setiap kad gambar kepada murid-murid. Situasi di padang Contoh Kata kunci 1. Berbual dengan rakan 7. Menyemak buku 6.kinestetik Ilmu: .1 : Aras 1(i) 6 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .Kebersihan .Rajin . Situasi di bilik guru 4.Menghormati . Membeli makanan 2. Membuang sampah 3.Kad perkataan . Situasi di kantin 2. Bersenam - - - Guru memaparkan kad gambar yang menunjukkan situasi di sekolah kepada muridmurid. Berlari 10. Murid-murid memerhatikan kad gambar yang dipaparkan dan bersoaljawab dengan guru Beberapa orang murid dipilih untuk berbual tentang situasi-situasi yang terdapat di dalam gambar tersebut.Bekerjasama BSM: .Kad gambar . Nyanyian lagu ¶Negaraku¶ 5. Menyiram pokok 9.Slaid powerpoint Penilaian HP FS :1. Situasi perhimpunan 3.Menjana idea TKP: .Interpersonal . Murid menggunakan kata kunci yang terdapat pada kad gambar semasa berbual Kemahiran Berfikir: .Naturalis .Verbal linguistik . Berehat di taman 8. Ucapan guru besar 4. Situasi di taman 5.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Perkembangan Langkah 1 (15 minit) Kad gambar 1.Pendidikan Moral Nilai: .

Verbal linguistik . Siapakah nama rakan karib ³aku´? 4. idola 5. Siapakah ³aku´ dalam petikan tersebut? 2.2 Aras 1(i) 7 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .Interpersonal .Bacaan secara individu TKP: . Murid dibimbing mencari makna perkataan yang terdapat didalam petikan tersebut. Siapakah nama guru idola ´aku´ ? 6. patah riuk 4.Mendengar nasihat . Murid-murid diminta untuk membaca teks petikan secara senyap terlebih dahulu.Bacaan mentalis .Petikan teks .Bacaan mekanis .Slaid Powerpoint .Kad perkataan Penilaian HP FU :5. Guru memaparkan kad perkataan mengenai kosa kata pada papan tulis dan meminta beberapa orang murid menulis makna perkataan di papan tulis Strategi : BCB: . Guru membimbing murid lemah membaca teks dengan lancar dan dengan intonasi yang betul Guru menyoal murid mengenai isi petikan yang dibaca berdasarkan soalan kefahaman yang diberikan.Kinestetik Nilai murni: . Apakah pekerjaan ³aku´ sekarang? 3. Murid-murid membaca kosa kata yang digariskan di dalam petikan. luput 3.Mengenang budi BSM: . Apakah sikap guru idola ³aku´? Sistem Bahasa Kosa kata: 1.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Langkah 2 (20 minit) Petikan ´Sekolahku ´ Soalan Kefahaman 1. syarikat 2. berdedikasi - - Guru mengedarkan petikan teks bertajuk ´Sekolahku ´ kepada murid. Apakah nama sekolah tempat ³aku´ belajar? 5. Guru meminta murid-murid membaca petikan beramai-ramai dengan intonasi yang betul Beberapa orang murid membaca petikan secara individu.

Kertas kosong Penilaian HP FU : 5.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Langkah 3 (15 minit ) Latihan bertulis Ayat Tunggal - Penerapan Tatabahasa: Ayat tunggal ± terdiri daripada dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Pengayaan . B dan C.2 Aras 1(i) FS : 8.Pendekatan Deduktif Kemahiran Berfikir . Guru menerangkan maksud ayat tunggal kepada murid.Murid membina ayat dengan menggunakan kad 8 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .Menjana Idea BSM .Kad manila .1 Aras 1 (i) Pengayaan Permainan Bahasa : Mari bermain sorong tarik Pemulihan Bimbingan membaca petikan µ Sekolahku¶ - Guru akan membimbing murid-murid kumpulan C sewaktu mereka melakukan aktiviti menulis. Subjek ialah judul bagi ayat dan predikat merupakan keterangan bagi judul. Guru membahagikan lembaran kerja mengikut tahap kecerdasan murid-murid iaitu mengikut Kumpulan A.Ayat Tunggal Strategi . Guru memaparkan contoh ayat tunggal yang terdapat dalam petikan Guru meminta murid membaca ayat-ayat tunggal yang dipaparkan Guru mengedarkan lembaran kerja kepada muridmurid.Guru memberikan set kad sorong tarik . Kumpulan A dan B Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberikan Kumpulan C Melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang sesuai TKP : .Lembaran kerja .Set kad sorong tarik .Verbal linguistik .Intrapersonal Sistem Bahasa .

Menjaga kebersihan Ilmu : Muzik Penilaian HP FU : 5.TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU tukar ganti sorong tarik Murid menulis ayat yang dibina di dalam kertas Murid yang membina ayat paling banyak dianggap pemenang.Hormat menghormati .2 Aras 1(i) Aktiviti susulan : Murid melukis gambar persekitaran sekolah dan letakkan dalam buku skrap. -Kita hendaklah sentiasa menghormati dan mendengar nasihat guru -Kita hendaklah menjaga kebersihan kawasan sekolah telah ditaburkan kepada kita.Mengenang budi . TKP: .Verbal linguistik .Muzik Nilai murni: .TKP : Naturalis dan Spatial 9 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG . RPH 1 - Pemulihan Guru membimbing murid-murid pemulihan membaca teks µSekolahku¶ dengan intonasi yang betul Nyanyian lagu sekolah Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran. Guru memaparkan lirik lagu sekolah menggunakan slide power point Murid membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul Guru memainkan muzik lagu sekolah Murid dan guru menyanyi bersama-sama Guru meminta murid secara sukarela menyatakan isi pelajaran dan nilai-nilai yang telah dipelajari.Mendengar nasihat .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Besar : Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : 10 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU Kekuatan : BUKTI TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan : Kelemahan : Tindakan Susulan : Disemak oleh Guru Pembimbing : Catatan : Tandatangan : Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan : Tandatangan : 11 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .

TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Nama : Nama : Tarikh : Tarikh : Catatan : Sila rujuk Borang PR1/P Komponen Pelaksanaan untuk mencari isu kekuatan dan kelemahan 12 JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS RAJANG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful