KERTAS KERJA PENUBUHAN MADRASAH TAHFIZ SRI KAJANG, TUMPAT

Disediakan oleh : Mohd Khairi b. Mohd Arshad 1.0 PENGENALAN Sekolah Tahfiz Sri Kajang (STSK) adalah sebuah sekolah yang ditubuhkan untuk membantu masyarakat dalam usaha-usaha mengembangkan ilmu agama khususnya melahirkan hufaz-hufaz yang mahir dalam ilmu akhirat dan duniawi. Terletak di sebuah lembah yang bersesuasanakan perkampungan yang dikelilingi tumbuhan hijau yang nyaman dan sawah padi terbentang luas akan memberi ketenangan kepada para pelajar yang ingin menjauhkan diri dari kesibukan kota. Suasana begini sangat bersesuaian ditambah dengan pemupukan suasana Islam yang tentu dapat meningkatkan kualiti dan keperibadian pelajar muslim itu sendiri. STKS ini dibina berasaskan kepada kewajipan menuntut ilmu, dimana ilmu adalah penting agar setiap ibadah yang dilakukan memenuhi matlamat yang sempurna. Rasulullah s.a.w bersabda: ³Sesungguhnya Allah sentiasa memberi rahmat dan Malaikat-Nya serta penduduk langit dan bumi ± sehinggakan semut dalam lubangnya dan ikan di laut ± sentiasa berdoa untuk sesiapa yang mengajarkan perkara-perkara yang baik kepada orang ramai.´ Insya Allah, dengan kewujudan STSK ini akan menjadi sebuah lagi Institusi yang berasaskan kebajikan dengan pemilihan atau penjurusan ke arah seperti di bawah :

y y y

Bidang hafazal al-Quran untuk kanak-kanak bermula dari umur 13 tahun. Pengajian akademik dan agama yang seimbang Pengajian agama untuk masyarakat setempat dan luar kawasan.

Dalam dunia yang dilanda arus globilasasi atau tanpa sempadan ini pendidikan Al-Quran dan pembelajaran kitab-kitab bermatlamat untuk membina masyarakat yang faham tentang Islam yang sebenar demi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab atas agamanya (menganut aqidah Islam yang sebenar), bertolak ansur, berkasih sayang dan berfikiran terbuka serta menjadi pemangkin ke atas minda fotograpi sekaligus memenuhi apa yang dituntut oleh Allah S.W.T Proses pembinaan STSK ini bergantung penuh kepada sumbangan serta infak dari individu atau organisasi yang yang mahu memberi sumbangan selaras dengan ayat ayat al-quran dan hadis hadis Nabi :

1

beriman. diiktiraf selaras dengan keperluan ummah dan negara. Kewujudan STSK ini bertepatan dengan masanya kerana terdapat hanya beberapa buah Madrasah tahfiz sahaja di seluruh daerah Tumpat dengan bilangan yang terhad. berketerampilan. 2. berpenghayatan dan berjiwa berakhlak mulia. (Ali-Imraan : 92) Pemintaan yang tinggi sekolah aliran agama / tahfiz di negeri Kelantan adalah merupakan salah satu faktor mengapa perlunya pembinaan STSK ini.³ Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka daripada kemurahan-Nya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. memahami dan mengamalkannya serta menyebarkannya kepada orang lain. menghafaz. di mana anak±anak kasih dan hormatkan kedua ibu bapa. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. y Melahirkan generasi Islam yang berilmu. 2 . (Ali-Imraan : 180) ³Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi.0 JUSTIFIKASI CADANGAN / OBJEKTIF PENUBUHAN Penubuhan STSK ini diwujudkan dengan matlamat di atas kesedaran bahawa golongan para hafiz perlu ditambah di negeri ini khasnya dan seluruh negara amnya. Melahirkan sebuah keluarga muslim yang sebenar. beramal. Objektif penubuhan adalah seperti berikut:- y Melahirkan generasi yang mencintai kalam ilahi. di samping berperanan menyampaikan ilmuilmu agama dan dakwah Islamiah kepada masyarakat melalui pengajian ilmu-ilmu agama. Mereka akan dikalungkan dengan (diseksa) apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Kesedaran kepada kepentingan mewujudkan STSK ini merupakan salah satu tuntutan agama kerana STSK ini merupakan satu usaha yang praktikal di Daerah Tumpat dan menjadi satu keperluan kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama dan akademik yang seimbang dan komprehensif. y y Melahirkan generasi yang mengamalkan sunnah Nabi dan beramal dengannya. y y Melahirkan insan yang kamil lagi muktakammil di bawah naungan Al±Quran dan Al ± Sunnah. Melahirkan para Hufaz (Hafiz dan Hafizah) dan Ulama¶ yang bertaqwa.

5. Kg. 3. Kajang Sebidang. 3 . Semua kenderaan darat boleh melalui jalan tersebut untuk tiba ke lokasi STSK. 16200.y Mewujukkan pemeliharaan Al-Quran sebagai aset umat untuk generasi akan datang dan menjadikan isi kandung Al-Quran pada jasad individu muslim sebagai Al-Quran bergerak untuk dijadikan sebagai panduan secara praktikal pada seluruh alam.2 Tahap kemudahcapaian atau Akses Lokasi STSK dihubungkan dengan Jalan Kota Bharu ± Pengkalan Kubor dan akan melalui Jalan Kg. Tumpat. kantin dan asrama berkapasiti 100 ± 300 orang pelajar memerlukan dana dan bantuan dari masyarakat. Cadangan Pembaikan STSK ini terdiri dari sebuah bangunan utama 2 tingkat dan juga dewan serbaguna. Dokongan dalam memberi pandangan serta sokongan dalam membantu memungut derma juga amat dialu-alukan.0 ANGGARAN KOS Keseluruhan kos pembinaan bangunan ini ditanggung oleh individu prihatin. syarikat-syarikat swasta atau badan±badan tertentu yang perihatin bagi membolehkan STSK dibina dan beroperasi sebagaimana yang dirancang. apa juga bentuk bahan binaan dan yang berkaitan juga boleh disalurkan.0 CADANGAN PEMBANGUNAN Dalam rangka untuk melahirkan para huffaz sepertimana yang dihajati. Juga penyelenggaraan masjid. 4. 3. syarikat atau badan-badan tertentu yang berkongsi hasrat untuk melihat tertubuhnya sebuah Sekolah Tahfiz di daerah Tumpat ini. Teluk Jering. Herang Melintang dan seterusnya Jalan Kg.1 Lokasi Lokasi STSK adalah beralamat di Simpang 3. Sumbangan tidak terhad dalam bentuk wang ringgit sahaja. Kelantan 3.0 TUJUAN KERTAS KERJA Tujuan kertas kerja ini dirangka adalah untuk mendapatkan dana samada dari individu.

murid dan bangunan. 6. y Menyediakan tadbir urus yang cemerlang dari segi pengurusan kewangan. 4 . AJK 6. AJK d.1 Struktur Organisasi Ahli Jawatankuasa Pelaksana 1. AJK b.6. AJK e. AJK c. Menyediakan sukatan pelajaran yang sesuai demi untuk melahirkan para huffaz yang berkualiti. Mengembangkan dan memajukan STSK dari semasa ke semasa dari segi prasarana dan juga khusus ± khusus yang ditawarkan. y y Mempromosi STSK bagi tujuan mendapatkan pelajar dan memperoleh dana yang berterusan. tenaga pengajar.2 Skop Kerja Skop kerja untuk Ahli Jawatankuasa Pelaksana adalah seperti berikut :- y y y y Mencari penderma serta mengumpul dana bagi tujuan pembinaan bangunan STSK. STSK telah mewujudkan satu Ahli Jawatankuasa Pelaksana (Sukarelawan).0 CADANGAN PELAKSANAAN Untuk merealisasikan cita-cita ini. Bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penyelenggaraan bangunan. Pengerusi 2. Setiausaha a. Mendapatkan para ustaz yang berketerampilan yang akan menjadi acuan kepada para huffaz yang dihasilkan.

bahan binaan mahupun tenaga kerja agar projek ini dapat dilaksanakan dan beroperasi sebagaimana yang dirancang. Kajang Sebidang. Zakat dan Sedekah Atas Nama : Sekolah Tahfiz Sri Kajang. Tumpat. amin«.7. Akaun : xxxxxxxxxxxxx (BANK ISLAM) 5 . Kelantan No. Kelantan Hulurkan Derma . individu atau pihak-pihak tertentu bermurah hati untuk menyumbangkan dana dari segi kewangan. Kepada setiap Individu dan Organisasi yang telah dan akan menyumbangkan dermanya sehinggalah terdirinya Madrasah ini dan pembelajaran dapat dimulakan semoga Allah memberikan naungan RahmatNya. Kg. pihak kami mengharapkan sumbangan ikhlas dari semua pihak. Tumpat. Semoga dengan terhasilnya kertas kerja ini. Usaha yang gigih diperlukan untuk mengembeling kerjasama di kalangan warga komuniti masyarakat agar projek ini akan berkekalan dan mampu mencapai matlamatnya amin«. ALAMAT SURAT ± MENYURAT : Simpang 3.. Penutup / Kesimpulan Penubuhan STSK ini merupakan satu tuntutan agama dan ianya amat penting kepada masyarakat Islam di Tumpat khususnya dan Kelantan amnya dalam rangka untuk memastikan agar Islam di Malaysia dapat disebarkan dan difahami dengan betul justeru memastikan agar ianya terus bertapak di bumi Allah SWT. 16200. Memandangkan kos untuk menyelenggarakan bangunan STSK ini masih belum mencukupi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful